5000 gości, wśród nich przedstawiciele Politechniki Krakowskiej z rektorem prof. Andrzejem Szaratą na czele, 6 sesji plenarnych, kilkaset debat – tak zapowiada się XXXII edycja Forum Ekonomicznego, które pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” odbędzie się w Karpaczu, w dniach 5-7 września. Eksperci Politechniki Krakowskiej zabiorą głos w debatach dotyczących kluczowych zagadnień i problemów współczesności, m.in. odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych, wpływu sztucznej inteligencji na naszą codzienność, ochrony zasobów wodnych oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

 

Już ponad 30 lat przedsięwzięcie pn. Forum Ekonomiczne skupia liderów gospodarczych, społecznych i politycznych, a także przedstawicieli świata nauki, pochodzących z ponad 60 krajów świata, którzy w jednym miejscu mają okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w wielu omawianych kwestiach. Charakterystyczny klimat spotkania sprzyja rozwojowi szeroko rozumianej współpracy, zarówno międzynarodowej jak i pomiędzy różnymi sektorami gospodarki oraz przemysłu, a także biznesu.

 

 

Baner 1000 x 200 px

 

 

Politechnika Krakowska jako poważna instytucja naukowa i kuźnia przyszłych inżynierów, obecna jest wszędzie tam, gdzie dyskutuje się o ważnych sprawach. Nasi eksperci i praktycy na co dzień odpowiadają na wyzwania i potrzeby współczesnego świata, a infrastruktura laboratoryjna wspomaga przemysł i przedsiębiorców. Dlatego nie mogło nas zabraknąć podczas tak ważnego przedsięwzięcia, jakim jest Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wierzymy, że nasz głos w tak ważnych kwestiach, jak odbudowa i przyszłość ukraińskich miast, czy wpływ sztucznej inteligencji na społeczeństwo będzie słyszany i wspomoże poszukiwanie skutecznych rozwiązań – mówi prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

 

Miejscem obrad będzie Hotel Gołębiewski w Karpaczu. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano Forum Bezpieczeństwa, Forum Cyberbezpieczeństwa, Forum Energetyczne, Forum Innowacji, Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Forum Ukraińskie. Inne ścieżki tematyczne w ramach to: Biznes i Zarządzanie, Europa i Świat, Inwestycje i Rozwój, Media i Komunikacja, Nowa Gospodarka, Polityka Międzynarodowa, Polonijne Forum Ekonomiczne, Społeczeństwo, Zrównoważony Rozwój. Organizatorem Forum w Karpaczu jest Fundacja lnstytut Studiów Wschodnich.

 

Politechnikę Krakowską podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu będzie reprezentował rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, a udział w panelach dyskusyjnych wezmą też dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK, dr Grzegorz Gancarzewicz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz dyrektor Centrum Transferu Technologii PK dr inż. Jacek Kasz.

 

 

Uczestnicy debat podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu:

 

 

Rektor Andrzej Szarata na zdjęciu portretowym. Ubrany w garnitur, ręce splecione na piersiach, patrzy pewnym wzrokiem w obiektywProf. dr hab. inż. Andrzej Szarata

 

Rektor Politechniki Krakowskiej od maja 2023 r. W latach 2019-2023 dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej. Specjalista w zakresie inżynierii lądowej i transportu. Przewodniczący Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Członek Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP.

 

Panele dyskusyjne:

 

Transport współdzielony a wykluczenie transportowe (6 września, godz. 11.10)

  

Gospodarka oparta na danych: jakie korzyści dla konsumentów i rozwoju społeczno-gospodarczego? (6 września, godz. 14.55)

 

Transport idealny – jak stworzyć wygodny, szybki i zielony środek komunikacji? (6 września, godz. 16.05)

 

Ukraińskie miasta w obliczu wojny. Odbudowa i przyszłość (7 września, godz. 12.35)

 

 

 

Dziekan Kozień-Woźniak na zdjęciu portretowym, patrzy w obiektyw z lekko przechyloną na bok głowąDr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK

 

Dziekan Wydziału Architektury od 1 stycznia 2021 r. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania współczesnych obiektów muzealnych, teatralnych i kultury. Zasiada w Radzie Doskonałości Naukowej, Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie, Radzie Naukowej Euroregion Karpacki Polska, Gdańskiej Radzie Architektury. Założycielka Kozień Architekci. Autorka projektów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.

