Pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” rozpoczyna się dziś XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Przedsięwzięcie od ponad 30 lat skupia liderów gospodarczych, społecznych i politycznych, a także przedstawicieli świata nauki z całego świata. W Forum Ekonomicznym udział biorą też pracownicy Politechniki Krakowskiej. Już w pierwszym dniu głos w sprawie ochrony zasobów wodnych zabierze dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, prof. Stanisław Rybicki. Panel z jego udziałem rozpocznie się o godz. 14.20.

 

Dziekan Rybicki z lekkim uśmiechem, zdjęcie portretowe. Marynarka i krawat, jasna koszulaDostęp do czystych i bezpiecznych zasobów wodnych stanowi poważne wyzwanie dla całego świata. Zmiany klimatyczne doprowadzają to takich zjawisk jak: nagłe ulewy, powodzie, lub susze. – W tej chwili widzimy, że zjawisko suszy nasila się, a to dlatego, że zmienia się klimat na świecie. I nie wnikamy w to, co jest przyczyną – czy człowiek, czy zmiany cykliczne. Faktem jest, że zmiana Prądu Zatokowego i związane z tym zmiany w przemieszczaniu się mas powietrza powodują, że mamy okresowe susze i to jest nieuniknione – tłumaczy prof. Stanisław Rybicki.

 

Źródła wody coraz bardziej narażone są na wyschnięcie lub zanieczyszczenie. Czy ich niedobór może w przyszłości doprowadzić do masowych migracji lub konfliktów? Czy będzie możliwe zapewnienie dostępu do czystych i bezpiecznych źródeł wody dla każdego?Jak powinniśmy zadbać o źródła wody na poziomie państwowym i lokalnym? – Możemy zmienić uciążliwość zjawisk hydrologicznych przez odpowiedzialne gospodarowanie wodą i przywrócenie obowiązujących, a nieegzekwowanych zasad zagospodarowania przestrzennego oraz przez właściwe egzekwowanie prawa dotyczącego gospodarki wodnej – mówi dziekan WIŚiE prof. Stanisław Rybicki.

 

Powyższe kwestie będą przedmiotem dyskusji w ramach panelu pn. „Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne?”, który rozpocznie się o godz. 14.20 w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wśród prelegentów jest dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK. Oprócz niego głos w tej ważnej tematyce zabiorą: Rafał Bonter, dyrektor zarządzający i prezes Zarządu Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o.; Magdalena Fuk, prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich; Alicja Pawelec-Olesińska, kierownik Zespołu Ochrony Ekosystemów Wodnych, Fundacja WWF Polska; Per Stålnacke, dyrektor ds. badań, Norweski Instytut Badań nad Bioekonomią NIBIO; dr hab. Łukasz Wiejaczka, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Jan Stawnicki, zastępca dyrektora PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Udział prof. Stanisława Rybickiego to ważny głos ekspercki. Zainteresowania naukowe prof. Rybickiego skupiają się przede wszystkim na wzajemnym oddziaływaniu różnych procesów technologicznych w oczyszczaniu wody i ścieków. Jest autorem opracowań dla przemysłu i kierownikiem projektów B+R (m.in. na czele zespołu wyjaśniającego przyczyny awarii warszawskiej Czajki). Absolwent Politechniki Krakowskiej. Na PK pracuje od 1986 r. W latach 1998-1999 oraz 2008-2012 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska, a w 2016 r. objął funkcję dziekana WIŚ. Od 2019 r. dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

 

W Forum Ekonomicznym w Karpaczu wezmą też udział inni eksperci z PK: rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, dr Grzegorz Gancarzewicz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz dyrektor Centrum Transferu Technologii PK dr inż. Jacek Kasz. Miejscem obrad jest Hotel Gołębiewski.

 

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne?”

 Panel dyskusyjny podczas Forum: uczestnicy siedzą na krzesłach, przed nimi stolik. Na pytanie odpowiada do mikrofonu dziekan Rybicki.  Uczestnicy panelu pozują do wspólnego zdjęcia: 5 osób stoi obok siebie i uśmiecha się. Drugi od prawej to dziekan Rybicki.

 

 

Przeczytaj:

 

Głos w ważnych kwestiach, czyli Politechnika Krakowska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

 
 

 

(bk)

 

 

Fot. archiwum WIŚiE; Jacek Kasz