Zaproszenie na wernisaż wystawy pokonkursowej „FotoKrajObraz”
 
W piątek, 14 stycznia o godz. 16.00 w Galerii Sztuki A1 przy ul. Kanonicznej 1 odbędzie się wernisaż wystawy prac uczestników konkursu i warsztatów fotograficznych „FotoKrajObraz”, organizowanego przez Katedrę Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. 
 
Celem konkursu – kierowanego do uczniów szkół średnich i studentów – jest promocja fotografii krajobrazowej, jako narzędzia pracy architekta krajobrazu, a także twórczej inspiracji i pasji. Ostatnia edycja odbywała się pod hasłem #połączenia. Zadanie uczestników polegało na wykonaniu fotografii krajobrazowej nawiązującej do tematu. 
 
Laureatami konkursu zostali: 
 • I miejsce – Kinga Lewińska

 • II miejsce – Iga Trzeciak

 • III miejsce – Jakub Wawruch

 • Wyróżnienie – Patrycja Gargała

 • Wyróżnienie – Kinga Sanecka

 • Wyróżnienie – Anna Wójcik

 • Wyróżnienie – Zuzanna Surga
 
Zwycięzcy wzięli udział w warsztatach fotograficznych, prowadzonych przez mgr. inż. Jana Zycha (art. fot., członek Związku Polskich Artystów Fotografików). Ich tematem była „nieoczywista pocztówka z Krakowa”, a więc stworzenie cyklu prac ukazujących charakter Krakowa w sposób odbiegający od tradycyjnych, turystycznych ujęć. 
 
Wystawę prac uczestników konkursu i warsztatów fotograficznych „FotoKrajObraz” można będzie oglądać do końca miesiąca. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
17 stycznia rozpoczyna się rejestracja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej. To doskonała okazja dla osób chcących poszerzać kompetencje, a tym samym wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. Politechnika przygotowała atrakcyjne kierunki studiów. Nie mogło wśród nich zabraknąć: architektury, architektury krajobrazu, biotechnologii, budownictwa, energetyki, informatyki, infotroniki, informatyki stosowanej, inżynierii materiałowej, mechaniki i budowy maszyn, gospodarki przestrzennej, transportu, środków transportu i logistyki, odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej. Zarejestrować można się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego z poziomu Portalu Rekrutacyjnego
 
 
 
Rekrutacja od kuchni
 
Główny budynek uczelni przy ul. Warszawskiej 24 Co ważne, rejestracji mogą dokonać także osoby, które nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Wystarczy zaświadczenie zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu ukończonych studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Proces rejestracji nie jest skomplikowany, a listę wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj. Osoby zainteresowane studiami na Wydziałach: Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym oraz kierunku międzywydziałowym gospodarka przestrzenna, będą mogły dokonać elektronicznej rejestracji do 7 lutego (do godz. 14.00). Nieco krócej trwa rejestracja na Wydział Architektury – do 4 lutego. Jednak lepiej nie zwlekać do samego końca i pozostawić pewien zapas czasu, np. na ewentualne kwestie wymagające kontaktu z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi. 
 
Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia dla większości kierunków to 85 zł, a w przypadku architektury i architektury krajobrazu – 150 zł. Wpłaty należy dokonać do końca okresu elektronicznej rejestracji, a więc 7 lub 4 lutego. Decyduje data dokonania przelewu. Jeśli chodzi o dodatkowe kryteria kwalifikacyjne, należy się ich spodziewać w przypadku rekrutacji na Wydział Architektury (przygotowanie portfolio według kryteriów dla architektury i architektury krajobrazu; należy je złożyć w dniach od 17 stycznia do 6 lutego), a także w rekrutacji na kierunki prowadzone w języku angielskim (np. test sprawdzający kompetencje językowe). Może również wystąpić konieczność przystąpienia do testu weryfikującego efekty uczenia się. Kryteria podano w Portalu Rekrutacyjnym
 
Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Architektury (w tym testy sprawdzające efekty uczenia się oraz znajomość języka angielskiego) zaplanowano w dniach 8-14 lutego, a ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów – na 15 lutego. W przypadku pozostałych wydziałów PK i międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna, postępowania kwalifikacyjne odbędą się od 8 do 11 lutego, zaś listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów zostaną ogłoszone do 14 lutego br.
 
 
 
Świetnie skrojona oferta
 
Na zainteresowanych studiami II stopnia na Politechnice Krakowskiej czeka wiele kierunków: architektura, architektura w języku angielskim, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, budownictwo w języku angielskim, elektrotechnika i automatyka, energetyka, energetyka w języku angielskim, fizyka techniczna, fizyka techniczna w języku angielskim, gospodarka przestrzenna, informatyka, informatyka stosowana, infotronika, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska w języku angielskim, mechanika i budowa maszyn, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka, systemy i urządzenia przemysłowe, technologia chemiczna, technologia chemiczna w języku angielskim, transport. W sumie uczelnia przygotowała blisko 2400 miejsc na II stopniu kształcenia. 
 
 
 
Dlaczego warto zostać magistrem?Absolwenci Politechniki w charakterystycznych togach i czapkach pozują do zdjęcia przy pawilonie "Kotłownia"
 
Badania uczelnianego Biura Karier pokazują, że absolwenci studiów II stopnia na Politechnice Krakowskiej wysoko oceniają swoje kompetencje i nabytą wiedzę techniczną. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy PK z czołowymi firmami (m.in. Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, Astor, Siemens Mobility, ABB), zawodowe szlify zdobywają podczas praktyk i staży u przyszłych pracodawców. Studenci, dzięki aktywności w licznych kołach naukowych, a także poprzez realizację ciekawych projektów naukowych wspólnie z naukowcami PK oraz mentorami biznesowymi, mogą rozwijać kompetencje zawodowe i umiejętności przydatne do pracy w zespole czy zarządzania. Dla aktywnych naukowo studentów, Politechnika oferuje program finansowego wsparcia w ramach własnego funduszu stypendialnego uczelni. 
 
Najnowszy raport dotyczący zawodowych losów absolwentów PK wskazuje, że ponad 90 proc. magistrów inżynierów znalazło zatrudnienie w ciągu pół roku po obronie dyplomu. Zdecydowana większość badanych została zatrudniona jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. Ponad 90 proc. badanych wychowanków Politechniki deklaruje, że ich zatrudnienie jest zgodne lub częściowo zgodne z profilem kształcenia.
 
Szczegóły związane z rekrutacją na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na PK, w tym harmonogram, znajdują się tutaj
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
23 lutego br. o godz. 19.00 odbędzie się bal karnawałowy organizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej, Naczelną Organizację Techniczną, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, Małopolski Oddział Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Tematem przewodnim zabawy będą wikingowie. 
 
plakat BAL WIKINGOW 2019
 
Motyw przewodni imprezy wiąże się z tradycją mostowców, którzy co roku organizują bale inspirowane swoimi podróżami. Tym razem temat wydarzenia został zaczerpnięty z wyprawy do Skandynawii. 
 
Ważne informacje na temat uczestnictwa w balu można pobrać tutaj.
 
Odwiedź stronę wydarzenia na Facebook'u: www.facebook.com/events/2235573180102992/
 
(bk) 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Chór "Cantata" występuje scenie zlokalizowanej na Rynku Głównym podczas wydarzenia „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami”. W niedzielę, 16 stycznia w Bazylice św. Floriana przy ul. Warszawskiej 1 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” pod dyrekcją mgr Marty Stós. Wstęp jest bezpłatny. 
 
Politechnicznych chórzystów będzie można posłuchać bezpośrednio po mszy św. o godz. 18.30. Co roku, w okresie świąteczno-noworocznym muzycy „Cantaty” prezentują repertuar kolędowy. Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia mogliśmy ich posłuchać na Rynku Głównym w Krakowie, w ramach wydarzenia pn. „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami”. 
 
W 2021 r. Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” obchodził jubileusz 30-lecia działalności. Muzycy mają na koncie wiele nagród i wyróżnień. W ciągu ostatnich lat ich pula poszerzyła się m.in. o: I miejsce w kategorii chórów akademickich podczas XX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis”, dwa Srebrne Dyplomy Międzynarodowego Konkursu „Voce Magna” w Żylinie (Słowacja) i Ogólnopolskiego Konkursu „O złotą strunę” w Niepołomicach, I miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2018”, II miejsce w XXXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2020”. W styczniu ub. roku muzycy pod dyrekcją Marty Stós zajęli I miejsce podczas VIII Międzynarodowego Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” występuje podczas wydarzenia „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami” (grudzień 2021 r.) / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
W środę, 6 lutego br. poznaliśmy laureatów IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, który organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską. W gronie nagrodzonych osób znaleźli się mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska i mgr inż. Łukasz Janus (na zdjęciach / fot. Jan Zych) – doktoranci na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
 
Julia RadwanKomisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień i dziewięć nagród specjalnych. W tegorocznej edycji konkursu nadesłano 139 rozwiązań z 20 polskich uczelni. 
 
Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska i mgr inż. Łukasz Janus zostali docenieni za rozwiązanie z dziedziny inżynierii tkankowej pn. „Biodegradowalne nanokompozyty chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 o właściwościach ferrimagnetycznych”, opracowane wspólnie z dr. inż. Markiem Piątkowskim (WIiTCh PK). Przedmiotem projektu są bioaktywne nanokompozyty na bazie chitozanu i poli(asparaginianu sodu) dotowane nanocząstkami półprzewodzącymi oraz technologia ich otrzymywania. Chitozan jest polimerem uzyskiwanym w wyniku deacetylacji chityny występującej w egzoszkieletach skorupiaków i owadów, a także w niektórych grzybach. Stanowi ona odpad przemysłu spożywczego, czy pszczelarskiego. Ze względu na swoje unikalne właściwości takie jak biodegradowalność, biozgodność, antybakteryjność, hemostatyczność, antyalergiczność i brak toksyczności znajduje szerokie zastosowanie w medycynie. 
 
Bioaktywne nanokompozyty to wysoce porowate materiały o trójwymiarowej strukturze, posiadające zdolność do chłonięcia wody i potwierdzony potencjał w hodowli nowych tkanek. Możliwe jest wszczepienie takiego „rusztowania” do organizmu pacjenta. Po porośnięciu żywą tkanką ulegnie ono rozkładowi biologicznemu do nietoksycznych substancji, które w naturalny sposób zostaną usunięte z organizmu.
 
ukasz JanusNagrodą główną Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” jest możliwość prezentacji i promocji swoich rozwiązań podczas 47. International Exhibition of Inventions of Geneva. Dodatkowo laureaci biorą udział w seminariach organizowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz Europejską Organizację Badań Jądrowych (CERN). Zwycięskie rozwiązania zostaną również zaprezentowane w czasie 13. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.
 
Konkurs „Student-Wynalazca”, organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską, adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo wzoru użytkowego (przemysłowego) chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłaszane wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, a współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.
 
W dziewięciu edycjach konkursu zgłoszono łącznie 791 rozwiązania. Laureaci zdobyli 16 złotych, 14 srebrnych, 5 brązowych medali i 26 nagród specjalnych podczas Międzynarodowych Wystaw Wynalazków w Genewie. Zwycięzcy Konkursu „Student-Wynalazca” uzyskali także wysokie oceny ekspertów oraz najwyższe pozycje w klasyfikacji medalowej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS.
 
Więcej o konkursie na stronie Politechniki Świętokrzyskiej: https://tu.kielce.pl/pokolenie-wynalazcow/
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Plakat konkursu "O Złoty Indeks PK"8 stycznia odbył się I etap (on-line) konkursu „O Złoty Indeks PK”, w którym 211 tegorocznych maturzystów rywalizuje w trzech dyscyplinach: matematyce, chemii i informatyce. Do finału, zaplanowanego na 26 lutego, zakwalifikowało się 89 osób. Laureaci konkursu otrzymają dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. 
 
I etap konkursu „O Złoty Indeks PK” został zorganizowany za pomocą platformy e-learningowej. Między 6 grudnia 2021 r. a 6 stycznia 2022 r. odbywała się elektroniczna rejestracja, podczas której osoby zainteresowane udziałem w rywalizacji wskazywały jeden z trzech konkursowych przedmiotów. W bieżącej, 7. edycji po raz pierwszy naukowe zmagania toczą się w dziedzinie informatyki. Spośród 211 osób, które zgłosiły się do konkursu, 136 wybrało matematykę, 56 chemię, a 19 osób informatykę. Wśród 89 finalistów, 46 powalczy w dyscyplinie matematyka, 32 sprawdzi swoje umiejętności chemiczne i 11 – informatyczne. 
 
II etap konkursu „O Złoty Indeks PK” odbędzie się 26 lutego (sobota) na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, choć – ze względu na sytuację epidemiczną – istnieje możliwość zrealizowania go zdalnie. W zależności od uzyskanych wyników, laureaci otrzymają 200, 100 lub 60 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów I stopnia na PK, za wyjątkiem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym oraz kierunków oferowanych przez Wydział Architektury. Ponadto dla laureatów I stopnia, którzy podejmą studia na Politechnice Krakowskiej oraz zaliczą pierwszy semestr, przyznane zostaną nagrody finansowe w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”. 
 
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej: indeks.pk.edu.pl
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
received 2155977634715250Z okazji Tajlandzkiego Dnia Wynalazców, w Bangkoku odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Wystawy Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEx 2019 (2-6 lutego br.). Jedna z nagród, które przyznano w czasie targów, trafiła do zespołu naukowego pracującego pod kierunkiem prof. Agnieszki Sobczak-Kupiec z Politechniki Krakowskiej
 
Zespół w składzie: dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK (Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej WIiTCh PK), dr inż. Dagmara Malina (Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej WIiTCh PK), dr inż. Ewa Olejnik (Wydział Odlewnictwa AGH), dr inż. Bożena Tyliszczak (Katedra Chemii i Technologii Polimerów WIiTCh PK), mgr inż. Anna Drabczyk (Instytut Chemii i Technologii Organicznej WIiTCh PK), mgr inż. Wioletta Florkiewicz (Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej WIiTCh PK), mgr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk (Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej WIiTCh PK), opracował rozwiązanie „Powłoki kompozytowe modyfikowane nanocząstkami srebra na stopach tytanu”. 
 
Nagrodzony srebrnym medalem wynalazek będzie mógł znaleźć zastosowanie w stomatologii i implantologii do wytwarzania implantów, zarówno poddawanych, jak i niepoddawanych (np. płytki do zespalania kości czaszki) obciążeniom dynamicznym. Dodatkowo, ze względu na swoje wielopoziomowe działanie, spełni również rolę nośnika substancji aktywnej zapobiegającej powstawaniu infekcji pooperacyjnych podczas wszczepiania implantu.received 752143855162333
 
Wytworzenie wielofunkcyjnych biomateriałów jest możliwe dzięki połączeniu właściwości bakteriobójczych nanocząstek srebra, bioaktywności fosforanów wapniowych (hydroksyapatytu i fosforanu trójwapniowego), a także albuminie, która zwiększa biokompatybilność. Tak otrzymane kompozyty w roli powłok na stopach tytanu cechują się również dobrymi właściwościami mechanicznymi. Ponadto, zastosowanie ekstraktów i naparów roślinnych z czystka, karczocha oraz ostropestu jako reduktorów i stabilizatorów (podczas syntezy nanocząstek), powoduje nabycie prozdrowotnych właściwości przez kompozyt.
 
Tajlandzka wystawa IPITEx (International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition) jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Azji. Biorą w niej udział wynalazcy, przedstawiciele biznesu oraz naukowcy reprezentujący szkoły wyższe i instytuty, a także zagraniczne stowarzyszenia, fundacje czy instytucje wyspecjalizowane w zakresie promocji rozwoju i innowacyjności. Organizatorzy podają, że w tegorocznej edycji zaprezentowano ponad 1000 wynalazków z całego świata.  
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
19 studenckich projektów ze wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej otrzyma dofinansowanie w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez FutureLab PK. Spotkanie Rady Naukowej tej jednostki, podczas którego wybrani zostali laureaci, odbyło się zdalnie 20 grudnia br. Łączna kwota finansowego wsparcia to 470 tys. zł. 
 
Grafika konkursu– Co rok zwiększamy budżet na wsparcie studentów innowatorów, w pierwszym konkursie FutureLab-a było to blisko 300 tys. zł. Teraz to już 470 tys. zł. Chcemy w ten sposób doceniać pomysłowość naszych studentów i wspierać ich ponadprzeciętną aktywność – mówi prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. –Konkurs na projekty studenckie w ramach FutureLab-a PK to jedna z wielu inicjatyw uczelni, wspierających studencką innowacyjność i osiągnięcia. W 2022 r. będziemy też nagradzać najbardziej aktywnych studentów-naukowców w ramach własnego funduszu stypendialnego uczelni. Kontynuujemy również program nagród dla studentów liderów I roku. Mocniej wesprzemy także ruch kół naukowych.
 
Tegoroczny konkurs na projekty studenckie cieszył się dużym zainteresowaniem żaków z Politechniki Krakowskiej. Do 30 listopada spłynęło 26 wniosków, a w skład zgłoszonych grup wchodziło 218 studentów – najwięcej z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziału Architektury i Wydziału Mechanicznego. Rada Naukowa FutureLab PK postanowiła przyznać granty 19 projektom skupiającym 188 studentów. W ocenie uwzględniano przede wszystkim zdefiniowany cel projektu i innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu, a także zakres przeprowadzonego projektu i przyjętą metodologię. Na wsparcie studentów Politechnika Krakowska przeznaczy 470 tys. zł z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i środków prorektora do spraw studenckich. 
 
Dofinansowanie przyznane laureatom konkursu może zostać przeznaczone na zakup materiałów i aparatury badawczej, potrzebne oprogramowanie, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty studentów, a nawet opłacenie dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji projektu. Zwycięskie grupy otrzymają także opiekę mentorów uczelnianych i ekspertów z otoczenia biznesowego, a ponadto pomoc w działaniach promocyjno-marketingowych swojego projektu.
 
Na początku 2022 r. FutureLab będzie się kontaktował z każdą z grup, by przedyskutować plany pracy oraz optymalne wydatkowanie środków.
 
 
 
LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW
 
 
1. Systemy transdermalne z personalizowaną dawką substancji terapeutycznej w leczeniu nekrozy
 
Projekt 
Opracowanie hydrożelowych systemów transdermalnych wzbogaconych aloesem, witaminą C oraz antybiotykiem (cefaleksyną) do leczenia nekrozy (martwicy skóry) spowodowanej poparzeniem lub infekcją bakteryjną. Innowacyjność tych systemów polega na ich wielofunkcyjności – tworzą one barierę dla drobnoustrojów, nie przywierają do rany oraz pochłaniają wysięk z rany i dostarczają substancji o działaniu bakteriobójczym i wspomagającym gojenie ran. Opracowane systemy będą otrzymywane metodą fotopolimeryzacji, która jest krótkotrwała, bezodpadowa z jednoczesną sterylizacją produktu. Zakres projektu obejmuje syntezę systemów transdermalnych, analizę ich właściwości fizykochemicznych, biologicznych i mechanicznych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki 
 
 
2. Polimerowe systemy do kontrolowanego uwalniania retardantów wzrostu roślin dla potrzeb ogrodnictwa 
 
Projekt
Hamowanie wzrostu roślin ozdobnych jest celowym zabiegiem powodującym, że rośliny mają atrakcyjniejszy wygląd, posiadają większą liczbę kwiatów oraz gęstsze ulistnienie. Zyskują w ten sposób na wartości, co przyczynia się do zwiększenia dochodów z działalności ogrodniczej. Celem projektu jest opracowanie sposobu otrzymywania materiałów polimerowych, uwalniających do gleby – pod wpływem wilgoci – wybrane, komercyjne retardanty wzrostu roślin (CCC).
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
3. Nietrombogenne materiały wielowarstwowe dedykowane do elementów systemu wspomagania serca, immobilizowane oligo-prolinami opracowywane w oparciu o biomechaniczny system „sztucznego pacjenta – SERCE”
 
Projekt
Celem projektu są nietrombogenne materiały wielowarstwowe, minimalizujące ryzyko tworzenia skrzeplin na elementach pulsacyjnych komór wspomagania serca. Zastosowanie powierzchni immobilizowanych oligo-prolinami, peptydami, pozwala na efektywne i trwałe zapobieganie adsorpcji białek i adhezji komórek. Protezy serca wspierają pacjentów z późnymi stadiami chorób serca w procesie powrotu do zdrowia lub stanowią pomost do transplantacji, a w najnowszych zastosowaniach pomost do wspomagania permanentnego. Projekt został zdefiniowany w celu zaspokojenia pilnej potrzeby medycznej, jaką jest zwiększenie skuteczności leczenia niewydolności serca (zmniejszenie śmiertelności) oraz zapewnienie poprawy jakości życia osób wymagających mechanicznego wspomagania serca w trakcie leczenia zagrażających życiu chorób serca. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
4. Hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne nowej generacji z kropkami kwantowymi
 
Projekt
Poszukiwanie tanich, odnawialnych źródeł energii jest obecnie bardzo popularne. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się energia słoneczna, która niesie ze sobą nieograniczony potencjał. Cienkowarstwowe, hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne, które dzięki swojej funkcjonalności nie tylko produkują ekologiczny prąd, ale również mogę stanowić element dekoracyjny budynków, odzieży czy nawet powierzchni użytkowych. Głównym celem projektu jest opracowanie koncepcji i wykonanie w warunkach laboratoryjnych prototypów hybrydowych ogniw fotowoltaicznych zawierających w swojej warstwie aktywnej polimery przewodzące oraz perowskitowe kropki kwantowe.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
5. Zaawansowane metody obliczeniowe w diagnostyce medycznej opartej o sekwencjonowanie genów 
 
Projekt
Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnych i efektywnych metod diagnostyki chorób nowotworowych opartych na zaawansowanych metodach obliczeniowych oraz wykorzystanie metody składowych głównych PCA i funkcjonalnej analizy danych FDA do wyodrębniania cech powodujących nowotworzenie.
 
Zespół: studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
 
 
6. Projekt nowych rozwiązań dla protez kończyn górnych drukowanych w 3D technologią MJF – współpraca z Glaze Prosthetics
 
Projekt
Celem działania jest zaprojektowanie alternatywnych rozwiązań dla protez pasywnych. Zdefiniowanie potrzeby, nadanie funkcjonalności, wykorzystywanie technologii druku 3D. Dostępne protezy pasywne mają ograniczoną mobilnością w obrębie nadgarstka, palców, śródręcza. Rezultatem prac będą produkty, które pomogą osobom po amputacji ramienia lub przedramienia, zwiększą ich sprawności ruchową i poprawią kondycję psychiczną po zabiegu oraz wzmocnią przynależność do swoich grup wiekowych. Efekty projektu pozwolą zwiększyć jakość życia dla osób po amputacji i zdolność do pracy i podniosą jakość wykonywania czynności codziennych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
7. Podniesienie poziomu technologicznego TRL konstrukcji modułów biomimetycznego pojazdu pływającego
 
Projekt
Działania ukierunkowane na rozwój i zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Laboratorium Podwodnych Robotów Mobilnych Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. W ramach projektu zostaną opracowane m.in. rozwiązania konstrukcyjne systemu monitorowania linii brzegowej. Opracowanie i wykorzystanie dodatkowych modułów rozszerzających zakres działania podwodnych pojazdów hybrydowych koresponduje z projektem międzynarodowym SABUVIS II. Przedsięwzięcie służy stworzeniu i przetestowaniu prototypów rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa obszarów infrastruktury portowej oraz statków. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
8. PARKLET-EKO-MYSLOVIC – generator aktywności w nowoczesnym mieście 
 
Projekt
Głównym celem projektu ma być wykonie opracowania standardów parkletów dla miasta Mysłowice, odpowiadających potrzebom różnych grup interesariuszy. Pierwszym etapem będzie określenie celów projektowych związanych z analizą problemów miasta, jak również analiza obecnych rozwiązań w innych krajach w Europie – etap ten odbywać się będzie przy współpracy z miastem, a jego efektem będzie opracowanie wytycznych wraz z proponowanymi lokalizacjami, scenariuszami, optymalizacją przyjętych rozwiązań i projektami koncepcyjnymi. Cały proces będzie również zaadaptowany do wirtualnej rzeczywistości. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Architektury
 
 
9. Analiza wykonalności interpretatora gestów przy pomocy sztucznej inteligencji do sterowania modelem 3D inteligentnego domu
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie, wykonanie i przebadanie modelu 3D inteligentnego domu dla osób niepełnosprawnych, w którym wybrane elementy sterowane są przy pomocy gestów interpretowanych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej intencji. Przeprowadzona zostanie analiza danych pomiarowych w chmurze, w oparciu o technologie Big Data. Wykonane zostaną prace integrujące nowe rozwiązania z dziedziny architektury, budownictwa, informatyki, automatyki i energetyki.
 
Zespół: studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
 
10. Lizard 
 
Projekt
Autorzy projektu dążą do zbudowania pojazdu zasilanego energią elektryczną przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Pojazd będzie posiadał następujące innowacje i udogodnienia: regulowane elektrycznie zawieszenie tylnie w celu zapewnienia komfortowego wjazdu na najazd; dzielone tylnie drzwi pozwalające uzyskać platformę najazdową dla wózka inwalidzkiego; system autonomicznej jazdy w określonym stopniu; silniki elektryczne napędzające pojazd, wbudowane w piastę koła; nadwozie wykonane z materiałów kompozytowych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
11. Zintegrowana konstrukcja 2 lub 3 głowic dla drukarek 3D pracujących w technologii FFF 
 
Projekt
Studenci planują opracować nową, zintegrowaną konstrukcję dwóch lub trzech głowic drukujących w jednym zespole konstrukcyjnym. Spodziewany efekt realizacji tego projektu to innowacyjne rozwiązanie, które będzie mogło być stosowane przez producentów drukarek 3D i pozwoli na zwiększenie liczby głowic drukujących. Aktualnie stosowane rozwiązania oferują funkcjonalność opartą na zmianie głowicy znajdującej się na tej samej wysokości (ale przesuniętej w płaszczyźnie ruchu głowicy o zadaną wartość), co stwarza realne zagrożenie zahaczania głowicy (nie podającej filamentu w danym momencie wydruku) o świeżo wydrukowaną warstwę. Młodzi naukowcy dążą do opracowania mechanizmu opartego na zautomatyzowanej zmianie wysokości dwóch (lub trzech) głowic w zależności od wymagań danego modelu drukarki. Zdaniem zespołu projektowego, możliwe jest zbudowanie zintegrowanej konstrukcji dla trzech głowic, co umożliwi drukowanie trzema różnymi kolorami filamentu lub zastosowanie materiału podporowego w jednej z głowic, a w dwóch pozostałych materiału właściwego. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
 
 
12. Urządzenie przetwarzające tekst na alfabet Braille’a z możliwością wykorzystania detekcji obrazu i funkcjonalnością nauczania alfabetu 
 
Projekt
Celem studentów jest stworzenie urządzenia, które będzie przetwarzało tekst na alfabet Braille’a, umożliwiając osobie niewidomej jego odczytanie. W dalszej części projektu urządzenie zostanie wzbogacone o detekcję obrazu (rozpoznawanie tekstu), opartego na sieci neuronowej, pozwalającego tłumaczyć tekst w czasie rzeczywistym. Zastosowanie modelu rozpoznawania tekstu pozwoli na przetwarzanie tekstu książek w sposób umożliwiający ich płynne czytanie. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
 
13. Innowacyjna komora UV-FPT do obróbki poprodukcyjnej wydruków z żywic fotoutwardzalnych dla sektora biodruku 3D
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej komory UV-FPT do obróbki poprodukcyjnej bio-struktur oraz bio-wydruków 3D znakowanych sensorami luminescencyjnymi m.in. na potrzeby ich wykorzystania w technikach obrazowania luminescencyjnego. Obróbka poprodukcyjna w sektorze biodruku 3D jest bardzo wymagającym zadaniem, dlatego obecnie na rynku dostępność takich urządzeń jest niewielka. Dodatkowo urządzenia te cechuje niewielka uniwersalność. Dzięki wykorzystaniu zaproponowanych przez studentów innowacyjnych rozwiązań, opracowany produkt będzie miał wysoce uniwersalny charakter. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
14. Projekt Synchronizacja – Razem czy Osobno w Przestrzeni Miasta  
 
Projekt
Projekt polega na zdiagnozowaniu przestrzeni publicznej Krakowa w zakresie identyfikacji miejsc wykluczających i niesprzyjających tworzeniu się lokalnych więzi społecznych, a także zbadaniu cech jakościowych wskazanych przestrzeni oraz wskazaniu modelowych rozwiązań projektowych, które mogą stać się prototypem architektury miejsca spotkań, integrującej różne formy społecznego współistnienia. Jednym ze spodziewanych efektów realizacji projektu jest rozpropagowanie idei prospołecznej rewitalizacji miejsc w przestrzeni publicznej miasta. Projekt w innowacyjny sposób łączy badania naukowe z dziedziny nauk społecznych (psychologia) i humanistycznych (teoria sztuki, estetyka) z projektowaniem architektonicznym.
 
Zespół: studenci z Wydziału Architektury
 
 
15. Mata sensoryczna modułowa dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 
Projekt
Produkt zostanie wykonany za pomocą technik addytywnych, które będą odporne na warunki atmosferyczne oraz łatwe w dezynfekcji. Mata ma walory edukacyjne oraz poznawcze. Pozwala na rozwój zmysłów i kształtowanie harmonijnego postrzeganie świata poprzez zapoznanie się z różnymi fakturami i rodzajami materiałów wykorzystanymi do wykonania mat. Mata docelowo będzie uzupełniać wyposażenie edukacyjne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych lub szkołach specjalnych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
 
16. Opracowanie innowacyjnych biotuszy do druku przestrzennych struktur 3D wspierających wzrost i proliferację materiału biologicznego w postaci wyselekcjonowanych linii komórkowych 
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie nowych tuszy hydrożelowych z udziałem materiału biologicznego dedykowanych do druku 3D. Wśród potencjalnych zastosowań biodruku 3D można wymienić np. wytwarzanie trójwymiarowych modeli tkanek, w tym modeli nowotworowych, umożliwiających badanie skuteczności danej terapii metodą bezpośrednią na komórkach pacjenta, co pozwala na skrócenie czasu i dobór spersonalizowanej terapii, czy też tworzenie i drukowanie dopasowanego do pacjenta skafoldu pozwalającego na zastąpienie nawet całej kości. Innym zastosowaniem biodruku 3D jest wytwarzanie systemów lab-on-a-chip czy też organ-on-a-chip, czyli miniaturowych urządzeń analitycznych, które mogą wykrywać pasożyty i wirusy we krwi lub stymulować funkcje, mechanikę i reakcje fizjologiczne całych narządów. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
 
17. Analiza ilościowa strumienia wyjść separatora urobku rud szlachetnych za pomocą obrazu z kamery 3D
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie systemu analizującego przepustowość pracy separatora urobku górniczego niezależnie dla strumieni wyjść: produktu i odpadu. Efektem projektu będzie układ pomiarowy z możliwością kontroli nastaw separatora w pętli sprzężenia zwrotnego w zależności od rzeczywistego podziału strumienia, analizujący przepustowość wynikowych strumieni pracy separatora w czasie rzeczywistym.
 
Zespół: studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej 
 
 
18. Projekt i wykonanie urządzenia przetwarzającego butelki typu PET na filament do druku 3D 
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie prototypu zautomatyzowanej wytłaczarki do filamentu wykorzystującej jako materiał bazowy zużyte butelki PET. Proponowane urządzenie pozwoli na stosunkowo tanią i prostą produkcję filamentu, pozwalając znacznie obniżyć koszty drukowania elementów.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
 
19. Technologia do samodzielnego budowania ścian domów o powierzchni do 70 m kw. 
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie kompletnej technologii do samodzielnego budowania lekkich ścian domów o powierzchni do 70 m kw. Główne etapy projektu opierają się zaprojektowaniu bloczków budowlanych, a następnie ich wykonaniu, zarówno z kompozytów polimerowych, jak i materiałów drewnianych, zawierających w swoim rdzeniu bio-ekologiczną piankę termoizolacyjną. Równolegle opracowana zostanie receptura spoiny polimerowej do tychże bloczków oraz sposób otrzymywania w 100 proc. ekologicznej sztywnej pianki termoizolacyjnej. Wynikiem prac badawczych będzie kilka finalnych konstrukcji bloczków budowlanych o zdefiniowanych parametrach fizykochemicznych, które dzięki odpowiedniemu ułożeniu i wzajemnemu dopasowaniu, będą mogły stanowić zewnętrzną ścianę budynku. Innowacją tego rozwiązania jest kształt i konstrukcja bloczków budowlanych, ich sposób łączenia oraz nowy hybrydowy materiał łączeniowy, a także bio-ekologiczna pianka termoizolacyjna.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
 
Więcej informacji o studenckich projektach na stronie internetowej FutureLab PK
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej, którzy chcą znaleźć partnera lub odbiorcę dla opracowanej przez siebie technologii, mają możliwość skorzystania z narzędzia InnoGet. Jest to międzynarodowa platforma łącząca zapytania technologiczne z przemysłu z ofertą technologiczną kierowaną do sprzedaży, licencji lub dalszego rozwoju we współpracy z zagranicznymi firmami lub ośrodkami badawczymi. 
 
 
innoget big
 
 
Otwarta sieć innowacji InnoGet została stworza dla firm, naukowców, startupów i ekspertów. Platforma daje prostą i bezpieczną możliwość nawiązywania wiarygodnych kontaktów, inicjowania projektów i dzielenia się wiedzą o technologiach. 
 
Aby zamieścić informację o wynalazku w bazie wystarczy wypełnić formularz, a następnie dostarczyć go do Centrum Transferu Technologii PK (osobiście lub wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 
Więcej informacji na temat bazy udziela CTT PK
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Początek nowego, zbliżającego się wielkimi krokami roku 2022, upłynie m.in. pod znakiem Grand Prix Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. 7 grudnia br. rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz powołał Radę Koordynatorów tego wydarzenia, które cieszy dużym zainteresowaniem wśród społeczności uczelni. 
 
Początki narciarskiej rywalizacji pracowników Politechniki sięgają lat 70. XX w. Organizowano wtedy zawody (mecze) między wydziałami uczelni. Pierwsza edycja Grand Prix o Puchar Rektora Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim odbyła się w 2010 r. Od tego momentu pracownicy PK co roku zmagają się we wzorowanym na Pucharze Świata FIS cyklu zawodów, nazywanym potocznie Grand Prix. Uczestnicy walczą o puchary dziekanów wszystkich wydziałów PK, a także o puchar kanclerza PK, dyrektora Biblioteki PK i kierownik Studium Języków Obcych. 7 grudnia 2021 r. rektor uczelni prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, w oparciu o Zarządzenie nr 119 z 24 listopada br., powołał Radę Koordynatorów Grand Prix w narciarstwie alpejskim i snowboardzie Politechniki Krakowskiej. W jej skład weszli: zawody1
 • Wydział Architektury: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK, dr hab. inż. arch. Marcin Petelenz prof. PK

 • Wydział Informatyki i Telekomunikacji: Karolina Robotycka, mgr inż. Dariusz Żelasko

 • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej: dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK

 • Wydział Inżynierii Lądowej: mgr inż. Mirosław Boryczko, dr inż. Dorota Kram, mgr inż. Zuzanna Podgórna

 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki: dr hab. Ewa Gondek, prof. PK

 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: dr inż. Agata Pawłowska-Salach

 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej: dr inż. Tomasz Majka

 • Wydział Mechaniczny: mgr Wioleta Pietruszka

 • Pion Kanclerza PK: mgr inż. Jacek Husakowski

 • Biblioteka Politechniki Krakowskiej: mgr Piotr Pitala 

 • Studium Języków Obcych: mgr Magdalena Cora
 
9 grudnia odbyło się zebranie koordynatorów, któremu przewodniczył prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. Członkowie wybrali Zarząd Rady, w skład którego weszli:
 • prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar (koordynator główny)

 • mgr Jacek Majka (zastępca koordynatora głównego)

 • mgr Krzysztof Włodarczyk (zastępca ds. sportowych) 
   
Zgodnie z Regulaminem cyklu zawodów o Puchar Rektora PK w narciarstwie, do kompetencji Rady Koordynatorów należy m.in.: przygotowanie propozycji i akceptacja kalendarza zawodów, w tym rozgrywanych konkurencji, miejsc i terminów zawodów, ewentualnych treningów itp.; współpraca z władzami jednostek PK i wspomaganie procesu zapisów na zawody poprzez promowanie zawodów oraz informowanie o zawodach i szczegółach uczestnictwa potencjalnych zawodników; powoływanie Komisji Technicznej odpowiedzialnej za decyzje dotyczące ewentualnego przerwania lub skrócenia zawodów ze względu na niekorzystne warunki pogodowe lub bezpieczeństwo zawodników i za rozpatrywanie ewentualnych protestów; wyznaczanie przedstawicieli Rady upoważnionych do współpracy ze stacjami narciarskimi w sprawach przygotowania i przebiegu zawodów (pełniących funkcję delegata technicznego). 
 
Doceniając dotychczasową pracę Komisji Technicznej, będącej odpowiednikiem jury zawodów, Rada powołała ją w składzie, w którym pracuje od kilku lat. Jej członkami zostali: Andrzej Łobodziński, Zuzanna Podgórna, Krzysztof Włodarczyk, Leszek Wojnar. 
 
Istotną rolę w organizacji politechnicznych zawodów narciarskich pełni Centrum Sportu i Rekreacji PK. Dyrektor CSiR, mgr Barbara Grabacka-Pietruszka wyznaczyła do współpracy z Radą Koordynatorów mgr Annę Masłyk. Informacje dotyczące organizacji zawodów oraz ich terminarz zostaną opublikowane na stronie Centrum Sportu i Rekreacji PK.
 
Start tegorocznego Grand Prix PK planowany jest na połowę stycznia, finał na koniec lutego. Zawody inauguracyjne i kończące cykl  mają się odbyć w Spytkowicach. Ostateczny kształt kalendarza GP będzie zależał od warunków atmosferycznych oraz sytuacji pandemicznej w Polsce i związanych z nią ograniczeń.
 
(bk) 
 
Fot. CSiR PK 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Politechnika Krakowska będzie gospodarzem II Europejskiej Konferencji U-MOB na temat Zrównoważonej Mobilności Uczelnianej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 marca br. na kampusie uczelni przy ul. Warszawskiej 24. 
 
umob plakat
 
Konferencje jest jednym z działań projektu Unii Europejskiej pn. U-MOB LIFE (Europejska Sieć Uniwersytetów dla Zrównoważonej Mobilności), którego celem jest ułatwianie wymiany informacji i transferu wiedzy o najlepszych praktykach europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności. Program rozpoczął się w lipcu 2016 r., a jego zakończenie przewidziano na czerwiec 2021 r. W przedsięwzięciu uczestniczą cztery uczelnie posiadające duże doświadczenie w zakresie wdrażania działań na rzecz zrównoważonej mobilności: Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania), Erasmus Universiteit Rotterdam (Holandia), Università degli Studi di Bergamo (Włochy) oraz Politechnika Krakowska.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: 2019krk.u-mob.eu/registration
 
Więcej informacji o konferencji w ramach projektu U-MOB LIFE tutaj
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W konkursie organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont, a skierowanym do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich obejmujących tematykę chemii lub jej pogranicza, Brązowy Medal Chemii oraz wyróżnienie firmy DuPont zdobyła Dominika Krok, studentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
 
Do rozstrzygniętej niedawno XI edycji konkursu „Złoty Medal Chemii” można było zgłaszać prace napisane i obronione w roku akademickim 2020/2021. Jury zwracało szczególną uwagę na: wartość naukową pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. 
 
Nie po raz pierwszy w historii tego konkursu, w gronie laureatów znalazła się osoba z Politechniki Krakowskiej. W XI edycji Brązowy Medal Chemii i nagroda w wysokości 2,5 tys. zł trafiły do inż. Dominiki Krok z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Jury doceniło jej pracę dyplomową pt. „Opracowanie nowych efektywnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do otrzymywania polimerowych materiałów wytwarzanych metodą druku 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji”, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Joanny Ortyl, prof. PK i mgr inż. Wiktorii Tomal. Oprócz medalu, Dominika Krok została także uhonorowana wyróżnieniem firmy DuPont. 
 
Złoty Medal Chemii zdobył w tym roku Paweł Wieczorkiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, autor pracy pt. „Wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych”. Srebrny Medal Chemii otrzymała Karolina Urbanowicz (Wydział Chemiczny PW).
 
Oprócz nagród głównych przyznano także cztery wyróżnienia konkursowe dla: Aleksandry Bandzerewicz (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej), Zofii Dziekan (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego), Marity Pigłowskiej (Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej), Patryka Wesołowskiego (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego). Wyróżnienia firmy DuPont – poza Dominiką Krok – trafiły do Marity Pigłowskiej, Zofii Dziekan oraz Kamili Splinter (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). Finaliści konkursu „Złoty Medal Chemii” mają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
93,4 proc. absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2017 pracuje w pół roku po studiach magisterskich – wynika z najnowszego badania Biura Karier PK. Zdecydowana większość badanych pracę znalazła jeszcze przed obroną pracy magisterskiej (patrz poniższy wykres)
 
Dzięki badaniu losów oraz opinii absolwentów i studentów na temat kształcenia na PK uczelnia może skuteczniej modyfikować programy kształcenia, np. wprowadzać do nich więcej zajęć praktycznych, realizowanych wspólnie z pracodawcami czy wykładów i ćwiczeń opartych na najnowszych badaniach naukowych. 
 
wykresWiększość badanych absolwentów (75,5 proc.) pracuje w województwie małopolskim (w tym ponad połowa w samym Krakowie), a pozostali najczęściej w województwach śląskim i podkarpackim. Niespełna 4 proc. wyjechało do pracy za granicę. Wśród magistrów inżynierów po PK 91,5 proc. pracuje najemnie – najwięcej na umowę o pracę (86 proc.), w tym 33,9 proc.
na czas nieokreślony, a 33,2 proc. na czas określony, minimum roczny.
 
Najczęściej wymieniane branże, w których pracują absolwenci Politechniki Krakowskiej to: budownictwo (29 proc.), architektura (13,3 proc.), IT (12,1 proc.), mechaniczna (7,5 proc.), inżynieria środowiska (5,4 proc.), chemiczna (4,6 proc.), transport i logistyka (4,3 proc.), energetyczna (4,1 proc.). 
 
Badanie losów absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2017 po sześciu miesiącach od ukończenia studiów przeprowadziło Biuro Karier Politechniki Krakowskiej za pomocą ankiety elektronicznej na próbie 1428 osób. Co roku podsumowania z badań losów absolwentów publikowane są na stronie Biura Karier PK. Tam też można znaleźć oferty pracy, staży i praktyk dla studentów PK oraz roczne i miesięczne raporty na temat składanych przed pracodawców ofert. W bazie ofert zamieszczono w 2018 r. blisko 4 tys. ogłoszeń, przy czym łączna liczba oferowanych miejsc pracy wyniosła 10 345.
 
Aby pomóc studentom w rozpoznaniu rynku pracy i swoich predyspozycji zawodowych, co roku na Politechnice Krakowskiej organizowane są Inżynierskie Targi Pracy, w których udział bierze kilkadziesiąt firm reprezentujących różne branże, m.in. budownictwo, automatykę i robotykę, elektronikę, energetykę, mechanikę, telekomunikację, IT. Dodatkowo studenci PK mogą bezpłatnie wziąć udział w projekcie PIKAP - Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki, w ramach którego wykonywane są  profesjonalne testy kompetencyjne, wykorzystywane w procesach rekrutacji. Uczestnicy projektu korzystają też z coachingu, symulacji rozmów kwalifikacyjnych, a także spotkań z pracodawcami w formule case studies. W marcu i kwietniu odbędą się Branżowe Targi Pracy, będące częścią projektu. Więcej szczegółów pod adresem: http://www.kariery.pk.edu.pl/#/section/pikap
 
Najnowszy raport prezentujący wyniki badań losów absolwentów PK dostępny jest na stronie internetowej: www.kariery.pk.edu.pl (zakładka Badania). 
 
 
(bk)
 
Wykres z raportu „Badanie losów zawodowych absolwentów PK rocznika 2017 po 6 miesiącach od ukończenia studiów”
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Medalowa trójka z Politechniki Studenci Politechniki Krakowskiej okazali się najlepsi w pierwszym rzucie zawodów w tenisie stołowym w ramach Akademickich Mistrzostw Małopolski. Sportowe zmagania odbyły się w minioną niedzielę, 12 grudnia w hali sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego. 
 
W zawodach wzięło udział 25 zawodniczek i 27 zawodników. Wśród panów bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Krakowska, którzy zdobyli wszystkie medale. Złoto wywalczył Bartosz Sułkowski (Wydział Mechaniczny PK), srebro Arkadiusz Kołos (Wydział Inżynierii Lądowej), a brązowy medal Adrian Piegza (WIL). Reprezentanci PK wyprzedzili na drużynowym podium Uniwersytet Rolniczy i AGH. Trenerem sekcji tenisa stołowego AZS PK w tym roku jest Damian Głąb.
 

Rywalizację pań wygrały studentki AZS UJ (Aleksandra Garb, Anna Zając, Ala Śliwa) przed AZS AGH i AZS AWF Kraków. Indywidualnie na podium stanęły: 1. Aleksandra Garb (AZS UJ), 2. Patrycja Szabat (AZS AGH), 3. Anna Zając (AZS UJ).

 
Akademickie Mistrzostwa Małopolski (AMM) to liga sportowa przeprowadzana w trakcie roku akademickiego, obejmująca rozgrywki w kilkudziesięciu dyscyplinach. Organizatorem zmagań jest AZS Kraków. Udział w rozgrywkach biorą uczelnie z Małopolski, które rywalizują o tytuł Akademickiego Mistrza Małopolski. Zdobywa go uczelnia, która zgromadzi największą liczbę punktów w klasyfikacji generalnej.
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciu, medaliści AMM z Politechniki Krakowskiej, od lewej: Adrian Piegza, Bartosz Sułkowski, Arkadiusz Kołos/ fot. AZS PK 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
12 lutego br. zostały wręczone Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
 
Ceremonia rozdania nagród odbyła się podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma oraz targów WinDoor-tech w Poznaniu. Obydwa wydarzenia potrwają do 15 lutego br. 
 
 
W gronie laureatów Nagród Ministra Inwestycji i Rozwoju znaleźli się pracownicy i absolwenci Politechniki Krakowskiej:
 
Kategoria rozprawy habilitacyjne

1. Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt za rozprawę habilitacyjną „Naturalne elementy kompozycji w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej. Relacje budynku z otoczeniem”
 
2. Dr hab. inż. Wit Derkowski za rozprawę habilitacyjną „Wybrane aspekty pracy statyczno-wytrzymałościowej prefabrykowanych stropów sprężonych współpracujących z nadbetonem”
 
3. Dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska za rozprawę habilitacyjną „Techno-Polis. Idea. Struktura. Przestrzeń”
 
Kategoria rozprawy doktorskie

1. Dr inż. arch. Eliza Szczerek za rozprawę doktorską „Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta”, promotor: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
 
2. Dr inż. Mateusz Surma za rozprawę doktorską „Nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych z uwzględnieniem nadbetonu, opartych na podporach podatnych”, promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, promotor pomocniczy: dr hab. inż. Wit Derkowski
 
Kategoria prace magisterskie

1. Mgr inż. arch. Rita Łabuz za pracę magisterską „Rejon Placu Kossaka na tle przemian przestrzennych Młynówki Królewskiej w Krakowie”, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner
 
2. Mgr inż. arch. Michał Lichoń za pracę magisterską „Projekt Osiedla mieszkaniowego z parkiem technologicznym w Nowym Sączu”, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Piotr Celewicz
 
3. Mgr inż. Wojciech Sobota za pracę magisterską „Shotcrete technology in the construction of Solbakk tunnel in Norway. Technologia torkretowania na budowie tunelu Solbakk w Norwegii”, promotor: dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
 
 
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/budowlane-nagrody-miir-rozdane/
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Plakat wydarzenia „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami”Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” już w najbliższą sobotę wystąpi w świątecznym, kolędowym repertuarze. Muzycy z PK zaprezentują się na Rynku Głównym w ramach wydarzenia „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami”
 
Cykliczny projekt jest okazją do podtrzymania tradycji wspólnego kolędowania, ale również stanowi ukłon w stronę krakowskich zespołów chóralnych. Podczas dwóch weekendowych wieczorów – 18 i 19 grudnia – usłyszymy najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Na plenerowej scenie, zlokalizowanej na Rynku Głównym, zaśpiewa kilkanaście chórów. Występu muzyków politechnicznej „Cantaty” będzie można posłuchać w sobotę 18 grudnia między godz. 18.00 a 19.00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 
 
Co roku, w okresie świąteczno-noworocznym chórzyści Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” prezentują repertuar kolędowy. W styczniu muzycy pod dyrekcją Marty Stós zajęli I miejsce podczas VIII Międzynarodowego Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
 
Zespół obchodził w tym roku 30-lecie działalności. „Cantata” zdobyła wiele nagród i wyróżnień podczas krajowych i zagranicznych konkursów oraz festiwali. W ostatnich latach były to m.in.: I miejsce w kategorii chórów akademickich podczas XX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis”, dwa Srebrne Dyplomy Międzynarodowego Konkursu „Voce Magna” w Żylinie (Słowacja) i Ogólnopolskiego Konkursu „O złotą strunę” w Niepołomicach, I miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2018”, II miejsce w XXXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2020”. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

plakat3

 

 

Więcej informacji na: smkos.pl

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Mgr inż. arch. Michał Kołodziej, autor obronionej na Politechnice Krakowskiej pracy magisterskiej pt. „Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu”, zdobył I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepsze projekty magisterskie pn. „Drewno w architekturze”. 
 
