31 studentów i doktorantów otrzymało – za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne – finansowe wsparcie w ramach programu stypendialnego Politechniki Krakowskiej, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego. 
 
W bieżącym roku akademickim został uruchomiony nowy program premiujący aktywnych studentów-naukowców. Uczelnia stworzyła na jego potrzeby własny fundusz stypendialny. W 2021 r. trafiło z niego do odnoszących naukowe i konkursowe sukcesy studentów i doktorantów 200 tys. zł (100 tys. w pierwszej, lutowej edycji i 100 tys. zł w czerwcu). Stypendia będą przyznawane dwa razy do roku za prestiżowe osiągnięcia. Mogą to być wartościowe publikacje naukowe, aktywny udział w realizowanych na PK projektach badawczych (ze środków NCN, NCBiR czy Unii Europejskiej), zrealizowane patenty oraz wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych lub krajowych.
 
Studenci Politechniki Krakowskiej są niezwykle aktywni, co przekłada się na duże sukcesy naukowe będące chlubą dla całej uczelni. Dlatego chcieliśmy w szczególny sposób uhonorować studentów i doktorantów za to, co robią dodatkowo poza programem studiów. Właśnie stąd wziął się pomysł na własny fundusz stypendialny i nowe stypendia, które są nagrodą dla aktywnych i motywacją do dalszej pracy – tłumaczy prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer, współinicjator własnego programu stypendialnego.  
 
W drugiej edycji programu stypendialnego Politechniki Krakowskiej doceniono 22 studentów studiów II stopnia oraz 9 doktorantów. Pola ich działalności naukowej są bardzo różne. Uznanie zdobyły m.in. dokonania Magdaleny Jankowskiej i Moniki Topy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Pierwsza z pań bierze aktywny udział w projekcie badawczym w ramach konkursu TANGO 2, pn. „Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych”. Politechniczne stypendium zostało przyznane studentce technologii chemicznej również za zdobycie – wraz z zespołem badawczym – srebrnego medalu podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020. Doktorantka na WIiTCh, Monika Topa, uczestniczy w prestiżowym projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, a ponadto jest współautorką publikacji naukowej w czasopiśmie „Materials”. 
 
Wśród politechnicznych stypendystów nie mogło zabraknąć architektów. Należy do nich Patrycja Wierzchanowska – autorka publikacji „Miasta w chmurach. Ewoluujący schemat przestrzeni miast azjatyckich”, będącej częścią opracowania monograficznego z serii „Arch-Eco”. Studentka została także nagrodzona za zdobycie II nagrody w konkursie „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Troninach”. 
 
Kierowanie projektem „Nowa metoda określania efektywnych właściwości materiałów kompozytowych” (finansowanym przez NCN), a także publikacja pt. „Effective properties of composite material based on total strain energy equivalence” w periodyku naukowym „Composites. Part B, Engineering” to osiągnięcia, za które nagrodzono Annę Wiśniewską z Wydziału Mechanicznego. 
 
Wśród laureatów stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego PK znalazła się studentka transportu, Gabriela Frań, która zdobyła II miejsce w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, za swoją pracę inżynierską pt. „Analiza i koncepcja obsługi komunikacyjnej przystanku kolejowego Łuczyce”. Inny student Wydziału Inżynierii Lądowej – Kamil Wala – został doceniony za publikację „Słownik podstawowych pojęć i terminów norm ISO 19650-1 i 19650-2 – propozycja polskiej terminologii BIM”. 
 
Niezmiernie cieszy nas wysoka jakość osiągnięć studentów i doktorantów. Jesteśmy dumni ze wszystkich i z przyjemnością za nie nagradzamy – mówi prorektor dr inż. Marek Bauer. 
 
Studenci i doktoranci nagrodzeni w II edycji programu stypendialnego, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego PK: 
 
1. Agnieszka Fryźlewicz (WIiTCh)styp1
 
2. Aleksandra Wdowik (WA)
 
3. Marta Mojsik (WA)
 
4. Justyna Więcek (WM)
 
5. Karolina Szawiraacz (WM)
 
6. Patrycja Wierzchanowska (WA)
 
7. Magdalena Jankowska (WIiTCh)
 
8. Gabriela Frań (WIL)
 
9. Krzysztof Pszczółka (WIiTCh)
 
10. Dominika Krok (WIiTCh)
 
11. Monika Prokopiuk (WA)styp2
 
12. Paulina Sapuła (WIiTCh)
 
13. Klaudia Kluz (WIiTCh)
 
14. Patrycja Środa (WIiTCh)
 
15. Patryk Szymaszek (WIiTCh)
 
16. Wiktoria Kuzia (WA)
 
17. Aleksandra Paszkowska (WA)
 
18. Eduard Bairamov (WIL)
 
19. Anna Czaplejewicz (WIL)
 
20. Kamil Wala (WIL)
 
21. Jacek Bartusiak (WIL)pocig
 
22. Rafał Jaremski (WIL)
 
23. Anna Wiśniewska (WM)
 
24. Katarzyna Węglarz (Wrona) (SD)
 
25. Karolina Mazur (WM)
 
26. Maciej Pilch (SD)
 
27. Monika Topa (WIiTCh)
 
28. Krzysztof Polaczek (WIiTCh)
 
29. Mateusz Richter (WIŚiE)
 
30. Wojciech Bizoń (WM)
 
31. Emilia Franczyk (WM)
 
(bk)
 
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Politechnika Krakowska już kolejny rok utrzymuje się w gronie najlepszych uczelni na świecie. 8 czerwca br. został opublikowany najnowszy ranking QS World University Rankings. Oprócz PK znalazło się w nim 18 szkół wyższych z Polski. 
 
QS World University Rankings jest jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych (obok Rankingu Szanghajskiego, THE World University Rankings i US News Global University Ranking). Zestawienie przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Zestawienie powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy.
 
 
W rankingu zostało ujętych 1300 szkół wyższych z całego świata, w tym 19 polskich uczelni (w 2020 r. było ich 15). Najwyżej uplasował się Uniwersytet Warszawski (308 pozycja w zestawieniu), Uniwersytet Jagielloński (309) oraz Politechnika Warszawska (501-510). Politechnika Krakowska znalazła się w przedziale 801-1000 wraz z: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Gdańską, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniką Poznańską,  Politechniką Śląską, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Politechniką Wrocławską. Notowane po raz pierwszy w rankingu: Politechnika Lubelska, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zostały sklasyfikowane w przedziale 1001-1200. 
 
Na czele światowego zestawienia odnotowano uczelnie ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Pierwsze miejsce zajął Massachusetts Institute of Technology (MIT), drugie – Uniwersytet Oksfordzki, a na trzecim uplasowały się ex aequo Uniwersytet Stanforda i University of Cambridge. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
WygranaAlya Appassova z Kazachstanu (na zdjęciu / fot. Jan Zych) wygrała X edycję Międzynarodowego Konkursu Piosenki o Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie zorganizowało Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK.
 
Uczestnicy konkursu wykonali po jednej piosence w języku ojczystym i w języku polskim. Zwyciężczyni zaśpiewała utwór Anny Jantar pt. „Radość najpiękniejszych lat”. Drugie miejsce zajął Bilguun Davakhuu z Mongolii, a trzecie ex aequo Maria Jankowska z Białorusi oraz indonezyjski duet – Riza Putri i Jeffrey Hanafie. Studenci z Indonezji otrzymali również nagrodę publiczności. 
 
X Międzynarodowy Konkurs Piosenki o Nagrodę Rektora PK odbył się 9 kwietnia br. w krakowskim klubie studenckim „Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1. 
 
Organizatorem wydarzenia było tradycyjnie Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, do którego zadań należy m.in. przygotowanie cudzoziemców do studiowania w Polsce. Jednostka została utworzona w 1985 r. jako Ośrodek Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się. W roku 2002 Ośrodek został przekształcony w Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych, a od 2007 r. nosi nazwę – Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK.
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
9 czerwca br. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 odbyło się spotkanie z laureatami XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, podczas którego wręczone zostały nagrody. W wydarzeniu uczestniczył prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK, reprezentujący przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
Olimpiada 3
 
Już po raz 24. uczniowie liceów i techników wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, mierząc się z zagadnieniami z zakresu podstaw programowych dla zawodów budowlanych oraz matematyki, fizyki i chemii. Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań budownictwem, lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych, zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa oraz stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami. Politechnika Krakowska i jeden z najstarszych wydziałów uczelni – Wydział Inżynierii Lądowej, wspierają tę inicjatywę. Komitetowi Okręgowemu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z siedzibą w Krakowie przewodniczy dr inż. Marcin Radoń z WIL PK. Organizatorem głównym Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 
 
OWiUB odbywała się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Zawody okręgowe XXXIV Olimpiady zorganizowano 6 marca br. Do rywalizacji przystąpiło 104 uczniów szkół średnich z Małopolski. Z tego grona wyłoniono 18 finalistów:
 Olimpiada 1
1. Anna Musiał (IV Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

2. Piotr Chlipała (IV Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej)

3. Franciszek Hutek (IV Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

4. Krzysztof Wielek (IV Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

5. Łukasz Dziedzic (IV Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

6. Wojciech Skowronek (IV Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

7. Mariusz Mika (IV Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach)

8. Karol Sułkowski (IV Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej)

9. Joanna Palac (II Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)Olimpiada 2

10. Sara Burdek (III Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

11. Jakub Sułkowski (II Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

12. Igor Malisz (III Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie)

13. Dawid Siudut (III Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku)

14. Krzysztof Mól (IV Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej)

15. Błażej Kwaśny (IV Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej)

16. Martyna Talarczyk (II Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

17. Marcelina Paździo (IV Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie)
 
18. Katarzyna Łukaszczyk (IV Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego Zakopanem)
 
 
Od lat w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych czołowe miejsca zajmują uczniowie szkół limanowskich. Obecny rok był dla nich wyjątkowo udany. Prawdziwy triumf odniósł Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. J. Tischnera w Limanowej, którego reprezentanci świetnie poradzili sobie z etapem okręgowym, a następnie okazali się najlepsi w Polsce. W zawodach centralnych, które zorganizowano 16 kwietnia br. w Gdańsku, zdobyli łącznie 516 punktów i tym samym uplasowali się na pierwszym miejscu w rankingu szkół. Najwyższe miejsce indywidualnie w finałowych zawodach XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zajął Krzysztof Wielek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej. Piąty był Piotr Chlipała z Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej. 
 
Podczas spotkania w „Działowni” zarówno prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, jak i dziekan WIL prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata zachęcali finalistów i laureatów OWiUB do podjęcia studiów na Politechnice Krakowskiej. Prof. Szarata zwrócił uwagę, że kierunek budownictwo oferowany przez Wydział Inżynierii Lądowej ma bardzo szeroko rozwiniętą współpracę z firmami z branży budowlanej, co znacznie ułatwia studentom start na rynku pracy oraz zdobywanie potrzebnych kompetencji. 
 
(ps, bk)
 
 
Na zdjęciach, rozdanie nagród laureatom i finalistom XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (9 czerwca 2021 r.) / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
plakatPolitechnika Krakowska ogłosiła konkurs na opracowanie projektów znaków graficznych – logo 8 wydziałów. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. złotych. Prace należy składać do 28 maja br. 
 
Konkurs ma charakter ogólnopolski. Adresowany jest do grafików, projektantów, artystów plastyków, architektów – zarówno osób, jak i firm. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość projektów. Trzy najlepsze otrzymają nagrody finansowe: 
 
I miejsce – 10 000 złotych
II miejsce – 6 000 złotych
III miejsce – 3 000 złotych
 
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu jednorodnych stylistycznie znaków graficznych, które staną się oficjalnymi elementami identyfikacji wizualnej: Wydziału Architektury, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziału Mechanicznego. Charakter logo powinien łączyć dobrze rozumianą tradycję Politechniki Krakowskiej z jej aspiracjami i innowacyjnością. Materiał pomocniczy przy opracowywaniu projektu może stanowić Księga Identyfikacji Wizualnej Politechniki Krakowskiej.
 
Projekt znaków graficznych wydziałów PK powinien obejmować logo w wersji kolorowej i czarno-białej, w rozmiarze 150 x 150 mm oraz w najmniejszym czytelnym dla każdego z ośmiu wydziałów, zestawienie wszystkich logo wydziałów i logo uczelni na jednym arkuszu, a także przykładowe zastosowanie logo jednego wydziału na: wizytówce, papierze firmowym i teczce firmowej.
 
Prace dostarczone na konkurs oceni Jury, w którym zasiedli: rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Tabisz, prorektor ds. ogólnych PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz oraz dziekani wydziałów PK. 
 
Projekty można nadsyłać (lub dostarczyć osobiście) na adres: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki, bud. Wydziału Inżynierii Lądowej, pok. 115, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. Termin zgłoszeń mija 28 maja br. o godz. 14.00. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca br. 
 
 
Regulamin konkursu i karta identyfikacyjna uczestnika dostępne są tutaj
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
10 czerwca br. o godz. 19.30 odbędzie się koncert z okazji jubileuszu 30-lecia Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata”. W wydarzeniu będzie można uczestniczyć wirtualnie za pośrednictwem serwisu YouTube. Chórzyści z PK przygotowali ciekawy repertuar, w tym muzyczne niespodzianki.
 
Podczas jubileuszowego koncertu „Cantaty” usłyszymy m.in. utwory Claudio Monteverdiego, Zbigniewa Wodeckiego czy Ēriksa Ešenvaldsa. Transmisja on-line odbędzie się 10 czerwca o godz. 19.30 na kanale chóru w serwisie YouTube
  

 
Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” powstał w 1990 r. Od 2001 r. jego dyrygentem jest mgr Marta Stós. Zespół gromadzi studentów i absolwentów krakowskich szkół wyższych. „Cantata” prezentuje bogaty i zróżnicowany repertuar składający się z utworów polskich i zagranicznych. – Śpiewaliśmy i wciąż śpiewamy utwory kompozytorów wszystkich epok – od muzyki dawnej przez klasycznych, romantycznych aż do współczesnych. W repertuarze mamy wielkie dzieła wokalno-instrumentalne, jak oratoria czy msze, pieśni, psalmy, kolędy, gospel, utwory świeckie, pieśni patriotyczne, muzykę rozrywkową – tłumaczy Marta Stós.
 
Chór aktywnie uczestniczy w życiu Politechniki Krakowskiej uświetniając oficjalne uroczystości, a także jest stale obecny na mapie kulturalnej Krakowa. W ciągu trzydziestu lat działalności zdobył wiele nagród i wyróżnień podczas krajowych i zagranicznych konkursów oraz festiwali. – Chór „Cantata” wpisał się trwale w tradycję Politechniki Krakowskiej. Jego obecność przy najważniejszych uczelnianych wydarzeniach dodaje im rangi i niepowtarzalnej atmosfery. Jest nieodłącznym towarzyszem uroczystości inaugurujących nowy rok akademicki, Święta Szkoły czy okolicznościowych posiedzeń Senatów PK. Godnie reprezentuje i wspaniale promuje Politechnikę Krakowską podczas licznych koncertów w kraju i zagranicą. Jako zdobywca wielu nagród i wyróżnień dostarcza nam wielu powodów do dumy. Naszym studentom tworzy przestrzeń do rozwoju talentów i pasji, prawdziwego obcowania ze sztuką – mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.
 
W ostatnich latach pula nagród i wyróżnień Akademickiego Chóru PK „Cantata” poszerzyła się o: III miejsce podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż” (lipiec 2016), Złoty Dyplom w czasie IV Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (styczeń 2017), II miejsce na XXVI Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” (styczeń 2017), Srebrne Pasmo w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Voce Magna” w Żylinie na Słowacji (październik 2017), I miejsce w kategorii „Chóry akademickie” na XX Łódzkim Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis” (listopad 2017), Srebrną Strunę w Ogólnopolskim Konkursie Chórów „O Złotą Strunę” w Niepołomicach (kwiecień 2018), I miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż” (czerwiec 2018), Brązowy Dyplom na VIII Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (marzec 2019), „Golden Plaque” oraz I miejsce w kategorii „Chóry i zespoły wokalne” na „XXV Balkan Folk Fest 2019” w Warnie w Bułgarii (sierpień 2019), II miejsce w kategorii „Chóry amatorskie świeckie” oraz wyróżnienie dla Marty Stós podczas XXXIX Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku (wrzesień 2020), I miejsce w kategorii „Zespoły kameralne” na VIII Międzynarodowym Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (styczeń 2021). 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
W Pałacu Sztuki przy pl. Szczepańskim 4 już po raz piąty absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zaprezentują swoje prace dyplomowe w ramach wystawy „Architektura w przestrzeni sztuk 2019”. Wernisaż odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 18.00, a wystawę można oglądać od wtorku 16 kwietnia. 
 
W Pałacu Sztuki zaprezentowane zostały najatrakcyjniejsze fragmenty projektów magisterskich, które podkreślają – obok zalet merytorycznych – ich szczególną wartość malarską. Kuratorem wystawy jest dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia z Wydziału Architektury PK. Wystawę będzie można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-18.00, a także w weekendy od 10.00 do 18.00. 
 
 
Zaproszenie na wystaw
 
 
 
{fastsocialshare}
Już za niecały miesiąc, w dniach 16-18 maja odbędzie się w Krakowie XIX Festiwal Nauki i Sztuki. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Przyszłość w nauce. Nauka w przyszłości”. Jak co roku Politechnika Krakowska przygotuje liczne atrakcje naukowe, które zainteresują zarówno starszych jak i nieco młodszych. 
 
 
grafika festiwal
 
 
Patronem tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki został wybitny polski chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu oraz minister skarbu II RP – Eugeniusz Kwiatkowski. Wydarzenie, które organizują krakowskie uczelnie wraz z instytutami Polskiej Akademii Nauk, służy popularyzacji nauki i sztuki, a także prezentacji osiągnięć naukowych i artystycznych. Festiwal jest również okazją do pokazania praktycznych korzyści wynikających z postępu naukowego oraz jego wpływu na jakość życia.
 
Od 16 do 18 maja br. na Rynku Głównym będzie funkcjonowało Festiwalowe Miasteczko Naukowe – miejsce pokazów, konkursów, prezentacji, eksperymentów itp. W tym roku po raz pierwszy pojawi się też „Kawiarenka Naukowa”, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli wysłuchać ciekawych wykładów, spotkać się z osobistościami naukowymi, a także wziąć udział w dyskusjach i debatach. W czwartek i piątek, tj. 16 i 17 maja br. wszystkie namioty, w tym Politechniki Krakowskiej, zostaną udostępnione dla zwiedzających w godz. 10.00-18.00, a w sobotę, 18 maja od 10.00 do 17.00.
 
Politechnika Krakowska przygotowuje na Festiwal Nauki i Sztuki m.in.: doświadczenia związane z mechaniką i elektrycznością, widowiskowe doświadczenia chemiczne (np. iskrzący wulkan, otrzymywanie fajerwerków), symulator tramwaju, prezentacje robotów (robot Kawasaki rozdający słodycze, mobilny robot transportowy, Robo-Gąsienica) i maszyn budowlanych, takich jak minikoparka. Odwiedzający namioty PK będą mogli też wziąć udział w licznych quizach i konkursach. Przez trzy festiwalowe dni na krakowskim rynku zaprezentują się wszystkie wydziały Politechniki Krakowskiej. Dodatkowo będzie można posłuchać koncertu Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej oraz zobaczyć występy judoków z Akademickiego Związku Sportowego PK i zespołu cheerleaderek. 
 
Szczegółowe informacje i program Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie dostępne są pod internetowym adresem: fnis.krakow.pl
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
7 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I stopnia oferowane przez Politechnikę Krakowską. Kandydaci mają do wyboru m.in.: budownictwo, automatykę i robotykę, elektrotechnikę i automatykę, architekturę krajobrazu, informatykę, inżynierię wzornictwa przemysłowego, informatykę stosowaną, informatykę w inżynierii komputerowej, geoinformatykę, inżynierię i gospodarkę wodną, środki transportu i logistykę, mechanikę i budowę maszyn, inżynierię materiałową, technologię chemiczną i wiele innych. Od 19 maja do 9 czerwca trwa elektroniczna rejestracja na architekturę
 
Gwny budynek PKRejestracja na Politechnikę Krakowską odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na Portalu Rekrutacyjnym. Wskaźnik rekrutacyjny, a więc sposób obliczania punktów ma następujący wzór: W = P albo W = 2R. P i R oznaczają wynik procentowy uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R) z wybranych przedmiotów wskazanych dla danego kierunku. Nieco inaczej sytuacja wygląda na kierunkach artystycznych, gdyż w rekrutacji brane są pod uwagę dodatkowe kryteria. 
 
Na większość kierunków oferowanych przez Politechnikę Krakowską rejestracja zaczęła się 7 czerwca i potrwa do 21 września (studia stacjonarne). W semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego czeka 4167 miejsc na studiach I stopnia.
 
Harmonogram rekrutacji dostępny jest w Portalu Rekrutacyjnym.
 
 
Kierunki artystyczne 
 
 
Architektura
 
Kandydaci na kierunek architektura mogą do 10 czerwca złożyć swoje portfolio w wersji elektronicznej. Tematy prac rysunkowych oraz ich kryteria zostały podane na stronie: rekrutacja.pk.edu.pl. Kandydaci powinni dołączyć do portfolio oświadczenie, że ich prace zostały wykonane samodzielnie.
 
Egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych, który – ze względu na pandemię – odbędzie się zdalnie, został zaplanowany w terminie 14-15 czerwca. System rekrutacyjny ustali dla każdego kandydata w sposób losowy dzień oraz godzinę egzaminu. Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o terminie za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie, nie później niż dwa dni przed egzaminem. Tematy egzaminu dla danej grupy będą losowane przed jego rozpoczęciem. Rysunki wykonuje się na zakodowanym przez kandydata arkuszu brystolu w technice ołówkowej czarno-białej. Indywidualny numer kodowy każdy kandydat otrzyma od członka WKR przed rozpoczęciem egzaminu. Numer kodowy powinien zostać zapisany trwałą techniką za pomocą czarnego pisaka w prawym górnym rogu arkusza. Zakodowanego arkusza brystolu nie wolno podpisywać ani oznaczać. Swoje prace należy przesłać w sposób wskazany przez WKR.
 
 
 
Wyniki egzaminu wstępnego obejmującego ocenę portfolio i wynik egzaminu zdalnego zostaną ogłoszone 23 czerwca.
 
 
Architektura krajobrazu
 
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, kandydaci na architekturę krajobrazu przekazują swoje portfolio elektronicznie. Elektroniczna rejestracja na ten kierunek rozpoczęła się 7 czerwca i potrwa do 12 września. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) należy wnieść do 8 lipca. Portfolio (informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w Portalu Rekrutacyjnym) będzie można składać od 28 czerwca do 8 lipca. 
 
 
Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 12 lipca, jednak szansa na studia na kierunku architektura krajobrazu będzie jeszcze we wrześniu.
 
 
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
 
Elektroniczna rejestracja na inżynierię wzornictwa przemysłowego jest prowadzona od 7 czerwca do 12 lipca. Do 12 lipca należy również wnieść opłatę rekrutacyjną (150 zł). Osoby, które chcą studiować inżynierię wzornictwa przemysłowego, muszą przystąpić do egzaminu, który składa się z części praktycznej oraz oceny portfolio. Egzamin praktyczny odbędzie się 14 lipca o godz. 10.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams lub Zoom. Tematy egzaminu zostaną przedstawione kandydatom przed jego rozpoczęciem. Po zakończeniu egzaminu kandydaci oznaczają arkusze rysunkowe, na których wykonywali zadania za pomocą czterocyfrowego kodu dostępnego w systemie rekrutacyjnym PK, a następnie skanują lub wykonują zdjęcie prac i zamieszczają w systemie rekrutacyjnym. Oryginały prac należy przesłać niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przesyłką poleconą na adres korespondencyjny Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego (al. Jana Pawła II 37 pok. A19, 31-864 Kraków). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego muszą załączyć oświadczenie o oryginalności i samodzielnym wykonaniu prac. 
 
W drugiej części postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzana jest ocena portfolio – należy je przesłać do 13 lipca (przesyłka polecona na powyższy adres WKR WM, dopisek: „Portfolio”). Portfolio powinno zawierać własne prace w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji oraz fotografii.
 
 
 
Kandydaci mogą kierować pytania związane z rekrutacją na PK za pośrednictwem Messengera oraz telefonicznie. Zapraszamy też do śledzenia naszego cyklu pt. „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!”, który pozwoli lepiej poznać ofertę dydaktyczną, a także zasady rekrutacji. W trakcie każdego odcinka internauci mogą zadawać pytania. 
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
26 kwietnia br. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbędzie się wiosenna edycja „Wampiriady” - studenckiej akcji honorowego oddawania krwi. Przedsięwzięcie organizują Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
 
wampiriada
 
Krew będzie można oddawać od godz. 09.00 do 14.30 w punkcie zlokalizowanym na WM przy al. Jana Pawła II 37. Akcję honorowym patronatem objął rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior. 
 
Pierwsza „Wampiriada” odbyła się na PK w 2000 r. Jej pomysłodawcą i organizatorem był Przemysław Miłoń, wówczas przewodniczący NZS PK. Obecnie akcja organizowana jest zwykle dwa razy do roku we wszystkich większych ośrodkach akademickich w Polsce.
 
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 

 

 

Politechnika Krakowska i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa zacieśniają współpracę. W środę 2 czerwca 2021 r. ramowe porozumienie w tej sprawie podpisali rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i przewodniczący SKOZK Borysław Czarakcziew.


rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i przewodniczący SKOZK Borysław CzarakcziewStrony zadeklarowały chęć współpracy w zakresie organizacji wydarzeń naukowych, zajęć, warsztatów i szkoleń naukowych, organizacji praktyk i staży studenckich, promocji i upowszechniania nauki i sztuki oraz współpracy programowej. PK i SKOZK planują m.in. organizację wspólnych wydarzeń promujących ochronę krajobrazu kulturowego oraz odnowę zabytków, współpracę z architektami i konserwatorami dzieł sztuki, organizację praktyk studenckich związanych z realizowanymi projektami, wzajemne współdziałanie i promocję przy wydarzeniach kulturalnych.


- Współpraca Politechniki Krakowskiej i naszych specjalistów ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa wkracza w nowy etap – jeszcze ściślejszego i usystematyzowanego współdziałania. Łączy nas współdzielenie głównej idei, która przyświeca działalności SKOZK. To chęć ochrony historycznego dziedzictwa i bogactwa Krakowa, poczucie odpowiedzialności za nie, bo stanowią o wyjątkowości naszego miasta. Eksperci Politechniki Krakowskiej niemal od początku istnienia SKOZK wspierali Komitet swoją wiedzą i doświadczeniem, działało w nim i nadal działa wielu znakomitych pracowników uczelni i jej wychowanków. Mamy potencjał kadrowy, intelektualny i organizacyjny, by jeszcze mocniej zaangażować się we wspieranie działań SKOZK, dlatego cieszymy się z popisania porozumienia i czekających nas wspólnych projektów – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa został powołany 18 grudnia 1978 r. Jest organizacją społeczną, której celem jest przywrócenie do dawnej świetności architektonicznych zespołów zabytkowych Krakowa, stanowiących spuściznę narodową w dziedzinie dóbr kultury, źródło narodowej dumy i tożsamości, a zarazem integralną część dziedzictwa światowego. Swoje cele Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa realizuje poprzez finansowanie odnowy zabytków, propagowanie idei ochrony dziedzictwa, współpracę z uczelniami, organami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskami naukowymi i twórczymi.


W SKOZK działają wybitne osobistości świata nauki, kultury, sztuki, konserwatorzy, architekci, artyści, dziennikarze i duchowni, w tym gronie liczni przedstawiciele PK. W marcu br. prezydent RP Andrzej Duda na członków SKOZK powołał pięcioro pracowników uczelni: prof. Andrzeja Białkiewicza, prof. Zbigniewa Myczkowskiego, dr. hab. inż. arch. Marcina Furtaka, prof. PK, dr inż. arch. Martę Urbańską, prof. PK i mgr. inż. Mirosława Boryczkę. Na liście powołanych wcześniej w skład SKOZK również znajdują się nazwiska osób związanych — obecnie lub w latach poprzednich — z PK. Są to: dr hab. Monika Bogdanowska (od 2019 r. małopolski wojewódzki konserwator zabytków), prof. Aleksander Böhm, prof. Witold Cęckiewicz, prof. Kazimierz Flaga, dr hab. Andrzej Gaczoł, prof. Andrzej Kadłuczka. dr inż. arch. Marek Łukacz, prof. Anna Mitkowska, prof. Wacław Seruga, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. Obecnie SKOZK liczy stu czterdziestu trzech członków.

 

 

(mas)

 

 

Na zdjęciu: rektor PK, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Bialkiewicz (z lewej) i przewodniczący SKOZK Borysław Czarakcziew podpisują porozumienie / fot. Jan Zych

 

Czytaj także:

 

 

{fastsocialshare}

 

Zwyciężczynią VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz” została Martyna Miśkiewicz z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. Wielki finał tegorocznej edycji odbył się 26 kwietnia.
 
Drugie miejsce w konkursie zajęła Paulina Młynarska, studentka Politechniki Krakowskiej, a trzecie Natalia Rerak – uczennica VII LO w Krakowie.   
 
Kolejne miejsca, w kolejności od IV, zajęli: Bartosz Żuchowski (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu), Aleksandra Partyka (Politechnika Krakowska), Katarzyna Rohda (IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni), Krzysztof Świątczak (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Łukasz Pieprzyca (Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie), Aleksander Kuligowski (Politechnika Poznańska). 
Projekt bez tytuu 2
 
Na finalistów czekały atrakcyjne nagrody. Zwyciężczyni wywalczyła laptopa oraz 2 tys. złotych, a także dodatkowe punkty w rekrutacji na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem kierunków na Wydziale Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). II miejsce nagrodzono smartfonem i nagrodą finansową w wysokości 1,5 tys. złotych. Zdobywca III miejsca otrzymał czytnik e-booków oraz 500 złotych. Miejsca od IV do X były honorowane nagrodami książkowymi i gadżetami PK. Dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolny kierunek studiów na PK uzyskały też najlepsi w klasyfikacji uczniowie: Natalia Rerak i Bartosz Zuchowski. 
 
W komisji konkursowej zasiedli: prorektor ds. studenckich PK dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. dr hab. Michał Baczkowski (UJ), dr hab. Krzysztof Ślusarek (UJ), dr inż. arch. Krzysztof  Wielgus (PK), gen. bryg. rez. dr Bogdan Tworkowski, mgr Robert Springwald (wiceprezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie) i mgr Piotr Kapusta (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa). 
 
Patronat honorowy nad konkursem sprawował rektor PK prof. dr hab. inż. Jan Kazior.
 
Politechnika Krakowska organizuje konkurs „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”, aby promować pamięć o wielkim Polaku i swoim wybitnym patronie. Do rywalizacji zapraszani są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci.
 
Więcej o konkursie: www.kosciuszko.pk.edu.pl
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, uczestnicy konkursu kościuszkowskiego / fot. Joanna Skowrońska
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Agnieszka Tkaczyk, studentka inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, została laureatką 14. edycji konkursu „Kraków bez barier”. 31 maja br. w Pałacu Krzysztofory odbyła się kameralna gala, w czasie której przyznano nagrody.

 

 

Agnieszka Tkaczyk w czasie Gali przyznania nagród "Kraków bez barier"„Kraków bez barier” to konkurs organizowany przez Urząd Miasta. Jego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań – zarówno architektonicznych, jak i technologicznych – oraz dobrych praktyk i inicjatyw mających korzystny wpływ na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. W tegorocznej edycji na konkurs wpłynęło 46 zgłoszeń – ośmiu przyznano nagrodę główną, a dziewięć otrzymało wyróżnienia.

 

Agnieszka Tkaczyk zwyciężyła w kategorii „innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze”. Jej projekt elektronicznej protezy dłoni sterowanej impulsami mięśniowymi pomoże osobom po amputacjach w powrocie do normalnego funkcjonowania. Studentka Wydziału Mechanicznego pracowała nad swoim wynalazkiem przez 9 miesięcy, a jedną z inspiracji były opowiadania Stanisława Lema. Projekt został zrealizowany we współpracy z firmą ABB w ramach 7. edycji Koła Naukowego ABB. Autorka rozwiązania zapewniła w czasie gali, że pracuje udoskonaleniem protezy i już zaplanowała ulepszenia dla projektu.


Zobacz też: Studentka Wydziału Mechanicznego PK zaprojektowała elektroniczną protezę ręki

 

 

To nie pierwsze wyróżnienie dla Agnieszki Tkaczyk za jej wynalazek. Elektroniczna proteza dłoni została doceniona także przez środowisko studenckie. Projekt zwyciężył w kategorii „studencki projekt roku” podczas VIII Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”.

 

Zobacz też: Konkurs „Pro Juvenes” rozstrzygnięty. Elektroniczna proteza dłoni z PK nagrodzona przez środowisko studenckie

 

 

 

(JS)

 

Na zdjęciu: Agnieszka Tkaczyk / fot. archiwum prywatne

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
31 maja br. odbędzie się konferencja pn. „CyberSecurity Roadshow 2021-22”, która zapoczątkuje cykl edukacyjny przeznaczony dla studentów i ekspertów z całego świata, a dotyczący funkcjonowania ekosystemu cyberbezpieczeństwa. Poniedziałkowe wydarzenie jest organizowane przez Fundację The Bridge, a także Regionalne Cyber Laby – centra gromadzące studentów, liderów opinii i naukowców zajmujących się tematyką cyberbezpieczeństwa. Koordynatorem i mentorem projektu Cyber Lab w Małopolsce jest dr inż. Anna Romańska-Zapała z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. 
 
Grafika zapraszająca na wydarzenie przedstawiająca studenta PKZapoczątkowana w Polsce inicjatywa Cyber Labów ma stanowić wsparcie w projektowaniu i kształtowaniu interdyscyplinarnej edukacji o cyberbezpieczeństwie i wyzwaniach związanych z transformacją cyfrową. Ta innowacyjna struktura stworzyła potencjał dla komunikacji i wymiany doświadczeń między ekspertami i studentami. Uczestniczą w niej żacy z uczelni technicznych, biznesowych, prawniczych, medycznych i mundurowych. Działania Cyber Lab w województwie małopolskim koordynuje dr inż. Anna Romańska-Zapała z Katedry Automatyki i Informatyki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. 
 
W ub. roku studenci opracowali raport pt. „Nowe otwarcie w edukacji o cyberbezpieczeństwie”, promujący perspektywę interdyscyplinarnego podejścia do edukacji o ekosystemie cyberbezpieczeństwa. Jego autorzy skupili się na kilku obszarach (domenach): IT, prawo, biznes, medycyna i wojskowość. Przygotowali indywidualne analizy, które następnie poddano grupowym konsultacjom. W efekcie powstał zbiorczy dokument, prezentujący opinie dotyczące danej domeny. W prace nad rozdziałem o IT zaangażowali się studenci Politechniki Krakowskiej: Mariusz Górny i Piotr Dudek. Studencki raport został w listopadzie 2020 r. przekazany ambasadorowi Jürgowi Lauberowi, przewodniczącemu Grupy Roboczej ONZ ds. Cyberbezpieczeństwa, który zaprezentował dokument i strukturę Regionalnych Cyber Labów działających w Polsce na forum ONZ. 
 
31 maja (godz. 15.00-17.00), podczas konferencji „CyberSecurity Roadshow”, światowej sławy eksperci podyskutują z międzynarodową społecznością studencką o kluczowych możliwościach i wyzwaniach technologicznych wpływających na społeczeństwo i gospodarkę. Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku. Konferencja współorganizowana z inicjatywy Regionalnych Cyber Labów współtworzących Global Cyber Lab, zapoczątkuje – przewidziany na rok – edukacyjny cykl.
 
(bk)
 
Grafika / materiały organizatorów wydarzenia
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
plakat Dzien Europy9 maja br. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, w ramach realizowanego projektu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Kraków, zorganizuje obchody Dnia Europy. W tym roku głównym punktem programu będzie niezwykły pokaz w technice 3D mappingu, który przeprowadzi Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki
 
Krakowski Dzień Europy wpisuje się w ogólnopolskie wydarzenia organizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Głównym celem obchodów jest kreowanie postaw sprzyjających świadomemu i aktywnemu obywatelstwu europejskiemu oraz promowanie integracji europejskiej.
 
Na uczestników Dnia Europy będzie czekało 600 żółtych róż, a o godz. 21.00 z Wieży Mariackiej popłyną dźwięki „Ody do radości” Ludwiga van Beethovena, którą zagra hejnalista. Zaraz po odegraniu hymnu Europy rozpocznie się pokaz 3D mappingu. Tym razem widowisko, które przeprowadzą członkowie Koła Naukowego Grafiki Komputerowej Visgraph z WFMI PK, odbędzie się na fasadzie Pałacu Krzysztofory – siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy Rynku Głównym. Tematem przewodnim będzie podróż po różnych zakątkach Europy. 
 
3D mapping łączy sztukę i technologię – jest kompozycją architektury, światła oraz dźwięku. Animację przygotowuje się dla konkretnego budynku i nie może być wykorzystana w innym miejscu. W ubiegłym roku członkowie Koła Naukowego Grafiki Komputerowej Visgraph wraz z absolwentami kierunku informatyka specjalności grafika komputerowa i multimedia na Politechnice Krakowskiej przeprowadzili pokazy (w maju i wrześniu) na ścianie dawnego Pałacu Królewskiego w Łobzowie przy ul. Podchorążych 1. Projekt został zainspirowany wybitnymi polskimi wynalazcami, m.in. Marią Skłodowską-Curie, Mieczysławem Wolfke i Kazimierzem Prószyńskim. 
 
Widowiska w technice 3D mappingu gościły też na innych budynkach Politechniki Krakowskiej – Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24 oraz akademikach w Czyżynach. 19 maja 2018 r., podczas festiwalu Daisy Days organizowanego przez Urząd Miejski w Pszczynie, studenci PK zajęli drugie miejsce w konkursie 3D mappingu. Zadanie polegało na trójwymiarowej animacji jednego z budynków pszczyńskiej starówki. 
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 

 

 

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu ogłosiło wyniki konkursu na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2019/2020. W obu kategoriach pierwsze miejsca zajęły absolwentki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Projekt Parku ŁokietkaW tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 5 prac inżynierskich oraz 5 prac magisterskich. Tematyka prac dyplomowych miała mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Ponadto, prace inżynierskie miały posiadać charakter prac projektowych, zaś magisterskie charakter opracowań projektowych lub studialnych. Kapituła konkursowa przy ocenie prac zwracała uwagę m.in. stopień przydatności pracy dla rozwiązywania problemów związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu, innowacyjność, metody autora, merytoryczną wartość rozwiązania, samodzielność pracy oraz umiejętność współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin.

 

Pierwszą nagrodę w kategorii dyplomów inżynierskich otrzymała inż. Klaudia Małyjurek za pracę Park Łokietka projekt parku publicznego przy ulicy Władysława Łokietka w Krakowie. Praca jest projektem publicznego parku na terenie urbanistycznego nieużytku, zlokalizowanego przy ulicy Władysława Łokietka i przy terenach przykolejowych w krakowskiej dzielnicy Krowodrza, gdzie występuje znaczny deficyt terenów zieleni. Projekt nie ingeruje w roślinność porastającą teren i eksponuje naturalny, półdziki charakter miejsca. Autorka skupiła się także na tym, by siedliska zwierząt, ptaków i owadów zostały przywrócone. Ważną rolę w projekcie pełni także postać króla Władysława Łokietka – w parku przewidziano budowę ścieżki edukacyjnej. Park ma pełnić ważną rolę społeczną i integracyjną wśród okolicznych mieszkańców, jako przestrzeń otwarta, pozwalająca na różne aktywności i dostosowana do potrzeb różnych grup wiekowych i osób z dysfunkcjami ruchu. 

 

Park Łokietka projekt parku publicznego przy ulicy Władysława Łokietka w Krakowie został przygotowany pod kierunkiem dr inż. arch. Izabeli Sykty. Projekt zwyciężył w dzielnicowej edycji Budżetu Obywatelskiego 2020 i jest obecnie realizowany.

 

Pierwszą nagrodę w kategorii dyplomów magisterskich przyznano mgr inż. Anecie Majkowskiej za pracę Zielono-błękitna infrastruktura wzdłuż trasy Pychowickiej. To projekt zagospodarowania obszaru zarezerwowanego pod tzw. Kanał Krakowski, zlokalizowany na terenie dzielnicy VIII Dębniki i obejmujący fragment nadbrzeża rzeki Wilgi, ogródki działkowe Ludwinów, nieużytki leżące obok zalewu Zakrzówek oraz tereny leśne biegnące wzdłuż ulicy Norymberskiej. Teren ten cechuje się dużą wartością przyrodniczą i walorami widokowymi, jednak obecnie jest zaniedbany i słabo skomunikowany. Praca zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu przy jednoczesnej ochronie korytarzy ekologicznych i zachowaniu tras przemieszczania się zwierząt. Autorka zaprojektowała także m.in.: park Ludwinów, ogród społeczny ze strefą warsztatową oraz placem zabaw, ścieżki rekreacyjno-edukacyjne wraz z trasami rowerowymi wpisanymi w istniejący system komunikacji rowerowej, punkty widokowo-obserwacyjne oraz strefę sportową z torem rolkowo-rowerowym. Promotorką pracy Zielono-błękitna infrastruktura wzdłuż trasy Pychowickiej jest dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK.

 

Projekt zagospodarowania trasy pychowickiej

 

Laureaci konkursu otrzymują nagrodę pieniężną. Dodatkowo, za zajęcia I miejsca w kategorii dyplomów magisterskich, autor zwycięskiej pracy ma możliwość publikacji w czasopiśmie naukowym: „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”.

 

 

(JS)

 

 

Grafiki użyte w tekście – wizualizacje projektów autorstwa: 1) Klaudii Małyjurek; 2) Anety Majkowskiej / fot. WAPK

 

 

{fastsocialshare}

W kwietniu br. Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej zawarł z Oddziałem Małopolskim spółki „Przewozy Regionalne” - POLREGIO umowę o współpracy w zakresie dydaktycznym oraz naukowo-badawczym. Dzięki podpisanemu porozumieniu studenci innowacyjnej, dualnej specjalności inżynieria pojazdów szynowych, mogą dokładniej poznać tajniki budowy i eksploatacji taboru szynowego, m.in. dzięki możliwości uczestniczenia w jazdach w kabinie maszynistów. 
 
kabinaPodczas jazd w pociągach obsługiwanych przez POLREGIO, studenci w praktyczny sposób zapoznają się z pracą drużyn trakcyjnych oraz zasadami obsługi i eksploatacją pojazdów. Zgłębiają również obowiązujące przepisy ruchu kolejowego. 
 
