19 lutego, w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, przypada Dzień Nauki Polskiej. Święto poświęcone jest upamiętnieniu dokonań polskich naukowców i ich dążeń do poznania prawdy. Z okazji Dnia Nauki Polskiej, w niedzielę 18 lutego w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. W gronie laureatów wydarzenia znalazła się też dr inż. Julia Radwan-Pragłowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

 

Na ściance z napisem Gala Nauki Polskiej do zdjęci pozują od lewej: prodziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej prof. Zbigniew Wzorek, dr inż. Julia Radwan-Pragłowska, prorektor ds. nauki PK prof. Dariusz Bogdał. Julia Radwan trzyma w ręce dyplomMinister nauki Dariusz Wieczorek w swoim przemówieniu rozpoczynającym niedzielną galę, zwrócił uwagę na rolę nauki w rozwoju gospodarczym i wskazywał na konieczność zacieśniania współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu: – Mamy wspaniałe kadry, wspaniałych naukowców, świetnie osiągnięcia. Nie wstydźmy się tego, mówmy o tym, bo mamy powody do dumy. Nauka jest potrzebna polskiej gospodarce, jest niezbędna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Ustanowiony w 2020 r. Dzień Nauki Polskiej jest okazją do upamiętnienia osiągnięć najwybitniejszych polskich uczonych, którzy na stałe wpisali się w historię nauki, dokonując przełomowych odkryć w różnych dziedzinach. To również wyraz uznania dla współczesnych polskich badaczy, a także inspiracja do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniania zainteresowania nauką i jej popularyzowania w społeczeństwie.

 

Święto przypadające 19 lutego to też okazja do uhonorowania osób wybitnie zaangażowanych w działalność naukową i akademicką Nagrodami Ministra Nauki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 101 wniosków o przyznanie nagród. Spośród nich 95 zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Wnioski oceniał Zespół doradczy składający się z reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister nauki przyznał 59 nagród, w tym 50 indywidualnych i 9 zespołowych.

 

Pracująca na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej dr inż. Julia Radwan-Pragłowska otrzymała nagrodę w kategorii „Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej”. Przedmiotem wniosku o otrzymanie nagrody była praca doktorska pn. „Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych”, opracowana pod kierunkiem prof. Dariusza Bogdała – obecnego prorektora ds. nauki PK, a obroniona przez naukowczynię z wyróżnieniem 30 września 2022 r. Autorka prezentuje w niej obszerne wyniki zaawansowanych prac badawczych poświęconych opracowaniu technologii otrzymywania innowacyjnych materiałów do zastosowań biomedycznych, a także szeroko zakrojonych badań nad ich właściwościami, istotnymi z zarówno naukowego, jak i wdrożeniowego punktu widzenia.

 Nagroda Ministra Nauki - statuetka przedstawiająca jakby dwa liście, w tle dyplom dla Julii Radwan-Pragłowskiej. W dyplomie krótka informacja o rodzaju i kategorii nagrody

Dr inż. Julia Radwan-Pragłowska oparła proces otrzymywania innowacyjnych wyrobów medycznych o użycie biomasy odpadowej – chitozanu uzyskiwanego na drodze deacetylacji chityny pochodzącej z pancerzy krewetek, krabów, kałamarnic czy ścian komórkowych grzybów, a także środki modyfikujące w postaci wybranych aminokwasów. Technologia ta wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego. Nowatorskość rozwiązania wynika również z faktu użycia promieniowania mikrofalowego, którego stosowanie przyczynia się do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, dzięki ograniczeniu zużycia wody, energii, katalizatorów, a także znaczącą redukcję czasu trwania prowadzonych reakcji oraz ilości generowanych odpadów.

 

Prowadzone przez Julię Radwan-Pragłowską badania dotyczyły określenia możliwości chemicznej modyfikacji chitozanu, która skutkowałaby zwiększeniem funkcjonalności surowca oraz przekształcenia go do formy zaawansowanego produktu. Badaczka w swojej pracy skupiła się na wskazaniu możliwości praktycznego zastosowania nowoopracowanego biomateriału w różnych obszarach medycyny i farmacji. Pracowniczka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK udowodniła, iż nowoczesny wyrób medyczny może nie tylko spełniać szereg wymogów pod kątem właściwości fizykochemicznych i biologicznych, ale także cechować się zwiększoną funkcjonalnością i możliwością personalizacji przy zachowaniu dużej dostępności dla pacjentów. Wytworzone biomateriały posiadają właściwości antybakteryjne, antyoksydacyjne, hemostatyczne oraz są biodegradowalne. Mają szerokie możliwości zastosowania, np. jako środek hemostatyczny, rusztowanie do hodowli tkankowej oraz system transdermalnego dostarczania leków. Praca doktorska dr inż. Julii Radwan-Pragłowskiej ma charakter interdyscyplinarny i łączy w sobie różne dziedziny nauki: inżynierię chemiczną, inżynierię materiałową, biologię komórki, mikrobiologię i medycynę.

 

Dr inż. Julia Radwan-Pragłowska (Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh) ma na swoim koncie wiele naukowych osiągnięć – zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, m.in.: Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec Przyszłości” oraz dofinansowanie w X edycji programu „Lider” dla kierowanego przez siebie projektu „BioHemPro – personalizowane bifunkcyjne matryce hybrydowe o indukowanych właściwościach bioaktywnych jako innowacyjne systemy hemostatyczne”. W 2019 r. Julia Radwan-Pragłowska znalazła się w gronie laureatów IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”.

 

(www.gov.pl/web/nauka/gala-nauki-polskiej4 , bk)

 

 

Na zdjęciu, od lewej: prodziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej prof. Zbigniew Wzorek, dr inż. Julia Radwan-Pragłowska, prorektor ds. nauki PK prof. Dariusz Bogdał / fot. archiwum Julii Radwan-Pragłowskiej