Grafika do pracy magisterskiej Michała Kołodzieja prezentująca zabudowę obszaru po dawnej synagodze w Przedborzu Konkurs, którego celem jest ukazanie walorów drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego, został zorganizowany przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej oraz firmy Unibep i Danwood – przedsiębiorstwa należące do największych w Europie producentów budynków mieszkalnych z drewna. Do ogólnopolskiej rywalizacji można było zgłaszać prace dyplomowe prezentujące właściwości drewna w każdym z trzech powyższych aspektów lub tylko w jednym z nich. Kryteria oceny obejmowały też wartość rozwiązań architektonicznych i jakość relacji między tworzywem a kształtowaną formą. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac z 11 wydziałów architektury. Jury nagrodziło trzy, a dwóm pozostałym przyznało wyróżnienia.
 
I nagrodę konkursu „Drewno w architekturze” zdobył mgr inż. arch. Michał Kołodziej, autor projektu magisterskiego pt. „Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu”, stworzonego pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich z Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
 
Jury w uzasadnieniu werdyktu wskazało, że nagroda dla absolwenta PK została przyznana m.in. za: „podjęcie próby rozwiązania trudnego problemu utraconej pamięci o wielokulturowej przeszłości Polski”. Projekt mgr. inż. arch. Michała Kołodzieja dotyczy obszaru po zniszczonej przez hitlerowców drewnianej synagodze w miejscowości Przedbórz w województwie łódzkim. Autor chciał przybliżyć dawną historię i kulturę, a tym samym nawiązać do tradycji miejsca, które przed II wojną światową wypełnione było gęstą zabudową mieszkalną i gospodarczą. Michał Kołodziej założył odtworzenie przestrzeni modlitwy, ale także dodanie nowych funkcji o charakterze użyteczności publicznej. 
 
Ważną rolę w projekcie młodego architekta pełni rzeka, która dzieli przestrzeń projektową na dwie części. Po zachodniej stronie znajduje się cmentarz żydowski – miejsce kontemplacji i modlitwy. Po wschodniej stronie autor zaprojektował zespół siedmiu budynków odnoszących się do nieistniejących żydowskich zabudowań: mykwę, synagogę, muzeum, punkt informacji turystycznej, centrum naukowo-badawcze, restaurację oraz księgarnię połączoną z czytelnią. Proponowana zabudowa pod względem skali odnosi się do architektury przedwojennych miasteczek. Obie części projektu łączy most. 
 
Michał Kołodziej ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 2020 r. Studiował także na Politechnice Mediolańskiej. Jego praca dyplomowa została doceniona i nagrodzona m.in. Krakowską Nagrodą Dyplom Roku 2020 – najlepszy dyplom obroniony w województwie małopolskim, nominacją do finału Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej 2020 BDA-SARP, III Nagrodą w konkursie organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę dyplomową. Michał Kołodziej jest również autorem i współautorem wielu projektów nagradzanych w konkursach krajowych i międzynarodowych. 
 
Jury konkursu „Drewno w architekturze” przyznało II nagrodę Aleksandrze Hajdenrajch, absolwentce Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, za pracę „Bioklimatyczna jednostka modularna, jako dominanta przestrzeni Praga-Południe. Projektowanie zrównoważone w kontekście architektury przyszłości”. III nagrodę otrzymała Karolina Barbara Jabłońska, autorka projektu pt. „Równowaga pomiędzy współczesną technologią a tradycyjnymi technikami budowania. Projekt schroniska górskiego w Bieszczadach” (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej). Wyróżnieniami uhonorowano prace Bartłomieja Bruzdy („Centrum zdrowia psychicznego w Gdyni”, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej) i Jędrzeja Idziaka-Sępkowskiego („Projekt modularnego hotelu w technologii CLT, pozostającego w dialogu z krajobrazem kulturowym i przyrodniczym Podhala”; Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). 
 
 
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu autorstwa Michała Kołodzieja / fot. drewnowarchitekturze.pl 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

plakat dzie otwarty

 

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku >>>

 

 

{fastsocialshare} 

 

 
 
Furgonetka Politechniki Krakowskiej w której znajdują się prezenty przygotowane dla dzieci w ramach studenckiej akcji 34. edycja akcji „Mikołajki – Studenci Dzieciom” doczekała się finału. Prezenty o wartości ponad 40 tys. zł zostaną przekazane przez studenckich wolontariuszy z Politechniki Krakowskiej do małopolskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. 
 
Tegoroczna akcja „Mikołajki – Studenci Dzieciom”, organizowana przez Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej i Radę Osiedla Domów Studenckich PK, została zainagurowana 15 listopada. Studenci, pracownicy oraz sympatycy mogli wesprzeć ją na dwa sposoby: wrzucając datek do specjalnie oznakowanych puszek lub samemu kupując wskazane produkty, które należało przekazać do biura SSPK przy ul. Warszawskiej 24. Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze zgłosiły politechnicznym wolontariuszom zapotrzebowanie m.in. na zabawki, pościel, sprzęty i produkty spożywcze z długim terminem ważności. 34. edycję akcji „Mikołajki – Studenci Dzieciom” koordynuje Amelia Kwiecińska. 
 
W tym roku obdarowanych zostanie 163 podopiecznych z małopolskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Św. Mikołaj z PK od kilku dni odwiedza dzieci. Był już m.in. w placówkach Dzieło Pomocy Dzieciom. Fundacja Ruperta Mayera przy ul. Rajskiej w Krakowie oraz w Żmiącej koło Ujanowic. Na jego liście znajdują się również: Dom Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Spokojna Przystań’’ i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Na Wzgórzu’’ w Miękini, domy dziecka ,,Dworek Marzeń’’ i „Pomocna Dłoń” w Olkuszu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i nr 2 w Chrzanowie, placówki opiekuńczo-wychowawcze ,,Azymut’’ i ,,Perspektywa’’ w Bochni.
 
Akcja „Mikołajki – Studenci Dzieciom” organizowana jest przez studentów Politechniki Krakowskiej od 1987 r., kiedy to mieszkańcy akademików przy ul. Skarżyńskiego po raz pierwszy przygotowali prezenty mikołajkowe dla dzieci swoich kolegów i koleżanek z akademika „Rumcajs”.
 
(bk)
 
 
 
 
Na zdjęciu, prezenty przygotowane w ramach akcji  „Mikołajki – Studenci Dzieciom” / fot. SSPK
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Plakat Zoty Indeks PK 2019 wersja mniejszaW sobotę, 23 lutego br. przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”, adresowanego do tegorocznych maturzystów. Laureaci otrzymają 100, 50 lub 30 dodatkowych punktów, które zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnice Krakowskiej
 
Konkurs „O Złoty Indeks PK” organizowany jest w dwóch dyscyplinach: matematyka i chemia. Każdy uczestnik mógł wybrać tylko jedną z dyscyplin. Pierwszy etap (online) odbył się 12 stycznia br. Sobotnie zmagania finałowe rozpoczną się o godz. 12.00 i potrwają przez 2 godziny 15 minut. 
 
Laureatami I stopnia etapu finałowego konkursu zostają osoby, które uzyskały wynik od 81 do 100 proc. maksymalnej liczby punktów. Tytuł laureata II stopnia otrzymują uczestnicy, który uzyskali wynik od 51 do 80 proc. Osoby, które zdobyły od 30 do 50 proc. maksymalnej liczby punktów zostają laureatami III stopnia. 
 
Finaliści konkursu  „O Złoty Indeks PK” otrzymają odpowiednio 100, 50 lub 30 dodatkowych punktów, które zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym).
 
Głównym celem konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przedmioty ścisłe, przygotowujące do podjęcia studiów technicznych. Konkurs oparty jest na zakresie materiału obowiązującego do matury rozszerzonej z matematyki lub chemii. 
 
Szczegółowe informacje: indeks.pk.edu.pl
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Na Politechnice Krakowskiej zostały przyznane Nagrody Rektora za 2020 r. dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, organizacyjne, dydaktyczne oraz za całokształt dorobku. Ze względu na stan epidemiczny, w tym roku – podobnie jak w ubiegłym – nie odbędzie się tradycyjna uroczystość wręczenia nagród w Sali Senackiej. Wszyscy wyróżnieni otrzymają nagrodę finansową oraz dyplomy okolicznościowe, które zostaną przekazane za pośrednictwem wydziałów i jednostek pozawydziałowych. 
 
 
Nagrody Rektora za 2020 r.
 
 
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku:
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (WIL)
 • dr hab. inż. Janusz German, prof. PK (WIL)
 • prof. dr hab. inż. Jan Kazior (WIMiF) 
 
 
Wydział Architektury
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK
 • dr inż. arch. Lukas Patric Olma
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • dr inż. arch. Anna Mielnik
 • dr inż. arch. Przemysław Bigaj
 • mgr inż. arch. Grzegorz Twardowski
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • prof. dr hab. inż. Jan Kazior
 • dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski, prof. PK
 • dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK
 • mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz
---------------------------------
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK 
 • dr inż. arch. Miłosz Zieliński
 • dr inż. arch. Anna Staniewska
---------------------------------
 • dr inż. arch. Maciej Skaza
 • dr inż. arch. Miłosz Zieliński
 • prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
 • dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK,   
 • dr inż. Przemysław Kowalski,
 • dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK
---------------------------------
 • prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, 
 • dr inż. arch. Marek Początko, prof. PK
 
 
 
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • mgr inż. Dariusz Żelasko
 • prof. dr hab. Anatolij Prykarpatski
 • dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK
 • dr Sylwia Dudek
 • dr Marcin Wątorek
 
 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK
 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr inż. Bartosz Rozegnał
 • mgr inż. Paweł Albrechtowicz
 • mgr inż. Dominik Mamcarz
 • dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska
 
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak
 • dr inż. Katarzyna Mróz
 • dr inż. Paweł Boroń
 • dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK
 • dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
 • dr hab. inż. Izabela Hager, Prof. PK
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • dr inż. Jacek Magiera
 • dr inż. Marian Świerczek
 • dr inż. Paweł Gałek
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
 • dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK
 • dr inż. Katarzyna Mróz
 • dr inż. Tomasz Zdeb
 • mgr inż. Mateusz Sitarz
 • mgr inż. Marcin Adamczyk
 • mgr inż. Krystian Brasse
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • prof. dr. hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Truty
 • dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK
 • dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald
 • dr inż. Mirosława Bazarnik
 • dr inż. Janusz Kogut
 
 
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. Agnieszka Łuszczak, prof. PK
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
 • dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK
 
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Anna Czaplicka
 • dr hab. inż. Zbigniew Mucha
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • prof. dr hab. inż. Jan Taler
 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler
 • dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK
 • dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK
 • dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK
 • dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
 • mgr inż. Katarzyna Węglarz 
 • mgr inż. Mariusz Granda
 • mgr inż. Mateusz Marcinkowski
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
 • dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK
 • mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
 
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
 • dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK  
 • dr inż. Elwira Lasoń                             
 • dr inż. Małgorzata Miastkowska         
---------------------------------
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak  
 • dr inż. Maria Kurańska                         
 
 
 
Wydział Mechaniczny
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
 • dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć
 • dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
 • dr inż. Justyna Miodowska
 • mgr inż. Damian Brewczyński
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • dr inż. Marcin Malec 
 • dr inż. Marcin Morawski
---------------------------------
 • dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK
 • mgr inż. Wiktor Harmatys 
 • dr inż. Dariusz Karpisz 
 • mgr inż. Damian Brewczyński 
 • dr inż. Małgorzata Kuźnar
 • dr inż. Marcin Grabowski 
 • dr Jan Bosak 
 • dr inż. Krzysztof Weigel-Milleret 
 • mgr inż. Roman Duda 
 • mgr inż. Ryszard Trela
---------------------------------
 • dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK 
 • dr inż. Danuta Owczarek 
 • dr inż. Dominik Wyszyński
 • dr inż. Marcin Grabowski 
 • mgr inż. Konrad Kobiela
 
 
 
Studium Języków Obcych
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • mgr Magdalena Cora
 
 
 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • mgr Edyta Gałat
 • mgr Izabela Kugiel-Abuhasna
 • mgr Agnieszka Kamińska

 

 

 
 
{fastsocialshare}

 

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powołał prof. Jacka Leśkowa – pracownika Instytutu Teleinformatyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej – na stanowisko dyrektora państwowego instytutu badawczego, prowadzącego działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu – NASK. 
 
Lekow NASKProf. Jacek Leśkow tytuł doktora uzyskał w 1987 r. w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, a doktora habilitowanego – w 1999 r. na Politechnice Wrocławskiej. Specjalizuje się w statystycznej obróbce sygnałów i sztucznej inteligencji. W swoim dorobku ma 55 publikacji naukowych oraz 5 książek.
 
Prof. Leśkow przez kilkanaście lat pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara jako dyrektor Laboratorium Konsultingu Departamentu Statystyki. Był również prorektorem ds. naukowych Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, a także członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Należał do Komitetu Doradców przy ambasadorze USA w Warszawie.
 
Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK pełnił do tej pory w NASK funkcję zastępcy dyrektora ds. projektów administracyjno-edukacyjnych. 
 
NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Kluczowym polem jego aktywności są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu, reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacja działań w tym obszarze. NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Instytut jest również odpowiedzialny za rejestr nazw w domenie „.pl”. 
 
(bk)
 
Na zdjęciu, dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK / fot. NASK 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
7 grudnia w Krakowskim Teatrze Variete zostały rozdane Nagrody Miasta Krakowa – wyróżnienia dla osób, których działania przyczyniają się do rozwoju miasta i wzrostu jego znaczenia w dziedzinach kultury, sztuki, nauki, techniki, a także sportu. Wśród nagrodzonych osób w kategorii prace dyplomowe, znalazła się absolwentka Politechniki Krakowskiej, Kinga Bazan. 
 
Kinga Bazan na zdjęciu dyplomowym Historia nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla Krakowa ma wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem takiej nagrody był Mikołaj Jaskier, którego w 1535 r. uhonorowano za kodyfikację prawa miejskiego. Krakowskie nagrody początkowo były wręczane sporadycznie i dopiero od lat 30. XX w. laureatów zaczęto wybierać systematycznie. Od 1994 r. Nagroda Miasta Krakowa wręczana jest w kategoriach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport oraz za prace dyplomowe, których tematyka związana jest z Krakowem. Kandydatów proponują instytucje artystyczne, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa i związki twórcze, a także inne organizacje. Prezydent Krakowa każdego roku powołuje komisję, która wskazuje laureatów. Prezydent – po zapoznaniu się z ustaleniami komisji – podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnienia. 
 
W tym roku Nagrodę Miasta Krakowa w kategorii prace dyplomowe otrzymała m.in. Kinga Bazan (na zdjęciu, fot. archiwum prywatne), absolwentka międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej. Laureatka została wyróżniona za pracę magisterską pt. „Analiza rozmieszczenia ludności w Krakowie dla potrzeb budowania modelu transportowego” (promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata).
 
Pomysł na tematykę pracy wynikał z własnych doświadczeń zawodowych zdobytych w pracy przy budowie Krajowego Modelu Ruchu, ale również z powszechnego problemu braku wiarygodnych informacji dotyczących liczby mieszkańców, co jest szczególnie trudne w dużych miastach – mówi mgr inż. Kinga Bazan. – Moim celem było znalezienie sposobu na oszacowanie rzeczywistej demografii miasta. Dla wprowadzenia prawidłowej liczby kursów autobusowych czy tramwajowych przy danym przystanku, tak, by komunikacja zbiorowa była atrakcyjna dla użytkowników, należy znać liczbę mieszkańców, którzy potencjalnie mogliby z tego przystanku korzystać. Podobnie jest z infrastrukturą drogową – powinna być ona planowana lub modernizowana tam, gdzie jej brakuje lub nie jest wystarczająca. Jednak ciężko określić takie lokalizacje bez znajomości rozmieszczenia ludności na analizowanym terenie – tłumaczy. Jak wskazuje absolwentka PK, w statystykach przeprowadzanych przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Miasta Krakowa często brakuje dokładnych wyliczeń, np. liczby studentów czy osób pracujących w Krakowie, którzy nie są zameldowani w mieście, a regularnie korzystają z transportu zbiorowego lub indywidualnego. 
 
Podczas pisania pracy, Kinga Bazan przeanalizowała szereg alternatywnych źródeł demograficznych, m.in. dane dotyczące liczby osób rozliczających podatek PIT w Krakowie, osób zapisanych do rejestru Państwowej Komisji Wyborczej lub Narodowego Funduszu Zdrowia czy też statystyki kościelne. Najcenniejszymi danymi okazały się te z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a więc średnie dobowe zużycie wody przez jednego mieszkańca. Podstawą do oszacowania populacji w Krakowie stała się Baza Danych Obiektów Topograficznych, zarządzana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Na podstawie liczby powierzchni mieszkalnej oraz przyjętej przeciętnej powierzchni mieszkania przypadającej na jedną osobę obliczono, ile osób mieszka na danym terenie. Analiza przygotowywana była w oparciu o Krakowski Model Ruchu, gdzie Kraków podzielono na 364 rejony. Budynki zostały przypisane do rejonów, a ich powierzchnia zagregowana.
 
Jako formę sprawdzającą poprawność wyników wykorzystałam Narodowy Spis Powszechny z 2011 r. oraz dane dotyczące średniego dobowego zużycia wody przez jednego mieszkańca. Różnica pomiędzy obliczoną przeze mnie liczbą ludności w Krakowie, a danymi przedstawionymi przez UMK w 2017 r. to ponad 400 tys. mieszkańców – wyjaśnia zdobywczyni Nagrody Miasta Krakowa. 
 
Efektem końcowym pracy dyplomowej Kingi Bazan jest szereg analiz, które pokazały m.in. wskaźniki długości sieci drogowej oraz sieci komunikacji miejskiej przypadającej na 1000 mieszkańców w podziale na dzielnice Krakowa według populacji opracowanej w ramach pracy magisterskiej oraz tych, podanych przez Urząd Miasta Krakowa. Analizy dotyczyły również natężenia ruchu na drogach. Absolwentka PK wykazuje nawet 600 pojazdów więcej na ulicach w centrum miasta w godzinach szczytu. Praca dyplomowa wskazuje, że aby dobrze planować rozwój infrastruktury drogowej oraz komunikacji zbiorowej w mieście na lata prognostyczne, najważniejsze jest odzwierciedlenie rzeczywistości w modelu transportowym, co nie jest możliwe bez prawidłowego oszacowania wielkości populacji w Krakowie. Model transportowy zbudowany z wykorzystaniem dokładnej bazy danych demograficznych, pozwoli odwzorować zachowania transportowe mieszkańców tak, aby podejmowane decyzje związane z jego rozwojem miały dużą wiarygodność.   
 
Kinga Bazan studiowała na Politechnice Krakowskiej w latach 2015-2020. Promotorem jej pracy inżynierskiej pt. „Analiza kierunków rozwoju SKA w obszarze metropolii krakowskiej” był również prof. Andrzej Szarata. Na II stopniu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, kształciła się w specjalności „Urbanistyka i Transport”. Absolwentka Politechniki Krakowskiej pracuje obecnie w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 
 
Oprócz Kingi Bazan, Nagrodami Miasta Krakowa w kategorii prace dyplomowe wyróżniono: Alinę Krystynę Lis-Przybek (absolwentkę Uniwersytetu Rolniczego), Kamilę Łabno-Hajduk (absolwentkę Uniwersytetu Pedagogicznego) i Mariusza Madeja (absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego). Tegorocznymi laureatami Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie kultura i sztuka zostali: Joanna Gościej-Lewińska, Witold Bereś, prof. dr hab. Wiesław Delimat, prof. Władysław Pluta, Michał Zabłocki. W dziedzinie nauka i technika nagrodę otrzymali: dr Jarosław Duda, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć oraz dwuosobowy zespół prof. dr hab. Wojciech Branicki i dr hab. inż. Paweł Łabaj. W kategorii sport wyróżniono Sobiesława Zasadę.
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
ZARZĄDZENIE NR 124

REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

im. Tadeusza Kościuszki

z dnia 6 grudnia 2021 r.

znak R.0201.141.2021
 
 
w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. kształcenie na studiach I i II stopnia, na studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz 
w ramach innych form kształcenia prowadzone będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
       R E K T O R
 
 
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Kosciuszko konkursOd piątku 22 lutego do 22 marca br. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci z całej Polski mogą rejestrować się on-line do udziału w 8. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”.
 
Na laureatów konkursu, którego finał odbędzie się 26 kwietnia br., czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, a troje najlepszych uczniów otrzyma dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej.
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz” jest rejestracja na stronie internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl - w terminie do 22 marca br. W konkursie nie mogą brać udziału studenci kierunku historia oraz finaliści poprzednich edycji.
 
4 kwietnia br. zarejestrowani uczestnicy przystąpią do testu on-line (I etap), złożonego z 30 pytań zamkniętych.
 
Regulamin konkursu wyrównuje szanse uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Do II etapu (finału) Komisja konkursowa zakwalifikuje bowiem 10 osób - po 5 najwyżej ocenionych uczestników z obydwu grup.
 
Finał odbędzie się 26 kwietnia br. na Politechnice Krakowskiej
 
Szczegóły (w tym wykaz literatury) na stronie internetowej: www.kosciuszko.pk.edu.pl
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior.
 
(bk)
 

 

 

Zobacz relację z 7. edycji konkursu „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”

 

 

 

 

 

{fastsocialshare} 

 
 
Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37 można obejrzeć pięć wystaw tematycznych autorstwa pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej. Wernisaż wystaw odbył się 25 listopada z okazji dziesiątej rocznicy powstania kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego, prowadzonego we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. 
 
Profesor Zbigniew Latała stoi obok ściany na której wiszą jego prace składające się na wystawę „Nie tylko JAZZ, not only”W budynku A Wydziału Mechanicznego znajdują się dwie wystawy – plakatów pt. „Nie tylko JAZZ, not only” autorstwa dr. hab. inż. Zbigniewa Latały, prof. PK (I piętro) oraz projektów sztućców ekologicznych (parter). W Galerii Przewiązka (łącznik budynków A i B) zainteresowani mogą zapoznać się z najlepszymi pracami inżynierskimi. Wystawa grafik warsztatowych dr. Jana Bosaka została zlokalizowana w budynku J (Galeria IWP). W budynku G można zobaczyć wizualizacje produktu – prace studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego
 
Wernisaż wystaw odbył się 25 listopada. W uroczystości udział wzięli m.in.: dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych dr Grzegorz Matusik, kierownik Pracowni Rozwoju Nowego Produktu na Wydziale Form Przemysłowych ASP dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP, dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK. 
 
Wernisaż wpisał się w obchody dziesięciolecia istnienia kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego. Porozumienie pomiędzy PK a ASP w sprawie jego utworzenia zostało podpisane 5 grudnia 2011 r. Politechnika Krakowska była pierwszą uczelnią techniczną, oferującą studentom interdyscyplinarny kierunek łączący technikę i sztukę, kształcący specjalistów o kompetencjach inżynierskich i umiejętnościach projektantów wzornictwa przemysłowego. Początkowo nowy kierunek został przypisany do Instytutu Informatyki Stosowanej i Instytutu Pojazdów Samochodowych. W 2017 r. dziekan WM prof. Jerzy A. Sładek powołał nową jednostkę pod nazwą Pracownia Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego, która w 2019 r. została przekształcona w Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego. Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK. 
 
W zakresie przedmiotów na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego zachowana została równowaga między przedmiotami z obszaru nauk technicznych i sztuk plastycznych. Dzięki ścisłej kooperacji z otoczeniem gospodarczym i realizacji wspólnych projektów, np. z firmami: Fakro, Juka, NEWAG, Wotel, studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego odbywają staże w najlepszych firmach projektowych. Absolwenci tego kierunku mają szerokie możliwości podjęcia pracy w działach projektowych przedsiębiorstw, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów czy tworzeniem wyrobów innowacyjnych. Możliwości zatrudnienia obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych.
 Jedna z wystaw na Wydziale Mechanicznym
Żacy z PK są autorami niezwykłych projektów, które zostały wysoko ocenione w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. W 2016 r. Daniel Czyszczoń zajął I miejsce w konkursie „Renault. Passion For Design & Innovation” na projekt samochodu autonomicznego. Student zaprojektował Renault Avame – w pełni autonomiczny pojazd elektroniczny, którego wnętrze to nie tylko przestrzeń do odpoczynku i rozmów, ale dzięki nowoczesnym systemom multimedialnym również miejsce do kreatywnego spędzania czasu bądź zarządzania domem lub firmą. W 2018 r. Daniel wraz z Michałem Witalisem zwyciężyli w międzynarodowym konkursie „Radical Innovation”, w kategorii Student Winner. Studenci opracowali i zgłosili do konkursu koncepcję mobilnego rozszerzenia pokoju hotelowego RES (Room Extension Solution), działającą w oparciu o pojazd autonomiczny. Rozwiązanie koncentrowało się na optymalizacji czasu podróży, a także zapewnieniu podróżnym komfortu i bezpieczeństwa. W założeniu, po opuszczeniu samolotu, pasażerowie zostaną powitani w hali przylotów z szybką odprawą na RES. Wewnątrz mobilnego pokoju hotelowego znajdzie się pełnowymiarowe łóżko, obszerna przestrzeń na bagaż z szafkami i małą szafą oraz w pełni funkcjonalna łazienka. 
 
Studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego triumfowali w kilku edycjach konkursu współorganizowanego z firmą CP Glass na projekty butelek do różnych napojów. Z kolei w 2021 r. stworzona na PK koncepcja wagonów sypialnych, uwzględniająca zwiększony komfort i bezpieczeństwo podróży na trasach długodystansowych, została doceniona w konkursie „Projekty wzornicze nowych pociągów klasy Intercity oraz koncepcje usług świadczonych w czasie podróży”, zorganizowanym wspólnie przez firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i PKP Intercity S.A. Autorem nagrodzonego rozwiązania, będącego także projektem inżynierskim, jest Piotr Cebula, absolwent inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK.
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciach, 1) dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK i jego wystawa; 2) jedna z wystaw na WM / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
Rozpoczęły się zapisy na zajęcia Szkoły Letniej Wydziału Architektury. Tematem przewodnim będzie hasło „Architektura jako doświadczenie przestrzeni”. Zajęcia odbędą się między 15 a 24 lipca br. 
 
 
summerschool 19 02 2019poziomo
 
 
Tematem tegorocznych warsztatów jest „Pawilon Sztuki na Placu Św. Ducha”. W warsztatowym systemie edukacji Szkół Letnich przewiduje się wsparcie realizacji programu wykładami i prezentacjami prowadzonymi przez pracowników naukowych z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, a także doświadczonych architektów, przedstawicieli branżowych i technologów.
 
Program Szkół Letnich WA PK jest rozszerzeniem dydaktyki prowadzonej na krajowych oraz zagranicznych Wydziałach Architektury. Podczas zajęć uczestnicy skupiają się na problematyce współczesnej architektury i urbanistyki, a także rozumieniu i interpretacji budulca architektury. 
 
Rejestracja do udziału w Szkole Letniej Wydziału Architektury PK zakończy się 31 marca br.
 
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Studenci i doktoranci Politechniki Krakowskiej mogą poznawać przemysł 4.0 nie tylko w teorii. Wkrótce w ramach zajęć na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej zaczną tworzyć symulacje z wykorzystaniem cyfrowej rozdzielnicy, podłączonej do chmury obliczeniowej. Technologia, którą dostarczy firma ABB, posłuży m.in. do prowadzenia projektów badawczych na potrzeby sektorów energetyki zawodowej i przemysłu. To nowy obszar w trwającej już na wielu polach współpracy Politechniki Krakowskiej i ABB. 
 
By przybliżyć studentom zagadnienia i możliwości rozwiązań dla przemysłu 4.0, Politechnika Krakowska podpisała list intencyjny o współpracy ze spółką ABB w Polsce. Od dłuższego czasu pracownicy firmy ABB angażują się w życie uczelni prowadząc m.in. wykłady i szkolenia. W minionym roku ABB i Politechnika Krakowska otworzyły Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania (CEFUMA). Tym razem współpraca przeniosła się do laboratorium Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, gdzie na początku 2022 r. stanie inteligentna rozdzielnica niskiego napięcia. Urządzenie zostanie podłączone do chmury obliczeniowej i zintegrowane ze stanowiskami laboratoryjnymi, na których już zainstalowano aparaturę zasilającą i nadzorczą ABB, m.in. zabezpieczenia silnikowe nn, sterowniki programowalne, układy pomiarowe, terminale zabezpieczeniowe Sn. 
 
Ceglany budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kampusie przy ulicy Warszawskiej
 
W laboratorium Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej mamy działający model systemu elektroenergetycznego, który w przyszłości inżynierowie będą obsługiwali w zakładach produkcyjnych i energetycznych. To najnowsza technologia dostępna na rynku. Dzięki niej wspólnie ze studentami możemy przeprowadzać badania z obszaru energetyki konwencjonalnej. W przyszłym roku postaramy się stworzyć nowe zastosowanie dla cyfrowej rozdzielnicy i opracować rozwiązanie, które zapewni ciągłość działania procesu technologicznego, nawet gdy w układzie nastąpi zanik napięcia – mówi mgr inż. Łukasz Sołtysek z WIEiK PK, kierownik projektu „Badania zabezpieczeń niskiego napięcia w standardzie rozdzielnicy cyfrowej, wpisującej się w koncepcję Przemysłu 4.0.” Celem projektu jest stworzenie systemu bezpieczeństwa, który w przyszłości mógłby zapobiegać nawet tak wielkim awariom jak blackout i długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej, grożąca katastrofalnymi  skutkami społecznymi i gospodarczymi.
 
Wszystkie urządzenia w politechnicznym laboratorium będą ze sobą połączone i wpięte do chmury obliczeniowej, tak jak to ma miejsce w rzeczywistych rozwiązaniach przemysłowych. Rolę nadrzędnego systemu, agregującego dane ze wszystkich odbiorników w laboratorium (w tym z rozdzielnicy) będzie pełnić ABB Ability Energy and Asset Manager, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem urządzeń podłączonych do Internetu np. urządzeń mobilnych. To bardzo użyteczne, także w sytuacji nauki zdalnej. 
 
Jeszcze kilka lat temu wiedza o przetwarzaniu w chmurze obliczeniowej była zarezerwowana dla działów IT. Obecnie trend ten ulega zmianie, a jego znaczenie dla inżynierów poszczególnych działów technicznych rośnie z roku na rok. Młodzi ludzie powinni więc poznawać możliwości takich technologii już w trakcie studiów. To dziś wymóg rynku pracy i jedna z bardziej istotnych kompetencji w przemyśle i energetyce, które w coraz większym stopniu korzystają z cyfryzacji – mówi Radosław Dudzik z ABB. 
 
ABB od ponad 20 lat współpracuje ze środowiskiem akademickim w Polsce. Z Politechniką Krakowską realizuje wspólne projekty nie tylko w Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania (CEFUMA), ale też patronując kilku politechnicznym kierunkom studiów. Studenci uczelni korzystają ze wsparcia ekspertów firmy także w ramach Koła Naukowego ABB. To w nim powstały tak unikatowe projekty jak biomimetyczna proteza dłoni sterowana impulsami EMG czy proteza kończyny dolnej dla baletnicy, opracowane przez studentki Wydziału Mechanicznego PK Agnieszkę Tkaczyk oraz Zuzannę Gwiazdonik i Annę Wątek. Studenci PK mogą również odbywać praktyki i staże w Korporacyjnym Centrum Technologicznym ABB w Krakowie. Firma wspiera nie tyko uczelnie z Krakowa, ale też z Wrocławia i Gdańska. 
 
(mas, abb)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
edt2 22W kwietniu zakończy się realizowany od 2016 r. przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą projekt „Europejskie Dziedzictwo Techniczne” (EDT). Jego celem jest upowszechnienie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym. Najważniejsze efekty projektu zostaną przedstawione podczas konferencji pt. „Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”, która odbędzie się 26 marca br. na terenie głównego kampusu PK. 
 
Projekt „Europejskie Dziedzictwo Techniczne” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Politechnika Krakowska otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 861 256,18 zł,  w tym z budżetu środków europejskich 4 114 081,10 zł.  Przedsięwzięcie zostało podzielone na zadania. Pierwszym było przygotowanie dokumentacji projektowej. W ramach drugiego zadania zrealizowano prace koncepcyjne dotyczące tworzenia i działania nowoczesnego systemu udostępniania zasobów, jak również prace związane z przystosowaniem posiadanej oraz zakupionej infrastruktury do wymagań realizacji celów projektu. Realizację zadania trzeciego – napisanie programu informatycznego spełniającego wymagania określone w zadaniu drugim – powierzono AGH (partnerowi projektu).
 
W ramach zadania czwartego na kampusie w Czyżynach w Oddziale Biblioteki PK na Wydziale Mechanicznym (BWM), zaadaptowano i dostosowano pomieszczenia czytelni BWM na Pracownię Digitalizacji BPK, którą wyposażono  w  specjalistyczne skanery, pozwalające na bezpieczną digitalizację cennych i zabytkowych druków. Piątym zadaniem było przygotowanie zbiorów do digitalizacji i jej przeprowadzenie oraz obróbka i opracowanie zasobów do udostępnienia.  Ostatnie zadanie to działania promocyjne na rzecz projektu oraz jego rezultatów. 
 
Łącznie do digitalizacji wybrano ponad 6 tys. woluminów książek i czasopism, które wcześniej nie zostały poddane temu procesowi w innych instytucjach naukowych i nie były dostępne on-line. Ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej wytypowano m.in. kolekcję „Lwowiana” - zbiór publikacji na temat Lwowa i prac wydanych w tym mieście przed 1945 rokiem oraz kolekcję druków wydanych między XVI a XX w. Z kolei Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wybrała kolekcję czasopism z XIX i XX w. 
 
Przed przystąpieniem do nadawania zbiorom postaci cyfrowej poddano je konserwacji. Wszystkie woluminy zostały zdezynfekowane w próżniowej komorze fumigacyjnej. Część zbioru wytypowanego do digitalizacji wymagała odkwaszenia papieru. W ramach konserwacji dokonano również niezbędnych napraw uszkodzonych woluminów. 
 

 Film promujący projekt EDT

 

 
Wytworzone w ramach projektu zasoby cyfrowe są poddawane procesowi OCR umożliwiającemu ich pełnotekstowe wyszukiwanie, co ma szczególne znaczenie w przypadku książek w języku niemieckim. Większość z nich drukowana jest szwabachą (odmiana pisma gotyckiego), niedostępną dla internetowych wyszukiwarek. 
 
Upowszechnione dzięki projektowi EDT kolekcje służyć będą popularyzacji wiedzy z zakresu rozwoju nauk technicznych, przyrodniczych, architektury, sztuki, historii, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i bibliofilstwa. Około 80 proc. druków posiada znaki własnościowe: ekslibrisy, pieczątki i odręczne podpisy, notatki, dedykacje autorskie i od wydawców. Cennym uzupełnieniem książek z kolekcji są bogate materiały ilustracyjne, w formie map, planów, projektów, rycin, fotografii. Wartość kolekcji podnoszą zachowane oryginalne oprawy.
 PK surowka.00 41 26 13a
Projekt „Europejskie Dziedzictwo Techniczne” zakończy się 30 kwietnia br. Wcześniej, 26 marca w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się konferencja „Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”, której głównym celem jest przegląd zagadnień związanych z zachowaniem europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wskazanie działań, które pozwolą zwiększyć powszechny i otwarty dostęp do publikacji naukowych. Konferencja będzie także okazją do podsumowania kilku lat prac prowadzonych w ramach projektu EDT. 
 
Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie wystawa najcenniejszych druków zdigitalizowanych i udostępnionych dzięki EDT w Repozytorium PK, działającym dzięki systemowi Redo, który stworzono w ramach projektu. Na wystawie zostaną także przedstawione efekty prac związanych z zabezpieczeniem i konserwacją księgozbioru poddanego procesowi digitalizacji. Obok oryginalnych druków z XVI i XIX w. zostaną zaprezentowane ich odpowiedniki cyfrowe. 
 
Więcej informacji o konferencji i projekcie „Europejskie Dziedzictwo Techniczne” można znaleźć na stronie internetowej BPK: www.biblos.pk.edu.pl/edt
 
(bk)
 
Materiały graficzne: Biblioteka PK
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Dr inż. Stanisław Czernik (na zdjęciu / fot. Jan Zych) z Wydziału Architektury, konstruktor wieży widokowej ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną w koronach drzew w Krynicy-Zdroju, odebrał podczas gali branży budowlanej i architektonicznej statuetkę „Małopolski Inżynier Budownictwa” za 2019 r. (kategoria: Projektowanie). Nagroda została przyznana w 2020 r., ale – w związku z sytuacją epidemiczną – jej wręczenie odbyło się w październiku br. 
 
Zdjęcie portretowe doktora inżyniera Stanisława CzernikaKonkurs „Małopolski Inżynier Budownictwa” organizowany jest od 2009 r. Nagradzani są w nim inżynierowie będący członkami Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Laureatami mogą też zostać członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ale za wybitne osiągnięcia dotyczące obiektów budowlanych oddanych do użytku na terenie Małopolski. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w październiku w Operze Krakowskiej. Wziął w niej udział m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 
 
Zdobywca statuetki „Małopolski Inżynier Budownictwa” w kategorii Projektowanie – dr inż. Stanisław Czernik – studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Pracę magisterską pt. „Projekt konstrukcyjno-budowlany pensjonatu w stylu zakopiańskim” obronił w 2010 r. Od 2018 r. pracuje na Wydziale Architektury PK (Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego). Prowadzi ze studentami następujące przedmioty: „Konstrukcje budowlane”, „Mechanika budowli”, „Projektowanie zintegrowane” oraz fakultet „Zagadnienia konstrukcyjne w krajobrazie”. 
 
W 2019 r. w Krynicy-Zdroju otwarta została pierwsza w Polsce wieża widokowa ze ścieżką edukacyjną wijącą się wśród koron drzew, według projektu architektów Jana Karpiela „Bułecki” i Wojciecha Trzebuni „Twardego”. Za konstrukcję obiektu odpowiadał zespół pod kierunkiem Stanisława Czernika. Przedsięwzięcie uzyskało tytuł „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia). Wieża zlokalizowana jest w lasach pasma Jaworzyny Krynickiej. Liczy 49,5 m wysokości. Prowadzi do niej – wznosząca się stopniowo – trasa edukacyjna podpierana przez 18 wież i 87 słupów. Ścieżka mierzy 1030 m i jest obecnie najdłuższą tego typu realizacją w Polsce, cieszącą się dużą popularnością wśród turystów. Dr inż. Stanisław Czernik poświęcił tematyce wież i platform widokowych swoją rozprawę doktorską, którą obronił w 2021 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 
Jednym z podstawowych celów dysertacji była próba kompleksowej analizy współcześnie występujących form strukturalnych i zastosowań funkcjonalnych wież i platform widokowych, które dostosowywane są do obsługi ruchu turystycznego wraz z oceną możliwości spełnienia wymogów w zakresie użytkowania ich przez osoby o ograniczonej zdolności ruchowej oraz małe dzieci. Ponadto autor podjął próbę sformułowania zasad kształtowania form architektonicznych wież i ścieżek napowietrznych zlokalizowanych w chronionych obszarach przyrodniczych z określeniem zalecanych systemów posadowienia takich obiektów.
 
W swojej pracy zawodowej dr inż. Stanisław Czernik brał udział w działaniach związanych z ochroną Zamku Królewskiego na Wawelu, Łazienek Królewskich w Warszawie czy ruin zamku w Czorsztynie i Mirowie. Sporządzał projekty konstrukcyjne stadionów piłkarskich (Stadion Miejski w Łodzi, stadion GKS Tychy), budynków użyteczności publicznej (np. Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych w Rzeszowie), budynków wielorodzinnych, a także wież widokowych w Kurzętnikach koło Ostródy oraz w Rzykach koło Andrychowa. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
7 marca br. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się „High 5! Pięć lat współpracy Nokii i PK” – wydarzenie, podczas którego studenci będą mogli poznać technologię i metody pracy firmy będącej liderem w dziedzinie mobilnej transmisji szerokopasmowej.
 
grafika Nokia
 
Od godz. 9.00 do 17.00 przewidziano wykłady otwarte, m.in.: „Jak bezpieczne są Twoje SMSy - IPSec w LTE”, „Technologia 5G vs 4G”, „Internet of Things (IoT)”, „Od słonia do mrówki - historia rozwoju stacji bazowych”. Dla zainteresowanych przygotowane zostanie stanowisko Speed Recruitment, gdzie studenci będą mogli odbyć krótkie spotkania z przedstawicielami Nokii. 
 
Więcej informacji o wydarzeniu „High 5! Pięć lat współpracy Nokii i PK” na Facebook’u: www.facebook.com/events/2278174842430065/ 
 
sprzt NokiaPorozumienie między Politechniką Krakowską a firmą Nokia Kraków zostało zawarte w 2014 r. Współpraca realizowana jest na wielu płaszczyznach, w tym przy organizacji targów pracy, praktyk i staży dla studentów, realizacji prac dyplomowych oraz prowadzeniu szkoleń i kursów dla studentów. Na studiach I stopnia kierunku informatyka (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki) realizowany jest – trwający trzy semestry – kurs, w którym uczestniczą najlepsi studenci danego roku. Blok przedmiotów zaczynają wykłady teoretyczne „Podstawy transmisji danych”, prowadzone przez pracowników WFMiI na czwartym semestrze studiów. W trakcie piątego semestru pracownicy Nokii prowadzą wykłady pn. „Systemy radiokomunikacji ruchomej 4G”. Od 28 lutego br. ruszy nowy przedmiot – „Projektowanie złożonych systemów telekomunikacyjnych” – realizowany wspólnie przez ekspertów z PK i Nokii. Dodatkowo, w tym roku rozpoczną się po raz pierwszy nadobowiązkowe zajęcia w laboratoriach Nokii, dotyczące projektowania układów FPGA. Będą mogli w nich uczestniczyć studenci z innych wydziałów i kierunków Politechniki Krakowskiej
 
W październiku 2017 r. na Politechnice otwarte zostało laboratorium dydaktyczne Nokii, dzięki któremu studenci PK mogą praktycznie poznawać nowoczesne technologie przesyłania danych w standardzie LTE (Long Term Evolution). W skład stanowisk laboratoryjnych wchodzą dwie stacje bazowe BTS (Basic Tracking Station) typu FZM, które wykorzystywane są w profesjonalnych instalacjach zapewniających dostęp do zasobów Internetu w technologii 4G LTE i wysokiej jakości połączenia mobilne dużej liczbie użytkowników. Pracownia Nokii na PK została także wyposażona w oprogramowanie umożliwiające symulację działania pełnego środowiska sieci 4G (Evolved Packet Core). 
 
W Polsce Nokia zatrudnia już 4,5 tys. osób - w Centrum R&D w Krakowie, Europejskim Centrum Oprogramowania i Inżynierii we Wrocławiu oraz w Warszawie. Najnowsze rozwiązania telekomunikacyjne są tworzone i opracowywane w Krakowie, gdzie firma działa od ponad 5 lat. Obecnie specjaliści Nokii pracują nad technologią 4G, oprócz tego testowana jest także jej najnowsza generacja – 5G, która ma zrewolucjonizować jakość mobilnego Internetu.
 
(bk)
 
Na zdjęciu, sprzęt Nokii przekazany Politechnice Krakowskiej w 2017 r. / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Pod koniec listopada br. odbyło się otwarcie zmodernizowanego i doposażonego Laboratorium COWIK, funkcjonującego w ramach Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Nowoczesna aparatura badawcza i oprogramowanie pozwoli m.in. jeszcze lepiej kształcić studentów kierunku inżynieria środowiska na specjalności „Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja” – ekspertów w zakresie projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji związanych z zaopatrzeniem budynków w ciepło, utrzymywaniem mikroklimatu pomieszczeń oraz w zakresie technik ochrony powietrza.
 
Dr inż. Kazimierz Wojtas w Laboratorium COWIK prezentuje silnie gestykulując zakres prac modernizacyjnychNowo otwarte laboratorium dydaktyczne powstało na przełomie XX i XXI w. po to, aby prezentować rozwiązania z zakresu techniki instalacyjnej, a także umożliwić przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych, w ramach których studenci mogą badać charakterystyki eksploatacyjne poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład instalacji klimatyzacyjno-grzewczych budynków. Pracownia w momencie powstania została wyposażona w urządzenia i systemy adekwatne do ówczesnego poziomu techniki. Po ponad dwudziestu latach większość aparatury wymagała modernizacji. Jak wyjaśnia dr inż. Kazimierz Wojtas (na zdjęciu / fot. Jan Zych) z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, koordynator unowocześnienia laboratorium: – Najbardziej palącymi problemami, które wymagały nowych rozwiązań modernizacyjnych były: brak w wyposażeniu tego laboratorium nowoczesnej, rewersyjnej pompy ciepła, mogącej stanowić zarówno źródło ciepła jak i energii chłodniczej oraz konieczność wymiany przestarzałego układu sterowania na nowoczesny, interaktywny, współpracujący z Internetem system sterowania i akwizycji danych pomiarowych
 
Pierwszemu z wyzwań udało się sprostać z pomocą firmy Vaillant – światowego producenta urządzeń grzewczych. Przedsiębiorstwo przekazało Politechnice bezpłatnie nowoczesną, wysokoefektywną pompę ciepła, której wartość wynosi ponad 60 tys. zł. Zamontowane urządzenie jest pompą typu „powietrze-woda”, co oznacza, że czerpie ciepło „odnawialne” z powietrza i podgrzewa w sposób efektywny wodę wykorzystywaną do celów grzewczych i klimatyzacyjnych. Co więcej, podgrzewanie wody dokonuje się w części zamontowanej wewnątrz pomieszczenia laboratoryjnego, dzięki czemu pompa pracuje z większą efektywnością. Urządzenie może pracować w systemie „rewersyjnym”, co sprawia, że w lecie może pełnić zadania agregatu ziębniczego, chłodzącego wodę zasilającą chłodnice w centrali, jak i w klimakonwektorach chłodzących pomieszczenia. Ponadto pompa wyposażona jest w nowoczesny interakcyjny układ sterowania i regulacji, zapewniający możliwość zdalnego sterowania. 
 
Drugim, niezwykle istotnym elementem modernizacji Laboratorium COWIK była konieczność wymiany oprogramowania systemu sterowania i akwizycji danych. – Potrzebowaliśmy oprogramowania, które umożliwi interakcyjne sterowanie wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład systemów zainstalowanych w laboratorium, a także pozwoli na zaprogramowanie (zautomatyzowanie) przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych, interpretację graficzną on-line wyników pomiarów, rejestrację i eksport danych pomiarowych w celu wykonania sprawozdań przez studentów – tłumaczy dr inż. Kazimierz Wojtas. – Znaczącą zaletą tego nowego systemu, szczególnie w czasie pandemii, jest możliwość realizacji wybranych ćwiczeń laboratoryjnych w sposób zdalny. Właśnie takie narzędzie informatyczne stworzyła i dostarczyła krakowska firma WDW. 
 
Modernizacji oprogramowania Laboratorium COWIK dokonano w ramach programu POWER, natomiast koszty montażu i modernizacji instalacji wewnętrznych związanych z pompą ciepła, w wysokości około 23,5 tys. zł, zostały sfinansowane z tzw. rezerwy dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.
 
 
(mp, bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nazwiska stypendystów I edycji Program im. Bekkera. Wśród laureatów są pracownicy Politechniki Krakowskiej
 
Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Dla młodszych badaczy Program stworzy szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.
 
K1 logo dopuszcz wers podstawowa PL RGB 02
 
Program im. Bekkera zapewnia finansowanie obejmujące zarówno koszty utrzymania beneficjenta związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i specjalny dodatek. Kwota stypendium może zostać podwyższona, gdy w wyjeździe uczestniczy małżonek beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.
 
W I edycji Programu im. Bekkera finansowe wsparcie otrzymało 156 osób. W gronie laureatów znaleźli się pracownicy Politechniki Krakowskiej. Na stypendium, które będzie realizowane na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium pojedzie dr inż. Wiktor Kasprzyk z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK (Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej). Dr Kasprzyk będzie pracował w Niemczech nad projektem pn. „Luminescence Phenomena of Red Fluorescing Carbon Dots”. Kwota finansowania wynosi 191 000 zł. Stypendystą Programu im. Bekkera został także dr hab. inż. Jan Jaśkowiec z Wydziału Inżynierii Lądowej (Zakład Zastosowań Informatyki w Inżynierii). Projekt „Development of discontinuous Galerkin method with polygonal finite elements” będzie realizował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis (USA). Kwota wsparcia to 202 000 zł. 
 
Gala Inauguracyjna Programu im. Bekkera odbyła się 19 lutego br. w Warszawie. 
 
Zadaniem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Polityka na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni prowadzona jest m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej z Polski i zagranicy. Do zadań NAWA należy również wspieranie indywidualnej mobilności akademickiej, ukierunkowanej na wzrost potencjału dydaktycznego i naukowego, a także pomoc w procesie umiędzynarodawiania oferty programowej uczelni oraz promowania polskiego szkolnictwa wyższego i języka polskiego za granicą.
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Poznaliśmy laureatów Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. W gronie nagrodzonych nie mogło zabraknąć autorów związanych z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 
Okładka nagrodzonej książki autorstwa doktor Anny StaniewskiejNa konkurs wpłynęło 47 prac – 8 doktorskich, 29 magisterskich, 1 inżynierska, 4 wieńczące studia podyplomowe oraz 5 opracowań naukowych – z następujących uczelni i instytucji: Politechnika Krakowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechnika Wrocławska, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Muzeum w Gliwicach, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.
 
Po zapoznaniu się z pracami, Komisja Konkursowa przyznała 10 nagród, każda w wysokości 5 tys. zł oraz 11 wyróżnień. W kategorii książka (monografia naukowa) nagrodę zdobyła dr inż. arch. Anna Staniewska z Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autorka została doceniona za monografię pt. „Obłędne Ogrody. Idea krajobrazu terapeutycznego w kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i początku XX wieku”, przedstawiającą genezę i ewolucję, a także interdyscyplinarne korzenie kształtowania krajobrazu jako wsparcia terapii w dawnych zakładach dla osób chorych psychicznie. Opierając się na obszernej bazie źródłowej, dr inż. arch. Anna Staniewska opisała przestrzeń kulturową charakterystyczną dla otoczenia szpitali psychiatrycznych z przełomu XIX i XX w., które lokowano w drobiazgowo zaprojektowanych parkach, nierzadko budując w pobliżu obiekty gospodarcze i ogrody użytkowe, umożliwiające realizację terapii zajęciowej. W pracy przywołano szereg modelowych europejskich przykładów klinik, które wiodły prym w okresie, gdy rodziła się psychiatria jako osobna gałąź medycyny. Książka „Obłędne Ogrody” została opublikowana w 2020 r. przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, które – właśnie za tę monografię – zdobyło Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych (2021 r.). 
 
W kategorii praca doktorska nagrodę otrzymała m.in. dr inż. arch. Dominika Długosz – autorka obronionej na Wydziale Architektury PK rozprawy pt. „Adaptacja zabytkowych kościołów katolickich do nowych funkcji na wybranych przykładach w Polsce oraz Europie zachodniej” (promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka). Mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Skrzypek została jedną z laureatek w kategorii praca magisterska. Komisja nagrodziła jej dyplom pt. „Rewitalizacja obszaru dawnych klinik w dzielnicy Wesoła w Krakowie” (promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK; współpromotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Zieliński). 
 
Więcej informacji na temat Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków tutaj
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
baner obcasyCentrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska 8 marca br. organizuje już 11. konferencję z cyklu „Kobiety w Nauce i Biznesie”. Tym razem temat przewodni to „Świat pod obcasem”.
 
Zaproszone prelegentki są kobietami realizującymi się w pracy naukowej i biznesowej. Uczestnicy konferencji będą mogli posłuchać m.in. o narzędziach rozwoju karier kadry akademickiej w świetle Ustawy 2.0 oraz możliwościach finansowania badań i stypendiów w nowych konkursach Narodowego Centrum Nauki.
 
W ramach wydarzenia odbędzie się też panel dyskusyjny pt. „Czy kariera w nauce i biznesie ma płeć?”. Dyskusja będzie opierała się o pierwsze wyniki projektu GEECCO (Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment), finansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Inicjatywa ma na celu opracowanie i wdrożenie Generalnego Planu Równości, ułatwiającego rozwój kariery zawodowej kobiet-inżynierów. Politechnika Krakowska jest jedną z czterech uczelni w Europie, które realizują ten prekursorski projekt. 
 
Miejscem 11. konferencji „Kobiety w Nauce i Biznesie” będzie Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24. Początek wydarzenia - godz. 9.30.
 
Szczegółowy program na stronie internetowej CTT PK oraz Facebook’u
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zostali sklasyfikowani w najnowszej edycji prestiżowego rankingu TOP 2%, zawierającego nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.
 
Zestawienie najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie opracowywane jest przez Uniwersytet Stanforda, wydawnictwo Elsevier i firmę SciTech Strategies. Ranking zawiera uszeregowane nazwiska 2 proc. naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy we wszystkich dziedzinach nauki, oceniana jest według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia następujące kryteria: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce).
 
Na liście TOP 2% uwzględniono prawie 190 tys. osób z całego świata – specjalistów z 22 dyscyplin podzielonych na 176 bardziej szczegółowych dziedzin. W zestawieniu znalazło się 957 badaczy pracujących w polskich ośrodkach naukowych. 
 
 
Pracownicy Politechniki Krakowskiej na liście TOP 2%: 
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr Marek Malinowski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • dr hab. inż. Lesław Bieniasz, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)

 • dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
 
Na stronie z wynikami rankingu TOP 2% zostało też opublikowane zestawienie osób, których publikacje były najczęściej cytowane przez innych autorów w 2020 r.
 
 
Pracownicy Politechniki Krakowskiej na liście TOP 2% za rok 2020:
 • dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej)

 • prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz (Wydział Inżynierii Lądowej) 

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. Stanisław Drożdż (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK (Wydział Mechaniczny)

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)

 • dr Marek Malinowski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)
 
 
Lista TOP 2% dostępna jest na stronie internetowej: elsevier.digitalcommonsdata.com
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
W dniach od 28 lutego do 2 marca br. w wielickiej kopalni odbędzie się plener artystyczny z udziałem blisko 100 studentów i pedagogów z krakowskich uczelni. Wydarzenie zainauguruje projekt artystyczno-naukowy „Pamięć morza”, organizowany przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka we współpracy z: Politechniką Krakowską – Wydział Architektury, Akademią Sztuk Pięknych – Wydział Architektury Wnętrz i Wydział Malarstwa oraz Uniwersytetem Pedagogicznym – Wydział Sztuki.
 
Ryc 7Organizatorem przedsięwzięcia na Politechnice jest Zakład Architektury i Planowania Wsi Instytutu Projektowania Miast i Regionów WA. W plenerze malarskim wezmą udział studenci I roku studiów II stopnia pod opieką naukową dr hab. inż. arch. Małgorzaty Drożdż-Szczybury, prof. PK i mgr inż. arch. Agaty Korzeniowskiej. Ich zadaniem będzie przygotowanie projektów koncepcyjnych tzw. farm pionowych dla wielickiej kopalni. Tematyka wiąże się bezpośrednio z zagadnieniami podejmowanymi na zajęciach z przedmiotu Architektura i Planowanie Wsi II. 
 
Jako temat przewodni warsztatów w wielickiej kopalni wybrano motyw śladów morza. Płynąca woda, przyrównywana do czegoś nietrwałego, wymykającego się kontroli i ciągle zmiennego, traktowana bywa często jako analogia upływu czasu. Rozległy, podziemny świat kopalni to wynik aktywności natury, m.in. zaniku morza w okresie mioceńskim oraz zapis pracy człowieka, cały czas narażonego na działanie żywiołów. Poznanie tej niedostępnej na co dzień sfery może pomóc studentom kierunków artystycznych i projektowych w rozwijaniu pasji badawczych, a także stworzeniu warunków do powstania współczesnej sztuki, inspirowanej wielickimi plenerami. Studium in situ zastanych motywów, np. zachowanych obiektów inżynierii kopalnianej i interpretacja innych, samodzielnie wybranych solnych wnętrz lub form geologicznych, pozwoli uczestnikom spojrzeć na kopalnię soli z nowej perspektywy. 
Ryc 10
 
Efektem wspólnych działań – oprowadzania, prelekcji i samych warsztatów w scenerii podziemnych wnętrz w Wieliczce – będzie prezentacja prac rysunkowych, malarskich i autorskich koncepcji projektowych w ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich (16 maja – 1 października br.), a następnie w Krakowie. Na wernisaż wystawy poplenerowej przygotowana zostanie monografia pt. „Przestrzeń alternatywna dla działań artystycznych”, obejmująca teksty naukowców, artystów, prowadzących warsztaty i zaproszonych gości. Książka podejmie dialog z plenerową formułą podziemnych warsztatów i szukaniem inspiracji twórczych w miejscu nietypowym.
 
Patronat honorowy nad projektem „Pamięć morza” objęli rektorzy Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Pedagogicznego: prof. Jan Kazior, prof. Stanisław Tabisz i prof. Kazimierz Karolczak. 
 
 
 
(ak)
Na zdjęciach, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce / fot. Agata Korzeniowska
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wsparciem na badania z zakresu nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu i nauk humanistycznych oraz społecznych i o sztuce objętych zostało 912 projektów, w tym z Politechniki Krakowskiej. W sumie w dwóch konkursach NCN naukowcy zgłosili 4531 wniosków. 
 
Konkurs OPUS adresowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę albo – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Zgłaszający wniosek nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie uzyskane w konkursie OPUS można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w instytucie PAN, bibliotece naukowej, czy centrum naukowo-przemysłowym, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi. W OPUS 21 sfinansowanych zostanie 417 projektów. Wśród laureatów są pracownicy Politechniki Krakowskiej: dr hab. inż. Joanna Agnieszka Ortyl, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń z Wydziału Mechanicznego. 
 
Prof. Błażej Skoczeń na projekt pn. „Badanie zjawisk przystosowania (shakedown) i nieprzystosowania (ratchetting) do obciążeń cyklicznie zmiennych w ekstremalnie niskich temperaturach” uzyskał 1 444 250 zł dofinansowania z NCN. Celem przedsięwzięcia jest zbadanie mechanizmów przystosowania i nieprzystosowania struktur wykonanych z nowoczesnych materiałów (wielofazowych i kompozytowych), poddanych działaniu obciążeń cyklicznie zmiennych w ekstremalnych temperaturach. Przystosowanie do obciążeń cyklicznych (tzw. shakedown) ma kluczowe znaczenie dla czasu życia konstrukcji. Zjawisko przystosowania mierzone jest za pomocą energii rozpraszanej na pojedynczym cyklu obciążenia. Jeśli rozpraszana energia maleje z cyklu na cykl i ostatecznie osiąga wartość zerową, wówczas mówi się o przystosowaniu sprężystym. Gdy zachodzi zjawisko nieprzystosowania do obciążeń cyklicznie zmiennych, mamy do czynienia z przyrostem energii rozpraszanej na każdym kolejnym cyklu, co prowadzi do degradacji właściwości fizycznych i mechanicznych materiału oraz przyspieszonego niszczenia obiektu. Jednym ze zjawisk związanych z nieprzystosowaniem do obciążeń cyklicznych jest tzw. ratchetting, którego główną cechą jest przyrost odkształcenia (lub naprężenia) średniego na każdym kolejnym cyklu obciążenia. Zjawiska te były szeroko badane w temperaturach pokojowych oraz podwyższonych. Jednak w literaturze światowej brak opisu badań w temperaturach kriogenicznych, w tym bliskich absolutnego zera. 
 
 
 
logo poziom
 
 
 
Podstawowy cel projektu „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK (1 490 160 zł dofinansowania), polega na syntezie nowej klasy zielonych nano-układów, w których szerszy zakres pochłanianego światła pozwoli na użycie – zyskujących na popularności – źródeł światła typu LED (light emitting diodes) i rozszerzy spektrum zastosowań, m.in. w druku 3D. 
 
Wśród laureatów konkursu PRELUDIUM znalazło się pięcioro młodych naukowców z Politechniki Krakowskiej: mgr inż. Filip Koper, mgr inż. Filip Petko, mgr inż. Natalia Sobuś, mgr inż. Katarzyna Sutor (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), mgr inż. Karolina Mazur (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki). Kierownikiem grantu w ramach PRELUDIUM może być osoba, która nie ma stopnia doktora. Temat zgłoszonego projektu może (lecz nie musi) być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Zespół badawczy w projekcie może składać się z najwyżej trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego. Do konkursu PRELUDIUM 20 zakwalifikowanych zostało w sumie 495 projektów. 
 
Mgr inż. Filip Koper w swoim naukowym przedsięwzięciu pn. „Wytwarzanie trójwymiarowych rusztowań tkankowych dla naczyń krwionośnych wspomagane metodami szybkiego prototypowania w wielofunkcyjnym druku 3D na bazie cyfrowego przetwarzania światła z poli(cytrynianu alkilenu)”, dofinansowanym na kwotę 139 760 zł, zajmie się zaprojektowaniem biotuszy do druku 3D, które mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z komórkami, dzięki biozgodności uzyskanej poprzez zastosowanie do ich wytwarzania polimerów biodegradowalnych. Naukowiec chce stworzyć takie biologiczne „tusze” z materiałów polimerowych otrzymanych z kwasu cytrynowego i dioli (alkoholi o dwóch grupach funkcyjnych) zwanych PAC oraz kwasu itakonowego. Warto wspomnieć, że materiały PAC są obecnie przedmiotem badań pod kątem ich zastosowania do wytwarzania rusztowań tkankowych naczyń krwionośnych. Cechują się bardzo dobrymi właściwościami komórkowymi i mechanicznymi. 
 
„Fotochemiczne dostrajanie zdolności do fotoinicjacji soli jodonowych za pomocą łatwo modyfikowalnych chromoforów: Uwolnienie potencjału łatwego wytwarzania wydajnych kationowych fotoinicjatorów aktywnych w świetle widzialnym”, czyli projekt, którym kieruje mgr inż. Filip Petko (210 000 zł), dotyczy wsparcia dla druku 3D. Podstawowym celem jest synteza wysokowydajnych nowych fotoinicjatorów kationowych opartych o strukturę soli jodoniowych umożliwiających inicjowanie procesu fotopolimeryzacji kationowej w zakresie bliskiego UV oraz światła widzialnego. Dofinansowanie w wysokości 129 120 zł pozwoli mgr inż. Natalii Sobuś na zrealizowanie prac pn. „Projektowanie katalizatorów na bazie naturalnego zeolitu dla konwersji biomasy do bio-kwasów karboksylowych”, dotyczących poszukiwania nowych, odnawialnych źródeł energii. Konwersja odpadów, w tym biomasy lignocelulozowej, stanowiącej m.in. odpad w przemyśle leśnym, papierniczym, rolnictwie, może przyczynić się do uzyskania zrównoważonej gospodarki odpadami, produkcji cennych odnawialnych nośników energetycznych, a przede wszystkim ograniczenia postępujących zmian klimatycznych oraz ograniczenia toksycznych odpadów podczas ich przeróbki. 
 
Mgr inż. Karolina Mazur z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki poprzez projekt „Analiza mechanizmów zmęczeniowych występujących w biodegradowalnych kompozytach polimerowych z uwzględnieniem hydrolitycznej degradacji i technologii produkcji” (finansowanie NCN: 196 560 zł), próbuje wypełnić lukę informacyjną dotyczącą zagadnienia zmęczenia materiałów biopochodnych. Naukowczyni chce przeprowadzić eksperymentalne i obliczeniowe badania zmęczeniowe, aby zrozumieć mechanizmy prowadzące do zniszczenia materiału, co znacznie ułatwi projektowanie inżynierskie i zwiększy bezpieczeństwo pracy materiałów polimerowych i ich kompozytów. Badania doktorantki z WIiTCh, mgr inż. Katarzyny Sutor, służą z kolei poszerzeniu aktualnego stanu wiedzy na temat bioaktywności oraz właściwości antyoksydacyjnych i fizykochemicznych oczyszczonych ekstraktów i wyizolowanych unikalnych acylowanych betacyjanin z miąższu i skórek owoców. Betalainy, w tym stanowiące ich podgrupę betacyjaniny, są grupą naturalnych barwników, które coraz częściej przyciągają uwagę ze względu na swoje cenne właściwości przeciwutleniające, przeciwnowotworowe czy przeciwzapalne. Dodatkowo, dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym i przeważającym braku toksyczności czy alergenności dla ludzi, mogą stanowić alternatywę dla barwników syntetycznych. Główną częścią planowanych prac „Owoce klonów Hylocereus polyrhizus jako alternatywne źródło acylowanych barwników betacyjaninowych w przygotowywaniu mikrosystemów i modulacji metabolizmu komórek raka wątrobowokomórkowego – badania in vitro” (210 000 zł dofinansowania) jest zbadanie wpływu omawianych barwników na aktywność metaboliczną linii komórkowych raka wątrobowokomórkowego oraz ich prawidłowych analogów w testach in vitro.
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
Trwa rekrutacja do wiosennej edycji Otwartego Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej. Jest to doskonała okazja zarówno dla początkujących, jak i fotografów chcących udoskonalić swoje umiejętności i pogłębić dotychczasową wiedzę. 
 
studium1
 
Kurs rozpocznie się 15 marca i potrwa do 28 czerwca br. Ilość miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje związane z rekrutacją znajdują się na stronie internetowej: foto.pk.edu.pl
 
Wykłady Otwartego Studium Fotografii prowadzą uznani wykładowcy Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików i pracownicy Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Wiedza teoretyczna łączona jest z praktyką w pracowni fotograficznej, komputerowej oraz w plenerze. Kurs kończy zbiorowa wystawa fotografii uczestników. 
 
Odwiedź stronę na Facebook’u: www.facebook.com/studiumfoto
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” ukazała się rozmowa z rektorem Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem.
 
 
Na zdjęciu rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Białkiewicz siedzący przy biurku w swoim gabinecieRenoma, świetna kadra, różnorodna oferta studiów, bogata infrastruktura. Czy to dziś wystarczy, by zachęcić kandydatów na studia? 
 
Prof. dr hab. inż. arch. ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ, rektor Politechniki Krakowskiej: – Politechnika Krakowska ma mocną markę, słyniemy z dobrej dydaktyki, mocnej kadry nauczycielskiej, możemy pochwalić się udanymi karierami zawodowymi naszych absolwentów i współpracą z pracodawcami. Ale oferujemy coś więcej niż dobre studia dodatkowe możliwości rozwoju. Zachęcamy do pozytywnej rywalizacji m.in. w ramach działalności naszych kół naukowych, najlepsi studenci otrzymują atrakcyjne nagrody finansowe na swój rozwój. Kreatywność młodych wspieramy przez nasz FutureLab laboratorium studenckich innowacji, które finansuje najbardziej wizjonerskie projekty. Inwestujemy także w aktywnych studentów-naukowców, oferując im fundusz stypendialny wsparcie finansowe dostają najlepsi autorzy wysoko punktowanych publikacji, uczestnicy prestiżowych projektów badawczych, zdobywcy nagród w konkursach krajowych i zagranicznych. Dzięki tym działaniom studenci mają szansę na zbudowanie bogatego CV już podczas studiów. Jako uczelnia techniczna o wysokich aspiracjach zwracamy uwagę, by nasi studenci mogli korzystać z wysokiej klasy laboratoriów. Systematycznie poprawiamy warunki studiowania, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjnej. Oprócz tego powiększyliśmy pakiet pomocy materialnej dla studentów, np. zwiększyliśmy wysokość stypendium rektora do poziomu jednego z najwyższych w Polsce.
 
 
Oferta kierunków studiów na uczelni to mieszanka klasyki i nowoczesności. Które z nich cieszą się największą popularnością?
 
– Budownictwo i architektura to od lat najchętniej wybierane studia, ale w ostatnich latach dołączyły do nich także kierunki IT: informatyka, informatyka stosowana oraz informatyka w inżynierii komputerowej notujemy na nich nawet powyżej 10 osób na miejsce. W ostatnich dwóch, trzech latach widać też wyraźny wzrost zainteresowania kierunkami związanymi ze środowiskiem, jego ochroną, zrównoważonym planowaniem i rozwojem miast i regionów czy odnawialnymi źródłami energii. Z jednej strony oferujemy kandydatom pewien kanon klasycznych dla naszej uczelni kierunków, takich jak budownictwo, transport, architektura, architektura krajobrazu, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, co wynika nie tylko z tradycji, ale też z niesłabnącego zapotrzebowania rynku pracy na wysokiej klasy kadry inżynierskie z tych branż. Z drugiej strony jesteśmy otwarci na nowe potrzeby gospodarki i rynku pracy, stąd w naszej ofercie znaleźć można nowości: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, inżynieria medyczna, biotechnologia, nanotechnologie i nanomateriały, inżynieria czystego powietrza, geoinformatyka czy infotronika. Stale też poszerzamy ofertę kształcenia w języku angielskim.
 
 
W czerwcu uczelnia przyjęła nową strategię rozwoju na lata 2021–2025. Jakie cele stawia sobie Politechnika Krakowska na przyszłość?
 
– Zależy nam na osiągnięciu najwyższej jakości kształcenia poprzez rozbudowę nowoczesnych technik kształcenia i komunikacji ze studentami, wizjonerskie programy studiów tworzone we współpracy z pracodawcami i partnerami zagranicznymi, poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim oraz stałe dopasowywanie oferty kształcenia praktycznego do potrzeb rynku pracy. Priorytetem będzie też podnoszenie jakości badań naukowych oraz wysokie oceny dorobku PK i jej pracowników w ramach ewaluacji dyscyplin naukowych. Najbliższym celem jest uzyskanie w nadchodzącej ocenie kategorii nie niższej niż B+ dla ośmiu dyscyplin uprawianych na PK. Uczelnia przeszła reformy, które mają w tym pomóc. Działamy w nowej strukturze z ośmioma wydziałami, każdy z wiodącą dyscypliną naukową. Powołaliśmy Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które pomaga w aplikowaniu o projekty badawcze oraz opracowywaniu wartościowych interdyscyplinarnych artykułów naukowych. Jeszcze mocniej chcemy postawić na innowacyjne projekty badawcze, realizowane także we współpracy z otoczeniem gospodarczym, samorządowym i ogólnoakademickim. Stąd inwestycje przy wsparciu ogromnych środków unijnych w nowe laboratoria: Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, Centrum Proekologicznych Technologii Energetycznych, Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych w ramach Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej. Priorytetem jest także poprawa warunków studiowania i pracy na PK, stąd ambicja, by wszystkie nasze wydziały miały własne siedziby. Czekają na nie Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Mamy też „Zielony plan dla Politechniki” program działań proekologicznych na uczelni i rewitalizacji wszystkich naszych kampusów w Krakowie.
 
 
Jakiego wsparcia potrzebują szkoły wyższe w związku z dynamicznymi zmianami, jakie zachodzą?
 
– Uczelnie potrzebują prawnej i finansowej stabilności, po to, by planować działania długoterminowo i spokojnie realizować swoją misję. Pandemia pokazała, że nauce można i należy ufać nawet w ekstremalnie trudnych sytuacjach. Na Politechnice Krakowskiej dobrze to widzimy w rosnącej liczbie zaproszeń i zleceń dla naszych ekspertów do udziału w gremiach i projektach, które mają rozwiązać palące problemy miast, regionów, kraju. Bez naukowców nie da się powstrzymać zmian klimatu, rozprawić ze smogiem, przeprowadzić transformacji energetycznej, walczyć z chorobami cywilizacyjnymi. Wciąż jednak wobec nasilenia różnych form populizmu trzeba stać na straży naukowej wiedzy, odważnie bronić jej osiągnięć, bo w dobie „mądrości z internetów” łatwo dezinformacją czy fake newsem zakrzyczeć autorytet naukowca. 
 
 
Pandemia mocno zmieniła uczelnie. Jak wpłynęła na funkcjonowanie PK?
 
– Szybciej przeprowadziliśmy inwestycje w infrastrukturę informatyczną, sprawniej korzystamy z narzędzi elektronicznych wspierających kształcenie. Dziś mamy jednak jeszcze więcej dowodów na to, że uniwersytet opiera się na relacjach, bezpośrednich kontaktach akademickich i nie zastąpimy ich techniką. Do pełnego rozkwitu talentów naszych wychowanków i naukowców potrzebujemy międzyludzkich relacji. Z niecierpliwością czekamy więc na akademicką normalność. W hybrydowej formule kształcenia wprawdzie zdecydowana większość zajęć praktycznych jest prowadzona stacjonarnie, jest więcej pracy w małych grupach, co daje pewne korzyści – lepszy kontakt z praktyczną wiedzą i nauczycielem. Jednak wykłady w dużych grupach realizowane są zdalnie. Zdajemy sobie sprawę, że po wielu miesiącach nauki zdalnej studenci pierwszego roku mogą mieć pewne braki, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych. Dlatego przystąpiliśmy do ministerialnego programu zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki lub chemii. Program korepetycji opracowali nasi najlepsi dydaktycy. Na każdym kroku staramy się pomagać studentom, którzy najbardziej odczuwają skutki pandemii.
 
 
Jednym z istotnych elementów funkcjonowania polskich uczelni są badania naukowe. Ich poziom świadczy o renomie szkoły wyższej. Jakie projekty badawcze są obecnie prowadzone na krakowskiej uczelni?
 
– Naukowcy są zaangażowani m.in. w projekty związane z przemianami energetycznymi i ochroną przed skutkami zmian klimatu, m.in. w porozumienie na rzecz rozwoju energetyki wodorowej w Polsce oraz konsorcjum powołane dla przeciwdziałania suszy. W ramach programu Horyzont 2020 nasi badacze opracowują zeroemisyjny, autonomiczny system energetyczny oparty na instalacjach wykorzystujących OZE, pracują też nad rozwiązaniami technologicznymi na potrzeby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Energooszczędne budownictwo, innowacje technologiczne i materiałowe w tym obszarze to nasz sztandarowy kierunek badawczy od wielu lat. Walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza, badania dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie to kolejna z naszych specjalności. W naszych laboratoriach chemicznych pracujemy także nad substancjami aktywnymi, które mogą być wykorzystywane do produkcji leków, m.in. w celowanej terapii onkologicznej, transplantologii, stomatologii, implantologii. Opracowujemy technologie produkcji leków oparte na zielonej chemii. Światowej klasy sukcesy odnosimy w inżynierii materiałowej, opracowując innowacyjne materiały m.in. na potrzeby naszych partnerów przemysłowych. Mocne zespoły badawcze mamy też w takich dyscyplinach jak inżynieria mechaniczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna czy inżynieria środowiska i energetyka, w górę pnie się nasza informatyka. Wiele innowacyjnych badań prowadzimy w partnerstwie z samorządami – dla Krakowa nasi naukowcy opracowują właśnie standard klimatyczny dla nowych i istniejących budynków użyteczności publicznej. Nasi architekci i studenci uczestniczą też w projektach służących zrównoważonej rewitalizacji terenów poprzemysłowych czy ochronie zabytkowych miast m.in. przed zagrożeniami klimatycznymi i presją inwestorską. Tematów badawczych stale przybywa.
 
 
Pozycja Politechniki jest widoczna w polskich i światowych rankingach. To zasługa m.in. prowadzonych badań?
 
– Biorąc pod uwagę liczbę studentów i pracowników, jesteśmy średniej wielkości uczelnią, ale rozpoznawalną w międzynarodowej przestrzeni badawczej, zwłaszcza w europejskiej. W kilku ostatnich latach Politechnika Krakowska jest klasyfikowana w najważniejszych międzynarodowych rankingach uczelni wyższych, m.in. Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects, THE World University Rankings, QS World University Ranking, QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings, US News Best Global Universities Ranking. Największe sukcesy odnosimy w QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings, sukcesywnie pnąc się w górę. Szczególnie dobrze wypadamy w najważniejszych międzynarodowych rankingach przedmiotowych. W tegorocznej edycji rankingu THE World University Rankings by subject w dziedzinie informatyki w ciągu zaledwie 12 miesięcy PK przesunęła się z pozycji 601–800 na pozycję 501–600. Również w rankingu US News Best Global Universities Rankings by subject w dziedzinie szeroko pojętej inżynierii (Engineering) Politechnika Krakowska odnotowała wzrost. W tym roku nasza uczelnia po raz pierwszy znalazła się również we wspomnianym rankingu w dziedzinie inżynieria materiałowa (Materials Science). Pojawiamy się także w słynnym Rankingu Szanghajskim, w edycji 2018 w dziedzinie inżynierii chemicznej, a w dwóch kolejnych edycjach w dziedzinie inżynierii mechanicznej. Staramy się o to, by dzięki wartościowym badaniom naukowym i publikacjom być widocznym w Europie i świecie. To ważne dla budowania strategicznych partnerstw naukowych i rozwoju uczelni.
 
 
Rozmawiała Agnieszka Usiarczyk z „Rzeczpospolitej” 
 
 
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
GlobalLogic IoT Lab otwarto w piątek, 26 listopada br. na Politechnice Krakowskiej. To nowocześnie wyposażone laboratorium dydaktyczne Internetu Rzeczy (IoT), ufundowane przez firmę GlobalLogic, lidera w branży usług inżynierii cyfrowej. Nowe laboratorium służyć będzie studentom PK, szczególnie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,  do zdobywania praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru Internet of Things, jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w branży usług informatycznych. Zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów, którzy będą umieli tworzyć i obsługiwać inteligentne systemy i urządzenia jest ogromne.
  

 
 
Laboratorium IoT w praktyce
 
Rola nowych technologii rośnie na całym świecie. Ich dynamiczny rozwój ma wpływ nie tylko na przemysł i gospodarkę, ale przede wszystkim na codzienne życie ludzi. – Przyszłość dzieje się tu i teraz. Technologie Internetu Rzeczy (IoT) stały się nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości. Mamy je w domach, są w fabrykach, na ulicach miast. Na nich opierają się inteligentne systemy automatyki domowej i przemysłowej, układy do zarządzania bezpieczeństwem czy systemami transportu. Podejmując współpracę z firmą GlobalLogic zapewniamy naszym studentom dostęp do nowoczesnego sprzętu i unikatowej wiedzy, czerpanej od praktyków branży IoT – mówi prof. Dariusz Bogdał, prorektor Politechniki Krakowskiej ds. nauki.
 
GlobalLogic, firma technologiczna z główną siedzibą w Dolinie Krzemowej, stworzyła dla studentów PK laboratorium Internetu Rzeczy o wartości 100 tys. zł. W nowocześnie zaaranżowanym i wyposażonym wnętrzu znajdują się stanowiska komputerowe ze specjalistycznym sprzętem: monitorami, laptopami i zestawami mikrokontrolerów (Embedded Kits), służącymi do programowania systemów wbudowanych o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Takie systemy są podstawą technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things) czyli sieci przedmiotów codziennego użytku, które mogą się ze sobą komunikować –  wysyłać i odbierać dane – dzięki połączeniu z Internetem. 
 
 
Potrzeba inżynierów inteligentnych systemów
 
Lodówka, która kontroluje domowe zakupy, budzik czuły na pogorszenie pogody, telewizor, który sam zaktualizuje oprogramowanie – to już się dzieje. Obecnie niemal każde urządzenie – poczynając od sprzętów AGD, przez urządzenia rejestrujące parametry zdrowotne pacjenta czy sterujące elektrycznymi autami, po roboty przemysłowe i systemy produkcyjne fabryk – można wyposażyć w dostęp do Internetu. W ramach IoT na całym świecie współpracują ze sobą miliardy urządzeń, a ich – połączone w systemy – możliwości można wykorzystać do zapewnienia bezpieczeństwa i ułatwienia codziennego życia miliardów ludzi. To powoduje, że globalny rynek IoT szacowano w 2019 r. na ponad 1,3 bln USD (dane International Data Corporation). – Dynamiczny rozwój technologii IoT rodzi pilne potrzeby na rynku pracy i edukacji – systemowego kształcenia specjalistów, którzy będą umieli tworzyć i obsługiwać inteligentne systemy i urządzenia – podkreśla dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK,  dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK, na którym powstał GlobalLogic IoT Lab. 
 
To tym ważniejsze, że według raportu Ministerstwa Cyfryzacji z 2019 r. („IoT w polskiej gospodarce”) niewystarczający obecnie napływ kadr może być jedną z poważniejszych barier ograniczających rozwój firm, produktów i usług związanych z IoT w Polsce. – Stąd m.in. zaangażowanie naszej firmy w projekty edukacyjne, współpracę z Politechniką Krakowską i innymi uczelniami, tak, aby już na poziomie studiów wyposażać przyszłych inżynierów w praktyczne umiejętności z zakresu technologii IoT, angażować w realne wyzwania projektowe, które spotkają później w pracy w branży cyfrowych technologii – mówi Oleg Onufriienko, dyrektor Dywizji  GlobalLogic.
 Otwarcie nowego laboratorium na Politechnice Krakowskiej fot 4533  Sala nowego laboratorium Politechniki Krakowskiej. We wnętrzu są stanowiska komputerowe: białe stoliki na których ostawiono sprzęt komputerowy. Przy każdym stoliku ustawiano krzesła z pomarańczowymi obiciami - w kolorze GlobalLogic  Sala nowego laboratorium Politechniki Krakowskiej. We wnętrzu są stanowiska komputerowe: białe stoliki na których ostawiono sprzęt komputerowy. Przy każdym stoliku ustawiano krzesła z pomarańczowymi obiciami - w kolorze GlobalLogic
 
Podczas zajęć w GlobalLogic IoT Lab studenci informatyki Politechniki Krakowskiej poznają zagadnienia związane z podstawami elektroniki i techniki cyfrowej, mikroprocesorami i mikrokontrolerami, systemami wbudowanymi, platformami sprzętowymi. – Zdobędą też wiedzę o budowie sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych o wysokim stopniu rozproszenia, które służyć mogą m.in. tworzeniu inteligentnych systemów analitycznych i kontrolno-pomiarowych czy układów sterowania niemal w każdej dziedzinie życia i gospodarki – wymienia Dariusz Żelasko, pełnomocnik dziekana WIiT PK ds. organizacyjnych.
 
Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu laboratorium studenci mogą też realizować w nim własne projekty, w tym innowacyjne prace dyplomowe. – Poznają też specyfikę naszej firmy i współpracy z klientami z całego świata, będą mogli uczestniczyć w naszych programach stażowych i skorzystać z przyśpieszonej ścieżki aplikacji o pracę – mówi Marcin Szydełko, dyrektor ds. inżynierii w GlobalLogic Poland. W planach jest też współpraca z kołami naukowymi PK, organizacja praktyk i konkursów dla studentów uczelni. 
 Sala nowego laboratorium Politechniki Krakowskiej. We wnętrzu są stanowiska komputerowe: białe stoliki na których ostawiono sprzęt komputerowy. Przy każdym stoliku ustawiano krzesła z pomarańczowymi obiciami - w kolorze GlobalLogic
Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, który – wraz z nowym laboratorium – zacieśnia trwającą od 2019 r. współpracę z GlobalLogic, kształci blisko 1400 studentów. Jego sztandarowym kierunkiem jest informatyka, ciesząca się rekordową popularnością. – Podczas tegorocznej rekrutacji o 108 miejsc ubiegało się ponad 1500 osób. Tylko najlepsi z nich mogą podjąć studia na naszym wydziale i realizować innowacyjny program kształcenia we współpracy z wiodącymi przedstawicielami rynku nowoczesnych technologii, takimi jak GlobalLogic – podkreślał dziekan wydziału prof. Paweł Pławiak podczas otwarcia nowego laboratorium. 
 
 
Z Doliny Krzemowej na globalny rynek
 
Firma GlobalLogic, fundator nowego laboratorium dydaktycznego na PK, od ponad 20 lat działa w branży usług inżynierii cyfrowej, tworząc innowacyjne produkty informatyczne dla klientów z branż: motoryzacyjnej, komunikacyjnej, usług finansowych, opieki zdrowotnej, produkcyjnej, mediów i rozrywki, półprzewodników i technologii. Jej główna siedziba mieści się w Dolinie Krzemowej, ale działa globalnie. Zatrudnia ponad 21 tys. pracowników w 14 krajach, dysponuje ponad 70 laboratoriami, dedykowanymi konkretnym klientom, 30 centrami technologicznymi, 8 studiami projektowymi, 12 biurami sprzedaży. Od 2021 r. GlobalLogic jest częścią grupy Hitachi. W Polsce działa w kilku miastach, m.in. Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi i zatrudnia ponad 1500 inżynierów oraz menadżerów. GlobalLogic Poland specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla systemów wbudowanych oraz cyfrowej transformacji. GlobalLogic IoT Lab na Politechnice Krakowskiej jest trzecim laboratorium dydaktycznym, które firma współtworzyła na polskich uczelniach. Wcześniejsze powstały na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (2018) i w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (2019).
 
(mas)
 
 
 
Na zdjęciach, sala GlobalLogic IoT Lab / fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Już w najbliższą sobotę Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zainauguruje cykl zajęć, w którym wezmą udział przedstawiciele Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
 
kycia22 marca br. o godz. 11.00 wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w spotkaniu, podczas którego dr Radosław Kycia z PK przedstawi przekrój działalności Koła Naukowego ‘Enigma’ z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK. Członkowie ‘Enigmy’ zajmują się zaawansowanymi i interdyscyplinarnymi projektami z pogranicza fizyki, matematyki i informatyki, a także biotechnologii. Pracują w multidyscyplinarnych zespołach, uczestniczą aktywnie w konferencjach i tworzą prototypy nowych urządzeń. 
 
W sobotę studenci z KN ‘Enigma’ wraz ze swoim opiekunem dr Radosławem Kycią zaprezentują wybrane prace naukowe i studenckie realizowane w Instytucie Fizyki oraz spróbują odpowiedzieć  na pytania publiczności związane z tematyką (np. co ma wspólnego spaghetti z gwiazdą neutronową?; co wspólnego mają kasyna w Monte Carlo z fizyką cząstek elementarnych?; co byłoby, gdyby roboty mogły ewoluować jak organizmy żywe?). 
 balon
Uczestnicy zajęć w Muzeum Inżynierii Miejskiej zobaczą unikatowe zdjęcia i filmy ze stratosferycznej misji balonowej pn. „ELF Hunters”, a także gondolę, która bezpiecznie powróciła na ziemię z danymi. Niezwykłe przedsięwzięcie zostało zorganizowane w 2016 r. przez KN ‘Enigma’ we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, kilkoma instytutami naukowymi i firmami. Jej celem był pomiar w górnych warstwach atmosfery rezonansów Schumanna – grupy charakterystycznych maksimów fal elektromagnetycznych w zakresie skrajnie niskich częstotliwości (ELF). Głównym źródłem energii zasilającej rezonans Schumanna są wyładowania elektryczne, powstające w atmosferze ziemskiej.
 
Członkowie KN ‘Enigma’ przedstawią też w przystępny sposób zjawisko interferencji dwóch fal oraz jego wykorzystanie do unoszenia małych obiektów. Uczestnicy będą mogli obejrzeć film pokazujący lewitację kawałka styropianu w laboratorium KN ‘Enigma’, a także projekt zbudowanego przez studentów PK profesjonalnego lewitatora, który każdy może wykonać w domu. 
 
„Co słychać w Instytucie Fizyki Politechniki Krakowskiej?” (Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15), 2 marca 2019 r., godz. 11.00-12.00. 
 
 
(bk)
Na zdjęciach, stratosferyczna misja balonowa: 1) fotografia wykonana podczas lotu balonu; 2) przygotowania do misji / fot. http://fizyk.ifpk.pk.edu.pl/~rkycia/groups/elfHunters.html
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W portalu SmogLab.pl ukazał się wywiad z prof. dr. hab. inż. Markiem Brzeżańskim, kierownikiem Katedry Pojazdów Samochodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, dotyczący kwestii elektromobilności, wodorowych ogniw paliwowych i polskiej strategii rozwoju gospodarki wodorowej. Przypomnijmy, że 14 października br. Politechnika przystąpiła do „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. 
 
Profesor Marek BrzeżańskiProf. Marek Brzeżański (na zdjęciu / fot. Jan Zych) w rozmowie z Tomaszem Borejzą tłumaczy, że w motoryzacji każda zmiana ma charakter ewolucyjny, ponieważ niemożliwa jest natychmiastowa wymiana wszystkich środków transportu. – Dlatego musimy się nastawić na pewien okres przejściowy, kiedy silniki cieplne nadal będą wykorzystywane. Ale w newralgicznych punktach, którymi są duże aglomeracje miejskie, musimy stosunkowo szybko wprowadzać proekologiczne rozwiązania transportowe – mówi prof. Brzeżański w wywiadzie dla smoglab.pl. Naukowiec przekonuje, iż przyszłością motoryzacji jest napęd wodorowy, choć należy jeszcze uporać się z problemami technicznymi dotyczącymi jego taniego odzyskiwania. Już teraz pojawiają się rozwiązania, które wskazują, że będzie to opłacalne: – Pojazd napędzany ogniwem wodorowym też jest elektryczny. Widzę tutaj dużą przyszłość. Ona się bardzo dobrze rysuje także w tym aspekcie, że ogniwa paliwowe nadają się do napędu ciężkiego transportu, maszyn budowlanych, statków i pociągów. Mają znacznie więcej zastosowań niż napęd bateryjny.
 
Badacz z Politechniki Krakowskiej wspomina o polskiej strategii rozwoju gospodarki wodorowej i porozumieniu sektorowym do którego przystąpiła m.in. Politechnika Krakowska. Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański brał udział w pracach – poprzedzającego podpisanie tego dokumentu – Partnerstwa wodorowego. Porozumienie stanowi odpowiedź na globalne wyzwania związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu i w swojej treści proponuje szereg rozwiązań wpisujących się w transformację polskiej energetyki. Istotny wpływ na kształt niniejszego Porozumienia ma polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej ujęta w Europejskim Zielonym Ładzie (ang. Green Deal), na podstawie której Rada Europejska zatwierdziła wiążący dla UE cel zakładający ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990, by do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. 
 
 
Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu z prof. Markiem Brzeżańskim na stronie smoglab.pl
 
 
Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański jest kierownikiem Katedry Pojazdów Samochodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Jego działalność naukowo-badawcza obejmuje trzy podstawowe obszary tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy wykorzystania odpadowych paliw dla celów energetycznych, w tym postprocesowych gazów z procesów przemysłowych i biologicznych. Drugi obszar działalności naukowej to rozwiązania w zakresie systemów zmniejszających emisję toksycznych składników spalin. Trzecim obszarem zainteresowań naukowych prof. Marka Brzeżańskiego są badania nowych systemów napędu pojazdów, m.in. badania drogowe pojazdów hybrydowych oraz pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. W marcu 2019 r. prof. Brzeżański został powołany do Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego. 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Senat Politechniki Krakowskiej na posiedzeniu 27 lutego br.  powołał pierwszą Radę Uczelni. W jej skład weszło 7 osób, w tym 3 spoza społeczności PK. Powołanie rady  na PK wypełnia wymogi nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Kadencja pierwszej Rady Uczelni na Politechnice Krakowskiej rozpocznie się 1 marca br., a zakończy 31 grudnia 2020 r.  
 
Zgodnie z ustawą członkiem rady uczelni może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była karana karą dyscyplinarną, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami, posiada wykształcenie wyższe i nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
 
 
W skład Rady Uczelni na PK weszli, spoza wspólnoty PK:
 
 
wsWitold Szczypiński – wiceprezes Grupy Azoty  (od 2008 r.), w zarządzie Grupy Azoty S.A. odpowiada za integrację produkcji, segment agro, tworzyw oraz syntez organicznych. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej (Wydział Organizacji Produkcji, studia w zakresie organizacji i zarządzania przemysłem), od 1979 r. związany z zawodowo z Zakładami Azotowymi w Tarnowie, obecnie wiceprezes zarządu, a wcześniej m.in. kierownik wydziału i zakłady, dyrektor do spraw technicznych i rozwoju, członek zarządu Grupy Azoty, członek rad nadzorczych licznych spółek, członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk (2011-2015), członek Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt: „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2012-1015), członek Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Kędzierzyn-Koźle (2011-2015), przewodniczący Zarządu Oddziału SITPChem w Tarnowie (2007-2010), autor lub współautor blisko 40 wdrożonych specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym sześciu objętych ochroną patentową.
 
zyczkowskiStefan Życzkowski – prezes zarządu spółki ASTOR, założyciel i współwłaściciel firmy działającej od 1991 r. ASTOR jest dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzy biznesowej i technicznej dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych. Jest  absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, jego specjalność to komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Odbywał praktykę w dziale części zamiennych szwajcarskiego producenta silników Sulzer w Szwajcarii. Pracując podczas studiów w firmie komputerowej, poznał praktycznie zagadnienia związane z budową i oprogramowaniem komputerów PC. Od 1981 r. zajmował się programowaniem oraz tworzeniem interfejsów i gier komputerowych (niektóre z nich udało się z sukcesem sprzedać na rynku). Obecnie zaangażowany w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce. Bierze udział w licznych debatach dzieląc się wiedzą oraz  30-letnim doświadczeniem pracy z przemysłem. Członek Business Centre Club. 
 
drabikJacek Drabik – prezes zarządu spółek Motorola Solutions Systems Polska oraz Motorola Solutions Polska, odpowiada za działalność firmy Motorola Solutions w Polsce. Firma dostarcza rozwiązania telekomunikacyjne dla klientów rządowych, służb bezpieczeństwa publicznego oraz firm komercyjnych. Jest absolwentem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, studia w zakresie mechaniki, specjalność energetyka cieplna. Dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej Odział Kraków & Katowice, członek Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, członek Zarządu Stowarzyszenia ASPIRE, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Małopolskiej Rady Gospodarczej.
 
