4 marca w Sali Koncertowej Radia Wrocław odbyła się gala, podczas której wręczono nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzony przez Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej kierunek studiów II stopnia infotronika został doceniony certyfikatem akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”, a także statuetką „Laur Innowacji” – specjalną nagrodą dla kierunków, w ramach których wprowadzono najbardziej innowacyjne i unikatowe rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

 

Do zdjęcia pozują, od lewej: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dziekan WIEiK dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, mgr inż. Maciej Gibas. Panowie trzymają certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Laur Innowacji” i statuetkę. W tle ścianka z niebieskim logo Studia z PrzyszłościąCelem konkursu „Studia z Przyszłością” jest akredytowanie, wyróżnianie oraz promocja wśród kandydatów na studia najlepszych kierunków i specjalności kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie wszystkich typów. Do programu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, specjalności i szkoły doktorskie. Certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany jest kierunkom i specjalnościom realizowanym według nowoczesnych programów kształcenia, dobrze odpowiadającym na potrzeby rynku, stosowanie innowacyjnych metod dydaktycznych oraz unikatowych metod ewaluacji efektów uczenia się. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, a także przedstawicieli środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.

 

Do 9. edycji ogólnopolskiego konkursu „Studia z Przyszłością”, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej zgłosił kierunek studiów II stopnia infotronika, prowadzony od roku akademickiego 2019/20. Infotronika łączy mechatronikę z informatyką, a u studentów rozwija umiejętności projektowania, konstrukcji, prototypowania oraz eksploatacji systemów zawierających elementy o różnej naturze (elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, elektropneumatycznej, sensorycznej itp.) z intensywnym wykorzystywaniem środków i narzędzi informatycznych oraz profesjonalnych programów komputerowego wspomagania pracy inżynierów. Absolwenci kierunku infotronika przygotowani są do pracy w najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się gałęziach gospodarki. Patronem kierunku jest firma ABB.

 

We wrocławskiej gali podsumowującej konkurs „Studia z Przyszłością”, uczestniczyli: dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński – pomysłodawca i przewodniczący Rady Programowej kierunku infotronika oraz mgr inż. Maciej Gibas, jeden z pierwszych absolwentów infotroniki, a obecnie pracownik Katedry Inżynierii Elektrycznej WIEiK PK (asystent w zespole badawczym „Infotronika i Elektromobilność”). Delegacja Wydziału odebrała certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością 2024” oraz certyfikat nadzwyczajny i statuetkę „Laur Innowacji” z rąk przewodniczącego Komisji Konkursowej prof. dr. hab. Dariusza Rotta.

 

(bk, WIEiK)

 

 

Na zdjęciu, od lewej: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, dziekan WIEiK dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, mgr inż. Maciej Gibas z certyfikatem akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” oraz certyfikatem nadzwyczajnym „Laur Innowacji” i statuetką / fot. archiwum WIEiK