Zapraszamy do udziału w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa” organizowanej przez Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

 

grafika informacyjna na temat wydarzenia

Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 25-26.04.2024 r. i będzie połączona z otwarciem Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych, wyposażonego w najnowocześniejsze na świecie systemy pomiarów współrzędnościowych w skalach od nano do makro.


Tematyka konferencji obejmuje:

 • rozwój w dziedzinie współrzędnościowej techniki pomiarowej,
 • współrzędnościowe maszyny pomiarowe,
 • teoria pomiarów współrzędnościowych,
 • niepewność pomiarów,
 • identyfikowalność i kontrola współrzędnościowych systemów pomiarowych,
 • zastosowanie metrologii w produkcji elementów maszyn,
 • rola i zadania metrologii w systemach zapewnienia jakości,
 • nowe trendy w pomiarach powierzchni,
 • techniki wizualizacji i wirtualizacji,
 • metrologia w czwartej rewolucji przemysłowej,
 • edukacja w zakresie metrologii współrzędnościowej,
 • geometryczna specyfikacja produktu.

 

Konferencja ta ma jedną z najdłuższych na świecie tradycji w obszarze metrologii współrzędnościowej, jest organizowana od niemal 30 lat.

 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące współrzędnościowej techniki pomiarowej, współrzędnościowych systemów pomiarowych, metod ich wzorcowania, nadzorowania oraz oceny ich dokładności, a także praktycznych zastosowań metrologii współrzędnościowej w przemyśle i nauce.

 

Więcej informacji na www.wtp.pl