 
 
 
 
Ze społeczności PK do Rady Uczelni powołani zostali: 

 
gacaprof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (od 2009 r.), kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruch (2013 r.), członek Senatu Politechniki Krakowskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej (od 2012 r.).  Związany z PK od roku 1978. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego PK w specjalności „drogi, ulice, lotniska”. Uczestniczył w realizacji 14 grantów badawczych, z tego w 6 jako ich kierownik. Jest autorem i współautorem ponad 120 publikacji naukowych, ekspertem w zakresie drogownictwa, silnie związanym z praktyką inżynierską, autorem licznych opracowań eksperckich na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwa Infrastruktury. Od 2003 r. członek Rady Programowej ds. Rozwoju Infrastruktury Transportowej Miasta Krakowa; od 2016 r. pracuje w dwóch grupach roboczych Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen (Niemcy) opracowujących zmiany w wytycznych szkolenia audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego i realizacji tego audytu; członek Komisji Budownictwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (od 2003 r.); przewodniczący Sekcji Inżynieria Komunikacyjna KILiW PAN (od 2012 r.); członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 2016 r.). 
 
jastaldr hab. Jacek Jaśtal – dyrektor Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (od 2013), kierownik Zakładu Filozofii, Etyki i Socjologii; członek Senatu PK (od 2011), przewodniczący Senackiej Komisji Etyki (od 2016) i członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry (od 2012); członek komisji rektorskich, m.in. do spraw oceny pracowników PK i przygotowania statutu PK. Absolwent kierunku mechanika stosowana na Wydziale Mechanicznym PK (1988) oraz filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990). Od 1992 r. związany z PK. W 1994 r. obronił z wyróżnieniem doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor trzech monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu filozofii i socjologii. Jego zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z wpływem rozwoju technologicznego na zmiany społeczne i kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki etycznej. Zajmuje się także historią etyki (zwłaszcza etyki starożytnej) oraz teorią moralności. Prowadził badania na Universität zu Köln oraz Freie Universität Berlin.  Przez wiele lat związany z działalnością wydawniczą. W 1999 r. otrzymał stypendium Amerykańskiej Agencji Informacyjnej i Uniwersytetu Stanowego w Bloomington (Indiana, USA) i odbył szkolenie dla wydawców i redaktorów wydawnictw naukowych prowadzone pod auspicjami American Assotiation of University Presses (m.in. w Chicago University Press i The University of Michigan Press (Ann Arbor)).
 
pietraszekdr hab. inż. Jacek Pietraszek – dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej (od 2017 r.), kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania i Statystyki Stosowane (od 2015 r.), absolwent kierunku podstawowe problemy techniki (specjalność mechanika stosowana) na Wydziale Mechanicznym PK, rzecznik dyscyplinarny PK ds. studentów, autor ponad 100 publikacji; kierownik i wykonawca w grantach naukowo-badawczych KNB/MNiSW/NCN oraz projektach POIG, członek: Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (od 1995 r) i Polskiego Komitetu  Normalizacyjnego (od  2007), audytor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, absolwent studiów podyplomowych w Szkole Biznesu (Institute of Business Studies) Politechniki Krakowskiej i  Central Connecticut State University, USA.
 
 
 
 
kostrzewaSkład Rady Uczelni – na mocy ustawy – uzupełnia inż. Michał Kostrzewa, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej, absolwent kierunku biotechnologia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, student studiów II stopnia biotechnologii, członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP i Prezydium Forum Uczelni Technicznych.
 
Do zadań Rady Uczelni należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej  i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, wykonywanie innych zadań określonych w statucie.
 
 
(ms)
 
 
 
 
Zdjęcia, materiały PK
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
22 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej nowej kadencji, podczas którego Marta Tyrka (na zdjęciu / fot. Jan Zych) została wybrana przewodniczącą. Marta jest pierwszą studentką na czele SSPK od 1995 r., a drugą w historii PK. 
 
Zdjęcie portretowe Marty Tyrki. Młoda kobieta uśmiecha się do obiektywu, lekko przechylając głowę. Ma jasne włosy średniej długości. Ubrana jest w biały sweter. W tle widać oświetlone pomieszczenie. Zdjęcie utrzymane jest w ciepłej kolorystyce.Nowa przewodnicząca zacznie pełnić swój urząd 1 grudnia. – To dla mnie niesamowite wyróżnienie! Dołożę wszelkich starań, by godnie reprezentować całą społeczność studencką Politechniki Krakowskiej. W nowej kadencji czeka nas wiele wyzwań dotyczących odbudowy struktur, które pandemia znacząco osłabiła – mówi Marta Tyrka. – Chcemy wyznaczać nowe ścieżki rozwoju Samorządu i konsekwentnie nimi podążać. Podstawą będzie również kontynuowanie silnej reprezentacji Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej na arenie ogólnopolskiej, którą mój poprzednik starannie pielęgnował – zapowiada. 
 
Marta Tyrka jest studentką budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej, a także inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. W minionej kadencji Parlamentu Samorządu Studenckiego PK przewodniczyła Komisji Promocji i Mediów. Jest także członkinią Senatu Politechniki Krakowskiej. W październiku br. Marta została powołana w skład Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – organu opiniodawczo-doradczego przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Studentka PK jest Ambasadorką Strefy Komfortu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2021 r. koordynowała organizację obozu integracyjnego dla nowych żaków pn. „Adapciak”. Wydarzenie było okazją do spotkania z władzami Politechniki, poznania jej kampusów i Krakowa oraz uczestniczenia w licznych atrakcjach podczas pobytu w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego PK w Żywcu.
 
Marta Tyrka zastąpi na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej mgr. inż. Krzysztofa Pszczółkę. Studentka jest drugą kobietą w historii uczelni, która przewodniczy Parlamentowi SSPK. W 1995 r. funkcję tę powierzono Jolancie Król.
 
Wyboru Przewodniczącego Samorządu Studenckiego dokonuje Parlament na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Do kompetencji przewodniczącego należy m.in.: zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Parlamentu oraz kierowanie jego pracami, wykonywanie uchwał Parlamentu, reprezentowanie interesów studentów przed władzami PK i na zewnątrz, pełnienie funkcji reprezentanta studentów w Kolegium Rektorskim, uzgadnianie zasady przyznawania stypendiów dla studentów z własnego funduszu stypendialnego uczelni, koordynowanie prac organów Samorządu. Przewodniczący Parlamentu SSPK z urzędu pełni funkcję delegata do: Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, Forum Uczelni Technicznych, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych ogólnopolskich i regionalnych tematycznych przedstawicielstw samorządów studenckich.
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
promocje 2019 
 
DOKTORZY HABILITOWANI
 
 
Wydział Architektury
 
1. Dr hab. inż. arch. Michał Krupa
Osiągnięcie naukowe: 1) Skawina w okresie zaborów (1772-1918). Urbanistyka i architektura miasta 2) Rabka-Zdrój. Aspekty urbanistyczno-architektoniczne dziedzictwa kulturowego
2. Dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski 
Osiągnięcie naukowe: Wieże mieszkalne
3. Dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska
Osiągnięcie naukowe: Techno-polis. Idea-Struktura-Przestrzeń
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
1. Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz 
Osiągnięcie naukowe: Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym 
2. Dr hab. inż. Teresa Stryszewska
Osiągnięcia naukowe: cykl publikacji nt. „Wybrane aspekty oceny trwałości mineralnych materiałów murowych”
3. Dr hab. inż. Krzysztof Zima
Osiągnięcie naukowe: Kalkulacja kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM
 
Wydział Inżynierii Środowiska
 
1. Dr hab. inż. Agnieszka Lechowska
Osiągnięcie naukowe: Nieustalone modele cieplne elementów budynków
2. Dr hab. Tomasz Ściężor
Osiągnięcie naukowe: Naturalne i antropogeniczne czynniki łuny świetlnej nocnego nieba
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
1. Dr hab. inż. Stanisław Kudła
Osiągnięcie naukowe: Badania procesów chemicznej modyfikacji polimerów etylenowych pod kątem ich wykorzystania technologicznego
 
Wydział Mechaniczny
 
1. Dr hab. inż. Grzegorz Filo
Osiągnięcie naukowe: Metodyka modelowania hydraulicznych i pneumatycznych układów sterowania z wykorzystaniem logiki rozmytej 
 
 
DOKTORZY
 
 
Wydział Architektury 
 
1. Dr inż. arch. Kamil Biskup
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł dysertacji: „Inteligentna architektura w środowisku mieszkaniowym”
2. Dr inż. arch. Joanna Dudek
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Tytuł dysertacji: „Identyfikacja i implementacja wzorców prawidłowego kształtowania śródmiejskiej ulicy na przykładzie miasta Rzeszowa”
3. Dr inż. arch. Joanna Figurska-Dudek
Promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof.  PK
Tytuł dysertacji: „Dukla w średniowieczu (urbanistyka i architektura miasta)”
4. Dr inż. arch. Joanna Malczewska
Promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof.  PK
Tytuł dysertacji: „Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII w.”
5. Dr inż. arch. Tomasz Moskal
Promotor: dr hab. inż. arch. Maciej Motak
Tytuł dysertacji: „Wpływ założeń Ogólnego Planu Zabudowania Miasta Rzeszowa z 1939 roku na dokumenty planistyczne miasta w latach 1939-2003”
6. Dr inż. arch. Jakub Mrozowski
Promotor: dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Jakość przestrzeni społecznych w wybranych obszarach mieszkaniowych na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie”
7. Dr inż. arch. Magdalena Ociepka-Miśkowiec
Promotor: dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Wpływ formy architektonicznej na kształtowanie klimatu akustycznego wnętrz sakralnych”
8. Dr inż. arch. Wojciech Józef Spyrka
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bieda
Tytuł dysertacji: „Planowanie korytarzy osiedleńczych w oparciu o sieć transportu zbiorowego – przykład pasma Doliny Raby”
9. Dr inż. arch. Paulina Tota
Promotor: dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
Tytuł dysertacji: „Mulitisensoryczne przestrzenie publiczne. Zasady tworzenia multisenrorycznych otwartych stref nauki i rekreacji”
10. Dr inż. arch. Beata Walicka-Góral
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Grazyna Schneider-Skalska / dr inż. Krystian Woźniak
Tytuł dysertacji: „”Wpływ urbanistyczno-architektonicznego kształtowania mieszkaniowego wnętrza urbanistycznego na jego komfort akustyczny” 
 
Wydział Inżynierii Lądowej 
 
1. Dr inż. Krystian Birr
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Modelowanie podziału zadań przewozowych w obszarach zurbanizowanych”
2. Dr inż. Dawid Kisała
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Tytuł dysertacji: „Nośność i ugięcia belek zespolonych typu stalowa blacha-beton” 
3. Dr inż. Paweł Kisiel
Promotor: dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Model approach for Polymer Flexible Joints in precast elements joints od concrete pavements (Ujęcie modelowe Polimerowych Złączy Podatnych w połączeniach elementów prefabrykowanych nawierzchni betonowych)”
4. Dr inż. Łukasz Tkaczyk
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Machowski
Tytuł dysertacji: „Badania wybranych doczołowych połączeń śrubowych z imperfekcjami”
5. Dr inż. Anna Zastawna-Rumin
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK / dr inż. Katarzyna Nowak
Tytuł dysertacji: „Analiza efektywności stosowania materiałów fazowo-zmiennych w przegrodach polskich budynków niskoenergetycznych”
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
1. Dr Termeh Darvishzad
Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Promotor pomocniczy: dr inż. Stefan Kurek
Tytuł dysertacji: „Electrooxidation of guanine – the use in quantifying antioxidant activity and nanomolar electroanalysis”
 
Wydział Mechaniczny 
 
1. Dr inż. Magdalena Machno
Promotor: Dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Lipiec
Tytuł dysertacji: „Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna głębokich otworów w materiałach trudnoobrabialnych”
2. Dr inż. Karol Majewski
Promotor: dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Sobota
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania i modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach spiralnie wewnętrznie ożebrowanych”
3. Dr inż. Marcin Pilarczyk
Promotor: dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK / dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Analiza cieplno-wytrzymałościowa krytycznych elementów kotła energetycznego dużej mocy w warunkach nieustalonych”
4. Dr inż. Jakub Tabin
Promotor: prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń 
Tytuł dysertacji: „Modelling and experimental investigation of strain localization in discontinuous plastic flow at cryogenic temperatures”
 
 
Na zdjęciu, uczestnicy promocji doktorów i doktorów habilitowanych, Sala Senacka PK, 1 marca 2019 r. / fot Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs MINIATURA 5. Dzięki otrzymanym środkom 108 badaczek i badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy konsultacyjne. Wśród nagrodzonych naukowców są również pracownicy Politechniki Krakowskiej. 
 
Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W piątej edycji MINIATURY można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na działania trwające do 12 miesięcy.
 
 
 logo poziom
 
 
O przyznanie środków starali się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym z Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne albo artystyczno-naukowe.
 
Wśród laureatów konkursu MINIATURA 5 są naukowcy z Politechniki Krakowskiej. Dofinansowanie do wyjazdu badawczego w wysokości 30 567 zł, podczas którego prowadzone będą działania pn. „Wyznaczenie rozkładu gluonu w protonie przy pomocy modelu dipolowego zależnego od parametru zderzenia”, otrzymała dr hab. Agnieszka Łuszczak, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (Katedra Fizyki). Dr inż. Barbara Kozub pracująca na tym samym wydziale (Katedra Inżynierii Materiałowej) na badania wstępne/pilotażowe „Opracowanie imitacji regolitu księżycowego do druku 3D w technologii Binder Jetting” dostała z NCN 29 700 zł. Wsparcie w zakresie badań wstępnych i pilotażowych uzyskały też naukowczynie z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej): dr inż. Olga Długosz – 49 720 zł na projekt „Badanie możliwość otrzymywania nanocząstek metali w kwasowym środowisku w naturalnych rozpuszczalnikach głęboko eutektycznych”; dr inż. Halyna Kominko – 49 500 zł dla prac pn. „Badania wpływu form występowania związków fosforu na jego mobilność i biodostępność”. Przeprowadzenie badań w projekcie „Cyfrowa rekonstrukcja mikrostruktury betonu asfaltowego dla celów modelowania numerycznego” ułatwi dr. inż. Markowi Klimczakowi z Wydziału Inżynierii Lądowej (Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii) wsparcie NCN w wysokości 5 225 zł. 
 
Wyniki konkursu MINIATURA 5 dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki. 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
6 marca br. o godz. 10.00 w pawilonie „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się wydarzenie pt. „BalticSat From The Sky 2019” – konferencja informacyjna na temat hackathonu organizowanego w ramach współprowadzonego przez Politechnikę Krakowską projektu „BalticSatApps”.
 
konferencjaCelem projektu jest przyspieszenie wprowadzania na rynek usług opartych o dostęp i przetwarzanie danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego, poprzez wykorzystanie potrzeb i wyzwań społecznych oraz akceleracji nowych startupów. Rezultatem przedsięwzięcia będzie udoskonalenie wiedzy i dostępu do danych, dostarczonych przez program Copernicus (program obserwacji Ziemi realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną), a także zwiększenie świadomości, popytu i innowacyjności w obszarze danych satelitarnych. Prace nad projektem „BalticSatApps” prowadzą: Politechnika Krakowska, Krakowski Park Technologiczny oraz Instytut Geodezji i Kartografii wraz z krajami regionu Morza Bałtyckiego - Finlandii, Szwecji, Estonii, Rosji.
 
Na marcową konferencję złoży się cykl krótkich wykładów przygotowanych przez przedstawicieli firm i organizacji publicznych, a także rządowych związanych z sektorem kosmicznym oraz wykorzystujących dane i serwisy platformy Copernicus. Pojawią się m.in. przedstawiciele Skywarn Polska, Instytutu Geodezji i Kartografii, Jlupin, Krakowskiego Parku Technologicznego. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z problematyką inżynierii oprogramowania, przetwarzania dużych zbiorów danych, przetwarzania danych satelitarnych, finansowaniem i wsparciem technologii kosmicznych i satelitarnych w Polsce.
 
Konferencja będzie jednym z wydarzeń poprzedzających tegoroczny dwudniowy hackathon, który w dniach 26-27 kwietnia br. odbędzie się na Politechnice Krakowskiej. Wydarzenie pozwoli wyłonić najlepsze rozwiązania z zakresu usług, wykorzystujących dane satelitarne w pięciu obszarach zastosowań: edukacja oparta o dane satelitarne, przyjazne miasta, rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój, nowe rozwiązania przetwarzania i analizy danych satelitarnych, teledetekcja w naukach o Ziemi.
 
Więcej informacji o projekcie „BalticSatApps” i możliwość rejestracji do udziału w hackathonie na: balticsatapps.pl
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
16 listopada odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Prace Przedwdrożeniowe TRL 4.0, podczas którego mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska odebrała Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów A.I.F.F. Wyróżnienie zostało przyznane na Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine” dla rozwiązania opracowanego przez zespół z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. 
 
CTT 1W tym roku paryskie targi „Concours Lépine” zorganizowano po raz 120. To jedyne wydarzenie tego typu mające ponad stuletnią tradycję. Targi Wynalazczości „Concours Lépine” wypromowały wiele ważnych wynalazków z różnych branż i dziedzin, m.in.: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, drukarkę 3D, sztuczne serce, sztuczne płuco, aparat do transfuzji krwi, szkła kontaktowe. Obecnie w czasie wydarzenia prezentowane są osiągnięcia i innowacje w takich dziedzinach, jak: budownictwo, inżynieria, ekologia, energia odnawialna, chemia, automatyka, hydraulika, mechanika, elektronika, informatyka, telekomunikacja, transport, bezpieczeństwo i zabezpieczenia, rolnictwo, aparatura i sprzęt medyczny, sport i rekreacja, rozwiązania dla biznesu, edukacja, sztuka i design, wyposażenie wnętrz itp.
 CTT 3
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wystawiło w międzynarodowym konkursie innowacyjności „Concours Lépine 2021” w Paryżu rozwiązanie oraz produkt pn. „Sposób otrzymywania bioaktywnego środka hemostatycznego na bazie chitozanu i bioaktywny środek hemostatyczny na bazie chitozanu”, opracowane przez zespół z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej: dr. hab. inż. Marka Piątkowskiego, prof. PK, mgr inż. Julię Radwan-Pragłowską, mgr inż. Aleksandrę Sierakowską, mgr. inż. Łukasza Janusa. Rozwiązanie badaczy z Politechniki Krakowskiej zaprezentowała przed Komisją Konkursową Julia Radwan-Pragłowska. – Prezentacja wywarła wielkie wrażenie, zarówno ze względu na wysoki poziom wynalazczy projektu, jak i fakt, że została wygłoszona w języku francuskim – mówi mgr inż. Małgorzata Ciesielska z CTT PK, odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji konkursowej w języku francuskim.
 
Bioaktywny środek na bazie chitozanu jest wynalazkiem zdolnym zrewolucjonizować branżę ratownictwa medycznego. Posiada unikalne własności tamowania nawet bardzo poważnych krwotoków zagrażających życiu. Ponadto jest skuteczny w warunkach CTT 2hipotermii organizmu oraz hamuje rozwój zakażenia rany. Prosty sposób aplikacji sprawia, że może być stosowany samodzielnie przez ofiary wypadków, zanim dotrze do nich profesjonalna pomoc medyczna. Biokompatybilność i biodegradowalność materiału pozwala wyeliminować potrzebę głębokiego oczyszczania rany i usuwania pozostałości opatrunku. Prace nad projektem oraz udział naukowców z PK w paryskich targach zostały sfinansowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. 
 
16 listopada Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg, prezes Fundacji Eurobiznes-Haller, odpowiedzialnej za stoiska polskie podczas „Concours Lépine”, wręczyła dyplom i Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów A.I.F.F., który odebrała mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska. W wydarzeniu uczestniczył prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał. W czasie posiedzenia Komitetu Monitorującego Prace Przedwdrożeniowe TRL 4.0, statuetka i medal „Lider Innowacji” (kategorie: Kobieta Wynalazca i Start-up typu spin-off) Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG został wręczony dr hab. inż. Joannie Ortyl, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Badaczka została doceniona za działalność naukowo-badawczą, a więc: liczne publikacje, patenty, wzory użytkowe, projekty wynalazcze oraz praktyczne zastosowania i wdrożenia przemysłowe, szczególnie w dziedzinie fotochemii (obejmującej procesy fotopolimeryzacji w układach polimerowych i fotochemiczne procesy przebiegające w cząsteczkach organicznych), a także wysokiej rangi krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia przyznane za działalność naukową i prowdrożeniową. Co więcej, w konkursie „Lider Innowacji” zwyciężyła firma Photo4Chem Sp. z o.o., założona przez prof. Joannę Ortyl.
 
(bk)
 
 
 
 
Na zdjęciach, 1) od lewej: mgr inż. Julia Radwan Pragłowska, Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg, prof. Dariusz Bogdał; 2) dyplom i medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów A.I.F.F.; 3) od lewej: mgr inż. Małgorzata Ciesielska, mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska, Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg, dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, prof. Dariusz Bogdał / fot. CTT PK
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Zapraszamy na Dzień Otwarty na PK, podczas którego wszyscy zainteresowani nauką na naszej uczelni mogą ją bliżej poznać. Politechnikę Krakowską będzie można odwiedzić w godzinach od 9.00 do 14.00. Dla uczestników przygotowaliśmy prezentacje na temat oferty dydaktycznej uczelni, zasad rekrutacji, życia studenckiego i wymiany międzynarodowej. W tym roku specjalny wykład pt. Cała prawda o smogu wygłosi dr hab. Tomasz Ściężor. Na powyższe prezentacje i wykład zapraszamy do Pawilonu Konferencyjno-Wystawowego „Kotłownia” na kampusie przy ul. Warszawskiej 24.
 
grafika DO
 
 
 
 
Dzień Otwarty to wyjątkowa okazja, by osobiście porozmawiać ze studentami i pracownikami uczelni. Na przygotowanych w Galerii „Gil” stanowiskach wydziałów i jednostek uczelni będzie można uzyskać informacje dotyczące studiów na konkretnym kierunku, znaleźć odpowiedzi na pytania o zakwaterowanie w domach studenckich, stypendia i studia za granicą. Swoje drzwi otworzą także wydziały Politechniki Krakowskiej. Uczestnicy wydarzenia będą mieli też okazję zwiedzić nowoczesne laboratoria m.in. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Laboratorium Robotyki, Laboratorium Nokii i Komorę Termoklimatyczną oraz wziąć udział w niektórych zajęciach. Na osoby, które zechcą odwiedzić wydziały znajdujące się poza głównym kampusem PK, będą o godz. 11.00 czekały specjalne autobusy.
 
 
 
 
W tym roku w ramach Dnia Otwartrgo na PK przygotowaliśmy dla naszych gości możliwość wygrania gadżetów Politechniki Krakowskiej! Osoby posiadające konto na Instagramie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „#wybieramPK”. Wystarczy, że uczestnik zrobi zdjęcie podczas Dnia Otwartego, udostępni je na swoim profilu i krótko napisze, dlaczego chce studiować na Politechnice Krakowskiej. 
 
 
 
 
Ponieważ zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu wszystkich materiałów informacyjnych do potrzeb kandydatów na studia, zapraszamy wszystkich uczestników Dnia Otwartego do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety. Kwestionariusze będzie można pobrać na stanowiskach przy wejściu na uczelnię, w galeriach „Gil” oraz „Kotłownia”. Wypełnioną ankietę należy zostawić na recepcji w „Kotłowni”, gdzie po wykładach – o godz. 10.30 – wśród uczestników ankiety zostaną wylosowane nagrody.
 
 
Szczegółowych informacji na temat Dnia Otwartego na PK udziela Dział Promocji – tel. 12 628 20 65, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
*Udział w Dniu Otwartym na PK jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalanie podczas wydarzenia i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora w celach promocyjnych.
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
W piątek, 19 listopada br. prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Naukowiec jest wybitnym specjalistą w dziedzinie mostownictwa, a także badań materiałów i konstrukcji. Przyczynił się do wprowadzenia w Polsce taśm kompozytowych służących wzmocnieniu konstrukcji oraz zastosowania w mostownictwie konstrukcyjnego betonu samozagęszczonego. Senat PK uhonorował prof. Wojciecha Radomskiego podczas uroczystego posiedzenia w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
W dniu 26 maja br. Senat Politechniki Krakowskiej podjął uchwałę w sprawie nadania prof. Wojciechowi Radomskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. 
  

 
 
Wybitne osiągnięcia naukowe i projektowe
 
Fot 1Działalność naukowa prof. dr. hab. inż. Wojciecha Radomskiego, dr. h. c. mult. związana jest z projektowaniem, budową i eksploatacją mostów, a także ich estetyką oraz badaniami i zastosowaniem materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza nowych i niekonwencjonalnych (głównie nowych generacji betonu i kompozytów polimerowych). Prof. Radomski w działalności badawczej zajmował się m.in.: badaniem obiektów mostowych pod obciążeniami statycznymi i dynamicznymi; dynamicznymi właściwościami betonu i fibrobetonu oraz elementów konstrukcyjnych wykonanych z tych materiałów, poddawanych obciążeniom uderzeniowym (prace o charakterze prekursorskim w skali kraju); oddziaływaniami termicznymi na beton i mosty betonowe; efektywnością ekonomiczną w mostownictwie; zastosowaniem techniki komputerowej w projektowaniu, budowie i utrzymaniu mostów; estetyką mostów; zastosowaniem materiałów nowej generacji w mostownictwie, głównie betonów wysokowartościowych, wysokowartościowych betonów lekkich i betonów samozagęszczonych oraz kompozytów polimerowych z włóknami jako elementów do zbrojenia i wzmacniania konstrukcji z betonu; destrukcją konstrukcji z betonu; technicznymi, ekonomicznymi i eksploatacyjnymi aspektami projektowania i budowy mostów betonowych, głównie z betonu sprężonego; modernizacją obiektów mostowych.
 
Prof. Wojciech Radomski opublikował w kraju i za granicą ponad 260 prac, w tym – jako autor lub współautor – 25 książek, 99 artykułów w prestiżowych czasopismach oraz 139 referatów prezentowanych na wielu konferencjach, m. in. w Chinach, Belgii, Hiszpanii, Indiach, Japonii, Malezji, Norwegii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Dwie napisane indywidualnie książki zostały wydane w języku angielskim w Japonii („Fibre Reinforced Concrete”) i w Wielkiej Brytanii („Bridge Rehabilitation”). 
 Fot 4
Obszary badawcze, którymi zajmuje się prof. Wojciech Radomski świadczą o uniwersalnym charakterze jego działalności naukowej. Widoczne jest to jeszcze bardziej, gdy uwzględni się szczegółowe zakresy badań – powiedział w laudacji prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka, dr. h. c., rektor Politechniki Krakowskiej w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. – W swojej działalności prof. Radomski stara się łączyć badania naukowe, poznawcze z zagadnieniami aplikacyjnymi – jest praktykującym inżynierem z uprawnieniami i osiągnięciami projektowymi. W miarę możliwości wprowadza nowe, prekursorskie rozwiązania materiałowe, przede wszystkim do mostownictwa, ale też do innych dziedzin budownictwa.
 
Prof. Radomski brał udział w projektowaniu wielu obiektów mostowych i tunelowych, sprawował również nadzór nad ich wykonywaniem, np. betonowego mostu przez Odrę w Opolu, betonowego podwieszonego Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, betonowego mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Weryfikował wiele projektów konstrukcji budowlanych (m.in. „Spodka” w Katowicach) i inżynierskich oraz opracował liczne ekspertyzy. Jest obecnie konsultantem biur projektowych i firm mostowych. Posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie budownictwa mostowego. Wraz z prof. Tomaszem Siwowskim jest prekursorem wprowadzenia w Polsce taśm kompozytowych do wzmacniania konstrukcji oraz zastosowania w mostownictwie konstrukcyjnego betonu samozagęszczonego (pierwsze krajowe zastosowanie w mostownictwie – łuki Mostu Zamkowego w Rzeszowie).
 
 
Politechnika Warszawska, epizod japoński, Olimpiada Wiedzy Technicznej
 
Fot 6Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski urodził się 21 sierpnia 1941 r. w Lublinie. W 1965 r. ukończył studia na ówczesnym Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Na PW uzyskał stopień naukowy doktora (1972 r.) i doktora habilitowanego (1982 r.). Tytuł profesora otrzymał w 1995 r. Uczony przez wiele lat (1986-2011) kierował Instytutem Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W 2011 r. przeszedł na emeryturę. W latach 2011-2015 był zatrudniony na Politechnice Łódzkiej, a od roku 2018 pracuje na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Odbył staże naukowe i techniczne, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Norwegii i we Włoszech. W latach 1991-1992 pracował na Uniwersytecie w Kanazawa w Japonii. 
 
Jest członkiem naukowych i technicznych organizacji międzynarodowych: przewodniczył Polskiej Grupie International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), zasiadał w trzech komitetach mostowych Transportation Research Board (TRB) w USA. Od wielu lat jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008-2015 – przez dwie kadencje – przewodniczył temu Komitetowi. W 2001 r. i 2004 r. wybierany na przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, pełniąc funkcję jej wiceprzewodniczącego. W latach 2002-2012 wiceprezes Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe. 
 
Prof. Wojciech Radomski wypromował 179 dyplomantów – inżynierów i magistrów inżynierów, 9 doktorów, był recenzentem 35 prac doktorskich, 13 prac habilitacyjnych oraz 15 wniosków o przyznanie tytułu profesora i 9 wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa. Popularyzuje naukę i technikę wśród młodzieży. Przez wiele lat przewodniczył Komitetowi Głównemu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej, organizowanej do uczniów szkół średnich.
 
W 2014 r. Politechnika Świętokrzyska przyznała prof. Wojciechowi Radomskiemu godność doktora honoris causa. W 2017 r. został wyróżniony Medalem Politechniki Warszawskiej. Otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Posiada też szereg odznaczeń resortowych i stowarzyszeniowych. Jest honorowym członkiem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
 Fot tablica
 
Współpraca z Politechniką Krakowską
 
Prof. Wojciech Radomski od ponad 40 lat współpracuje na wielu polach – naukowym, publikacyjnym i organizacyjnym – z Politechniką Krakowską. Wieloletnia kooperacja naukowa z pracownikami Wydziału Inżynierii Lądowej PK została zwieńczona wydaniem wspólnego podręcznika oraz artykułami i referatami. Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski uczestniczył jako recenzent w licznych postępowaniach o nadanie pracownikom PK stopni doktora i doktora habilitowanego, stanowiska profesora uczelni oraz tytułu profesora. Ponadto brał udział w przygotowaniu przez zespoły z Wydziału Inżynierii Lądowej wniosków dotyczących wspólnych projektów badawczych. W czasie pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, prof. Radomski wielokrotnie współpracował z WIL PK przy organizacji, prestiżowej dla inżynierii lądowej, konferencji w Krynicy-Zdroju, a także innych konferencji naukowych organizowanych przez Politechnikę Krakowską.
 
Podczas uroczystości w Collegium Maius, prof. Wojciech Radomski wygłosił wykład pt. „Most nad czasem i przestrzenią – moje związki z Krakowem i jego politechniką”. 
 
 
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
W środę, 6 marca br. w Kielcach odbyła się uroczystość nadania prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Furtakowi – rektorowi PK w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016 – tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. 
 
KFLaudację na cześć prof. Furtaka wygłosiła dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk (Wydział Budownictwa i Architektury PŚk). 
 
Prof. Kazimierz Furtak (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest wybitnym ekspertem w dziedzinie inżynierii lądowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z badaniami konstrukcji i materiałów, budową mostów i tuneli, konstrukcjami betonowymi i drewnianymi, wzmacnianiem i modernizacją konstrukcji mostowych. Jego działalność naukowa zaowocowała m.in. wprowadzeniem do polskiego mostownictwa techniki zespolenia żelbetowej płyty pomostu z dźwigarami stalowymi za pomocą łączników listwowych. 
 
Prof. Kazimierz Furtak swoją pracę naukową i zawodową związał z Politechniką Krakowską. Tytuł magistra uzyskał w 1973 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego PK (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej). Pracę rozpoczął jako asystent stażysta w Zakładzie Budowy Mostów i Tuneli (obecnie Katedrze Budowy Mostów i Tuneli, którą kieruje). Doktorat obronił w 1979 r. Został zatrudniony na stanowisku adiunkta, a ponadto prowadził zajęcia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. Prof. Furtak uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w 1987 r. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1999 r. 
 
Autor lub współautor ponad 300 publikacji naukowych i 130 artykułów. Wypromował ponad 100 prac dyplomowych i ponad 20 przewodów doktorskich. Recenzent rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków profesorskich.
 
Prof. Furtak w latach 1996-2002 przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PK (wcześniej przez sześć lat był prodziekanem tego wydziału). Od 2002 do 2005 r. był prorektorem Politechniki Krakowskiej ds. rozwoju, a w latach 2005-2008 prorektorem ds. nauki. W roku 2008 został wybrany na stanowisko rektora PK. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje: 2008-2012 i 2012-2016. 
 
Od 2017 r. jest przewodniczącym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Ponadto przewodniczy Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, a także Komitetowi Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Członek Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Prof. Kazimierz Furtak od początku kariery zawodowej zdobywał praktyczne doświadczenie jako inżynier i projektant mostów, m.in. w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych, Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt”, Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Konstrukcji Metalowych „Mostostal”, Biurze Projektów i Ekspertyz Budowli Komunikacyjnych „Miastoprojekt” w Krakowie. Uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania mostów i tuneli, kierowania, nadzorowania i kontroli budowy, oceniania i badania stanu technicznego budowli. Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. 
 
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Furtak otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużony dla Polskiego Mostownictwa, Medal Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Infrastruktury, a także nagrody przyznawane przez Politechnikę Krakowską
 
(bk)
 fot1  fot2  fot7  fot9
 fot4  fot5  fot6  fot8

 

 

Na zdjęciach, uroczystość nadania prof. Kazimierzowi Furtakowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej (6.03.2019 r.) / fot. Jan Zych

 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej opracowują dokument o nazwie „Standard klimatyczny” dla nowych i istniejących budynków użyteczności publicznej w Krakowie. Opracowanie ma stać się przystępną i przejrzystą instrukcją realizacji procesu inwestycyjnego przeznaczoną dla projektantów, wykonawców i zarządców miejskich budynków użyteczności publicznej. 9 listopada odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, podczas którego pracownicy uczelni omówili koncepcję „Standardu klimatycznego”. Jego sporządzenie zleciła Politechnice Krakowskiej miejska jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Umowa w tej sprawie została podpisana na początku października br. przez dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK dr. hab. inż. Stanisława M. Rybickiego, prof. PK oraz dr. hab. inż. Marka Bogackiego, prof. AGH, zastępcę dyrektora KEGW. 
 
Rynek w KrakowieW projekt „Standardu klimatycznego” zaangażowanych jest 38 ekspertów z 5 wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Pula zagadnień, którymi zajmują się interdyscyplinarne zespoły naukowców z Politechniki Krakowskiej, jest rozbudowana. Opracowywane są m.in. standardy energetyczne i mikroklimatu otoczenia. Naukowcy zaproponują minimalne standardy energetyczne dla różnych kategorii budynków użyteczności publicznej, opracują – rekomendowane do zastosowania – przedsięwzięcia termomodernizacyjne, a więc przykładowe rozwiązania, analizę opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych, analizę możliwości zastosowania OZE dla różnych kategorii budynków użyteczności publicznej, a także określą standardy w zakresie kształtowania różnych typów budynków użyteczności publicznej, w tym ich geometrii z uwzględnieniem uwarunkowań klimatycznych. Wytyczą także standardy w zakresie zagospodarowania przestrzeni wokół obiektów architektonicznych z uwzględnieniem uwarunkowań mikroklimatycznych i innych uwarunkowań środowiskowych. 
 
Dokument dla Krakowa będzie zawierał również: standardy optymalnego klimatu wewnętrznego (m.in. wytyczne dotyczące sposobu osiągnięcia optymalnego poziomu komfortu cieplnego, jakości powietrza wewnętrznego, komfortu akustycznego, wizualnego, jakości oświetlenia i ergonomii budynku wraz ze zdefiniowaniem minimalnych kryteriów i sposobu oceny wspomnianych parametrów); standardy uwarunkowań architektonicznych i urbanistycznych (m.in. rekomendacje w zakresie sposobu prowadzenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych w różnych uwarunkowaniach architektoniczno-urbanistycznych, środowiskowych, technicznych i innych); standardy związane z przeciwdziałaniem nadmiernej insolacji budynków (m.in. rekomendacja sposobów przeciwdziałania nadmiernej insolacji budynków wraz z uwarunkowaniami ich stosowania); standardy w zakresie adaptacji budynku i jego otoczenia do możliwości zagospodarowania wód opadowych (m.in. opracowanie wstępnych wytycznych w zakresie: miejscowego i powierzchniowego retencjonowania wód opadowych, wykorzystania wody szarej, budowy ogrodów deszczowych i innego typu niebiesko-zielonej infrastruktury); standardy w zakresie ograniczenia zużycia wody pitnej w budynkach (m.in. rekomendacje rozwiązań technicznych i organizacyjnych możliwych do zastosowania wraz z ich uwarunkowaniami, mających na celu zmniejszenie zużycia wody pitnej w budynkach); standardy w zakresie zielonego otoczenia budynków (m. in. rekomendacje w zakresie tworzenia: stref wypoczynku/relaksu/zabawy/edukacji, kształtowania przyjaznego człowiekowi mikroklimatu, siedlisk dla zwierząt, przestrzeni zmniejszającej albo do gruntu). 
 
Podczas ubiegłotygodniowego spotkania w Urzędzie Miasta Krakowa, pracownicy Politechniki Krakowskiej zwrócili szczególną uwagę na potrzebę wypracowania procedur recyklingu materiałów budowlanych pochodzących z remontowanych lub wyburzanych obiektów. – Zmiany są konieczne, traktujemy je wszystkie jak ewolucję w budownictwie, a nie rewolucję – podkreśla prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk. 
 
Zaproponowana koncepcja „Standardu klimatycznego” zostanie teraz przeanalizowana przez jednostki odpowiedzialne za realizację procesów inwestycyjnych w mieście. Prace nad dokumentem dla Krakowa potrwają do połowy 2022 r.
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}

plakat KOS

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK, został laureatem prestiżowej Nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Nagroda przyznawana jest za wyróżniającą się, opublikowaną, twórczą pracę naukową lub cykl prac z dziedziny nauk technicznych. 
 
Na zdjęciu młody mężczyzna w dużych, modnych okularach, z brodą. Pod szyją mucha, elegancka koszula i marynarka. Delikatnie się uśmiecha. To profesor Paweł PławiakProf. Paweł Pławiak został wyróżniony w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja za cykl 31 publikacji dotyczących badań bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim, obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji, które doprowadziły do zaprojektowania nowych skutecznych metod uczenia maszynowego. – W ostatnich dekadach możemy zauważyć wzmożone zainteresowanie różnymi technikami uczenia maszynowego, co jest spowodowane ich niezwykłą przydatnością i możliwością rozwiązywania problemów, które są niezwykle skomplikowane, zwłaszcza przy zastosowaniu sposobów konwencjonalnych. Zalety uczenia maszynowego (w szczególności inteligencji obliczeniowej) leżą we własnościach „odziedziczonych” po ich biologicznych odpowiednikach, takich jak uczenie się i uogólnianie wiedzy (np. sztuczne sieci neuronowe), globalna optymalizacja (np. algorytmy genetyczne) i stosowanie nieprecyzyjnych terminów (np. systemy rozmyte) – mówi prof. Paweł Pławiak z Politechniki Krakowskiej. 
 
Badania prowadzone przez prof. Pławiaka, a bazujące na uczeniu zespołowym, głębokim, obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji doprowadziły do zaprojektowania nowych, skutecznych metod i opracowania procedur przetwarzania i analizy danych, np. nowej metodyki analizy dłuższych dziesięciosekundowych fragmentów sygnału EKG, zaprojektowania nowatorskich wielowarstwowych zespołów klasyfikatorów wraz z odpowiednią genetyczną optymalizacją ich struktur czy opracowania nowej koncepcji warstwowego treningu genetycznego, polegającego na sprzężeniu selekcji cech, walidacji krzyżowej oraz optymalizacji parametrów klasyfikatorów za pomocą algorytmu genetycznego, by wyeliminować efekt przeuczenia. 
 
Uzyskane przez naukowca z PK wyniki mają praktyczny charakter i mogą – poprzez zaimplementowanie zaprojektowanych algorytmów w chmurach obliczeniowych lub urządzeniach mobilnych – zostać wykorzystane np. do wspomagania pracy lekarzy, identyfikowania osób, rozpoznawania tuszu i papieru w medycynie sądowej itp.
 
Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (na zdjęciu / fot. Jan Zych) od 1 stycznia br. pełni funkcję dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Z uczelnią związany jest od 2013 r. W 2012 r. zdobył tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej. Stopień doktora uzyskał również na AGH za rozprawę doktorską pt. „Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolucyjno-neuronowego”, którą obronił z wyróżnieniem w 2016 r. Habilitację uzyskał w 2020 r. na Politechnice Śląskiej (rozprawa pt. „Rozwój metod uczenia maszynowego bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim i obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji”). 
 
Do zainteresowań badawczych prof. Pawła Pławiaka należą: metody uczenia maszynowego (w tym metody inteligencji obliczeniowej), uczenie zespołowe, uczenie głębokie, obliczenia ewolucyjne, klasyfikacja i rozpoznawanie wzorców, przetwarzanie i analiza sygnałów, analiza i eksploracja danych, technologia sensorowa oraz biocybernetyka i medycyna. Naukowiec jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Należy do zespołu doradczego MEiN do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Pracuje też w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. 2 listopada br. prezes Rady Ministrów powołał prof. Pawła Pławiaka na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Łączności – narodowej instytucji badawczo-rozwojowej w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych.
 
Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN przyznawane są badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w okresie ostatnich czterech lat w Polsce, którzy w roku opublikowania pracy lub ostatniej z cyklu zgłoszonych prac nie posiadali tytułu naukowego, nie byli dotychczas wyróżnieni Nagrodą i nie przekroczyli 40. roku życia. Prace będące przedmiotem Nagrody muszą być opublikowane nie później niż w ciągu ostatnich czterech lat kalendarzowych, nie wliczając w to roku przyznawania Nagrody. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN mogą występować członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie komitetów naukowych i problemowych afiliowanych przy Wydziale IV. 
 
W tym roku, oprócz prof. Pawła Pławiaka, nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN otrzymali: dr inż. Grzegorz Bury z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (inżynieria lądowa i transport; rozprawa doktorska pt. „Precise orbit determination of GNSS Satellite using microwave and laser Ranging data”), dr inż. Mateusz Kopeć z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (inżynieria materiałowa; cykl 6 prac dotyczących formowania na gorąco komponentów tytanowych), prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel z Politechniki Poznańskiej (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; cykl 11 prac dot. zbadania i opracowania technologii umożliwiającej konwersję szerokiej gamy substratów pochodzących z odpadów i ścieków na biochemikalia i biopaliwa), dr hab. Filippo Pierini z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki (inżynieria biomedyczna; cykl 4 publikacji dot. reagujących na bodźce nanostrukturalnych hydrożeli), dr inż. Leszek Pstraś z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (inżynieria biomedyczna; praca doktorska pt. „Mathematical modelling of cardiovascular response to haemodialysis” oraz 7 prac powiązanych).
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej został przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki – organu powołanego na mocy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. 
 
Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał na członków komisji trzydziestu jeden przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki i sztuki oraz specjalistów od polityki naukowej.
 
Kadencja Komisji Ewaluacji Nauki będzie trwała cztery lata. Do zadań KEN należy przede wszystkim przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek naukowych, a także ewaluacja kształcenia w szkołach doktorskich. Komisja będzie odpowiedzialna m.in. za przygotowanie projektów wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji, współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej. 
 
SkoczeCzłonkowie Komisji Ewaluacji Nauki zostali wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i instytuty międzynarodowe. W skład komisji weszło także siedem osób wskazanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, które posiadają doświadczenie w zakresie polityki naukowej. 
 
Przewodniczącym KEN pierwszej kadencji został prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń (na zdjęciu / fot. Jan Zych) z Politechniki Krakowskiej. Prof. Skoczeń jest absolwentem PK. Obecnie kieruje Centrum Projektowania Akceleratorów WM PK. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (1992) i w Toyohashi University of Technology w Japonii (1993). Pracował również w Institut Français de Mécanique Avancée (2006). Kierował w CERN jednym z zespołów zajmujących się projektem Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). W 2013 r. został członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest przewodniczącym Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. Autor około 200 publikacji, książek, raportów i opracowań naukowych, w tym trzech monografii. 
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
„Ku pojednaniu” – pod takim hasłem odbyły się tegoroczne XVI Dni Jana Pawła II. W ramach wydarzenia Politechnika Krakowska zorganizowała ogólnopolski konkurs fotograficzny. 18 listopada poznaliśmy zwycięzców. 
 
I Nagroda Katarzyna Kukieka Wszyscy rwni II Nagroda Jacek Ciso Pojednanie z samym sob zaprowadzi do pojednania z blinim III Nagroda Jzef Ciso Pojednaj si a chmury gradowe odejd w sin dal
 
Celem Dni Jana Pawła II jest popularyzacja dziedzictwa Ojca Świętego. W wydarzenie zaangażowane są szkoły wyższe z Krakowa. W ramach Dni JP II – oprócz konkursu fotograficznego – odbywają się zwykle wykłady, debaty, konferencje, sesje naukowe, koncerty i konkurs literacki. Hasłami poprzednich edycji były m.in.: „Niepodległość”, „Prawa człowieka i prawa narodów”, „Miłosierdzie”, „Świętość”, „Nadzieja”, „Uniwersytet”. 
 
Ogólnopolski konkurs, który zorganizowała Politechnika Krakowska, skierowany był zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów fotografii. Uczestnicy mogli przesłać maksymalnie cztery prace (format minimum 30x40 cm) lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), nawiązujące do hasła tegorocznych Dni Jana Pawła II. Na konkurs wpłynęły 52 fotografie wykonane przez 21 autorów. 
 
3 listopada odbyło się posiedzenie jury konkursowego, w składzie: dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK (przewodniczący jury, prorektor ds. ogólnych PK), mgr sztuki Ewa Deskur-Kalinowska (Dział Promocji PK), mgr inż. Jan Zych (art. fot., członek Związku Polskich Artystów Fotografików), mgr Danuta Zajda (sekretarz jury, Dział Promocji PK). Podczas posiedzenia wyłoniono laureatów konkursu. I nagrodę (1500 zł) przyznano Katarzynie Kukiełce, autorce fotografii zatytułowanej „Wszyscy równi”. II nagrodę (1200 zł) otrzymał Jacek Cisło za zdjęcie „Pojednanie z samym sobą zaprowadzi do pojednania z bliźnim”. III nagroda (1000 zł) trafiła do Józefa Cisło, autora pracy pt. „Pojednaj się, a chmury gradowe odejdą w siną dal”. 
 
Na wirtualną wystawę pokonkursową zostało zakwalifikowanych 25 fotografii, które wykonali: Katarzyna Kukiełka, Jacek Cisło, Józef Cisło, Wojciech Domagała, Wojciech Fediuk, Krystian Jaworz, Tomasz Okoniewski, Angelika Palasz, Anna Polak, Paweł Szott, Beata Zawrzel, Anna Zgorzelska. Wręczenie nagród i dyplomów tegorocznym laureatom konkursu odbyło się 18 listopada w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. 
 
 
(bk)
 
 
 
Zdjęcia, prace nagrodzone w tegorocznym konkursie (od lewej: I, II i III nagroda)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

iwp 1

 

 

iwp 2

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Plakat Dni Jana Pawła II„Ku pojednaniu” – pod takim hasłem odbywają się w tym tygodniu XVI Dni Jana Pawła II. W ramach wydarzenia Politechnika Krakowska zorganizowała ogólnopolski konkurs fotograficzny. Zwycięzców poznamy 18 listopada. 
 
Celem Dni Jana Pawła II jest popularyzacja dziedzictwa Ojca Świętego. W wydarzenie zaangażowane są szkoły wyższe z Krakowa. W ramach Dni JP II – oprócz konkursu fotograficznego – odbywają się zwykle wykłady, debaty, konferencje, sesje naukowe, koncerty i konkurs literacki. Hasłami poprzednich edycji były m.in.: „Niepodległość”, „Prawa człowieka i prawa narodów”, „Miłosierdzie”, „Świętość”, „Nadzieja”, „Uniwersytet”.
 
Ogólnopolski konkurs, który zorganizowała Politechnika Krakowska, skierowany był zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów fotografii. Uczestnicy mogli przesłać maksymalnie cztery prace (format minimum 30x40 cm) lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć). Fotografie oceniło jury w składzie: dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK (przewodniczący jury, prorektor ds. ogólnych PK), mgr sztuki Ewa Deskur-Kalinowska (Dział Promocji PK), mgr inż. Jan Zych (art. fot., członek Związku Polskich Artystów Fotografików), mgr Danuta Zajda (sekretarz jury, Dział Promocji PK). Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe w wysokości: 1500 zł (I nagroda), 1200 zł (II nagroda) i 1000 zł (III nagroda).
 