Specjalność inżynieria pojazdów szynowych została uruchomiona w 2017 r. i prowadzona jest w systemie dualnym na kierunkach transport i inżynieria środków transportu. Jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor budowy pojazdów szynowych i idące za tym zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.
 
Strategicznym partnerem specjalności jest firma NEWAG S.A. – czołowy polski producent nowoczesnego taboru szynowego. Do procesu nauczania zaangażowane są także inne wiodące firmy z branży przemysłu taboru szynowego. Specjalność łączy w sobie teorię i praktykę zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. W ramach przedmiotów studenci Wydziału Mechanicznego zdobywają wiedzę, umiejętności oraz praktyczne doświadczenie z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji i eksploatacji pojazdów szynowych. Program nauczania został opracowany dla profili kompetencyjnych: konstruktor, technolog, inżynier projektu.
 
Grupy studenckie w ramach specjalności inżynieria pojazdów szynowych liczą maksymalnie 15 osób, spełniając w ten sposób ideę „mistrz - uczeń” – odpowiedni kontakt dydaktyczny studenta z wykładowcą i praktykami z branży. W trakcie kształcenia odbywają się też płatne staże inżynierskie w wybranym przedsiębiorstwie. Podczas kończącego studia inżynierskie seminarium dyplomowego student realizuje projekt dyplomowy bazujący na praktycznych doświadczeniach zebranych podczas praktyk w przemyśle, poświęcony rzeczywistemu problemowi inżynierskiemu. Praca dyplomowa realizowana jest pod kierunkiem dwóch promotorów – pracownika Instytutu Pojazdów Szynowych PK i przedstawiciela firmy, w której student odbywał staż.
 
 (mg)
 
Na zdjęciu, kabina maszynisty / fot. Maciej Górowski 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Zła pogoda, kontuzje oraz naprawdę silna konkurencja nie przeszkodziła lekkoatletom reprezentującym Politechnikę Krakowską podczas Akademickich Mistrzostw Polski, które w dniach 20-23 maja odbyły się w Bielsku-Białej, na zdobycie worka medali. Drużyna z PK wywalczyła III miejsce w klasyfikacji Uczelni Technicznych. 
 
amp1Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce stały na bardzo wysokim poziomie. Startowali w nich zawodowi sportowcy, którzy będą uczestniczyć wkrótce w igrzyskach w Tokio (niektórzy podczas AMP wypełnili olimpijskie minima!). Politechnikę Krakowską reprezentowała liczna grupa zawodniczek i zawodników – 13 pań i 27 panów. 
 
Nasi reprezentanci przystępowali do rywalizacji jako obrońcy tytułu Akademickich Wicemistrzów Polski. Mimo, że kilka dni przez zawodami drużyna została mocno osłabiona przez kontuzje oraz problemy zdrowotne, to jednak walka o każdy centymetr i każdą sekundę przełożyła się na worek medali. Uważam to za ogromny sukces, a do powtórzenia zeszłorocznego brakło niewiele – mówi Krzysztof Pszczółka, szef ekipy i przewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego PK. 
 
Drużyna Politechniki Krakowskiej zdobyła brązowy medal w klasyfikacji Uczelni Technicznych. Uplasowała się również tuż za podium w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski.
 
 
Medale dla PK wywalczyli :
 
 
 • Monika Małek – II miejsce w biegu na 800 m w kategorii Uczelnie Techniczne
 
 • Filip Kostkiewicz – III miejsce w skoku wzwyż w klasyfikacji generalnej AMP (jednocześnie I miejsce w kategorii Uczelnie Techniczne, II miejsce w kategorii Klubów AZS) 
 
 • Filip Kostkiewicz – III miejsce w biegu na 110 m ppł w kategorii Uczelnie Techniczne 
 
 • Patryk Marmon – II miejsce w biegu na 800 m w kategorii Uczelnie Techniczne
 
 • Piotr Kidoń – III miejsce w biegu na 400 m ppł w kategorii Uczelnie Techniczne
 
 • Kamil Kubala (WIiT), Bartosz Osuch (WIŚiE), Jakub Stolarski (WM), Piotr Kidoń (WM) – III miejsce w sztafecie 4x100 m w kategorii Uczelnie Techniczne 
 
 • Jakub Stolarski (WM), Piotr Kidoń (WM), Patryk Marmon (WM), Filip Buliński (WIiT) – III miejsce w sztafecie 4x400m w kategorii Uczelnie Techniczne
 
 
Trenerkami sportowej ekipy z PK są Iwona Zięba i Agnieszka Słupska.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, drużyna z PK na podium / fot. KU AZS PK
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
bibliotekaBiblioteka Politechniki Krakowskiej zaprasza w dniach 6-12 maja do udziału w wydarzeniach przygotowanych w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w tym roku pod hasłem „Biblioteka”. W programie m.in.: konkursy, warsztaty, wystawy, akcje zbierania książek i bookcrossingu oraz piknik. 
 
Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, opłaty za przetrzymanie książek wypożyczonych z BPK zostaną obniżone o 50%. 
 
We wtorek 7 maja br., w godz. 10.00-12.30 na dziedzińcu kampusu głównego PK odbędzie się piknik biblioteczny. W ramach wydarzenia zaplanowano akcję „Podaruj książkę”, czyli zbiórkę książek dla dzieci i ich opiekunów, przebywających na oddziałach dziecięcych Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Będzie można również wymienić prywatne książki na inne, dostępne na specjalnym stoisku. Tradycyjnie, dla uczestników pikniku zostaną przygotowane kiełbaski z grilla i liczne konkursy.
 
W środę, od godz. 10.00 do 11.30 w Czytelni Głównej zostaną zorganizowane warsztaty pisania pracy dyplomowej, podczas których studenci poznają wymogi merytoryczne i redakcyjne obowiązujące na Politechnice Krakowskiej, zalecenia edytorskie, procedurę antyplagiatową, a także dowiedzą się jak wyszukiwać informacji i publikacji oraz w jaki sposób dokonywać selekcji i weryfikacji materiałów o charakterze naukowym. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj
 
Przez trzy dni – w środę, czwartek i piątek – w Czytelni Czasopism będzie można zobaczyć wystawę książek naukowych. Zapraszamy też na Fanpage Biblioteki PK, gdzie odbywają się konkursy związane z BPK. 
 
 
Szczegółowy program Tygodnia Biblioteki Politechniki Krakowskiej: 
 
 
 
 (bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W najbliższy czwartek, 27 maja rozpocznie się – przygotowany specjalnie dla kandydatów na studia – cykl wirtualnych spotkań z przedstawicielami uczelni pn. „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!”. Podczas wywiadów prowadzonych „na żywo” przez pracownika Działu Promocji, osoby zainteresowane studiami na Politechnice Krakowskiej lepiej poznają ofertę dydaktyczną, a także zasady rekrutacji. W trakcie każdego odcinka będzie możliwość zadawania pytań gościom. Można je też wcześniej skierować za pośrednictwem Messengera. Cykl wirtualnych spotkań odbędzie się na Facebooku
 
Spotkania live
 
W pierwszym odcinku „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!” o architekturze i architekturze krajobrazu (również prowadzonych w języku angielskim) opowiedzą przedstawiciele Wydziału Architektury PK. Przybliżą też zasady egzaminu z predyspozycji artystycznych oraz kryteria, którymi należy się kierować przy przygotowywaniu portfolio. Spotkanie z WA odbędzie się 27 maja o godz. 12.00. Każde następne również zaplanowano w samo południe, w poniedziałki i czwartki zgodnie z poniższym harmonogramem:
 
 
Wirtualne spotkania z uczelnią będą prowadzone na Facebooku. Każdy z uczestników może w trakcie trwania rozmowy zadawać pytania w komentarzach pod filmem. Pytania do naszych gości można też przesyłać za pośrednictwem Messengera. 
 
Zapraszamy do śledzenia cyklu „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!”.
 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Zbliżają się ostateczne terminy składania prac w konkursach przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a organizowanych przez Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – „Zaprojektuj park kieszonkowy” i „FotoKrajObraz 2019”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 
 
Zadanie uczestników konkursu „Zaprojektuj park kieszonkowy” polega na wykonaniu projektu parku rozumianego jako niewielkich rozmiarów teren zieleni publicznej w zwartej zabudowie miejskiej. Osoby biorące udział w konkursie same dokonują wyboru lokalizacji – rzeczywistej lub wyobrażonej, która musi zawierać: ścieżki piesze, co najmniej jedno miejsce do wypoczynku, zieleń projektowaną, elementy małej architektury (np. kosze na śmieci, latarnie, ławki) i wejście do parku. Projekt nie może przekraczać maksymalnych wymiarów 400 m². Więcej o konkursie na stronie internetowej: architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/news/239
 
park
 
Prace konkursowe należy wysłać (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do 12 maja br. na adres: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu (pokój 8), ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.
 
Autorzy 12 najlepszych prac zostaną zaproszeni na dwudniowe warsztaty rysunku odręcznego, przygotowujące do profesjonalnego opracowania portfolio, składanego podczas rekrutacji na kierunek studiów architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Ponadto zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, m.in. tablet graficzny i czytnik e-booków.
 
Konkurs fotograficzny „FotoKrajObraz 2019” to również propozycja dla uczniów szkół średnich. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii krajobrazowej dotyczącej szeroko rozumianego hasła: „Rytm miasta”. Prace należy przesłać na podany wyżej adres Instytutu Architektury Krajobrazu WA PK
fotokrajobraz
 
Ostateczny termin składania prac konkursowych mija 15 maja br. Autorzy dwunastu najlepszych wezmą udział w warsztatach fotografii reportażowej, które poprowadzi fotograf Polska Press Wojciech Matusik. Finałem przedsięwzięcia będzie wystawa najlepszych prac uczestników konkursu i warsztatów. Wernisaż odbędzie się w listopadzie br. w Pawilonie Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 2 w Krakowie. Szczegóły na: architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/news/236
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Trwają szczepienia przeciw COVID-19 realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień. Od 10 maja br. mogą się na nie rejestrować się wszystkie zainteresowane osoby. Akcji szczepień towarzyszy kampania #SzczepimySię do której przyłącza się Politechnika Krakowska. Uczelnia zachęca wszystkich studentów, a także pracowników do skorzystania z możliwości przyjęcia szczepionki. 
 
Do 19 maja studenci PK (za pośrednictwem Samorządu Studenckiego) oraz pracownicy uczelni mogli zgłaszać chęć zaszczepienia się w punkcie, który na początku czerwca zostanie zorganizowany przez uczelnię. Będzie to dodatkowe ułatwienie, ale nie jedyne rozwiązanie, by zabezpieczyć się przed koronawirusem. 
 
Szczepionka dobrowolna i darmowa
 
Od 10 maja Ministerstwo Zdrowia uruchomiło możliwość rejestracji na szczepienia dla wszystkich zainteresowanych. Zapisu można dokonać na kilka sposobów: 
 • za pomocą całodobowej i bezpłatnej infolinii pod numerem tel. 989

 • elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl

 • przez SMS o treści SzczepimySie, który należy wysłać na numer: 664 908 556 lub 880 333 333

 • bezpośrednio w punkcie szczepień (najlepiej telefonicznie)
  Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień
 
Do kampanii promującej szczepienia dołączyli ostatnio znani sportowcy i aktorzy. Przekonują, że warto poddać się szczepieniu, aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo, a tym samym przyspieszyć powrót do normalności. Pandemia mocno dała się we znaki wszystkim, również środowisku akademickiemu. Puste kampusy i sale wykładowe, zdalne nauczanie, niemożność korzystania z życia studenckiego. Mamy nadzieję, że wkrótce takie obrazki przejdą do historii. Jednym z elementów powstrzymania pandemii są szczepienia prowadzone w Polsce i na świecie. 
 
Szczegóły rejestracji na szczepienia i informacje na temat Narodowego Programu Szczepień dostępne są na stronie: www.gov.pl/szczepimysie
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Agnieszka Mach, studentka fizyki technicznej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, zakwalifikowała się do programu MIRAI, koordynowanego przez japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uczestnicy programu odwiedzą Japonię. Wyjazd poprzedzają regularne sesje z japońskim środowiskiem akademickim w ramach kilku sekcji tematycznych. 
 
AMachProgram MIRAI (nazwa pochodzi od japońskiego słowa oznaczającego „przyszłość”) jest rodzajem krótkiego wyjazdu studenckiego do Japonii. Adresatami przedsięwzięcia organizowanego przez MSZ Japonii są studenci z Europy, Azji Środkowej i Kaukazu. Głównym celem programu jest promowanie wzajemnego zrozumienia i intelektualnych dyskusji na ważne tematy dotyczące świata. Już teraz uczestnicy odbywają cykliczne spotkania on-line, podczas których prowadzone są wykłady na temat Japonii, m.in. kultury tego kraju, nauki i rozwoju, a także warsztaty z udziałem japońskiej społeczności akademickiej. 
 
Rekrutacja do programu przebiegała dwuetapowo. Zainteresowane osoby musiały przesłać m.in. dokument zawierający oceny ze studiów (wymagana była wysoka średnia), skan paszportu oraz napisać o swoich motywacjach związanych z udziałem w programie. Po kilku tygodniach z wybranymi kandydatami kontaktowała się Ambasada Japonii w Polsce. Drugi etap rekrutacji miał formę rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Studenci biorący udział w programie zostali podzieleni – w zależności od swojego wykształcenia i doświadczenia – na pięć grup tematycznych: Peacebuilding, Politics and Security, Economy and Business, Science and Technology, Arst and Culture
 
W mojej grupie, która zajmuje się nauką i technologią, przeważają osoby z Europy. Udało mi się poznać studentów informatyki, bioinżynierii czy też astronomii z różnych części naszego kontynentu. To fantastyczne, że możemy spotykać się i dyskutować o ważnych sprawach, mimo, że dzielą nas setki kilometrów. Na jednym ze spotkań skupialiśmy się np. nad Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Każdy z uczestników musiał przygotować krótką prezentację, a następnie przedyskutować swoje wnioski podczas trwania warsztatów – opowiada inż. Agnieszka Mach, uczestniczka programu i studentka II stopnia studiów na PK na kierunku fizyka techniczna (na zdjęciu / archiwum prywatne). 
 
Mam nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje moich planów i jesienią będą mogła odwiedzić Japonię. To będzie na pewno niezwykłe doświadczenie, które zostanie ze mną na długo – mówi Agnieszka Mach. Zainteresowania naukowe studentki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oscylują wokół pozyskiwania energii jądrowej. W swojej pracy magisterskiej Agnieszka planuje skupić się na zagadnieniach z pogranicza energii jądrowej i astrofizyki. W pracy inżynierskiej realizowanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Jałochy-Bratek, prof. PK (Katedra Fizyki WIMiF), obronionej w styczniu br., zajmowała się reakcjami syntezy jądrowej w gwiazdach. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
W środę 8 maja br. Rada Miasta Krakowa, w uznaniu szczególnych zasług dla miasta, przyznała dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Brązowy Medal „Cracoviae Merenti” - najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa. 
 
Medal „Cracoviae Merenti” został ustanowiony w 1992 r. Wyróżnienie nadawane jest nie tylko osobom, ale też organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Krakowa. Podczas środowej sesji radni zdecydowali o przyznaniu Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti” dla Muzeum Krakowa.
 
kwielgusDr inż. arch. Krzysztof Wielgus (na zdjęciu / fot. Jan Zych) pracuje w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK, z którym związany jest od 1984 r. W latach 1990-2001 r. był również zatrudniony jako adiunkt muzealny w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 
 
Doktor Krzysztof Wielgus jest członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zaangażował się w ochronę, rewaloryzację i adaptację dawnych dzieł inżynierii, zabytków fortyfikacji, przemysłu i komunikacji na terenie Krakowa, Małopolski, Zamościa i Ziemi Przemyskiej. Aktywnie działał na rzecz odnowy i adaptacji kilkudziesięciu obiektów dawnej Twierdzy Kraków, m.in. fortu „Grębałów”. Autor metodologii i programu prac konserwatorskich przy najstarszych zabytkach lotniczych z lat 1910-1918, a także projektu Lotniczego Parku Kulturowego Rakowice-Czyżyny. 
 
Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i książek na temat historii fortyfikacji, teorii i zasad konserwacji oraz adaptacji zabytków architektury obronnej i zespołów poprzemysłowych, ochrony i konserwacji dzieł techniki, historii lotnictwa. Za swoją działalność naukową i społeczną został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, samorządowymi i branżowymi. W ubiegłym roku doktor Wielgus otrzymał Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”. 
 
(bk)
 
 
 {fastsocialshare}
 
 
49 studentów I roku ze wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej zostało laureatami nagrody rektora uczelni pn. „Student Lider pierwszego roku”. Liderzy otrzymali finansowe wsparcie w wysokości 1 tys. złotych. 
 
O nagrodę w programie mogli starać studenci I roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali pełną rejestrację na kolejny semestr, a ich wynik w rekrutacji na studia był wysoki (nie niższy niż 150 punktów).
 
Studentami Politechniki Krakowskiej zostają najlepsi absolwenci szkół średnich w kraju. Świadczą o tym m.in. wyniki kandydatów osiągane w procesie rekrutacji oraz fakt, że nowi żacy znakomicie odnaleźli się w szkole wyższej i bez kłopotu poradzili sobie z pierwszym semestrem studiów – mówi rektor Politechniki, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 
 
Studenci Liderzy z symbolicznym czekiem na tysiąc złotych
 
By móc powalczyć o tytuł Lidera, studenci składali w dziekanatach swoich wydziałów wniosek. W przypadku, gdy kilka osób zdobyło taką samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2020/21, dodatkowym kryterium była średnia ważona ocen uzyskana w pierwszym semestrze, obliczona zgodnie z obowiązującym na PK Regulaminem studiów. Na podstawie tych kryteriów wyłoniono 49 Liderów pierwszego roku studiów. Tytuł ten uzyskali:
 
Wydział Architektury
 • Aleksandra Dziadzio (kierunek: architektura)
 • Milena Pięta (kierunek: architektura)
 • Małgorzata Maślanka (kierunek: architektura)
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Jacek Godzicki (kierunek: informatyka)
 • Damian Mizera (kierunek: informatyka)
 • Tomasz Rolek (kierunek: informatyka)
 • Weronika Sadzik (kierunek: informatyka)
 • Aleksander Trzepizur (kierunek: informatyka)
 • Sebastian Zych (kierunek: informatyka)
 • Marta Chentosz (kierunek: matematyka stosowana)
 • Zofia Ciałowicz (kierunek: matematyka stosowana)
 • Małgorzata Kwapisz (kierunek: matematyka stosowana)
 • Kamila Sieczkoś (kierunek: matematyka)
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Łukasz Domijan (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Aleksandra Hołowińska (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Michał Klich (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Tomasz Osika (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Jakub Strykowski (kierunek: elektrotechnika i automatyka)
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 • Adriana Dąbrowska (kierunek: budownictwo)
 • Paweł Zagata (kierunek: budownictwo)
 • Beata Ożóg (kierunek: budownictwo)
 • Dawid Palak (kierunek: transport)
 • Paweł Gondek (kierunek: transport)
 • Krzysztof Kusak (kierunek: transport)
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 • Monika Iglar (kierunek: inżynieria materiałowa)
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Szymon Ługowski (kierunek: energetyka)
 • Dominika Guzior (kierunek: geoinformatyka)
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Paulina Bębenek (kierunek: biotechnologia)
 • Julia Grzebinoga (kierunek: biotechnologia)
 • Weronika Wałczyk (kierunek: biotechnologia)
 • Magdalena Frączyk (kierunek: technologia chemiczna)
 • Patrycja Jagielska (kierunek: technologia chemiczna)
 • Sylwia Więcław (kierunek: technologia chemiczna)
 • Julia Karweta (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 • Maciej Osika (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 • Damian Sala (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 
Wydział Mechaniczny
 • Michał Iwański (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Maksymilian Kopeć (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Miłosz Kuczmierczyk (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Bartłomiej Mikulec (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Kamila Kopacz (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Alicja Strządała (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Maja Szymańska (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Łukasz Grech (kierunek: informatyka stosowana)
 • Jakub Haligowski (kierunek: informatyka stosowana)
 • Dorota Lelito (kierunek: informatyka stosowana)
 • Sylwia Ziemińska (kierunek: inżynieria produkcji)
 • Agnieszka Zybura (kierunek: inżynieria produkcji)
 • Bartłomiej Smaczyński (kierunek: mechanika i budowa maszyn)

(bk)

 
 
Fot. materiały PK
 
 
 
 
{fastsocialshare}
W dniach od 11 do 17 maja br. odbędzie się doroczne święto studentów Politechniki KrakowskiejCzyżynalia. Na żaków z PK będą czekały liczne atrakcje, m.in. wspólne grillowanie, kino plenerowe, stand-up oraz koncerty. Tematem przewodnim wydarzenia jest prywatka w dawnym stylu.
czyynalia 2019
 
Czyżynalia 2019 zainauguruje dyskoteka retro, która odbędzie się 11 maja w studenckim klubie „Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1. Fani gier planszowych będą mogli wziąć udział (12 maja) w turnieju „planszówek”. 14 maja na czyżynaliowej scenie wystąpią stand-uperzy: Wojtek Pięta, Mateusz Socha i Błażej Krajewski. Dzień później organizatorzy zaplanowali wielkie grillowanie na kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24, a także kino plenerowe. Zwieńczeniem politechnicznych juwenaliów będą koncerty: Jary OZ & Krzysztof Jaryczewski - Management, Ostatni w Raju oraz Zespołu Diversity. 
 
