Tysiące gości i kilkaset debat w ciągu trzech dni. Trwa XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Dziś odbędą się trzy panele dyskusyjne z udziałem rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Szaraty. Prof. Szarata jest specjalistą w zakresie analizy efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Nie mogło go więc zabraknąć w dyskusjach związanych z transportem współdzielonym, wykluczeniem transportowym, a także debacie na temat stworzenia wygodnego, szybkiego i zielonego środka komunikacji. Pierwsza debata z udziałem rektora PK już dziś o godz. 11.10.

 

Rektor Andrzej Szarata na zdjęciu portretowym. Ubrany w garnitur, ręce splecione na piersiach, patrzy pewnym wzrokiem w obiektywWobec wzrastającej tendencji zamykania centrów aglomeracji dla prywatnego ruchu kołowego oraz odgórnego ograniczenia ruchu drogowego, transport współdzielony staje się powoli najlepszą opcją, transportu dla mieszkańców miast. Co jednak z terenami podmiejskimi i wiejskimi, które – w dużej mierze – pozostawiono w latach 90. bez transportu zbiorowego, zamykając połączenia autobusowe i kolejowe jako nierentowne? Skoro zbiorowy transport ludności jest bardzo istotnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju regionalnego – wykluczenie transportowe osób mieszkających poza centrami aglomeracji, brak odpowiednich alternatyw dla prywatnego ruchu kołowego w obrębie tych centrów, uniemożliwia zrównoważony rozwój kraju. Jakie działania należy podjąć, by położyć kres transportowej nierówności? W dyskusji na ten ważnym temat udział weźmie rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata, a także: Magdalena Mazur, szefowa Zespołu ds. Polityk Publicznych PL CZ HU SK w Bolt; Adrian Furgalski, przewodniczący Zarządu w Zespole Doradców Gospodarczych TOR; Mirosław Suchoń, poseł na Sejm RP; Iwona Budych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe; Marcel Klinowski, wiceprezes Zarządu POLREGIO S.A. Panel dyskusyjny pn. „Transport współdzielony a wykluczenie transportowe” rozpocznie się o godz. 11.10.

 

Współdzielenie jest elementem uzupełniającym całość. Popatrzmy na system transportowy i jego złożoność. Mamy najpierw transport ciężki szynowy, kolej aglomeracyjną, kolej regionalną, tramwaje, metro. To jest kręgosłup systemu transportowego. Następnie linie dowozowe, a tam, gdzie tego nie da się zrobić – linie autobusowe. Na to wszystko nakłada się możliwość korzystania z transportu współdzielonego – mówi prof. Andrzej Szarata. – Pojawienie się „samochodów na minuty” w badaniach przeprowadzanych za zachodzie Europy, np. w Rzymie czy Paryżu, gdzie ten system działa już od lat, przekłada się na 4-6 samochodów mniej zarejestrowanych na tym obszarze. Ludzie widzą, że nie ma sensu „trzymać” swojego samochodu, bo mają obok auto, z którego mogą skorzystać, gdy go potrzebują, a do tego świetny tramwaj, świetne metro, linie autobusowe oraz hulajnogi i rowery miejskie, czyli właśnie system, który pozwala sprawnie i szybko się przemieszczać z punktu A do B i o to w tym chodzi –  dodaje rektor Politechniki Krakowskiej. 

 

 

 

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Transport współdzielony a wykluczenie transportowe” / fot. Joanna Skowrońska

 Uczestnicy panelu dyskusyjnego. Siedzą w fotelach, przed nimi stolik  Rektor zabiera głos podczas panelu dyskusyjnego. Trzyma w ręce mikrofon  Rektor zabiera głos podczas panelu dyskusyjnego. Trzyma w ręce mikrofon. Obok niego pozostali uczestnicy panelu. Wszyscy siedzą

 

 

Prof. Andrzej Szarata, prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut, kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Piotr Maszczyk oraz Kuba Kiwior, Regional Managing Director CEE w Visa, w panelu „Gospodarka oparta na danych: jakie korzyści dla konsumentów i rozwoju społeczno-gospodarczego?” (godz. 14.55) zastanowią się m.in. nad tym, jak mówić o rozwiązaniach opartych na danych, aby budować zaufanie i pokazywać konsumentom korzyści z gospodarki opartej na danych? – Mamy dzisiaj takie możliwości obliczeniowe komputerów, o których jeszcze 20 lat temu nam się nie śniło. To z kolei otwiera całkiem nowe możliwości przetwarzania danych. Przykład z mojej branży – monitoring tego, jak zachowują się nawierzchnie kolejowe. Do niedawna trudno było sobie wyobrazić, w jaki sposób możemy sprawdzać ich zachowanie w odległości np. 100 km. Teraz montuje się światłowód na całej długości, dzięki czemu zdobywamy informacje o temperaturze i rozkładzie naprężeń na całej długości torowiska w dowolnym momencie i miejscu. To są terabajty danych, które potrafią nam wskazać, w jaki sposób zoptymalizować takie torowisko. Jeżeli chcemy być innowacyjni i tworzyć coś nowego w inżynierii, naukach ścisłych, musimy odpowiednio zarządzać i przetwarzać dane – tak na temat korzyści wynikających ze zbierania precyzyjnych danych mówił rektor PK.

