W ramach projektu Szkoły Doktorskie to nasza przyszłość! Krajowej Reprezentacji Doktorantów zostanie dzisiaj (29.02.2024) zorganizowane webinarium dotyczące Indywidualnego Planu Badawczego. Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 19:00. Będzie prowadzona na profilu projektu na portalu społecznościowym Facebook- link.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji na żywo lub odtworzenia jej w późniejszym terminie.


Gośćmi specjalnymi będą:

  • dr hab. Krzysztof Koźmiński (Uniwersytet Warszawski) – radca prawny, Kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa, a także Kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji oraz Kierownik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert wielu instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.
  • mgr Małgorzata Grochocka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodnicząca Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych oraz członek Szerokiego Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
  • mgr Przemysław Mroczkowski (Uniwersytet Warszawski) – doktorant, asystent na Wydziale Prawa i Administracji UW, przewodniczący Samorządu Doktorantów UW (2021–2023), pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. jakości kształcenia i członek Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta KRD.

Webinarium poprowadzi Wojciech Kiełbasiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)- radca prawny, autor kilkunastu publikacji naukowych, prowadzący szkolenia z zakresu prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowania administracyjnego oraz umiejętności miękkich. Laureat nagrody specjalnej w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023.

Webinarium będzie prowadzone w języku polskim. W późniejszym terminie wprowadzimy do niego również napisy w języku angielskim.

Zachęcamy do obserwowania projektu w mediach społecznościowych i uczestnictwa w poszczególnych aktywnościach.