Zobacz jak studenci bawili się na poprzednich Czyżynaliach (fot. Jan Zych):
czyzynalia1 czyzynalia2 czyzynalia3 juw12
 
 
Czyżynalia Politechniki Krakowskiej organizuje Samorząd Studencki PK
 
Więcej informacji o Czyżynaliach 2019 na Facebook’u
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Politechnika Krakowska znalazła się wśród 15 czołowych polskich uczelni, które wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polską Akademią Nauk, zaangażują się we współpracę na rzecz przeciwdziałania suszy w Polsce. List intencyjny w sprawie kooperacji, koncentrującej się na przedsięwzięciach związanych z klimatem, a w szczególności zgłębiających zagadnienie suszy oraz powodzi w Polsce, podpisano w środę 19 maja br. podczas konferencji on-line.
 
Przelewająca się wodaSygnatariuszami listu są Minister Klimatu i Środowiska, Polska Akademia Nauk i 15 szkół wyższych, w tym: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Współpraca w ramach porozumienia obejmować będzie współdziałanie w obszarze wykorzystania wzajemnej wiedzy i doświadczeń oraz wykorzystania potencjału naukowo-dydaktycznego. Ważnym jej elementem będzie praca nad nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami służącymi ograniczeniu skutków suszy oraz niedoboru zasobów wodnych w kraju.
 
Cieszymy się z udziału w tej wspólnej inicjatywie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz czołowych ośrodków naukowych kraju. Połączenie sił na poziomie badawczym oraz instytucjonalnym wzmocni działania w kierunku jeszcze bardziej efektywnego przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w Polsce. Przeciwdziałanie skutkom suszy, a także powodzi, adaptacja do coraz wyraźniejszych i dotkliwszych zmian klimatycznych, jest problemem wymagającym interdyscyplinarnego podejścia – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, który sygnował porozumienie w imieniu krakowskiej uczelni.
 
Jak podkreśla, Politechnika Krakowska od lat silnie angażuje się w rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką i inżynierią wodną, zarówno od strony badawczej jak i praktycznej: – Nasz dorobek, zwłaszcza Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, to przede wszystkim badania i wdrożenia w zakresie ochrony przed powodzią, w tym m.in.: stworzenie pierwszych podstaw metodycznych oceny ryzyka powodziowego, a także opracowanie wojewódzkich studiów ochrony przed powodzią, a następnie regionalnego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Chociaż dotychczasowe doświadczenia koncentrowały się przede wszystkim na przeciwdziałaniu skutkom powodzi, to jednak główne rozwiązanie tych dwóch problemów, nadmiarów i niedoborów wody,  jest wspólne – to retencja. Łagodzenie skutków suszy i adaptacja do zmian klimatu to także opracowanie nowych rozwiązań w zakresie małej i mikro retencji, gospodarowania wodami opadowymi, błękitno-zielonej infrastruktury, wielofunkcyjnych miejskich terenów zielonych. W tych m.in. tematach specjalizują się eksperci Politechniki Krakowskiej.  
 
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślał podczas zdalnej konferencji z udziałem sygnatariuszy listu: – Dziękuję wszystkim przedstawicielom uczelni wyższych oraz Polskiej Akademii Nauk za przyjęcie zaproszenia do współpracy przy wspólnych projektach badawczych. Wierzę, że wymiana doświadczeń przyczyni się do powstania wielu konstruktywnych rozwiązań i pomysłów służących przeciwdziałaniu niedoborom zasobów wodnych w Polsce. W trakcie spotkania szef resortu klimatu i środowiska zainaugurował również działanie platformy susza.gov.pl – pierwszej strony w Polsce ujmującej problematykę suszy w kraju w sposób skonsolidowany pod kątem działań administracji rządowej, jak i podległych jej jednostek.
 
Udział Politechniki Krakowskiej we współpracy w ramach podpisanego porozumienia koordynować będzie dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK.
 
(mas)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
architok 2Studenckie Koło Naukowe „Karpaty”, działające przy Zakładzie Architektury i Planowania Wsi Instytutu Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza na drugie z cyklu spotkań pn. Forum Studenckie ArchiTok, które odbędzie się 15 maja br. Temat przewodni to „Wieś w moim kraju”.
 
Celem Forum jest poszerzanie i propagowanie wiedzy na temat aktualnie ważnych zagadnień z kręgu architektury i urbanistyki oraz sztuki, a także wymiana poglądów w tym zakresie. Stałymi elementami każdego z tematycznych spotkań są prezentacje studenckie oraz wykłady zaproszonych gości. Podczas pierwszego, w marcu br. prelekcję wygłosił dr inż. arch. Michał Wiśniewski – historyk sztuki, jeden z założycieli Fundacji Instytut Architektury. 
 
Tym razem gośćmi Forum ArchiTok będą studenci pochodzący z Hiszpanii, Francji i Niemiec – uczestnicy programu Erasmus, którzy opowiedzą o obrazie wsi w swoich krajach. 
 
Forum Studenckie ArchiTok, środa 15 maja br., godz. 17.00, budynek Wydziału Architektury przy ul. Warszawskiej 24. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Politechnika Krakowska wraz z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i Politechniką Gdańską organizują nowatorski kierunek studiów podyplomowych pn. „Archikultura – edukator architektoniczny”. Umowa o współpracy w tym zakresie została zawarta 13 maja br. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia PK jest dr inż. arch. Elżbieta Kusińska pracująca w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury. 
 
Archi 2 rekrutInicjatywa podjęta przez PK, UP, PG i NIAiU jest pierwszą tego typu w Polsce. Koncepcja studiów opiera się na założeniu interdyscyplinarnego dialogu między kierunkami pedagogicznymi i projektowo-architektonicznymi na rzecz tzw. powszechnej edukacji architektonicznej. Wszystko po to, by wykształcić kadrę edukatorów, mediatorów i nauczycieli przygotowanych do popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym w kontekście powszechnego dążenia do podnoszenia kultury budowania i jakości otaczającej nas przestrzeni.
 
Pracownicy Wydziału Architektury PK będą aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu i prowadzeniu studiów „Archikultura – edukator architektoniczny”. Studia są dwusemestralne i – dzięki hybrydowej formule – mają zasięg ogólnopolski. Większość zajęć będzie prowadzona on-line, natomiast stacjonarny zjazd zaplanowano w drugim semestrze, równocześnie i maksymalnie w trzech lokalizacjach do wyboru: Krakowie, Warszawie i Gdańsku – tłumaczy dr inż. arch. Elżbieta Kusińska. – Zjazdy będą realizowane przy wsparciu partnerskich oraz zaprzyjaźnionych instytucji kultury i edukacji, m.in. Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie – mówi koordynator z PK. 
 
Studia „Archikultura – edukator architektoniczny” przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich), m.in. architektury, kierunków artystycznych, projektowych, humanistycznych, a także dla nauczycieli, wychowawców w świetlicach szkolnych, muzealników, pracowników domów kultury, animatorów kultury, osób pracujących w samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych. Program obejmuje pięć modułów tematycznych: „Baukultur i powszechna edukacja architektoniczna (PEA)”, „Wstęp do architektury i urbanistyki”, „Metodyka”, „Mediacja. Partycypacja. Dostępność”, „Edukator/mediator PEA”. 
 
Uczestnicy studiów podyplomowych „Archikultura – edukator architektoniczny” zostaną przygotowani do opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej w instytucjach publicznych, ośrodkach kultury, a także szkołach podstawowych i średnich. Studia pozwolą poszerzyć wiedzę na temat środowiska zbudowanego, architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych. Dzięki rozbudowanemu zakresowi zajęć dotyczących metodyki, absolwenci otrzymają szeroki wachlarz praktycznych narzędzi oraz inspiracji do tworzenia autorskich scenariuszy zajęć, programów i wydarzeń edukacyjnych z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej – dostosowanych do specyfiki wykonywanego zawodu i działań.
 
Rekrutacja na międzyuczelniane, interdyscyplinarne studia podyplomowe prowadzone wspólnie przez Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Pedagogiczny, Politechnikę Gdańską i Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki rozpoczęła się 13 maja i potrwa do 30 września br. Planowany termin rozpoczęcia studiów – 1 października br. 
 
Więcej informacji na temat tej inicjatywy, w tym rekrutacji, można znaleźć na stronach internetowych: niaiu.pl/archikultura i studiapodyplomowe.up.krakow.pl/direction/archikultura-edukator-architektoniczny
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
W środę 22 maja Politechnika Krakowska po raz kolejny włączy się w akcję „Pola Nadziei”, która w tym roku odbywa się już po raz 22. Na wszystkich kampusach uczelni oraz Osiedlu Studenckim w Czyżynach odbędzie się kwesta na rzecz osób terminalnie chorych z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. 
 
pola nadzieiW ubiegłym roku społeczność akademicka Politechniki Krakowskiej zebrała prawie 7 tys. złotych. 
 
Celem kampanii „Pola Nadziei” jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie na potrzeby osób chorych.
 
Akcję „Pola Nadziei”, w którą włącza się Politechnika Krakowska, organizuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”. Towarzystwo obejmuje całościową i profesjonalną opieką osoby terminalnie chore, głównie na nowotwory. Pomoc świadczona jest na oddziale stacjonarnym, a także w domu pacjenta. Dzięki staraniom członków Towarzystwa w 1996 r. został wybudowany dom – Hospicjum św. Łazarza.
 
Więcej informacji o kampanii pod adresem: www.polanadziei.pl
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 
W dniach 14-16 maja br. odbyły się w Chorzowie i Katowicach Akademickie Mistrzostwa Polski w szachach. W turnieju indywidualnym mężczyzn złoty medal zdobył reprezentant Politechniki Krakowskiej, Szymon Gumularz, student I roku matematyki stosowanej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. Zawodnicy Akademii Leona Koźmińskiego wygrali klasyfikację generalną zawodów. 
 
AMP 1W Akademickich Mistrzostwach Polski w szachach udział wzięli studenci reprezentujący 45 szkół wyższych z całej Polski. W ostatniej chwili, ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, organizatorzy musieli całkowicie zmienić plan rozgrywek. Początkowo całe zawody miały odbyć się w hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie, ale ostatecznie turniej indywidualny kobiet został przeniesiony do Katowic.
 
Na listach startowych było wielu szachowych arcymistrzów i mistrzów międzynarodowych, m.in. aż dwunastu reprezentantów naszego kraju na Akademickie Mistrzostwa Świata w sportach umysłowych, których Polska była gospodarzem w 2020 r. 
 
W turnieju indywidualnym mężczyzn najlepszy okazał się Szymon Gumularz – reprezentant Politechniki Krakowskiej, który ma na koncie wiele sukcesów związanych z królewską grą. W 2018 r. osiągnął mistrzostwo międzynarodowe, wielokrotnie zdobywał indywidualne i drużynowe medale oraz nagrody. 
 
W turnieju indywidualnym kobiet podczas AMP złoty medal zdobyła Alicja Śliwicka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W turnieju drużynowym, a także klasyfikacji generalnej zwyciężyli szachiści z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
 
Organizatorem Akademickich Mistrzostw Polski w szachach był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Cykl Akademickich Mistrzostw Polski współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Głównym sponsorem AMP jest Grupa LOTOS S.A.  
 
Akademickie Mistrzostwa Polski w szachach
 
Klasyfikacja generalna
1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2. Politechnika Wrocławska
3. Uniwersytet Warszawski
 
Turniej indywidualny mężczyzn
1. Szymon Gumularz (Politechnika Krakowska)
2. Igor Janik (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
3. Marcin Molenda (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 
Turniej indywidualny kobiet
1. Alicja Śliwicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
2. Anna Kubicka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
3. Wiktoria Cieślak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 
Turniej drużynowy
1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2. Politechnika Wrocławska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 

 (bk)

 

Fot. Michał Walusza

 

 

 

 

{fastsocialshare} 

15 maja br. na Wydziale Inżynierii i Technologii Politechniki Krakowskiej kolejna odsłona interdyscyplinarnych zajęć „muzyczny kanon chemika” (cykl „W laboratorium kompozytora”) prowadzonych przez dr. hab. Piotra Romańczyka i dr. inż. Stefana Kurka z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh PK. Wykład otwarty pt. „Założenia estetyczne i warsztatowe w muzyce elektronicznej i instrumentalnej 2. połowy XX w. Różnice, cechy wspólne, wzajemne oddziaływanie” wygłosi dr Stanisław Bromboszcz - pracownik Akademii Muzycznej w Katowicach. 
 
S BromboszczDr Stanisław Bromboszcz pochodzi z Krakowa. Jest kompozytorem i pianistą. Studiował na Akademii Muzycznej w Katowicach, a także w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart w Niemczech. Od 2008 r. roku pracuje w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Dr Stanisław Bromboszcz jest laureatem konkursów kompozytorskich i pianistycznych, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (II nagroda w 2000 r.), 8th Tokyo International Competition for Chamber Music Composition (wyróżnienie w 2003 r.) oraz dwukrotnie Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2006 i 2007 r.). Wykład dr. Stanisława Bromboszcza odbędzie się w środę 15 maja br. o godz. 16.15 w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24 - sala Rady Wydziału (nr 12). Po wykładzie przewidziana jest dyskusja z kompozytorem.
 
Wykłady i seminaria „muzyczny kanon chemika” to oryginalne i jedyne w skali kraju przedsięwzięcie pedagogiczne wprowadzone w 2011 r. do oferty dydaktycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK przez dr. hab. Piotra Romańczyka i dr. inż. Stefana Kurka. Celem zajęć, realizowanych cyklicznie dla studentów I roku wszystkich kierunków, jest kształtowanie wrażliwości i świadomości muzycznej przyszłego absolwenta uczelni technicznej, co wpisuje się w misję Politechniki Krakowskiej. Poprzez słuchanie kompozycji należących do kanonu muzyki poważnej w wybitnych interpretacjach, a także przedstawienie związków między muzyką i nauką, studenci rozwijają nawyki związane z aktywnym uczestnictwem w życiu kulturalnym. 
 
W trakcie autorskich wykładów przygotowywanych w formie audycji, studenci słuchają wybranych kompozycji poprzedzonych krótkim wprowadzeniem, dyskutują o utworach i zapoznają się z elementami estetyki muzycznej. Ważne miejsce zajmuje prezentowanie przez prowadzących twórczości i osiągnięć naukowych kompozytorów-chemików lub melomanów-chemików, m.in. Aleksandra Borodina, Edwarda Elgara, Dmitrija Mendelejewa. Dzięki systematycznie rozwijanej współpracy pedagogicznej z wybitnymi artystami z Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Katowicach - skrzypaczką dr hab. Danutą Augustyn oraz z dr. Stanisławem Bromboszczem, studenci mają możliwość bezpośrednich spotkań oraz słuchania muzyki wykonywanej na żywo. Ponadto, w ramach zajęć biorą udział w prestiżowych wydarzeniach muzycznych (koncerty w Filharmonii i Operze Krakowskiej, Centrum Kongresowym ICE Kraków, Akademii Muzycznej w Krakowie). W 2013 r. gościem przedmiotu „muzyczny kanon chemika” był prof. Krzysztof Penderecki, który - jak sam podkreślił - po raz pierwszy spotkał się ze studentami i pracownikami uczelni technicznej.
 
Kolejnym gościem „muzycznego kanonu chemika” będzie wspomniana wcześniej Danuta Augustyn z Akademii Muzycznej w Krakowie. 22 maja br. wygłosi wykład pt. „Cztery Pory Roku A. Vivaldiego jako przykład muzyki programowej”, ilustrowany muzyką wykonywaną na żywo
 
 
Na zdjęciu, dr Stanisław Bromboszcz w trakcie wykładu na WIiTCh PK (2018 r.) / fot. Piotr Romańczyk
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Projekt realizowany przez studentów i doktorantów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, którzy angażują się w prace Sekcji Fotochemii Stosowanej (Koło Naukowe Chemików), otrzymał z Ministerstwa Edukacji i Nauki blisko 70 tys. zł dofinansowania w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Ministerstwo nagrodziło 128 projektów z całej Polski. 
 
Kolorowe probówki chemiczneCelem programu MEiN jest pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów, podniesieniu jakości ich działań oraz usprawnieniu mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach działalności kół naukowych do sfery gospodarczej. Laureaci zostali wyłonieni spośród 244 wnioskodawców. Łączna kwota dofinansowania zwycięskich projektów wynosi 6 590 695, 49 zł.
 
Studenckie prace prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej pn. „Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzalnych nanokompozytów polimerowych”, realizowane przez Koło Naukowe Chemików – Sekcję Fotochemii Stosowanej, uzyskały wsparcie w wysokości 69 900 zł. 
 
Sekcja Fotochemii Stosowanej zrzesza studentów i doktorantów kierunków technologia chemiczna, biotechnologia oraz inżynieria chemiczna i procesowa. Jej opiekunem jest dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh. Młodzi chemicy prowadzą badania obejmujące wiele obszarów nauki. Są to m.in. badania fotochemiczne, biologiczne oraz badania procesów fotopolimeryzacji. Wielu studentów, którzy należą do Sekcji, jest wykonawcami oraz stypendystami projektów badawczych z zakresu innowacyjnych systemów fotoinicjujących oraz sensorów luminescencyjnych.
 
„Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzalnych nanokompozytów polimerowych” to próba znalezienia alternatywy dla konwencjonalnego druku 3D. Fotopolimeryzacja znalazła szerokie zastosowanie w wielu obszarach badań. Dostępne aktualnie zaawansowane układy optyczne spowodowały, że techniki druku 3D – w szczególności oparte na technologii fotopolimeryzacji – stwarzają nowe możliwości dla nauki i przemysłu, a ich pole zastosowań rozszerza się. Niestety, ograniczony zakres fotoutwardzalnych polimerowych materiałów przeznaczonych do druku 3D wstrzymuje rozwój i potencjał tej technologii. Ponadto niezadowalająca jest rzeczywista rozdzielczość drukowanych obiektów, a także ich właściwości końcowe, np. wytrzymałość mechaniczna. Interesującą alternatywą dla konwencjonalnego druku 3D może być zastosowanie techniki fotopolimeryzacji do fotoutwardzania polimerowych materiałów kompozytowych, w tym materiałów nanokompozytowych. Nad takim rozwiązaniem pracują studenci z Politechniki Krakowskiej, których projekt został nagrodzony przez MEiN. 
 
Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” dostępna jest na stronie internetowej MEiN
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Już w tym tygodniu odbędzie się XIX edycja Festiwalu Nauki i Sztuki, w którym weźmie udział Politechnika Krakowska. Przez trzy dni, od 16 do 18 maja w Miasteczku Naukowym na Rynku Głównym będzie można zobaczyć atrakcje przygotowane przez wszystkie wydziały PK. Hasło przewodnie Festiwalu to „Przyszłość w nauce. Nauka w przyszłości”.
 
 
grafika festiwal
 
 
Patronem tegorocznej edycji wydarzenia został wybitny polski chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu oraz minister skarbu II RP – Eugeniusz Kwiatkowski. Festiwal, który organizują krakowskie uczelnie wraz z instytutami Polskiej Akademii Nauk, służy popularyzacji nauki i sztuki, a także prezentacji osiągnięć naukowych i artystycznych. Przedsięwzięcie jest również okazją do pokazania praktycznych korzyści wynikających z postępu naukowego i jego wpływu na jakość życia.
 
W czwartek, 16 maja na rynku zaprezentują się: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska oraz Wydział Mechaniczny. Odwiedzający Festiwalowe Miasteczko Naukowe będą mogli m.in. zobaczyć doświadczenia związane z mechaniką i elektrycznością (WFMiI), wziąć udział warsztatach wypłukiwania złota i drogich kamieni, a także warsztatach budowlanych i sprawdzić swoją fnis1wiedzę w quizie dotyczącym rzeki Wisły (WIŚ). Na stanowisku Wydziału Mechanicznego nie zabraknie robotów wykonanych przez studentów w ramach prac dyplomowych. Dla uczestników przygotowano hełm wirtualnej rzeczywistości – Oculus Rift i prezentacje techniki druku 3D. Ponadto studenci z zespołu MechPower, zajmującego się konstruowaniem bolidu z napędem elektrycznym, przedstawią efekty swojej pracy. Dodatkowo będzie można skorzystać z symulatora jazdy bolidem, a także symulatora jazdy tramwajem. 
 
Na 17 maja Wydział Architektury przygotował plenerowe warsztaty rzeźbiarskie pod kierunkiem dr. hab. Józefa Wąsacza i warsztaty z edukacji przestrzennej dla dzieci, które poprowadzi dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt. Wszyscy zainteresowani będą mogli sprawdzić w jaki sposób wykonać domowy lub biurowy filtr antysmogowy z roślin oraz materiałów z recyclingu. W piątek warsztaty odbędą się też w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska – najmłodsi wykonają zabawki z odpadów. Model elektrowni wodnej, system monitoringu oparty o technologię IQRF i rowerek do generacji energii to z kolei atrakcje Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. W namiocie Wydziału Inżynierii Lądowej będzie można zobaczyć pokazy symulacji ruchu pojazdów, prezentacje minikoparki i węzła drogowego, a o godz. 11.00 zaplanowano wycieczkę do Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP PLK S.A. 
 
