08.03.2024 r.

 

Rada Doskonałości Naukowej w dniu 18 marca w godz. 10.00-14.00, organizuje konferencję, w ramach której poruszone zostaną kwestie procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, postulowanych zmian w przepisach dot. postępowań o awans naukowy, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni i tytułu naukowych.

 

Konferencja będzie transmitowana na żywo, link do transmisji: https://youtube.com/live/xwxlbw47HAY?feature=share

 

Szczegółowy program konferencji, znajduje się na stronie RDN