Do partnerów biznesowych Politechniki Krakowskiej dołączyła kolejna firma – ALSEVA EPC sp. z o.o. Umowa w tej sprawie została podpisana 14 lutego o godz. 11.00. Podpisy pod dokumentem złożyli prorektor ds. nauki PK prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał oraz dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, a – z ramienia ALSEVA EPC – Kacper Łazowski, członek Zarządu Spółki. Współpraca pomiędzy podmiotami będzie realizowana na wielu obszarach. Już w ub. roku Politechnika Krakowska miała swój udział w uruchomieniu jednej z największych wielkopowierzchniowych farm słonecznych w Polsce. Wykonawcą inwestycji w małopolskiej gminie Rzezawa była właśnie ALSEVA EPC.

 

prorektor ds. nauki prof. Dariusz Bogdał i Kacper Łazowski, członek Zarządu ALSEVA EPC ściskają sobie dłonie po podpisaniu umowyALSEVA EPC sp. z o.o. uzyskała pozycję jednego z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych na polskim rynku. Spółka specjalizuje się w odnawialnych źródłach energii oraz w szeroko rozumianej energetyce zawodowej związanej z integracją OZE z siecią elektroenergetyczną. ALSEVA jest pionierem w dziedzinie projektowania i realizacji instalacji OZE w Polsce. Przyjęty model biznesowy firmy zakłada pełną niezależność operacyjną w całym cyklu rozwoju projektów, jak również realizacji inwestycji budowlanych. ALSEVA EPC to również zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów.

 

Na podstawie umowy zawartej 14 lutego br., PK i ALSEVA zobowiązały się do kooperacji w bardzo szerokim zakresie. Strony chcą prowadzić wspólne projekty naukowo-badawcze oraz wykonywać badania i ekspertyzy. Pozostałe pola współpracy dotyczą m.in. organizowania praktyk studenckich oraz sympozjów, konferencji, seminariów i szkoleń, a także podejmowania innych przedsięwzięć, które będą wynikały z bieżących potrzeb obydwu podmiotów, np. organizacja studiów podyplomowych lub kursów specjalistycznych. Ponadto, Politechnika i ALSEVA EPC chcą upowszechniać informacje o wynikach współpracy oraz kierunkach jej dalszego rozwoju.

 

Podpisana właśnie umowa o współpracy cieszy szczególnie władze Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. – Współpraca WIEiK z wiodącymi wykonawcami wielkopowierzchniowych farm PV, takimi jak Grupa ALSEVA, daje szerokie możliwości rozwoju, zarówno w zakresie kształcenia, jak i wspólnych projektów czy prac badawczych. Dostęp do parametrów pracy oraz aspektów eksploatacyjnych farm PV stanowi cenne źródło informacji dla zaawansowanych analiz pracy farm i ich współpracy z systemem elektroenergetycznym – tłumaczy dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK – prodziekan ds. organizacyjnych i współpracy z przemysłem na WIEiK. Prof. Borkowski jest również odpowiedzialny za koordynowanie umowy z ALSEVA po stronie Politechniki Krakowskiej.

 

Rozpoczęcie współpracy z Politechniką Krakowską otwiera przed nami szereg możliwości badawczo-rozwojowych – mówi Kacper Łazowski reprezentujący Zarząd Alseva EPC. – Bazując na ogromnej wiedzy i doświadczeniu pracowników naukowych oraz studentów i absolwentów Politechniki, jak również mając dostęp do najnowszych technologii, chcemy kreować i udoskonalać nowoczesne rozwiązania dla branży OZE i podejmować jeszcze skuteczniejsze działania na rzecz rozwoju zielonej energii. Co więcej, wspólnie z ekspertami z Politechniki Krakowskiej, będziemy realizować projekt związany z bateryjnym magazynowaniem energii polegający na opracowaniu algorytmów w celu optymalizacji doboru jego parametrów technicznych oraz możliwości stabilizacji pracy systemu elektroenergetycznego. Drugim istotnym obszarem naszych badań będzie zagadnienie efektywnego zarządzania przepływem mocy, w tym mocy biernej w instalacjach OZE mające na celu redukcję strat. Skupimy się również na kompensacji mocy biernej dla źródeł OZE w celu zachowania parametrów technicznych wymaganych przez operatora systemu elektroenergetycznego. Jesteśmy przekonani, że współpraca ta przyniesie wiele korzyści, zarówno naszej firmie, jak i szerzej społeczności, poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i przyspieszenie transformacji energetycznej. Jest to kolejny krok na naszej drodze do budowania lepszego, bardziej ekologicznego jutra – dodaje Kacper Łazowski.

 Kacper Łazowski pozuje do zdjęcia. Delikatnie się uśmiecha, ma na sobie marynarkę i krawat  Przy stole siedzą i podpisują umowę, od lewej: prof. Dariusz Bogdał, Kacper Łazowski, dziekan WIEiK prof. Maciej Sułowicz  Do zdjęcia pozują na tle roll-upów z logo uczelni, wydziału i firmy, Dariusz Bogdał, Kacper Łazowski, Maciej Sułowicz

 

We wrześniu 2023 r. w Małopolsce powstała „Rzezawa 60” – jedna z 10 największych wielkopowierzchniowych farm słonecznych w Polsce. Inwestycja została zrealizowana przez dewelopera i producenta energii – firmę Sunly wraz z wykonawcą, czyli ALSEVA EPC. Wybudowana w Rzezawie farma fotowoltaiczna dysponuje mocą 60 MW oraz zapewnia średnioroczną produkcję energii wynoszącą blisko 65 tys. MWh. Jest w stanie zaspokoić roczne zapotrzebowanie energetyczne miasta liczącego 80 tys. mieszkańców – zasilając ok. 30 tys. gospodarstw domowych, a także miejską infrastrukturę. Na potrzeby inwestycji, ALSEVA we współpracy z Politechniką Krakowską stworzyła program do obliczania pojemności i optymalnego doboru magazynów energii. Działania te stanowią duży krok ku stabilizacji polskiego systemu elektroenergetycznego.

 

(bk)

 

 

Na zdjęciach, 1) od lewej: prorektor ds. nauki prof. Dariusz Bogdał i Kacper Łazowski, członek Zarządu ALSEVA EPC sp. z o.o.; 2) Kacper Łazowski; 3 i 4) od lewej: prof. Dariusz Bogdał, Kacper Łazowski, dziekan WIEiK dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK / fot. Jan Zych