Eksperci Politechniki Krakowskiej wizytowali obiekty jądrowe w Japonii. Studyjna wizyta z udziałem przedstawicieli kilku czołowych polskich uczelni technicznych to element współpracy w ramach porozumienia na rzecz kształcenia kadr w obszarze energetyki jądrowej. Politechnika Krakowska przystąpiła do niego w maju br. Od nowego roku akademickiego uczelnia uruchomi specjalność energetyka jądrowa na studiach II stopnia na kierunku energetyka. W przyszłości zamierza kształcić w tym obszarze na studiach I i II stopnia.

 

W wizytacji japońskich obiektów i centrów  jądrowych PK reprezentowali prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń i dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. W wyjeździe, zorganizowanym przez Politechnikę Poznańską, uczestniczyli także naukowcy Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej i AGH. Na trasie wizyty były obiekty oraz centra badawczo-rozwojowe i edukacyjne Japońskiej Agencji Energetyki Jądrowej (wysokotemperaturowy reaktor badawczy HTTR-Oarai,  Laboratorium  Paliwa Jądrowego Kokai, Centrum Zarządzania Kryzysowego Katsuta, Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej), a także elektrownie atomowe Hamaoka i Fukishima 1. Szczególnie cenne dla uczestników było całodzienne spotkanie z zespołami pracującymi na terenie elektrowni jądrowej Fukushima, zniszczonej w 2011 r. podczas tsunami i trzęsienia ziemi w Japonii.

 

Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy w obszarze energetyki jądrowej, zwłaszcza w zakresie kształcenia kadr dla programu jądrowego. W jej trakcie możliwe było spotkanie z wysokiej klasy specjalistami oraz poznanie obiektów nieczęsto udostępnianych osobom postronnym – podkreślają uczestnicy wyjazdu we wspólnym komunikacie.  Japonia posiada bogate doświadczenie w dziedzinie energetyki jądrowej. Wykorzystanie jej doświadczeń może wspomóc kształcenie kadr dla „Programu polskiej energetyki jądrowej”. Współpraca ze stroną japońską może pomóc nie tylko w przygotowaniu programów kształcenia specjalistów, ale również w prowadzeniu badań naukowych oraz komunikacji społecznej.

 

Grupa ludzi stoi przed budynkiem

 

Politechnika Krakowska od nowego roku akademickiego 2023/2024 uruchomi specjalność energetyka jądrowa na kierunku energetyka, prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki (nabór w zimowej rekrutacji). Studia będą prowadzone przez pracowników Katedry Energetyki WIŚiE PK oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK, a także praktyków z przemysłu i ekspertów z zagranicznych instytutów badawczych.  – Absolwenci znajdą zatrudnienie w elektrowniach jądrowych oraz u podwykonawców przemysłu jądrowego, w organach administracji publicznej jak np. agencja atomistyki czy urząd dozoru jądrowego. Oferty pracy będą mogli wybierać także z firm z rynku energetyki tradycyjnej – potrzebują takich specjalistów producenci maszyn i urządzeń dla sektora energetycznego czy przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej  – zapowiada dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK, opiekun nowej specjalności.

 

 

 

 (mas)