Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 26 lutego 2021 r. znak R.0201.29.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r. na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
19-20 kwietnia 2024 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Wyzwania stojące przed zrównoważoną architekturą środowiska mieszkaniowego Wydział Architektury
25-26 kwietnia 2024 XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa” Wydział Mechaniczny
09-10 maja 2024 Konferencja Naukowo-Techniczna: KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2024 Wydział Inżynierii Lądowej
15-18 maja 2024 XVI International Symposium on Human-Induced Vibrations and Seismic Influences on Structures Wydział Inżynierii Lądowej
20-22 maja 2024 r.

15th International Conference ELEKTRO 2024

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
23-24 maja 2024 XVIII Międzynarodowa Konferencja WISE CITY – Theory And Practice - Challenges In The Face Of Crisis Wydział Architektury
4-7 czerwca 2024 38th ECMS International Conference on Modelling and Simulation Wydział Informatyki i Telekomunikacji
13-15 czerwca 2024 3rd International Conference on CHEMISTRY FOR BEAUTY AND HEALTH Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
15-16 czerwca 2024 International Conference STEAM & AI in Education (SAIE) Wydział Informatyki i Telekomunikacji
24-25 czerwca 2024 Hydroinżynieria i Bezpieczeństwo Wodne Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
6-8 września 2024 3rd International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2024 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
16-18 października 2024 HYDROFORUM 2024 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
15-16 listopada 2024 Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej "Architektura i Technika" (International Conference – Defining The Architectural Space) Wydział ArchitekturyKonferencje zakończone