Małopolska Policja, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Politechnika Krakowska zapraszają na konferencję „O kobietach, dla kobiet, przez kobiety. Świadoma kobieta powstrzyma przemoc!”. Spotkanie, objęte honorowym patronatem Marty Malec-Lech – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, odbędzie się 7 marca br. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 (kampus główny PK). 

 

kobieta

 

Przemoc wobec kobiet stanowi istotny problem społeczny w Polsce, ale także w wielu innych krajach. Organizacje kobiece szacują, że przemocy w różnych formach co roku doświadcza ponad 800 tys. kobiet. Według danych dostępnych na stronie Centrum Praw Kobiet, co 40 sekund jakaś kobieta w Polsce doświadcza przemocy, z tego 19% doświadcza przemocy od obecnego lub byłego partnera, a w większości przypadków współofiarami są dzieci.

 

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że wiele kobiet nie informuje o tym, co jest spotkało. Przyczyn jest wiele, np. strach przed oprawcą, czy brak wiedzy na temat tego, gdzie może szukać pomocy. Często też brakuje świadomości, że zachowania, z którymi się spotykały, mają charakter przemocowy. 

 

Powyższe przykłady dobitnie pokazują, jak ważne są akcje, które mają na celu zwiększenie świadomości kobiet w tym zakresie. W czasie organizowanej na Politechnice Krakowskiej konferencji (7 marca), prelegenci opowiedzą o aspektach prawnych i psychologicznych, o tym jak rozpoznawać różne formy przemocy, jak zgłaszać przypadki przemocowych zachowań i gdzie szukać pomocy.

 

Rejestracja uczestników będzie się odbywać od godz. 9.30. Otwarcie konferencji nastąpi o godz. 10.00.

 

W programie konferencji przewidziano następujące wystąpienia:

  • „Przemoc w rodzinie – aspekty prawne i psychologiczne” – dr hab. Izabela Lewandowska–Malec – prof. UJ, kierownik Zakładu Historii Prawa Polskiego, adwokat;
  • „Zmiany przepisów dot. przemocy domowej” – kom. Beata Wcisło – koordynator do spraw przemocy oraz procedury „Niebieskie Karty” z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
  • „Zmiany legislacyjne i pozalegislacyjne mające na celu wzmocnienie ochrony małoletnich” – Agnieszka Matysek – Sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach;
  • „Wybrane aspekty bullying” – mł. asp. Małgorzata Malec – Sekcja Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
  • „Kryzys – szansa na rozwój czy zagrożenie?” – dr inż. Elżbieta Jarosińska – dyrektor Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK, Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska – psycholog, Akademicki Punkt Konsultacji Pedagogiczno-Psychologicznych CPiP PK.

 

 (J. S.)