Na początku lutego w Poznaniu odbyła się XVI edycja ogólnopolskiej konferencji Dzień Urbanisty pt. „W labiryncie reformy”. Podczas tego wydarzenia zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej. W gronie laureatów jest absolwentka Politechniki Krakowskiej – mgr inż. arch. Michalina Zyga.

 

 


Tematyka XVI edycji Dnia Urbanisty została poświęcona reformie planowania przestrzennego. Uczestnicy konferencji mogli nie tylko wysłuchać ciekawych wykładów czy wziąć udział w dyskusjach, ale także poznać laureatów kilku konkursów. Jednym z nich był ogólnopolski konkurs na prace magisterskie obronione w 2022 r. W tegorocznej edycji konkursu nagrody zdobyli: Aleksander Siedlecki z Wydziału Geografii i Geologii UJ, Natalia Pawelec z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Michalina Zyga, absolwentka Politechniki Krakowskiej.


Wizualizacja przedstawiająca różnego typu budynki. Na pierwszym planie dziecko bawiące się jesiennymi liśćmi, dalej budynek z przeszklonym parteremZa pracę zatytułowaną „Pamięć Podzamcza. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie” Michalina Zyga zdobyła nagrodę w kategorii Urbanistyka. – Praca została doceniona za aktualność podjętego tematu kształtowania przestrzeni miejskiej w kontekście upamiętnienia miejsc pamięci i kompleksową koncepcję rewitalizacji dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie. W pracy podjęto udaną próbę wykorzystania przekształceń przestrzennych do stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej uwzględniającej złożone uwarunkowania kulturowe i historyczne. Szczególną uwagę zwraca opracowanie graficzne i klarowność pracy. Prócz rozważań dotyczących powiązań i relacji funkcjonalnych całej dzielnicy, w ramach pracy sformułowano również trafne propozycje szczegółowych rozwiązań przestrzeni publicznych o znaczeniu historycznym jak Plac Studni, czy Skwer Jateczna – informuje na swojej stronie internetowej Towarzystwo Urbanistów Polskich. Promotorem nagrodzonej pracy jest dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.


Nie po raz pierwszy praca „Pamięć Podzamcza. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie” zachwyciła konkursowe jury. W czerwcu 2023 r. zdobyła ona pierwsze miejsce w konkursie krakowskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze prace dyplomowe, a w maju 2023 r. została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie im. prof. Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe w zakresie konserwacji i restauracji zabytków za rok 2022. Warto przypomnieć, że Michalina Zyga była wyróżniona również w konkursie Dyplom Roku 2022 zorganizowanym przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (w kategorii Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne).


Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego ma wieloletnią tradycję  jest on przeprowadzany od 1956 r. Wówczas w imieniu TUP zajmowała się nim Komisja Kształcenia i Szkolenia. Od 1994 r. konkursy przeprowadza Zarząd Główny TUP, a od 2007 roku nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: projektowanie urbanistyczne i studia dotyczące zagadnień gospodarki przestrzennej.


Konferencja Dzień Urbanisty pt. „W labiryncie reformy” odbyła się 1 lutego 2024 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Stanowiła ona jedną z imprez towarzyszących targom „Budma 2024” (o targach Budma i zaprezentowanych podczas nich politechnicznych rozwiązaniach można przeczytać w artykule pt. „W Poznaniu branże budowlana i rolnicza poznały nowinki rodem z PK"). Konferencję zorganizowało Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz Narodowym Instytutem Urbanistyki i Architektury.

 

 

 

Grafika użyta w tekście: wizualizacja projektu autorstwa Michaliny Zygi