Dziś ostatni dzień XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Politechnika Krakowska jest jednym z partnerów tego wydarzenia. 5 i 6 września czynny udział w panelach dyskusyjnych wzięli rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata i dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki prof. Stanisław Rybicki. Dziś głos zabiorą dziekan Wydziału Architektury prof. Magdalena Kozień-Woźniak, dr Grzegorz Gancarzewicz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, a także dyrektor Centrum Transferu Technologii dr inż. Jacek Kasz. O 12.35 zaplanowano też panel z udziałem rektora PK, dotyczący odbudowy i przyszłości ukraińskich miast, zniszczonych w trakcie działań wojennych.

 

Rektor Andrzej Szarata na zdjęciu portretowym. Ubrany w garnitur, ręce splecione na piersiach, patrzy pewnym wzrokiem w obiektywWojna zmusiła miliony obywateli Ukrainy do opuszczenia swoich domów, zniszczyła setki miast i nadal sieje spustoszenie w ukraińskich regionach. Już dziś, ukraińskie samorządy przyjęły na siebie wiodącą rolę w odbudowie miast wraz z rządem centralnym, UE i innymi partnerami międzynarodowymi. Koordynacja wspólnych wysiłków z partnerami, gotowymi udostępnić zasoby jest niezbędna dla zapewnienia skutecznej i zrównoważonej odbudowy. Jaka przyszłość czeka na ukraińskie miasta i co należy zrobić, aby zapewnić przekazanie wiedzy na temat budowania zdolności, dobrych rządów i pomocy technicznej? Zastanowią się nad tym prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz goście z Ukrainy: mer Trościańca Yuriy Bova, mer Równego Oleksandr Tretiak, zastępca przewodniczącego Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iryna Hrytsai oraz Vitaliy Bielobrov, zastępca mera Chersonia. Dyskusję poprowadzi Sergiy Zamidra, zastępca przewodniczącego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego w Ukrainie. Panel pn. „Ukraińskie miasta w obliczu wojny. Odbudowa i przyszłość” został zaplanowany na godz. 12.35.

 

Po tym, gdy Rosjanie zaatakowali Ukrainę, Polacy bardzo mocno chcieli pomóc Waszemu narodowi. My na Politechnice również. Zaproponowaliśmy program kształcenia dla młodych ludzi z Ukrainy na kierunkach budownictwo i transport. Dwie najważniejsze branże, które – moim zdaniem – będą kluczowe w procesie odbudowy Waszego kraju – mówił rektor PK w czasie panelu z udziałem ukraińskich gości.Przyjęliśmy w sumie prawie 100 studentów. Mamy teraz ponad 60 osób na budownictwie i ponad 30 na kierunku transport. Jest to unikatowy sposób kształcenia, dlatego, że na pierwszym roku kształcenie odbywa się w języku ukraińskim. Mamy kilku wykładowców na PK, którzy posługują się tym językiem. Ponieważ na uczelni technicznej kluczowym czynnikiem są przedmioty ścisłe, profesorowie z Ukrainy pomogli przygotować program kształcenia w języku ukraińskim. Jednocześnie uczymy studentów języka polskiego. Wszyscy zdali w czerwcu br. egzamin ze znajomości naszego języku, a więc na drugim roku będą już kształceni w języku polskim. Co jest ważne, kształcimy ukraińskich obywateli po to, żeby byli przygotowani w odpowiednim momencie do powrotu na Ukrainę i wsparcia firm projektowych. Otrzymacie bardzo dobrze przygotowaną kadrę, znającą normy obowiązujące w UE. Odbudowa Ukrainy będzie trwała wiele lat. Według rożnych szacunków jej koszty szacowane są na 350-400 mld dolarów. To gigantyczne projekty. Wiele firm już jest zainteresowanych tym, co my robimy na PK. Wspierają ukraińskich studentów, przyjmują ich na staże i praktyki, a równocześnie liczą na to, że ta kadra zasili ich szeregi, by mogli pojawić się na Ukrainie i wziąć udział w jej odbudowie.

 

Na zdjęciach poniżej uczestnicy panelu „Ukraińskie miasta w obliczu wojny. Odbudowa i przyszłość” / fot. Joanna Skowrońska

 Na zdjęciu uczestnicy panelu. Od lewej moderator - stoi, trzyma mikrofon w ręce. Pozostali uczestnicy siedzą na krzesłach. Pierwszy od prawej - prof. Andrzej Szarata  Na zdjęciu uczestnicy panelu - 5 osób. Siedzą na krzesłach. Pierwszy od prawej - prof. Andrzej Szarata

 

 

