„La via dell’acqua – Renaturyzacja fragmentu koryta rzeki Is Cungiaus i projekt schronu klimatycznego” to tytuł pracy magisterskiej, która po raz kolejny zachwyciła międzynarodowe jury. Jej autorka – Katarzyna Jamioł jest absolwentką architektury, a obecnie studentką architektury krajobrazu. Tym razem zdobyła ona trzecie miejsce w konkursie „Architecture for Health Student Award 2024” zorganizowanym przez European Network Architecture for Health.

 

 

Łąka z kwitnącymi kwiatami. Po łące spacerują ludzie. Na pierwszym planie młoda kobieta z dzieckiem w wieku przedszkolnym, dalej nieco starszy chłopiec, mężczyzna w średnim wieku z psem, w oddali osoba starsza i młody mężczyzna siedzący pod betonową ścianą. W tle liczne drzewa. W konkursie zmierzyli się ze sobą utalentowani młodzi architekci z całego świata. Zgłoszone przez nich projekty były niezwykle zróżnicowane, ale wszystkie nawiązywały do hasła architektura dla zdrowia. Zgłaszane prace to często projekty szpitali czy budynków mieszkalnych dla osób ze specjalnymi potrzebami lub związane ze zdrową urbanistyką, sportem i wellness. Jury przyznało dwa pierwsze i dwa trzecie miejsca oraz jedną nagrodę Charité. Pierwsze nagrody trafiły do młodych architektów z Szwecji i USA. Trzecią nagrodę zdobył Tomás Renzulli z Argentyny oraz Katarzyna Jamioł z Polski. Z kolei nagrodę Charité jury przyznało Jieqi Li z Uniwersytetu w Sydney.

 

Projekt Katarzyny Jamioł jest pracą magisterską wykonaną na kierunku architektura na Politechnice Krakowskiej, którą autorka obroniła we wrześniu 2023 roku. Promotorami pracy dyplomowej byli dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK oraz dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK., a recenzentką prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz.

 

„La via dell’acqua” to projekt przestrzeni publicznej, który łączy w sobie podejście architektoniczne oraz krajobrazowe. Autorka przygotowała koncepcję parku, który mógłby powstać wzdłuż znajdującej się na południu Sardynii rzeki Is Cungiaus. Wg jej koncepcji mogłoby to być miejsce zachęcające do uprawiania sportu i to w każdej porze roku. W projekcie pojawia się bowiem schron klimatyczny inspirowany włoskimi grotami, w którym mieszkańcy mogliby ochłodzić się podczas fal upałów. Obiekt ten mógłby jednocześnie pełnić funkcję centrum edukacyjnego, a w okresach intensywnych opadów służyć jako zbiornik retencyjny. Obecnie rzeka Is Cungiaus jest wprowadzona w regularne koryto, ale w projekcie Katarzyny Jamioł zostaje poddana renaturalizacji, a otaczające ją nieużytki i dzikie wysypisko śmieci zostają przekształcone w tętniące życiem siedliska rodzimej dzikiej fauny i flory.

 

Projekt porusza problematykę zmian klimatycznych i związanych z nimi fal upałów oraz ich skutków zdrowotnych dla ludności miejskiej. Porusza w ten sposób bardzo ważny i aktualny problem. Jury uważa propozycję projektu, renaturyzacji koryta rzeki, a także stworzenie chłodnych zakątków w okresach dużych upałów, które można wykorzystać jako retencję wody w chłodniejszych porach roku, jako kreatywną odpowiedź na ten problem. Koncepcja jest również bardzo przekonująca pod względem graficznym i projektowym – czytamy w oświadczeniu jury podanym na stronie konkursu.

 

Organizatorem konkursu „Architecture for Health Student Award 2024” jest European Network Architecture for Health. ENAH to organizacja non-profit współpracująca z siecią uczelni, instytucji badawczych i indywidualnych specjalistów działających w obszarach architektury, urbanistyki i zdrowia.

 

Trzecia nagroda w konkursie „Architecture for Health Student Award 2024” to kolejne z wyróżnień przyznanych Katarzynie Jamioł za przygotowaną przez nią pracę magisterską. Zaledwie miesiąc temu w aktualnościach Politechniki Krakowskiej została opublikowana informacja o wyróżnieniu zdobytym przez nią w międzynarodowym konkursie „Architecture Thesis Award 2024” (więcej: Międzynarodowe wyróżnienie dla absolwentki WA PK).

 

 

 Na pierwszym planie ptak wzbijający się do lotu. Dalej pytka rzeczka, w której bawi się mały chłopiec. Na brzegu dziewczynka z maskotką w rękach. Wokół łąki i liczne drzewa. Na niebie stado ptaków.  Trzech mężczyzn we wnętrzu betonowego schronu podziwiają informacje na ścianach.

 

 

Grafiki użyte w tekście: wizualizacje projektu autorstwa Katarzyny Jamioł