Politechnika Krakowska i Polski Związek Narciarski rozpoczynają współpracę naukowo-techniczną. List intencyjny o wspólnym prowadzeniu badań w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla sportów zimowych podpisali 5 marca 2024 r. w Krakowie Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego i Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN oraz prorektor Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK. Współpraca uczelni i PZN służyć będzie wsparciu szkolenia seniorskich i młodzieżowych reprezentacji Polski, na początek kadr skoczków narciarskich. Bazą do wspólnych działań będzie m.in. infrastruktura nowo otwartego Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej PK z unikatowymi narzędziami do badań z zakresu inżynierii wiatrowej.

 

Przy stole siedzą, od lewej: dziekan WIL prof. PK Lucyna Domagała, prorektor ds. ogólnych prof. PK Tomasz Kapecki, prezes PZN Adam Małysz, sekretarz generalny PZN Jan Winkiel. Rektor Kapecki i prezes Małysz podpisują list intencyjny, przed każdym z panów egzemplarz umowy. W tle wentylatory tunelu aerodynamicznego

 
Wiatr i związane z nim wyzwania – to jedno z kilku wspólnych zainteresowań badawczych naukowców Politechniki Krakowskiej i specjalistów ze sztabów trenerskich Polskiego Związku Narciarskiego. – Od kilkudziesięciu lat nasi naukowcy, pod kierunkiem prof. Andrzeja Flagi, twórcy polskiej szkoły inżynierii wiatrowej i aerodynamiki budowli, badają charakterystykę wiatru. Z jednej strony jego potencjalnie destrukcyjną siłę, którą – dla bezpieczeństwa ludzi i budowli  inżynierowie muszą okiełznać, a z drugiej  ogromny potencjał tego żywiołu jako czystego źródła energii. Cieszymy się, że teraz Politechnika Krakowska wesprze polskich sportowców wiedzą i kompetencjami zespołu badawczego Laboratorium Inżynierii Wiatrowej oraz ogromnym potencjałem nowego Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Mamy nadzieję, że przyczynimy się tak do ich medalowych sukcesów, może nawet olimpijskiego formatu – mówi prof. PK Tomasz Kapecki, prorektor Politechniki Krakowskiej.

 

Na stojąco przemawia prezes Adam Małysz, obok siedzą: prorektor Kapecki, dziekan Domagała i sekretarz PZN Jan Winkiel. W tle ścianka promocyjna z hasłem: Innowacje dla Rozwoju Krakowa - Politechnika Krakowska kierunek przyszłość Prezes PZN Adam Małysz Na stojąco przemawia prorektor Tomasz Kapecki, siedzą dziekan Domagała, Adam Małysz i Jan Winkiel. W tle ścianka promocyjna z hasłem: Innowacje dla Rozwoju Krakowa - Politechnika Krakowska kierunek przyszłość

 
Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, podkreśla, że bez naukowego wsparcia nie da się w dzisiejszym sporcie wyczynowym osiągać sukcesów na światowym poziomie. - W sportach zimowych obserwujemy technologiczny wyścig zbrojeń od wielu lat. W przypadku potęg – takich jak Niemcy czy Austria - na sukcesy pracują nie tylko sztaby trenerskie i zawodnicy, ale wręcz całe instytuty badawcze naukowców, wspierane z budżetów państw. W Polsce taki system dopiero stwarzamy, przekonujemy do niego. W ramach Polskiego Związku Narciarskiego powołaliśmy w ubiegłym roku Centrum Innowacji, za jego pośrednictwem budujemy sieć współpracy m.in. z uczelniami, Ministerstwem Sportu i Instytutem Sportu. Politechnika Krakowska wnosi do niej unikatowe doświadczenia swoich naukowców i niesamowite narzędzia badawcze. Pól do wspólnego zgłębiania mamy naprawdę wiele, nie tylko w skokach narciarskich, ale też narciarstwie i snowboardzie – mówi prezes Adam Małysz.

 

Prorektor Kapecki i Adam Małysz podają sobie egzemplarze umów Tomasz Kapecki i Adam Małysz pozują do zdjęcia trzymając w ręce egzemplarze umów. Prorektor pokazuje również prezent od PZN - konstrukcję na drewnie z autografami skoczków i innych sportowców Do wspólnego zdjęcia pozują od lewej: dziekan Domagała, Adam Małysz i prorektor Kapecki


W zasobach Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki są m.in. tunele aerodynamiczne o zróżnicowanych przestrzeniach pomiarowych i możliwościach badawczych, pracownie laboratoryjne materiałów i procesów fizycznych oraz pracownie rozwiązań prototypowych. Potencjał badawczy laboratorium i kompetencje związanego z nim zespołu naukowców pozwolą m.in. modelować i analizować rzeczywiste wyzwania, które w sportach zimowych stawia przed zawodnikami korzystne i niekorzystne działanie warunków atmosferycznych czy innych zjawisk, dobrze już poznanych w naukach inżynieryjnych.  Doświadczenia z nich można z powodzeniem przenieść na świat sportu – podkreśla prof. Andrzej Flaga z Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK.

