Projekt badawczy pt. „Hub Energii Odnawialnej z niskim śladem węglowym dla zrównoważonych systemów grzewczych budynków” zostanie zrealizowany na na Politechnice Krakowskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Paweł Ocłonia z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK. Na badania w ramach międzynarodowej kooperacji naukowców PK oraz Czech i Słowenii  Narodowe Centrum Nauki przyznało środki finansowe w wysokości 1 582 100 zł.

 

POclon- Projekt dotyczy badań koncepcji kompaktowych systemów OZE wykorzystujących ogniwa PVT (photovoltaic-thermal) z systemami śledzącymi ruch słońca oraz niskotemperaturowe ciepło odpadowe. Tego typu systemy wsparte dwuźródłowymi pompami ciepła, wykorzystującymi powietrze oraz ciepło odpadowe z paneli PVT, mogą znaleźć zastosowanie dla budynków jednorodzinnych - wyjaśnia prof. Paweł Ocłoń. - W proponowanym systemie OZE spodziewane jest uzyskanie wysokiego współczynnika efektywności energetycznej pompy ciepła. Badania mają na celu określenie współczynnika COP pompy ciepła jak również optymalizację systemu pod względem jego efektywności energetycznej.

 

Prace w ramach projektu będą prowadzone przez badaczy z Politechniki Krakowskiej wspólnie z Politechniką Brneńską (Czechy) oraz Uniwersytetem w Mariborze i Centrum Badawczym Bistra z Ptuj (Słowenia). Politechnika Brneńska będzie odpowiedzialna za analizy LCA i śladu węglowego dla kompaktowego systemu OZE. Uniwersytet w Mariborze oraz Centrum Badawcze Bistra będą wykonywać optymalizację kompaktowego systemu OZE. Politechnika Krakowska opracuje projekt stanowiska badawczego, wykona pomiary efektywności energetycznej systemu oraz opracuje model matematyczny systemu.

 

Projekt „Hub Energii Odnawialnej z niskim śladem węglowym dla zrównoważonych systemów grzewczych budynków” zostanie zrealizowany w ramach konkursu OPUS 24 LAP. Rekomendacja dla jego realizacji, wystawiona przez zespół ekspertów NCN, została zatwierdzona przez instytucje partnerskie: GAČR - Czech Science Foundation i ARIS - Slovenian Research Agency. Wniosek o przyznanie grantu na badania został przygotowany na PK we współpracy prof. Pawła Ocłonia i dr hab. inż. Piotra Ciska z Katedry Energetyki na Wydziale Inżynierii Środowiska PK. 

 

Kierownikiem projektu będzie prof. Paweł Ocłoń, którego zainteresowania naukowe koncentrują się na energetyce cieplnej i odnawialnej, eleketroenergetyce i problematyce magazynowania energii. W swoich pracach naukowych i wysokopunktowanych publikacjach podejmuje m.in. takie tematy badawcze jak: modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w elementach instalacji energetycznych, modelowanie i badania eksperymentalne systemów energetyki odnawialnej, modelowanie i badania eksperymentalne magazynów ciepła oraz modelowanie i badania eksperymentalne podziemnych linii kablowych. Jest wykonawcą ponad 20 projektów i prac badawczych prowadzonych przez Katedrę Energetyki PK i liderem trzech z nich, koordynuje m.in. finansowany w ramach perspektywy finansowej Horyzont 2020 Unii Europejskiej projekt "RESHeat Renewable energy system for residential building heating and electricity production". Prowadzi szeroką współpracę międzynarodową m.in. z uniwersytetami z Włoch, Kanady, Indii, Niemiec, Czech, Holandii, Chorwacji, Chin. Jest laureatem prestiżowych wyróżnień, plasuje się w rankingu TOP 2% najczęściej cytowanych naukowców świata wg wydawnictwa Elsevier i Uniwersytetu Stanforda.

 

(mas)

 

Fot. archiwum prywatne