Wręczenie nagród tegorocznym laureatom konkursu nastąpi 18 listopada po mszy św. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego (godz. 17.00). Tego samego dnia o godz. 18.00 Politechnika Krakowska udostępni za pośrednictwem swojej strony internetowej pod adresem pk.edu.pl pokonkursową wystawę uczestników. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Studenci Politechniki Krakowskiej już po raz ósmy włączą się w obchody Dnia Liczby Pi, który – tradycyjnie – odbędzie się 14 marca (czwartek). Jak co roku, śmiałkowie spróbują pobić rekord w recytacji rozwinięcia liczby Pi. Odbędzie się też konkurs w układaniu kostki Rubika na czas. Tegoroczny Dzień Liczby Pi na PK wpisuje się w obchody Jubileuszowego Roku Matematyki i 100. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego. 
 
pi
 
Liczba Pi (3,14) to najsłynniejsza liczba niewymierna w matematyce, definiowana jako stosunek długości obwodu koła do jego średnicy. 14 marca na całym świecie obchodzony jest jej dzień. Na PK wydarzenie organizują studenci Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki. Początek o godz. 11.00 w budynku Politechniki przy ul. Podchorążych 1. Wstęp bezpłatny. 
 
Jednym z głównych punktów programu jest bicie rekordu w recytacji rozwinięcia liczby Pi. Obecny rekord – 2333 cyfry po przecinku – został ustanowiony w ubiegłym roku przez Piotra Sterca, studenta z Wrocławia, który pobił o blisko 400 cyfr poprzedni rezultat z 2014 r., należący do Dawida Wójcika. Organizatorzy zapraszają również do udziału w konkursie układania kostki Rubika na czas. W 2018 r. najlepszy okazał się Łukasz Burliga, uczeń I klasy VII LO w Krakowie – kostkę ułożył w 10,168 s. 
 
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursach mogą dokonać zgłoszenia za pomocą internetowego formularza
 
Dzień Liczby Pi na PK to także interesujące wykłady, możliwość zagrania w planszówki oraz degustacja ciasta „Pi Pie”. 
 

 Zobacz, jak wyglądał Dzień Liczby Pi w 2018 r.

 

 
Program wydarzenia:
 
11.00 - Uroczyste rozpoczęcie
 
11.15-12.00 - Wykład dr. hab. Jana Korońskiego (WFMiI) pt. „Liczba Pi - perła w koronie Królowej nauk”
 
12:00-12:15 - Mini konkurs
 
12:15-13:00 - Wykład prof. dr. hab. Stanisława Drożdża (WFMiI) pt. „Od liczby Pi do kryptowalut”
 
13:00-13:15 - Mini konkurs
 
13:15 - Konkurs układania kostki Rubika na czas, po nim konkurs recytacji rozwinięcia liczby Pi (dokonaj zgłoszenia tutaj)
 
 
Więcej o Dniu Liczby Pi na:
 
 
 (bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Zgodnie z wieloletnią tradycją, studenci Politechniki Krakowskiej zainaugurowali 15 listopada kolejną edycję akcji „Mikołajki – Studenci Dzieciom”. Przez prawie trzy tygodnie żacy z PK będą zbierać fundusze na zakup prezentów dla ponad 160 podopiecznych z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z Krakowa i okolic. Paczkę można też przygotować samemu. W tym roku mikołajkowa akcja charytatywna na PK odbywa się po raz 34. 
 
Dziedziniec Politechniki Krakowskiej. Pod popiersiem Tadeusza Kościuszki zebrała się duża grupa studentów z Samorządu Studenckiego PK. Wszyscy są w mikołajkowych, czerwonych czapeczkach lub opaskach z rogami renifera. W centrum stoją: prorektor ds. studenckich, przewodniczący SSPK oraz maskotka Samorządu - Smok Tadzik.
 
Maskotka Samorządu, Smok Tadzik, trzyma puszkę do której ktoś wrzuca datek na akcję charytatywną. W tle stoi młoda dziewczyna z rogami renifera na głowie. To studentka PK i koordynatorka akcji - Amelia Kwiecińska. Akcja „Mikołajki – Studenci Dzieciom” organizowana jest przez Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej i Radę Osiedla Domów Studenckich PK od 1987 r., kiedy to mieszkańcy akademików przy ul. Skarżyńskiego po raz pierwszy przygotowali prezenty mikołajkowe dla dzieci swoich kolegów i koleżanek z akademika „Rumcajs”. 
 
Tegoroczna edycja została zainaugurowana 15 listopada o godz. 15.15 pod popiersiem Tadeusza Kościuszki przy ul. Warszawskiej 24. W akcji bierze udział ponad 50 studenckich wolontariuszy, a ich koordynatorem jest Amelia Kwiecińska: – Dla mnie to wielkie wyróżnienie, że mogę poprowadzić w tym roku najpiękniejszą przedświąteczną akcję studencką „Mikołajki – Studenci Dzieciom” i koordynować zbiórkę pieniężną oraz paczek dla ponad 160 dzieci i młodzieży z różnych domów dziecka wokół Krakowa. Św. Mikołaj z Politechniki Krakowskiej odwiedzi w tym roku dzieci z ośrodków w Krakowie, Sieborowicach, Miękini, Olkuszu, Chrzanowie, Bochni, Żmiącej koło Ujanowic.
 
Do 3 grudnia na kampusach uczelni prowadzona będzie zbiórka do puszek. Podobnie jak w ub. roku, można przygotować paczkę samemu lub w grupie koleżeńskiej (studenckiej, pracowniczej). Spakowane rzeczy będzie można przynieść osobiście do biura Samorządu Studenckiego PK przy ul. Warszawskiej (budynek CUP, pokój 107) lub wysłać na adres biura SSPK (ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków). Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze zgłosiły już politechnicznym wolontariuszom zapotrzebowanie na zabawki, sprzęty i produkty spożywcze z długim terminem ważności. Podopieczni czekają przede wszystkim na: puzzle, gry planszowe/towarzyskie, klocki LEGO, parasole, ręczniki i pościel, skarpetki w rozmiarach 32-45, sztućce, środki higieny osobistej, piżamy i szlafroki (11-18 lat), słodycze.
 
Zachęcamy do śledzenia informacji o akcji „Mikołajki – Studenci Dzieciom” na Facebooku.
 (bk)
 
 
 
 
Fot. Joanna Skowrońska
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
14 marca br. rozpocznie się Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej. Pełnomocnik rektora ds. studenckich kół naukowych dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak zaprasza na kolejne sesje oraz uroczyste rozdanie dyplomów USKN, w czerwcu br. 
 
 
Terminy i miejsca sesji na wydziałach:
 
14 marca 2019 r.
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki - ul. Podchorążych 1, sala F101, godz. 13.00
 
10 kwietnia 2019 r.
Wydział Inżynierii Lądowej - ul. Warszawska 24, dziedziniec przed budynkiem WIL, godz. 11.00
 
12 kwietnia 2019 r.
Wydział Architektury - ul. Podchorążych 1, sala RW, godz. 9.00
 
28 maja 2019 r.
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej - ul. Warszawska 24, budynek WIiTCh, sala 12, godz. 9.00
 
28 maja 2019 r.
Wydział Inżynierii Środowiska - ul. Warszawska 24, budynek WIŚ, sala 14, godz. 9.30
 
30 maja 2019 r.
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - ul. Warszawska 24, budynek WIEiK, sala A2, godz. 9.30
 
5 czerwca 2019 r. 
Wydział Mechaniczny - al. Jana Pawła II 37, budynek główny WM, sala A109 (sala RW), godz. 9.00
 
 
Uroczyste rozdanie dyplomów dla studentów uczestniczących w Uczelnianej Sesji Kół Naukowych oraz opiekunów kół odbędzie się w sali konferencyjnej „Kotłownia”, 25 czerwca br. o godz. 11.00.
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Kolejny sukces naukowców z Politechniki Krakowskiej podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS, która w dniach 25-27 października odbywała się w formie on-line. Zespół z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki zdobył Złoty Medal za rozwiązanie pn. „Bioactive composite coatings for biomedical application”, dotyczące opracowania wielofunkcyjnych, biozgodnych i bioaktywnych powłok kompozytowych przeznaczonych do różnych zastosowań biomedycznych.
 
Dyplom IWIS - Złoty MedalNad rozwiązaniem pracował zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Dagmara Słota, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, mgr inż. Anna Drabczyk, mgr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk, mgr inż. Magdalena Głąb, mgr inż. Karina Piętak, mgr inż. Mateusz Dyląg, realizując projekt „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego” w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR.04.04.000-00-16D7/18). 
 
Przedmiotem wynalazku docenionego w czasie Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS są powłoki kompozytowe polimerowo-ceramiczne zawierające bioaktywne fosforany wapnia, kolagen i glutation. Zaproponowane rozwiązanie opisuje nowatorskie wielofunkcyjne materiały, które spełniają wymagania nowoczesnych biomateriałów dla implantologii i stomatologii. Dzięki połączeniu dobrze znanej bioaktywności fosforanów wapnia, biokompatybilności naturalnego białka oraz właściwości przeciwutleniających i prozdrowotnych glutationu, a także jego aktywności przeciwzapalnej i zdolności do wspomagania różnicowania osteoklastów, możliwe jest otrzymanie materiałów wielofunkcyjnych, wspomagających proces łączenia implantu z tkankami gospodarza, jak również wspomaganie regeneracji uszkodzonych tkanek. Ponadto, zastosowanie materiałów kompozytowych o proponowanym składzie jako powłok na polilaktydzie pozwala otrzymać materiał bioaktywny o dobrych właściwościach mechanicznych. Dzięki zastosowaniu glutationu powstałe powłoki będą charakteryzować się dodatkowymi właściwościami prozdrowotnymi. 
 
Nasze rozwiązanie znajdzie zastosowanie w stomatologii lub implantologii do produkcji różnego rodzaju implantów, również poddanych obciążeniom dynamicznym. Ponadto –  dzięki wielopoziomowemu działaniu – może wspomóc procesy regeneracyjne tkanek, a równocześnie zapobiegać występowaniu infekcji pozabiegowych związanych z procedurami wszczepiania implantów – mówi prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej. 
 
Innowacje prezentowane podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków stanowią przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. W dniach 25-27 października o swoich wynalazkach opowiadali przedstawiciele instytutów badawczych, szkół wyższych, przedsiębiorstw i indywidualni twórcy. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie, prezentują swój dorobek w 12 kategoriach, od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych. Jak co roku, w największym w Polsce wydarzeniu promującym innowacje wzięli udział wynalazcy z wielu krajów, m.in. Chorwacji, Iranu, Kanady, Malezji, Korei Południowej, Rumunii, Tajwanu.
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
21 marca br. odbędzie się kolejna odsłona Branżowych Targów Pracy, tym razem na kampusie Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37. Wydarzenie organizowane jest przez Biuro Karier PK w ramach projektu PIKAP (Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki). Wstęp wolny.
 
 
btp
 
 
Branżowe Targi Pracy mają charakter nieformalnych spotkań z pracodawcami. Rozmowy dają możliwość bezpośredniego zdobycia informacji o danej firmie, omówienia metod rekrutacyjnych i warunków ewentualnej współpracy oraz weryfikacji dokumentów aplikacyjnych. Pierwsze tego typu targi na PK odbyły się w kwietniu 2018 r. w Galerii „Gil” przy ul. Warszawskiej 24. 
 
Formularz zgłoszeniowy pozwalający na udział w wydarzeniu znajduje się tutaj. Zainteresowane osoby mogą wskazać firmy, z których przedstawicielami chcą się spotkać, a także ustalić dogodną godzinę (między 9.00 a 16.00). Możliwe są też rozmowy w małych grupach, od 4 do 6 osób. Pierwszeństwo udziału w targach mają uczestnicy projektu PIKAP. 
 
Odwiedź stronę Branżowych Targów Pracy na Facebook’u: www.facebook.com/events/258995168355602
 
PIKAP współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020). Uczestnikami mogą zostać studenci czterech ostatnich semestrów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia realizowanych na Politechnice Krakowskiej. Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc lub jego zakończenia. Jednym z głównych celów projektu jest dokonanie bilansu kompetencji studentów PK na podstawie testów diagnostycznych (na platformie on-line) dobranych do odpowiednich stanowisk pracy. Badanie pozwala poznać swoje mocne strony i świadomie pokierować rozwojem osobistym oraz zawodowym. Uczestnicy PIKAP-a mogą również korzystać ze spotkań z doradcami zawodowymi. 
 
Ponadto przewidziano szkolenia i warsztaty prowadzone przez pracowników Biura Karier PK, specjalistów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PK i Centrum Transferu Technologii PK. Organizowane są też spotkania z pracodawcami w formule case studies, pozwalające na wspólne szukanie rozwiązań problemów, z którymi mogą spotkać się przedstawiciele danego zawodu. W ramach dodatkowych form rozwoju, projekt PIKAP przewiduje sesje Assessment Center – metody rekrutacyjnej stosowanej przez najlepsze firmy, polegającej na rozwiązywaniu specjalnie zaprojektowanych zadań.
 
Więcej o projekcie na: kariery.pk.edu.pl i pikap.pk.edu.pl
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zapraszają na konferencję „Podziemny Kraków – hydrologia na obszarze historycznego miasta”. Jak pogodzić dynamiczny rozwój miast z obowiązkiem zachowania ich historycznego dziedzictwa, troską o zasoby wodne i zieleń? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć  badacze zajmujący się zagadnieniami geologiczno-inżynierskimi i hydrogeologicznymi, archeolodzy, architekci i konserwatorzy, przedstawiciele samorządu i specjaliści IT. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 listopada w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa przy Rynku Głównym w Krakowie.
 
Plakat konferencjiMiasta historyczne podlegają intensywnym przekształceniom. Rozwijają komunikację i mobilność, dążą do poprawy standardu życia mieszkańców i podnoszenia walorów użytkowych przestrzeni, przez szeroko rozumianą modernizację infrastruktury, roboty remontowo-budowlane czy nowe inwestycje. Prowadzenie większości tych prac wiąże się z naruszeniem gruntu. Jakie wyzwania może to rodzić dla historycznych miast, zobowiązanych do dbałości o kulturowe dziedzictwo i środowisko, przy jednoczesnym nasileniu negatywnych zjawisk klimatycznych – o tym dyskutować będą uczestnicy konferencji. Wyniki badań archeologicznych, architektonicznych, geologicznych oraz hydrologicznych dają podstawy do wstępnej diagnozy zjawisk, monitorowania zachodzących zmian, a w konsekwencji do poszukiwania skutecznych dróg minimalizowania obserwowanych negatywnych procesów w miastach.
 
Jak przypominają organizatorzy wydarzenia, Kraków od lat 50. mierzy się z problemem zachwiania statyki struktur budowlanych na terenie Starego Miasta (t. Krakowa w obrębie Plant). Od tego czasu prowadzono tu liczne inwestycje dotyczące najpierw wyższych kondygnacji budynków, a w ostatnich 30 latach nasiliła się penetracja podłoża gruntowego, związana głównie z palowaniem fundamentów, przegłębianiem piwnic adaptowanych dla nowych funkcji, co skutkowało wprowadzaniem hydroizolacji  oraz budowaniem podziemnych garaży. Słynny przypadek pękania murów dawnego więzienia św. Michała (dziś siedziby Muzeum Archeologicznego), to najprawdopodobniej efekt prac prowadzonych przy budowie hotelu Radisson. Niekorzystne zjawiska sygnalizują także konserwatorzy z innych miast. Spękanie sklepień w gotyckim kościele św. Mikołaja w Gdańsku zagroziło zabytkowi. Podobne problemy spotykają Poznań i Wrocław – miasta ulokowane w rozlewiskach dużych rzek.
 
Niekontrolowane stosowanie odwodnień budowlanych i przesłon hydroizolacyjnych ma negatywne skutki nie tylko dla zabytków, ale również innych budynków mieszkalnych w centrum Krakowa. To m.in. podtapianie piwnic, zawilgocenie i niszczenie fundamentów oraz ścian, a co za tym idzie – rozwój szkodliwych pleśni i zagrzybień. Pojawiają się też przypadki okresowego istotnego obniżenia zwierciadła wód w stawach i zbiornikach wodnych (np. Staw Płaszowski, Stawy na Dąbiu) oraz zamierania drzew, w tym szczególnie cennych, starych okazów. Dalszą konsekwencją jest pogłębianie zmian klimatycznych i deficytu wody. Zdaniem specjalistów niezbędne jest więc podjęcie pilnych działań, których celem jest w pierwszej kolejności diagnoza stanu, określenie zagrożeń oraz przygotowanie planu przeciwdziałania, a jeśli to możliwe, także odwracania niekorzystnych trendów. Krakowska konferencja ma być pierwszym krokiem w tym kierunku. 
 
W czasie 2-dniowych obrad i debat o tych problemach będą rozmawiać eksperci zajmujący się zagadnieniami geologiczno-inżynierskimi i hydrogeologicznymi, a także archeolodzy, architekci, konserwatorzy, specjaliści IT oraz urzędnicy samorządowi. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, wezmą w niej udział m.in. przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie,  Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Małopolski i Wielkopolski, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wodociągów Miasta Krakowa. 
 
Wydarzenie otrzymało wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronatów udzielili: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
  

 
 
 
Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.konserwacja.pk.edu.pl/hydrologia
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
BurligaNa Politechnice Krakowskiej odbył się po raz ósmy Dzień Liczby Pi. Najlepszy w recytacji rozwinięcia liczby okazał się Dominik Sobczyk z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy. Ubiegłoroczny rekord nie został jednak pobity. 
 
284 - tyle cyfr z rozwinięcia liczby Pi wyrecytował z pamięci zwycięzca konkursu z okazji Dnia Liczby Pi. Drugie miejsce w rywalizacji zajęła Julia Pedrycz z 188 wygłoszonymi cyframi, a trzecie siedmioletnia Natalia Sobczyk (142 cyfry) – najmłodsza uczestniczka w historii konkursu. Nienaruszony pozostaje imponujący rekord Piotra Sterca z 2018 r., który wynosi 2333 cyfry z rozwinięcia Pi. 
 
Oprócz konkursu recytacji rozwinięcia liczby Pi w czwartek na PK rywalizowano także w układaniu kostki Rubika na czas. Tu najlepszy okazał się – drugi rok z rzędu – Łukasz Burliga, uczeń II klasy VII LO w Krakowie, który kostkę ułożył w 10,69 s. Drugi był Bartłomiej Krokos (12,54 s), a trzeci Wojciech Natanek (13,72 s). 
 
W programie Dnia Liczby Pi na Politechnice Krakowskiej były także otwarte wykłady: „Liczba Pi - perła w koronie Królowej nauk” dr. hab. Jana Korońskiego i „Od liczby Pi do kryptowalut” prof. dr. hab. Stanisława Drożdża. Uczestnicy wydarzenia mogli spróbować również ciasta „Pi Pie”.
 
Święto liczby Pi (3,14), najsłynniejszej liczby niewymiernej w matematyce, obchodzone jest na całym świecie 14 marca. Na Politechnice Krakowskiej organizują je studenci Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki.
 
dzien pi
 
 
Na zdjęciach, 1) Łukasz Burliga - zwycięzca konkursu w układaniu kostki Rubika na czas / fot. Jan Zych; zwycięzcy recytacji rozwinięcia liczby Pi / fot. Emilia Przybyłek; 3) prof. Stanisław Drożdż prowadzi wykład / fot. Jan Zych
 
 (bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W dniach 27-29 października na Politechnice Krakowskiej odbywał się Finał Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland w konkurencji Budownictwo cyfrowe/BIM. Sześcioro uczestników walczyło o możliwość wyjazdu do Szanghaju, gdzie jesienią 2022 r. zostanie zorganizowany międzynarodowy konkurs WorldSkills. 
 
WorldSkills to największe na świecie zawody umiejętności branżowych, skupiające ponad 1300 zawodników z 85 państw. Rywalizacja toczy się w ponad 60 konkurencjach z 6 obszarów: technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda. Pojawienie się konkurencji budownictwo cyfrowe/BIM w rozgrywkach WorldSkills jest odpowiedzią na duże zmiany rynku budowlanego. BIM wspiera współpracę wszystkich interesariuszy projektu, dostarcza narzędzi do wytwarzania, przetwarzania, analizy i zarządzania informacją projektu, a dzięki gwarantowanej jakości informacji prowadzi do nowego poziomu efektywności budownictwa i wspiera zrównoważony rozwój. 
 
Gala WorldSkills Poland na Politechnice Krakowskiej Gala WorldSkills Poland na Politechnice Krakowskiej Gala WorldSkills Poland na Politechnice Krakowskiej Gala WorldSkills Poland na Politechnice Krakowskiej
 
W Finale Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland na Politechnice Krakowskiej wzięło udział sześcioro uczestników, którzy mieli do wykonania zadania z kilku modułów. Posługiwali się przy tym zaawansowanymi technikami: modelowania informacji o budynku, koordynacji międzybranżowej, generowania informacji z modeli i jej przetwarzania, umiejętnością pracy w zgodzie ze standardami procesów informacyjnych BIM określonych w normach ISO 19650 i innych, umiejętnością pracy w warunkach stresu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało trzech sędziów: dr inż. Jacek Magiera z Katedry Technologii Informatycznych w Inżynierii Wydziału Inżynierii Lądowej PK – ekspert WorldSkills Poland i przewodniczący składu sędziowskiego, Wojciech Lelek – specjalista ds. BIM z firmy Tech Data Polska, Maciej Spiess – specjalista ds. BIM z AEC Design. Ocenie podlegała dokładność, skrupulatność oraz umiejętność kreatywnego i innowacyjnego podejścia do zadań praktycznych.
 
Złoty medal Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland i możliwość udziału w WorldSkills Shanghai 2022 wywalczył Radosław Mazgaj, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Drugie miejsce zajął Tomasz Kapuścik (absolwent Politechniki Wrocławskiej), a trzecie Kinga Wielgus (absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej). 
 
29 października w Galerii „GIL” na kampusie głównym PK przy ul. Warszawskiej 24 odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom, w której uczestniczyli m.in. prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i oficjalny delegat WorldSkills Poland dr Paweł Poszytek. 
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
14 marca br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie rektora i kanclerza PK z nowo powołaną Radą Uczelni, a następnie jej pierwsze posiedzenie. Rektor prof. dr hab. inż. Jan Kazior wręczył członkom Rady, wybranym przez Senat PK 27 lutego br., akty nominacyjne.
 
Rada PK
 
Odebrali je: prof. Stanisław Gaca, dr hab. Jacek Jaśtal, dr hab. inż. Jacek Pietraszek, Witold Szczypiński, Stefan Życzkowski, Jacek Drabik oraz Michał Kostrzewa. – To historyczna chwila dla Politechniki Krakowskiej. Rozpoczyna działalność trzeci najważniejszy – obok rektora i senatu – organ uczelni – powiedział podczas spotkania rektor PK. Jak podkreślił, nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i Rada PK1nauce” stawia przed członkami Rady Uczelni odpowiedzialne zadania. To m.in. opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni. W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni opiniuje plan rzeczowo-finansowy, zatwierdza sprawozdanie z jego wykonania oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe.
 
Liczymy na aktywność i wsparcie członków Rady uczelni nie tylko w tych obszarach, w których zadania wyznacza Radzie nowa ustawa. Mamy nadzieję, że Państwa wiedza i doświadczenie będą dla nas cennym wsparciem także w innych działaniach na rzecz dalszego rozwoju uczelni, zwłaszcza prowadzenia badań naukowych i kształcenia na wysokim poziomie – podkreślił rektor Jan Kazior.   
 
Kadencja pierwszej Rady Uczelni na Politechnice Krakowskiej rozpoczęła się 1 marca br., a zakończy 31 grudnia 2020 r. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybrali kandydata na  jej przewodniczącego (zgodnie z ustawą to osoba spoza społeczności PK, a ostatecznego wyboru dokona Senat). Rada pracowała także nad swoim regulaminem oraz – na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy – uchwałami dotyczącymi zarządzania nieruchomościami.
 
***
Na posiedzeniu 28 marca  2019 r. Senat PK powołał Stefana Życzkowskiego na przewodniczącego Rady Uczelni.
 
Na zdjęciach, 1) członkowie Rady Uczelni z rektorem PK prof. Janem Kaziorem, od lewej: dr hab. Jacek Jaśtal, prof. Stanisław Gaca, dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. Jan Kazior, Jacek Drabik, Witold Szczypiński, Stefan Życzkowski, inż. Michał Kostrzewa; 2) spotkanie Rady Uczelni z rektorem Janem Kaziorem i kanclerzem PK mgr. inż. Leszkiem Bednarzem / fot. Jan Zych
Aktualizacja 29-03-2019
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
2 listopada prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał dr. hab. inż. Pawła Pławiaka, prof. PK, dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Łączności – narodowej instytucji badawczo-rozwojowej w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych.
 
Profesor Paweł PławiakInstytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa. Realizuje prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku. Współpracuje też z organizacjami i instytucjami badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska naukowego. Aktywnie uczestniczymy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area). Działalność badawcza Instytutu jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań. 
 
Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (na zdjęciu / fot. Jan Zych), nowy dyrektor do spraw naukowych Instytutu Łączności, 1 stycznia br. objął stanowisko dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Z uczelnią związany jest od 2013 r. Pełnił m.in. funkcję zastępcy kierownika Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.
 
Prof. Paweł Pławiak w 2012 r. zdobył tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej. Stopień doktora uzyskał również na AGH za rozprawę doktorską pt. „Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolucyjno-neuronowego”, którą obronił z wyróżnieniem w 2016 r. Habilitację uzyskał w 2020 r. na Politechnice Śląskiej (rozprawa pt. „Rozwój metod uczenia maszynowego bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim i obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji”). 
 
Do zainteresowań badawczych prof. Pławiaka należą: metody uczenia maszynowego (w tym metody inteligencji obliczeniowej), uczenie zespołowe, uczenie głębokie, obliczenia ewolucyjne, klasyfikacja i rozpoznawanie wzorców, przetwarzanie i analiza sygnałów, analiza i eksploracja danych, technologia sensorowa oraz biocybernetyka i medycyna.
 
Naukowiec jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Należy do zespołu doradczego MEiN do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Pracuje też w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
bogdanowskaWojewoda małopolski Piotr Ćwik powołał w ubiegłym tygodniu dr hab. Monikę Bogdanowską z Zakładu Rysunku Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na stanowisko małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 
Dr hab. Monika Bogdanowska jest z wykształcenia konserwatorem dzieł sztuki. Doktorat obroniła na Wydziale Architektury PK, a stopień naukowy doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: konserwacja-restauracja dzieł sztuki. Szczególnie interesuje ją historia Krakowa przełomu XIX i XX wieku, a w ostatnim czasie również modernizm.
 
Doktor Bogdanowska przed podjęciem pracy na Politechnice Krakowskiej, z którą związana jest od 20 lat, była czynnym konserwatorem zabytków. Pracowała m.in. w Pracowni Konserwacji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i przy konserwacji wielu obiektów na terenie Krakowa, m.in. kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Teatru im. Juliusza Słowackiego, Collegium Novum UJ. 
 
Dr hab. Monika Bogdanowska zapowiedziała, że na początku pełnienia przez nią funkcji małopolskiego konserwatora zabytków chce ustalić listę priorytetów dla Małopolski. Jej celem jest usprawnienie działania służb konserwatorskich w województwie, a także zacieśnienie współpracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z mieszkańcami. 
 
 
(bk)
 
Na zdjęciu, dr hab. Monika Bogdanowska / fot. Repozytorium PK 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W dniach 25-27 października odbyła się Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS – największe w Polsce wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Wystawa – ze względu na sytuację epidemiczną – została zorganizowana w formie on-line. Jak co roku, wzięli w niej udział wynalazcy z wielu krajów, np. Chorwacji, Iranu, Kanady, Malezji, Korei Południowej, Rumunii, Tajwanu. Medale IWIS przyznano m.in. twórcom rozwiązań opracowywanych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
 
Dyplom IWIS 1Innowacje prezentowane podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków stanowią przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. O swoich wynalazkach opowiadali przedstawiciele instytutów badawczych, szkół wyższych, przedsiębiorstw i indywidualni twórcy. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie, prezentują swój dorobek w 12 kategoriach, od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych. 
 Dyplom IWIS 2
Srebrne medale IWIS 2021 otrzymały rozwiązania, które powstały w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK: „Analogi nikotyn jako nowe zielone środki ochrony roślin” („Nicotinoids as novel green pesticides”) i „Chemiczne sposoby spowalniające dojrzewanie warzyw i owoców” („Chemical methods for fruits protection”). Autorami nagrodzonych prac są naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej: dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK, dr inż. Agnieszka Łapczuk-Krygier, inż. Agnieszka Fryźlewicz, Jowita Kras i Mikołaj Sadowski. 
 
Pierwszy z wynalazków jest odpowiedzią na problem stosowanych obecnie pestycydów, które nie rozkładają się dostatecznie szybko, kumulują w środowisku, zakłócają prawidłowe funkcjonowanie fauny i flory, a ponadto – poprzez łańcuch pokarmowy i długą depozycję w organizmach – stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. Naukowcy z PK postanowili opracować preparaty oparte na serii analogów nikotyny, które uzyskać można na drodze reakcji [3+2] cykloaddycji – metody minimalizującej niemal do zera ilość nieprzereagowanych substancji, zgodnie z zasadami zielonej chemii. Wskazany sposób umożliwia szybkie, a także ekonomiczne otrzymanie szerokiej gamy złożonych związków heterocyklicznych, z których można wyselekcjonować najlepsze możliwe połączenia chemiczne, które mają szansę stać się skutecznymi i bezpiecznymi dla ludzi oraz zwierząt środkami ochrony roślin. 
 
Marnowanie żywności, jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesności. Przedwczesne psucie się produktów roślinnych generuje ogromne straty zasobów naturalnych, ale też energii. Za wzrost, dojrzewanie i psucie się tych produktów odpowiada wydzielany przez rośliny etylen. Sposobem na przeciwdziałanie starzeniu się tych produktów może być np. stosowanie inhibitorów chemicznych. Badacze z Politechniki Krakowskiej proponują prostą i całkowicie selektywną metodę otrzymywania prekursorów analogów metylocyklopropenu. Zsyntezowanie nowych połączeń z tej grupy i uogólnienie „zielonej” metody ich preparatyki może wspomóc rozwiązanie problemu przechowywania i transportu warzyw i owoców, zwłaszcza dużych ilości. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
plakat edtWybrane publikacje z kolekcji Biblioteki Politechniki Krakowskiej, m.in. „Lwowiana” oraz „Druki polskie i obce wydane do 1918 r.”, zostaną zaprezentowane na wystawie, której wernisaż odbędzie się 25 marca br. o godz. 12.00 w Czytelni Głównej BPK.
 
Najcenniejsze dzieła historyczne z zakresu nauk technicznych zostaną przedstawione w grupach tematycznych. Wystawę wzbogacą unikatowe egzemplarze publikacji, zawierające m.in. dedykacje autorskie, ekslibrisy, pieczątki, odręczne podpisy i notatki.
 
Otwarcie wystawy pt. „Europejski dorobek naukowo-techniczny od XVI w. do pierwszej połowy XX w.” będzie wydarzeniem towarzyszącym konferencji „Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”, która odbędzie się 26 marca w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24. Głównym celem spotkania jest przegląd zagadnień związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz wskazanie działań pozwalających na zwiększenie powszechnego i otwartego dostępu do publikacji naukowych. Podczas konferencji zostaną też zaprezentowane najważniejsze efekty projektu „Europejskie Dziedzictwo Techniczne” (EDT), realizowanego przez Bibliotekę PK od 2016 r. 
 
Więcej informacji o konferencji: 
 
 
 
Koniecznie przeczytaj:
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
W czasie XV Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego, odbywających się pod koniec października w Kielcach, dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej otrzymał odznakę „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej”, przyznaną przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. 
 
image006Medal jest formą wyróżnienia dla osób, które przez swoją działalność w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju komunikacji miejskiej w kraju oraz wykonania statutowych zadań Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, a więc: inicjowania projektów regulacji prawnych w zakresie komunikacji miejskiej oraz ich opiniowania; upowszechniania najnowszych osiągnięć w zakresie komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem problemów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych; stwarzania warunków do równoprawnej konkurencji pomiędzy przewoźnikami komunalnymi, prywatnymi i państwowymi; prowadzenia bazy danych o komunikacji miejskiej w Polsce, współpracy międzynarodowej.
 Profesor Piotr Kisielewski
Dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK (na zdjęciu / fot. m8.mech.pk.edu.pl) pracuje w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, z którą jest związany od 1983 r. (wcześniej Instytut Pojazdów Szynowych). Początkowo prof. Kisielewski skupiał się w swojej pracy na zagadnieniach z zakresu dynamiki i wibroakustyki pojazdów (zawieszenia aktywne i semiaktywne w pojazdach szynowych; szkodliwy wpływ wibracji na człowieka, komfort jazdy oraz ochrona wibroizolacyjna operatorów pojazdów). Od 1995 r. zajmuje się logistyką transportu, zwłaszcza problemami komunikacji miejskiej i transportu kolejowego (modelowanie sieci multimodalnej komunikacji pasażerskiej; planowanie i optymalizacja: rozkładów jazdy, harmonogramów pracy kierowców, zadań pojazdów i kierowców; komputerowe wspomaganie planowania i dyspozycji dużej floty pojazdów). W ostatnim okresie koncentruje się na zastosowaniu zaawansowanych metod optymalizacyjnych – głównie metaheurystycznych – do rozwiązywania problemów logistyki transportu pasażerskiego.
 
Prof. Piotr Kisielewski pracę naukową łączy z praktyką inżynierską jako autor i współautor wdrożonych projektów logistycznych oraz ITS w kolejnictwie i komunikacji miejskiej w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Izraelu, Czechach, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Finlandii, Kazachstanie, Malezji i na Węgrzech. W swoim dorobku naukowym ma 53 publikacje, 71 referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (w językach polskim i angielskim) z przedmiotów takich, jak: modelowanie systemów i procesów transportowych, modelowanie systemów zrównoważonego transportu, metody optymalizacji w logistyce i spedycji, zarządzanie flotą pojazdów, inteligentne systemy transportowe, instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, systemy zarządzania i telematyki transportu.
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Studia podyplomowe Zarządzanie energią, Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi, Logistyka i transport drogowy, realizowane przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej, uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2019. Gala finałowa IV edycji Programu Akredytacji Kierunków Studiów odbyła się 18 marca br. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy. 
 
Studia z Przyszoci
 
statuetkaOrganizatorem merytorycznym Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikatem „Studia z przyszłością” wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i odznaczających się wysoką jakością programów kształcenia oraz odpowiadające potrzebom rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów. 
 
Do programu akredytacyjnego mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, studia podyplomowe, doktoranckie oraz specjalności, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. O przyznaniu wyróżnień decyduje komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym.
 
Dodatkowo, komisja akredytacyjna przyznaje certyfikat i statuetkę „Lider Jakości Kształcenia”. Otrzymują je te kierunki studiów, które uzyskują najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej edycji konkursu. W tym roku wśród najlepszych znalazły się studia podyplomowe Zarządzanie energią, prowadzone przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej.
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej brali udział w prestiżowych paryskich Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine”, które odbywały się od 23 października do 1 listopada pod patronatem prezydenta Francji oraz prefekta francuskiej policji. Podczas wydarzenia wystawcy z kilkunastu krajów świata zaprezentowali ponad 400 innowacyjnych rozwiązań. W tym roku targi „Concours Lépine” zorganizowano po raz 120. To jedyne wydarzenie tego typu mające ponad stuletnią tradycję. 
 
Na zdjęciu młoda kobieta pozująca do zdjęcia na tle ścianki stoiska wystawienniczego. Postać na zdjęciu to Julia Radwan-Pragłowska, która prezentowała wynalazek na paryskiej wystawie. Na ściance, które jest za nią przyczepiono plakaty w języku francuskim.Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Concours Lépine” wypromowały wiele ważnych wynalazków z różnych branż i dziedzin, m.in.: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, drukarkę 3D, sztuczne serce, sztuczne płuco, aparat do transfuzji krwi, szkła kontaktowe. Obecnie w czasie wydarzenia prezentowane są osiągnięcia i innowacje w takich dziedzinach, jak: budownictwo, inżynieria, ekologia, energia odnawialna, chemia, automatyka, hydraulika, mechanika, elektronika, informatyka, telekomunikacja, transport, bezpieczeństwo i zabezpieczenia, rolnictwo, aparatura i sprzęt medyczny, sport i rekreacja, rozwiązania dla biznesu, edukacja, sztuka i design, wyposażenie wnętrz itp.
 
Prezentowane wynalazki zostały poddane oceniane jurorów, którzy brali pod uwagę poziom nowatorstwa, poziom techniki i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania i sprzedaży, potwierdzenie skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań, poziom gotowości wdrożenia i komercjalizacji. Wśród nagrodzonych wynalazków znalazło się rozwiązanie zespołu badaczy z Politechniki Krakowskiej – dr. hab. inż. Marka Piątkowskiego, prof. PK, mgr inż. Julii Radwan-Pragłowskiej, mgr inż. Aleksandry Sierakowskiej, mgr. inż. Łukasza Janusa – pn. „Sposób otrzymywania bioaktywnego środka hemostatycznego na bazie chitozanu i bioaktywny środek hemostatyczny na bazie chitozanu”. Osiągnięcie otrzymało Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów A.I.F.F. 
 
Zajmujemy się tematyką badawczą dotyczącą materiałów bazujących na chitozanie. Chitozan to biopolimer, który możemy znaleźć w pancerzach krabów, krewetek, ale również w grzybach. Zagospodarowujemy tę biomasę odpadową, przygotowując z niej tzw. biomateriały, czyli wyroby służące do zastosowań w medycynie regeneracyjnej – tłumaczy prof. Marek Piątkowski z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. – Nasze materiały służą do tamowania różnego rodzaju krwotoków. Związki te są bioaktywne, dzięki czemu zachowują swoje właściwości nawet w przypadku obniżenia temperatury ciała. Dodatkowo mają właściwości antybakteryjne, a więc do ich zastosowania nie są konieczne dodatkowe antybiotyki
 
Prace zespołu naukowego z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK były wielokrotnie doceniane na międzynarodowych i krajowych targach oraz wystawach wynalazków.
 
(bk)
 
Na zdjęciu, mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska / fot. CTT PK
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Bieg Kociuszkowski 1Bieg Kościuszkowski, którego 43. edycja odbyła się 25 marca br., jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem. W zawodach wystartowały drużyny z uczelni i szkół oraz przedstawiciele służb mundurowych. W głównych kategoriach – sztafet kobiecych i męskich – zwyciężyły drużyny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 
Bieg odbywa się dla upamiętnienia rocznicy objęcia przez Tadeusza Kościuszkę przywództwa insurekcji i uroczystej przysięgi narodowi złożonej 24 marca 1794 r. na Rynku Głównym w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są Politechnika Krakowska, uczelniany klub AZS PK, Centrum Sportu i Rekreacji PK oraz Akademicki Związek Sportowy Kraków.
 
Trasa biegu głównego, w którym rywalizowały sztafety mężczyzn, prowadziła sprzed Politechniki Krakowskiej przez Rynek Główny na Kopiec Kościuszki. W pozostałych kategoriach, m.in.: sztafecie kobiet, biegu VIP-ów oraz biegu osób niepełnosprawnych, zawody odbywały się wokół Rynku Głównego. Po ich zakończeniu, w Klubie Prominent przy ul. Kamiennej 17 odbyło się wręczenie nagród dla najlepszych sztafet i zawodników. 
 
Poniżej podajemy wyniki 43. Ulicznego Biegu Sztafetowego Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki, w poszczególnych klasyfikacjach:
 
Sztafety mężczyzn
1. Akademia Wychowania Fizycznego I
2. Akademia Wychowania Fizycznego II
3. Politechnika Krakowska I
 
Sztafety kobiet
1. Akademia Wychowania Fizycznego I
2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego I
3. Uniwersytet Ekonomiczny II
 
Sztafety wojskowe
1. 6 Brygada Powietrzno-Desantowa
2. 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
3. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu
 
Sztafeta Osób Niepełnosprawnych
1. Politechnika Krakowska
2. AGH Kraków I
3. AGH Kraków I
 
Memoriał dr. Piotra Jeża
1. Patryk Marmon (PK)
2. Andrzej Kowalczyk (AWF II)
3. Szymon Dobaj (AWF I)
 
Puchar Zarządu Głównego AZS
1. Katarzyna Chryczyk – AWF I
2. Justyna Bryzek – AGH I
3. Paulina Górak – UR
 
Memoriał Edwarda Surdyki
1. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
 
Bieg VIP-ów
1. Daniel Bukalski – wiceprezes AZS Kraków
2. Leszek Książek – prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego
3. Joshua Crabtree – oficer ds. bezpieczeństwa Konsulatu USA w Krakowie
 
 Bieg Kociuszkowski  Bieg Kociuszkowski 2
 Bieg Kociuszkowski 3  Bieg Kociuszkowski 4
 Bieg Kociuszkowski 5  Bieg Kociuszkowski 6
 
 
Na zdjęciach, 43. Bieg Kościuszkowski / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Kamil Stańczyk, absolwent Politechniki Krakowskiej, otrzymał Nagrodę im. Tadeusza Tertila, która przyznawana jest autorom najlepszych prac dyplomowych o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Nazwiska zwycięzców ogłoszono 30 października podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Tarnowskiego. 
 
Nagroda im. Tadeusza Tertila została ustanowiona w 2007 r. Jej patron pełnił funkcję burmistrza Tarnowa w latach 1907-1923, z przerwą w czasie okupacji miasta przez wojska rosyjskie (1914-1915). Był też posłem do Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie oraz członkiem Polskiej Komisji Likwidacyjnej. 
 
O nagrodę mogli ubiegać się autorzy prac dyplomowych – absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – mieszkający na stałe w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim. Laureatów wyłoniono w trzech kategoriach: prace magisterskie w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych, prace magisterskie w obszarze nauk pozostałych, prace licencjackie i inżynierskie.
 
Jednym z laureatów XV edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila został Kamil Stańczyk, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Jury doceniło jego pracę magisterską na temat interwencji urbanistycznej, która dotyczy nowego centrum aktywności w Mościcach. Wychowanek PK otrzymał 4 tys. zł oraz dyplom i statuetkę. 
 
Za najlepszą pracę magisterską z obszaru nauk humanistycznych, jury uznało dyplom Krzysztofa Kosteckiego, absolwenta Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, pt. „VSM-Value Stream Mapping jako narzędzie analizy i optymalizacji przepływów w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie firmy XYZ”. W kategorii prace licencjackie i inżynierskie nagroda trafiła do Arkadiusza Kopacza (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa), który postanowił zająć się wizualizacją Nowej Synagogi w Tarnowie. W tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila, wręczono również trzy wyróżnienia dla trojga uczestników: Magdaleny Kozioł (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), Wiktora Bochenka (Uniwersytet Jagielloński), Urszuli Kosiarskiej (Wyższa Szkoła Biznesu). 
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
23 października odbyła się Gala Środowiska Studenckiego Forum Uczelni Technicznych, podczas której poznaliśmy zwycięzców Konkursu Kół Naukowych „KoKoN”. W kategorii Badania Naukowe zwyciężył projekt „Synteza nowych środków ochrony roślin będących analogami nikotyny”, realizowany przez Koło Naukowe Chemików – Sekcję Technologii Chemicznej Organicznej z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
 
Statuetka konkursu KOKONForum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającą 30 samorządów studenckich. Organizacja reprezentuje środowisko studentów uczelni technicznych. Do zadań FUT należy obrona praw studenta, a także przygotowywanie projektów dla żaków. Jedną z takich inicjatyw jest ogólnopolski konkurs „KoKoN” skierowany do studentów angażujących się w działalność kół naukowych. Główny cel przedsięwzięcia to promocja i popularyzacja kół naukowych z uczelni technicznych oraz wyłonienie najlepszych projektów. Rywalizację podzielono na 5 kategorii: Badania Naukowe, Projekt Inżynierski, Edukacja, Innowacje i Nowe Technologie w ekologii, Cyfryzacja
 
Kapituła konkursu nagrodziła w kategorii Badania Naukowe projekt pn. „Synteza nowych środków ochrony roślin będących analogami nikotyny” autorstwa studentów z Koła Naukowego Chemików z PK (Sekcja Technologii Chemicznej Organicznej). – Mając świadomość niedoskonałości stosowanych obecnie preparatów, które nie rozkładają się dostatecznie szybko, kumulują w środowisku, zakłócają prawidłowe funkcjonowanie fauny i flory, a poprzez łańcuch pokarmowy i długą depozycję w organizmach stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, postanowiliśmy poszukać lepszych rozwiązań – mówi Agnieszka Fryźlewicz, studentka na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. 
 
Analogi nikotyny stanowią związki bioaktywne występujące naturalnie w przyrodzie. Synteza serii związków została zaprojektowana tak, aby w jak największym stopniu wykluczyć negatywny wpływ na środowisko. W celu osiągnięcia wymogów środowiskowych, zastosowano reakcje [3+2] cykloaddycji – metodę minimalizującą niemal do zera ilość nieprzereagowanych substancji, zgodnie z zasadami zielonej chemii. Wskazany sposób umożliwia szybkie, a także ekonomiczne otrzymanie szerokiej gamy złożonych związków heterocyklicznych, z których można wyselekcjonować najlepsze możliwe połączenia chemiczne, które mają szansę stać się skutecznymi i bezpiecznymi dla ludzi oraz zwierząt środkami ochrony roślin. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Chemistry of Heterocyclic Compounds”. 
 
Sekcją Technologii Chemicznej Organicznej Koła Naukowego Chemików opiekuje się dr inż. Agnieszka Kącka-Zych z Katedry Chemii i Technologii Organicznej WIiTCh PK.
 
23 października, podczas zjazdu Forum Uczelni Technicznych nagrodzono także działającą od 1990 r. Fundację Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej – przyznano jej nagrodę Przyjaciel FUT.
 
(bk)
 
Fot. WIiTCh 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

28 marca br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej wręczone zostały nagrody dla laureatów eliminacji okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Finał centralny odbędzie się w Wodzisławiu Śląskim, w dniach 11-13 kwietnia br.

 

budowlacy

 

W zmaganiach konkursowych mogli wziąć udział uczniowie liceów i techników. Rywalizację podzielono na trzy etapy: szkolny, okręgowy i centralny. Eliminacje okręgowe zostały przeprowadzone 2 marca 2019 r. w 12 okręgach.
 
Laureaci etapu okręgowego XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych:
 

1. Mateusz Frączek (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)
2. Natalia Ślimak (Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej)
3. Mariusz Łysek (Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie)
4. Julia Skirlińska (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)
5. Stanisław Staszel (Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego Zakopanem)
6. Krzysztof Wielek (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)
7. Wacław Garbień (Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach)
8. Beata Ożóg (Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie)
9. Nikola Węglarz (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)
10. Artur Piegza (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)
11. Justyna Trela (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)
12. Paweł Zagata (Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu)
13. Tomasz Dworczyński (Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie)
14. Krystian Kwiatek (Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie)
15. Adriana Dąbrowska (Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej)
16. Bartłomiej Tokarz (Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej)

 
Pełna lista klasyfikacyjna uczestników zawodów II stopnia XXXII OWiUB znajduje się na stronie internetowej: www.olimpiadabudowlana.pl
 
Finał centralny zmagań odbędzie się w Wodzisławiu Śląskim. Wezmą w nim udział osoby, które w zawodach okręgowych zajęły miejsca od 1 do 3 oraz uczestnicy zakwalifikowani przez Centralne Jury Zawodów na podstawie punktów uzyskanych w II etapie (według ogólnopolskiego zestawienia wyników).
 
Celem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań budownictwem, lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych, zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa oraz stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.
 
Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, który współpracuje z innymi uczelniami, a także instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz budownictwa. Politechnika Krakowska od ponad 20 lat patronuje okręgowemu etapowi zmagań młodych budowlańców. Komitetowi Okręgowemu OWiUB z siedzibą w Krakowie przewodniczy dr inż. Marcin Radoń z Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
 
(bk)
 
 

Na zdjęciu, uczestnicy uroczystości wręczenia nagród laureatom XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z okręgu krakowskiego, Sala Senacka Politechniki Krakowskiej, 28 marca br. / fot. Jan Zych

 

 

 

{fastsocialshare}

 

 

 

Decyzją JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza, 2 listopada 2021 r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

 

 

 

{fastsocialshare}

Wspólne projekty badawczo-rozwojowe, organizacja specjalistycznych seminariów i konferencji, współpraca przy realizacji przez studentów prac dyplomowych i praktyk inżynierskich – to najważniejsze punkty umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską a firmą EDAG Engineering Polska Sp. z o.o. Polska spółka jest częścią niemieckiego koncernu EDAG Engineering GmbH, specjalizującego się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i informatycznych największym i najbardziej uznanym koncernom motoryzacyjnym. Zatrudnia w 60 lokalizacjach na świecie 8,5 tysiąca pracowników. 
 
edag
 
Porozumienie o współpracy podpisali w piątek 29 marca br. prorektor ds. nauki PK prof. Tadeusz Tatara i Damian Portka, członek zarządu oraz dyrektor techniczny EDAG Engineering Polska Sp. z o.o. Prof. Tatara podkreślił znaczenie współpracy w dziedzinie elektromobilności, szczególnie w kontekście walki ze smogiem. Z ramienia PK koordynatorem umowy będzie Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, który podczas podpisania umowy reprezentowali dziekan prof. Adam Jagiełło i prodziekan dr hab. inż. Andrzej Szromba, a od strony firmy EDAG Engineering Polska Sp. z o.o. jej krakowski oddział reprezentowany przez kierownika Michała Braszkiewicza. 
 
