31.08.2023r. 

 

Ustawa z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wprowadziła kolejne roczne przedłużenie terminu zakończenia studiów doktoranckich i ostatecznego terminu zakończenia przewodów doktorskich;

przewody doktorskie, które zostały wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. będzie można kontynuować do dnia 31 grudnia 2024 r.