 

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Gospodarka oparta na danych: jakie korzyści dla konsumentów i rozwoju społeczno-gospodarczego?” / fot. Joanna Skowrońska

 5 osób podczas panelu dyskusyjnego siedzi na fotelach, przed nimi stolik. Drugi od lewej to rektor PK  5 osób podczas panelu dyskusyjnego siedzi na fotelach, przed nimi stolik. Drugi od lewej to rektor PK

 

 

Z kolei o godz. 16.05 prof. Andrzej Szarata wystąpi w roli moderatora panelu pn. „Transport idealny – jak stworzyć wygodny, szybki i zielony środek komunikacji?”. Wraz ze zmianami klimatycznymi i wynikającą z tego transformacją energetyczną oraz zmianami funkcjonowania społeczeństw wzrasta potrzeba znalezienia odpowiedniego środka transportu dostosowanego do dzisiejszych wyzwań. Poprzez dążenie do ograniczenia emisji spalin wprowadzane są dodatkowe opłaty za wjazdy do centrów miast, co zmusza ich mieszkańców do korzystania z takich środków komunikacji miejskiej jak metro, autobus czy tramwaj. Ponadto ze względu na coraz szybsze bogacenie się społeczeństw zmieniają się także jego zapotrzebowania odnośnie lepszej jakości i czasu dojazdu danego środka transportu. Czy stać nas na nowoczesne i zielone środki komunikacji? W jakim więc kierunku powinien rozwijać się transport? Na pytania rektora Politechniki Krakowskiej odpowiedzą: Ralph Gambetta, sekretarz generalny Calypso Networks Association (Belgia); Alvin Gajadhur, główny inspektor transportu drogowego; Andrzej Massel, dyrektor Instytutu Kolejnictwa; Paweł Kuncicki, dyrektor krajowy Bolt; Arnold Bresch, członek Zarządu w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Christian Wikström, minister infrastruktury w rządzie Wysp Alandzkich (Finlandia).

 

 Alternatywą dla samochodu jest transport zbiorowy. W obszarach zurbanizowanych ważnym elementem jest autobus, ale przede wszystkim tym, na co powinniśmy kłaść duży nacisk jest kolej. Najtrudniejsza sprawa to przekonanie użytkowników samochodów do korzystania z innych środków transportu. Dobrze wiemy, że bardzo trudno jest przekonać właściciela auta do tego, by zmienił środek transportu. Wszystkie działania podejmowane przez miasta, aglomeracje czy obszary są ukierunkowane właśnie na to, by przekonać tych, którzy jeżdżą samochodami do zmiany nawyków – powiedział prof. Andrzej Szarata we wstępie poprzedzającym moderowaną przez niego dyskusję. 

 

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Transport idealny – jak stworzyć wygodny, szybki i zielony środek komunikacji?” / fot. Joanna Skowrońska

 Prof. Andrzej Szarat moderuje panel dyskusyjny. Stoi z mikrofonem i przedstawia gości  Wszyscy uczestnicy panelu siedzą w fotelach - 7 osób. Pierwszy od lewej prowadzący - prof. Andrzej Szarata  Prof. Andrzej Szarata prowadzi dyskusję. Obok niego dwaj uczestnicy, jeden zabiera głos, trzyma mikrofon

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata jest specjalistą w zakresie inżynierii lądowej i transportu. Wykonał ponad 250 projektów o charakterze wdrożeniowym. Autor lub współautor koncepcji transportowych dla wielu polskich miast. Absolwent kierunku budowa dróg i autostrad na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pracę na Politechnice Krakowskiej podjął w 1999 r., bezpośrednio po studiach. W 2016 r. został wybrany dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i funkcję tę pełnił do czasu wyboru na rektora w maju br. Tytuł profesora uzyskał w 2020 r. Prof. Andrzej Szarata jestem członkiem wielu rad naukowych i stowarzyszeń branżowych. W 2021 r. został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa. Od 2022 r. przewodniczy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Zasiada także w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy prezydencie RP.

 

W Forum Ekonomicznym w Karpaczu biorą też udział inni eksperci z PK. Wczoraj w debacie „Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne?” głos zabierał dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK. Jutro zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem rektora PK prof. Andrzeja Szaraty, dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, prof. PK, dr. Grzegorza Gancarzewicza z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz dyrektora Centrum Transferu Technologii PK dr. inż. Jacka Kasza.

 

(bk)

 

Przeczytaj też:

 

Głos w ważnych kwestiach, czyli Politechnika Krakowska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

 

PK na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Dziś prof. Stanisław Rybicki o ochronie zasobów wodnych

 

Ostatni dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu – debaty z udziałem rektora i pracowników PK 

 

 

 

2. dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu z udziałem rektora PK prof. Andrzeja Szaraty / fot. Joanna Skowrońska

 Rektor PK odpowiada na pytania dziennikarki. Stoją na tle baneru z logo Forum  Rektor PK moedruje panel dyskusyjny. Stoi z mikrofonem w ręku. Obok siedzą uczestnicy dyskusji.  Rektor PK wśród współuczestników dyskusji. Stoi i uśmiecha się. Pozostali paneliści siedzą w fotelach   Rektor PK zabiera głos, trzyma w ręce mikrofon. Siedzi w fotelu, a po jego prawej i lewej uczestnicy dyskusji
 Rektor PK stoi w miejscu obrad, trzyma mikrofon. Krzesła dla gości jeszcze puste. Rektor zaczyna zapraszać uczestników panelu  Panel dyskusyjny moderowany przez rektora PK. Od lewej prof. Szarata i 6 uczestników dyskusji  Rektor PK stoi i zadaje pytanie pozostałym uczestnikom dyskusji, którzy siedzą obok  Rektor PK stoi, trzyma w ręce mikrofon. Prowadzi dyskusję. Obok pozostali jej uczestnicy

 

 

 

Fot. zdjęcie prof. Andrzeja Szaraty u góry strony autorstwa Jana Zycha