Marcin Murawski

 

Doktor Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.).

 

Specjalizuje się w transakcjach z sektorem publicznym, a w szczególności z samorządami terytorialnymi, szkołami wyższymi, szpitalami oraz jednostkami zależnymi od państwa i samorządu – przede wszystkim w projektach opartych o współfinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Współtworzył Departament Sektora Publicznego Banku Handlowego w Warszawie S.A. W Banku Gospodarstwa Krajowego kierował Departamentem Rozwoju Regionalnego oraz sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zastępca Skarbnika Miasta Warszawy – Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością.