Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 26 lutego 2021 r. znak R.0201.29.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r. na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK

19-21 kwietnia 2023

MATBUD’2023 10th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering Wydział Inżynierii Lądowej
12-13 maja 2023

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Wise City – Theory and Practice

Wydział Architektury
17-19 maja 2023 8th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
24-26 maja 2023 VI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna "Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne" Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
25-27 maja 2023 3rd Polish – Czech – Slovak Meeting on Construction Management Wydział Inżynierii Lądowej
15-17 czerwca 2023 Hydroinżynieria, hydromorfologia i gospodarka wodno-ściekowa Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
17-18 listopada 2023 Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Architektura i Miasto Wydział ArchitekturyKonferencje zakończone