O 13.45 rozpocznie się dyskusja „Sztuczna inteligencja, platformy cyfrowe i media społecznościowe – czy rządzą naszym światem?”. Weźmie w niej udział przedstawiciel Politechniki Krakowskiej,Dr Gancarzewicz patrzy w obiektyw, na twarzy lekki uśmiech, okulary. Ubrany w marynarkę, białą koszulę i krawat dr Grzegorz Gancarzewicz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Dr Gancarzewicz jest absolwentem matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2004 r. uzyskał stopień doktora informatyki Université Paris XI. Zajmuje się: matematyką dyskretną, teorią grafów, algorytmami i kryptografią. – Należy założyć, że rozwój sztucznej inteligencji może wpłynąć na zmniejszenie liczby specjalistów potrzebnych do wykonywania danych zawodów. Wszystkie czynności, które da się zalgorytmizować, mogą zostać przejęte przez maszynę, ale życie pisze znacznie bogatsze scenariusze niż jesteśmy w stanie to przewidzieć przy projektowaniu jakiegokolwiek algorytmu. Przykładem mogą być sprawy urzędowe. Np. jeżeli w danej sprawie urzędowej firma czy obywatel spełnia wszystkie warunki i procedury oraz dostarcza odpowiednie dokumenty, o ile są czytelne, maszyna (algorytm) jest w stanie rozpatrzeć tę sprawę i podjąć decyzję administracyjną. Natomiast w każdym niestandardowym przypadku lub w wypadku dostarczenia dokumentów napisanych odręczenie, nie będzie to możliwe. Rozpoznawanie pisma odręcznego jest bardzo trudne i zawsze wymaga ręcznej korekty – tłumaczył przed rozpoczęciem dyskusji dr Grzegorz Gancarzewicz. W panelu dyskusyjnym będą uczestniczyć także: Krzysztof Dyl, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, dr hab. Natalia Walter, prof. UAM, Maciej Klepacki, prezes Zarządu Burda Media Polska. „Sztuczna inteligencja w biznesie. Jak algorytm pomaga zarabiać pieniądze?” – to kolejny panel z udziałem dr. Grzegorza Gancarzewicza. Dyskusja rozpocznie się o godz. 17.15. Nad tym, w jaki sposób zyskać przewagę konkurencyjną dzięki AI oraz przekonać do niej klientów i kontrahentów zastanowią się – poza dr. Gancarzewiczem – Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, dr hab. Rafał Maciąg, prof. UJ, dr Maja Leszczyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jacek Łęgiewicz, dyrektor ds. korporacyjnych Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Aleksandra Jiménez, radca prawny i doradca podatkowy.

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Sztuczna inteligencja, platformy cyfrowe i media społecznościowe – czy rządzą naszym światem?” / fot. Magdalena Kozień-Woźniak

 Uczestnicy dyskusji stoją, pierwszy od lewej - dr Grzegorz Gancarzewicz, obok niego pozostali prelegenci - cztery osoby  Dr Gancarzewicz zabiera głos, siedzi na krześle, trzyma w ręce mikrofon. Obok niego pozostali uczestnicy dyskusji

 

 

Jacek Kasz stoi uśmiechnięty z rękami skrzyżowanymi na piersi. Ciemna marynarka, biała koszulaModeratorem panelu „Perspektywy wsparcia i rozwoju ekosystemu start-upów w Europie”, który wystartuje o godz. 13.45, będzie dr inż. Jacek Kasz – dyrektor Centrum Transferu Technologii PK, specjalista w zakresie innowacji, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną, wykładowca uniwersytecki i badacz. – Jest wiele definicji start-upów, ale ta najbardziej powszechna mówi, że jest to mała firma, która powstała z pieniędzy własnych, nie jest notowana na giełdzie i bazuje na innowacyjnych technologiach. Start-upy to przyszłość całego biznesu. Pamiętajmy, że duże firmy nie powstały od razu jako duże. Rodziły się jako małe start-upy. Tak więc małe, innowacyjne firmy, rozwijające się w różnej skali, są podstawą rozwoju biznesu – mówi ekspert z PK. Europejski ekosystem start-upowy w ostatnich latach przeżywał prawdziwy boom inwestycyjny, a Warszawa wyrosła w tym zakresie na regionalnego lidera. Jak wykorzystać ten sukces? Jak tworzyć polskie firmy liczące się w europejskiej, a może nawet globalnej stawce? Na te pytania będą odpowiadać uczestnicy dyskusji: David Schneider z Federalnego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Handlu Zagranicznego (BWA), przedstawiciel w Wielkiej Brytanii; Tytus Cytowski, założyciel Cytowski&Partners (USA); Eszter Szabó, prezes Women/Business/Angels (Węgry); Jan Jakub Cendrowski, dyrektor inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; Walid Barsali, przewodniczący La French Tech Warsaw (Francja). Dr inż. Jacek Kasz został też zaproszony do udziału w dyskusji organizowanej przez „Business Insider” (7 września, godz. 8.00).

