Na początku września odbyła się III Polsko-Chorwacka Konferencja Rektorów w Zadarze. Wzięli w niej udział członkowie Kolegium Rektorów Chorwackich (CRC) oraz przedstawiciele uczelni zrzeszonych w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (CRUK). Politechnikę Krakowską reprezentował prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą prof. Jerzy Zając, a także kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PK mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz. Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z umiędzynarodowieniem uczelni. Obrady zostały zwieńczone podpisaniem porozumienia między CRC a CRUK.

 

Uczestnicy III Polsko-Chorwackiej Konferencji Rektorów w Zadarze pozują do zdjęcia, szósty od lewej – prorektor PK prof. Jerzy Zając, obok niego kierownik DWM Katarzyna Baron-LisiakiewiczGłównymi tematami spotkania przedstawicieli krakowskich i chorwackich uczelni były m.in. sojusze europejskie, studia wspólne, wspólne i podwójne dyplomy. Prorektor Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK oraz kierownik DWM Katarzyna Baron-Lisiakiewicz rozmawiali z reprezentantami chorwackich szkół wyższych na temat zintensyfikowania współpracy z partnerskimi uczelniami: Uniwersytetem w Zagrzebiu – największą i najstarszą chorwacką uczelnią, a także Uniwersytetem w Osijeku i Uniwersytetem w Rijece. Jak podkreśla Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, udział zagranicznych studentów w społeczności akademickiej PK systematycznie rośnie za sprawą programów wymiany (Erasmus+ oraz umowy bilateralne o bezpośredniej współpracy), ale też nowych form współpracy, jak studia wspólne z zagranicznymi uczelniami, np. z Tianjin Chengjian University, University of Cagliari czy uczestnictwo w Erasmus Mundus Joint Master Degree in Biorefinery, programie realizowanym przez konsorcjum w składzie: Politechnika Krakowska, Université de Lille, Université de Technologie de Troyes, Università degli Studi di Bari Aldo Moro. W roku 2022 r. na Politechnice Krakowskiej kształciło się 1108 obcokrajowców.

 

W bieżącym roku na PK utworzono anglojęzyczne studia wspólne II stopnia na kierunku Additive Manufacturing, oferowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki we współpracy z Politechniką Lwowską. Ich uruchomienie planowane jest w II semestrze roku akademickiego 2023/2024. Mamy też nadzieję, że wkrótce utworzone zostaną również anglojęzyczne studia wspólne z wybranymi uczelniami członkowskimi sojuszu STARS EU, w którym uczestniczy Politechnika, a oferta edukacyjna naszej uczelni wzbogaci się o prowadzone w j. angielskim studia I stopnia na kierunku informatyka, o który najczęściej pytają zagraniczni kandydaci na studia – mówi Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. W te wszystkie działania realizowane przez PK, doskonale wpisuje się porozumienie pomiędzy Chorwacką Konferencją Rektorów i Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, którego podpisanie zwieńczyło III Polsko-Uczestnicy III Polsko-Chorwackiej Konferencji Rektorów w Zadarze pozują do zdjęcia. w środku z teczkami stoją: od lewej – rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu prof. Stjepan Lakušić oraz rektor AGH prof. Jerzy Lis, pierwsza od lewej Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, trzeci od lewej w drugim rzędzie prof. Jerzy ZającChorwacką Konferencję Rektorów (3-5 września). Podpisy pod dokumentem złożyli przewodniczący Konferencji Rektorów Chorwackich, rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu prof. Stjepan Lakušić oraz rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzy Lis, I wiceprzewodniczący KRSWK. Porozumienie będzie stanowiło podstawę do dalszej współpracy – zawierania umów na realizację wspólnych projektów, podpisywania listów intencyjnych czy formułowania kolejnych porozumień.

 

Jak możemy przeczytać w dokumencie, strony zgodziły się rozwijać wspólne działania m.in. poprzez promowanie i ułatwianie programów stypendialnych dla członków akademickich Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na studia w Chorwacji, a także chorwackich naukowców, członków Chorwackiej Konferencji Rektorów, w Polsce; promowanie wymiany programów w dziedzinie kształcenia nauczycieli i technologii edukacyjnych oraz wymiany pracowników naukowych, wykładowców i uczonych; promowanie wspólnych projektów badawczych; promowanie wymian studentów.

 

 

 

(bk)

 

 

 

Na zdjęciach, uczestnicy III Polsko-Chorwackiej Konferencji Rektorów w Zadarze: 1) szósty od lewej – prorektor PK prof. Jerzy Zając, obok niego kierownik DWM Katarzyna Baron-Lisiakiewicz; 2) w środku z teczkami stoją: od lewej – rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu prof. Stjepan Lakušić oraz rektor AGH prof. Jerzy Lis, pierwsza od lewej Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, trzeci od lewej w drugim rzędzie prof. Jerzy Zając / fot. DWM