Rozwój zrównoważonej mobilności w ramach wspólnych projektów naukowo-badawczych, organizacja wycieczek dydaktycznych, praktyk i staży dla studentów, wymiana specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, organizacja sympozjów, konferencji i szkoleń – to główne pola współpracy Politechniki Krakowskiej i Krakowskiego Centrum Technicznego BorgWarner. Umowę o współdziałaniu podpisali 20 marca 2024 r. rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK oraz Agata Marcinowska-Zaręba, członek zarządu BorgWarner eMobility Poland sp. z o.o. i Paweł Czernecki, Site Manager BorgWarner Kraków.

 

Siedmiu mężczyzn stoi wzdłuż stołu i pozuje do zdjęcia

 

BorgWarner to amerykański koncern z ponad 130-letnią historią, dostarczający rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności. W swoich strategicznych celach zaznacza transformację do e-mobilności. Działa w licznych lokalizacjach na całym świecie, w Polsce w Błoniu pod Warszawą, Rzeszowie oraz w Krakowie, gdzie rozwija  Centrum Techniczne BorgWarner. To właśnie ono będzie głównym realizatorem umowy o współpracy z Politechniką Krakowską. – Krakowskie Centrum Techniczne BorgWarner powstało w 2022 roku w celu zapewnienia kompleksowego rozwoju komponentów energoelektronicznych dla pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem inwerterów oraz zintegrowanych elektrycznych układów napędowych – mówi Paweł Czernecki, Site Manager BorgWarner Kraków. – Zespoły inżynierskie tworzymy w oparciu o ekspertów z wiedzą domenową, ale równie ważny jest dla nas potencjał i chęć pogłębiania wiedzy z zakresu elektromobilności. Dlatego wśród naszych celów jest współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi oraz stworzenie atrakcyjnej oferty dla studentów i absolwentów, którym chcemy oferować programy szkoleniowe i atrakcyjne ścieżki kariery.

 

Krakowskie Centrum Techniczne BorgWarner odpowiadaj zarówno na potrzeby pracowników, jak i praktykantów i stażystów, którzy chcą się przygotować do pracy w branży pojazdów elektrycznych. – Dzięki zainicjowanej właśnie współpracy nasi studenci będą mogli korzystać z międzynarodowego wsparcia technicznego i odpowiednio przygotowanych laboratoriów firmy. Da im to szansę na zdobycie wiedzy i doświadczeń w jednej z najważniejszych branż światowej gospodarki, która bardzo dynamicznie się zmienia. Branża motoryzacyjna musi sprostać rosnącym oczekiwaniom społecznym i środowiskowym, którym - wchodząc na rynek pracy – będą musieli też sprostać nasi absolwenci – podkreśla rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata.

 

Jak zaznacza dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dziekan Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (WIEK) PK, który – ze strony uczelni - będzie koordynował współpracę, pól do wspólnej aktywności jest wiele. Politechnika kształci młodych inżynierów na kierunkach i specjalnościach związanych z polami działalności nowego partnera uczelni takich jak transport, elektrotechnika i automatyka (ze specjalnościami elektromobilność czy inżynieria systemów elektrycznych), środki transportu i logistyka, pojazdy samochodowe. Dla nich atrakcyjna będzie oferta stażów i praktyk, oferowanych przez Krakwoskie Centrum Techniczne BorgWarner. – Mamy także nadzieję na współpracę specjalistów firmy ze studenckimi kołami naukowymi naszego wydziału i uczelni oraz podejmowanie przez studentów konkretnych wyzwań inżynierskich z pola działalności firmy w ramach prac inżynierskich i magisterskich. Oferujemy też możliwość współpracy naukowej np. w ramach doktoratów wdrożeniowych czy wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z udziałem naszych ekspertów – mówi dziekan Maciej Sułowicz.

 

W spotkaniu towarzyszącym podpisaniu porozumienia o współpracy oprócz uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowej Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej: dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK i dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK z Katedry Automatyki i Informatyki, prof. PK oraz dr inż. Zbigniew Pilch z Katedry Inżynierii Elektrycznej, pełnomocnik dziekana WIEiK ds. kół naukowych.

 

(m)

 

 

Na zdjęciu, od lewej: dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK, dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK, rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Paweł Czernecki (Krakowskie Centrum Techniczne BorgWarner), dziekan WIEiK dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, Mikołaj Dorman, specjalista ds. HR  BorgWarner,  dr inż. Zbigniew Pilch / fot. Jan Zych