W ramach XV edycji konkursu „Młodzi Mistrzowie” zostali docenieni studenci i doktoranci, których prace dyplomowe wnoszą istotny wkład w rozwój cyfryzacji. W kategorii „najlepsza praca z zakresu społecznych skutków informatyzacji” laureatem został inż. Bartłomiej Szostak studiujący infotronikę (II stopień) na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

 

Młody mężczyzna w trakcie prezentacji. Na ekranie wyświetla się tytuł pracy.Politechnicznej społeczności akademickiej inż. Bartłomieja Szostaka nie trzeba przedstawiać. W zeszłym roku liczne media pisały o niezwykle innowacyjnym urządzeniu, które opracował wspólnie z Hubertem Orlickim. Mowa o wyświetlaczu Braille'a z systemem przetwarzania znaków i rozpoznawania tekstu ze zdjęcia (szerzej o wynalazku w artykule „Od ręki przetłumaczą każdą książkę na alfabet Braille’a – studenci PK autorami rewolucyjnego wyświetlacza”). Nowatorskie podejście studentów zostało wówczas docenione przez liczne gremia. Zostali oni nagrodzeni m.in. podczas konferencji Student Cyber(netics) Symposium SCS’2023, a także byli finalistami Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej i uczestnikami Naukowej Sesji Mistrzów na PK.  

 

 

Innowacyjne studenckie działania wciąż zdobywają uznanie. Praca inż. Bartłomieja Szostaka pt. „Projekt i wykonanie układu wykonawczego wyświetlacza alfabetu brajlowskiego ze sterowaniem poszczególnymi znakami” zachwyciła jury ogólnopolskiego międzyuczelnianego konkursu „Młodzi Mistrzowie”. Młody naukowiec wyjaśnił w niej, dlaczego warto stworzyć tego typu urządzenie, a co więcej przygotował także działający prototyp, co oczywiście zostało poprzedzone opracowaniem odpowiednich modeli komputerowych. Fizyczna realizacja projektu była możliwa m.in. dzięki organizacyjnemu i finansowemu wsparciu udzielonemu przez FutureLab PK. W kwestiach merytorycznych autor mógl liczyć na pomoc promotora – dr. inż. Tomasza Makowskiego.

 

 

Konkurs „Młodzi Mistrzowie” organizowany jest przez Forum Teleinformatyczne stanowiące najstarszą konferencję branży IT dla sektora publicznego. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów i doktorantów kwestiami budowy nowoczesnego systemu informacyjnego państwa. Mogły w nim wziąć udział osoby, które w roku akademickim, w którym została ogłoszona kolejna edycja konkursu, były studentami studiów I, II i III stopnia (uczestnicy Szkoły Doktorskiej) oraz doktoranci niebędący uczestnikami Szkoły Doktorskiej, ale mający otwarty przewód doktorski, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.  

 

Grupa pięciu mężczyzn. Dwóch z nich trzyma w rękach pamiątkowe dyplomy. w tle ekran z tytułem pracy i flagi Polski oraz UE.

 

 

Na zdjęciach, 1) inż. Bartłomiej Szostak prezentujący nagrodzoną pracę; 2) Bartłomiej Szostak odbiera nagrodę z rąk ministra cyfryzacji, od lewej: Witold Wieteska, dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT, wicepremier Krzysztof Gawkowski, laureat inż. Bartłomiej Szostak oraz opiekun dr inż. Tomasz Makowski / fot. archiwum WIEiK