W trzecim dniu Festiwalu Nauki i Sztuki przedstawiciele Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej zaprezentują widowiskowe doświadczenia chemiczne (np. iskrzący wulkan, otrzymywanie fajerwerków). Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki przedstawi alternatywne metody spędzania czasu wolnego dla całych rodzin, a ponadto metody szyfrowania i kodowania oraz zabawy logiczne. W namiocie Wydziału Inżynierii Lądowej czekać będą interaktywne pokazy budowy konstrukcji inżynierskich i pokazy fnis3wykorzystania kamer termowizyjnych. Odbędą się również warsztaty budownictwa energooszczędnego i konkursy z nagrodami.
 
Politechnika Krakowska zadbała też o atrakcje estradowe. 17 maja o godz. 13.00 przed publicznością wystąpi sekcja judoków z AZS PK, a o 17.30 cheerleaderki. W ostatnim dniu Festiwalu, 18 maja o godz. 16.00 będzie można posłuchać występu Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej pod dyrekcją Wiesława Olejniczaka.
 
W czwartek i piątek, tj. 16 i 17 maja br. wszystkie namioty, w tym Politechniki Krakowskiej, zostaną udostępnione dla zwiedzających w godz. 10.00-18.00, a w sobotę, 18 maja od 10.00 do 17.00. Szczegółowy program Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie dostępny jest pod internetowym adresem: fnis.krakow.pl
 
W tym roku po raz pierwszy pojawi się na Festiwalu „Kawiarenka Naukowa” – miejsce, gdzie będzie można posłuchać debat dotyczących aktualnych i interesujących tematów. Przedstawiciele Politechniki Krakowskiej wezmą udział w panelach: „Miasta przyszłości” (czwartek, godz. 13.00), „Być EKO - moda czy konieczność?” (piątek, godz. 13.00), „Czy współczesny człowiek traci wrażliwość na piękno?” (sobota, godz. 15.00). Debaty odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Brackiej 10. Wstęp jest wolny. 
 
(bk)
 
Na zdjęciach, Festiwal Nauki i Sztuki (2018 r.) - atrakcje przygotowane przez PK / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare}

 

19 maja ruszyła rekrutacja na kierunek architektura oferowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki rozpocznie się w czerwcu. Warto już teraz zapoznać się z harmonogramami i zasadami rekrutacji. Na przyszłych architektów czeka m.in. zdalny egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych. Swoje umiejętności zaprezentują też zdalnie osoby zainteresowane inżynierią wzornictwa przemysłowego. Na większość kierunków rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od czerwca do połowy września.

 

Studenci PKRejestracja na Politechnikę Krakowską będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem formularza, który zostanie udostępniony na Portalu Rekrutacyjnym. Na kandydatów tradycyjne czeka wiele atrakcyjnych kierunków, które gwarantują dobry start na rynku pracy. Oprócz wspomnianej architektury i inżynierii wzornictwa przemysłowego, także: budownictwo, automatyka i robotyka, elektrotechnika i automatyka, informatyka, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, geoinformatyka, inżynieria i gospodarka wodna, środki transportu i logistyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna i wiele innych. W sumie uczelnia przygotowała ponad 30 kierunków studiów, w tym kierunki prowadzone w języku angielskim. Na PK w semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego czeka 4167 miejsc na studiach I stopnia.

 

Na większość kierunków oferowanych przez Politechnikę Krakowską rejestracja zaczyna się 7 czerwca i potrwa do 21 września (studia stacjonarne).

 

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji

 

Opłatę rekrutacyjną (85 zł) należy wnieść najpóźniej dzień po dokonaniu rejestracji. Wskaźnik rekrutacyjny, a więc sposób obliczania punktów ma następujący wzór: W = P albo W = 2R. P i R oznaczają wynik procentowy uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R) z wybranych przedmiotów wskazanych dla danego kierunku. Nieco inaczej sytuacja wygląda na kierunkach artystycznych, gdyż w rekrutacji brane są pod uwagę dodatkowe kryteria. Inaczej też wygląda harmonogram.

 

 

Zdalny egzamin i portfolio na architekturę

 

Elektroniczna rejestracja dla kandydatów na te studia rozpoczęła się 19 maja i potrwa do 9 czerwca br. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) można wnosić do 10 czerwca. W dniach od 31 maja do 10 czerwca należy złożyć swoje portfolio w wersji elektronicznej. Tematy prac rysunkowych oraz ich kryteria zostały podane na stronie: rekrutacja.pk.edu.pl. Kandydaci a kierunek architektura powinni dołączyć do portfolio oświadczenie, że ich prace zostały wykonane samodzielnie (wzór oświadczenia).

 

Egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych, który – ze względu na pandemię – odbędzie się zdalnie, został zaplanowany w terminie 14-15 czerwca. System rekrutacyjny ustali dla każdego kandydata w sposób losowy dzień oraz godzinę egzaminu. Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o terminie za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie, nie później niż dwa dni przed egzaminem.


Egzamin będzie odbywał się za pośrednictwem platformy do komunikacji on-line. Możliwe jest rejestrowanie przebiegu egzaminu przez członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydaci muszą zapewnić sobie kamery i mikrofony oraz stabilne połączenie internetowe. Przed rozpoczęciem, egzaminowe osoby są zobowiązane m.in. do: okazania do kamery dowodu tożsamości; okazania dowodu opłaty za egzamin wstępny; ustawienia kamery w sposób umożliwiający WKR obserwację i ewentualną rejestrację przebiegu egzaminu. Kandydaci powinni być wyposażeni w: ołówki, gumki do mazania, deskę do przypięcia arkusza brystolu o odpowiednich wymiarach, klipsy do przypięcia arkusza, czarny pisak (grubość 0,7-2,0 mm) do wpisania numeru kodowego oraz jeden arkusz brystolu formatu B2 (50x70 cm).


Tematy egzaminu dla danej grupy będą losowane przed jego rozpoczęciem. Rysunki wykonuje się na zakodowanym przez kandydata arkuszu brystolu w technice ołówkowej czarno-białej. Indywidualny numer kodowy każdy kandydat otrzyma od członka WKR przed rozpoczęciem egzaminu. Numer kodowy powinien zostać zapisany trwałą techniką za pomocą czarnego pisaka w prawym górnym rogu arkusza. Zakodowanego arkusza brystolu nie wolno podpisywać ani oznaczać. Swoje prace należy przesłać w sposób wskazany przez WKR.

 

Szczegółowe zasady dotyczące zdalnego egzaminu na architekturę – sprawdź

 

Wyniki egzaminu wstępnego obejmującego ocenę portfolio i wynik egzaminu zdalnego zostaną ogłoszone 23 czerwca.

 

Sprawdź harmonogram rekrutacji na architekturę

 

 
Architektura krajobrazu – pamiętaj o portfolio

 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, kandydaci na architekturę krajobrazu przekazują swoje portfolio elektronicznie. Elektroniczna rejestracja na ten kierunek rusza 7 czerwca i potrwa do 12 września. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) należy wnieść do 8 lipca. Portfolio (informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w Portalu Rekrutacyjnym) będzie można składać od 28 czerwca do 8 lipca. Obowiązkowy zakres tematyczny prac to: drzewo w stanie bezlistnym, drzewo z liśćmi, drzewo iglaste i liściaste razem, okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów, most w krajobrazie, ulica z drzewami w małym miasteczku, wiadukt (most drogowy) w krajobrazie, krajobraz osiedla mieszkaniowego, krajobraz przyszłości, krajobraz historyczny. 

 

Zapoznaj się z zakresem wymagań i sposobem przeprowadzenia oceny portfolio

 

Pobierz wzór oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac do portfolio 

 

Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 12 lipca, jednak szansa na studia na kierunku architektura krajobrazu będzie jeszcze we wrześniu.

 

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji na architekturę krajobrazu

 

 

 
Inżynieria wzornictwa przemysłowego – egzamin i portfolio

 

Elektroniczna rejestracja na ten kierunek będzie prowadzona od 7 czerwca do 12 lipca. Do 12 lipca należy również wnieść opłatę rekrutacyjną (150 zł). Osoby, które chcą studiować inżynierię wzornictwa przemysłowego, muszą przystąpić do egzaminu, który składa się z części praktycznej oraz oceny portfolio. Egzamin praktyczny odbędzie się 14 lipca o godz. 10.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams lub Zoom. Kandydaci muszą zapewnić sobie kamerę, mikrofon oraz dostęp do Internetu. Egzamin praktyczny składa się z dwóch zadań rysunkowych, które polegają na przedstawieniu obiektów spełniających określone funkcje. Rysunki wykonuje się na białym arkuszu papieru w technice ołówkowej czarno-białej. W związku z tym należy przygotować ołówki oraz gumki do mazania, a także cztery arkusze białego papieru formatu A4. Dwa arkusze papieru powinny być wykorzystane na egzaminie, dodatkowe dwa arkusze mogą być przeznaczone na brudnopis.

 

Po zalogowaniu się do aplikacji za pomocą której będzie przeprowadzany egzamin, kandydaci zobowiązani są do: okazania dowodu tożsamości, okazania dowodu opłaty za egzamin wstępny (w przypadku braku opłaty na wirtualnym koncie studenta). Tematy egzaminu zostaną przedstawione kandydatom przed jego rozpoczęciem. Po zakończeniu egzaminu kandydaci oznaczają arkusze rysunkowe, na których wykonywali zadania za pomocą czterocyfrowego kodu dostępnego w systemie rekrutacyjnym PK, a następnie skanują lub wykonują zdjęcie prac i zamieszczają w systemie rekrutacyjnym. Oryginały prac należy przesłać niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przesyłką poleconą na adres korespondencyjny Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego (al. Jana Pawła II 37 pok. A19, 31-864 Kraków). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego muszą do portfolio załączyć oświadczenie o oryginalności i samodzielnym wykonaniu prac (wzór oświadczenia). 

 

W drugiej części postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzana jest ocena portfolio – należy je przesłać do 13 lipca (przesyłka polecona na powyższy adres WKR WM, dopisek: „Portfolio”). Portfolio powinno zawierać własne prace w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji oraz fotografii.

 

Zapoznaj się z kryteriami kwalifikacyjnymi na inżynierię wzornictwa przemysłowego

 

Sprawdź harmonogram

 

Kandydaci mogą kierować pytania związane z rekrutacją na PK za pośrednictwem Messengera oraz telefonicznie

 

 

(bk)

 

Fot. Jan Zych

 

 

 

 

{fastsocialshare}

Jak co roku Politechnika Krakowska włącza się w organizację Dni Jana Pawła II i zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym. Hasłem 14. edycji wydarzenia, które jesienią odbędzie się w Krakowie, jest „Uniwersytet”. 
 
Konkurs PK ma charakter otwarty i jest kierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii (lub zwarte tematycznie cykle), które nawiązują do tegorocznego tematu Dni Jana Pawła II. Należy przesyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.
 
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody:
I nagroda - 1500 zł
II nagroda - 1200 zł
III nagroda - 1000 zł
 
Nadsyłanie prac (z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”) do 18 października 2019 r. na adres: Galeria Politechniki Krakowskiej „Kotłownia”, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. Prace można również dostarczyć osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00, budynek 10-06 (tel.: 12 628 24 88, 12 628 20 96, 12 628 29 22). 
 
Wernisaż i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czasie trwania XIV Dni Jana Pawła II: 5-7 listopada 2019 r.
 
Szczegółowe informacje oraz regulamin i karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego na stronie: jp2.krakow.pl
 
Celem Dni Jana Pawła II jest upamiętnienie postaci Świętego Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski. W wydarzenie zaangażowane są szkoły wyższe, w tym Politechnika Krakowska
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, rektor Politechniki Krakowskiej w kadencji 2005-2008, ceniony ekspert i specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 13 maja br. podczas obchodów jubileuszu 68-lecia istnienia Politechniki Lubelskiej. 
 
JGawlikLaudację na cześć prof. Józefa Gawlika (na zdjęciu / fot. Jan Zych) wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Prof. Gawlik został 17. doktorem honoris causa lubelskiej uczelni z którą od wielu lat współpracuje naukowo. W uroczystości nadania tytułu towarzyszyła mu małżonka, a także przedstawiciele Politechniki Krakowskiej: prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK i dr inż. Joanna Krajewska-Śpiewak (Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji WM PK). 
 
Prof. Józef Gawlik urodził się w 1948 r. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Z PK związał swoją pracę zawodową i naukową. Stopień doktora otrzymał w 1977 r., a habilitację uzyskał w 1989 r. Tytuł profesora nauk technicznych został mu nadany w 1998 r. 
 
Prof. Gawlik pełnił wiele ważnych funkcji na Politechnice Krakowskiej. Był m.in. dyrektorem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na WM PK. W latach 1999-2005 prorektor uczelni, a w kadencji 2005-2008 – rektor Politechniki Krakowskiej. 
 
Uczony zajmuje się zagadnieniami z zakresu automatyzacji procesów wytwarzania, systemów jakości, diagnostyki procesów. Kierował m.in. kilkunastoma projektami badawczymi i wdrożeniowymi realizowanymi na zlecenie przemysłu. W dorobku naukowym Profesora znajduje się 11 monografii naukowych (część wydana w Niemczech) i ponad 250 publikacji (m.in. wydanych w czasopismach zagranicznych). Jest autorem lub współautorem 13 patentów, kierownikiem 14 prac wdrożeniowych i 5 projektów celowych. Promotor 12 rozpraw prac doktorskich. Opiekował się 220 pracami dyplomowymi. 
 
Prof. Józef Gawlik jest doktorem honoris causa Politechniki Koszalińskiej (2016), Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie (2006) oraz profesorem honorowym Uniwersytetu w Miszkolcu na Węgrzech (2008). 
 
Prof. Gawlik jest także członkiem kolegiów redakcyjnych i rad programowych wielu czasopism naukowych, w tym: „Advances in Manufacturing Science and Technology”, „Management and Production Engineering Reviev”, „Technical Transactions”, „Technologia Montażu i Zarządzanie Produkcją”.  
 
Jest lub był członkiem: Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcji T07D Technologia, Automatyzacja Maszyn i Produkcji, Sekcji Metrologii w Inżynierii Jakości i Diagnostyce Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członkiem rzeczywistym Akademii Inżynierskiej, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz wiceprzewodniczącym Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN, wiceprzewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. 
 
Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Józef Gawlik otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym: nagrodę zespołową II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za wdrożenie w przemyśle narządzi azotowych jonowo i narzędzi nasiarczanych (1986), Złoty Krzyż Zasługi (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej za udział w opracowaniu projektów wymagań programowych dla studiów magisterskich i inżynierskich dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (2000), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Odznakę Honorową „Za zasługi dla Wynalazczości” nadaną przez prezesa Rady Ministrów (2005), nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną (2006, 2007, 2008), Medal 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (2008), Srebrny Medal Technicznego Uniwersytetu w Berlinie (2008) oraz Medal 90-lecia Urzędu Patentowego RP (2008).
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
17 maja br. pracownicy i studenci Politechniki Krakowskiej obchodzili Święto Szkoły. Po uroczystym pochodzie senatorów PK, z budynku głównego uczelni do Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, odbyło się otwarte posiedzenie senatu, podczas którego zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane przyznane w bieżącym roku akademickim oraz nagrody rektora za rok 2018:
 
swieto2  swieto1  swieto3   swieto5
 
 
Złoty Krzyż Zasługi: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki (odznaczenie przyznane w 2017 r.)
 
 swieto 9
Brązowy Krzyż Zasługi: dr inż. arch. Marta Urbańska
 
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
 
1. Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
2. Prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski
3. Dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura, prof. PK
4. Dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK
5. Dr hab. inż. Janusz German, prof. PK
6. Dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
7. Dr hab. inż. Krzysztof Książyński
8. Dr inż. Ryszard Mielnik
9. Dr inż. arch. Barbara Zinswieto6
10. Mgr Jolanta Ochał
 
 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
 
1. Dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK
2. Dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK
3. Dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK
4. Dr inż. arch. Anna Bojęś-Białasik
5. Dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald
6. Dr inż. arch. Paweł Ozimek
7. Dr Małgorzata Radoń
8. Małgorzata Skrzypek
9. Dr inż. arch. Rafał Malik (odznaczenie przyznane w 2017 r.)
10. Dr inż. Wojciech Średniawa (odznaczenie przyznane w 2017 r.)
 swieto4
 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
 
1. Dr inż. arch. Bartłomiej Homiński
2. Dr inż. Przemysław Kowalski
3. Dr inż. Aneta Liber-Kneć
4. Dr inż. Małgorzata Olek
5. Dr inż. Rafał Szydłowski
6. Dr inż. Andrzej Wolak
7. Dr inż. arch. Jakub Błachut (odznaczenie przyznane w 2017 r.)
 
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej:
 swieto11
1. Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
2. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK
 
 
Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”:
 
1. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
2. Dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK
3. Dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
4. Dr inż. Jarosław Müller
 
 
Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej:
 swieto12
1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
2. Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
3. Dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK
4. Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
5. Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
6. Dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
7. Dr hab. Jacek Jaśtal
8. Dr hab. inż. arch. Maciej Motak (zaległa z 2017 r.)
9. Dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk
10. Dr inż. arch. Maciej Skaza
11. Mgr Magdalena Bednarska-Wnęk
12. Anna Warczak
 
 
Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej:
 swietoszkol
1. Dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
2. Dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
3. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK
4. Dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
5. Dr hab. inż. Dariusz Borkowski
6. Dr Adam Bednarz
7. Dr inż. Wojciech Bobek
8. Dr inż. arch. Tomasz Gaczoł
9. Dr inż. Piotr Gwoździewicz
10. Dr inż. Wiesław Jakubas (odznaka przyznana w 2016 r.)
11. Dr Jan Kurzyk
12. Dr inż. Sylwia Łagan
13. Dr inż. Sławomir Michałowski
14. Dr inż. Sławomir Milewski
15. Dr inż. Stanisław Młynarski
16. Dr inż. Katarzyna Nosal Hoyswieto13
17. Dr inż. Krzysztof Ostrowski (zaległa z 2018 r.)
18. Dr inż. Robert Szczepanek
19. Dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc
20. Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
21. Dr inż. Izabela Tylek
22. Dr inż. Grzegorz Zając
23. Dr inż. Sławomir Żaba
24. Mgr inż. Magdalena Borys
25. Mgr Bożena Gorczyca
26. Mgr Monika Korpak
27. Mgr Dorota Piskorz
28. Mgr Alicja Półtorak-Filipowska
29. Mgr Maria Ryś
30. Mgr Maria Sładek
31. Danuta Trzmielowska
32. Teresa Wiśniewska
 
 
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2018:
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację - dr inż. Paweł Pławiak
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym - dr inż. Piotr Krajewski
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań - dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w części A aktualnego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - mgr inż. Monika Topa
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najbardziej wartościowe wdrożenie - dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK i dr inż. Maria Kurańska
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora - dr inż. Maciej Gierada
 
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora otrzymuje - prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik
 
 
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za wyróżniające osiągnięcia naukowe:
 
Wydział Architektury
1. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadynswieto7
2. Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
3. Dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK
4. Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof. PK
 
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki 
1. Dr hab. inż. Lesław Bieniasz
2. Dr hab. Ewa Gondek
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
1. Dr hab. inż. Dariusz Borkowski
 
Wydział Inżynierii Lądowej
1. Prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
2. Dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK
3. Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
4. Dr inż. Łukasz Hojdys
5. Dr inż. Piotr Krajewski
 
Wydział Inżynierii Środowiska
1. Prof. dr hab. inż. Dawid Taler
2. Dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PKswieto8
3. Dr Mariola Kędra
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
1. Dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
2. Dr inż. Szymon Skoneczny
3. Dr inż. Jolanta Pulit-Prociak
 
Wydział Mechanicznego
1. Prof. dr hab. inż. Piotr Duda
2. Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
3. Dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK
4. Dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK
5. Dr hab. inż. Grzegorz Tora, prof. PK
6. Dr habilitowana inż. Magdalena Jaremkiewicz
7. Dr inż. Adam Stawiarski
 
 
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za przygotowanie e-kursów:
 
Nagrodę indywidualna I stopnia za utworzenie e-kursu „Konstrukcje betonowe - słupy i fundamenty” - mgr inż. Dawid Łątka
 
Nagroda indywidualna II stopnia za utworzenie e-kursu „Modelowanie i optymalizacja systemów” - dr inż. Waldemar Małopolski
 
Nagroda indywidualna III stopnia za utworzenie e-kursu „Rysunek techniczny i grafika inżynierska” - dr inż. Marek Bodziony
 
Nagroda zespołowa I stopnia za utworzenie e-kursu „English for computer science” - mgr Iwona Kuźmińska, mgr Agnieszka Łyczko, mgr Elżbieta Szabat
 
Nagroda zespołowa II stopnia za utworzenie e-kursu „Wstęp do sztucznej inteligencji” - dr hab. inż. Michał Bereta, dr inż. Daniel Grzonka, dr Adam Marszałek
 
Nagroda zespołowa III stopnia za utworzenie e-kursu „Analiza matematyczna 1” - dr Mariusz Jużyniec, dr Beata Strycharz-Szemberg, dr Katarzyna Urbańska
 
 
W trakcie uroczystości wykład na temat autorskich zasad prowadzenia biznesu wygłosił Stefan Życzkowski, prezes zarządu i właściciel firmy Astor oraz przewodniczący Rady Uczelni. Wręczono także nagrody w konkursie wiedzy „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”.
 