 

Konferencja prasowa z udziałem Adama Małysza. Wokół prezesa tłum dziennikarzy z mikrofonami Konferencja prasowa z udziałem Adama Małysza. Wokół prezesa tłum dziennikarzy z mikrofonami Prezes PZN Adam Małysz

 
Zakres wspólnych prac badawczych Politechniki PZN będzie szeroki. W przypadku skoków narciarskich badania obejmą m.in. kolejne fazy skoku narciarskiego  od startu, przez odbicie z progu skoczni, lot z obciążeniami, lądowanie. Dr inż. arch. Łukasz Flaga, członek zespołu badawczego Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK zdradza:  Planujemy m.in.: poddawanie sportowców obciążeniom wynikającym z napływającego powietrza w różnym zakresie prędkości; analizowanie warunków opływu powietrza wokół sylwetek narciarzy i skoczków; przeprowadzenie pomiarów kluczowych parametrów związanych z odbiciem (tzw. symetria odbicia); rejestrację sylwetki w zmieniających się warunkach; testowanie i dobór geometrii odzieży oraz elementów sprzętu m.in. nart, butów, kombinezonów, kasków, gogli, także analizy smarów stosowanych w różnych warunkach pogodowych – wylicza naukowiec Politechniki.

 

dr Łukasz Flaga udziela wywiadu dziennikarzowi radia ZET Dyrektor Adam Chrapusta, Adama Małysz i profesor Andrzej Flaga na tle turbin w tunelu areodynamicznym Dziekan wydziału Inżynierii Lądowej prof. PK Lucyna Domagała, prezes PZN Adam Małysz oraz prorektor ds. ogólnych prof. PK Tomasz Kapecki w Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej


Politechnika i PZN pracują już nad pierwszym wspólnym projektem naukowym, w ramach którego planują stworzyć stanowiska do badania wybicia z progu skoczni oraz do badań oporu aerodynamicznego pozycji sportowca. Naukowcy PK opracują metodykę pomiarów, zaprojektują eksperymentalne stanowisko do badań, które symulować będzie rzeczywiste warunki panujące w naturze, przeprowadzą jego kalibrację oraz automatyzację procesów szkoleniowych. Wyniki badań, testów, treningów i analiz prowadzonych w laboratoriach Politechniki, umożliwią trenerom i zawodnikom doskonalenie umiejętności technicznych w najbardziej szczegółowych zakresach, pozwolą również testować i wprowadzać innowacje do treningu zawodników i sprzętu, z którego korzystają. To przełoży się na lepsze przygotowanie sportowców do udziału w zawodach i pomoże osiągać powtarzalne, wysokie wyniki w rywalizacji.

 


Ze strony PZN współpracę z Politechniką koordynuje jego nowy dział  Centrum Innowacji, powołane jesienią ubiegłego roku z inicjatywy prezesa Adama Małysza i sekretarza generalnego PZN Jana Winkla. – W pierwszym etapie działalności Centrum Innowacji PZN skupiło się na zdiagnozowaniu najbardziej naglących potrzeb trenerów. Dla wsparcia polskich kadr w sportach zimowych, zdecydowaliśmy się zaczerpnąć w pierwszej kolejności z ogromnego potencjału polskich uczelni i polskich naukowców – mówi Adam Chrapusta, kierownik Centrum Innowacji PZN. – Już wstępne rozmowy z naukowcami Politechniki Krakowskiej wskazały na bardzo wiele technologicznych możliwości wsparcia polskiego narciarstwa. Rozpoczęliśmy przygotowania do pierwszego projektu dedykowanego kadrze skoczków narciarskich, następne projekty będą dotyczyły kolejnych dyscyplin zimowych PZN. Badania, wspierające prace trenerów kadr narodowych i zawodników, tak są planowane, aby służyły także młodym sportowcom, m.in. trenującym i uczącym się w szkołach mistrzostwa sportowego. To także z myślą o ich rozwoju PZN poszukuje innowacji w procesie szkoleniowym.

 


Partnerstwo z Polskim Związkiem Narciarskim stawia przed naukowcami Politechniki i nowym Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej niestandardowe wyzwania. Główne przeznaczenie otwartego przed miesiącem centrum badawczego to prowadzenie badań z zakresu inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i inżynierii środowiska, dotyczących m.in. analiz wpływów środowiskowych i klimatycznych (takich jak gwałtowny wiatr, nawalne deszcze czy obfity śnieg) na konstrukcje, budynki i ludzi oraz przewietrzania miast, transportu zanieczyszczeń, dynamicznego oddziaływania na smog. Można tu testować innowacyjne rozwiązania dla energetyki wiatrowej, rynku materiałów i produktów budowalnych. Ale nowe centrum jest też gotowe do podejmowania innych wyzwań inżynierskich, np. tych związanych z potrzebami profesjonalnych sportowców czy służb ratowniczych, może im służyć do badań, szkoleń i treningów w zmiennych warunkach pogodowych. W przeszłości ze wsparcia politechnicznych specjalistów od wiatru korzystali m.in. narciarz ekstremalny Jędrzej Dobrowolski i snowboardzista Michał Pawlikowski.

 

 

Więcej zdjęć z wydarzenia w fotogalerii

 

(m)

 

 

 

 

Na zdjęciu: 1) od lewej: dziekan WIL prof. PK Lucyna Domagała, prorektor ds. ogólnych prof. PK Tomasz Kapecki, prezes PZN Adam Małysz, sekretarz generalny PZN Jan Winkiel; pozostałe fotografie: spotkanie poprzedzające podpisanie listu intencyjnego między PZN a PK oraz konferencja prasowa z przedstawicielami obydwu instytucji / fot. Jan Zych