Politechnika Krakowska i Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) rozszerzają współpracę. Porozumienie w tej sprawie podpisali we wtorek, 12 września br. rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata i mgr Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor ZDMK. Kooperację będzie koordynować dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK.

 

Współpraca Politechniki i krakowskich jednostek miejskich, dbających o drogi, torowiska i obiekty mostowe ma wieloletnią historię. Miejskie służby korzystają z eksperckiej wiedzy specjalistów Politechniki m.in. przy prowadzeniu swoich projektów – inwestycji, remontów, bieżącego monitoringu infrastruktury miasta. Nowa umowa rozszerza pola współpracy, koncentrując się zwłaszcza na jej obszarach edukacyjnych, takich jak szkolenie kadr Zarządu Dróg Miasta Krakowa, praktyki studenckie i kształcenie inżynierów drogownictwa pod kątem potrzeb miast, wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze.

 Rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor ZDMK Magdalena Nowak-Obrzut siedzą przy stole i podpisują porozumienie  Rektor prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Lucyna Domagała i dyrektor ZDMK Magdalena Nowak-Obrzut stoją, pozują do zdjęcia

 

Porozumienie obejmuje wspólne inicjatywy m.in. w zakresie: przygotowania i prowadzenia przez ekspertów Politechniki szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych dla pracowników ZDMK; organizowania praktyk i wizyt zawodowych studentów uczelni w jednostkach organizacyjnych ZDMK; przygotowania i prowadzenia przez pracowników ZDMK wybranych wykładów monograficznych dla studentów uczelni; wspólnego formułowania tematów prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów PK; organizowania i udziału w seminariach, webinarach, konferencjach naukowo-technicznych.

 

– Dynamiczny rozwój nowych technologii oraz coraz bardziej wymagające społeczne i środowiskowe wyzwania, wymagają od zarządców miast i miejskiej infrastruktury, stałego aktualizowania wiedzy i podwyższania kompetencji kadr za to odpowiedzialnych. Politechnika Krakowska – ze swoimi nowoczesnymi laboratoriami i wysokiej klasy specjalistami – będzie dla Zarządu Dróg Miasta Krakowa cennym wsparciem w tym procesie – mówi rektor PK prof. Andrzej Szarata. – Kraków jest z oczywistych względów naturalnym środowiskiem dla aktywności badawczej i edukacyjnej pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej. Trzymamy na bieżąco rękę na pulsie miasta. Znamy dobrze jego infrastrukturę, codzienne wyzwania związane z zarządzaniem nią, plany rozwoju, często sięgamy do tematów miejskich podczas kształcenia naszych studentów. Po studiach mogą być oni zainteresowani pracą w jednostkach miejskich, dlatego cieszymy się, że na współpracy – organizacji stażów, praktyk wizyt studyjnych – skorzystają też nasi studenci. Nasza współpraca edukacyjna i badawcza związana z dbałością o infrastrukturę Krakowa przyniesie z pewnością dobre owoce także dla mieszkańców miasta – ich bezpieczeństwa i wygody.

 

 

 

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, który będzie koordynował współpracę, zaoferuje pracownikom różnych szczebli Zarządu Dróg Miasta Krakowa szkolenia i kursy z takich obszarów tematycznych jak: podstawy systemów GIS z wprowadzeniem do ich wykorzystania w zarządzaniu nieruchomościami gminnymi, nowe trendy w projektowaniu i utrzymywaniu infrastruktury drogowej, zieleń przyuliczna i błękitna infrastruktura, zarządzanie procesem inwestycyjnym przy wsparciu nowoczesnym narzędzi cyfrowych. – Aby sprawnie dbać o miasto, realizować zadania budżetowe, potrzebujemy w swoich szeregach specjalistów. Podnoszenie kwalifikacji jest niezmiernie istotne, dlatego to porozumienie ma charakter głównie edukacyjny. Liczę, że zaplanowane liczne inicjatywy przyniosą obu stronom wymierne korzyści – podkreśla Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

 

(mas)

 

 

Na zdjęciach, 1) rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor ZDMK Magdalena Nowak-Obrzut; 2) rektor prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Lucyna Domagała i dyrektor ZDMK Magdalena Nowak-Obrzut / fot. Jan Zych