1 marca br. Politechnika Krakowska i Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Instytut Badawczy zawarły porozumienie o współpracy. Obydwa podmioty chcą wykorzystać swój potencjał m.in. do wspólnego prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, a także kształcenia inżynierów. Dokument został podpisany w Gliwicach, gdzie swoją siedzibę ma ITG KOMAG, przez rektora PK prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaratę i dyrektora Instytutu dr. hab. inż. Dariusza Prostańskiego, prof. ITG KOMAG. Prof. Szaracie towarzyszył dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, odpowiedzialny za realizację porozumienia z ramienia Politechniki.

 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG zajmuje się prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie Inteligentnej Kopalni, Internetu Rzeczy i Przemysłu 4.0 oraz obiegu zamkniętego gospodarki. Instytucja ta specjalizuje się m.in. w rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo pracy górników, ale też w wykorzystywaniu narzędzi wirtualnej rzeczywistości i systemów antropometrycznych do projektowania ergonomicznych maszyn i urządzeń, opracowywaniem inteligentnych systemów sterowania opartych o algorytmy predykcyjne i sztuczną inteligencję, tworzeniem nowoczesnych systemów mechanicznych. W związku z prowadzoną działalnością, Instytut Techniki Górniczej KOMAG upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych poprzez organizację sympozjów, wykładów, odczytów, konferencji, seminariów naukowych i otwartych szkoleń czy organizację targów, wystaw i kongresów. Instytut prowadzi również działalność normalizacyjną, aprobacyjną i certyfikacyjną.

 Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG oraz rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata podpisują porozumienie o współpracy. Panowie siedzą przy stole przykrytym zielonym suknem  Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG oraz rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata pozują do zdjęcia tuż po podpisaniu porozumienia o współpracy. Przed nimi stół przykryty zielonym suknem  Do wspólnego zdjęcia pozują: dr inż. Bartosz Polnik, zastępca dyrektora ITG ds. rozwojowych, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Instytut Badawczy, dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG, dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK, rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof. ITG KOMAG, ekspert ds. elektromobilności. W tle ścianka KOMAG

 

Mając na uwadze szerokie możliwości i obszary do współpracy, Politechnika Krakowska oraz Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Instytut Badawczy, na mocy zawartego 1 marca porozumienia, wskazały różne formy kooperacji. Poza wymianą wiedzy i doświadczeń, uwzględniono inicjowanie i prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz promowanie ich wyników, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych. PK i ITG chcą wspólnie aplikować o projekty badawcze, a także prowadzić doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i przygotowywać ekspertyzy. Instytucje z Krakowa i Gliwic chcą też współdziałać w kształceniu studentów i doktorantów, również poprzez organizowane dla nich staży i praktyk. W planach jest ponadto organizowanie szkoleń, kursów i konferencji naukowych.

 

W wydarzeniu związanym z podpisaniem porozumienia o współpracy, poza rektorem PK, dziekanem WIEiK PK i dyrektorem ITG, wzięli udział dr inż. Bartosz Polnik, zastępca dyrektora ITG ds. rozwojowych i dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof. ITG KOMAG, ekspert ds. elektromobilności. Prof. Andrzej Szarata i prof. Maciej Sułowicz wysłuchali prezentacji dotyczącej działalności gliwickiego Instytutu. Mieli też okazję zwiedzić niektóre laboratoria certyfikowane KOMAG.

 

Wśród możliwych obszarów współpracy, o których dyskutowano przy okazji podpisania umowy, wymieniano technologie wodorowe oraz sprężonego powierza, OZE, kwestie dotyczące utylizacji odpadów, badania nowych konstrukcji turbin wiatrowych. Szczególnie obiecująco zapowiada się prowadzenie przez naukowców z PK i Instytutu Techniki Górniczej KOMAG wspólnych badań w placówkach badawczych Politechniki – Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej oraz Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych. Tematy, które mogą być razem realizowane w przyszłości, są niezwykle złożone, a związane m.in.: z pracami nad magazynowaniem energii z wykorzystaniem szybów kopalnianych, elektrowni szczytowo-pompowych, badaniami układów energoelektronicznych, systemów mechatroniczych, układów ich zasilania i diagnostyki, modelowaniem złożonych systemów, cyberbezpieczeństwem i wykorzystaniem technologii VR w specjalistycznych szkoleniach.

 

 

 

 

Na zdjęciach, 1 i 2) od lewej: dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG oraz rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata; 3) od lewej: dr inż. Bartosz Polnik, zastępca dyrektora ITG ds. rozwojowych, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Instytut Badawczy, dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG, dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK, rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof. ITG KOMAG, ekspert ds. elektromobilności / fot. archiwum PK/WIEiK