Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK, pracownik Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej oraz były dyrektor NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, którego kluczowym polem aktywności są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci internetowej w Polsce, został rektorem Uniwersytetu Amerykańskiego w Kijowie. Prywatna uczelnia, która rozpoczęła działalność tuż przed wybuchem wojny w 2022 r., stawia sobie za cel przeszczepienie amerykańskich wzorców edukacyjnych na grunt ukraiński. Patronem AUK jest Arizona State University. – Jestem zaszczycony, że będę mógł dzielić się moimi doświadczeniami akademickimi, zawodowymi i dydaktycznymi oraz moją pasją do nowoczesnej edukacji z moimi kolegami, partnerami i studentami. Mimo krótkiego okresu istnienia, American University w Kijowie osiągnął niesamowite efekty i to w dodatku w czasie trwania działań wojennych na terytorium Ukrainy – mówi prof. Jacek Leśkow.

 

Prof. Jacek Leśkow na zdjęciu. Łysy mężczyzna w wieku 65 lat. Uśmiecha się do zdjęcia. Ubrany w marynarkę, białą koszulę i krawatUczony z Politechniki Krakowskiej zastąpił na stanowisku rektora AUK dr. Romana Szeremetę – rektora założyciela uczelni. Wcześniej prof. Jacek Leśkow był dziekanem Szkoły Technologii Cyfrowych AUK EPAM, gdzie wprowadził szereg nowatorskich rozwiązań z dziedziny IT. Badacz uspokaja, że nie rozstaje się z Politechniką Krakowską, gdzie pracuje od wielu lat: – Mój grafik jest dość klarowny. Dwa tygodnie spędzam w Kijowie na Uniwersytecie Amerykańskim, zaś kolejne dwa w Krakowie, prowadząc zajęcia na Politechnice.

 

Prof. Leśkow specjalizuje się w statystycznej obróbce sygnałów i sztucznej inteligencji. W swoim dorobku ma 55 publikacji naukowych oraz 5 książek. Tytuł doktora uzyskał w 1987 r. w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, a doktora habilitowanego – w 1999 r. na Politechnice Wrocławskiej. Przez kilkanaście lat pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara jako dyrektor Laboratorium Konsultingu Departamentu Statystyki. Był również prorektorem ds. naukowych Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, a także członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Należał do Komitetu Doradców przy ambasadorze Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał nie tylko w Polsce i USA, ale też m.in. w Meksyku, Brazylii, i Francji. Prof. Jacek Leśkow pełnił w Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) funkcję zastępcy dyrektora ds. projektów administracyjno-edukacyjnych, a następnie dyrektora NASK (2019-2020).

 

Nowy rektor Uniwersytetu Amerykańskiego w Kijowie wskazuje kilka priorytetów dla AUK, dotyczących najbliższych lat. – Wraz z międzynarodową załogą AUK i jej prezydentem Danem Rice’m dążymy od początku istnienia uczelni do modernizacji charakterystycznego dla tej części Europy hierarchicznego modelu w relacjach profesor – student. Przez prawie 20 lat pracy na Uniwersytecie Kalifornijskim sam przesiąknąłem tamtejszym klimatem, który nauczyciela akademickiego stawia w pozycji coach’a, a więc osoby, która – na zasadzie partnerstwa – pozwala wyzwolić studentom ich naukowy potencjał. Dążymy również do stworzenia silnych relacji między uczelnią a biznesem ukraińskim w taki sposób, jak to dzieje się w Polsce, a dobrym przykładem jest Politechnika Krakowska – tłumaczy prof. Jacek Leśkow. – Ponadto musimy pamiętać, że Ukraina jest wielką kopalnią talentów informatycznych i tego potencjału nie możemy marnować. Wszyscy wierzymy, że trwająca od 2022 r. wojna, dobiegnie wkrótce końca. Potrzeby związane z odbudową Ukrainy są ogromne i to w bardzo szerokim znaczeniu. Ten aspekt jest bardzo istotny z punktu widzenia działalności Uniwersytetu Amerykańskiego.

 

Kijowska uczelnia, której językiem wykładowym jest angielski, a główna siedziba znajduje się w budynku dawnego portu rzecznego w centrum ukraińskiej stolicy, oferuje swoim studentom kształcenie w ramach dwóch Szkół – Zarządzania (School of Management) oraz Technologii Cyfrowych (EPAM School of Digital Technologies) w ramach programu licencjackiego i magisterskiego. Studia licencjackie w Szkole Technologii Cyfrowych prowadzone są w obszarach Data Science & AI, a także inżynierii oprogramowania. – Uczestnicy tego programu mają okazję korzystać z systemu 4+1. Jesteśmy uczelnią akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, a więc absolwenci otrzymują dyplom ukraiński (studia licencjackie trwają w Ukrainie 4 lata) i mają możliwość dokończenia studiów na poziomie magisterskim na naszej uczelni partnerskiej, Arizona State University. W ten sposób zdobywają finalnie podwójny dyplom (ukraiński i amerykański) – wskazuje rektor AUK prof. Leśkow. Studia magisterskie w Szkole Technologii Cyfrowych to możliwość wyboru kierunku Technology Leadership and AI i inżynierii oprogramowania. Szkoła Zarządzania oferuje kształcenie licencjackie w obszarach Marketing Science, Business Administration, Global Management. Na drugim stopniu: Global Technology & Development, Global Management, Technology Leadership and AI.

 

Zajęcia na Uniwersytecie Amerykańskim w Kijowie odbywają się w systemie hybrydowym. Prof. Jacek Leśkow przypomina, że jest to związane m.in. z trwającym konfliktem zbrojnym. – Kilkanaście procent naszych studentów to obywatele ukraińscy, którzy przebywają teraz poza granicami kraju, np. w Polsce, Niemczech czy nawet Stanach Zjednoczonych. Nasz patron – Arizona State University – zapewnia nam wiele różnych narzędzi cyfrowych, dzięki czemu tworzymy specjalne ścieżki kształcenia on-line i w ten sposób różnica czasu i odległości w zasadzie przestają być problemem – mówi prof. Leśkow.

 

(bk)

 

Na zdjęciu, dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK  / fot. American University Kyiv