Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 26 lutego 2021 r. znak R.0201.29.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r. na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
8 czerwca 2021 „Budowa Kolei Dużych Prędkości wsparciem dla rozwoju ruchu turystycznego między Bałtykiem i Adriatykiem” Wydział Inżynierii Lądowej
29 sierpnia - 3 września 2021

17th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
19-20 listopada 2021 „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej” - „Awangarda architektury” Wydział ArchitekturyKonferencje zakończone