7 marca br. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” na Politechnice Krakowskiej odbędzie się Forum Kobiet. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Wspierania Budownictwa Zrównoważonego i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Celem wydarzenia jest wsparcie studentek i inżynierek wkraczających na rynek pracy. Patronat nad Forum Kobiet objęły Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Małopolska Izba Inżynierów, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Eurovia Polska S.A.

 

Grafika wydarzenia utrzymana w jasno-zielonym kolorzeMimo, że udział kobiet w inżynierii i budownictwie staje się coraz bardziej znaczący, a kobiety odnoszą sukcesy zawodowe na całym świecie, nadal istnieją wyzwania, z którymi muszą się mierzyć ze względu na swoją płeć. Przez wiele lat dziedziny te były często zdominowane przez mężczyzn i chociaż obecnie proporcje są bardziej wyrównane, to kobiety wciąż muszą konfrontować się ze stereotypami oraz zabiegać o zapewnienie równych szans i dostępu do pełnoprawnych możliwości zawodowych w branży budowlanej.

 

Forum Kobiet ma na celu promowanie roli kobiet w obszarze inżynierii, nauki i technologii, a także kreowanie otwartego i inspirującego środowiska do wymiany wiedzy i doświadczeń. Wydarzenie ma być idealną przestrzenią do wspierania rozwoju umiejętności technicznych, zbudowania silnej społeczności, która będzie stanowić wsparcie dla kobiet stojących na starcie rozwoju kariery zawodowej. Uczestniczki wydarzenia będą mogły podzielić się doświadczeniami, inspiracjami oraz nawiązać wartościowe kontakty zawodowe.

 

 

Podczas Forum Kobiet zaplanowane są trzy panele dyskusyjne: 

 

- KOBIETY SUKCESU – Spotkanie i rozmowy z kobietami które odniosły sukces zawodowy

 

- Poszukiwanie pracy: autoprezentacja, budowa marki osobistej – Spotkanie i rozmowy z osobami zajmującymi się rekrutacją w branży inżynierskiej. Przedstawienie procesu rekrutacji, oczekiwań pracodawców, sposób dobrej autoprezentacji, statystyczne dane dotyczące struktury płci zatrudnienia. Praktyki i staże studenckie, praca dla młodych inżynierów

 

- Jak możemy wzajemnie się wspierać – Spotkanie i rozmowy z osobami zajmującymi się mentoringiem, coachingiem pracowników oraz z trenerem i psychologiem.

 

 

Gościniami wydarzenia będą Beata Szatanik (Gülermak), Anna Bucała-Hrabia (Polska Akademii Nauk), Izabela Saj (Strabag), Małgorzata Boryczko (Powiatowa Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie), Maria Podobińska (projektantka wnętrz), Anna Nicieja (Budimex), Joanna Młotek (Budimex), Maja Ziętara (kierowniczka Biura Karier Politechniki Krakowskiej), Iza Tylek (Polska Izba Inżynierów Budownictwa), Izabella Gralewska (Jacobs – HR), Małgorzata Piwowarczyk (coach i mentorka), Krystyna Brzoska (mentorka), Izabela Pasterz (psycholożka i terapeutka), Małgorzata Nowakowska (trenerka).

 

Fundacja Wspierania Budownictwa Zrównoważonego (FSSB) została stworzona w celu wspierania kobiet w inżynierii. Jej priorytetem jest zwiększenie dostępu kobiet do edukacji, zasobów, szkoleń i mentorstwa, mając na celu umożliwienie im rozwijania umiejętności i osiągania sukcesów, szczególnie w branżach związanych z budownictwem. Fundacja prowadzi także działania popularyzujące wiedzę na temat szeroko rozumianego budownictwa zrównoważonego, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej.

 

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

 

 

(J. S.)