 

Panel dyskusyjny:

 

Akcja Rewitalizacja – wpływ nowych projektów na obszary zdegradowane (7 września, godz. 17.15)

 

 

 

 

 

Dziekan Rybicki z lekkim uśmiechem, zdjęcie portretowe. Marynarka i krawat, jasna koszulaDr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej od 2016 r. Autor opracowań dla przemysłu i kierownik projektów B+R (m.in. na czele zespołu wyjaśniającego przyczyny awarii warszawskiej Czajki). Inżynier budownictwa, technolog wody i ścieków, ekspert gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Panel dyskusyjny:

 

Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne? (5 września, godz. 14.20)

 

 

 

 

 

 

 

Dr Gancarzewicz patrzy w obiektyw, na twarzy lekki uśmiech, okulary. Ubrany w marynarkę, białą koszulę i krawatDr Grzegorz Gancarzewicz

 

W 1993 r. uzyskał tytuł magistra na kierunku matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2004 r. stopień doktora informatyki Université Paris XI. Zajmuje się: matematyką dyskretną, teorią grafów, algorytmami i kryptografią. Zatrudniony na Politechnice Krakowskiej, a wcześniej na Akademii Górniczo-Hutniczej i Université Paris Descartes.

 

Panele dyskusyjne:

 

Sztuczna inteligencja, platformy cyfrowe i media społecznościowe – czy rządzą naszym światem? (7 września, godz. 13.45)

 

Sztuczna inteligencja w biznesie. Jak algorytm pomaga zarabiać pieniądze? (7 września, godz. 17.15)

 

 

 

 

 

 

Jacek KaszDr inż. Jacek Kasz

 

Od 2018 r. dyrektor Centrum Transferu Technologii PK. Specjalista w zakresie innowacji, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną. Dyrektor biznesowy z bogatym doświadczeniem w korporacjach globalnych i regionalnych. Piastował stanowisko dyrektora generalnego i członka Zarządu RR Donnelley Europe. Wykładowca uniwersytecki i badacz. Piastował stanowiska adiunkta i profesora Fulbrighta na uniwersytetach w Polsce, USA, Niemczech i Norwegii.

 

Panel dyskusyjny:

 

„Perspektywy wsparcia i rozwoju ekosystemu start-upów w Europie” (7 września, godz. 13.45)

 

 

 

 

 

 

 

Co z terenami podmiejskimi i wiejskimi, które – w dużej mierze – pozostawiono w latach 90. bez transportu zbiorowego, zamykając połączenia autobusowe i kolejowe jako nierentowne? Jakie działania należy podjąć, by położyć kres transportowej nierówności i tym samym zadbać o zrównoważony rozwój regionalny? Na te pytania spróbują odpowiedzieć 6 września uczestnicy dyskusji pt. „Transport współdzielony a wykluczenie transportowe”, w której weźmie udział rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Obok rektora PK, zaplanowano udział: Magdaleny Mazur, szefowej Zespołu ds. Polityk Publicznych PL CZ HU SK w Bolt; Andrzeja Bittela, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Mirosława Suchonia, posła na Sejm RP; Marka Kwiatkowskiego, starosty nowosądeckiego; Marcela Klinowskiego, wiceprezesa Zarządu POLREGIO S.A. Dyskusję poprowadzi Paweł Bednarz, redaktor naczelny AutoElectroMoto.pl. Prof. Andrzej Szarata, prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut, kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Piotr Maszczyk oraz Kuba Kiwior, Regional Managing Director CEE w Visa, zastanowią się m.in. nad tym, jak mówić o rozwiązaniach opartych na danych, aby budować zaufanie i pokazywać konsumentom korzyści z gospodarki opartej na danych? (panel: „Gospodarka oparta na danych: jakie korzyści dla konsumentów i rozwoju społeczno-gospodarczego?”).

 

Głosu Politechniki Krakowskiej nie zabranie w niezwykle ważnym panelu pn. „Ukraińskie miasta w obliczu wojny. Odbudowa i przyszłość”. Koordynacja wspólnych wysiłków z partnerami, gotowymi udostępnić swoje zasoby jest niezbędna dla zapewnienia skutecznej i zrównoważonej odbudowy ukraińskich miast. Co należy zrobić, aby zapewnić przekazanie wiedzy na temat budowania zdolności, dobrych rządów i pomocy technicznej? Zastanowią się nad tym prof. Andrzej Szarata oraz goście z Ukrainy: mer Trościańca Yuriy Bova, mer Równego Oleksandr Tretiak, zastępca przewodniczącego Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iryna Hrytsai oraz Vitaliy Bielobrov, zastępca mera Chersonia. Dyskusję poprowadzi Sergiy Zamidra, zastępca przewodniczącego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego w Ukrainie.

 

W czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu, rektor Politechniki Krakowskiej wystąpi też w roli moderatora jednego z paneli: „Transport idealny – jak stworzyć wygodny, szybki i zielony środek komunikacji?”. Wraz ze zmianami klimatycznymi i wynikającą z tego transformacją energetyczną oraz zmianami funkcjonowania społeczeństw, wzrasta potrzeba znalezienia odpowiedniego środka transportu dostosowanego do dzisiejszych wyzwań. Czy stać nas na nowoczesne i zielone środki komunikacji? W jakim kierunku powinien rozwijać się transport? Do udziału w panelu zaproszono m.in.: Ralpha Gambettę, sekretarza generalnego Calypso Networks Association (Belgia); Alvina Gajadhura, głównego inspektora transportu drogowego; Andrzeja Massela, dyrektora Instytutu Kolejnictwa; Grzegorza Kurdziela, członka Zarządu, dyrektor ds. operacyjnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Christiana Wikströma, ministra infrastruktury w rządzie Wysp Alandzkich (Finlandia).

