Wspomnienie

 

 

             
  Andrzej Białkiewicz koło popiersia Kościuszki na kampusie uczelni        

Rok temu, 22 marca 2023 r., zmarł prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz — wybitny architekt, znawca zagadnień dziedzictwa architektonicznego; znakomity dydaktyk, przez pół wieku, od chwili wstąpienia na studia, związany z Politechniką Krakowską, jej Prorektor w latach 2012–2020, Rektor od 2020 r. Odejście Profesora Andrzeja Białkiewicza w trakcie sprawowania najwyższej funkcji na uczelni pogrążyło w głębokim smutku całą społeczność Politechniki Krakowskiej. Opuścił nas w momencie dla uczelni wyjątkowym — w czasie, gdy Politechnika Krakowska zanotowała największy sukces w swej historii, zajmując w (...) procesie ewaluacji dyscyplin naukowych miejsce w czołówce polskich szkół wyższych. Przyczynił się do niego zarówno jako naukowiec i wykładowca na Wydziale Architektury, wyróżnionym w ewaluacji najwyższą oceną, jak i Rektor, który swoimi decyzjami stworzył warunki do osiągnięcia bardzo wysokiej pozycji przez całą uczelnię.  

 

 

W osobie śp. Rektora Politechnika Krakowska straciła nie tylko cenionego w kraju i za granicą badacza, specjalistę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz Rektora oddanego bez reszty powierzonej Mu misji, ale przede wszystkim człowieka o wielkiej kulturze osobistej, życzliwego ludziom, otwartego, serdecznego w kontaktach osobistych. Był postacią wielkiego formatu.

 

Pozostaje w pełnej wdzięczności pamięci całej społeczności Politechniki Krakowskiej.

 

 Wybitny architekt, a przy tym niezwykły człowiek
- śp. Andrzej Białkiewicz we wspomnieniu prof. Andrzeja Kadłuczki (Podcast Radia Nowinki)

 

 

 

           
 

 prof. dr hab. inż. arch.

Andrzej Białkiewicz

       
           
   1954-2023        
           

 

 

 

Galeria zdjęć z wydarzenia In Memoriam - 22.03. 2024

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
Rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1996–2002

 

Nie ubolewał nad trudnościami, a Jego optymizm (...) pozostanie w naszej pamięci. Cieszył się niezmiernie z wyników (...) ewaluacji dyscyplin uprawianych na naszej uczelni — aż siedem z nich uzyskało kategorię A, a jedna — architektura i urbanistyka — kategorię A+. To są widome znaki siły i prestiżu uczelni, osiągnięte w czasie Jego rektoratu. Do ostatnich dni swojego życia wiernie służył Politechnice. 

 

 

Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski
Rektor Politechniki Krakowskiej w latach 2002–2005

 

Choć sam wywodził się ze świata sztuki, Rektor Białkiewicz dbał o współpracę wszystkich wydziałów uczelni, czego widocznym skutkiem było osiągnięcie przez nią znaczącej pozycji w systemie polskich uczelni technicznych. Za podstawową formę promocji osiągnięć uważał, jako naukowiec, działalność publikacyjną. Nie tylko zreformował we współpracy z Wydziałem Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych wspomniany już „Biuletyn Muzeum PK”, ale wszedł w skład Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Historycznych Muzeum PK”, obok wybitnych przedstawicieli innych uczelni krakowskich (UJ, AGH, UP).

 

[…] Przy tak rozległej działalności Rektor znajdował jednak czas na własne upodobania. Był miłośnikiem muzyki, o czym świadczą nie tylko jego kontakty z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, ale i to, że doprowadził do wykorzystania na cele muzyczne głównej hali Muzeum w budynku „Aresztu”, posiadającej znakomite własności akustyczne. Muzyka zabrzmiała tam z okazji otwarcia odnowionego Muzeum w dniu 20 października ubiegłego roku. I zabrzmi znów w wykonaniu kwartetu smyczkowego Dafô w maju tego roku.

