Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 26 lutego 2021 r. znak R.0201.29.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r. na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
12-13 maja 2022 Konferencja Naukowo-Techniczna „KS2021: Konstrukcje sprężone” Wydział Inżynierii Lądowej
19-20 maja 2022 XVIII Kolokwium "Nowe trendy w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi" Wydział Inżynierii Lądowej
6-11 września 2022 29 International Seminar on Urban Form (ISUF 2022) Wydział ArchitekturyKonferencje zakończone