Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2024. Region został nagrodzony m.in. ze względu na planowane działania dotyczące współpracy z ukraińskimi instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami oraz wsparcia Ukrainy w jej odbudowie po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Jury doceniło także partnerstwo regionalne i zaangażowanie wielu instytucji w działania służące wzmacnianiu potencjału biznesowego i innowacyjnego Małopolski. W zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionu od wielu lat ważną rolę ogrywa Politechnika Krakowska.

 

 

 

list marszakaSpecjalne wyróżnienie Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) 2024 zostało przyznane jednogłośnie decyzją wszystkich członków jury, reprezentujących najważniejsze europejskie instytucje. Małopolska jest więc pierwszym regionem w Europie, który został nagrodzony w ten sposób, będąc jednocześnie regionem posiadającym już tytuł ERP. Małopolska została nim nagrodzona w 2016 r., jako pierwszy polski region, który otrzymał ten tytuł. Warto podkreślić, że w konkursie Europejski Region Przedsiębiorczości, nagradzane są regiony i miasta posiadające przyszłościowe wizje rozwoju i wspierania przedsiębiorczości oraz efektywnie wykorzystujące środki publiczne na rzecz rozwoju gospodarczego. Złożona w konkursie aplikacja Małopolski jest swego rodzaju strategią rozwoju przedsiębiorczości na najbliższe lata. Zostały do niej dołączone deklaracje poparcia od 22 instytucji, w tym np. przedstawicieli uczelni.

 

Małopolska została m.in. doceniona za planowane działania związane ze współpracą z ukraińskimi instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. Na aspekt ten zwrócił uwagę marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski w liście do rektora Politechniki Krakowskiej, prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty. – Niewątpliwie, dzięki wykwalifikowanym pracownikom instytucji otoczenia biznesu, uczelni i przedsiębiorstw z Małopolski, nasz region jest gotowy pełnić rolę ośrodka europejskiej wiedzy dla ukraińskiego biznesu, tak, aby wspierać odbudowę gospodarki Ukrainy po zakończeniu konfliktu zbrojnego ­– napisał Witold Kozłowski.

 

Przez ostatnie lata region zgromadził ogromny pakiet wiedzy i doświadczeń, m.in. z zakresu wdrażania funduszy europejskich, budowania ekosystemu przedsiębiorczości, tworzenia strategii innowacji, pozyskiwania inwestorów i partnerów. Potencjał województwa wzmacniają też szkoły wyższe z Krakowem, jako dużym ośrodkiem akademickim na czele. Dostęp do zaplecza badawczego oraz wiedzy eksperckiej jest nie do przecenienia. Sama infrastruktura Politechniki Krakowskiej pozwala rozwijać badania i świadczyć usługi związane z innowacyjnymi rozwiązaniami dla wielu gałęzi przemysłu. Na kampusach PK powstają najnowocześniejsze ośrodki badawcze, również przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Takim przykładem jest Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Powstanie LAŚ było możliwe dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Małopolskiego. Laboratorium pozwoli specjalistom z PK na prowadzenie badań, ekspertyz i analiz dotyczących m.in. przewietrzania miast, transportu zanieczyszczeń, dynamicznego oddziaływania na smog, systemów wymiany i regeneracji powietrza. Wyniki badań prowadzonych w LAŚ dostarczą także planistom i projektantom wiedzy przydatnej do projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących czy wznoszenia wysokich budynków.

 

Nie bez znaczenia są również silne relacje PK z uczelniami ukraińskimi, w tym wspólne projekty. W odpowiedzi na agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, społeczność politechniczna włączyła się w wiele działań pomocowych. Zaoferowano również – unikatowe w skali kraju – studia inżynierskie w języku ukraińskim na kierunkach budownictwo i transport, realizowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej. Studenci, którzy w zeszłym roku rozpoczęli naukę, otrzymują rzetelne wykształcenie, zgodne ze standardami otwierającymi drogę do pracy w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Wielu ukraińskich studentów wyraża zamiar powrotu do swego kraju, gdzie wysoko wykwalifikowani specjaliści będą bardzo potrzebni. Postanowiono więc, że po drugim roku studiów, studenci z Ukrainy zostaną przygotowani do pracy według standardów obowiązujących także na tamtejszym rynku budowlanym.

 

Na każdym wydziale Politechniki Krakowskiej można spotkać przykłady polsko-ukraińskiej współpracy, np. w obszarze wspólnie prowadzonych badań, które mogą istotnie wesprzeć gospodarkę naszego wschodniego sąsiada. Liczne kontakty łączą pracowników Wydziału Architektury z architektami ukraińskimi, czy pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki ze specjalistami z Ukrainy. Ważne miejsce w tej współpracy zajął projekt dydaktyczny „Katamaran”, prowadzony wspólnie przez PK i WIMiF z Politechniką Lwowską. Jego celem było przygotowanie podstaw do uruchomienia wspólnych studiów II stopnia z podwójnym dyplomowaniem. Program rozpoczął się 1 października 2019 r. Był zaplanowany na półtora roku, ale pojawienie się w Polsce w pierwszych miesiącach 2020 r. pandemii koronawirusa utrudniło realizację przedsięwzięcia. Ministerstwo Edukacji i Nauki wzięło pod uwagę te okoliczności i wyraziło zgodę na przedłużenie programu. Ostatecznie „Katamaran” dobiegł końca 30 września 2021 r. W efekcie do MEiN trafił wniosek o wyrażenie zgody na otwarcie kierunku wspólnego dla studentów Politechniki Lwowskiej i Politechniki Krakowskiej. Resort wyraził zgodę i Senat PK podjął uchwałę w sprawie uruchomienia kierunku w roku akademickim 2023/2024, w semestrze letnim (od lutego).

 

Wykłady naukowców z Ukrainy czy seminarium poświęcone odbudowie ukraińskich miast, które w styczniu br. odbyło się na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej pn. „Rola współpracy międzyregionalnej w procesie odbudowy miast Ukrainy – nauka, innowacyjność i biznes” to kolejne przykłady kooperacji Politechniki Krakowskiej z instytucjami naukowymi z Ukrainy i zaangażowania w pomoc dla wschodniego sąsiada. Na początku lipca rektor PK prof. Andrzej Szarata odwiedził Politechnikę Lwowską, gdzie m.in. omawiał nowe formy współpracy obydwu uczelni.

 

(jg, bk, lp)