 

Nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja, zmieniają diametralnie codzienne życie, w tym biznes. Uczestnicy panelu „Sztuczna inteligencja w biznesie. Jak algorytm pomaga zarabiać pieniądze?”, a wśród nich dr Grzegorz Gancarzewicz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK, zastanowią się, jak zyskać przewagę konkurencyjną dzięki AI oraz w jaki sposób przekonać do niej klientów i kontrahentów. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, dr hab. Rafał Maciąg, prof. UJ, dr Maja Leszczyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jacek Łęgiewicz, dyrektor ds. korporacyjnych Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Aleksandra Jiménez, radca prawny i doradca podatkowy. Dr Gancarzewicz zabierze również głos w panelu „Sztuczna inteligencja, platformy cyfrowe i media społecznościowe – czy rządzą naszym światem?”. W dyskusji mają uczestniczyć Krzysztof Dyl, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, dr hab. Natalia Walter, prof. UAM, Maciej Klepacki, prezes Zarządu Burda Media Polska.

 

W dyskusji dotyczącej zasobów wodnych weźmie udział dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK. Dostęp do czystych i bezpiecznych zasobów wodnych stanowi poważne wyzwanie dla całego świata. Zmiany klimatyczne doprowadzają to takich zjawisk jak: nagłe ulewy, powodzie lub susze. Źródła wody coraz bardziej narażone są na wyschnięcie i zanieczyszczenie. Czy ich niedobór może w przyszłości doprowadzić do masowych migracji lub konfliktów? Jak powinniśmy zadbać o źródła wody na poziomie państwowym i lokalnym? Na te pytania – oprócz prof. Rybickiego – w panelu „Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne?”, spróbują odpowiedzieć: Rafał Bonter, dyrektor zarządzający i prezes Zarządu Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o.; Magdalena Fuk, prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich; Alicja Pawelec-Olesińska, kierownik Zespołu Ochrony Ekosystemów Wodnych, Fundacja WWF Polska; Per Stålnacke, dyrektor ds. badań, Norweski Instytut Badań nad Bioekonomią NIBIO; dr hab. Łukasz Wiejaczka, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Jan Stawnicki, zastępca dyrektora PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Uczestniczką panelu „Akcja Rewitalizacja – wpływ nowych projektów na obszary zdegradowane” będzie dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK. Aby rewitalizacja była skuteczna, powinna obejmować nie tylko przestrzenie publiczne, ale przede wszystkim działania społeczne: wzmocnienie więzi sąsiedzkich i kapitału społecznego, poprawę bezpieczeństwa, przeciwdziałanie suburbanizacji oraz ożywienie lokalnej gospodarki. W ostatnich latach samorządy przeprowadziły wiele udanych procesów rewitalizacyjnych, dzięki czemu obszary zdegradowane odzyskały blask i stały się reprezentatywnymi częściami miast. Które z dotychczas zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych mogą być pozytywnym przykładem dla kolejnych takich działań? W dyskusję włączą się m.in. prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, doradca Zarządu Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. Wojciech Wróblewski, prezes Zarządu Fundacja Projekt PL Adam Zych.

 

„Perspektywy wsparcia i rozwoju ekosystemu start-upów w Europie” – panel pod takim tytułem będzie moderował podczas Forum dyrektor Centrum Transferu Technologii PK dr inż. Jacek Kasz. Europejski ekosystem start-upowy w ostatnich latach przeżywał prawdziwy boom inwestycyjny, a Warszawa wyrosła w tym zakresie na regionalnego lidera. Jak wykorzystać ten sukces? Jak tworzyć polskie firmy liczące się w europejskiej, a może nawet globalnej stawce? Na te pytania będą odpowiadać uczestnicy dyskusji: David Schneider z Federalnego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Handlu Zagranicznego (BWA), przedstawiciel w Wielkiej Brytanii; Tytus Cytowski, założyciel Cytowski&Partners (USA); Eszter Szabó, prezes Women/Business/Angels (Węgry); Jan Jakub Cendrowski, dyrektor inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; Walid Barsali, przewodniczący La French Tech Warsaw (Francja). Dr inż. Jacek Kasz został też zaproszony do udziału w dyskusji organizowanej przez „Business Insider” (7 września, godz. 8.00).

(bk)

 

Czytaj:

 

PK na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Dziś prof. Stanisław Rybicki o ochronie zasobów wodnych

 

 

Ostatni dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu – debaty z udziałem rektora i pracowników PK

 

 

 

Fot. Jan Zych, archiwum WA, archiwum WIŚiE, archiwum CTT PK