 

Wreszcie coś chyba najbardziej osobistego: zamiłowanie do starych samochodów. Tu piękno sztuki łączy się z perfekcją techniczną, ale i wspomnieniem lat minionych, a także z potrzebą zachowania szacunku dla tego, co mija. Rektor Andrzej Białkiewicz miał ujmujący zwyczaj odprowadzania odwiedzających Go gości do drzwi swojego gabinetu. Rzeczy przemijają, pamięć zachowa Go dla nas.

 

Sala rysunku 1992 zajcia AB AB 2021 plener 2329 WA dyplomy inz ochrona zabytkow 6043

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
Rektor Politechniki Krakowskiej w latach 2005–2008

 

Jego osobowość, otwartość i życzliwość były wręcz ujmujące. Te cechy, w moim odczuciu, nie zmieniły się w okresie pełnienia przez Profesora Białkiewicza funkcji rektora Politechniki Krakowskiej.

 

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Rektor Politechniki Krakowskiej w latach 2008–2016

 

Swoimi zainteresowaniami wykraczał daleko poza tematykę zawodową. Był bardzo ciekawy świata. Dużo podróżował. Z każdego wyjazdu przywoził między innymi bogatą dokumentację fotograficzną i zapisane spostrzeżenia. Zebranymi informacjami dzielił się z pracownikami, a przede wszystkim ze studentami podczas zajęć dydaktycznych. Był to jeden ze sposobów przekazywania, w ramach prowadzonych przez Niego zajęć, najbardziej aktualnych osiągnięć zagranicznych. Wiele osiągnął zawodowo jako architekt, projektując nie tylko obiekty w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju.

 

[...] Warto podkreślić, że Andrzej podczas spotkań był zawsze opanowany. Cechowała Go wielka kultura osobista i taktowne traktowanie rozmówców. Niezależnie od rodzaju problemu i jego złożoności starał się szukać racjonalnych rozwiązań. Rozumiał złożoność części problemów i konieczność kompleksowego podejścia do ich rozwiązania. Jeżeli uznał po czasie, że można było znaleźć racjonalniejsze rozwiązanie, to nie wahał się i dokonywał stosownej korekty. To też świadczy o Jego wielkości. Nie wyznawał zasady „nieomylności” rektora w żadnej sprawie.

 

AB 2021 ywiec regaty 1653 DSC 7314 DSC 9437

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Rektor Politechniki Krakowskiej w latach 2016–2020

 

Andrzej, o czym może wie niewiele osób, był mistrzem w przygotowywaniu bardzo dobrych malinowych nalewek. Co roku sprawiał mi niespodziankę, ofiarowując butelkę znakomitej nalewki z indywidualnie zaprojektowaną etykietą. Wymienialiśmy się doświadczeniami. Andrzej przekazywał mi wiele praktycznych informacji, jak zrobić dobrą nalewkę malinową, natomiast ja rewanżowałem się swoimi doświadczeniami związanymi z przygotowywaniem nalewek z aronii.

 

[...] Wiedziałem, że w trudnych chwilach mogę zawsze liczyć na Jego pomoc, dobre słowo i radę. Zawsze byłem Mu za to bardzo wdzięczny. Nieraz potrzebowałem zastępstwa np. w reprezentowaniu uczelni na zewnątrz i wtedy wiedziałem — byłem pewny — że Andrzej nigdy mi nie odmówi, pomimo że sprawiałem mu tym nieraz kłopot, powodując, iż musiał zmieniać swoje wcześniejsze plany osobiste.

 

 

IN MEMORIAM: uroczystości upamiętniające rektora Andrzeja Białkiewicza w pierwszą rocznicę jego śmieci

 

 

Fot. Jan Zych

 

Wykorzystano fragmenty wspomnień z Naszej Politechniki