O sukcesach naukowczyń z Politechniki Krakowskiej pisaliśmy wielokrotnie, przedstawiając innowacyjne rozwiązania przez nie opracowane, a także wskazując przykłady konkretnego zaangażowania w rozwój nauki i wynalazczość. Od trzech lat lutowe wydania magazynu „Forbes Women” prezentują sylwetki liderek w takich dziedzinach, jak: gospodarka, kultura, przestrzeń polityczna i społeczna. W tegorocznym zestawieniu „24 kobiety, które warto obserwować w 2024 roku” znalazła się mgr inż. Magdalena Bańkosz – pracowniczka Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, a także doktorantka Szkoły Doktorskiej PK. Magdalena Bańkosz ma na swoim koncie wiele sukcesów, w tym międzynarodowych. Badaczka zapowiada, że jeszcze w tym roku zaprezentuje wyniki trwających od kilku lat badań dotyczących opatrunków hydrożelowych na bazie składników naturalnych, które wspomogą leczenie nowotworów skóry.

 

Magdalena Bańkosz w kiltu chemika pozuje do zdjęcia. Na stole przed nią mikroskop i naczynia z kolorowymi płynami.  Za nią, na półce ściennej m.in. medale i dyplomy za osiągnięcia naukoweJak możemy przeczytać w „Forbes Women”, zestawienie liderek, wśród których jest Magdalena Bańkosz, dotyczy „kobiet, które mogą służyć innym jako role models – motywujące wzory do inspiracji zarówno dla dziewczyn, które dopiero rozpoczynają dorosłe życie, jak i dla tych, które niezależnie od wieku i pozycji zawodowej walczą z syndromem oszustki czy zwątpienia w swoją sprawczość”. Gazeta zwraca uwagę, że „czasami są to Polki, o których głośniej za granicą niż w kraju, innym razem te, które działają głównie lokalnie lub takie, których nazwiska mówią coś tylko kolegom i koleżankom z branży. Są wśród nich prezeski, dyrektorki, naukowczynie i artystki, ale także świeżo upieczone studentki. Wszystkie jednak mają coś wspólnego – łączy je pasja i skuteczność w działaniu”.

 

Do kobiet mogących swoim przykładem zainspirować inne panie z pewnością należy mgr inż. Magdalena Bańkosz. Badaczka już od prawie 10 lat jest związana z Politechniką Krakowską. Studia I stopnia ukończyła na biotechnologii (praca inżynierska: „Porównanie właściwości fizykochemicznych wybranych apiproduktów na przykładzie mel”), zaś na II stopniu studiowała technologię chemiczną (praca magisterska: „Otrzymywanie polimerowych nośników leku”) – obydwa kierunki na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Promotorką wspomnianych prac dyplomowych była dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK. Pod kierunkiem prof. Tyliszczak, Magdalena Bańkosz realizuje obecnie doktorat w ramach Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Tematem rozprawy są „Badania nad opracowaniem biomateriałów kompozytowych do zastosowań w inżynierii i chirurgii”. Promotorem pomocniczym jest dr inż. Dariusz Mierzwiński, a praca jest realizowana w ramach projektu TEAM-NET, prowadzonego pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Agnieszki Sobczak-Kupiec.

 

W moich badaniach realizowanych w ramach doktoratu skupiam się na zagadnieniach związanych z biomateriałami kompozytowymi do regeneracji tkanki kostnej. Już zostały opracowane kompozyty ceramiczno-polimerowe zawierające aktywną ceramikę, której zadaniem jest wspomaganie procesów regeneracyjnych tkanki kostnej. Dodatkowo, materiały te modyfikowane są antybiotykiem, który ogranicza ryzyko wystąpienia infekcji pooperacyjnych – mówi mgr inż. Magdalena Bańkosz.

 Materiał hydrożelowy na dłoni w fioletowej lateksowej rękawiczce. Materiał jest biały, ma owalny kształt, przypomina większy wacik kosmetyczny

Badaczka od 2023 r. jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki (Katedra Inżynierii Materiałowej). Na swoim koncie ma już wiele sukcesów naukowych (ponad 50 nagród i wyróżnień), w tym medale zdobyte podczas międzynarodowych wystaw wynalazków m.in. w Republice Korei, Szwajcarii i Chorwacji. W 2018 r. została laureatką Konkursu Kół Naukowych w kategorii „Innowacje i Nowe Technologie”. W roku 2019 – finalistka konkursu Studencki Nobel w kategorii „Nauki Przyrodnicze i Energetyka”.

 

Magdalena Bańkosz w swojej pracy badawczej zajmuje się opracowywaniem materiałów opatrunkowych oraz nośników substancji leczniczych do terapii przeciwnowotworowych. Jej osiągnięcia w tej dziedzinie zostały nagrodzone główną nagrodą w konkursie dla najlepszych młodych wynalazców – uzyskała tytuł laureatki MedBiz Innovations Program 2023. Ponadto, za pracę zespołową zdobyła tytuł laureatki konkursu „Student-Wynalazca 2023”. Magdalena Materiał hydrożelowy zginany przez dłoń w fioletowej lateksowej rękawiczce. Materiał jest biały, ma owalny kształt, przypomina większy wacik kosmetyczny zginany w półBańkosz jest współautorką ponad 40 publikacji naukowych, 4 zgłoszeń patentowych, a wyniki swoich badań zaprezentowała na wielu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

Innowacyjne hydrożelowe opatrunki do wspomagania leczenia nowotworów skóry, nad którymi pracuje mgr inż. Magdalena Bańkosz, opierają się na naturalnych składnikach. – Nasze opatrunki kolagenowe stanowią transdermalny system dostarczania leków przeciwnowotworowych o kontrolowanym uwalnianiu. Dodatkowe ich połączenie ze specjalnie wyselekcjowanymi związkami biomimetycznymi ma na celu poprawę adhezji (łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych lub faz) i dostosowanie do powierzchni rany poprzez naśladowanie struktury i budowy naturalnej tkanki. Ponadto, zapewniona jest zwiększona przepuszczalność dla tlenu i wilgoci, co sprzyja optymalnym warunkom środowiskowym dla gojenia ran – tłumaczy naukowczyni z Politechniki Krakowskiej. – Opracowany materiał ma za zadanie uwalniać lek przeciwnowotworowy w sposób kontrolowany jak również stymulować regenerację tkanek uszkodzonych w wyniku choroby nowotworowej. Magdalena Bańkosz realizuje swoje badania we współpracy z dr hab. inż. Bożeną Tyliszczak, prof. PK (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki) oraz dr n. biol. lek. med. Magdaleną Kędzierską z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W projekcie aktywnie uczestniczy inż. Katarzyna Sala, przewodnicząca Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT.

 

Magdalena Bańkosz często podkreśla, że uwielbia pracę ze studentami. Z zaangażowaniem wspiera żaków z Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT. Działalność prowadzona przez SMART-MAT została w listopadzie ub. roku wyróżniona w Ogólnopolskim Programie Promocji Studenckiego Ruchu Naukowego „StRuNa”.

 

(bk, mb)

 

 

 

Na zdjęciach, mgr inż. Magdalena Bańkosz oraz materiały hydrożelowe nagrodzone w programie MedBiz Innovations Program / fot. archiwum prywatne Magdaleny Bańkosz