Po oficjalnych uroczystościach odbył się tradycyjny piknik dla pracowników i studentów.
 
 
(bk)
 Na zdjęciach, uczestnicy Święta Szkoły (17 maja 2019 r.) / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Podpisanie porozumień szkół wyższych z Województwem Małopolskim13 maja br. Politechnika Krakowska i trzynaście szkół wyższych podpisało z Województwem Małopolskim porozumienia w sprawie długofalowej współpracy w obszarze pobudzania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w Małopolsce. Uczelnie wraz z samorządem wojewódzkimi będą m.in. ściśle współdziałać w realizacji Forum Gospodarczego w Krynicy-Zdroju. Uroczystość podpisania porozumień odbyła się o godz. 11.00 w Sali Siemiradzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. 
 
Podpis pod porozumieniem z Politechniką Krakowską złożył rektor prof. Andrzej Białkiewicz i marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. 
 
Z radością przyjmujemy fakt, że współpraca Politechniki Krakowskiej z Województwem Małopolskim zacieśnia się. Uczelnia wspiera samorząd i lokalną społeczność w wielu obszarach, od rozwiązań dotyczących transportu i komunikacji, poprzez ochronę środowiska i gospodarkę odpadami, po zagadnienia urbanizacyjne, architektoniczne i ochronę zabytków. Podpisane porozumienie jest kolejnym krokiem pozwalającym Politechnice, a także innym małopolskim uczelniom na aktywne włączanie się w ważne sprawy dotyczące naszego regionu – mówi rektor PK, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 
 
Porozumienie z Województwem Małopolskim zawarły – poza Politechniką Krakowską – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Akademia Ignatianum, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
 
Przedstawiciele małopolskich uczelni i samorządu wojewódzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
 
Podpisane porozumienia zakładają m.in. wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski poprzez wzmacnianie współdziałania między sferą nauki i gospodarki, wspieranie postępu technologicznego oraz rozwoju innowacyjności, inicjowanie i uczestnictwo w realizacji projektów z zakresu przedsiębiorczości, promocji gospodarczej oraz konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Politechnika Krakowska i inne uczelnie wspomogą Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w realizacji Forum Gospodarczego w Krynicy-Zdroju. Przedstawiciele szkół wyższych wejdą w skład Rady Naukowej Forum. 
 
Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, jest początkiem bezprecedensowego przedsięwzięcia. Współpraca samorządu ze środowiskiem naukowym na szczeblu akademickim jest nie tylko szansą na pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie i podniesienie jego konkurencyjności. To także kolejny krok w przygotowaniach do Forum Gospodarczego, które odbędzie się już we wrześniu w Krynicy-Zdroju – wskazuje marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Podjęta współpraca dotyczy również wsparcia samorządu wojewódzkiego w organizacji wolontariatu podczas III Igrzysk Europejskich, których gospodarzem będzie w 2023 r. Kraków i Małopolska. Szkoły wyższe pomogą stworzyć bazy studentów, którzy podejmą się pracy w charakterze wolontariuszy podczas tego wydarzenia.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, 1) podpisanie porozumień szkół wyższych z Województwem Małopolskim; 2) przedstawiciele małopolskich uczelni i samorządu wojewódzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach / fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
areszt1Muzeum Politechniki Krakowskiej włącza się w XVI Noc Muzeów, która odbędzie się z piątku 17 maja na sobotę 18 maja. Na PK wydarzenie zainauguruje kolekcjonerski pokaz filatelistyczny pt. W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce
 
Na godz. 19.00, 20.30 oraz 22.00 zaplanowano oprowadzanie z przewodnikiem po siedzibie Muzeum Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 – XIX-wiecznym budynku, który w czasach austriackich pełnił rolę aresztu wojskowego. Odwiedzającym zostaną też zaprezentowane wystawy czasowe: Alegorie Jana Matejki dla Politechniki Lwowskiej, Studenckie Radio Nowinki – ekspozycja jubileuszowa oraz W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce – pokaz filatelistyczny
 
Pierwsza z wystaw, którą będzie można obejrzeć w piątkowy wieczór, przedstawia kopie szkiców Jana Matejki wykonane dla Politechniki Lwowskiej i wystawaobrazy stworzone na ich podstawie, które zawisły w 1893 r. w auli lwowskiej uczelni. Z kolei jubileuszowa ekspozycja z okazji 60-lecia rozgłośni PK to propozycja nie tylko dla fanów sztuki radiowej, ale również miłośników techniki. Zwiedzający zobaczą aranżację radiowego studia emisyjnego, z którego nadawano audycje od lat 60. XX w. Warto też zwrócić uwagę na wystawę znaczków pocztowych związanych z patronem Politechniki. W piątek 17 maja br. o godz. 17.30 w siedzibie Muzeum PK odbędzie się wernisaż. Wystawa została zorganizowana wspólnie z Okręgiem Małopolskim Polskiego Związku Filatelistów oraz Ogólnopolskim Klubem Filatelistycznym „Cracowiana”. 
 
W tegorocznej Nocy Muzeów w Krakowie weźmie udział ponad 50 placówek. Pierwsza Noc Muzeów w Europie miała miejsce w Berlinie w 1997 r. Z powodu dużego powodzenia, podobne wydarzenia zaczęto organizować w innych miastach, m.in. w Paryżu i Amsterdamie. Obecnie noc muzeów gości w ponad 140 miastach Europy.
 
(bk)
 
Na zdjęciach, 1) Muzeum Politechniki Krakowskiej; 2) Studenckie Radio Nowinki – ekspozycja jubileuszowa w Muzeum PK / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
12 maja o godz. 11.00 na Politechnice Krakowskiej odbyło się Święto Szkoły, podczas którego zasłużeni pracownicy odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane. Wydarzenie zostało zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego, a każdy zainteresowany mógł w nim uczestniczyć za pośrednictwem transmisji on-line.
 
 

 Transmisja ze Święta Szkoły na PK

 

 
 
W czasie Święta Szkoły wykład pt. „Współczesne wyzwania uczelni technicznej. Wybrane refleksje” wygłosi prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Podczas uroczystości odbył się też pokaz filmu poświęconemu Rajdowi Politechniki Krakowskiej – najstarszej w Polsce imprezie turystycznej w klasie rajdów górskich. Film nosi tytuł „Szlakami Politechniki. Historia Rajdów PK”. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”.
 
 wito Szkoy 4  wito Szkoy 1 wito Szkoy 3 
 
Uroczystość była okazją do wręczenia pracownikom odznaczeń państwowych, resortowych i uczelnianych przyznanych w 2020 r. oraz zaległych: 
 
Złoty Krzyż Zasługi
1. Dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)wito Szkoy 2
 
Srebrny Krzyż Zasługi
1. Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK
2. Dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK
 
Brązowy Krzyż Zasługi
1. Dr inż. Ireneusz Chrabąszcz, prof. PK
2. Dr inż. Anna Romańska-Zapała
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
2. Prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
3. Dr hab. inż. Lesław Bieniasz, prof. PK
4. Dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
5. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK
6. Dr hab. inż. Tomasz Baczyński
7. Dr inż. Marek Kowalski
8. Mgr Maria Sładek
9. Mgr Anna Zawrzykraj
10. Lic. Anna Gleń
11. Leszek Eliasz
12. Marzena Kozikwito Szkoy 5
13. Teresa Popiołek
14. Lidia Surowiec
15. Barbara Zając
16. Dr inż. Ryszard Mielnik (odznaczenie przyznane w 2018 r.)
 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. inż. Wiesław Zima
2. Dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK
3. Dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK
4. Dr inż. Władysław Egner
5. Dr inż. Marta Łapuszek
6. Mgr inż. Andrzej Kulig
7. Mgr inż. Łukasz Rodak
8. Dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
9. Dr inż. Anna Stankiewicz (odznaczenie przyznane w 2019 r.)wito Szkoy 6
10. Agnieszka Makuch (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. Orest Artemovych
2. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
3. Dr hab. inż. Sergiy Fialko, prof. PK
4. Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
5. Dr inż. Anna Kiełbus
6. Dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
7. Mgr inż. Marek Tupta
8. Mgr inż. Sergiusz Lisowski (odznaczenie przyznane w roku 2019)
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej
1. Prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
2. Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
3. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowskiwito Szkoy 7
4. Dr hab. inż. Piotr Czub, prof. PK
5. Dr inż. Jan Gertz, prof. PK
6. Dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK
7. Dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. PK
8. Dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
9. Dr inż. Jerzy Jaworowski
10. Dr inż. Marian Świerczek
11. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 
 
Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”
1. FAKRO Sp. z o.o.
2. Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło
3. Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK
4. Dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK
5. Mgr Barbara Grabacka-Pietruszka
 wito Szkoy 8
Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej 
1. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak (odznaczenie przyznane w 2017 r.)
2. Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.) 
3. Dr hab. inż. Grzegorz Filo, prof. PK
4. Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK
5. Dr hab. inż. Mariola Kędra, prof. PK
6. Dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
7. Dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK
8. Dr inż. Mariusz Dudek
9. Dr inż. Renata Kozik
10. Dr Lech Sławik 
11. Mgr Marek Górski
12. Mgr Jacek Majka
13. Mgr Irmina Szkarłat
14. Mgr Małgorzata Wysopal
15. Barbara Woźniak
 
Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiejwito Szkoy 9
1. Prof. dr. hab. Piotr Zieliński (odznaczenie przyznane w 2018 r.)
2. Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK,
3. Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
4. Dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK
5. Dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
6. Dr hab. inż. Marcin Noga, prof. PK
7.Dr hab. inż. Elżbieta Skrzyńska-Ćwiąkalska, prof. PK (Pani Profesor zmarła w grudniu 2020 r.)
8. Dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
9. Dr inż. Mirosława Bazarnik
10. Dr hab. inż. Szczepan Bednarz
11. Dr inż. Aleksandra Faron
12. Dr Beata Kocel-Cynk
13. Dr inż. Kinga Korniejenko
14. Dr inż. Agnieszka Leszczyńska
15. Dr inż. arch. Robert Marcinkowski
16. Dr inż. arch. Agnieszka Ozimek
17. Dr inż. Marek Pańtak
18. Dr inż. Piotr Poznański
19. Dr Marcin Skrzyński
20. Dr inż. arch. Anna Staniewska
21. Dr inż. Robert Szczepanek (odznaczenie przyznane w 2019 r.) wito Szkoy 10
22. Dr inż. Krystian Woźniak
23. Dr inż. Sławomir Żaba (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
24. Mgr inż. Krzysztof Czajkowski
25. Mgr Renata Dudek
26. Mgr Justyna Firganek
27. Mgr Katarzyna Kawecka
28. Mgr inż. Krzysztof Lis
29. Mgr Maria Sładek (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
30. Mgr Andrzej Stachowski
31. Mgr Małgorzata Syrda-Śliwa
32. Mgr Elżbieta Świtalska
33. Mgr Ewa Targosz
34. Mgr Maciej Zając
35. Mgr inż. Paweł Zieliński
36. Barbara Bochnia
37. Bożena Kośmider
38. Teresa Wiśniewska (odznaczenie przyznane w 2019 r.) 
 Rajd
 
12 maja odbył się również finał 59. E-learningowego Rajdu Politechniki Krakowskiej.
 
Samorząd Studencki PK zorganizował wydarzenie on-line: o godz. 18.00 Rajdowy Przegląd Kapel, a o godz. 20.30 koncert gwiazdy wieczoru – zespołu „Dwa Sławy”. 
 
 
 
 
 
 (bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Projekty badawcze mgr inż. Anny Wiśniewskiej oraz mgr inż. Marzeny Muchy z Politechniki Krakowskiej zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach kolejnej edycji konkursu PRELUDIUM realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
 
 
logo poziom
 
 
Konkurs PRELUDIUM adresowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia naukowego doktora. Warunkiem udziału było ograniczenie liczby członków zespołu badawczego zaangażowanego w realizację projektu do trzech osób, przy czym osoba ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym mogła wystąpić we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego. W 16. edycji konkursu do Narodowego Centrum Nauki nadesłano 1088 wniosków, spośród których 256 otrzymało finansowanie o łącznej wysokości niemal 40 mln zł. 
 
Oprócz PRELUDIUM, NCN rozstrzygnęło też konkursy OPUS (dla wszystkich naukowców niezależnie od stażu i stopnia naukowego) i SONATA (skierowane do badaczy na początku kariery naukowej). Na projekty w zakresie badań podstawowych naukowcy otrzymają łącznie ponad 527,6 mln zł. 
 
Mgr inż. Anna Wiśniewska z Wydziału Mechanicznego otrzymała finansowanie w wysokości 135 tys. zł na realizację projektu pn. „Nowa metoda określania efektywnych właściwości materiałów kompozytowych”. Istotą rozwiązania jest stworzenie modelu matematycznego, który pozwoli na przewidywanie właściwości mechanicznych dowolnego kompozytu na podstawie znajomości właściwości mechanicznych oraz geometrycznej konfiguracji jego składników. 
 
Projekt mgr inż. Marzeny Muchy z Wydziału Inżynierii Lądowej - „Analiza numeryczna propagujących się niestateczności w termoplastyczności przy dużych odkształceniach” - zostanie dofinansowany kwotą 85 100 zł. Jego celem jest zbadanie niestatecznego zachowania materiałów metalicznych za pomocą symulacji komputerowych opartych na termo-lepko-plastycznym modelu materiału ulegającego dużym odkształceniom. Wyniki badań mogą mieć istotne znaczenie dla inżynierii lądowej i mechanicznej, umożliwiając bezpieczne projektowanie konstrukcji pracujących w warunkach ekstremalnego obciążenia (np. systemów mechanicznych lub konstrukcji budowlanych pod obciążeniem dynamicznym albo w wysokiej temperaturze).
 
Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach można sprawdzić na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
32 kierunki studiów I stopnia zaoferuje w roku akademickim 2021/2022 Politechnika Krakowska. Na wielu pojawią się nowości w programach i formule kształcenia. Tak będzie m.in. na trzech politechnicznych kierunkach studiów związanych z transportem. Unowocześnieniu edukacji na nich służy powołanie Szkoły Transportu Politechniki Krakowskiej. Trwają intensywne prace nad stworzeniem Szkoły Budownictwa i Architektury PK – z jej potencjału skorzystają studenci tych sztandarowych dla krakowskiej uczelni kierunków studiów.
 
 
Szkoła Transportu PK – połączenie sił WM i WIL
 
Szkoa TransportuSzkoła Transportu Politechniki Krakowskiej jest nowoczesną, międzywydziałową i unikatową w skali kraju inicjatywą Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Powołując Szkołę Transportu odpowiadamy na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora transportu i idące za nimi zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży – mówi dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego PK. Ta jednostka wspólnie z Katedrą Pojazdów Samochodowych WM oraz jednostkami Wydziału Inżynierii Lądowej – Katedrą Systemów Transportowych i Katedrą Dróg Kolei i Inżynierii Ruchu tworzą strukturę Szkoły Transportu PK. Obejmie ona studentów trzech kierunków (transport na WIL, środki transportu i logistyka oraz pojazdy samochodowe na WM) oraz kilkunastu specjalności na I i II stopniu studiów. Kandydaci na studia będą się rekrutować na wybrany kierunek na danym wydziale, a w trakcie studiów – poza zajęciami ze swojego programu kształcenia – będą mogli  uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, projektach, szkoleniach, kursach (np. doskonalenia zawodowego czy oprogramowania inżynierskiego), organizowanych na obu wydziałach. – Łączymy kompetencje świetnie wykwalifikowanej kadry wykładowców i praktyków branży transportowej oraz zaplecze badawczo-dydaktyczne obu wydziałów, by dać naszym studentom jeszcze więcej możliwości rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności związanych ze wszystkimi obszarami działalności w branży transportowej – od infrastruktury transportowej, przez kwestie środków transportu i logistyki aż do planowania i zarządzania systemami transportowymi – tłumaczy ideę prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej.
 
Jak podkreślą inicjatorzy przedsięwzięcia, Szkoła Transportu PK to dla przyszłych inżynierów także szansa na podążanie bardziej zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, modyfikowaną w miarę zdobywania wiedzy na kolejnych latach studiów. To ważne, bo młody człowiek, który trafia na uczelnię techniczną po maturze, może nie mieć jeszcze szczegółowo sprecyzowanych zainteresowań zawodowych. Często dopiero w trakcie studiów odkrywa co go najbardziej interesuje, a wtedy taka oferta, jaką zaproponuje Szkoła Transportu, pozwoli mu elastycznie dobierać zajęcia i rozwijać inżynierskie umiejętności.  
 
 
Będzie też Szkoła Budownictwa i Architektury
 
Na Politechnice Krakowskiej trwają przygotowania do podobnej ewolucji kształcenia także na innych sztandarowych kierunkach uczelni, tym razem w ramach Szkoły Budownictwa i Architektury. Nad jej powołaniem pracują Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Architektury. Dziekan WIL prof. Andrzej Szarata podkreśla: – Politechnika Krakowska słynie z kształcenia najlepszych w Polsce inżynierów budownictwa i architektów. Szkoła Budownictwa i Architektury PK da naszym absolwentom jeszcze większe kompetencje, a więc i mocniejsze atuty na rynku pracy.
 
Wstępną koncepcję szkoły przedstawiła na kwietniowym posiedzeniu Senatu PK dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK. Jak podkreśliła, szkoła obejmująca kształcenie na kierunkach architektura i budownictwo, zwiększy potencjał dydaktyczny obu wydziałów, ale też wpłynie na usprawnienie interdyscyplinarnego kształcenia. – Chcielibyśmy, aby Szkoła Budownictwa i Architektury umożliwiła m.in. wzajemne uznawanie ocen, integrację zajęć projektowych i poświęconych nowoczesnym technologiom projektowania i budowania, ale też przyczyniła się do wzmocnienia współpracy studenckiej w ramach wspólnych kół naukowych, warsztatów czy szkoły letniej – wymienia prof. Magdalena Kozień-Woźniak.
 
 
Interdyscyplinarne kształcenie – także we współpracy z firmami
 
W ostatnich latach na Politechnice Krakowskiej zwiększyła się liczba kierunków studiów o interdyscyplinarnym charakterze. Są prowadzone we współpracy kilku wydziałów uczelni (gospodarka przestrzenna czy inżynieria czystego powietrza), w kooperacji z innymi szkołami wyższymi – jak inżynieria wzornictwa przemysłowego we współpracy PK z krakowską Akademią Sztuk Pięknych czy wreszcie przy udziale lub pod patronatem biznesowych liderów z otoczenia gospodarczego. Kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki prowadzi we współpracy z Krakowskim Holdingiem Komunalnym, automatyce i robotyce na Wydziale Mechanicznym patronuje firma Astor, infotronikę na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz inżynierię materiałową na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki objęła patronatem firma ABB, na specjalności inżynieria pojazdów szynowych WM kształci wspólnie ze spółką NEWAG i innymi przedsiębiorstwami z branży kolejowej. – Ten trend w kształceniu będziemy rozwijać, bo takie są wymagania wobec nowoczesnych inżynierów. Muszą mieć uniwersalny zasób wiedzy i umiejętności, by byli w stanie kreatywnie i elastycznie odpowiadać na potrzeby błyskawicznie zmieniającego się świata – zapowiada rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.
 
(mas)
 
 
Grafika – materiały WIL PK
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
22 maja br. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK zaprasza na wykład otwarty pt. „Cztery Pory Roku A. Vivaldiego jako przykład muzyki programowej”, który wygłosi skrzypaczka dr hab. Danuta Augustyn. Prelekcja będzie ilustrowana muzyką wykonywaną na żywo
 
W drugiej części zajęć z mini-recitalem wystąpi węgierska harfistka Fanni Nizalowski, studentka ostatniego roku Akademii Muzycznej w Krakowie. Uczestnicy wydarzenia będą mogli posłuchać utworów Germaine Tailleferre (Sonata for Harp), Jacques’a de La Presle’a (Le Jardin mouillé) i Félixa Godefroid’a (Étude de concert). Na koniec Danuta Augustyn i Fanni Nizalowski wystąpią w duecie wykonując fragmenty „Zimy” Vivaldiego. 
 
Wykład w ramach interdyscyplinarnych zajęć „Muzyczny kanon chemika” (cykl „Wirtuozi w Politechnice”) odbędzie się w środę 22 maja br. o godz. 16.15 w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24 - sala Rady Wydziału (nr 12). 
 
Danuta Augustyn
 
Dr hab. Danuta Augustyn jest adiunktem w Katedrze Muzyki Współczesnej i Jazzu Akademii Muzycznej w Krakowie. W 1998 r. ukończyła tę uczelnię z wyróżnieniem, a w roku 2000 uzyskała dyplom w zakresie muzyki kameralnej w Accademii Musicale Chigiana w Sienie. W 2004 r. ukończyła Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. Stopień doktora sztuk muzycznych uzyskał w 2011 r. 
 
