Dr inż. arch. Julian Franta z Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską. Praca pt. „Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta” została wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha. W uzasadnieniu możemy m.in. przeczytać, że nagroda została przyznana za pracę, która ma istotne znaczenie dla rozwoju współczesnej myśli urbanistycznej, stanowiąc bogaty i innowacyjny wkład w kompleksowe opracowanie procesu ewolucji funkcjonalno-przestrzennej współczesnych dworców kolejowych, posiadającą duży potencjał aplikacyjny sprzyjający wzbogacaniu atrakcyjności i podnoszeniu jakości przestrzeni publicznych miast, ze względu na aktualność i znaczenie tematu, zastosowanie nowatorskiej metodologii badawczej łączącej warsztat naukowca badacza oraz twórcy projektanta.

 

Młody, elegancko ubrany mężczyzna na zdjęciu portretowymW tym roku Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznano po raz 30. Mogą je otrzymać osoby lub zespoły naukowców w 3 kategoriach: za wyróżniającą się rozprawę doktorską, ale też wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej. W pierwszej kategorii, oprócz dr. inż. arch. Juliana Franty, wyróżniono 27 uczonych. W kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, premier przyznał 11 nagród, zaś za osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej – 6 nagród. Nagrody zostały przyznane za osiągnięcia zrealizowane w 2022 r.

 

W pracy doktorskiej pt. „Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta”, dr inż. arch. Julian Franta zbadał na wybranych przykładach europejskich proces ewolucji funkcjonalno-przestrzennej, której podlegają dworce kolejowe, a także ich relacje z przestrzenią publiczną. – We współczesnych śródmieściach coraz większym problemem staje się znalezienie przestrzeni pod nowe przedsięwzięcia urbanistyczno-architektoniczne. Stąd znaczenie takich terenów, które – zdominowane dotąd przez jedną funkcję – wraz ze zmianą jej znaczenia, charakteru lub wymagań mogą ulec modyfikacji. Należą do nich tereny kolejowe, pokolejowe oraz same obiekty dworców kolejowych i powiązane z nimi przestrzenie publiczne – mówi nagrodzony architekt z Politechniki Krakowskiej.

 

Jak możemy przeczytać w jego rozprawie doktorskiej, dworce kolejowe od początku stanowiły kluczową część śródmiejskiej struktury, bowiem pełniły istotną rolę formalną i programową w obszarze śródmieścia. Ich jednofunkcyjność okazuje się jednak pozorna, gdyż do spełnianych przez nie zadań należała: obsługa podróżnych (poczekalnie, kasy, restauracje, przechowalnie, sanitariaty); przewóz towarów (poczta, spedycja, magazynowanie); obsługa pracowników (szatnie, pomieszczenia socjalne, czasem również funkcja mieszkaniowa); obsługa techniczna taboru. – Dworzec kolejowy kreował, związaną z nim przestrzeń publiczną, która stawała się „wizytówką miasta”, bo to z nią stykał się podróżny, który do tego miasta przybywał. Dworzec kolejowy zawsze był punktem istotnym w przestrzeni miasta – obiektem rozpoznawalnym i ułatwiającym orientację, a równocześnie aktywnym funkcjonalnie z reguły całą dobę – tłumaczy Julian Franta.

 

Jak pisze badacz z Wydziału Architektury PK, współcześnie słowo „dworzec” odnosi się do węzła przesiadkowego na autobusy, tramwaje, metro, który pełni funkcję komunikacyjnego splotu, a towarzysząca mu przestrzeń publiczna jest rozumiana jako „przestrzeń przepływu” zróżnicowanej publiczności, wkraczającej w przestrzeń układu hybrydowego w zróżnicowanych celach i realizującej je w niej często inaczej od pierwotnego zamierzenia. Autor zauważa, że plany przebudowy dworców i ich otoczenia na wielką skalę są realizowane w kolejnych miastach Europy. Przebudowy te wiążą się z sukcesami ale i wyzwaniami związanymi z zaspokojeniem w pełni i w harmonijny sposób potrzeb coraz bardziej zróżnicowanych użytkowników.

 

Dr inż. arch. Julian Franta poddał badaniom europejskie śródmiejskie dworce o rysujących się lub zarysowanych cechach układów hybrydowych. Autor weryfikował następujące miasta: Wiedeń, Liège, Pragę, Paryż i Strasburg, Barcelonę i Madryt, Berlin i Drezno, Budapeszt, Mediolan, Rzym oraz Turyn, a w Polsce – Katowice, Opole, Kraków.

 

Wśród celów szczegółowych, które postawił przed sobą architekt z PK, były: przeanalizowanie tendencji do hybrydyzacji obiektów lub zespołów dworcowych w krajach europejskich; przebadanie roli przekształceń dworców kolejowych w podnoszeniu ciągłości przestrzeni publicznej, zwartości struktury miejskiej i efektywności wykorzystania terenu w strefie śródmiejskiej; przebadanie relacji: obiekt dworcowy i jego wewnętrzna przestrzeń publiczna („in-door”) a przestrzeń publiczna miasta w otoczeniu dworców kolejowych („out-door”); próba wskazania na pozytywy i zagrożenia wynikające z prowadzonego procesu przemian w relacjach przestrzennych dworców kolejowych i ich otoczenia. Weryfikując przykłady różnych śródmiejskich dworców w Europie, dr inż. arch. Julian Franta stwierdził, iż poprzez ich ewolucję w stronę węzłów multimodalnych, zaczynają przyciągać większą liczbę użytkowników o zróżnicowanych potrzebach. W związku z tym stanowią istotny potencjał sprzyjający wzbogacaniu atrakcyjności i podnoszeniu jakości związanych z nimi przestrzeni publicznych miasta.

 

Dr inż. arch. Julian Franta w latach 2000-2005 studiował na Wydziale Architektury PK oraz na University of Vaasa w Finlandii. Od 2007 do 2012 odbył studia doktoranckie na PK. Od roku 2012 pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego). W 2006 r. zaczął też pracę w biurze „Franta & Franta Architekci Sp. z o. o.” w Katowicach i Chorzowie. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektonicznego oraz urbanistycznego, zarówno na etapie wykonywania projektów budowlano-wykonawczych jak i opracowań koncepcyjnych, w tym konkursowych, które zdobył w pracowniach architektonicznych „Franta & Franta Architekci” oraz w SCAU Société de Conception d'Architecture et d'Urbanisme w Paryżu. Dr inż. arch. Julian Franta jest laureatem wielu konkursów architektonicznych i urbanistyczno-architektonicznych o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Współautor licznych projektów i realizacji w całej Polsce, m.in.: Mazurskiego Centrum Aktywnego Wypoczynku w Iławie, Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, Centrum Handlowo-Kulturalno-Usługowego „Stary Browar" w Lubawie, Hotelu Diament w Ustroniu. Julian Franta angażuje się w działania na rzecz samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP. Za tę formę aktywności został doceniony, otrzymując w 2022 r. Srebrną Odznakę Izby Architektów RP. Architekt z PK czynnie uprawia żeglarstwo regatowe i rekreacyjne – wielokrotnie uczestniczył w Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostw Świata w klasie MICRO, jeździ na snowboardzie i nartach (zajął m.in. 2. miejsce na Mistrzostwach Polski Architektów w snowboardzie w 2019 r.). Uwielbia motocykle i wędrówki po Tatrach.

 

Pełna lista laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów jest dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera

 

(bk)

 

Na zdjęciu, dr inż. arch. Julian Franta / fot. Piotr Celewicz