W ramach projektu Szkoły Doktorskie to nasza przyszłość! Krajowej Reprezentacji Doktorantów zostanie dzisiaj (29.02.2024) zorganizowane webinarium dotyczące Indywidualnego Planu Badawczego. Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 19:00. Będzie prowadzona na profilu projektu na portalu społecznościowym Facebook- link.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji na żywo lub odtworzenia jej w późniejszym terminie.


Gośćmi specjalnymi będą:

 • dr hab. Krzysztof Koźmiński (Uniwersytet Warszawski) – radca prawny, Kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa, a także Kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji oraz Kierownik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert wielu instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.
 • mgr Małgorzata Grochocka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodnicząca Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych oraz członek Szerokiego Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
 • mgr Przemysław Mroczkowski (Uniwersytet Warszawski) – doktorant, asystent na Wydziale Prawa i Administracji UW, przewodniczący Samorządu Doktorantów UW (2021–2023), pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. jakości kształcenia i członek Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta KRD.

Webinarium poprowadzi Wojciech Kiełbasiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)- radca prawny, autor kilkunastu publikacji naukowych, prowadzący szkolenia z zakresu prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowania administracyjnego oraz umiejętności miękkich. Laureat nagrody specjalnej w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023.

Webinarium będzie prowadzone w języku polskim. W późniejszym terminie wprowadzimy do niego również napisy w języku angielskim.

Zachęcamy do obserwowania projektu w mediach społecznościowych i uczestnictwa w poszczególnych aktywnościach.

Gabriela Hodacka

 

Rozstrzygnięto  drugą edycję programu grantowego „Talenty Jutra”. Wśród laureatów jest doktorantka Szkoły Doktorskiej PK (w dyscyplinie inżynieria chemiczna) – Gabriela Hodacka.

Talenty Jutra to program Fundacji Empiria i Wiedza. Wystartował w ubiegłym roku. Ma na celu wsparcie młodych ludzi mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych i medycynie. Założeniem konkursu jest wybranie najlepszych projektów naukowo-badawczych lub wynalazków w tych obszarach. Inicjatywa skierowana jest do młodych naukowców i wynalazców (do 25 lat), którzy rozpoczynają swoją ścieżkę naukowo-badawczą.

Do drugiej odsłony programu nadesłano prawie sto nowatorskich prac naukowych oraz wynalazków. Do finału zakwalifikowano 60 osób, które pod koniec listopada zaprezentowały swoje projekty przed jury. W ten sposób wyłoniono 25 laureatów, którym przyznano granty o wartości 25 tys. zł na dalszy rozwój prac badawczych, eksperymenty lub udoskonalenie wynalazków. Uroczysta gala finałowa odbyła się w Warszawie. 

Wśród zwycięzców znaleźli się studenci i doktoranci dziesięciu uczelni i jednego instytutu. Gabriela Hodacka z Politechniki Krakowskiej została wyróżniona za projekt pt.: Opracowanie katalitycznych procesów otrzymywania nanostruktur węglowych.

 

Więcej informacji:
https://empiriaiwiedza.pl/aktualnosci/final-drugiej-edycji-talentow-jutra
https://forumakademickie.pl/konkursy/po-raz-drugi-wyloniono-talenty-jutra/

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że 25 października 2023 roku nasz doktorant mgr inż. Rafał Shmidt jako pierwszy w historii Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej obronił doktorat. Jego praca, zatytułowana "Experimental research and modeling of macrocrack propagation in materials used at extremely low temperatures," to wynik wieloletnich starań i zaangażowania.

To wyjątkowe osiągnięcie, ponieważ praca doktorska mgr inż. Schmidta była realizowana w dwóch dyscyplinach: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria materiałowa, co stanowi doskonały przykład interdyscyplinarnego podejścia do nauki. Doktorant realizował pracę w ramach programu Polidoctus, który umożliwiał ambitnym badaczom osiąganie wybitnych wyników.

Ten sukces, to również zasługa dwóch wybitnych promotorów. Prof. dr hab. inż. Błażeja Skoczenia oraz dr hab. inż. Kingi Nalepki, profesor AGH, którzy wspierali doktoranta w realizowaniu Indywidualnego Planu Badawczego.

Należy podkreślić, że praca doktorska była broniona hybrydowo, w dwóch językach: polskim i angielskim. To dowód na to, jak nasi doktoranci radzą sobie nie tylko z zaawansowanymi badaniami, ale także wykazują się umiejętnością sprawnego porozumiewania się na arenie międzynarodowej.

Jesteśmy niezmiernie dumni z osiągnięcia naszego absolwenta oraz jego wkładu w rozwijanie wiedzy w dziedzinie inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej. Gratulujemy Ci, Rafale i życzymy sukcesów na tej nowej, fascynującej ścieżce naukowej. Twoja praca jest inspiracją dla wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej, pokazując, że zaangażowanie i determinacja przynoszą wyjątkowe rezultaty.

Rafal Shmidt obrona

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z inauguracji roku akademickiego Szkoły Doktorskiej 2023/24
znajdującą się pod linkiem.

 

 

 

 image

 

DYREKTOR I RADA 

SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 

mają zaszczyt zaprosić na:

 

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ 

ROKU AKADEMICKIEGO

2023 / 2024

 

SZKOŁY DOKTORSKIEJ PK

 

Uroczystość odbędzie się 

05 października 2023 roku (czwartek)

o godz. 14.00

Pawilonie Konferencyjo - Wystawowym 

„Kotłownia” Politechniki Krakowskiej

 

 

         PROGRAM UROCZYSTOŚCI
 

 • Gaude Mater Polonia
 • Otwarcie uroczystości

przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK 
dr hab. inż. Małgorzatę Cimochowicz-Rybicką, prof. PK

 • Wystąpienie JM Rektora PK
 • Ślubowanie doktorantów 1 roku Szkoły Doktorskiej PK 
 • hymn Gaudeamus
 • Wykład inauguracyjny dr inż. Renata Porębska 
   Senior Scientist ABB 

  pt. "Centrum Technologiczne ABB – połączenie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych projektów"
 • Wystąpienie przedstawiciela doktorantów 
   mgr inż. Macieja Pilcha
 • Wystąpienie przedstawiciela Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
 • Wręczenie dyplomów doktorantom SD PK dyplomów Uczelnianej Sesji Kół Naukowych PK
 • Zakończenie uroczystości