Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 26 lutego 2021 r. znak R.0201.29.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r. na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
2-4 września 2022 2nd International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2022 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
8-9 września 2022 Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ' 2022 Wydział Inżynierii Lądowej
6-11 września 2022 29 International Seminar on Urban Form (ISUF 2022) Wydział Architektury
11-15 września 2022 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Wydział Inżynierii Lądowej
12-16 września 2022 Międzynarodowe Sympozjum Logistyczne "The 12th International Students Symposium on Logistics and International Business" Wydział Mechaniczny
15-17 września 2022 XIV Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022 - Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię Wydział Inżynierii Lądowej
20-21 września 2022 XXV Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Biblioteka PK
10-12 października 2022 Konferencja Naukowo-Techniczna MAT-PUR 2022 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
18-19 listopada 2022 Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej - Awangardy architektury Wydział ArchitekturyKonferencje zakończone