Kooperacja w obszarze badawczo-rozwojowym dotyczyć będzie m.in. wspólnych prac nad oprogramowaniem systemów wbudowanych, elektryfikacją pojazdów, konstrukcjami elementów nadwozi pojazdów. Umowa obejmuje także współpracę w obszarze edukacji – w planach są wspólne seminaria, konferencje i szkolenia, w ramach których partnerzy umowy będą mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Przewidywana jest także realizacja prac dyplomowych przez studentów PK na praktyczne tematy, wynikające z potrzeb firmy oraz stworzenie programu praktyk inżynierskich dla studentów.
 
EDAG Engineering Polska Sp. z o.o. jest częścią niemieckiej korporacji EDAG Engineering GmbH, jednego z największych, niezależnych partnerów konstrukcyjno-rozwojowych przemysłu motoryzacyjnego na świecie. W 19 krajach i 60 lokalizacjach zatrudnia 8,5 tysiąca pracowników. Specjalnością firmy jest kompleksowy rozwój pojazdów od pierwszej idei do pojazdów seryjnych. Polska spółka koncentruje się zwłaszcza na projektach z zakresu konstrukcji nadwozi środków transportu. W warszawskiej siedzibie oraz oddziałach w Poznaniu, Lublinie i Krakowie zatrudnia ponad 120 osób i planuje systematyczny rozwój zespołu. W marcu tego roku firma EDAG Engineering została wybrana na tzw. integratora technicznego programu, prowadzącego do stworzenia w Polsce pierwszego samochodu elektrycznego. Odpowiedzialna za to spółka ElectroMobility Poland uznała, że EDAG Engineering  poprzez koordynację prac technicznych zagwarantuje wysoki standard i terminowość wykonania elementów niezbędnych do powstania finalnego produktu. Umowa ramowa  dotyczy konstrukcji i rozwoju trzech odmian nadwoziowych pojazdów elektrycznych. Firma ma być integratorem technicznym, odpowiedzialnym za konstrukcję i rozwój nadwozia pojazdów oraz inżynierię produkcji.  
 (ms)
 
 
Na zdjęciu, podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PK a EDAG Engineering Polska - od lewej: Michał Braszkiewicz, Damian Portka, prof. Tadeusz Tatara / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Na Politechnice Krakowskiej opracowywana jest technologia wysoko efektywnego sorbentu do pochłaniania substancji ropopochodnych. To dobra informacja dla kopalń, stacji paliw, fabryk działających w przemyśle ciężkim czy strażaków, a więc przedsiębiorstw i służb, które mogą zetknąć się z wyciekiem niebezpiecznych substancji. Co więcej, realizowany projekt pozwoli wprowadzić na rynek produkt będący dodatkiem do farb i pokryć antykorozyjnych, a także zapraw i spoiw budowlanych, mający właściwości antybakteryjne, biobójcze i zwiększoną odporność na niszczące działanie pleśni i grzybów. Ambitne przedsięwzięcie prowadzone jest we współpracy ze Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Górniczym Górtech Sp. z o.o. w ramach projektu, który otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierownikiem po stronie PK jest dr inż. Michał Łach z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki.
 
Diatomit ze złoża należącego do przedsiębiorstwa Górtech w komputerowym powiększeniuProjekt pn. „Opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów na bazie diatomitu oraz wypełniaczy diatomitowych”, którego realizacja rozpoczęła się w kwietnia br., uzyskał dofinansowanie z NCBR w konkursie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, którego głównym założeniem było zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich konkurencyjności. Na wsparcie mogły liczyć projekty obejmujące realizację badań przemysłowych i (lub) prac rozwojowych prowadzonych w ramach konsorcjum, tworzonego przez jedną jednostkę naukową i co najmniej jednego przedsiębiorcę. Budżet wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Krakowskiej i firmy Górtech to ponad 7,8 mln zł, z czego budżet przeznaczony na działania PK wynosi prawie 2,5 mln zł. 
 
Celem projektu z udziałem PK jest opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów i materiałów funkcjonalnych na bazie diatomitów (na zdjęciu, diatomit ze złoża należącego do Górtech Sp. z o.o. / fot. Michał Łach), a więc zwięzłych skał osadowych, których głównym składnikiem są szkieleciki okrzemek, zbudowane z bezpostaciowej krzemionki – opalu. Pokrewną do nich kopaliną jest ziemia okrzemkowa. Minerały te znajdują szerokie zastosowanie jako materiały filtracyjne, sorbenty, nośniki środków ochrony roślin i katalizatorów, materiały termoizolacyjne i polerskie. Politechnika Krakowska realizuje projekt wspólnie z Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Górniczym Górtech Sp. z o.o., które już wcześniej współpracowało z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Górtech od ponad 40 lat zajmuje się wydobyciem diatomitu i dysponuje jedyną w Polsce kopalnią tego surowca, znajdującą się w Jaworniku Ruskim na Podkarpaciu. 
 Na zdjęciu młody mężczyzna w okularach, z brodą i wąsami, stylowo zaczesane włosy. Patrzy poważnie w obiektyw. To doktor inżynier Michał Łach
Wiele gałęzi przemysłu interesuje się diatomitem. Obecnie spółka Górtech nie jest w stanie sprostać wymogom związanym z zaawansowanymi technologiami jego mielenia i kalcynacji, a także odpowiedniej obróbki pod kątem zastosowań jako wypełniacze. W konsekwencji, diatomit sprowadzany jest do Polski z zagranicy. Nasz projekt pozwoli na stworzenie i weryfikację innowacyjnej koncepcji technologii produkcji zaawansowanego produktu diatomitowego, a tym samym usprawni pracę podkarpackiego zakładu – mówi dr inż. Michał Łach (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. 
 Na zdjęciu teren kopalni diatomitu na Podkarpaciu: wyrobisko w postaci dziury w ziemi. W tle drzewa z jesiennymi liśćmi w różnych kolorach i fragment nieba
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej skupiają się na opracowaniu technologii wysokoenergetycznego mielenia diatomitu i kalcynacji (ogrzewania w celu usunięcia składników lotnych, wilgoci, związanej wody itp.) tego surowca. W ramach realizowanego projektu planują stworzenie pilotażowej instalacji do kalcynacji wraz z systemem odzysku ciepła, które następnie zostanie wykorzystane w procesie suszenia minerału. – Celem jest znaczna oszczędność energii, a także umożliwienie tworzenia odpowiedniego materiału do różnorodnych zastosowań – tłumaczy Michał Łach. – Otrzymamy sorbent przeznaczony do pochłaniania substancji organicznych i nieorganicznych. Dla przykładu, sorbent diatomitowy sprzedawany obecnie przez firmę Górtech posiada chłonność substancji ropopochodnych na poziomie 60 proc. Zmierzamy do tego, by chłonność wynosiła ponad 130 proc., a więc była większa niż u dostępnych na rynku sorbentów tego typu. Ulepszoną ofertą przedsiębiorstwa na pewno zainteresowane będą kopalnie, firmy transportowe, stacje paliw, fabryki działające w przemyśle ciężkim, firmy zarządzające drogami, straż pożarna i inne służby
 
W wyniku wspólnych prac PK i firmy Górtech (na zdjęciu, teren kopalni w Jaworniku Ruskim / fot. Górtech Sp. z o.o.) powstanie także diatomit w postaci specjalnie spreparowanego pudru (pyłu), stanowiący dodatek do farb i pokryć antykorozyjnych. Naukowcy chcą zaproponować nowinkę w skali międzynarodowej. – Ze względu na niereaktywny charakter, diatomit do tej pory stosowano w przemyśle budowlanym w ograniczonym zakresie. Diatomit w formie pyłu dodany do zapraw i spoiw budowlanych to absolutna nowość, którą chcemy wprowadzić. Poprzez wypełniacz diatomitowy możemy nadać farbom i tynkom właściwości antybakteryjne, biobójcze oraz podnieść ich odporność na niszczące działanie pleśni i grzybów – dodaje dr inż. Michał Łach, kierownik projektu na Politechnice Krakowskiej.
 
Efekty kooperacji Politechniki Krakowskiej ze Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Górniczym Górtech poznamy najwcześniej za półtora roku – datę zakończenia projektu wyznaczono na 30 kwietnia 2023 r. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Na Politechnice Krakowskiej po raz kolejny odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych, organizowana przez Fundację DKMS Polska w ramach projektu Helpers’ Generation. Rejestracji będzie można dokonać w dniach od 3 do 5 kwietnia br. na wszystkich kampusach PK oraz Osiedlu Studenckim w Czyżynach. 
 
W akcji mogą wziąć udział zdrowe osoby w wieku 18-55 lat. Wystarczy we wskazanym miejscu (lista poniżej na plakacie - kliknij, aby powiększyć) wypełnić formularz i za pomocą specjalnych pałeczek pobrać wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, potencjalny dawca otrzymuje potwierdzenie rejestracji oraz kartę dawcy. Cały proces rejestracji i badania próbek trwa od 3 do 4 miesięcy. 
 
plakat DKMS
 
 
 
Założona w 2008 r. Fundacja DKMS Polska jest niezależną organizacją pożytku publicznego i największym ośrodkiem dawców komórek krwiotwórczych w kraju. W ramach projektu Helpers’ Generation, realizowanego od 2013 r., przeprowadzono 1 036 akcji rejestracji i do tej pory zarejestrowano 115 041 potencjalnych dawców szpiku. 
 
 
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
25 października poznaliśmy laureatów 22. edycji ogólnopolskiej Akademickiej Nagrody za najlepszą pracę dyplomową roku „Architektura Betonowa”. Uroczystość ogłoszenia wyników miała charakter hybrydowy. Odbywała się – w ograniczonym gronie – w czytelni Galerii „GIL” na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, a zainteresowane osoby mogły w niej uczestniczyć również za pośrednictwem aplikacji Zoom. 
 Laureaci Konkursu Architektura Betonowa
Zainicjowany w 2000 r. konkurs „Architektura Betonowa” jest efektem współpracy Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu. W tym roku na konkurs wpłynęło 20 prac dyplomowych studentów wydziałów architektury z całej Polski. Decyzją jury, nagrody główne i wyróżnienia otrzymali: 
 
 
Nagrody
 
Apolonia Slesarow z Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, autorka pracy pt. „Way station: Asylum for single Mother with Child / Przystanek: Azyl samotnej matki z dzieckiem”
(promotorka: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska)
 
Estera Cłapińska z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, autorka pracy pt. „Ascetyzm formy jako źródło odnowy – Termy na Kanale Mazurskim”
(promotor: dr hab. inż. arch. Bartosz Hunger, prof. PŁ)
 
Jakub Kozera z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, autor pracy pt. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznych Bytomia. Projekt ośrodka kultury żydowskiej na Placu Grunwaldzkim”
(promotor: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ)
 Prace wyroznione
 
Wyróżnienia
 
Zuzanna Dzięgielewska z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, autorka pracy pt. „Trinity – Memorium Ostatniej Próby Nuklearnej”
(promotor: dr inż. arch. Janusz Grycel)
 
Agnieszka Kępa z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, autorka pracy pt. „Archiwum utopii racjonalizmu w architekturze”
(promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK)
 
Kamila Kiełkowicz z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, autorka pracy pt. „Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”
(promotor: dr inż. arch. Przemysław Bigaj)
 
 
 
 
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej zaprasza obcokrajowców studiujących w Polsce do wzięcia udziału w X edycji Międzynarodowego Konkursu Piosenki o Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej.
 
Konkurs piosenki1
 
Konkurs odbędzie się 9 kwietnia br. w Klubie Studenckim „Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1, w Krakowie. Rozpoczęcie o godzinie 18.00. Uczestnicy wykonują wybraną przez siebie piosenkę w języku ojczystym oraz w języku polskim. – Można śpiewać indywidualnie, w duecie lub w grupie. Ze swoimi zagranicznymi kolegami mogą wystąpić również polscy studenci – wyjaśnia Agnieszka Kamińska z MCK PK.
 
W ubiegłym roku Rogerio Ngudiangani z Angoli oraz duet Kevin Avelino z Angoli i Ahmed Douieb z Maroka zdobyli ex aequo Nagrodę Rektora PK (czytaj więcej).
 
mck 1
 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia to pozawydziałowa jednostka Politechniki Krakowskiej. MCK prowadzi przede wszystkim językowe kursy przygotowawcze dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć studia w Polsce. Jest jedną z niewielu takich jednostek w naszym kraju i jedyną w Krakowie, która posiada uprawnienia do kierowania swoich absolwentów na bezpłatne studia w polskich uczelniach publicznych.
 
Jednostkę (jako program Ośrodka Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się) powołał minister nauki i szkolnictwa wyższego, 31 lipca 1985 r. W roku 2002, Ośrodek Kształcenia Urbanistów został przekształcony w Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych, a w 2007 r. w Międzynarodowe Centrum Kształcenia.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, uczestnicy ubiegłorocznego, IX Konkursu Piosenki o Nagrodę Rektora PK, Klub „Kwadrat” / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Tablica 223 października, w 65. rocznicę wybuchu powstawania węgierskiego, na dziedzińcu kampusu głównego Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz oraz konsul generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencsér i konsul Márta Ritecz-Sekulic złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą powołanie Studenckiego Komitetu Pomocy Walczącym Węgrom. Politechnika Krakowska była pierwszą uczelnią w Krakowie, która w 1956 r. poparła powstanie przeciwko radzieckiej dominacji. 
 
30 października 1956 r. na dziedzińcu Politechniki zgromadziło się kilkuset studentów i pracowników naukowych. Podczas wiecu odczytany został list od studentów – współpracującego z PK – Uniwersytetu Technicznego Budownictwa i Komunikacji w Szolnoku, w którym poinformowali o wypadkach na Węgrzech. Uczestnicy zgromadzenia głośno manifestowali solidarność z walczącymi o wolność Węgrami, a chwilą milczenia uczczono pamięć poległych. Powołano wtedy Studencki Komitet Pomocy Walczącym Węgrom. Niektórzy jego członkowie działali już w Studenckim Komitecie Rewolucyjnym na Politechnice Krakowskiej, odgrywającym wówczas dużą rolę w Krakowie. Tego samego dnia podobne inicjatywy pojawiły się na innych uczelniach, a ich przedstawiciele dołączyli do osób wybranych na Politechnice, tworząc Studencki Komitet Pomocy Węgrom, z główną siedzibą na PK.
 
W 2006 r., w 50. rocznicę wiecu, na gmachu Politechniki Krakowskiej zawisła tablica zredagowana w językach polskim i węgierskim, która upamiętania wydarzenia z roku 1956.
 
(bk)
 
Fot. Agnieszka Pieńkowska
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Zgodnie z wieloletnią tradycją, w dniach 28 i 29 marca br. odbyły się 66. Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie i Snowboardzie. Rozgrywki zorganizowano na Kasprowym Wierchu.
 mistrzostwa2  mistrzostwa5  mistrzostwa4  
 
mistorzstwa 1Pierwszego dnia zawodnicy rywalizowali w slalomie. Najpierw wystartowali snowboardziści, potem narciarze podzieleni na kilka kategorii: studentki, studenci, pracowniczki, pracownicy, absolwentki, absolwenci i goście. Następnego dnia rozegrano zawody w slalomie gigancie.
 
Na trasy narciarskie i snowboardowe wyruszyło w tym roku 120 zawodników. O sportowym rezultacie decydował najkrótszy, łączny czas dwóch przejazdów każdego z zawodników.
 
Uroczyste zakończenie zawodów odbyło się w piątek 29 marca o godz. 20.00 w OKW „Parzenica”. Uczestniczyli w nim rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior i kanclerz PK mgr inż. Leszek Bednarz. 
 
 
 
Poniżej prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
 
Slalom snowboard:mistrzostwa3
studentki – Wiktoria Włodarczyk  
studenci – Dominik Janas
pracownicy i absolwenci - Julian Franta
 
Slalom narciarstwo alpejskie: 
pracowniczki gr. I – Zuzanna Podgórna, gr. II – Dorota Kram, gr. III – Marta Tomczyk
pracownicy gr. I – Andrzej Łobodziński, gr. II – Leszek Wojnar, gr. III – Piotr Celewicz
absolwentki i goście – Monika Stolarska
absolwenci i goście – Michał Kossek
studentki – Paulina Tylek
studenci – Maciej Piasecki
 
Slalom gigant snowboard: 
studentki – Ewa Magdziarz
studenci – Piotr Szwarc
pracownicy i absolwenci – Julian Franta
 
Slalom gigant narciarstwo alpejskie:
pracowniczki gr. I – Zuzanna Podgórna, gr. II – Anna Masłyk, gr III – Katarzyna Hodor
pracownicy gr. I – Adam Jarząbek, gr. II – Leszek Wojnar, gr. III – Krzysztof Włodarczyk
absolwentki i goście – Monika Stolarska
absolwenci i goście – Michał Kossek
studentki – Paulina Tylek 
studenci – Maciej Piasecki
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciach, 66. Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie / fot. Jacek Majka, Arkadiusz Jodłowski
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Prof. dr. hab. inż. Adam Hamrol z Politechniki Poznańskiej otrzymał w piątek 22 października tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Naukowiec jest wybitnym specjalistą w zakresie nadzorowania procesów wytwarzania, inżynierii produkcji, a zwłaszcza inżynierii jakości oraz zastosowania w tych obszarach technologii rzeczywistości wirtualnej i szybkiego prototypowania. Książki i podręczniki jego autorstwa są podstawą kształcenia studentów i doktorantów na wszystkich uczelniach technicznych w Polsce. Senat PK uhonorował prof. Adama Hamrola podczas uroczystego posiedzenia w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Uchwałą z dnia 27 listopada 2019 r. Senat PK zdecydował, by nadać prof. Adamowi Hamrolowi tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Zgodnie z akademicką tradycją, godność tę otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla nauki i kultury. 
  

 
 
Wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
 
Prof. Adam Hamrol Doktorem Honoris Causa Politechniki KrakowskiejProf. dr hab. inż. Adam Hamrol należy do najwybitniejszych przedstawicieli nauk inżynierskich w kraju. Jego zainteresowania naukowe można podzielić na kilka obszarów: obróbka skrawaniem, w szczególności szlifowanie (optymalizacja, sterowanie adaptacyjne i diagnostyka procesu); inżynieria produkcji, zwłaszcza stosowanie zasad, narzędzi i metod Lean Manufacturing oraz Six Sigma; inżynieria jakości; stosowanie w inżynierii produkcji nowych technologii, takich jak: projektowanie wyrobów dla potrzeb masowej personalizacji (rzeczywistość wirtualna, szybkie prototypowanie), a także budowa modeli cyberfizycznych dla Przemysłu 4.0. 
 
Prof. Hamrol jest autorem bądź współautorem prawie 300 publikacji naukowych, z czego około 70 w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych o światowym zasięgu. Napisał kilkanaście książek i podręczników. „Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” (współautor W. Mantura), „Zarządzanie jakością z przykładami”, „Strategie i praktyki sprawnego działania” oraz „Inżynieria i zarządzanie jakością”, wydane w latach 1998–2017 przez PWN, stanowią dla studentów jedno z głównych źródeł zdobywania wiedzy, łącząc zagadnienia teorii z praktyką. – Ocena działalności naukowej Profesora jest niezwykle pozytywna, a oddziaływanie międzynarodowe, innowacyjne podejście do kreowanej tematyki badawczej stawia go w gronie najwybitniejszych postaci naukowych w kraju, a także w skali światowej. Utworzył, rozpoznawalną i cenioną w kraju i za granicą, szkołę „inżynierii jakości”. Jego prace są podstawą kształcenia studentów i doktorantów na wszystkich uczelniach technicznych w kraju – powiedział w laudacji dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek. 
 
Prof. Adam Hamrol Doktorem Honoris Causa Politechniki KrakowskiejProf. Adam Hamrol zrealizował, a także kierował kilkunastoma dużymi projektami naukowo-badawczymi. Warto wspomnieć tu liczne prace wdrożeniowe, opinie i ekspertyzy dla przedsiębiorstw (np. H. Cegielski Poznań, Odlewnia Żeliwa w Śremie, Wavin Buk), dotyczące stosowania metod statystycznych w sterowaniu jakością procesów wytwarzania. Współpracował lub współpracuje, m.in. z: SKF w Poznaniu, VW Poznań, Solaris Bus&Coach, Aesculap Chifa Sp. z o.o., Amica S.A., Pratt&Whitney Kalisz, Barlinek S.A. Był promotorem ponad 200 prac magisterskich i ponad 50 prac inżynierskich. Wypromował 16 doktorów.
 
 
Badacz związany z poznańską uczelnią
 
Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol urodził się 4 grudnia 1952 r. w Wolsztynie. W latach 1971-1976 studiował mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Poznańskiej. Dyplom uzyskał na specjalności mechanika stosowana. Swoją karierę naukową i zawodową związał z Politechniką Poznańską, gdzie w 1982 r. obronił doktorat. Habilitację uzyskał w 1991 r. W 1999 r. został mu nadany przez prezydenta RP tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1988-1989 prowadził badania na Uniwersytecie w Hanowerze jako stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Odbył też inne zagranicznie staże naukowe oraz dydaktyczne m.in. w Irlandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Niemczech.
 
Prof. Adam Hamrol Doktorem Honoris Causa Politechniki KrakowskiejProf. Adam Hamrol pełnił funkcję prodziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, a w latach 1999-2005 dziekana tego wydziału. Przez dwie kadencje, od 2005 do 2012 był rektorem Politechniki Poznańskiej. Sprawował też funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W latach 2012-2020 kierował Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i inżynierii jakości. Należy do Komitetu Inżynierii Produkcji oraz Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2015 pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Management and Production Engineering Review”. Jest członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism, m.in. „Mechanik”, „Total Quality Management&Business Excellence”. 
 
Prof. Hamrol jest laureatem Polskiej Nagrody Jakości, nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, nagrody Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
 
 
Współpraca z Politechniką KrakowskąProf. Adam Hamrol Doktorem Honoris Causa Politechniki Krakowskiej
 
W latach 80. XX w. rozpoczęła się – trwająca do dziś – współpraca prof. Adama Hamrola z Politechniką Krakowską i pracownikami Wydziału Mechanicznego. Szczególnie ważne dla rozwoju naukowego były wspólne badania i kontakty naukowe z prof. Janem Harasymowiczem, prof. Andrzejem Samkiem oraz prof. Jerzym Cyklisem, związane z pracami w zakresie obróbki skrawaniem oraz optymalizacji procesów. W latach późniejszych prof. Hamrol realizował wraz z prof. Józefem Gawlikiem, prof. Jerzym A. Sładkiem, dr. hab. inż. Janem Dudą, prof. PK i dr. hab. inż. Krzysztofem Karbowskim, prof. PK, badania w zakresie inżynierii jakości, zarządzania produkcją, metrologii czy – ostatnio – wdrażania modeli cyberfizycznych procesów dla idei Przemysłu 4.0. Współpraca prof. Adama Hamrola z PK polega również na przekazywaniu doświadczeń i opiniowania dorobku naukowego (doktoraty, habilitacje) pracowników uczelni. Uczony odegrał ważną rolę we wsparciu wniosków o uzyskanie przez Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej pierwszych w kraju uprawnień doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie „Inżynieria Produkcji”.
 
Podczas uroczystości w Collegium Maius, prof. Adam Hamrol wygłosił wykład pt. „W pogoni za jakością. Zyski i straty”.
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

DLo

 

 

 

Szczegółowy program wydarzenia na: wil.pk.edu.pl

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Dr inż. Maria Kurańska z Politechniki Krakowskiej zdobyła nagrodę internautów w plebiscycie organizowanym przez markę Lirene pn. „Kobieta. Innowacja. Natura. Eko-innowacje dla lepszego jutra”. Doceniony został projekt polegający na zagospodarowaniu olejów posmażalniczych do otrzymywania wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie.
 
Dr inż. Maria KurańskaDr inż. Maria Kurańska (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne M.K.), pracująca w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, znalazła się w gronie sześciu finalistek drugiej edycji plebiscytu. W konkursie „Kobieta. Innowacja. Natura” doceniane są kobiety, które swoim działaniem, osiągnięciami naukowymi i przedsiębiorczością wpływają na otaczającą rzeczywistość: liderki biznesu, prowadzące przedsiębiorstwa wyróżniające się na polskim rynku zrównoważoną produkcją, innowacyjnymi, ekologicznymi produktami i odpowiedzialnością na rzecz środowiska; aktywistki walczące o lepszą przyszłość planety; influencerki motywujące i inspirujące do pracy na rzecz ochrony klimatu i środowiska; inicjatorki zmian społecznych, które odważnie wyznaczają nowe standardy jakości i poszanowania natury; naukowczynie odpowiedzialne za inicjatywy, które mają realny wpływ na przyszłość planety – przełomowe badania naukowe, innowacje technologiczne oraz wybitne badaczki, które rewolucjonizują świat nauki i odważnie zmieniają przyszłość na lepsze.
 
Badaczka z Politechniki Krakowskiej została nominowana i zdobyła uznanie internautów (swój głos można było oddać do 8 października) za projekt EKO2IZOPUR, który polega na zagospodarowaniu olejów posmażalniczych – po smażeniu frytek, kotletów, ryb i innych potraw – stanowiących uciążliwy odpad dla środowiska, jak również oczyszczalni ścieków. Dzięki innowacyjnej technologii, na drodze reakcji chemicznych możliwe jest ponowne wykorzystanie oleju odpadowego do otrzymywania wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie. Cały projekt wpisuje się także w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
Dr inż. Maria Kurańska wielokrotnie była doceniana za swoją działalność naukową, m.in. w 2018 r. otrzymała wyróżnienie specjalne w 9. edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”. Została również wyróżniona przez tygodnik „Wysokie obcasy” i znalazła się na liście pięćdziesięciu kobiet, które zmieniają świat na lepsze.
 
Laureatki konkursu Lirene – nagrodę jury zdobyła Olga Sarna (prezes Fundacji MARE, od dziewięciu lat zajmuje się ochroną ekosystemów morskich) – otrzymały statuetki Kameny Lirene oraz nagrody finansowe.
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

plakat KOS

 

 

Zobacz: smkos.pl

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Wczoraj, przy okazji odbywającego się na Politechnice Lubelskiej Krajowego Forum Integracji Polskiej Metrologii, rozpoczęła oficjalnie działalność Polska Unia Metrologiczna, do której przystąpiła Politechnika Krakowska, a także Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza i Główny Urząd Miar. Działania Unii będą się koncentrować m.in. na współpracy z przemysłem i otoczeniem biznesowym, co jest niezwykle istotne dla przedsiębiorców nieposiadających odpowiedniego zaplecza i infrastruktury metrologicznej. PK lideruje – realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – projektowi, dzięki któremu w Polsce powstaje Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej (NSMET). 
 
Deklaracja przystąpienia do Polskiej Unii MetrologicznejPolska Unia Metrologiczna została utworzona 30 sierpnia br. Jej biuro znajduje się na Politechnice Lubelskiej, która koordynuje przedsięwzięcie. – Głównym celem Polskiej Unii Metrologicznej jest integracja polskich instytucji zajmujących się metrologią. Chcemy wspólnie w sposób efektywny zarządzać przepływem informacji nie tylko o charakterze intelektualnym i naukowym, ale również o posiadanym i możliwym do wykorzystania zapleczu badawczym. Takie scentralizowanie pozwoli skutecznie wymienić myśli, rozwinąć kadry i owocnie współpracować z otoczeniem społeczno-biznesowym – mówi rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater. 
 
Główne zadanie Unii będzie polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji stanu aparaturowego polskiej metrologii pod hasłem „Powszechny spis metrologiczny”. Pozwoli to na stworzenie bazy infrastruktury, co umożliwi szybką i skuteczną realizację prac badawczych w określonych instytucjach i laboratoriach. Ponadto naukowcy opracują i zaczną wdrażać system wsparcia kadry. Będzie on obejmował staże dla młodych pracowników nauki, w tym także studentów, pomoc przy doktoratach wdrożeniowych, udział w badaniach, kursach i szkoleniach z zakresu metrologii. Do zadań PUM należy też: zwiększenie absorbcji grantów krajowych i międzynarodowych, promocja najnowszych rozwiązań i innowacji w zakresie metrologii, wymiana myśli naukowej poprzez organizację seminariów, sympozjów, konferencji i kongresów, wyznaczanie nowych kierunków rozwojowych metrologii.
 
18 października na Politechnice Lubelskiej odbyło się Krajowe Forum Integracji Polskiej Metrologii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego z całego kraju. W czasie wydarzenia minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział nowy program opracowany przy współpracy Głównego Urzędu Miar, a mający wspierać działalność naukowo-badawczą w zakresie metrologii. Na jego realizację MEiN przeznacza 20 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się już 2 listopada. 
 
Podczas Krajowego Forum Integracji Polskiej Metrologii osiem uczelni technicznych zadeklarowało przystąpienie do Polskiej Unii Metrologicznej. Jest wśród nich Politechnika Krakowska. Podpis na symbolicznej deklaracji złożył dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek. PK realizuje wraz Politechnikami: Poznańską, Warszawską i Świętokrzyską, projekt pn. „NSMET – Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej”. W jego ramach powstaną nowe obiekty – Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych w Krakowie na Wydziale Mechanicznym oraz Multiskalowe Laboratorium Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej w Poznaniu. Doposażone zostanie też działające na Politechnice Krakowskiej Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej. Dzięki unikatowej, specjalnie zaprojektowanej aparaturze badawczej w laboratoriach prowadzone będą najdokładniejsze pomiary współrzędnościowe na świecie dla praktycznie wszystkich dziedzin nauki i przemysłu – od zaawansowanej optyki i medycyny przez mechanikę, mechatronikę po energetykę. Wart ponad 46,5 mln zł projekt NSMET jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”). Cztery uczelnie otrzymają na jego realizację dofinansowanie w wysokości ponad 33,2 mln zł, z czego najwięcej trafi do Politechniki Krakowskiej (blisko 17 mln zł), lidera konsorcjum. 
 
 
Na zdjęciu, symboliczna deklaracja przystąpienia do współpracy w ramach Polskiej Unii Metrologicznej (PUM) / fot. T. Maślona
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
Politechnika Krakowska nagrodziła dodatkowymi punktami w rekrutacji na studia kilkudziesięciu tegorocznych maturzystów w V edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”. W piątek, 5 kwietnia br. odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów. 
 
Konkurs, w którym mogli brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przystępujący w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, został rozegrany w dwóch dyscyplinach – matematyce i chemii. Zawody miały charakter dwustopniowy: I etap – zdalny, II etap – centralny na Politechnice. Uczestnicy mogli wybrać tylko jedną dyscyplinę. 
 
Do udziału w I etapie konkursu (on-line), który odbył się 12 stycznia br., zarejestrowały się 264 osoby. Zmagania finałowe zostały rozegrane na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej 23 lutego br. Wzięło w nich udział 163 uczniów – 40 w dyscyplinie chemii i 123 w matematyce
 
indeks 1
 
Laureaci II etapu konkursu „O Złoty Indeks PK” otrzymali – w zależności od uzyskanych wyników – odpowiednio 100, 50 lub 30 dodatkowych punktów, które zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Finalistom certyfikaty wręczył prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek.
 
 
Oto lista laureatów:
 
 
nagrody I stopnia w dyscyplinie matematyka
 
 • Karolina Chojnowska (Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu)
 • Filip Fedor (II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu)
 • Ernest Górka (Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu)
 • Małgorzata Jeż (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu)
 • Piotr Lichota (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu)
 • Marek Mikołajczyk (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu)
 • Magdalena Pawlik (Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu)
 • Kamil Pluciński (I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu)
 • Adrian Stadnik (Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu)
 • Patryk Studziński (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu)
 • Antoni Szczepański (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu)
 • Katarzyna Szot (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu)
 
 
nagrody II stopnia w dyscyplinie matematyka
 
 • Daniel Adamiec (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu)
 • Paweł Bałuszyński (Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu)
 • Sabina Basiura (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie)
 • Natalia Bieniek (II Liceum ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu)
 • Aleksandra Błaszczak (VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)
 • Karol Dróżdż (II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej)
 • Łukasz Dubiel (I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle)
 • Mateusz Floras (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  w Tarnobrzegu)
 • Patryk Gajewski (Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie)
 • Patrick Gałowicz (I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu)
 • Maksymilian  Głaz (II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu)
 • Jan Górka (I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu)
 • Paweł Gradek (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu)
 • Magdalena Gruchot (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie)
 • Wojciech Jacoszek (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu)
 • Jakub Klimczak (Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju)
 • Michał Klimek (Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju)
 • Agnieszka Kojs (I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu)
 • Natalia Korczak (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu)
 • Natalia Kotrys (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu)
 • Jakub Krzus (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu)
 • Adam Kwoka (Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. gen. Józefa Kustronia Nowym Sączu)
 • Dominik Machaj (I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna. Goszczyńskiego w Nowym Targu)
 • Justyna Mikusek (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu)
 • Łukasz Mrózek (I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika)
 • Mikołaj Nocoń (I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu)
 • Aneta Porębska (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu)
 • Karol Sowa (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu)
 • Aleksandra Spytek (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie)
 • Łukasz Stachoń (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie)
 • Tomasz Struzik (I Liceum Ogólnokształcące – im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu)
 • Tomasz Szczuciński (Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu)
 • Przemysław Szewczyk (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie)
 • Hubert Tacik (Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach)
 • Wojciech Tracz (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu)
 • Filip Tryhuk (I Liceum Ogólnokształcące imienia Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie)
 • Jan Udaliszczew (Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Krakowie)
 • Joanna Widuch (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu)
 • Dariusz Wieczorek (Samorządowe Liceum Ogólnokształcące Im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli)
 • Piotr Wojciechowski (Zespół Szkół Elektryczno-mechanicznych w Nowym Sączu)
 • Maciej Zapała (X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie)
 • Krzysztof Zbyrad (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu)
 • Witold Zięba (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu)
 
 
nagrody I stopnia w dyscyplinie chemia
 
 • Konrad Barnowski (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu)
 • Dorota Talik (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu)
 
 
nagrody II stopnia w dyscyplinie chemia
 
 • Jakub Foryś (I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach)
 • Krzysztof Habdas (V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej)
 • Jakub Kamiński (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu)
 • Natalia Kantor (II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu)
 • Weronika Korycińska (VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie)
 • Kornelia Kubiesa (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu)
 • Magdalena Lenarska (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Stanisława Konarskiego w Krakowie)
 • Mariusz Mazurkiewicz (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu)
 • Dominika Pawlak (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu)
 • Piotr Pizoń (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu)
 • Aleksandra Rąpała (IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu)
 • Maria Sitko (II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie)
 • Julia Wnętrzak (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu)
 • Klaudia Wojtysiak (Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku)

 

 
(bk)
 
 
Na zdjęciu: laureaci konkursu „O Złoty Indeks PK” w towarzystwie rektora prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora / fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W czwartek, 21 października o godz. 10.00 w hali Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej przy ul. Kamiennej 17 odbędzie się kolejna edycja Inżynierskich Targów Pracy. W wydarzeniu weźmie udział blisko trzydziestu wystawców – przedstawicieli pracodawców, którzy m.in. zaprezentują studentom aktualne oferty pracy, praktyk i staży. Udział w targach pracy PK wymaga wcześniejszej rejestracji i pobrania darmowego biletu. Ze względu na sytuację epidemiczną, impreza będzie odbywała się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. 
 
Na zdjęciu tłum osób na dużej przestrzeni o charakterze sportowym, o czym świadczą np. kosze do gry w koszykówkę zawieszone na ścianach. Miejscem zgromadzenia jest hala sportowa Politechniki. W hali są zlokalizowane stoiska wystawienniczy różnych firm.Inżynierskie Targi Pracy organizowane są przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie ma charakter cykliczny, choć – ze względu na pandemię – targów nie udało się zorganizować w ub. roku (zastąpiły je Wirtualne Branżowe Targi Pracy). Podobnie jak w poprzednich edycjach, w bieżącej również nie zabraknie przedstawicieli różnych branż, w tym: budowlanej, IT, elektrotechnicznej, chemicznej, energetycznej, mechanicznej, telekomunikacyjnej itd. Na stoiskach w Hali Sportowej Politechniki Krakowskiej swój profil działalności oraz oferty pracy dla studentów i absolwentów zaprezentują m.in.: Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A., Anatomic Iron Poland Sp. z o.o., ArcelorMittal Poland, Cortex Chemicals Sp. z o.o., EC Engineering Sp. z o.o., Elettric 80 Sp. z o.o., Erbud S.A., Endego Sp. z o.o., Forglass sp. z o. o., MAN Bus Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., STRABAG, Grupa ZUE, Warbud S.A., Sofyne Active Technology, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Firmus” Sp. z o.o.
 
Inżynierskie Targi Pracy są znakomitą okazją do bezpośredniego spotkania studentów i absolwentów z rekruterami i przedstawicielami firm oraz zapoznania się z oczekiwaniami pracodawców wobec przyszłych pracowników. Uczestnicy wydarzenia będą również mogli skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne z doradcami zawodowymi Biura Karier PK i rekruterami pracodawców, a także pozostawić je na stanowiskach wystawców – mówi mgr Adriana Nowak z Biura Karier Politechniki Krakowskiej. Targi pracy PK to także możliwość dołączenia do projektu PIKAP (Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki), którego główny cel polega na dokonaniu bilansu kompetencji studentów i studentek PK za pomocą testów diagnostycznych dobranych do odpowiednich stanowisk pracy. Każdy uczestnik projektu, który przystąpi do testu, uzyska informację na temat tego, czy kompetencje, które posiada są już na odpowiednim poziomie i czy są adekwatne do stanowiska pracy na które chciałby aplikować.
 
Udział w Inżynierskich Targach Pracy jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja on-line za pośrednictwem strony internetowej: app.evenea.pl/event/877134-1. Adriana Nowak przypomina o zasadach bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa: – Wejście na teren naszych targów będzie możliwe tylko w maseczce ochronnej. Oczywiście zapewniamy środki do dezynfekcji dłoni. W hali może przebywać maksymalnie 110 osób, czyli 1 osoba na 10 m kw. Uczestnicy zaszczepieni pełną dawką szczepionki przeciwko COVID-19 nie wliczają się do tego limitu – wchodzą bez kolejki, ale muszą posiadać certyfikat szczepienia. Obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od innych osób. Hala sportowa PK jest klimatyzowana, posiada system wietrzenia i wymiany powietrza
 
Inżynierskie Targi Pracy zostały objęte patronatem honorowym przez rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza. Sponsorem tegorocznej edycji jest firma State Street Bank.
 
Szczegółowe informacje o wystawcach na stronie wydarzenia na Facebooku
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, Inżynierskie Targi Pracy PK (2017 r.) / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego po raz trzeci organizuje konferencję „Zabytki i Energia”. Konferencja poświęcona jest problematyce ochrony i konserwacji budynków historycznych, ich dostosowaniu do aktualnych wymogów użytkowych oraz zużyciu energii i bilansowi energetycznemu.

 

ZiE plakatTegorocznym tematem spotkań jest „Fotowoltaika a obiekty historyczne”. W czasie konferencji podjęty zostanie problem fotowoltaiki i jej relacji z budynkami historycznymi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach dawnych w zgodzie z wymogami obowiązujących doktryn konserwatorskich, osiągnięcia na tym polu kompromisów projektowych i użytkowych jest wobec ciągłego rozwoju nowatorskich technologii.

 

 

Program konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia:

PROGRAM >>>

ULOTKA >>>

 

 

Konferencja będzie się odbywać w trybie hybrydowym. Obowiązuje rejestracja uczestników.


Stacjonarnie:
Politechnika Krakowska, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

ul. Szlak 42

31-153 Kraków

 


Zdalnie:
Poprzez platformę clickmeeting

 

 

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej: zie.pk.edu

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

W czwartek na Politechnice Krakowskiej rozpoczną się ogólnopolskie konferencje EUROINŻYNIER i KOKONAT, których organizatorami są studenci z kół naukowych działających na Wydziale Inżynierii Lądowej
 
euroinynier1Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia br. To już dziewiąta edycja tego wydarzenia. Zgodnie z tradycją, konferencja poświęcona będzie tematyce nowoczesnego projektowania i realizacji konstrukcji budowlanych, obejmującej konstrukcje żelbetowe, metalowe, drewniane, murowane i sprężone (w zakresie ich projektowania, konstruowania, wzmacniania i rewitalizacji), a także zagadnieniom wykonawczym, geotechnicznym i materiałowym. Miejscem spotkań będzie Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24.
 
Konferencję organizuje Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych „Conkret” z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W 2017 r. studenci z KN „Conkret” znaleźli się wśród finalistów konkursu na najciekawsze naukowe działania studenckie – StRuNa. Doceniono ich za VII edycję konferencji EUROINŻYNIER. 
 
 
 
Przeczytaj:
 
 knsk
Od 11 do 12 kwietnia br. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu KOKONAT 2019. Inicjatywa adresowana jest do studentów i doktorantów zajmujących się tematyką, m.in.: planowania systemów komunikacyjnych, transportu publicznego, transportu kolejowego, transportu i urbanistyki, gospodarki przestrzennej, systemów informacji przestrzennej (GIS), ruchu pieszego i rowerowego, prognozowania podróży i ruchu, inteligentnych systemów transportowych, zrównoważonego transportu. Organizatorami są Katedra Systemów Transportowych Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu WIL PK oraz Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych
 
Przeczytaj też:
 
 
 
Więcej informacji o konferencjach na: www.euroinzynier.edu.pl i knsk.org/kokonat-2019/
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}

 

14 października br. w Warszawie zostało podpisane „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział m.in. minister środowiska i klimatu Michał Kurtyka, wiceministrowie Ireneusz Zyska i Wojciech Murdzek, przedstawiciele administracji, środowiska przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu. Politechnikę Krakowską reprezentowali prorektor ds. nauki PK prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał oraz prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański z Wydziału Mechanicznego PK, uczestnik prac w ramach – poprzedzającego podpisanie porozumienia – Partnerstwa wodorowego.

 

 

Na tle niebieskiego banera z nazwą Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przy stole siedzi dwóch mężczyzn. To profesor Marek Brzeżański i prorektor Dariusz Bogdał. Obaj mężczyźni ubrani są w garnitury w stonowanych kolorach. Na stole przed nimi leżą dokumenty i zielona teczka.Jak poddają autorzy porozumienia, jego zawarcie „...jest kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r. wraz z podpisaniem Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Polskie porozumienie wodorowe stanowi wyraz woli administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wodór odgrywa istotną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej, zwiększania konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych czemu towarzyszy wzrost znaczenia technologii wodorowych dla rozwoju gospodarki światowej.


Gospodarka wodorowa jest rozumiana jako grupa technologii związanych z wytwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i wykorzystaniem wodoru w celu obniżenia emisyjności gospodarki.

 

Polskie porozumienie wodorowe stanowi odpowiedź na globalne wyzwania związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu i w swojej treści proponuje szereg rozwiązań wpisujących się w transformację polskiej energetyki. Istotny wpływ na kształt niniejszego Porozumienia ma polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej ujęta w Europejskim Zielonym Ładzie (ang. Green Deal), na podstawie której Rada Europejska zatwierdziła wiążący dla UE cel zakładający ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990, by do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną.

 

Wdrażanie polityk europejskich w obszarze gospodarki wodorowej ma stanowić jedno z działań na rzecz osiągania ambitnych celów klimatycznych. Przyjęta w 2020 roku Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu (Strategia Wodorowa UE) potwierdza dążenie do wzrostu udziału wodoru w miksie energetycznym UE z obecnych 2% do 14% w terminie do 2050 r. Wykorzystanie wodoru odnawialnego umożliwi zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii, jednak w okresie przejściowym możliwa będzie produkcja wodoru niskoemisyjnego ze źródeł konwencjonalnych. W pierwszej fazie realizacji Strategii Wodorowej UE (2020 – 2024) jako cel strategiczny przyjęto osiągnięcie mocy elektrolizerów zasilanych energią z OZE na poziomie co najmniej 6 GW zdolnych do produkcji 1 mln ton wodoru rocznie. W fazie drugiej (2025 – 2030) wodór ma stać się nieodłączną częścią zintegrowanego systemu energetycznego, dzięki osiągnięciu 40 GW mocy elektrolizerów zdolnych do produkcji do 10 mln ton wodoru. W ostatniej fazie (do 2050 r.) zakładane jest osiągnięcie pełnej dojrzałości technologii wodorowych. Za najbardziej perspektywiczne uznano sektory przemysłu oraz mobilności. Wykorzystanie wodoru w przemyśle umożliwi częściowe zastąpienie paliw kopalnych do produkcji stali, amoniaku i produktów drzewa metanolowego. Potencjał wodoru został dostrzeżony w sektorach transportu, na początku we flocie pojazdów komunikacji miejskiej i ciężkich pojazdach drogowych, a w dalszej perspektywie możliwe będzie wykorzystanie wodoru w transporcie kolejowym oraz morskim i rzecznym, a nawet w lotnictwie.

 

Na tle niebieskiego banera z nazwą Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przy stole siedzi prorektor Dariusz Bogdał. Przed nim na stole leży zielona teczka. Prorektor w dłoni trzyma kartkę i długopis. Zaraz podpisze dokument. (…) Zapisy Polskiego porozumienia wodorowego pozostają zgodne z przyjętymi przez Rząd RP dokumentami strategicznymi. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada wsparcie wykorzystania technologii wodorowych w obszarze energetycznym, transportowym i przemysłowym. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r., przyjętą przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 r., podejmowane będą działania na rzecz rozwoju wodoromobilności oraz osiągnięcie zdolności transportu mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów zdekarbonizowanych (przede wszystkim wodoru i biometanu) w sieciach gazowych. Z kolei Krajowy plan na rzecz energii i klimatu wesprze działalność B+R w obszarze możliwości określenia produkcji i wykorzystania technologii wodorowych w Polsce, wykorzystania wodoru do rozbudowy mocy wytwórczych energii elektrycznej oraz stosowania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie.

 

We współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego zawiązali grupy robocze, które podjęły prace nad identyfikacją dostępnych i nowych rozwiązań, potrzeb, barier rozwoju oraz oczekiwań społecznych związanych z wdrażaniem gospodarki wodorowej w Polsce oraz opracowały propozycje działań nakierowanych na stworzenie odpowiedniego otoczenia rynkowego i instytucjonalno-prawnego. Realizację zapisów Porozumienia umożliwi zaangażowane środków krajowych przekazanych przez sektor publiczny, jak i wkład stron z sektora prywatnego przy wsparciu środków europejskich i międzynarodowych.

 

Porozumienie będzie stanowić kluczowy instrument wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. określając listę długofalowych działań, do realizacji których zobowiązują się Strony poprzez zaproponowane poniżej instrumenty organizacyjne, instytucjonalne, finansowe i legislacyjne. Przedstawiony pakiet działań umożliwi jednocześnie wydłużenie perspektywy strategicznej wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce jako nieodłącznej części polskiej energetyki po 2030 roku.”

 

 

(mas)

 

 

 

Na zdjęciach: 1) od lewej - kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański i prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał; 2) prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał / fot. archiwum prywatne Dariusza Bogdała

 

 

{fastsocialshare}

 

9 kwietnia br. rozpoczęły się XII Krakowskie Dni Integracji - cykliczna impreza organizowana przez krakowskie szkoły wyższe, której celem jest zwiększenie świadomości środowisk akademickich w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami. Tegoroczną edycję zainaugurowało podpisanie porozumienia o współpracy między Gminą Miejską Kraków a ośmioma uczelniami, w tym Politechniką Krakowską. Sygnatariusze zobowiązali się do zintensyfikowania wspólnych działań na rzecz niepełnosprawnych studentów. 
 
