Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powołał nowe władze Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Zastępcą dyrektora ds. naukowych został dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej – dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK.

 

 

8 lutego br. na stronie internetowej Instytutu Łączności został podany nowy skład kierownictwa. Na stanowisko szefa instytutu minister cyfryzacji powołał Dariusza Dąbka. Zastępcą dyrektora ds. rozwoju został Adam Skwara, a zastępcą dyrektora ds. naukowych – Paweł Pławiak.

 

Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK pełni funkcję dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. W 2012 r. zdobył tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej. Stopień doktora uzyskał również na AGH za rozprawę doktorską pt. „Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolucyjno-neuronowego”, którą obronił z wyróżnieniem w 2016 r. Habilitację uzyskał w 2020 r. na Politechnice Śląskiej (rozprawa pt. „Rozwój metod uczenia maszynowego bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim i obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji”). Od 2 listopada 2021 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Łączności, a od 4 grudnia 2023 r. pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Łączności. W swoim dorobku dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK ma kilkadziesiąt publikacji. Wykonał liczne recenzje artykułów naukowych dla redakcji czasopism naukowych, a także jest redaktorem czasopisma PLoS ONE oraz MDPI Sensors. W rankingu TOP 2% (World’s Top 2% Scientists 2023) najczęściej cytowanych naukowców na świecie za 2022 r. dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK był najwyżej sklasyfikowanym autorem z Politechniki Krakowskiej.

 

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa. Realizuje prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku. Współpracuje z organizacjami i instytucjami badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska naukowego. Aktywnie uczestniczymy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area). Działalność badawcza Instytutu jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań.

 

 

 

(jg/www.gov.pl)