29 lutego nowe centrum badawcze Politechniki Krakowskiej – Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej – odwiedził Cedric Peltier, konsul generalny Francji w Krakowie i zarazem dyrektor Oddziału Instytutu Francuskiego w Krakowie Institut français de Pologne à Cracovie. Francuski dyplomata przybył do laboratorium wraz z rektorem Politechniki Krakowskiej prof. Andrzejem Szaratą. Spotkanie było okazją do zademonstrowania możliwości nowej placówki PK, ale też omówienia obszarów ewentualnej przyszłej współpracy. Kooperacja Politechniki z uczelniami i francuskimi instytucjami naukowymi rozwija się od wielu lat i ma bardzo szeroki charakter.

 

Przewodnikiem po Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej podczas spotkania z Cedricem Peltierem, był dr inż. arch. Łukasz Flaga, który omówił m.in. zakres działań badawczych planowanych do przeprowadzenia w tunelach aerodynamicznych otwartego końcem stycznia laboratorium.

 

Przy okazji spotkania rektora PK z konsulem generalnym Francji w Krakowie, warto przypomnieć zakres współpracy Politechniki Krakowskiej z francuskimi partnerami. Współpraca ta odbywa się na różnych polach, realizowana jest na podstawie umów pomiędzy instytucjami lub kontaktów poszczególnych naukowców z badaczami i uczelniami z Francji.

 Rektor PK i konsul generalny Francji przy makiecie centrum miasta ustawionej w tunelu aerodynamicznym. Rektor PK dokłada jeden z elementów  Konsul generalny Francji - mężczyzna w średnim wieku z krótką brodą

 

Politechnika Krakowska podpisała umowy bilateralne o bezpośredniej współpracy z kilkoma francuskimi uczelniami. W minionym roku były to: EPF – Engineering School z Cachan, Nantes University – IUT Saint-Nazaire i University of Tours. W ramach programu Erasmus „Akcja 1. Mobilność edukacyjna” Politechnika Krakowska współpracuje z blisko dwudziestoma szkołami wyższymi z Francji: École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, Université de Lorraine,EIGSI - La Rochelle Industrial Systems Engineering School, ESME Sudria, School of Engineering, Polytech Clermont, École Nationale d’Ingenieurs de Tarbes, École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, Ecole Nationale Superieure d'Architecture et de Paisage de Bordeaux, Ecole Pour L'Informatique Et Les Techniques Avancees, Universite Catholique de Lille, Université de Nantes – Polytech Nantes, Institut National des Sciences Appliquees de Rouen (INSA Rouen), Université de Technologie de Compiegne, Université Grenoble Alpes – Institut d'Urbanisme de Grenoble, University of Clermont Auvergne, Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse, Univesite d'Orleans. Polsko-francuska wymiana doświadczeń dotyczących nauki i kształcenia możliwa jest także w ramach sojuszu dziewięciu uniwersytetów, czyli STARS EU. Należy do niego zarówno Politechnika Krakowska, jak i University of Franche-Comté. Członkami STARS EU są uniwersytety silnie związane ze swoimi regionami i zaangażowane we współpracę z lokalnymi partnerami.

 

Z inicjatywy Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK podjęte zostały rozmowy z L'Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille, dotyczące współpracy obydwu uczelni w kwestii kształcenia studentów na studiach II stopnia wieńczonego uzyskaniem podwójnego dyplomu.

 Dr Łukasz Flaga tłumaczy coś swoim gościom przy urządzeniu przypominającym śmigło  Dr Łukasz Flaga, konsul Francji i rektor PK oglądają rzecz, którą pokazuje dr Flaga

 

Dr inż. Magdalena Malinowska z Katedry Chemii i Technologii Organicznej WIiTCh prowadzi obecnie wspólny projekt z Université de Tours pn. „Evaluation of the biological active potential of viticulture side‐products as novel functional ingredients for skin barrier recovery”. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Wspólne projekty badawcze Polska-Francja PHC Polonium.

 

Współpraca naukowa rozwija się też pomiędzy kierowaną przez dr hab. inż. Izabelę Hager, prof. PK Katedrą Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej i IUT Saint Nazaire Universite de Nantes. Kooperacja realizowana jest m.in. w zakresie: podwójnego dyplomowania, wymiany nauczycieli akademickich, podejmowania wspólnych działań badawczych i publikacyjnych, wspólnej realizacji projektów z funduszy zewnętrznych, organizacji i udziału we wspólnych konferencjach (np. MATBUD'2023), czy realizacji wspólnego projektu studentów z PK i IUT Saint Nazaire Universite de Nantes.

 

(bk)

 

Na zdjęciach, wizyta konsula generalnego Francji w LAŚ / fot. Jan Zych