Oprócz PK, porozumienie z Gminą Miejską Kraków podpisali przedstawiciele: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Umowa dotycząca wparcia dla studentów niepełnosprawnych funkcjonuje pomiędzy krakowskimi uczelniami od 2010 r. 
 
Na mocy dokumentu z 9 kwietnia br. Gmina Miejska Kraków będzie współpracować ze szkołami wyższymi, m.in. w obszarze współorganizowania wydarzeń dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, organizacji wspólnych badań i przygotowania raportów, podejmowania działań mających na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami i działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Urząd Miasta zadeklarował również pomoc w nawiązaniu współpracy uczelni ze szkołami średnimi w celu informowania uczniów z niepełnosprawnością o wsparciu edukacyjnym jakie poszczególne uczelnie oferują w tym zakresie.
 
Przypomnijmy, że na Politechnice Krakowskiej działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które ma czynny udział w likwidacji barier mentalnych, komunikacyjnych i architektonicznych, a także  organizuje imprezy kulturalne oraz integracyjno-adaptacyjne. Przy Biurze działa Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych. Funkcję pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych na PK pełni mgr inż. Jan Ortyl. 
 
Odwiedź stronę internetową Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Politechniki Krakowskiej: www.zsn.pk.edu.pl
 
XII Dni Integracji pod patronatem rektorów krakowskich uczelni potrwają do 12 kwietnia br. Więcej informacji o wydarzeniu tutaj
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Marta TyrkaMarta Tyrka z Politechniki Krakowskiej została powołana w skład Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Studentka PK znalazła się w gronie 37 osób, których zadaniem będzie m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia, a także inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce.
 
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-doradczym przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Została powołana w 2019 r., a jej kadencja trwa dwa lata. W Radzie zasiadają reprezentanci: organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatów, młodzieżowych sejmików województw i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Do głównych zadań Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem należy wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych i programów rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Członkowie mogą również inicjować i wspierać działania na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi. 
 
W Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji zasiądzie m.in. Marta Tyrka (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) – studentka 4. roku budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz 1. roku inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Marta angażuje się w działalność Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej. W bieżącej kadencji przewodniczy Komisji Promocji i Mediów, a także jest członkinią Senatu Politechniki Krakowskiej. Jest Ambasadorką Strefy Komfortu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2021 r. koordynowała organizację obozu integracyjnego dla nowych studentów PK pn. „Adapciak”. Wydarzenie było okazją do spotkania z władzami Politechniki, poznania jej kampusów i Krakowa oraz uczestniczenia w licznych atrakcjach podczas pobytu w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego PK w Żywcu. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Był Ekstraligowy, Elektryczny, Endorfinowy, Energiczny…, a w tym roku pora na Rajd Elficki. Już po raz 57. studenci Politechniki Krakowskiej wyruszą na trasy górskie, a w dniach 1-4 maja br. wszyscy spotkają się w bazie rajdu, leżącej w powiecie gorlickim Zdyni.
 
rajd baner
 
Tym razem organizatorzy proponują dziewięć tras górskich o różnych stopniach trudności. Najwytrwalsi będą mogli dotrzeć na rajd pieszo, w ramach inicjatywy „Z buta na rajd”. W ciągu pięciu dni pokonają około 140 kilometrów. 
 
Bilety na 57. Rajd Politechniki Krakowskiej można nabyć do 13 kwietnia, w godz. od 10.00 do 15.00, na kampusie głównym przy ul. Warszawskiej 24 (budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, pokój 107) oraz na kampusie Wydziału Mechanicznego przy al. Jana Pawła II 37 (pokój A120). 
 
Wszystkie szczegóły dotyczące 57. Rajdu PK dostępne są na Facebook’u
 
Rajd Politechniki Krakowskiej jest najstarszą w Polsce imprezą turystyczną, w klasie rajdów górskich. Pierwszy odbył się w kwietniu 1962 r., a jego inicjatorem był student PK, ówczesny wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej ZSP i przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki - Kazimierz Flaga, który 40 lat później został rektorem Politechniki (kadencje: 1996-1999 i 1999-2002). Rajdy w swojej historii zasięgiem objęły całe południe Polski w paśmie Karpat, od Bramy Morawskiej po granicę z Ukrainą. Studenci przemierzali Beskidy (Śląski, Żywiecki, Wysoki, Makowski, Wyspowy, Sądecki i Niski), Pieniny, Gorce oraz Bieszczady. Od trzeciego rajdu utarł się zwyczaj nadawania każdemu kolejnemu indywidualnej nazwy. Po kilku latach tradycją stało się używanie nazw zaczynających się wyłącznie od litery E. 
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło właśnie XII edycję programu „Lider”, skierowanego do młodych naukowców. Finansowanie na łączną kwotę w wysokości 80 670 706,14 zł otrzymało 56 projektów. Wśród laureatów programu znaleźli się młodzi badacze z Politechniki Krakowskiej. 
 
Celem programu „Lider” jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. O finansowanie z NCBR mogą ubiegać się doktoranci, nauczyciele akademiccy nie posiadających stopnia doktora, osoby posiadające stopień doktora od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, osoby posiadające stopień doktora habilitowanego (pod warunkiem, że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat). Nabór wniosków w XII edycji „Lidera” trwał od 18 stycznia do 18 marca br. Maksymalna wartość finansowania projektu to 1,5 mln zł. 
 
W gronie laureatów programu „Lider” znaleźli się pracownicy naukowi i doktoranci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Dr inż. Anita Staroń otrzymała 1 478 750,00 zł dofinansowania na projekt pn. „Funkcjonalne materiały kompozytowe na bazie odpadowego oleju spożywczego do zastosowań w miejscach i obiektach użyteczności publicznej o podwyższonym ryzyku występowania patogenów”. Dr inż. Wiktor Kasprzyk na projekt „Nowe fluorescencyjne metody skriningowe wykrywania i oznaczania stężenia wybranych substancji sympatykomimetycznych, psychoaktywnych oraz ich metabolitów” uzyskał wsparcie w wysokości 1 499 075,00 zł. NCBR wyróżniło w XII edycji „Lidera” mgr. inż. Macieja Pilcha, który na realizację przedsięwzięcia naukowego pn. „Wielomateriałowa drukarka 3D dedykowana do produkcji detali z litego metalu oraz stopów galwanicznych, a także elementów hybrydowych typu metal-tworzywo polimerowe przy wykorzystaniu opracowanej sprzężonej technologii elektroosadzania metali oraz fotopolimeryzacji żywic polimerowych” otrzyma 1 470 000,00 zł. Mgr inż. Damian Kułaga na swoje prace „Innowacyjne związki first-in-class, jako ligandy receptora 5-HT7 w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi TNBC” dostanie 1 347 750,00 zł.
 
 (bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
WygranaAlya Appassova z Kazachstanu (na zdjęciu / fot. Jan Zych) wygrała X edycję Międzynarodowego Konkursu Piosenki o Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie zorganizowało Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK.
 
Uczestnicy konkursu wykonali po jednej piosence w języku ojczystym i w języku polskim. Zwyciężczyni zaśpiewała utwór Anny Jantar pt. „Radość najpiękniejszych lat”. Drugie miejsce zajął Bilguun Davakhuu z Mongolii, a trzecie ex aequo Maria Jankowska z Białorusi oraz indonezyjski duet – Riza Putri i Jeffrey Hanafie. Studenci z Indonezji otrzymali również nagrodę publiczności. 
 
X Międzynarodowy Konkurs Piosenki o Nagrodę Rektora PK odbył się 9 kwietnia br. w krakowskim klubie studenckim „Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1. 
 
Organizatorem wydarzenia było tradycyjnie Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, do którego zadań należy m.in. przygotowanie cudzoziemców do studiowania w Polsce. Jednostka została utworzona w 1985 r. jako Ośrodek Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się. W roku 2002 Ośrodek został przekształcony w Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych, a od 2007 r. nosi nazwę – Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK.
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W sobotę, 9 października br. na Stadionie WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 odbyła się Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego na Politechnice Krakowskiej. W ramach wydarzenia zorganizowano I Mityng Lekkoatletyczny. Wzięło w nim udział blisko pięćdziesięcioro zawodników, którzy rywalizowali w 10 konkurencjach. 
 
Uroczystego otwarcia sportowej rywalizacji dokonał prorektor ds. studenckich PK dr inż. Marek Bauer, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji PK mgr Barbara Grabacka-Pietruszka oraz prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Krakowskiej Dariusz Pyko. 
 I Mityng Lekkoatletyczny na Politechnice Krakowskiej  I Mityng Lekkoatletyczny na Politechnice Krakowskiej  I Mityng Lekkoatletyczny na Politechnice Krakowskiej   I Mityng Lekkoatletyczny na Politechnice Krakowskiej  
 
W Mityngu Lekkoatletycznym mogli wziąć udział studenci, doktoranci i pracownicy uczelni. Dla najlepszych przygotowano nagrody, m.in. darmowy miesiąc pobytu w akademikach PK, weekendowy wyjazd do Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego w Żywcu, karnety do Klubu Fitness Kwadrat.
 
Zwycięzcy I Mityngu Lekkoatletycznego:I Mityng Lekkoatletyczny na Politechnice Krakowskiej
 
100 metrów – kobiety:
1. Natalia Zakrzewska (WIiT) – 14,78 s 
2. Karolina Kuczewska (WM) – 16,53 s
3. Wiktoria Słowik (WIŚiE) – 17,35 s
 
100 metrów – mężczyźni:
1. Adrian Kurowski (WM) – 11,99 s
2. Kamil Kubala (WIiT) – 12,10 s
3. Bartosz Osuch (WIŚiE) – 12,37 s
 
Pchnięcie kulą – kobiety:
1. Agnieszka Koniec (WIŚiE) – 7,28 m
2. Małgorzata Downar-Zapolska (CSiR) – 6,73 m
 
Pchnięcie kulą – mężczyźni:
1. Norbert Kowalczyk (WIiTCh) – 11,06 mI Mityng Lekkoatletyczny na Politechnice Krakowskiej
2. Jarosław Dudek (CSiR) – 10,71 m
3. Patryk Dębski (WM) – 10,12 m
 
400 metrów – mężczyźni:
1. Filip Buliński (WIiT) – 53,69 s
2. Wojciech Cetnarski (WA) – 59,32 s
3. Filip Kostkiewicz (WIiT) – 1:00,78 min.
 
400 metrów – kobiety:
1. Monika Małek (WIŚiE) – 1:05,68 min.
2. Wiktoria Słowik (WIŚiE) – 1:30,36 min.
3. Milena Gil (WIiT) – 1:50,23 min.
 
Skok w dal – kobiety:
1. Weronika Polczyńska (WIiTCh) – 3,72 m
 
Skok w dal – mężczyźni:I Mityng Lekkoatletyczny na Politechnice Krakowskiej
1. Krzysztof Pszczółka (WIiTCh) – 5,42 m
2. Filip Kostkiewicz (WIiT) – 5,35 m
3. Adrian Kurowski (WM) – 5,31 m
 
800 metrów – kobiety:
1. Natalia Zakrzewska (WIiT) – 3:01,12 min.
2. Weronika Polczyńska (WIiTCh) – 3:02,79 min.
3. Zuzanna Budzyń (WA) – 3:15,57 min.
 
1500 metrów – mężczyźni:
1. Filip Buliński (WIiT) – 4:34,97 min.
2. Oskar Śliwiński (WIiT) – 4:35,73 min.
3. Krzysztof Filipek (WM) – 4:36,90 min.
 
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
plakatPolitechnika Krakowska ogłosiła konkurs na opracowanie projektów znaków graficznych – logo 8 wydziałów. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. złotych. Prace należy składać do 28 maja br. 
 
Konkurs ma charakter ogólnopolski. Adresowany jest do grafików, projektantów, artystów plastyków, architektów – zarówno osób, jak i firm. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość projektów. Trzy najlepsze otrzymają nagrody finansowe: 
 
I miejsce – 10 000 złotych
II miejsce – 6 000 złotych
III miejsce – 3 000 złotych
 
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu jednorodnych stylistycznie znaków graficznych, które staną się oficjalnymi elementami identyfikacji wizualnej: Wydziału Architektury, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziału Mechanicznego. Charakter logo powinien łączyć dobrze rozumianą tradycję Politechniki Krakowskiej z jej aspiracjami i innowacyjnością. Materiał pomocniczy przy opracowywaniu projektu może stanowić Księga Identyfikacji Wizualnej Politechniki Krakowskiej.
 
Projekt znaków graficznych wydziałów PK powinien obejmować logo w wersji kolorowej i czarno-białej, w rozmiarze 150 x 150 mm oraz w najmniejszym czytelnym dla każdego z ośmiu wydziałów, zestawienie wszystkich logo wydziałów i logo uczelni na jednym arkuszu, a także przykładowe zastosowanie logo jednego wydziału na: wizytówce, papierze firmowym i teczce firmowej.
 
Prace dostarczone na konkurs oceni Jury, w którym zasiedli: rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Tabisz, prorektor ds. ogólnych PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz oraz dziekani wydziałów PK. 
 
Projekty można nadsyłać (lub dostarczyć osobiście) na adres: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki, bud. Wydziału Inżynierii Lądowej, pok. 115, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. Termin zgłoszeń mija 28 maja br. o godz. 14.00. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca br. 
 
 
Regulamin konkursu i karta identyfikacyjna uczestnika dostępne są tutaj
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Estetyczny i funkcjonalny wiejski dom kultury jako miejsce spotkań i aktywności lokalnej społeczności – takie zadanie projektowe zostało postawione przed studentami III roku (I stopień) architektury na Politechnice Krakowskiej. Pracowali nad konkretnym miejscem, czyli domem kultury znajdującym się w położonej w gminie Myślenice wsi Głogoczów. Zadanie nie było łatwe. Młodzi architekci musieli pogodzić większą funkcjonalność obiektu z ograniczoną przestrzenią. Ich poczynania oceniali mieszkańcy Głogoczowa i jury. Wręczenie nagród dla żaków z Wydziału Architektury odbyło się 26 września. 
 
GogoczowGłogoczów jest pełen estetycznych kontrastów. Leżąca pod Krakowem miejscowość usytuowana jest na malowniczych wzgórzach i pagórkach, jednak jej zabudowa pozostawia wiele do życzenia. Obok pięknych domów z cudownymi, zadbanymi ogrodami znajdujemy tu relikty socjalizmu. Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie jest właśnie takim obiektem – zaniedbanym, mało estetycznym, niezbyt funkcjonalnym – mówi Grażyna Kosiba, kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie.
 
W 2021 r., dzięki inicjatywie dr inż. arch. Manezhy Dost z Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług, Wydział Architektury PK podjął współpracę z Miastem i Gminą Myślenice. Jednym z celów kooperacji było zacieśnienie związków pomiędzy teorią projektową i praktyką w procesie dydaktycznym oraz wskazanie „problemów” funkcjonowania projektanta w realnych warunkach przestrzennych, społecznych i gospodarczych. Przed studentami architektury pojawiło się konkretne zadanie, polegające na takim zaprojektowaniu Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji w centrum wsi Głogoczów, by zwiększyć jego funkcjonalność. Oprócz realizacji celów kulturalnych i kulturotwórczych (koncertów, konferencji, projekcji, wystaw, pokazów, seminariów), obiekt ma stać się centrum aktywności mieszkańców. 
 
Konkurs na projekty dla studentów Politechniki Krakowskiej został podzielony na dwie części. W pierwszej głos oddano mieszkańcom Głogoczowa, którzy wybierali najlepsze – ich zdaniem – projekty. W głosowaniu mieszkańców zwyciężyli: Jadwiga Nalepa (I nagroda), Joanna Markiewicz (II nagroda), Kornelia Kluby (III nagroda). Nagrody zostały ufundowane przez burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
 
W drugiej części projektowej rywalizacji laureatów wyłoniło jury, w skład którego weszli: burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, członek SARP Oddział Kraków Krzysztof Gądek, zastępca dyrektora firmy Aluprof Aluminium Systems Andrzej Chwastek, dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu Piotr Szewczyk, wicedyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu Natalia Nowacka, sołtys Głogoczowa Jan Sikora, kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie Grażyna Kosiba, prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie Agnieszka Węgrzyn, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach Agnieszka Kazanecka-Bylica, p.o. naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Myślenice Wojciech Spyrka. Decyzją komisji konkursowej nagrodę główną w wysokości 1000 zł otrzymał Patryk Włodarczyk. Wyróżnienie od firmy Aluprof odebrała Ewa Michnik. Fundatorem nagród w drugiej części konkursu była firma Aluprof. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie dla studentów WA PK dot. projektu Wiejskiego Domy Kultury w Głogoczowie / fot. materiały WA
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
W Pałacu Sztuki przy pl. Szczepańskim 4 już po raz piąty absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zaprezentują swoje prace dyplomowe w ramach wystawy „Architektura w przestrzeni sztuk 2019”. Wernisaż odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 18.00, a wystawę można oglądać od wtorku 16 kwietnia. 
 
W Pałacu Sztuki zaprezentowane zostały najatrakcyjniejsze fragmenty projektów magisterskich, które podkreślają – obok zalet merytorycznych – ich szczególną wartość malarską. Kuratorem wystawy jest dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia z Wydziału Architektury PK. Wystawę będzie można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-18.00, a także w weekendy od 10.00 do 18.00. 
 
 
Zaproszenie na wystaw
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

plakat 16 biennale

 

 

 

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

Już za niecały miesiąc, w dniach 16-18 maja odbędzie się w Krakowie XIX Festiwal Nauki i Sztuki. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Przyszłość w nauce. Nauka w przyszłości”. Jak co roku Politechnika Krakowska przygotuje liczne atrakcje naukowe, które zainteresują zarówno starszych jak i nieco młodszych. 
 
 
grafika festiwal
 
 
Patronem tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki został wybitny polski chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu oraz minister skarbu II RP – Eugeniusz Kwiatkowski. Wydarzenie, które organizują krakowskie uczelnie wraz z instytutami Polskiej Akademii Nauk, służy popularyzacji nauki i sztuki, a także prezentacji osiągnięć naukowych i artystycznych. Festiwal jest również okazją do pokazania praktycznych korzyści wynikających z postępu naukowego oraz jego wpływu na jakość życia.
 
Od 16 do 18 maja br. na Rynku Głównym będzie funkcjonowało Festiwalowe Miasteczko Naukowe – miejsce pokazów, konkursów, prezentacji, eksperymentów itp. W tym roku po raz pierwszy pojawi się też „Kawiarenka Naukowa”, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli wysłuchać ciekawych wykładów, spotkać się z osobistościami naukowymi, a także wziąć udział w dyskusjach i debatach. W czwartek i piątek, tj. 16 i 17 maja br. wszystkie namioty, w tym Politechniki Krakowskiej, zostaną udostępnione dla zwiedzających w godz. 10.00-18.00, a w sobotę, 18 maja od 10.00 do 17.00.
 
Politechnika Krakowska przygotowuje na Festiwal Nauki i Sztuki m.in.: doświadczenia związane z mechaniką i elektrycznością, widowiskowe doświadczenia chemiczne (np. iskrzący wulkan, otrzymywanie fajerwerków), symulator tramwaju, prezentacje robotów (robot Kawasaki rozdający słodycze, mobilny robot transportowy, Robo-Gąsienica) i maszyn budowlanych, takich jak minikoparka. Odwiedzający namioty PK będą mogli też wziąć udział w licznych quizach i konkursach. Przez trzy festiwalowe dni na krakowskim rynku zaprezentują się wszystkie wydziały Politechniki Krakowskiej. Dodatkowo będzie można posłuchać koncertu Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej oraz zobaczyć występy judoków z Akademickiego Związku Sportowego PK i zespołu cheerleaderek. 
 
Szczegółowe informacje i program Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie dostępne są pod internetowym adresem: fnis.krakow.pl
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}

 

 

A7 plakat

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

26 kwietnia br. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbędzie się wiosenna edycja „Wampiriady” - studenckiej akcji honorowego oddawania krwi. Przedsięwzięcie organizują Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
 
wampiriada
 
Krew będzie można oddawać od godz. 09.00 do 14.30 w punkcie zlokalizowanym na WM przy al. Jana Pawła II 37. Akcję honorowym patronatem objął rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior. 
 
Pierwsza „Wampiriada” odbyła się na PK w 2000 r. Jej pomysłodawcą i organizatorem był Przemysław Miłoń, wówczas przewodniczący NZS PK. Obecnie akcja organizowana jest zwykle dwa razy do roku we wszystkich większych ośrodkach akademickich w Polsce.
 
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
12 października br. w pawilonie Biblioteki Politechniki Krakowskiej (Czytelnia Profesorska) przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się wernisaż wystawy zatytułowanej „Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta”. Wydarzenie służy przybliżeniu wiedzy na temat niezwykłej kolekcji książek, liczącej blisko 13 tys. woluminów. Zbiór w 2019 r., po śmierci znakomitego wychowanka uczelni, trafił do zasobów BPK. Wystawę będzie można oglądać do 30 listopada. 
 
PACZOWSKI 2021 wystawa plakatBohdan Paczowski (1930-2017) był uznanym na świecie architektem oraz publicystą i fotografem, mieszkającym przez wiele lat w Luksemburgu. Studiował na Politechnice Krakowskiej i Politechnice Mediolańskiej. Swoje pracownie architektoniczne prowadził w Mediolanie, Paryżu i Luksemburgu. Jego najważniejsze projekty architektoniczne to: powiększenie siedziby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nowy terminal lotniska Findel oraz dworzec TGV, a także pawilon Luksemburga na Expo 1992 w Sewilli. W grudniu 2009 r. wygrał konkurs na projekt Muzeum Historii Polski w Warszawie. Bohdan Paczowski był autorem kilku monografii oraz wielu artykułów i esejów. Architekt i jego żona Maria Paczowska (1932-2019; pisarka i eseistka, autorka powieści „Sentymenty” oraz lektorka wydawnictwa Mondadori w Mediolanie), związani byli ze środowiskiem paryskiej „Kultury”. Utrzymywali kontakty z najważniejszymi osobami z kręgów artystycznych i literackich. Przyjaźnili się m.in. z Witoldem Gombrowiczem i jego żoną Ritą.
 
Po śmierci Bohdana Paczowskiego, jego żona podjęła starania, by ich księgozbiór w całości trafił do odpowiedniej instytucji. Ze względu na związki Bohdana Paczowskiego z PK, wybór padł na Bibliotekę Politechniki Krakowskiej. W 2017 r. pracownicy z BPK otrzymali zaproszenie do rodzinnego domu Paczowskich w Luksemburgu. W czasie pobytu dokonali szczegółowego przeglądu księgozbioru i sporządzili raport. Na jego podstawie zdecydowano o przyjęciu darowizny. W roku 2018 podjęto czynności prawne, natomiast po śmierci Marii Paczowskiej w 2019 r. przeprowadzono działania organizacyjno-logistyczne, w wyniku których księgozbiór został przewieziony do Krakowa. Kolekcja liczy 12 950 woluminów (z wyłączeniem czasopism i map).
 
Największy dział tematyczny księgozbioru dotyczy sztuki, w tym głównie architektury, urbanistyki, malarstwa i fotografii. Uzupełniają go równie bogate zbiory z zakresu literatury obcej, literatury polskiej, filozofii i religii oraz historii. Znaczącą grupę stanowią słowniki (językowe i tematyczne) i encyklopedie. Dopełnieniem całości są książki z dziedziny polityki i socjologii. Swoje miejsce w księgozbiorze – z racji zamiłowania Bohdana Paczowskiego do muzyki klasycznej – znalazły druki muzyczne i zbiory nutowe. Zbiór zawiera też materiały tworzące spuściznę Paczowskich, a więc artykuły i książki autorstwa Bohdana Paczowskiego, materiały dotyczące jego działalności architektonicznej, eseistycznej i wydawniczej, korespondencję, materiały warsztatowe (wycinki prasowe). Są tutaj również materiały związane z Witoldem Gombrowiczem. 
 
Zbiór Paczowskich stanowi nieocenione źródło wiedzy i inspiracji głównie dla studentów kierunków architektonicznych oraz dla kadry naukowej, architektów, urbanistów, projektantów oraz osób zainteresowanych sztuką klasyczną i nowoczesną – mówi mgr Agnieszka Górska z Biblioteki Politechniki Krakowskiej. – Osoby korzystające z księgozbioru może zainteresować fakt, że na wielu egzemplarzach znajdują się dedykacje znanych i cenionych osób. Jest to dodatkowy element podnoszący wartość kolekcji i wpływający na jej unikatowość. Dedykacje te ukazują odbiorcy, jak szerokie kontakty, nie tylko zawodowe, ale i prywatne posiadali właściciele księgozbioru. W książkach można znaleźć wpisy m.in. od: Kazimierza Brandysa, Józefa Czapskiego, Rity Gombrowicz, Julii Hartwig, Zbigniewa Herberta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wojciecha Karpińskiego, Sławomira Mrożka, Wisławy Szymborskiej, Andrzeja Wajdy czy Adama Zagajewskiego – dodaje Agnieszka Górska. 
 
 
Posłuchaj rozmowy z mgr Agnieszką Górską z BPK na temat wystawy i kolekcji Paczowskich. Wywiad przeprowadził Michał Lebiest z Radia „Nowinki”
 
Logo Radia Nowinki

 

 

 

Wernisaż wystawy „Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta” w Bibliotece Politechniki Krakowskiej. Na zdjęciu osoby w maseczkach. Jednak z nich nie ma maseczki, ponieważ przemawia. To rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz. Wernisaż wystawy „Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta” w Bibliotece Politechniki Krakowskiej. Na zdjęciu elegancki mężczyzna w garniturze. To dyrektor Biblioteki PK Marek Górski Na zdjęciu gablota, a w niej wiele książek wybitnych autorów, których odręczne podpisy zdobią pierwszą stronę Fotografie autorstwa Bohdana Paczowskiego wyeksponowane w gablocie
 
Obecnie księgozbiór Bohdana i Marii Paczowskich jest sukcesywnie katalogowany. W pierwszej kolejności opracowano i przygotowano do udostępnienia publikacje z zakresu sztuki, architektury i urbanistyki oraz fotografii. Jest to zbiór liczący ponad 3,5 tys. pozycji. Ta część księgozbioru jest niezwykle okazała i różnorodna, przedstawia bowiem wszechstronny warsztat pracy architekta, odzwierciedla zainteresowania jego właścicieli. Znaleźć tu można bogato ilustrowane albumy przedstawiające dzieła najwybitniejszych artystów klasycznych, np. Rembrandta, Leonarda da Vinci, Claude’a Moneta, Paula Cézanne’a. Spośród współczesnych malarzy i fotografików warto wymienić Leonor Fini, Francisa Bacona, Lee Lozano, Davida Hockney’a, Pabla Picassa, Marka Rothko, Jerzego Nowosielskiego, Augusta Sandera czy Nobuyoshi Araki’ego. W zbiorze tym znajdują się również liczne katalogi wystaw organizowanych w renomowanych, światowych galeriach sztuki oraz muzeach, albumy architektury zabytkowej i nowoczesnej oraz wartościowe opracowania teoretyczne. 
 
Dyrektor Marek Górski zachęca do korzystania z kolekcji: – Książki z kolekcji Paczowskich można w prosty sposób wyszukać w katalogu komputerowym, ponieważ każdy egzemplarz jest opatrzony uwagą: „Kolekcja Bohdana i Marii Paczowskich. Dar dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej”. Dodatkowo, na każdej książce pochodzącej z omawianej kolekcji umieszczono dedykowaną pieczątkę.
 
Wystawa „Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta” w Bibliotece Politechniki Krakowskiej wpisuje się w obchody setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Luksemburgiem. 
 
(bk)
 
Na zdjęciach, wernisaż wystawy „Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta” w Bibliotece Politechniki Krakowskiej  / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Zwyciężczynią VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz” została Martyna Miśkiewicz z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. Wielki finał tegorocznej edycji odbył się 26 kwietnia.
 
Drugie miejsce w konkursie zajęła Paulina Młynarska, studentka Politechniki Krakowskiej, a trzecie Natalia Rerak – uczennica VII LO w Krakowie.   
 
Kolejne miejsca, w kolejności od IV, zajęli: Bartosz Żuchowski (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu), Aleksandra Partyka (Politechnika Krakowska), Katarzyna Rohda (IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni), Krzysztof Świątczak (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Łukasz Pieprzyca (Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie), Aleksander Kuligowski (Politechnika Poznańska). 
Projekt bez tytuu 2
 
Na finalistów czekały atrakcyjne nagrody. Zwyciężczyni wywalczyła laptopa oraz 2 tys. złotych, a także dodatkowe punkty w rekrutacji na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem kierunków na Wydziale Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). II miejsce nagrodzono smartfonem i nagrodą finansową w wysokości 1,5 tys. złotych. Zdobywca III miejsca otrzymał czytnik e-booków oraz 500 złotych. Miejsca od IV do X były honorowane nagrodami książkowymi i gadżetami PK. Dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolny kierunek studiów na PK uzyskały też najlepsi w klasyfikacji uczniowie: Natalia Rerak i Bartosz Zuchowski. 
 
W komisji konkursowej zasiedli: prorektor ds. studenckich PK dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. dr hab. Michał Baczkowski (UJ), dr hab. Krzysztof Ślusarek (UJ), dr inż. arch. Krzysztof  Wielgus (PK), gen. bryg. rez. dr Bogdan Tworkowski, mgr Robert Springwald (wiceprezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie) i mgr Piotr Kapusta (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa). 
 
Patronat honorowy nad konkursem sprawował rektor PK prof. dr hab. inż. Jan Kazior.
 
Politechnika Krakowska organizuje konkurs „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”, aby promować pamięć o wielkim Polaku i swoim wybitnym patronie. Do rywalizacji zapraszani są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci.
 
Więcej o konkursie: www.kosciuszko.pk.edu.pl
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, uczestnicy konkursu kościuszkowskiego / fot. Joanna Skowrońska
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Mamucia skocznia narciarska w Polsce? Tak, to możliwe. Śmiałą wizję kompleksu narciarskiego z pięcioma skoczniami, w tym „mamutem” o punkcie konstrukcyjnym K200 zaprojektował w ramach swojej pracy magisterskiej Dominik Pacholik, absolwent architektury na Politechnice Krakowskiej. Jego koncepcja – centrum skoków narciarskich w Szczawnicy – to pomysł na kompleks pełen całorocznych atrakcji. Oprócz kilku skoczni byłyby tu przestrzenie konferencyjne i wystawowe, najdłuższa w Polsce ścianka wspinaczkowa, kolejka do zjazdu trasą skoczka narciarskiego, restauracje, platformy widokowe z widokiem na Szczawnicę, Pieniny, Beskid Sądecki i Tatry. – Ten projekt to zaproszenie do publicznej dyskusji o możliwościach powstania w Polsce tak wyjątkowego obiektu – mówi jego autor, który we wrześniu obronił pracę magisterską na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Konsultantami studenckiej koncepcji byli polscy skoczkowie, m.in. Dawid Kubacki. 
 
Mamucia skocznia - projekt autorstwa Dominika Pacholika Nowoczesne obiekty do uprawiana skoków ma Zakopane i Wisła, jednak skoczni mamuciej w Polsce brak. Tymczasem uprawiane na mamutach loty narciarskie to najbardziej spektakularna i ekstremalna odmiana skoków narciarskich. Czy w Polsce można by ją uprawiać? Projekt skoczni Dominika Pacholika o punkcie konstrukcyjnym K200 to głos na „tak”. Młody architekt z PK pracował pod kierunkiem bardzo uznanego grona promotorskiego z Katedry Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich WA Politechniki Krakowskiej: prof. Jacka Gyurkovicha oraz dr. inż. arch. Damiana Poklewskiego-Koziełła i dr hab. inż. arch. Mariusza Twardowski, prof. PK. Powstała dzięki temu wyjątkowo dojrzała praca magisterska. 
 
Dominik Pacholik zaproponował w niej stworzenie kompleksu, obejmującego pięć skoczni narciarskich (o punktach konstrukcyjnych: K40, K60, K95, K120 i K200) w Szczawnicy na wzgórzu Jarmuta, uzupełnionego o infrastrukturę służącą rekreacji i turystyce. Pięć skoczni układa się w projekcie w formę dłoni ukrytej wśród drzew. Rozbiegi zaczynają się w różnych miejscach, ale promieniście łączą się w miejscu wypłaszczenia. – Skocznie o tak różnych charakterystykach przeznaczone byłyby do rozgrywania zawodów Pucharu Świata w lotach narciarskich, Pucharu Świata w skokach, mistrzostw świata, mistrzostw juniorskich czy nawet igrzysk olimpijskich. Najmniejsze z projektowanych skoczni służyłyby zaś do całorocznego treningu dla juniorów – wymienia Dominik Pacholik.  
 Mamucia skocznia - projekt autorstwa Dominika Pacholika
Przy projektowaniu skoczni o punkcie konstrukcyjnym K200 główną ideą było zrealizowanie obiektu będącego wizytówką i charakterystyczną dominantą w krajobrazie Szczawnicy, z racji dobrej widoczności wzgórza w każdym punkcie miasta. Dodatkowo główne kierunki i powiązania ze sobą brył składających się na całość skoczni HS 240 były uwarunkowane funkcjonalnością i osiami widokowymi. – Wspólnie z promotorami inspirowaliśmy się m.in. obiektem Bergisel w Innsbrucku, gdzie skocznia jest ikoną miasta oraz słynnym mamutem w Planicy – mówi absolwent PK. W swojej koncepcji technicznej bazował właśnie na profilu skoczni w Planicy, przy czym – ze względów estetycznych – dokonał modyfikacji: – W mojej koncepcji próg jest wyższy – ma 10 metrów. Chcieliśmy, aby rozbieg miał formę rurki. Do tego nieco bardziej wypłaszczyliśmy bulę. Mamy świadomość, że niektóre pomysły mogłyby się nie spodobać FIS, ale na tym etapie, w projekcie koncepcyjnym to ciekawe wizje. Jeśli ta koncepcja przeszłaby w etap rozważań nad jej realizacją, ten aspekt projektu będzie dalej rozwijany – zapowiada młody projektant. Liczy, że jego pracą zainteresują się samorządy z regionu Pienin i Polski Związek Narciarski. Na razie korzystał ze wsparcia skoczków przy konsultacjach projektu, w czym pomógł jeden z promotorów pracy prof. Mariusz Twardowski. – Dawidowi Kubackiemu projekt się spodobał, miał wskazówki dotyczące m.in. połączenia wybiegów. Dyskusja nad projektem to jeden z naszych celów – zdradza Dominik Pacholik.  
 
Mamucia skocznia - projekt autorstwa Dominika Pacholika Wybór miejsca na tak wizjonerskie centrum nie był przypadkowy. W swojej pracy student PK analizował kilka lokalizacji, m.in. Kluszkowce ze wzgórzem Wdżar i Mosorny Groń w okolicach Zawoi. Postawił na Szczawnicę, w której tego typu kompleks sportowo-rekreacyjny byłby dobrze wyeksponowany  w przestrzeni. To tereny atrakcyjne i dostępne turystycznie, stosunkowo dobrze dostępne komunikacyjnie. Takiej lokalizacji sprzyjają też dobre warunki wietrzne, dzięki możliwego osłonięciu rozbiegu i buli przed silnymi powiewami (m.in. przez zalesione stoki) oraz odpowiednie nachylenie terenu, minimalizujące ilość prac ziemnych i ingerencji w zieleń. – Na tym, by ingerencja w przestrzeń i zieleń była jak najmniejsza bardzo nam zależało. Cała koncepcja pozostaje też w zgodzie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy – podkreśla projektant. Z kolei usytuowanie skoczni na stoku północnym sprzyja naturalnemu utrzymywaniu pokrywy śnieżnej. 
 
Ten region ma też długie tradycje narciarskie: – Na północnych stokach wzgórza Jarmuta w latach 30. XX w. z inicjatywy szczawnickiej Sekcji Narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego powstała duża, jak na tamte czasy, drewniana skocznia narciarska o punkcie konstrukcyjnym zlokalizowanym na 40. metrze. Miała raczej treningowy charakter. Niestety nie przetrwała II wojny światowej. Aktualnie tradycje narciarskie w Szczawnicy kontynuowane są poprzez infrastrukturę na wzgórzu Palenica, sąsiadującym z Jarmutą. Istnieje tam wyciąg i kolejka linowa oraz trasy zjazdowe Ski Resort Palenica – wymienia Pacholik.
 Mamucia skocznia - projekt autorstwa Dominika Pacholika
Projekt centrum skoków w Szczawnicy to nie tylko koncepcja obiektu na potrzeby skoczków. – Zależało nam na przedstawieniu kompleksowej koncepcji ośrodka, który miałby całoroczny potencjał, mógłby powszechnie służyć do rekreacji i na potrzeby turystów. Inaczej nie byłby opłacalny ekonomicznie – podkreśla projektant. Stąd wizjonerskie pomysły m.in. wykorzystania wieży skoczni mamuciej jako ścianki wspinaczkowej (najwyższej w Polsce), wyposażenia obiektu w kolejkę zwaną „Tyrolką”, dzięki której można przeżyć zjazd po linie trasą lotu skoczka narciarskiego, windę kapsułową, poczekalnie dla skoczków i tarasy widokowe, które łatwo można przekształcić w sale konferencyjne, dwupoziomową restaurację, platformy widokowe i antresole z widokiem na Szczawnicę, Pieniny, Beskid Sądecki i Tatry.  
 
Praca magisterska wieńczy studia na danym kierunku, w przypadku Dominika to architektura w j. angielskim na WA PK. Student ma w niej zaprezentować wiedzę i umiejętności zdobyte podczas lat kształcenia. Dominik Pacholik ma nadzieję, że prezentacja jego pracy stanie się też przyczynkiem do publicznej dyskusji o pomyśle kompleksu z mamucią skocznią w Polsce: – Wierzę, że taka dyskusja przyczyni się do wypracowania koncepcji, którą naprawdę można by zrealizować. Pochodzący z Sądecczyzny absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej już zbiera zawodowe doświadczenia. Pracuje jako architekt w pracowni „Smoter + Strug Architekci” w Limanowej. 
 
(mas, bk)
 
 
 
Grafiki użyte w tekście – wizualizacje projektu „Centrum skoków narciarskich w Szczawnicy” autorstwa Dominika Pacholika
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
2 października o godz. 14.00 wpisem do Złotej Księgi Wychowanków wyróżnieni zostali kolejni absolwenci Politechniki Krakowskiej. Do grona „Złotych Wychowanków” dołączyli: Bohdan Biś Lisowski, Daniel Kukla, Jerzy Feliks, Marek Mazurek, Włodzimierz Kołtowski. Uroczystość odbyła się w Sali Senackiej PK. 
 
Złota Księga Wychowanków Politechniki Krakowskiej powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków PK. Wpis do niej jest szczególnym uhonorowaniem absolwentów uczelni, którzy osiągnęli znaczącą pozycję w życiu zawodowym, społecznym lub publicznym i odczuwają emocjonalną więź z Alma Mater. Stowarzyszenie Wychowanków PK wyłania kandydatów spełniających wszystkie formalne kryteria do wpisu, zwołuje Kapitułę Złotej Księgi, która podejmuje ostateczną decyzję o wyborze laureatów oraz organizuje uroczystości wręczenia tytułu osobom nagrodzonym.
 
2 października, po inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej, wpisu do Złotej Księgi Wychowanków dokonali:
 
 
Bohdan Biś Lisowski
(absolwent Wydziału Architektury)
 
1Studiował na Politechnice Krakowskiej w latach 1987-1994. Uzyskał również dyplom Usability Engineering in Software Development (Politechnika Gdańska), Institut für Hygiene und Arbeitsphysiologie ETH Zürich oraz dyplom Polish-American Business School przy Krakowskim Towarzystwie Przemysłowym.
 
Bohdan Biś Lisowski jest znanym i cenionym wykładowcą. Swoją wiedzę przekazywał studentom m.in. swojej Alma Mater, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, czy też Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Obecnie sprawuje funkcję prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) w kadencji 2019-2023. Stanowisko to objął w wieku 50 lat, dzięki czemu został najmłodszym prezesem w historii Stowarzyszenia. Za swoje główne zadania w SARP obrał m.in. przyciąganie młodych architektów do pracy na rzecz Stowarzyszenia, wydawanie publikacji (w tym m.in. o architekturze modernistycznej Krakowa), współorganizowanie wystaw dotyczących architektury Małopolski, organizacji konkursów architektonicznych oraz ogólnokrajowych i międzynarodowych wydarzeń, np. Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków w 2015, 2017 i 2019 r. Za swoją działalność społeczną na rzecz SARP został wyróżniony Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką SARP. 
 
Bohdan Biś Lisowski aranżował wspólne inicjatywy SARP i Wydziału Architektury PK. Koordynował wyjazdy naukowo-badawcze z cyklu „Śladami Architektury” po europejskich miastach i obiektach architektonicznych, zapraszał przedstawicieli WA do współpracy przy organizacji Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie oraz innych branżowych wydarzeń lub wystaw, angażował się w międzynarodowe warsztaty studenckie, a także wspierał przyszłych architektów w ramach Konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. Prof. Bohdana Lisowskiego.
 
Bohdan Biś Lisowski jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Komitetu BIM przy PZITB, Sygnatariuszem Deklaracji BIM Standard PL, Członkiem Rady Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, Członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, a w lipcu 2021 r. został wybrany do Rady Międzynarodowej Unii Architektów (UIA).
 
 
 
Daniel Kukla
(absolwent Wydziału Mechanicznego)
 
2Politechnikę Krakowską ukończył w 2006 r. Decydując się na zaoczny tryb studiowania, postanowił połączyć proces edukacji z pracą zawodową w firmie rodzinnej Hydrosprzęt Kukla Spółka, a także bezpośrednie konfrontowanie teorii z praktyką w przedsiębiorstwie, którego działalność koncentruje się na naprawach, remontach oraz odbudowie maszyn budowlanych. Otworzył serwis samochodowy, znacząco wzbogacając ofertę Hydrosprzętu. Obecnie, założony i prowadzony przez niego Dział Serwisu stanowi flotę 25 zabudowanych samochodów serwisowych oraz serwisantów, którzy swoje wsparcie oferują wyłącznie w terenie. 
 
Równolegle, Daniel Kukla prowadził zapoczątkowaną jeszcze podczas swoich studiów – współpracę naukowo-badawczą z Politechniką Krakowską. Do efektów tych wspólnych działań należy m.in. wykonanie prototypu innowacyjnego rozwiązania 3-komorowego siłownika hydraulicznego do realizacji badań odzysku energii w układzie napędowym minikoparki, udział w cyklicznych spotkaniach panelowych dotyczących opracowania programu studiów podyplomowych, utworzenie w swojej firmie specjalistycznego stanowiska diagnostycznego w ramach współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK i organizowanie wizyt oraz praktyk studenckich dla studentów Wydziału Mechanicznego. Wchodząca w struktury Hydrosprzętu profesjonalna chromownia do przeprowadzania procesu chromowania technicznego i profesjonalne stanowisko kontrolne do sprawdzania oraz diagnostyki silników spalinowych powstały przy ścisłej współpracy z Politechniką Krakowską.
 
 
Jerzy Feliks
(absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej, obecnie: Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej)
 
3Na Politechnice Krakowskiej studiował w latach 1987-1992. Już w trakcie zdobywania wiedzy na uczelni, zaproponowano mu pracę w jej strukturach w ramach studenckiego stażu. Od 1992 r. pracował jako asystent. Po zdobyciu stopnia doktora nauk technicznych w 2001 r., rozpoczął pracę w Katedrze Inżynierii Systemów (obecnie: Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania) na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej.
 
Naukowe zainteresowania Jerzego Feliksa koncentrowały się wokół możliwości wykorzystania metod sztucznej inteligencji, jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji oraz modelowania i symulacji procesów i systemów logistycznych. Swoją wiedzę prezentował w licznych publikacjach, a jedna z nich stała się podstawą wniosku o nadanie mu tytułu doktora habilitowanego złożonego na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie, gdzie następnie został mianowany docentem w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi. W swoim naukowym dorobku, Jerzy Feliks ma również szerokie portfolio międzynarodowych projektów. Do kluczowych zagranicznych ośrodków akademickich czy przedsiębiorstw przemysłowych, z którymi Jerzy Feliks miał okazję współpracować, należy wymienić przede wszystkim Uniwersytet Techniczny w Clausthal-Zellerfeld (Niemcy), Uniwersytet Technicznych w Ostrawie (Czechy), firma Atlantec AG z Villich (Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja) oraz Colorado State University, Fort Collins (Stany Zjednoczone). Uczestniczył też w licznych projektach i pracach badawczych, wykonywanych na zlecenie podmiotów przemysłowych lub instytucji finansujących działalność naukowo-badawczą. 
 
Obecnie dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH sprawuje funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Zarządzania AGH. 
 
 
 
Marek Mazurek
(absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, obecnie: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 
4Studiował na Politechnice Krakowskiej w latach 1978-1983. Zaraz po zakończeniu studiów podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Pracuje w MPEC do dziś – obecnie pełni funkcję członka zarządu ds. eksploatacji. Dorobek zawodowy Marka Mazurka obejmuje przede wszystkim realizację infrastrukturalnych projektów. Do tych najważniejszych należą: współudział w przeprowadzaniu transformacji technicznej i organizacyjnej MPEC, kierowanie projektem modernizacji systemu ciepłowniczego Krakowa, realizacja czterech projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przygotowanie i realizacja europejskich programów operacyjnych modernizacji i automatyzacji systemu ciepłowniczego Krakowa czy też współpraca z Krakowskim Holdingiem Komunalnym przy realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.
 
Marek Mazurek był pomysłodawcą nowego kierunku – odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. W 2018 r. został wyróżniony Nagrodą Rektora PK. 
 
 
 
 
Włodzimierz Kołtowski
(absolwent Wydziału Mechanicznego)
 
5Na Politechnice Krakowskiej studiował w latach 1975-1979. W ciągu swojej 40-letniej kariery w zawodzie konstruktora i projektanta urządzeń mechanicznych zrealizował i współpracował przy szeregu zaawansowanych technicznie projektów. Pracując w WSK PZL Krosno zajmował się oprzyrządowaniem technologicznym i specjalnymi narzędziami do produkcji podwozi lotniczych oraz innych części dla sprzętu wojskowego. Podczas współpracy z OBR-ERG Jasło koncentrował się na projektowaniu i konstrukcji maszyn oraz urządzeń do przetwórstwa materiałów wybuchowych i tworzyw sztucznych. Dla Nowego Stylu Krosno przygotowywał dokumentację wykonawczą, m.in. krzeseł obrotowych, odpowiadał też za organizację działu prototypowni i stacji badań. 
 
Współpracując z Total Walther Warszawa, zajmował się stałymi instalacjami gaśniczymi oraz wykonał wiele projektów instalacji gaśniczych gazowych na CO2. W strukturach Delphi Centrum Techniczne Kraków pełnił funkcję product engineera, a do jego obowiązków należało projektowanie, walidacja oraz wdrożenie do produkcji amortyzatorów do samochodów osobowych.
 
Włodzimierz Kołtowski z powodzeniem łączy nauki techniczne z literackimi pasjami. W swoim dorobku ma kilka wydawnictw, m.in.: „Niejeden marzy – fraszki i inne wierszyki”, „Pracowałem… - krótka historia pracy zawodowej”, „Rowerem przez Drzewicz – limeryki i inne wierszyki”.
 
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
plakat Dzien Europy9 maja br. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, w ramach realizowanego projektu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Kraków, zorganizuje obchody Dnia Europy. W tym roku głównym punktem programu będzie niezwykły pokaz w technice 3D mappingu, który przeprowadzi Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki
 
Krakowski Dzień Europy wpisuje się w ogólnopolskie wydarzenia organizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Głównym celem obchodów jest kreowanie postaw sprzyjających świadomemu i aktywnemu obywatelstwu europejskiemu oraz promowanie integracji europejskiej.
 
Na uczestników Dnia Europy będzie czekało 600 żółtych róż, a o godz. 21.00 z Wieży Mariackiej popłyną dźwięki „Ody do radości” Ludwiga van Beethovena, którą zagra hejnalista. Zaraz po odegraniu hymnu Europy rozpocznie się pokaz 3D mappingu. Tym razem widowisko, które przeprowadzą członkowie Koła Naukowego Grafiki Komputerowej Visgraph z WFMI PK, odbędzie się na fasadzie Pałacu Krzysztofory – siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy Rynku Głównym. Tematem przewodnim będzie podróż po różnych zakątkach Europy. 
 
