7 wniosków Politechniki Krakowskiej i współpracujących z nią partnerów przemysłowych zostało wstępnie zakwalifikowanych do finansowania w tegorocznej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Zgłoszone przez PK propozycje badawcze, pozytywnie ocenione w VII edycji konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczą tematów z dyscyplin: inżynieria materiałowa; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

Fragment urządzenia badawczego, najpewniej mikroskopW ogłoszonych właśnie rozstrzygnięciach programu „Doktorat wdrożeniowy” wstępne finansowanie przyznano ostatecznie 174 aplikacjom polskich uczelni i instytutów (po zwiększeniu przez resort finansowania na realizację programu). Politechniczne wnioski dotyczą m.in. prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla onkologii, energetyki, rynku materiałów i konstrukcji budowlanych, a także narzędzi do zarządzania infrastrukturą wodorową dla transportu, zeroemisyjnych systemów OZE dla budynków mieszkaniowych i obiektów przemysłowych czy technologii uzdatniania wody. Będą opracowywane w ramach doktoratu przez pracowników firm pod opieką naukową promotorów z PK. Tym razem projekty zakładają współpracę Politechniki Krakowskiej i takich partnerów jak: Tele-Fonika Kable S.A, 4ROBOT Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ATMAT Sp. z o.o., Simple H2 sp.z o.o, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie oraz Wodociągi M. Krakowa.

 

„Doktorat wdrożeniowy” to zapoczątkowany w 2017 r. program Ministerstwa Edukacji i Nauki, wspierający alternatywną – wobec akademickiej – ­ścieżkę uzyskania stopnia doktora. Mogą z niej korzystać osoby, które chcą połączyć karierę naukową z pracą zawodową w podmiotach pozauczelnianych – firmach, instytutach i innych. Doktorant, pod opieką dwóch opiekunów (naukowego i przemysłowego), przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa. Uczestnik programu „Doktorat wdrożeniowy” otrzymuje podwójne wynagrodzenie – jedno za pracę w przedsiębiorstwie, drugie w ramach stypendium z ministerstwa. Podstawowym celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a społeczno-gospodarczym.

 

Obecnie na Politechnice Krakowskiej realizowanych jest 71 doktoratów wdrożeniowych, które uzyskały wsparcie MEiN w ramach poprzednich naborów programu. W obecnej, VII edycji, zakwalifikowano do finansowania 174 pomysły badawcze uczelni i instytutów. Wobec dużego zainteresowania programem resort nauki zdecydował o zwiększeniu środków na jego realizację i zwiększył liczbę aplikacji początkowo zakwalifikowanych do finansowania (najpierw ze 100 do 116, a ostatecznie do 174).

 

Zobacz: Lista beneficjentów VII edycji programu MEiN „Doktorat wdrożeniowy”

 

(mas)

 

Fot. Canva