Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 26 lutego 2021 r. znak R.0201.29.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r. na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
22-23 września 2022 XVI Sympozjum „Wpływ wibracji na otoczenie” Wydział Mechaniczny
10-12 października 2022 Konferencja Naukowo-Techniczna MAT-PUR 2022 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
3-4 listopada 2022 XXIX Konferencja naukowa z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej - Resilient cultural landscapes - methods, applications and patterns Wydział Architektury
14-15 listopada 2022 Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu. Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zieleni Wydział Architektury
18-19 listopada 2022 Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej - Awangardy architektury Wydział Architektury
2-3 marca 2023

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „AGLOMERACJE. Rozwój. Wyzwania. Przestrzeń."

Wydział Architektury
17-19 maja 2023 8th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
15-17 czerwca 2023 Hydroinżynieria, hydromorfologia i gospodarka wodno-ściekowa Wydział Inżynierii Środowiska i EnergetykiKonferencje zakończone