PKP Intercity – największy polski operator kolejowy – ogłosiło wyniki konkursu „Kolej na naukę – #IC2030”, który skierowany był do studentów i kadr naukowych uczelni, a także przedstawicieli jednostek badawczych, wchodzących w skład start-upów. I miejsce zajęli studenci Politechniki Krakowskiej z Wydziału Mechanicznego, Dorota Zawadzka i Krzysztof Swałdek. Jury doceniło ich projekt „Solarny system wspomagania energetycznego wagonów pasażerskich”, dotyczący zastosowania paneli fotowoltaicznych na dachach wagonów, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci trakcyjnej.

 

Dwoje młodych ludzi (mężczyzna i kobieta) stoi na peronie. W rękach trzymają bon na 15 000 zł za zajęcie I miejsca w konkursie. Na bonie oprócz kwoty i informacji o konkursie wyróżnia się logo PKP Intercity. W tle infrastruktura peronu tj. windy i tory.Konkurs PKP Intercity został ogłoszony w marcu br. Uczestnicy musieli uwzględnić w swoich projektach zadania zawarte w strategii przewoźnika, zaś zakres poszczególnych zagadnień wyznaczały tematy: wykorzystanie sztucznej inteligencji w pasażerskim transporcie kolejowym; kolej – najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego; wygoda i bezpieczeństwo podróży koleją; zakup biletu – początek wspaniałej podróży. Zgłoszone projekty oceniała kapituła. W jej skład weszli przedstawiciele różnych obszarów merytorycznych PKP Intercity, którzy zwracali uwagę na kilka kryteriów: spójność merytoryczną, korzyści wprowadzenia w życie proponowanego rozwiązania, innowacyjność i oryginalność. Jury oceniało także aspekt wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz możliwość skalowania rozwiązania i koszt jego wdrożenia.

 

W konkursie „Kolej na naukę – #IC2030” I miejsce (15 tys. zł) zdobył projekt „Solarny system wspomagania energetycznego wagonów pasażerskich”. Autorami rozwiązania są Dorota Zawadzka i Krzysztof Swałdek studiujący na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Studenci w swojej pracy przedstawili możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych do zasilania podzespołów kolejowych wagonów pasażerskich. Jak wskazują, pozyskaną w ten sposób energię będzie można wykorzystać do oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji czy też gniazdek 230 V udostępnianych pasażerom.

 

Popularność paneli fotowoltaicznych w Polsce wzrasta z roku na rok. Są coraz częściej instalowane na dachach budynków mieszkalnych, czy też użyteczności publicznej. Głównym celem ich montażu jest wytwarzanie ekologicznej energii elektrycznej, dzięki której można obniżyć zużycie prądu z sieci energetycznej. Powyższe przesłanki były powodem do rozważenia zabudowy paneli fotowoltaicznych na dachach wagonów pasażerskich – mówi Dorota Zawadzka z PK, współautorka zwycięskiego projektu. Celem ambitnych studentów jest ograniczenie poboru prądu z sieci trakcyjnej przez lokomotywę. Młodzi inżynierowie podeszli do swojej pracy rzetelnie i wypunktowali też zagrożenia związane z montażem fotowoltaiki, np. zwiększenie masy pojazdu, a w konsekwencji nacisku na oś. Żacy zwrócili również uwagę na fakt, iż nasłonecznienie niektórych szlaków kolejowych może nie być wystarczające do wytworzenia niezbędnej energii elektrycznej. Jednak dla młodych i kreatywnych inżynierów wyzwania stanowią dodatkowy bodziec do pracy.

 

Grafika przedstawiająca wagon kolejowy, który na dachu zamontowane ma panele fotowoltaiczne.

Autorami projektu docenionego przez PKP Intercity są studenci innowacyjnej specjalności inżynieria pojazdów szynowych, prowadzonej w systemie dualnym (w ramach kierunku środki transportu i logistyka), a realizowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Obydwoje należą do Koła Naukowego TRANSPORT, którego opiekunem jest mgr inż. Tymoteusz Rasiński z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM. Dorota Zawadzka nie tylko interesuje się pojazdami szynowymi, ale sama jest motorniczą krakowskiego MPK S.A. Mgr inż. Krzysztof Swałdek pracuje w Katedrze Informatyki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK. Stara się połączyć dwie pasje – informatykę i pojazdy szynowe.

 

Przypomnijmy, że spółka PKP Intercity zawarła w grudniu 2022 r. z Politechniką Krakowską umowę o współpracy naukowo-technicznej i edukacyjnej. Staże i praktyki studenckie, wizyty studyjne, specjalistyczne wykłady, kursy i szkolenia, dualne kierunki i specjalności, a także wspólne projekty badawczo-rozwojowe oraz promocja ekologicznego podróżowania to główne obszary współpracy między obydwiema instytucjami. Przedmiotem umowy jest także współpraca naukowo-techniczna – wzajemne wsparcie merytoryczne oraz stała wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju i badań branży kolejowej m.in. przez realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, przygotowywanie analiz i ekspertyz, organizowanie wizyt studyjnych dla kadry naukowej uczelni w jednostkach organizacyjnych Intercity. W programie stażowym PKP Intercity uczestniczy obecnie kilku studentów.

 

(bk)

 

Na zdjęciu, Krzysztof Swałdek i Dorota Zawadzka / fot. archiwum prywatne

 

Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu „Solarny system wspomagania energetycznego wagonów pasażerskich”