Elektroniczna rejestracja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2023/2024 zaczęła się 23 sierpnia i potrwa do 4 września. Kandydaci mają do wyboru kształcenie w dyscyplinach: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej można znaleźć tutaj

 

Proces rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK został podzielony na trzy etapy. Pierwszym z nich jest elektroniczna rejestracja oraz wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości 200 zł. Zgodnie z harmonogramem, kandydaci zostaną do 7 września powiadomieni za pomocą systemu elektronicznej rejestracji o dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W drugim etapie rekrutacji należy złożyć wymagane dokumenty w formie papierowej. Ich wykaz został podany na stronie internetowej

 

Kolejnym – trzecim krokiem – będzie kwalifikacja z zakresu merytorycznego na podstawie egzaminu, który odbędzie się 11 września, a także rozmowy kwalifikacyjnej zaplanowanej na 12 września. Informacje o dokładnej godzinie i miejscu dla poszczególnych dyscyplin zostaną podane do 7 września na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej PK. Ogłoszenie listy osób przyjętych do SD PK wraz z listą rankingową nastąpi do 14 września. Składanie oświadczeń potwierdzających podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej będzie możliwe między 18 a 20 września. 

 

Nie zwlekaj! Wybierz Szkołę Doktorską PK i kontynuuj naukową drogę na na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. 

 

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK