07.03.2024 r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra nauki z dnia 15 lutego 2024 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, a w konsekwencji wzrostem wysokości stypendium doktoranckiego, NCN wydało komunikat w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego wypłacanego w projektach NCN.

 

Szczegółowe informacje o zasadach zwiększania kwot stypendiów w projektach finansowanych przez NCN znajdują się w piśmie dyrektora NCN.