Doktor Danuta Augustyn jest skrzypaczką w Kwartecie Smyczkowym Dafô. Zespół był wielokrotnie nagradzany na licznych konkursach krajowych i międzynarodowych, w tym dwoma Fryderykami - Nagrodą Polskiej Akademii Fonograficznej. Danuta Augustyn wraz z Kwartetem uczestniczyła w wielu festiwalach polskich i zagranicznych - występowała m.in. z członkami kwartetu Melos, Kwartetem Śląskim, Olgą Pasiecznik, Januszem Olejniczakiem, Krzysztofem Meyerem, Urszulą Kryger, Agatą Zubel, Jerzym Artyszem. Wielokrotnie brała udział w europejskich tournées zespołu The Lambchop oraz w projektach teatralnych. Od 2007 r. jest skrzypaczką orkiestry Sinfonietta Cracovia. 
 
Wykłady i seminaria „Muzyczny kanon chemika” to oryginalne i jedyne w skali kraju przedsięwzięcie pedagogiczne wprowadzone w 2011 r. do oferty dydaktycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK przez dr. hab. Piotra Romańczyka i dr. inż. Stefana Kurka z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh. Celem zajęć, realizowanych cyklicznie dla studentów I roku wszystkich kierunków, jest kształtowanie wrażliwości i świadomości muzycznej przyszłego absolwenta uczelni technicznej, co wpisuje się w misję Politechniki Krakowskiej. Poprzez słuchanie kompozycji należących do kanonu muzyki poważnej w wybitnych interpretacjach, a także przedstawienie związków między muzyką i nauką, studenci rozwijają nawyki związane z aktywnym uczestnictwem w życiu kulturalnym. 
 
W trakcie autorskich wykładów przygotowywanych w formie audycji, studenci słuchają wybranych kompozycji poprzedzonych krótkim wprowadzeniem, dyskutują o utworach i zapoznają się z elementami estetyki muzycznej. Ważne miejsce zajmuje prezentowanie przez prowadzących twórczości i osiągnięć naukowych kompozytorów-chemików lub melomanów-chemików, m.in. Aleksandra Borodina, Edwarda Elgara, Dmitrija Mendelejewa. Dzięki systematycznie rozwijanej współpracy pedagogicznej z wybitnymi artystami z Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Katowicach - skrzypaczką dr hab. Danutą Augustyn oraz z dr. Stanisławem Bromboszczem, studenci mają możliwość bezpośrednich spotkań oraz słuchania muzyki wykonywanej na żywo. Ponadto, w ramach zajęć biorą udział w prestiżowych wydarzeniach muzycznych (koncerty w Filharmonii i Operze Krakowskiej, Centrum Kongresowym ICE Kraków, Akademii Muzycznej w Krakowie). W 2013 r. gościem przedmiotu „Muzyczny kanon chemika” był prof. Krzysztof Penderecki, który - jak sam podkreślił - po raz pierwszy spotkał się ze studentami i pracownikami uczelni technicznej.
 
Danuta Augustyn ponownie odwiedzi Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK 29 maja br.
 
 
Na zdjęciach, dr hab. Danuta Augustyn w trakcie wykładu na WIiTCh PK / fot. Piotr Romańczyk
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki została powołana na stanowisko redaktora naczelnego wydawanego od września 1980 r. dwumiesięcznika „Inżynieria Materiałowa”. To ogólnopolskie czasopismo prezentuje na swych łamach szeroki profil zagadnień naukowych i technicznych dotyczących projektowania, wytwarzania, badania oraz doboru i użytkowania materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów o przeznaczeniu konstrukcyjnym i funkcjonalnym.
 
Agnieszka Sobczak KupiecCzasopismo „Inżynieria Materiałowa” wydawane jest przez SIGMA-NOT – należącego do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej największego polskiego wydawcę prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym, działającego jako zorganizowana oficyna od 1949 r. 
 
Dwumiesięcznik, którego redaktorem naczelnym została 1 kwietnia br. prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Politechniki Krakowskiej, promuje i upowszechnia krajowe i światowe osiągnięcia w zakresie rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii, w tym nowoczesnych stopów żelaza i metali nieżelaznych, stopów opartych na związkach międzymetalicznych, biomateriałów, kompozytów, materiałów warstwowych, inżynierii powierzchni, nanomateriałów i materiałów gradientowych. Propaguje nowoczesne metody badania składu chemicznego, struktury i właściwości materiałów. Szczególne miejsce w profilu „Inżynierii Materiałowej” zajmują zagadnienia doboru materiałów do określonych zastosowań. Czasopismo upowszechnia stosowanie technik informatycznych w badaniach materiałoznawczych oraz modelowania zjawisk zachodzących w procesach technologicznych i kształtowania struktury. Periodyk stanowi główne forum prezentowania i upowszechniania wyników krajowych badań materiałoznawczych realizowanych w ramach centralnych programów badawczych – jako projekty indywidualne, zamawiane, celowe i promotorskie – oraz w międzynarodowych programach badawczych i szkoleniowych.
 
Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą na pograniczu inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej oraz nanotechnologii. Jej zainteresowania naukowe są związane z biomateriałami, w tym kompozytami do rekonstrukcji tkanki kostnej, chrzęstnej i zastosowań stomatologicznych oraz nanomateriałami, m.in. do zastosowań medycznych i farmaceutycznych. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, 15 przyznanych patentów, 8 zgłoszeń patentowych, ponad 10 opracowań dla przemysłu. 
 
Prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec kieruje i jest wykonawcą kilkunastu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Działa w licznych gremiach doradczych i zespołach eksperckich, np. Grupie Roboczej ds. RIS woj. małopolskiego „Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych”, Zespole Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy NCBR. Bierze udział jako ekspert w procesie ewaluacji wniosków w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, MCP, NCN, NCBR, NAWA, PARP, BGK, Komisji Europejskiej oraz RPO. 
 
Wynalazki, które powstały w ramach prac zespołu pod jej kierownictwem zostały docenione na forum międzynarodowym – otrzymały szereg medali i wyróżnień podczas targów i wystaw, m.in. w Paryżu, Brukseli, Tajpej, Kuala Lumpur, Seulu. W 2018 r. prof. Sobczak-Kupiec odebrała odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”, nadaną przez prezesa Rady Ministrów. Została też wyróżniona tytułem „Wynalazczyni 2017” w plebiscycie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z czasopismem „Przegląd Techniczny”. 
 
(bk, as)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 

W najbliższą środę 22 maja odbędzie się Dzień Wody – święto Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, a także kolejne z cyklu spotkań pn. „Środy Techniczne WIŚ PK”. 

 
Dzie Wody na PK
 
W ramach Dnia Wody na PK odbędą się konkursy, quizy o wodzie, pokazy kół naukowych działających na WIŚ, a także szkolenie z QGIS – najpopularniejszego darmowego programu do pracy z danymi przestrzennymi. Ponadto o godz. 11.30 zaplanowano wykład pt. „Nowoczesne techniki dezynfekcji wody wodociągowej”, który poprowadzi przedstawiciel firmy Blue Fifty, specjalizującej się w innowacyjnych technologiach w inżynierii środowiska.
 
Nazwa święta WIŚ nawiązuje do historii wydziału. W latach 1953-1970 nosił on nazwę Wydziału Budownictwa Wodnego, a od 1970 r. do 1993 r. funkcjonował jako Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej.
 
Szczegółowe informacje o tegorocznym Dniu Wody znajdują się na Facebook’u.
 
22 maja br. odbędzie się też kolejne seminarium szkoleniowe – w ramach cyklu „Środy Techniczne WIŚ PK” – na temat wymagań projektowych dla pompowni i tłoczni ścieków na podstawie opracowania MPWiK S.A. w Krakowie pt. „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”. Wykład poprowadzi mgr inż. Maria Duma – specjalista ds. rozwoju kanalizacji w Biurze Rozwoju Systemów Sieciowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. 
 
W seminarium mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej oraz innych krakowskich uczelni technicznych, a także członkowie: Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wstęp bezpłatny. 
 
Seminarium odbędzie się 22 maja br. o godz. 11.00 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska (sala nr 14 na parterze) przy ul. Warszawskiej 24. 
 
Organizatorem wydarzenia jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju, działające przy Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Centrum wiedzy o zasadach projektowania uniwersalnego w obszarze architektury, urbanistyki i budownictwa powstanie na Politechnice Krakowskiej w ramach projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”. To przedsięwzięcie naukowców z Politechniki Krakowskiej realizowane w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską, a finansowane dzięki grantowi z programu „Dostępność Plus” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. PK pozyskała na te cel ponad 1,4 mln zł ze środków unijnych.
 
Logo projektuKoncepcja projektowania uniwersalnego (ang. Universal Design) odegrała ważną rolę w kształtowaniu pojęcia funkcjonalności i dostępności środowiska, zbudowanego dla wszystkich użytkowników. Przyczynia się do promowania równego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone. Upowszechnianie wiedzy o zasadach projektowania uniwersalnego i wprowadzanie ich do praktyki projektowej jest niezbędnym elementem poprawy jakości funkcjonowania osób z ograniczeniami mobilności i percepcji. Przynosi korzyść wszystkim członkom społeczeństwa – wyjaśnia dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, kierownik projektu. 
 
Politechniczny hub będzie centrum praktycznej nauki dostępności w obszarze architektury, urbanistyki i budownictwa. Z jego zasobów będą mogli korzystać przede wszystkim nauczyciele akademiccy i studenci, ale też pracodawcy, przedsiębiorcy czy urzędnicy. – Wiedza o projektowaniu uniwersalnym powinna być rozpowszechniana nie tylko wśród projektantów. Promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym jest ważne dla wszystkich użytkowników przestrzeni – podkreśla Patrycja Haupt. 
 
Celem nadrzędnym projektu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym w szczególności poprzez:

 • wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum;
 • upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego;
 • podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego,
 • wsparcie uczelni w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych;
 • wsparcie uczelni w zakresie realizacji, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie poprawy dostępności przestrzeni, obiektów, produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego;
 • inicjowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego. 
 
W ramach huba dostępności zaproponujemy szereg innowacyjnych działań – począwszy od utworzenia centrum wiedzy o dostępności, przez info-kiosk z informacjami na temat dostępności oferty uczelni po tzw. poligon dostępności czyli centrum praktycznej nauki dostępności, w którym studenci będą mogli testować swoje projekty – aranżować przestrzeń mieszkalną, miejsce pracy, tor przeszkód czy ogród, tak, by można było w tych przestrzeniach wygodnie manewrować wózkiem czy stosować symulatory wad wzroku i starości – mówi prof. Patrycja Haupt. 
 
Planowane jest też promowanie wiedzy o dostępności podczas targów budowalnych, szkoleń dla kadry akademickiej, studentów, przedsiębiorców, podmiotów z otoczenia społecznego i samorządowego, a także w formie konkursów dla dzieci i młodzieży oraz studentów.
 
Realizacja projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności” właśnie się rozpoczęła, potrwa do 31 stycznia 2023 r. Liderem projektu jest Politechnika Krakowska, partnerem Politechnika Świętokrzyska. Projektem kieruje dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK z Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego WA PK. W zespole pracują m.in.: dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastelarczyk (koordynator zespołu Politechniki Świętokrzyskiej), dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK (koordynator ds. kontaktu z sektorem społeczno-gospodarczym), dr inż. Sebastian Pater z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK (koordynator ds. współpracy z organizacjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnościami oraz Fundacją Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej) oraz dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK z Katedry Architektury Krajobrazu WA PK (koordynator działań w zakresie architektury krajobrazu).  
 
W ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, finansowanej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój UE, ma powstać w Polsce pięć centrów wiedzy o dostępności. Oprócz centrum Politechniki Krakowskiej (w obszarze architektury, urbanistyki i budownictwa), także na czterech innych uczelniach w kraju powstaną podobne ośrodki wiedzy o dostępności dotyczące: cyfryzacji i komunikacji (Uniwersytet Szczeciński), transportu i mobilności (Wojskowa Akademia Techniczna), designu i przedmiotów codziennego użytku (Politechnika Opolska, we współpracy z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie) oraz zdrowia. 
 
(mas)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
W dniach 16-18 maja br. odbył się XIX Festiwal Nauki i Sztuki. W Miasteczku Festiwalowym na Rynku Głównym zaprezentowały się wszystkie wydziały Politechniki Krakowskiej, a na estradzie wystąpili judocy z AZS PK, zespół cheerleaderek oraz Krakowska Orkiestra Staromiejska. 
 
Obejrzyj zdjęcia, które podczas Festiwalu wykonał mgr inż. Jan Zych. 
 
[kliknij w zdjęcie, aby powiększyć]
fnis 1 fnis 2 fnis 3 fnis4
fnis5 fnis6 fnis7 fnis8
fnis9 fnis10 fnis11 fnis12
 
Politechnika Krakowska przygotowała na Festiwal Nauki i Sztuki m.in.: doświadczenia związane z mechaniką i elektrycznością, widowiskowe doświadczenia chemiczne (np. iskrzący wulkan, otrzymywanie fajerwerków), symulator tramwaju i symulator jazdy bolidem, pokazy minikoparki oraz wycieczkę do Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP PLK S.A. Odwiedzający namioty PK mogli też wziąć udział w licznych quizach i konkursach.
 
Przedstawiciele Politechniki uczestniczyli też w panelach dyskusyjnych – „Miasta przyszłości”, „Być EKO - moda czy konieczność?”, „Czy współczesny człowiek traci wrażliwość na piękno?” – odbywających się w ramach „Kawiarenki Naukowej”. 
 
 

 Zobacz film z Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

 

(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Czternaście nowatorskich projektów wynalazców z Politechniki Krakowskiej otrzyma wsparcie w ramach konkursu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.  Jego celem jest dofinansowanie wyników badań naukowych charakteryzujących się dużym potencjałem wdrożeniowym, podniesienie ich poziomu TRL (ang. Technology Readiness Level) oraz dostosowanie do zapotrzebowania rynkowego. Politechnika Krakowska pozyskała na takie wsparcie swoich innowatorów ponad 1,7 mln zł dofinansowania unijnego z POIR i programu pozakonkursowego resortu nauki „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. Projekt „Inkubator Innowacyjności” na PK realizowany jest przez Centrum Transferu Technologii w partnerstwie ze spółką celową INTECH PK.
 
W czwartej edycji konkursu zgłoszono 27 wniosków z 7 wydziałów. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały poddane dwustopniowej ocenie merytorycznej. Dokonywali jej  brokerzy z Zespołu ds. Komercjalizacji CTT PK oraz – na podstawie prezentacji wynalazców przedstawionych w formule PITCH PRESENTATION – Komitet Inwestycyjny złożony z ekspertów PK i otoczenia przemysłowego – mówi Marlena Marek z Centrum Transferu Technologii PK, kierownik projektu „Innowator Innowacyjności 4.0”. 
 
W Komitecie Inwestycyjnym pracowali: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał – prorektor PK ds. nauki PK (przewodniczący Komitetu), dr inż. Aleksandra Burczyk – dyrektor Biura Jakości Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., dr Rafał Świerczyński – prezes zarządu MPK S.A., dr inż. Łukasz Malinowski – kierownik Zespołu Badawczego ABB, mgr inż. Adam Żurek – dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju Grupy Azoty, dr inż. Jacek Kasz – dyrektor Centrum Transferu Technologii PK, mgr Jadwiga Widziszewska – kierownik projektu EEN, ekspert ds. transferu technologii z  CTT PK, mgr Izabela Paluch – prezes spółki celowej INTECH PK. 
 
Po merytorycznej ocenie wyłoniono 14 wniosków, które otrzymają wsparcie w wysokości do 80 tys. zł na dalsze prace służące podniesieniu gotowości wdrożeniowej i ich komercjalizacji. Nagrodzono 9 projektów naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, 2 z Wydziału Mechanicznego oraz po 1 z Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. - Komitet Inwestycyjny oceniał 27 bardzo dobrych projektów, wszystkie wnioski zawierały m.in. listy intencyjne od firm, zainteresowanych rynkowo zaproponowanym rozwiązaniem. Doceniamy, że wśród tych firm znaleźli się partnerzy strategiczni PK: ABB, Grupa Azoty czy  MPK Kraków. Mieliśmy poważny kłopot, żeby wybrać 14 najlepszych projektów, bo tylko tyle mogło uzyskać dofinansowanie. Cieszę się, że w konkursie wzięli udział zarówno dojrzali pracownicy nauki, jak i liczna grupa doktorantów,  mieliśmy nawet jeden projekt studencki, który znalazł się w grupie wyróżnionych  dofinansowaniem - mówi prof. Dariusz Bogdał, prorektor PK ds. nauki, przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego w konkursie Inkubator Innowacyjności 4.0. 
 
 
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w ramach projektu „Innowator Innowacyjności 4.0”
 
1. Małgorzata Miastkowska (WIiTCh) „Bio-maska w postaci hybrydy hydrożel – nanodyspersja przeznaczona do stosowania po terapii laserowej skóry” (86,96 punktów)
 
2. Monika Topa (WIiTCh) „Nowej generacji bezpieczne, fotoutwardzalne kompozyty dentystyczne o lepszych właściwościach użytkowych” (84,34 punktów)
 
3. Katarzyna Sutor (WIiTCh) „Suplementy diety w preparatach kapsułkowych o charakterze silnie przeciwutleniającym na bazie oczyszczonych ekstraktów z korzenia buraka ćwikłowego wzbogaconych w betanidynę i jej pochodne” (82,03 punktów)
 
4. Krzysztof Ostrowski (WIL) „Łańcuch nieprzewodzący ładunku elektrycznego do zastosowań ubezpieczających, separujących, transportowych” (81,40 punktów)
 
5. Julia Radwan-Pragłowska (WIiTCh) „Innowacyjne materiały błonowe o zaawansowanej nanostrukturze do zastosowań w stomatologii regeneracyjnej, w szczególności w sterowanej regeneracji tkanek i kości” (77,53 punktów)
 
6. Joanna Ortyl (WIiTCh) „Fotoinicjatory jako składnik biotuszy fotoutwardzalnych do zastosowania w biodruku 3D wykorzystywanego w hodowli komórkowej, toksykologii, do badań przesiewowych leków oraz medycyny regeneracyjnej” (76,26 punktów)
 
7. Magdalena Malinowska (WIiTCh) „Formulacje kosmetyczne typu Anti-pollution na bazie ekstraktów roślinnych” (74,24 punktów)
 
8. Katarzyna Matras-Postołek (WIiTCh) „Fotoaktywne warstwy do zastosowań fotowoltaicznych  stworzone na bazie kropek kwantowych stanowiące tanią, bezpieczną i powszechnie dostępną opcję dla fotowoltaiki” (73,48 punkt)
 
9. Maciej Pilch (WIiTCh) „Znakowane luminescencyjnie powłoki dedykowane do mapowania ciśnienia na powierzchniach testowanych w tunelach aerodynamicznych modeli obiektów rzeczywistych (takich jak budynki wysokościowe i maszyny transportowe)” (72,58 punktów)
 
10. Marcin Malec (WM) „Urządzenie do osuszania miodu bezpośrednio w plastrach” (72,48 punktów)
 
11. Marcin Trojan (WIŚiE) „System monitorowania pracy zakładu termicznego przetwarzania odpadów pozwalające na kontrolę pracy kotła, jego krytycznych elementów i całego zakładu w trybie on-line” (72,33 punktów)
 
12. Wiktoria Tomal (WIiTCh) „Fotoutwardzalne żywice polimerowe do wytwarzania nanokompozytów polimerowych w technologii druku 3D-VAT” (72,19 punktów)
 
13. Jarosław Tulicki (WIEiK) „Maszyna indukcyjna z cewką pomiarową, służąca do kompleksowego i nieinwazyjnego monitoringu i diagnostyki stanu silnika” (70,92 punktów)
 
14. Michał Iwański (WM) „Mobilna platforma narzędziowa z napędem hybrydowym do zastosowań w rolnictwie, budownictwie, ogrodnictwie oraz w pracach komunalnych” (69,94 punktów)
 
 
(mas)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
Studenci zainteresowani tematyką zapewniania bezpieczeństwa oprogramowania mają okazję do wzięcia udziału w warsztatach w siedzibie Motorola Solutions Systems w Krakowie. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”. Zapisy trwają.
 
Celem warsztatów jest zaprezentowanie kilku podstawowych narzędzi wykorzystywanych w procesie testów penetracyjnych do symulowania ataków na web aplikacje. W trakcie zajęć uczestnicy poznają wybrane pakiety dostępne w środowisku Kali Linux oraz mechanizmy typowych ataków (DoS, XSS, itp.). Wydarzenie adresowane jest do studentów trzeciego i czwartego roku studiów inżynierskich, a także magisterskich, którzy posiadają podstawową wiedzę dotyczącą architektury klient-serwer oraz funkcjonowania protokołu HTTP. 
 
Czterogodzinne warsztaty planowane są na czerwiec (dokładny termin zostanie podany po skompletowaniu grupy). Odbędą się w siedzibie firmy Motorola Solutions Systems przy ul. Czerwone Maki 82. Uczestnikom zostanie usprawiedliwiona nieobecność na wszystkich zajęciach w dniu warsztatów. 
 