3D mapping łączy sztukę i technologię – jest kompozycją architektury, światła oraz dźwięku. Animację przygotowuje się dla konkretnego budynku i nie może być wykorzystana w innym miejscu. W ubiegłym roku członkowie Koła Naukowego Grafiki Komputerowej Visgraph wraz z absolwentami kierunku informatyka specjalności grafika komputerowa i multimedia na Politechnice Krakowskiej przeprowadzili pokazy (w maju i wrześniu) na ścianie dawnego Pałacu Królewskiego w Łobzowie przy ul. Podchorążych 1. Projekt został zainspirowany wybitnymi polskimi wynalazcami, m.in. Marią Skłodowską-Curie, Mieczysławem Wolfke i Kazimierzem Prószyńskim. 
 
Widowiska w technice 3D mappingu gościły też na innych budynkach Politechniki Krakowskiej – Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24 oraz akademikach w Czyżynach. 19 maja 2018 r., podczas festiwalu Daisy Days organizowanego przez Urząd Miejski w Pszczynie, studenci PK zajęli drugie miejsce w konkursie 3D mappingu. Zadanie polegało na trójwymiarowej animacji jednego z budynków pszczyńskiej starówki. 
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022 Politechnika Krakowska otrzymała gratulacje i życzenia, które nadesłali (poniższa lista będzie na bieżąco aktualizowana): 
 
 
 
 
Przemysław Czarnek – minister Edukacji i Nauki 
 
Bogdan Klich – senator RP
 
Krzysztof Kozik – poseł na Sejm RP 
 
Marek Sowa – poseł na Sejm RP
 
Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 
Edyta Demby-Siwek – prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Dr inż. Barbara Juszczyk – dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych
 
Kard. Stanisław Dziwisz – emerytowany arcybiskup metropolita krakowski
 
Nadinsp. Michał Ledzion – komendant wojewódzki Policji w Krakowie
 
Insp. Zbigniew Nowak – komendant miejski Policji w Krakowie
 
Wojciech Bakun – prezydent Przemyśla
 
Roman Ciepiela – prezydent Tarnowa
 
Rafał Kukla – burmistrz Gorlic
 
Ludomir Handzel – prezydent Nowego Sącza
 
Marcin Marzec – burmistrz Sandomierza
 
Dariusz Skrobol – burmistrz Pszczyny
 
Prof. Saltanat Amirgaliyeva – President-rector of Academy of Logistics and Transport (Kazachstan)
 
Prof. Ahmet Atac – President of Manisa Celal Bayar University (Turcja)
 
Prof. Klaus-Dieter Barbknecht – Rector of Technische Universität Bergakademie Freiberg – University of Resources (Niemcy)
 
Prof. Gesine Grande – President of Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (Niemcy)
 
Prof. Jiří Málek – Rector of the University of Pardubice (Czechy) 
 
Dr. Ricardo Rivero Ortega – Rector of the University of Salamanca (Hiszpania)
 
Prof. Antonella Polimeni – Rector of Sapienza University of Rome (Włochy)
 
Prof. Pilar Aranda Ramirez – Rector of the University of Granada (Hiszpania) 
 
Prof. Frank Dellmann – Vice President for teaching and international affairs Münster University of Applied Sciences (Niemcy) 
 
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. Piotr Borek – rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 
Dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 
Prof. dr hab. inż. Marek Adamski – rektor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 
Prof. dr hab. Sławomir Bukowski – rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik – rektor Politechniki Łódzkiej
 
Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – rektor Politechniki Poznańskiej
 
Kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 
Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
 
Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit – rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej
 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – rektor Politechniki Warszawskiej
 
Dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
 
Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – rektor Politechniki Białostockiej 
 
Dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. uczelni – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 
Dr hab. inż. Marcin Lorenc – rektor Politechniki Opolskiej 
 
Dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH – rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
 
Dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK – rektor Politechniki Koszalińskiej
 
Nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni – rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 
Dr Wergiliusz Gołąbek – rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ – prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
Dr Sonia Grychtoł, prof. MUP – rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 
 
Dr Paweł Trefler, prof. PWSW – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
W kwietniu br. Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej zawarł z Oddziałem Małopolskim spółki „Przewozy Regionalne” - POLREGIO umowę o współpracy w zakresie dydaktycznym oraz naukowo-badawczym. Dzięki podpisanemu porozumieniu studenci innowacyjnej, dualnej specjalności inżynieria pojazdów szynowych, mogą dokładniej poznać tajniki budowy i eksploatacji taboru szynowego, m.in. dzięki możliwości uczestniczenia w jazdach w kabinie maszynistów. 
 
kabinaPodczas jazd w pociągach obsługiwanych przez POLREGIO, studenci w praktyczny sposób zapoznają się z pracą drużyn trakcyjnych oraz zasadami obsługi i eksploatacją pojazdów. Zgłębiają również obowiązujące przepisy ruchu kolejowego. 
 
Specjalność inżynieria pojazdów szynowych została uruchomiona w 2017 r. i prowadzona jest w systemie dualnym na kierunkach transport i inżynieria środków transportu. Jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor budowy pojazdów szynowych i idące za tym zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.
 
Strategicznym partnerem specjalności jest firma NEWAG S.A. – czołowy polski producent nowoczesnego taboru szynowego. Do procesu nauczania zaangażowane są także inne wiodące firmy z branży przemysłu taboru szynowego. Specjalność łączy w sobie teorię i praktykę zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. W ramach przedmiotów studenci Wydziału Mechanicznego zdobywają wiedzę, umiejętności oraz praktyczne doświadczenie z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji i eksploatacji pojazdów szynowych. Program nauczania został opracowany dla profili kompetencyjnych: konstruktor, technolog, inżynier projektu.
 
Grupy studenckie w ramach specjalności inżynieria pojazdów szynowych liczą maksymalnie 15 osób, spełniając w ten sposób ideę „mistrz - uczeń” – odpowiedni kontakt dydaktyczny studenta z wykładowcą i praktykami z branży. W trakcie kształcenia odbywają się też płatne staże inżynierskie w wybranym przedsiębiorstwie. Podczas kończącego studia inżynierskie seminarium dyplomowego student realizuje projekt dyplomowy bazujący na praktycznych doświadczeniach zebranych podczas praktyk w przemyśle, poświęcony rzeczywistemu problemowi inżynierskiemu. Praca dyplomowa realizowana jest pod kierunkiem dwóch promotorów – pracownika Instytutu Pojazdów Szynowych PK i przedstawiciela firmy, w której student odbywał staż.
 
 (mg)
 
Na zdjęciu, kabina maszynisty / fot. Maciej Górowski 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
W sobotę 2 października 2021 r. Politechnika Krakowska zainaugurowała nowy rok akademicki. Uroczystość w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” miała hybrydową formę. – To symbol czasu – tego za nami i tego przed nami. Z powodu pandemii trudności zapowiadają się podobne jak przed rokiem, ale nasza społeczność akademicka jest już inna. Silniejsza doświadczeniami, które zebraliśmy. Dlatego z pełną odpowiedzialnością mogę zapewnić – poradzimy sobie w każdych okolicznościach – mówił w wystąpieniu inauguracyjnym rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz. Podkreślił, że powody do większego niż przed rokiem optymizmu dają też osiągnięcia nauki w walce z pandemią. Nowy rok akademicki będzie stał na PK pod znakiem realizacji celów wyznaczonych w nowej strategii rozwoju uczelni, licznych programów prostudenckich, a także inicjatyw proekologicznych, w tym rewitalizacji wszystkich kampusów uczelni. 
 
 
Nauka w pandemii – sprawdzony oręż
 
Świat nauki podczas pandemii stanął na wysokości zadania. Nauce można i należy ufać, bo opiera się na sprawdzonych dowodach. Naszym obowiązkiem jest stać na straży naukowej wiedzy, odważnie bronić jej osiągnięć – mówił rektor PK, apelując do studentów o udział w akcji szczepień: – To m.in. od tego zależy w jakim stopniu uda się w tym roku zachować akademicką normalność – kształcić w salach wykładowych i laboratoriach, a nie przed ekranami komputerów. Wprawdzie pandemia pozwoliła nam docenić osiągnięcia techniki. Mocno przyśpieszyliśmy inwestycje w informatyzację uczelni i narzędzia do kształcenia na odległość, sprawnie z nich korzystamy. Ale po roku zdalnej nauki i pracy mamy jeszcze więcej dowodów na to, że dla naszego zdrowia i pełnego rozkwitu talentów naszych wychowanków i naukowców potrzebujemy żywych akademickich relacji, wspólnej pracy nad projektami. Bariera elektronicznego kontaktu może studzić żar pracy twórczej i dydaktycznej – podkreślał prof. Andrzej Białkiewicz. 
 
 

 

 
Strategiczne cele: ewaluacja, nowoczesne kształcenie, innowacje, współpraca
 
Jako najważniejsze cele stojące przed Politechniką w bieżącym roku i następnych latach, prof. Andrzej Białkiewicz wymienił te wskazane w nowej strategii rozwoju uczelni (przyjętej przez Senat PK w czerwcu br.). Podnoszenie jakości badań naukowych oraz wysokie oceny dorobku PK w ewaluacji dyscyplin naukowych, kształcenie oparte na wizjonerskich programach i dostosowane do zmieniających się trendów gospodarki, tworzenie optymalnych warunków do działań innowacyjnych, m.in. przez rozwijanie współpracy z otoczeniem gospodarczym, samorządowym, akademickim oraz inwestycje w strategiczną infrastrukturę badawczą i dydaktyczną – m.in. o takich priorytetowych celach i ich rozpoczętej już realizacji mówił rektor PK. Jak podkreślał, pandemia nie zahamowała rozwoju uczelni w tych obszarach. – Według raportu Urzędu Patentowego RP w 2020 r. byliśmy w czołowej ósemce instytucji w Polsce, jeśli chodzi o liczbę uzyskanych patentów. W ostatnim roku – mimo pandemii – bardzo dbaliśmy o poszerzanie pól współpracy, włączyliśmy się w liczne nowe inicjatywy międzynarodowe, krajowe i regionalne – mówił rektor. Przypominał  m.in. o nowych partnerstwach z Województwem Małopolskim, samorządem Krakowa, firmą Fakro, uczelniami technicznymi i PAN (na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym) i szkołami wyższymi Krakowa (dla zagranicznej promocji miasta), zaangażowaniu ekspertów PK w działalność  SKOZK, Komitetu Ewaluacji Nauki, Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców, Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP.
 fot 1  fot 2  fot 3   fot 4 
 
Inwestycje w laboratoria i „Zielony plan dla PK”
 
Wśród strategicznych inwestycji rektor PK wskazał trwającą budowę Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, projekty Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej oraz przygotowania do budowy – dofinansowanego ze środków unijnych – Centrum Proekologicznych Technologii Energetycznych o wartości ponad 60 mln zł. – Umowę z NCBR na jego realizację podpisaliśmy w kwietniu tego roku. Celem projektu jest utworzenie wyspecjalizowanej infrastruktury badawczej w dziedzinie energetyki i odnawialnych źródeł energii – poinformował rektor PK. 
 
Przedstawił też plany dotyczące rewitalizacji wszystkich kampusów uczelni w ramach „Zielonego planu dla Politechniki”: – Wracamy do tematu „Ogrodów Łobzów” i zagospodarowania otoczenia zabytkowego Pałacu w Łobzowie w formie ogólnodostępnego parku. Zmieni się także nasz główny kampus przy ul. Warszawskiej. Powstaje właśnie kompleksowy projekt rewitalizacji zieleni wraz z nowym systemem jej nawadniania z wykorzystaniem deszczówki. Wszystko to wpisuje się w stworzony już program szerszych działań proekologicznych, koordynowany przez nowy na PK Zespół do spraw eko-innowacji.
 
Jak poinformował prof. Andrzej Białkiewicz, na PK powstała też w ostatnim roku całościowa koncepcja zagospodarowania terenów uczelni w krakowskich Czyżynach, obejmująca już istniejący kampus przy Wydziale Mechanicznym oraz tereny obecnie niezagospodarowane. – Plan dla Czyżyn opatrzyliśmy nazwą „Politechnika Krakowska 2100”, bo jest długoterminową koncepcją rozwoju Kampusu Politechniki w Czyżynach w perspektywie 20, 50, a może i 100 lat, swoistą mapą drogową dla przyszłych władz uczelni. Dzielimy z naszymi czyżyńskimi sąsiadami – mieszkańcami, instytucjami kultury, nauki i biznesu – troskę o to, by w jak największym stopniu zachować unikatowość tego miejsca, przez szacunek dla jego bogactwa historycznego i przyrodniczego. Widzimy nasze Czyżyny zielone i otwarte dla studentów i pracowników PK oraz mieszkańców Krakowa. Proponujemy tu koncepcję Parku Kulturowego, z ogólnodostępnym ogrodem-parkiem w centralnej części naszego kampusu, z miejscami do rekreacji, uprawiania aktywności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej – powiedział rektor PK.
 
Trwają też prace nad dokumentacją i pozyskaniem środków na budowę nowych siedzib dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.
 fot 5  fot 6  fot 7  fot 8
 
 
Szerszy strumień pomocy dla studentów PK
 
Zwracając się do studentów I roku rektor PK zapowiedział kontynuację programów prostudenckich: – W ubiegłym roku Politechnika Krakowska rozszerzyła pakiet pomocy finansowej dla swoich studentów. W tym roku jeszcze zwiększymy budżet na ten cel. Z własnego funduszu uczelnia będzie fundować stypendia dla aktywnych naukowo studentów i doktorantów. Na specjalne nagrody finansowe mogą też liczyć na Politechnice studenci I roku. Uczelnia chce utrzymać najwyższą w Polsce wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz znacząco zwiększyć świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
Nowy rok akademicki rozpoczęło na PK blisko 13,8 tys. studentów i doktorantów, w tym 4,4 tys. na I roku. Podczas inauguracji immatrykulowano uroczyście najlepszych kandydatów w letniej rekrutacji na studia. Oferta PK cieszyła się w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów, było ich blisko 15,5 tys., o ponad 2 tys. więcej niż w ubiegłym roku. Na kierunkach z grupy IT (informatyka, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej) o miejsce walczyło nawet 10-12 osób. W czołówce zainteresowania kandydatów były też budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, transport, mechanika i budowa maszyn, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. Kształcenie w nowym roku będzie prowadzone w formule mieszanej – stacjonarnie z elementami kształcenia zdalnego. Obowiązywać będą wzmożone środki bezpieczeństwa w budynkach dydaktycznych i akademikach uczelni. 
 
 
Nagrody i odznaczenia
 
Podczas inauguracji zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP minister Piotr Ćwik odczytał list do społeczności PK od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom PK. Wyróżnienia resortowe wręczyła małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer.  W uroczystości  uczestniczył też wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, który odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego i dziękował społeczności PK za zaangażowanie w walkę z pandemią.
 
Za osiągnięcia naukowe uhonorowano młodych naukowców. Nagrodę I stopnia Imienia Profesora Zbigniewa Engela otrzymała dr inż. Agnieszka Kumorkiewicz-Jamro z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej za pracę doktorską pt. „Chromatograficzne i spektroskopowe badania utleniania 5-O- i 6-O-glukozydów betanidyny wyizolowanych z surowców roślinnych”. Nagrodami Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej wyróżnieni zostali: inż. arch. Szymon Tomczyk z Wydziału Architektury, mgr inż. Magdalena Jankowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz mgr inż. Miłosz Worwa (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej). 
 fot 9  fot 10   fot 11  fot 12
 
Wykład pt. „Pojazdy autonomiczne – przyszłość komunikacji” wygłosił dr Rafał Świerczyński, prezes MPK S.A. w Krakowie, przewodniczący Rady Uczelni na PK. Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, młodszy inspektor Robert Górka wręczył certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”, przyznany Politechnice Krakowskiej na lata 2021-2025 w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Wystąpienia wygłosili także prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej mgr Izabela Paluch, przewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego PK mgr inż. Krzysztof Pszczółka i Angelika Kopeć, przewodnicząca Zrzeszenia Studentów z Niepełnosprawnościami PK.
 
 
(mas)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
bibliotekaBiblioteka Politechniki Krakowskiej zaprasza w dniach 6-12 maja do udziału w wydarzeniach przygotowanych w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w tym roku pod hasłem „Biblioteka”. W programie m.in.: konkursy, warsztaty, wystawy, akcje zbierania książek i bookcrossingu oraz piknik. 
 
Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, opłaty za przetrzymanie książek wypożyczonych z BPK zostaną obniżone o 50%. 
 
We wtorek 7 maja br., w godz. 10.00-12.30 na dziedzińcu kampusu głównego PK odbędzie się piknik biblioteczny. W ramach wydarzenia zaplanowano akcję „Podaruj książkę”, czyli zbiórkę książek dla dzieci i ich opiekunów, przebywających na oddziałach dziecięcych Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Będzie można również wymienić prywatne książki na inne, dostępne na specjalnym stoisku. Tradycyjnie, dla uczestników pikniku zostaną przygotowane kiełbaski z grilla i liczne konkursy.
 
W środę, od godz. 10.00 do 11.30 w Czytelni Głównej zostaną zorganizowane warsztaty pisania pracy dyplomowej, podczas których studenci poznają wymogi merytoryczne i redakcyjne obowiązujące na Politechnice Krakowskiej, zalecenia edytorskie, procedurę antyplagiatową, a także dowiedzą się jak wyszukiwać informacji i publikacji oraz w jaki sposób dokonywać selekcji i weryfikacji materiałów o charakterze naukowym. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj
 
Przez trzy dni – w środę, czwartek i piątek – w Czytelni Czasopism będzie można zobaczyć wystawę książek naukowych. Zapraszamy też na Fanpage Biblioteki PK, gdzie odbywają się konkursy związane z BPK. 
 
 
Szczegółowy program Tygodnia Biblioteki Politechniki Krakowskiej: 
 
 
 
 (bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Studenci Politechniki i inni krakowscy żacy rozpoczynają nowy rok akademicki Juwenaliami Krakowskimi, wspólnym przedsięwzięciem samorządów studenckich. Imprezy organizowane przez studentów z PK – otwarte dla wszystkich gości – będą ulokowane w „Strefie Kwadrat”, czyli w Klubie Studenckim „Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1 i przestrzeni wokół niego. Zaplanowano tam wydarzenia, które potrwają od dziś (30 września) do niedzieli 3 października, gdy odbędzie się finałowy Piknik Juwenaliowy w Czyżynach z atrakcjami nie tylko dla studentów, ale i mieszkańców Czyżyn i Krakowa. 
 
Dziś w „Strefie Kwadrat” występy stand-uperów, w piątek 1 października wieczór kinowy. W sobotę (2 października) od rana będzie można włączyć się w juwenaliową zbiórkę krwi – krwiobus obok klubu Kwadrat będzie czekał w godz. 9.00-13.00. Po południu odbędzie się otwarty trening zumby i pokazy ognia. W niedzielę (3 października) w południe rozpocznie się Piknik Juwenaliowy z atrakcjami dla dzieci, strefą młodego naukowca i z koncertem m.in. Majki Jeżowskiej. 
 
Sportowym akcentem na start nowego roku akademickiego będzie też Mityng Lekkoatletyczny na stadionie WKS Wawel w Krakowie, który zaplanowano w następną sobotę, 9 października w godz. 9.00-13.00. 
 
 JuwenaliaStrefaKwadrat
Juwenalia Krakowskie w „Strefie Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1
 
 • 30 września, godz. 18.00: stand-upy (Mariusz Kałamaga, Marcin Zbigniew Wojciech, Filip van der Brym (wstęp z biletami, informacje na stronie Klubu „Kwadrat”),

 • 1 października, godz. 18.00: wieczór filmowy w klubie „Kwadrat” („Kobieta idzie na wojnę”, „Pulp Fiction”),

 • 2 października, godz. 9.00-13.00: Juwenaliowa Zbiórka Krwi na parkingu pod Klubem „Kwadrat”,

 • 2 października, od godz. 17.00 („Strefa Kwadrat” otwarta od godz. 16.00): zumba prowadzona przez Annę Stadnicką, wieloletnią instruktor zumby, członkinię Zumba Instructor Network ZIN (wstęp wolny); koncerty (Karolina Stanisławczyk, Wojtek Szumański, „Euforia”), 

 • 2 października, godz. 18.00: pokaz ognia grupy tańca z ogniem i światłem „Flamme” (wstęp wolny),

 • 2 października, godz. 21: Juwenaliowe Disko – wielka juwenaliowa dyskoteka z największymi hitami minionych lat (wstęp z biletami, informacje na stronie Klubu „Kwadrat”),

 • 2 i 3 października: Foodtrucki z Arena Garden Street Food Market,

 • 3 października, od godz. 12: Piknik Juwenaliowy (strefa dla najmłodszych – animacje i pokazy, malowanie twarzy, chodzenie na szczudłach, bańki XXL, zabawy z chustą animacyjną, ogromna lina do konkurencji; strefa młodego naukowca – stoiska kół naukowych i organizacji studenckich krakowskich uczelni – PK, AGH, UR, UPJPII, UJ, stoisko Cogiteonu). Koncerty Majka Jeżowska Band, Asi Nawojskiej, zespołu „Chłodno” (wstęp wolny). 

 

Więcej informacji na: klubkwadrat.pl

 

 

 

 

{fastsocialshare}

Zbliżają się ostateczne terminy składania prac w konkursach przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a organizowanych przez Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – „Zaprojektuj park kieszonkowy” i „FotoKrajObraz 2019”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 
 
Zadanie uczestników konkursu „Zaprojektuj park kieszonkowy” polega na wykonaniu projektu parku rozumianego jako niewielkich rozmiarów teren zieleni publicznej w zwartej zabudowie miejskiej. Osoby biorące udział w konkursie same dokonują wyboru lokalizacji – rzeczywistej lub wyobrażonej, która musi zawierać: ścieżki piesze, co najmniej jedno miejsce do wypoczynku, zieleń projektowaną, elementy małej architektury (np. kosze na śmieci, latarnie, ławki) i wejście do parku. Projekt nie może przekraczać maksymalnych wymiarów 400 m². Więcej o konkursie na stronie internetowej: architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/news/239
 
park
 
Prace konkursowe należy wysłać (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do 12 maja br. na adres: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu (pokój 8), ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.
 
Autorzy 12 najlepszych prac zostaną zaproszeni na dwudniowe warsztaty rysunku odręcznego, przygotowujące do profesjonalnego opracowania portfolio, składanego podczas rekrutacji na kierunek studiów architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Ponadto zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, m.in. tablet graficzny i czytnik e-booków.
 
Konkurs fotograficzny „FotoKrajObraz 2019” to również propozycja dla uczniów szkół średnich. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii krajobrazowej dotyczącej szeroko rozumianego hasła: „Rytm miasta”. Prace należy przesłać na podany wyżej adres Instytutu Architektury Krajobrazu WA PK
fotokrajobraz
 
Ostateczny termin składania prac konkursowych mija 15 maja br. Autorzy dwunastu najlepszych wezmą udział w warsztatach fotografii reportażowej, które poprowadzi fotograf Polska Press Wojciech Matusik. Finałem przedsięwzięcia będzie wystawa najlepszych prac uczestników konkursu i warsztatów. Wernisaż odbędzie się w listopadzie br. w Pawilonie Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 2 w Krakowie. Szczegóły na: architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/news/236
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
ad10Trwa rekrutacja do jesiennej edycji Otwartego Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej. Jest to doskonała okazja zarówno dla początkujących pasjonatów, jak i fotografów chcących udoskonalić swoje umiejętności i pogłębić dotychczasową wiedzę.
 
Kurs rozpocznie się 15 października i potrwa do 4 lutego 2022 r. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej: foto.pk.edu.pl.
 
Wykłady i zajęcia praktyczne w ramach Otwartego Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej trwają jeden semestr. Prowadzą je uznani wykładowcy z Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików i pracownicy Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Kurs kończy wystawa fotografii uczestników. 
 
Odwiedź stronę na Facebooku: www.facebook.com/studiumfoto 
 
 
 {fastsocialshare}
 
 
Patryk Włodarczyk, student architektury na Politechnice Krakowskiej, zdobył nagrodę w międzynarodowym konkursie „Home futura”, organizowanym przez platformę UNI competitions. Zadanie uczestników polegało na zaprojektowaniu jednorodzinnego domu przyszłości odpowiadającego idei obiektu zmieniającego się w zależności od miejsca, ludzi, kultury, czasu, warunków społecznych i innych aspektów. Jury konkursu doceniło studenta Wydziału Architektury PK za projekt „INvisible house”, stworzony z myślą o osobach niedowidzących. 
 
INvisible houseUczestnicy konkursu nie mieli ograniczeń co do lokalizacji tworzonego projektu, jego wielkości, czy zawartych funkcji. Pierwszą z wytycznych było opisanie i zdefiniowane znaczenia domu, a kolejną odzwierciedlenie tej definicji w postaci projektu. Spośród prac nadesłanych z całego świata jury wybrało jedenastu laureatów i przyznało dwie nagrody główne, dziewięć wyróżnień i nagrodę publiczności. 
 
Zdobywcą drugiej nagrody został Patryk Włodarczyk z PK. Jury doceniło projekt pn. „INvisible house”, inspirowany Kopcem Kościuszki w Krakowie. Autor zdecydował się w jego pobliżu „osadzić” ceglany dom, który – dzięki materiałowi budowlanemu – wpisuje się w okolicę. Wnętrze budynku jest otwarte na naturę. Młody architekt zaproponował wiele małych ogrodów sensorycznych, dostępnych bezpośrednio z pokoi. Ogrody zostały podzielone na sekcje: dotyk, słuch i węch, a tym samym wpisały się w terapię pobudzającą zmysły osób z niepełnosprawnościami. Dzięki ażurowym, ceglanym ścianom każde pomieszczenie posiada indywidualnie zaprojektowane rozproszone oświetlenie, ułatwiające orientację we wnętrzu. Także cegły na elewacji frontowej ułożone są w charakterystyczny sposób, by prowadzić mieszkańców prosto do wnętrza domu. Specjalne reliefy w podłodze (stykające się z ceglanymi ścianami) ułatwią dotarcie do odpowiednich pomieszczeń tym osobom, które nie dostrzegają światła.
 
Więcej na temat nagrodzonego projektu studenta PK na stronie: www.architekturaibiznes.pl 
 
 
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu autorstwa Patryka Włodarczyka / materiały: www.architekturaibiznes.pl
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
W środę 8 maja br. Rada Miasta Krakowa, w uznaniu szczególnych zasług dla miasta, przyznała dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Brązowy Medal „Cracoviae Merenti” - najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa. 
 
Medal „Cracoviae Merenti” został ustanowiony w 1992 r. Wyróżnienie nadawane jest nie tylko osobom, ale też organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Krakowa. Podczas środowej sesji radni zdecydowali o przyznaniu Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti” dla Muzeum Krakowa.
 
kwielgusDr inż. arch. Krzysztof Wielgus (na zdjęciu / fot. Jan Zych) pracuje w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK, z którym związany jest od 1984 r. W latach 1990-2001 r. był również zatrudniony jako adiunkt muzealny w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 
 
Doktor Krzysztof Wielgus jest członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zaangażował się w ochronę, rewaloryzację i adaptację dawnych dzieł inżynierii, zabytków fortyfikacji, przemysłu i komunikacji na terenie Krakowa, Małopolski, Zamościa i Ziemi Przemyskiej. Aktywnie działał na rzecz odnowy i adaptacji kilkudziesięciu obiektów dawnej Twierdzy Kraków, m.in. fortu „Grębałów”. Autor metodologii i programu prac konserwatorskich przy najstarszych zabytkach lotniczych z lat 1910-1918, a także projektu Lotniczego Parku Kulturowego Rakowice-Czyżyny. 
 
Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i książek na temat historii fortyfikacji, teorii i zasad konserwacji oraz adaptacji zabytków architektury obronnej i zespołów poprzemysłowych, ochrony i konserwacji dzieł techniki, historii lotnictwa. Za swoją działalność naukową i społeczną został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, samorządowymi i branżowymi. W ubiegłym roku doktor Wielgus otrzymał Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”. 
 
(bk)
 
 
 {fastsocialshare}
 
 
24 września br. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” odbyła się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie zaplanowano pierwotnie na wiosnę, ale nie mogło się odbyć ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2. Podczas uroczystości w „Działowni” dyplomy odebrali:
 
 
DOKTORZY HABILITOWANI
 
Wydział Architektury

1. Dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska
Osiągnięcie naukowe: „Architektura miejsca zabawy. Zabawa jako czynnik integracji (w) przestrzeni miejskiej”

2. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: „Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych”

3. Dr hab. Waldemar Komorowski 
Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji nt. „Studia nad architekturą mieszkalną Krakowa czasów staropolskich (XIII-XVIII w.)”

4. Dr hab. inż. arch. Anna Kulig 
Osiągnięcie naukowe: Problem dokumentowania, modelowania i rekonstrukcji sklepień gotyckich

5. Dr hab. inż. arch. Paweł Ozimek, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: Metody analiz krajobrazowych wykonywanych przy użyciu modeli cyfrowych

6. Dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP
Osiągnięcie naukowe: „Obszary kreatywności – creative syntax jako czynnik ożywiania śródmieść. Wybrane zagadnienia”

7. Dr hab. inż. arch. Marcin Petelenz, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: „Wizualne aspekty zrównoważonego rozwoju miasta w strefie obrzeżnej. Wybrane zagadnienia”

8. Dr hab. inż. arch. Piotr Winskowski, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: „Rozpoznanie i analiza złożoności architektury na tle pluralizmu świata II połowy XX i początku XXI wieku”

9. Dr hab. Józef Wroński
Osiągnięcie naukowe: Kraków w drodze ku nowoczesnej architekturze sakralnej w I połowie XX wieku. Kościoły zbudowane w latach 1903-1939/45 w Krakowie i miejscowościach podkrakowskich należących obecnie do miasta w kontekście rozwoju architektury w Polsce i na świecie
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej

1. Dr hab. inż. Krzysztof  Chudyba, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: monografia nt. „Analiza konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych”

2. Dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: cykl powiązanych tematycznie publikacji nt. „Rozwój metod oceny infrastruktury drogowej pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem miar bezpośrednich i pośrednich”

3. Dr hab. inż. Rafał Szydłowski, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: monografia nt. „Stropy płytowe sprężone cięgnami bez przyczepności”
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

1. Dr hab. Paweł Hachaj 
Osiągnięcie naukowe: Opracowanie autorskiej metodyki budowania opartego na stanach obiektu modelu hydrodynamiki przepływów w zbiornikach zaporowych oraz zastosowanie tego modelu dla potrzeb gospodarki wodnej dla dwóch obiektów pilotażowych

2. Dr hab. inż. Katarzyna Paździor
Osiągnięcie naukowe: Analiza możliwości zastosowania procesów biologicznych w kompleksowych systemach oczyszczania ścieków włókienniczych

3. Dr hab. inż. Sylwester Żelazny
Osiągnięcie naukowe: Zagospodarowanie odpadów z górnictwa i energetyki w celu ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

1. Dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: Biodegradowalne rusztowania oparte na chitozanie do zastosowań w inżynierii tkankowej skóry

2. Dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: Surowce pochodzenia naturalnego w nowoczesnych formulacjach kosmetycznych
 
 
Wydział Mechaniczny 

1. Dr hab. inż. Michał Bembenek, prof. AGH
Osiągnięcie naukowe: Innowacje w konstrukcji i zastosowaniu pras walcowych

2. Dr hab. inż. Dorota Klimecka-Tatar 
Osiągnięcie naukowe: Projektowanie i planowanie kierunków rozwoju innowacji procesowych i produktowych w procesie wytwarzania wybranej grupy kompozytów magnetycznych

3. Dr hab. inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, prof. PŚk
Osiągnięcie naukowe: Metoda oceny cyklu życia technologii w ujęciu środowiskowym
 
 
Promocja doktorów i doktorów habilitowanych, 24 września 2021
 
 
DOKTORZY
 
Wydział Architektury 
 
1. Dr inż. arch. Manezha Dost
Tytuł pracy doktorskiej: „Krytyczny regionalizm Kennetha Framptona jako odpowiedź na potrzebę tożsamości kulturowej architektury XXI wieku”
Promotor: dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski
 
2. Dr inż. arch. Katarzyna Elwart-Karczewska
Tytuł pracy doktorskiej: „Dziedzictwo przestrzenne wybranych osiedli przemysłowych zachodniej Małopolski. Historia i perspektywy”
Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
 
3. Dr inż. arch. Aleksandra Głuchowska
Tytuł pracy doktorskiej: „Energia wiatrowa w architekturze”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
 
4. Dr inż. arch. Joanna Kuchta-Wilczek
Tytuł pracy doktorskiej: „Systemy smart city, a nowa jakość życia we współczesnym mieście europejskim”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
 
5. Dr inż. arch. Bożena Łebzuch
Tytuł pracy doktorskiej: „Zespoły rezydencjonalno-parkowe rodziny Henckel von Donnersmarcków na Górnym Śląsku”
Promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK
 
6. Dr inż. arch. Michał Nessel
Tytuł pracy doktorskiej: „O zastosowaniu cyfrowych technik algorytmicznych w projektowaniu w zakresie kształtowania formy architektonicznej”
Promotorzy: dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK; dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK
 
7. Dr inż. arch. Aneta Synowiec
Tytuł pracy doktorskiej: „Mosty piesze w kontekście rewitalizacji śródmieść. Przykład Krakowa”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
 
8. Dr inż. arch. Lidia Tobiasz
Tytuł pracy doktorskiej: „Synagogi – żydowskie dziedzictwo kulturowe na Podkarpaciu”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
 
9. Dr inż. arch. Andrzej Truszczyński
Tytuł pracy doktorskiej: „Grywalizacja architektury w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej na przykładzie wybranych parków wodnych”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
 
10. Dr inż. arch. Maria Węgrzyniak
Tytuł pracy doktorskiej: „Systemy roślinne jako elementy strukturalne przegród zewnętrznych w obiektach architektonicznych”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
 
11. Dr inż. arch. Karolina Wieja
Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ procesu transformacji ustrojowej na przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej zespołów mieszkaniowych wielorodzinnych zrealizowanych w latach 1945-2017 na przykładzie dzielnicy Grzegórzki w Krakowie”
Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof. PK
 
12. Dr inż. arch. Małgorzata Wijas
Tytuł pracy doktorskiej: „Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
 
13. Dr inż. arch. Magdalena Wiśniewska
Tytuł pracy doktorskiej: „Eksperymenty z przestrzenią miejską inspirowane procesami kulturowymi, społecznymi i technologicznymi – trendy europejskie”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej 
 
1. Dr inż. Paweł Boroń
Tytuł pracy doktorskiej: „Analiza odpowiedzi dynamicznej budowli wielopodporowych na wstrząsy parasejsmiczne pochodzenia górniczego z zastosowaniem Metody Wielopodporowego Spektrum Odpowiedzi”
Promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK  
 
2. Dr inż. Anna Dudzińska
Tytuł pracy doktorskiej: „Sposoby kształtowania i eksploatacji pasywnych budynków użyteczności publicznej uwzględniające wymagania komfortu cieplnego”
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
 
3. Dr inż. Agnieszka Kocoń
Tytuł pracy doktorskiej: „Modelowanie zjawiska wywracania się wagonów towarowych przy wietrze bocznym”
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
 
4. Dr inż. Katarzyna Mróz
Tytuł pracy doktorskiej: „Assessment of spalling risk in concrete subjected to fire”
Promotor: dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
 
1. Dr inż. Monika Szlapa
Tytuł pracy doktorskiej: „Warunki tworzenia i zmian morfo-dynamiki cofkowej strefy zbiornika wodnego, na przykładzie zbiornika Dobczyce na rzece Rabie”
Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Promotor pomocniczy: dr hab. Paweł Hachaj  
 
2. Dr inż. Iwona Wiewiórska 
Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ wybranych czynników technologicznych koagulacji na minimalizację stężenia glinu w wodzie uzdatnionej”
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK  
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
1. Dr inż. Karolina Śliwa
Tytuł pracy doktorskiej: „Roślinne ekstrakty micelarne jako składniki aktywne preparatów do pielęgnacji skóry atopowej”
Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK 
 
 
Wydział Mechaniczny
 
1. Dr inż. Małgorzata Kuźnar
Tytuł pracy doktorskiej: „Metoda trójwartościowej oceny stanu technicznego nakładki ślizgowej odbieraka prądu pojazdu szynowego”
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Sowa
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Michnej  
 
2. Dr inż. Piotr Pająk
Tytuł pracy doktorskiej: „Analiza propagacji fal sprężystych jako metoda wykrywania uszkodzeń w strukturach kompozytowych”
Promotor: dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK
 
3. Dr inż. Izabela Pliszka
Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ modyfikacji laserowej na strukturę i właściwości wybranych powłok węglikowych nanoszonych elektroiskrowo”
Promotor: dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak, prof. PK
 
4. Dr inż. Piotr Sarna
Tytuł pracy doktorskiej: „Metoda pomiaru strumienia przepływu płynu w kanałach prostokątnych z wykorzystaniem łuków kolan”
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup
 
5. Dr inż. Krzysztof Weigel-Milleret
Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ regulacji sił napędowych na stabilność ruchu wąskich pojazdów czterokołowych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Janczur  
 
 
Powyższa lista nie uwzględnia osób promowanych z datą 23 grudnia 2020 r., które odebrały lub dopiero odbiorą dyplomy i w związku z tym nie uczestniczyły w uroczystości w „Działowni”.  
 
(bk)
 
Na zdjęciu, uczestnicy promocji doktorów i doktorów habilitowanych, 24 września 2021 / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
W dniach od 11 do 17 maja br. odbędzie się doroczne święto studentów Politechniki KrakowskiejCzyżynalia. Na żaków z PK będą czekały liczne atrakcje, m.in. wspólne grillowanie, kino plenerowe, stand-up oraz koncerty. Tematem przewodnim wydarzenia jest prywatka w dawnym stylu.
czyynalia 2019
 
Czyżynalia 2019 zainauguruje dyskoteka retro, która odbędzie się 11 maja w studenckim klubie „Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1. Fani gier planszowych będą mogli wziąć udział (12 maja) w turnieju „planszówek”. 14 maja na czyżynaliowej scenie wystąpią stand-uperzy: Wojtek Pięta, Mateusz Socha i Błażej Krajewski. Dzień później organizatorzy zaplanowali wielkie grillowanie na kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24, a także kino plenerowe. Zwieńczeniem politechnicznych juwenaliów będą koncerty: Jary OZ & Krzysztof Jaryczewski - Management, Ostatni w Raju oraz Zespołu Diversity. 
 
Zobacz jak studenci bawili się na poprzednich Czyżynaliach (fot. Jan Zych):
czyzynalia1 czyzynalia2 czyzynalia3 juw12
 
 
Czyżynalia Politechniki Krakowskiej organizuje Samorząd Studencki PK
 
Więcej informacji o Czyżynaliach 2019 na Facebook’u
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Już 4 października rozpocznie się wirtualne wydarzenie pn. „Dzień Wynalazków 2021 na PK”. Specjalnie przygotowane materiały wideo pozwolą przybliżyć szeroką paletę zagadnień, którymi zajmują się pracownicy i studenci uczelni. Widzom zostaną zaprezentowane nowatorskie i innowacyjne rozwiązania, mające zastosowanie w codziennym życiu i wspierające różne branże przemysłu. Każdemu wydziałowi Politechniki Krakowskiej będzie dedykowany konkretny dzień. Zapraszamy do odwiedzenia strony wydarzenia na Facebooku
 
 
Śledź Dzień Wynalazków na Facebooku

Tegoroczny Dzień Wynalazków jest organizowany przez spółkę celową Politechniki Krakowskiej INTECH PK i Dział Promocji. Na wydarzenie złoży się osiem filmów – każdy poświęcony jednemu wydziałowi Politechniki Krakowskiej. W sumie widzowie zobaczą 23 rozwiązania. Materiały będą publikowane w październiku na stronie wydarzenia, zgodnie z harmonogramem:
 
 • 4 października, godz. 11.00 – Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki fot3

 • 5 października, godz. 11.00 – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 

 • 6 października, godz. 11.00 – Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 • 7 października, godz. 11.00 – Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 • 11 października, godz. 11.00 – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 • 12 października, godz. 11.00 – Wydział Inżynierii Lądowej

 • 13 października, godz. 11.00 – Wydział Mechaniczny

 • 14 października, godz. 11.00 – Wydział Architektury
 
Uczestnicy politechnicznego wydarzenia będą mogli m.in. poznać zalety implantu wspomagającego regenerację tkanki kostnej, a także sposób wytwarzania ekologicznych kosmetyków, dowiedzą się jak druk 3D może wspomóc budownictwo jednorodzinne, zobaczą wynalazek ułatwiający produkcję miodu oraz elektroniczną protezę dłoni, nad którą pracuje studentka PK. A to nie wszystko! 
 
 

 Zapraszamy na Dzień Wynalazków

 

 
 
Zamieszkaj w wydrukowanym domu
 fot1
Wyobraźmy sobie, że chcemy zakupić dom i w tym celu udajemy się do specjalnego „salonu”, w którym dokonujemy wyboru konstrukcji spełniającej nasze oczekiwania. Następnie elementy domu zostają przywiezione przez producenta na naszą działkę, a po maksymalnie dwóch dniach możemy wejść do gotowego obiektu. Niemożliwe? A jednak! Nad takim rozwiązaniem pracuje zespół z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, realizując – wspólnie z firmą z branży budowlanej – projekt pn. „Opracowanie technologii druku 3D konstrukcyjnych i elewacyjnych elementów prefabrykowanych wykonanych z kompozytów betonowych i geopolimerów”. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie uniwersalnego domu, który będzie łatwy w transporcie, szybki w montażu oraz możliwy do rozbudowy w zależności od zmieniających się potrzeb użytkownika. 
 
Elementy modułów są jednakowe, a dzięki temu tanie w produkcji. Przy takich rozwiązaniach nie ma praktycznie ograniczeń co do wykończenia ścian zewnętrznych i istnieje możliwość personalizacji każdego produktu. Zakup pierwszego modułu nie ogranicza klienta, ponieważ wraz ze wzrostem zapotrzebowania, dom można w dowolny sposób rozbudować, jak przy użyciu klocków – tłumaczy mgr inż. Szymon Gądek z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, uczestnik projektu. Jednym z celów przedsięwzięcia jest opracowanie wielkoformatowej drukarki wykorzystującej kompozyty na osnowie betonu lub hybryd betonowo-geopolimerowych charakteryzujących się podwyższonymi właściwościami wytrzymałości na zginanie i ściskanie. Innowacyjność rozwiązania polega również na zastosowaniu materiału geopolimerowego, odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz cechującego się wysoką ogniowytrzymałością i żaroodpornością.
 
 
Nowe możliwości smartfonów
 
Współczesne telefony komórkowe pełne są różnych funkcji, mniej lub bardziej przydatnych dla ich użytkowników. Mogą też stać się profesjonalnymi narzędziami do badania kosmosu. Jest to możliwe dzięki międzynarodowemu projektowi CREDO (Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory), w którym biorą udział m.in. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza. Skrajnie Rozproszone Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego umożliwia każdemu właścicielowi smartfona z aparatem fotograficznym zostanie badaczem odkrywającym największe zagadki wszechświata. Pracownicy PK opracowali aplikację na urządzenia mobilne, która umożliwia wykrywanie śladów promieniowania kosmicznego. 
 
Zalety nowego rozwiązania wyjaśnia mgr inż. Michał Niedźwiecki z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji: – W każdej sekundzie do naszej planety dociera strumień cząstek pochodzących z odległego kosmosu, powstałych podczas najbardziej tajemniczych i spektakularnych zjawisk. Badanie promieniowania kosmicznego to jedno z trzech – obok obserwacji teleskopowych i obserwacji fal grawitacyjnych – źródeł poznania natury kosmosu. Na świecie jest mnóstwo detektorów promieniowania kosmicznego, ale z powodu ograniczeń finansowych mogą one pokryć tylko niewielką powierzchnię. Ponieważ promieniowanie kosmiczne ma wpływ na działanie elektroniki, za detektor może posłużyć zwykły smartfon. Mając tak rozproszone laboratorium, naukowcy otrzymują bardzo cenne informacje
 
fot2Smartfon może też posłużyć do dokonywania analiz diagnostycznych, np. silnika naszego samochodu. Temu zagadnieniu poświęcił swoją pracę dyplomową inż. Jakub Zielonka, absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. – Za pomocą telefonicznych czujników dokonujemy pomiaru wielkości fizycznych takich jak: przyspieszenie, indukcja magnetyczna, lokalizacja (GPS), prędkość (np. pojazdu). Zebrane w ten sposób dane możemy następnie wizualizować, analizować i przetwarzać na komputerze. System korzysta z programu Matlab na urządzenia mobilne – mówi absolwent Politechniki Krakowskiej.
 
 
Tańsza i szybsza produkcja miodu
 
Któż z nas nie lubi miodu? Pracownicy Wydziału Mechanicznego, dr inż. Marcin Morawski i dr inż. Marcin Malec, opracowali urządzenie do osuszania miodu. Proces osuszania, a więc czynność niezbędna do tego, by miód został dopuszczony do sprzedaży, może trwać nawet dwa dni. Wynalazek z Politechniki pozwala skrócić czas produkcji o połowę oraz zminimalizować koszty niezbędne przy wytwarzaniu miodu. O połowę zmniejsza też zużycie energii, co z kolei przynosi realne oszczędności dla właścicieli pasiek. Jak zaznaczają twórcy, rozwiązanie skierowane jest głównie dla małych pasiek, których liczebność w Polsce szacuje się na około 20 tys.
 
 
Biznes czeka na innowacyjne rozwiązania
 fot4
Rozwiązania pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej mają duży potencjał komercyjny. Niektóre rozwijane są poprzez zakładane przez nich firmy o charakterze technologicznym. W 2016 r. powstała spółka technologiczna z udziałem Politechniki Krakowskiej o nazwie FlexAndRobust Systems Sp. z o.o., której prezesem jest prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień. Firma oferuje  opracowane przez naukowców z Wydziału Inżynierii Lądowej polimerowe złącza podatne. Nowatorska metoda pozwala na wzmocnienie konstrukcji remontowanych budynków, które uległy zniszczeniu np. wskutek trzęsienia ziemi. Urządzenie ułatwiające produkcję miodu również zostało skomercjalizowane i obecnie oferowane jest pszczelarzom przez powstałą w 2020 r. firmę technologiczną AquaBeeTech Sp. z o.o. Kilka miesięcy temu firma Photo4Chem Sp. z o.o. – założona przez dr hab. inż. Joannę Ortyl, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej – została doceniona w konkursie „Lider Innowacji”. Start-up prowadzi działania prowadzące do komercjalizacji projektów konstruktorskich z zakresu inżynierii chemicznej i inżynierii mechanicznej, dotyczących rozwiązań technologicznych nowej aparatury i urządzeń dedykowanych do druku 3D. Świadczy też innowacyjne usługi badawcze z zakresu analiz foto-utwardzalnych materiałów polimerowych. 
 
Wszystkie informacje i aktualności związane z Dniem Wynalazków na Politechnice Krakowskiej można znaleźć na Facebooku.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, studenci i pracownicy PK – bohaterowie części filmów przygotowanych na Dzień Wynalazków / fot. Jan Zych, Izabela Paluch 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
architok 2Studenckie Koło Naukowe „Karpaty”, działające przy Zakładzie Architektury i Planowania Wsi Instytutu Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza na drugie z cyklu spotkań pn. Forum Studenckie ArchiTok, które odbędzie się 15 maja br. Temat przewodni to „Wieś w moim kraju”.
 
Celem Forum jest poszerzanie i propagowanie wiedzy na temat aktualnie ważnych zagadnień z kręgu architektury i urbanistyki oraz sztuki, a także wymiana poglądów w tym zakresie. Stałymi elementami każdego z tematycznych spotkań są prezentacje studenckie oraz wykłady zaproszonych gości. Podczas pierwszego, w marcu br. prelekcję wygłosił dr inż. arch. Michał Wiśniewski – historyk sztuki, jeden z założycieli Fundacji Instytut Architektury. 
 
Tym razem gośćmi Forum ArchiTok będą studenci pochodzący z Hiszpanii, Francji