23 marca br. na całym świecie akcja organizowana jest „Godzina dla Ziemi”. W tym roku przyłączyła się do niej również Politechnika Krakowska. O 20.30 na jedną godzinę zostaną przygaszone światła na kampusie przy ul. Warszawskiej oraz na Osiedlu Studenckim PK przy ul. Skrarżyńskiego.

 

 

Godzina dla ZiemiGodzina dla Ziemi WWF to akcja, która obchodzona jest od 2007 roku na całym świecie pod koniec marca. Jej celem jest refleksja i zwiększenie świadomości społecznej na temat zmian klimatycznych oraz problem nadmiernego zużycia energii.

 

Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi WWF poświęcona jest w Polsce złemu stanowi naszych rzek oraz towarzyszącemu wodzie ekosystemowi: roślinom i zwierzętom żyjącym w nurcie rzeki i w jej dolinie oraz tym, które odwiedzają ją w czasie wędrówek czy tarła. Obecnie w złym stanie jest już 99,5 proc. polskich rzek, a im bardziej zdegradowany jest ekosystem rzeczny, tym mniejsza odporność rzek na różnego rodzaju zanieczyszczenia i katastrofy.

 

Jak włączyć się w akcję „Godzina dla Ziemi WWF”?

🔷 Zgaś światło

W Polsce punktualnie o godz. 20.30 na godzinę zgasną światła. Także na kampusie Politechniki Krakowskiej oświetlenie zewnętrzne zostanie przygaszone i wygaszone. W akcję zaangażują się również mieszkanki i mieszkańcy Osiedla Studenckiego PK. Zachęcamy także do udziału w akcji i zgaszenie świateł w domach wszystkich Państwa.

 

🔷 Posprzątaj

Działalność człowieka ma negatywny wpływ nie tylko na stan wód, ale także tereny przyrzeczne. Dlatego warto pozbierać pozostawione śmieci, nie tylko koło rzek, ale także w swojej najbliższej okolicy. Pozostawione śmieci mogą powodować skażenie gleby, wody i powietrza, co negatywnie wpływa na ekosystemy oraz zdrowie ludzi i zwierząt. W ramach „Godziny dla Ziemi” organizowane są więc także akcje sprzątania rzek. Można dołączyć do istniejącego już wydarzenia na Facebooku albo zorganizować własną akcję.

 

Tę drugą opcję wybrała Politechnika Krakowska, która postanowiła zorganizować w piątek 22 marca akcję porządkową PK w Czyżynach. Całe tamtejsze tereny zielone, należące do uczelni, są sprzątane systematycznie (większe porządki, przy użyciu większych sił i środków, robimy 3-4 razy do roku), a ponieważ jest to obszar otwarty dla wszystkich mieszkańców Krakowa, bardzo licznie odwiedzany, śmieci i odpady pojawiają się tam niestety regularnie. Serdecznie zachęcamy naszych Pracowników i Studentów oraz wszystkich gości do - wspólnego z nami - dbania o tę piękną przestrzeń, a także do włączania się w różne akcje organizowane w ich sąsiedztwie. Sprzątanie terenów zielonych to nie tylko kwestia estetyki, ale również zdrowia publicznego, ochrony środowiska i zachowania harmonii ekosystemów. To także nasz wspólny wyraz troski o Ziemię.

 

🔷 Podpisz petycję

Na stronie WWF znajduje się petycja do Premiera, w której autorzy apelują m.in. o: przywrócenie gospodarki wodnej do kompetencji ministra ds. środowiska, odtworzenie zdegradowanego ekosystemu Odry, renaturyzację rzek oraz objęcie największych rzek w Polsce siecią stałego, automatycznego monitoringu jakości wody.

 

🔷 Przekaż darowiznę

 

🔷 Zostań wolontariuszem

WWF zachęca także do wolontariatu i dołączenia do Strażników Rzek WWF. Program ma na celu wspierać lokalnych aktywistów, którzy chcą działać dla dobra wód. Wolontariusze mają trzy podstawowe zadania: adopcję wybranego odcinka rzeki, regularny monitoring tego odcinka oraz reagowanie i interwencja w sytuacji, gdy rzeka tego wymaga.

 

Fot. materiały WWF