nekrologi 2024

 

dr inż. Jerzy Kowalik

Emerytowany pracownik dawnego Instytutu Zarządzania w Budownictwie WIL PK

5 maja 2024 r.

mgr Małgorzata Sobala

Długoletnia pracownica Biblioteki Politechniki Krakowskiej

zm. 26 marca 2024 r.

dr inż. Janusz Zajęcki

były wieloletni Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ Politechniki Krakowskiej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu Małopolska

zm. 18 marca 2024 r.

Piotr Niechoda

emerytowany pracownik inżynieryjno-techniczny dawnego Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych WIL PK

zm. 13 marca 2024 r.

mgr Małgorzata Lalowicz

Długoletnia pracownica Administracji Centralnej Politechniki Krakowskiej

zm. 29 lutego 2024 r.

inż. Piotr Mrowiec

Emerytowany, wieloletni pracownik Administracji Centralnej Politechniki Krakowskiej
inspektor nadzoru, Kierownik Działu Inwestycji i Remontów.

zm. 22 lutego 2024 r.

inż. Marian Dudek

Emerytowany, wieloletni pracownik Administracji Centralnej Politechniki Krakowskiej
Kierownik dawnego Działu Aparatury i Zaopatrzenia Ogólnego.

zm. 6 lutego 2024 r.

2023 rok

 

2022

 

2

 

3

 

4

  

5

  

6