Dziedzina nauk humanistycznych

 1. archeologia
 2. etnologia i antropologia kulturowa
 3. filozofia
 4. historia
 5. językoznawstwo
 6. literaturoznawstwo
 7. nauki o kulturze i religii
 8. nauki o sztuce
 9. polonistyka

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 1. architektura i urbanistyka
 2. automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 3. informatyka techniczna i telekomunikacja
 4. inżynieria bezpieczeństwa
 5. inżynieria biomedyczna
 6. inżynieria chemiczna
 7. inżynieria lądowa, geodezja i transport
 8. inżynieria materiałowa
 9. inżynieria mechaniczna
 10. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 1. biologia medyczna
 2. nauki farmaceutyczne
 3. nauki medyczne
 4. nauki o kulturze fizycznej
 5. nauki o zdrowiu

Dziedzina nauk o rodzinie

 1. nauki o rodzinie

Dziedzina nauk rolniczych

 1. nauki leśne
 2. rolnictwo i ogrodnictwo
 3. technologia żywności i żywienia
 4. zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk społecznych

 1. ekonomia i finanse
 2. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 3. nauki o bezpieczeństwie
 4. nauki o komunikacji społecznej i mediach
 5. nauki o polityce i administracji
 6. nauki o zarządzaniu i jakości
 7. nauki prawne
 8. nauki socjologiczne
 9. pedagogika
 10. prawo kanoniczne
 11. psychologia
 12. stosunki międzynarodowe

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

 1. astronomia
 2. biotechnologia
 3. informatyka
 4. matematyka
 5. nauki biologiczne
 6. nauki chemiczne
 7. nauki fizyczne
 8. nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych

 1. nauki biblijne
 2. nauki teologiczne

Dziedzina nauk weterynaryjnych

 1. weterynaria

Dziedzina sztuki

 1. sztuki filmowe i teatralne
 2. sztuki muzyczne
 3. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na język angielski

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych