Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki powstało w Krakowie w ramach Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Będzie integrować wiedzę naukową z realnymi potrzebami przemysłu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem. W powstanie centrum i współpracę badawczą z wykorzystaniem jego potencjału zaangażowane są krakowskie uczelnie, w tym Politechnika Krakowska. W uroczystości otwarcia nowego ośrodka badawczego, unikatowego w skali kraju, uczestniczył rektor uczelni prof. Andrzej Szarata.

 

W nowym centrum prowadzona będzie działalność badawczo-rozwojowa w zakresie badań ogniowych, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przed hałasem. Jego głównym celem jest wdrażanie innowacyjnych technologii przemysłowych, które podwyższają bezpieczeństwo i komfort użytkowników budynków, a jednocześnie są bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ograniczają negatywny wpływ na ekosystemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Grupa mężczyzn w garniturach pozuje na tle ścianki z logo Sieci Łukasiewicz Czterech strażaków i jedna strażaczka (pośrodku) pozują do zdjęcia

 

Intencję współpracy dla budowy Centrum i wspólnej działalności badawczej w jego ramach wyraziły w sierpniu ubiegłego roku w specjalnym liście władze województwa małopolskiego, krakowskie uczelnie: Politechnika Krakowska (w jej imieniu list intencyjny sygnował śp. rektor prof. Andrzej Białkiewicz), Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a także Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W czerwcu 2023 r. Politechnika Krakowska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (IMiMB) wzmocniły dwustronną współpracę, podpisując umowę o strategicznej kooperacji w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego. Porozumienie sygnowali rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor Instytutu dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk. Współdziałaniu Politechniki i Instytutu służyć będzie m.in. otwarte właśnie nowe centrum badawcze.

  

- Współpraca jest kluczowym elementem dla efektywnego opracowywania i wdrażania innowacji. Nasze Centrum będzie działać jako platforma integrująca wiedzę naukową z potrzebami przemysłu, umożliwiając tworzenie technologicznych rozwiązań odpowiednich dla polskiego sektora budowlanego. Dzięki takiej współpracy możliwe będzie przyspieszenie innowacji i tworzenie rozwiązań dla Przemysłu 4.0, które mają realny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę – podkreśla Paweł Pichniarczyk, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych. Jak dodaje, Instytut wraz z partnerami dąży do identyfikowania najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi przemysł budowlany oraz dziedzina bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwo materiałów budowalnych i ochrona przed hałasem mają w nich kluczowe znaczenie. W tych tematach realizują swoje zainteresowania badawcze także specjaliści Politechniki Krakowskiej.

 

 

Spowita czerwonym światłem widownia. Pośród innych osób siedzi rektor Andrzej Szarata Scena: Paweł Pichniarczyk odbiera nagrodę z rąk Wojewody małopolskiego Scena: Rektor Szarata przemawia

 

 

W uroczystym otwarciu Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki, które odbyło się w poniedziałek 18 września 2023 r., uczestniczył rektor PK prof. Andrzej Szarata. Gratulując gospodarzowi - Instytutowi Ceramiki i Materiałów Budowlanych i jego dyrektorowi Pawłowi Pichniarczykowi - podkreślał wyjątkowość miejsca i wyjątkowość współpracy, która do powstania centrum doprowadziła. - Politechnika Krakowska prowadzi badania konstrukcji budowalnych i niezawodności obiektów, mamy także specjalistów w obszarze akustyki. Do tej pory nasze prace naukowe miały często charakter teoretyczny. Dzięki współpracy w ramach nowego Centrum będziemy mieli szanse je prowadzić w skali 1 do 1. Deklaruję dalsze wsparcie Politechniki dla idei naszej współpracy  i gotowość do wspólnego pozyskiwania grantów i realizacji projektów badawczych - zaznaczył rektor PK.

 

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki oprócz działalności naukowej prowadzić będzie również działania edukacyjne i dydaktyczne skierowane do studentów i  doktorantów oraz słuchaczy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ma być miejscem, w którym  przyszłe kadry eksperckie w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i akustyki zdobywać będą wiedzę i doświadczenie praktyczne. Centrum będzie też poligonem doświadczalnym dla strażaków.

 

Nowe Centrum zbudowano przy ul. Cementowej w Krakowie. Powstała tu m.in. hala do badań materiałowych ze strefą badań realizowanych w postaci otwartego ognia oraz badań ogniowych w komorach zamkniętych. Nowy obiekt jest także wyposażony w infrastrukturę do badań izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych w postaci stanowiska do badań pochłaniania dźwięku. 

 

(m)

 

Na zdjęciach: uczestnicy uroczystego otwarcia Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki, w tym gronie m.in. rektorzy krakowskich uczelni, sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie budowy centrum: rektor AGH prof. Jerzy Lis (pierwszy z lewej), rektor Politechniki Krakowskiej prof. Adrzej Szarata (drugi z lewej) i prof. Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (drugi z prawej)