 

 

 

Na zdjęciu uczestnicy porannej dyskusji na temat komercjalizacji start-upów w Polsce. Od lewej: Konrad Sitnik, EEC Ventures; Marek Garniewski, prezes Zarządu Orlen VC; Artur Jankowski, prezes Zarządu Nestlé Polska; dr inż. Jacek Kasz, dyrektor CTT PK; Marcin Lis, dziennikarz „Business Insider Polska”

 

Do zdjęcia pozuje na stojąco 5 mężczyzn. Od lewej: Konrad Sitnik, EEC Ventures; Marek Garniewski, prezes Zarządu Orlen VC; Artur Jankowski, prezes Zarządu Nestlé Polska; dr inż. Jacek Kasz, dyrektor CTT PK; Marcin Lis, dziennikarz „Business Insider Polska”

 

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Perspektywy wsparcia i rozwoju ekosystemu start-upów w Europie” / fot. Joanna Skowrońska

 Jacek Kasz moderuje panel dyskusyjny. Trzyma w ręce mikrofon. Obok niego jeden z uczestników dyskusji  Uczestnicy panelu moderowanego przez Jacka Kasza. Siedzą na krzesłach. 6 osób  Jacek Kasz siedzi na krześle, trzyma mikrofon

 

Dziekan Kozień-Woźniak na zdjęciu portretowym, patrzy w obiektyw z lekko przechyloną na bok głową

 

Uczestniczką panelu „Akcja Rewitalizacja – wpływ nowych projektów na obszary zdegradowane” będzie dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania współczesnych obiektów muzealnych, teatralnych i kultury. Założycielka Kozień Architekci. Autorka projektów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Aby rewitalizacja była skuteczna, powinna obejmować nie tylko przestrzenie publiczne, ale przede wszystkim działania społeczne: wzmocnienie więzi sąsiedzkich i kapitału społecznego, poprawę bezpieczeństwa, przeciwdziałanie suburbanizacji oraz ożywienie lokalnej gospodarki. W ostatnich latach samorządy przeprowadziły wiele udanych procesów rewitalizacyjnych, dzięki czemu obszary zdegradowane odzyskały blask i stały się reprezentatywnymi częściami miast. Które z dotychczas zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych mogą być pozytywnym przykładem dla kolejnych takich działań? – Bardzo ciekawym przykładem rewitalizacji jest katowicki Nikiszowiec. Cała zabytkowa dzielnica została zrewitalizowana w wyniku inicjatywy jej mieszkańców, w wyniku porozumienia, współprojektowania i współudziału. Wydaje się, że właśnie współudział społeczeństwa w projektowaniu i dyskusji nad metodami i sposobem rewitalizacji jest kluczem dla jej powodzenia – zauważa dziekan Wydziału Architektury PK prof. Magdalena Kozień-Woźniak. – W mojej opinii, rewitalizacja obszarów zdegradowanych powinna opierać się na trzech filarach. Pierwszy filar to budowanie dobrych wizji, prezentowanie mieszkańcom wizji odnowy takiego obszaru. Tu potrzebujemy profesjonalistów, ale też współudziału, współuczestniczenia w procesach projektowych. Bardzo ważnym aspektem jest również aktywizacja mieszkańców w takim procesie. Trzeci element to edukacja mieszkańców i tworzenie kadr, zarówno administracyjnych, jak i społecznych dla procesów projektowych – mówi architektka z PK. W dyskusję z udziałem prof. Magdaleny Kozień-Woźniak włączą się również: prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, doradca Zarządu Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. Wojciech Wróblewski, prezes Zarządu Fundacji Projekt PL Adam Zych i poseł na Sejm RP Adam Gawęda.

 

 

Zdjęcia z panelu dyskusyjnego „Akcja Rewitalizacja – wpływ nowych projektów na obszary zdegradowane” / fot. Jacek Kasz

 Uczestnicy panelu z udziałem pani dziekan. Siedzą na krzesłach. Pani dziekan pierwsza od prawej. Trzyma w ręce mikrofon.  Uczestnicy panelu z udziałem pani dziekan. 4 osoby. Pierwszy od lewej: mężczyzna prowadzący spotkanie, trzyma mikrofon, pierwsza od prawej pani dziekan Kozień-Woźniak

 

 

Przeczytaj:

 

Głos w ważnych kwestiach, czyli Politechnika Krakowska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

 

PK na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Dziś prof. Stanisław Rybicki o ochronie zasobów wodnych

 

2. dzień Forum Ekonomicznego – prof. Andrzej Szarata o transporcie współdzielonym i wykluczeniu transportowym

 

(bk)

 

 

Zdjęcia portretowe / fot. Jan Zych, archiwum WA, archiwum CTT PK