Zainteresowani proszeni są o kontakt drogą elektroniczną z mgr. inż. Andrzejem Wilczyńskim, pracownikiem Zakładu Inteligencji Obliczeniowej w Instytucie Informatyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Projekt Politechniki Krakowskiej pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022” rozpoczął się w październiku ubiegłego roku. Jego wartość wynosi 18 048 774,96 zł. Celem głównym jest podniesienie poziomu doskonałości w kształceniu oraz zarządzaniu Politechniką Krakowską (m.in. dzięki dostosowaniu oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i społeczeństwa, podniesieniu kompetencji studentów i studentek, zwiększeniu dostępności programów kształcenia w językach obcych dla studentów z Polski oraz dla cudzoziemców, podniesieniu kompetencji kadr dydaktycznych, administracyjnych i zarządczych oraz wsparciu zmian organizacyjnych związanych z dostosowaniem PK do ustawy 2.0.). PK znalazła się w gronie 28 polskich uczelni, których projekty otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni. 
 
Przeczytaj:
 
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Dominik Ryś, student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwyciężył w IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Finał tegorocznych zmagań odbył się 23 kwietnia. Po raz pierwszy II etap miał formę zdalną. 
 
Zwycięzca konkursu Dominik Ryś trzyma plakat reklamujący konkursDo finału konkursu organizowanego przez Dział Promocji Politechniki Krakowskiej zakwalifikowało się dziesięcioro najlepszych uczestników I etapu: pięcioro uczniów i pięcioro studentów. 23 kwietnia odbył się II etap, który w tym roku – ze względu na pandemię – przybrał formę testu on-line. Finaliści musieli zmierzyć się z 30 pytaniami dotyczącymi życia i działalności Tadeusza Kościuszki. Ważna była nie tylko doskonała znajomość bogatej i barwnej biografii patrona Politechniki Krakowskiej, ale również szybkość udzielania odpowiedzi. O ostatecznym wyniku decydowały punkty uzyskane za poprawne odpowiedzi (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź), a także punkty za niewykorzystany czas (0,5 punktu za każdą pełną minutę niewykorzystanego czasu). 
 
Zwycięzcą IX edycji konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” został Dominik Ryś z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne). Drugie miejsce zajęła Aleksandra Krakowska, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, a trzecie Karolina Krańska z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. 
 
Kolejne miejsca, w kolejności od czwartego, zajęli: Adrian Mazik (Zespół Szkół w Krzepicach), Mateusz Słupiński (Uniwersytet Szczeciński), Marcel Tomalski (II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim), Błażej Koziełek (I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim), Piotr Tomasik (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki), Kamil Wiatr (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki), Paweł Zyglewski (Politechnika Gdańska). 
 
Na finalistów, jak co roku, czekały atrakcyjne nagrody. Zwycięzca wywalczył laptopa oraz 2 tys. złotych. Drugie miejsce nagrodzono smartfonem i nagrodą finansową w wysokości 1,5 tys. złotych. Zdobywczyni trzeciego miejsca otrzyma czytnik e-booków oraz 500 złotych. Do osób, które uplasowały się na miejscach od czwartego do dziesiątego trafią nagrody książkowe. Ponadto najlepsi w klasyfikacji uczniowie (Aleksandra Krakowska, Karolina Krańska, Adrian Mazik) otrzymają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolny kierunek studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej (z wyjątkiem kierunków architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego). 
 
Nad warstwą merytoryczną konkursu czuwała Komisja pod przewodnictwem prorektora ds. studenckich PK dr. inż. Marka Bauera. Zasiedli w niej: prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny), dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny), dr inż. arch. Krzysztof  Wielgus (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury), mgr Robert Springwald (wiceprezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie) i mgr Piotr Kapusta (Muzeum Krakowa). 
 
Patronat honorowy nad konkursem sprawował rektor PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 
 
Więcej o konkursie: www.kosciuszko.pk.edu.pl
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
W sobotę 25 maja br. o godzinie 13.30 w kinie Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej w Krakowie odbędzie się premiera filmu „Poszukiwanie formy. Witold Cęckiewicz”, poświęconego życiu i twórczości wybitnego polskiego architekta, doctora honoris causa Politechniki Krakowskiej, profesora Wydziału Architektury PK. W projekcji weźmie udział bohater obrazu. Pokaz odbędzie się podczas przeglądu Filmoteki Małopolskiej w ramach 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Wstęp wolny.
 
FilmWCeckiewicz- Film przedstawia sylwetkę prof. Witolda Cęckiewicza, jednego z najważniejszych architektów powojennego modernizmu. Takie jego realizacje, jak biurowiec PKP, hotel Cracovia, kino „Kijów” przypadają na okres PRL, ale do dziś w znaczący sposób kształtują przestrzeń Krakowa. Z kolei po roku 1989 powstaje Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, równie ważne dla miasta dzieło Witolda Cęckiewicza. Rozważania profesora o architekturze, o genezie własnych projektów, także pomnikowych, tworzą fascynujący rozdział historii tej dziedziny sztuki - mówi reżyserka i autorka scenariusza filmu Monika Skwirtniańska-Gryszczyk (produkcja Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i TVP Kraków).
 
W filmowej opowieści o życiu i twórczości prof. Cęckiewicza wykorzystane zostały m.in. archiwalne materiały Politechniki Krakowskiej.
 
Prof. Witold Cęckiewicz (ur. w 1924 r.) jest profesorem zwyczajnym i doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1955-1960 był głównym architektem Krakowa, a od 1970 do 1994 r. twórcą i dyrektorem Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, przekształconego w Instytut Projektowania Urbanistycznego i kierownikiem Katedry Kompozycji Urbanistycznej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Wykładał w Iowa State University w Ames (USA) oraz Städtebauliches Institut w Stuttgarcie (Niemcy). 
 
W latach 1994-2006 prowadził wykłady i seminaria z zakresu architektury sakralnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1989 do 1999 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki. Był dyrektorem Wydziału Twórczości Artystycznej PAU (1996-2008) i wieloletnim członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz Rady Głównej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Ogromny dorobek projektowy i realizacyjny prof. Cęckiewicza obejmuje zespoły urbanistyczne, obiekty architektoniczne i rzeźbiarskie, m.in. hotel „Cracovia” i kino „Kijów”, współautorstwo zespołów osiedlowych w Krakowie, projektów na trzech wyższych uczelniach (Politechnika Krakowska, Akademia Rolnicza w Lublinie i Politechnika Rzeszowska) oraz założeń pomnikowych na polach Grunwaldu i na terenie nazistowskiego obozu straceń w Płaszowie.
 
Szczególne miejsce w tej twórczości zajmują obiekty ambasady polskiej w New Delhi (nagroda Building of the Year - przyznana przez rząd Indii w roku 1978), zespół obiektów bazyliki Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, a także wiele budowli i założeń sakralnych m.in. w Krakowie, Rzeszowie, Zakopanem.
 
 
Powyżej kadr z filmu: „Poszukiwanie formy. Witold Cęckiewicz”
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Projekt studentów z Koła Naukowego „Transport” działającego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej został wysoko oceniony w ogólnopolskim Konkursie Konstrukcji Studenckich „KOKOS”, organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Gala wydarzenia w formie on-line odbyła się 25 kwietnia br. 
 
Wizualizacja systemu RPAS, który sygnalizuje osobie wpatrzonej w telefon, że zbliża się do krawędzi peronuKonkurs „KOKOS” służy pobudzeniu studenckiej kreatywności, a także popularyzacji idei innowacyjności i wynalazczości. Zgłoszone projekty rywalizowały w kilku kategoriach: Railway (projekty, które mogą unowocześnić dworce, ułatwić przejazd koleją lub pomóc osobom starszym i z niepełnosprawnościami, korzystającym z tego typu komunikacji), Vehicle (projekty pojazdów: samochody, motocykle, rowery, pojazdy gąsienicowe, pojazdy pływające oraz ich kombinacje, a także konstrukcje maszyn latających), Life Upgrade (technologie pomocne dla osób z niepełnosprawnościami), Ecology (prototypy urządzeń bezpiecznych dla środowiska, wykorzystujących np. odnawialne źródła energii lub ekologiczne paliwa), Smart Robots (projekty robotów), Joker (konstrukcje, których tematyka wykracza poza wcześniej wymienione kategorie). 
 
Do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt studenckich projektów z całej Polski. W kategorii Railway czwarte miejsce przypadło studentom z Koła Naukowego „Transport” (Sekcja „Pojazdy Szynowe”) z Politechniki Krakowskiej: Krzysztofowi Borowczykowi, Pawłowi Gajosowi, Maciejowi Grzeszczakowi, Michałowi Knefelowi, Szymonowi Kudełce, Sebastianowi Kuleszyńskiemu, Łukaszowi Kunyszowi, Janowi Strojnemu, Annie Szymańskiej, Dorocie Zawadzkiej. Jury doceniło ich autorski projekt pn. „Innowacyjny Peronowy System Oświetlenia Informacyjno-ostrzegawczego – RPAS”.
 
Zastosowanie systemu RPAS (ang. Railway Platform Awareness System) w założeniu ma zmniejszyć ryzyko wypadków z udziałem osób przebywających na peronach. Wszystko przez zainstalowanie listwy ostrzegawczej LED w pobliżu krawędzi peronowej. Emitowane sygnały świetlne mają wzmóc czujność i zwrócić uwagę podróżnych, a tym samym zminimalizować liczbę zdarzeń związanych z wtargnięciem na tory. Dodatkowo system RPAS będzie pełnił funkcję informacyjną – pomoże w identyfikacji odpowiedniego sektora na peronie oraz właściwego wagonu lub pociągu. 
 
Studenckie rozwiązanie będzie mogło również znaleźć zastosowanie w systemach transportowych obejmujących szybką kolej miejską oraz metro. RPAS pozwoli na informowanie pasażerów oczekujących na peronie o napełnieniu poszczególnych wagonów. Dzięki temu będą mogli wybrać mniej zatłoczony wagon, co jest niezmiernie istotne nie tylko ze względu na komfort podróży, ale też w odniesieniu do minimalizowania ryzyka infekcji wirusowej.
 
Sekcja „Pojazdy Szynowe” Koła Naukowego „Transport” działa przy Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym PK. Podstawowym celem studenckich działań jest wymiana wiedzy i doświadczeń poprzez praktyczny kontakt z szeroko rozumianą branżą pojazdów szynowych. Do Sekcji „Pojazdy Szynowe” KN „Transport” należą głównie studenci kierunku środki transportu i logistyka prowadzonego na Wydziale Mechanicznym. Ich opiekunami naukowymi są dr inż. Maciej Michnej oraz mgr inż. Tymoteusz Rasiński z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu. 
 
W VII edycji Konkursu Konstrukcji Studenckich „KOKOS” w kategorii Railway, której patronem jest PKP S.A., zwyciężyli twórcy projektu dworca kolejowego „ROSTANICE” z Politechniki Wrocławskiej. W kategorii Vehicle laureatem został zespół PUT Motorsport z Politechniki Poznańskiej za bolid wyścigowy eWarta. Pierwsze miejsce w kategorii Ecology przyznano projektowi „GUS” dotyczącemu energetyki wiatrowej, a stworzonemu przez Studenckie Koło Naukowe Energetyków z Politechniki Łódzkiej. W kategorii Smart Robots nagrodzono zespół AGH Space Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za projekt „Kalman – Autonomiczny Łazik Planetarny”, a w kategorii Life Upgrade – „AlterARM” zespołu „Jawornicka Dynamics” z Politechniki Poznańskiej. Zwycięstwo w kategorii Joker wywalczyli twórcy łodzi podwodnej OKOŃ V2 – OKOŃ Team z Politechniki Warszawskiej. Wśród finalistów (kategoria Joker) znalazł się także projekt „SmajArt” autorstwa Michała Sajdaka z Politechniki Krakowskiej. 
(bk)
 
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja systemu RPAS / materiały KN „Transport”
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Dni ChemikaW poniedziałek na Politechnice Krakowskiej rozpoczynają się Dni Chemika organizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WIiTCh. W ramach wydarzenia odbędą się gry, konkursy, targi pracy oraz wykład z muzyką na żywo. Impreza potrwa do środy. 
 
W poniedziałek, 27 maja br. o godz. 13.00 wystartuje sztafeta chemiczna. Zgłoszeń można dokonywać przez formularz internetowy. Na środę organizatorzy zaplanowali m.in. Chemiczny PK Quiz. Aby wziąć udział w turnieju wystarczy zebrać drużynę składającą się z czterech osób i dokonać zgłoszenia tutaj
 
29 maja w godz. od 9.00 do 13.00 odbędą się targi pracy z udziałem firm branżowych: Selvita, FTT Wolbrom S.A., AirLiquide. O 13.30 wykład otwarty pt. „Cztery Pory Roku A. Vivaldiego jako przykład muzyki programowej” wygłosi skrzypaczka, adiunkt w Katedrze Muzyki Współczesnej i Jazzu Akademii Muzycznej w Krakowie dr hab. Danuta Augustyn. Prelekcja będzie ilustrowana muzyką wykonywaną na żywo. Dr hab. Danuta Augustyn jest częstym gościem „Muzycznego kanonu chemika” – interdyscyplinarnych zajęć wprowadzonych w 2011 r. do oferty dydaktycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK przez dr. hab. Piotra Romańczyka i dr. inż. Stefana Kurka. Wstęp na wykład jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja
 
Szczegółowy harmonogram Dni Chemika znajduje się na Facebook’u.
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W tym roku zdobywcą Stypendium Twórczego SARP Odział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego został inż. arch. Adrian Matuszewski z Politechniki Krakowskiej. Laureatów poznaliśmy 20 kwietnia. Jury konkursu przyznało też wyróżnienie II stopnia inż. arch. Karolowi Wawrzkiewiczowi z PK. 
 
Projekt nr 2Nagroda krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich przyznawana jest od 11 lat szczególnie uzdolnionym studentom wydziałów architektury, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali stopień inżynierski oraz rozpoczynają studia magisterskie. Ocenie podlegają portfolia studentów. Patronem Stypendium jest prof. Bohdan Lisowski (1924-1992), autor wielu cennych prac naukowych, w tym systematyki architektury XX w. Polski i świata, a także realizacji architektonicznych, m.in.: „Domu stu balkonów” przy ul. Retoryka (1961) i biura projektów przy ul. Wielopole (1952) w Krakowie oraz większych założeń, jak Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel” z przyległym osiedlem w Tarnowie (1952), czy Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” w Dębicy (1956) oraz wielu form przemysłowych, np. karoserii autobusów produkowanych w fabryce „Autosan”. 
 
Wnioski, które wpłynęły w XI edycji konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego oceniało jury w składzie: Bohdan (Biś) Lisowski (prezes SARP, przewodniczący jury), Marek Bystroń (laureat III edycji Stypendium), Piotr Chuchacz (zastępca przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów), Marek Kaszyński (prezes SARP Oddział Kraków), dr Piotr Lewicki (SARP Oddział Kraków), prof. Maciej Złowodzki (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej), Magdalena Zielińska-Warszawa i Jakub Wazowicz (przedstawiciele mecenasa Stypendium).                
 
Zdobywcą tegorocznego Stypendium SARP, którego łączna wartość wynosi 7200 zł, został inż. arch. Adrian Matuszewski z Politechniki Krakowskiej. Jury doceniło szeroki zakres i niebanalną architekturę oraz ujmujące opracowanie graficzne jego projektu inżynierskiego pn. „Centrum Aktywizacji Lokalnej Społeczności w miejscowości Czarkowy”, realizowanego pod kierunkiem dr. inż. arch. Bartosza Dendury (Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług WA PK). 
 
Projekt Adriana Matuszewskiego stanowi próbę odpowiedzi na problem ograniczonego dostępu mieszkańców małych miejscowości do oferty kulturalnej i programów edukacyjnych. Remedium na ten stan rzeczy ma być centrum aktywizacji. Koncepcja zakłada podział budynku na dwie części – wejściową (reprezentacyjną, mieszczącą wysoki na dwie kondygnacje hall wraz z salą wielofunkcyjną) i dydaktyczną (przeszkloną jednokondygnacyjną część mieszczącą sale dydaktyczne przedzielone mobilnymi ścianami działowymi dla zwiększenia elastyczności funkcjonalnej). – W swoich projektachWizualizacje projektu „Centrum Aktywizacji Lokalnej Społeczności w miejscowości Czarkowy” autorstwa Adriana Matuszewskiego staram się skupiać na dwóch podstawowych płaszczyznach: człowieku i przestrzeni, która powinna dążyć do bycia jak najbardziej uniwersalną. Dlatego starałem się, by koncepcja Centrum Aktywizacji Lokalnej Społeczności była uniwersalna, a obiekt dawał możliwość kreowania przestrzeni w dowolny sposób, zgodnie z potrzebami mieszkańców – tłumaczy Adrian Matuszewski. 
 
Dopełnieniem projektu jest przestrzeń parkowa z zachowanym istniejącym drzewostanem. Niektóre elementy wykorzystywane w obiekcie pochodzą z recyklingu, zgodnie z nurtem 3R (ang. Reduce, Reuse, Recycle). Zasadnicza część konstrukcji została zaprojektowana z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów z drewna klejonego. Już na wstępnym etapie projektu, autor założył, że budynek ma spełniać kryteria charakterystyczne dla certyfikatu LEED.
 
Adrian Matuszewski jest obecnie studentem II stopnia kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jak sam mówi, architektura to dyscyplina, która organizuje i kształtuje przestrzeń dla człowieka. – Stąd właśnie projekty, które z pozoru różne, dążą do służenia użytkownikowi przestrzenią, która może zostać ustawiona w sposób niemal spersonalizowany, odpowiadający potrzebom chwili – dodaje zdobywca Stypendium SARP. 
 
Wśród laureatów tegorocznej edycji nagrody znalazł się także inny absolwent PK – inż. arch. Karol Wawrzkiewicz. Otrzymał wyróżnienie II stopnia za spójność stylistyczną załączonych projektów i oryginalność prezentacji. 
 
Wyniki XI edycji konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego: www.sarp.krakow.pl
(bk)
 
 
 
Grafiki użyte w tekście – wizualizacje projektu „Centrum Aktywizacji Lokalnej Społeczności w miejscowości Czarkowy” autorstwa Adriana Matuszewskiego  / materiały: Adrian Matuszewski
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej organizuje w środę, 29 maja br. certyfikowane szkolenie, które poprowadzi mgr inż. Arkadiusz Szymonik z firmy Kessel Sp. z o.o. – producenta urządzeń służących do odprowadzania ścieków. 
 
Temat seminarium, będącego częścią cyklu „Środy Techniczne WIŚ PK”, to  „Dobór urządzeń przeciwzalewowych oraz separatorów tłuszczu i ropopochodnych – najczęściej stosowane rozwiązania projektowe”. Współorganizatorami wydarzenia są: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, firma Kessel Sp. z.o.o. oraz dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska. 
 
Certyfikowane szkolenie odbędzie się 29 maja br. o godzinie 11:00 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska (sala nr 14 na parterze) przy ul. Warszawskiej 24. Do udziału zaproszeni są wszyscy studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej oraz innych krakowskich uczelni technicznych, a także członkowie: Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wstęp bezpłatny.
 
Studenci zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu i otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa proszeni są o wysłanie swojego zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
11 krakowskich uczelni powołało Krakow Universities Network / Sieć Uniwersytetów Krakowskich. Celem porozumienia jest promowanie oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich szkół wyższych w obszarze współpracy międzynarodowej, wypracowanie modelu współpracy Sieci Uniwersytetów Krakowskich z zagranicznymi partnerami oraz budowanie marki polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.
 
Studenci z zagranicy studiujący na PKSygnatariusze porozumienia powołującego KUN to: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
Celem Sieci Uniwersytetów Krakowskich są wspólne działania jedenastu uczelni ze stolicy Małopolski, w tym Politechniki Krakowskiej, obejmujące udział w międzynarodowych targach edukacyjnych, cykl szkoleń Krakow Staff Week dla pracowników uczelni z innych krajów, budowanie rozpoznawalnej za granicą marki krakowskich uczelni oraz kompleksowa promocja w Internecie i mediach społecznościowych. Zamiarem sygnatariuszy jest wyjście naprzeciw wyzwaniom związanym z internacjonalizacją na miarę trzeciej dekady XXI w. – mówi Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej  Politechniki Krakowskiej.
 
Inicjatywa Krakow Universities Network jest efektem kooperacji specjalistów zajmujących się na krakowskich uczelniach współpracą międzynarodową w ramach tzw. Krakowskiego Śniadania Międzynarodowego (zainicjowanego przez AGH). Nieformalne początkowo spotkania, służące wymianie doświadczeń, przekształciły się w forum ukierunkowane na integrację krakowskich uczelni w obszarze współpracy międzynarodowej, wypracowanie kompleksowego modelu kooperacji z zagranicznymi partnerami oraz dotarcie do jak największej liczby obcokrajowców mogących podjąć studia w stolicy Małopolski. W efekcie 11 sygnatariuszy podpisało wiosną 2021 r. porozumienie powołujące Krakow Universities Network (KUN) / Sieć Uniwersytetów Krakowskich. W imieniu PK porozumienie podpisał rektor prof. Andrzej Białkiewicz, reprezentantem uczelni w KUN jest mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, kierownik DWM PK.
(mas)
 
 
Na zdjęciu, studenci z zagranicy studiujący na PK / fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
koszykarkiDrużyna Good Lood AZS PK Kraków zajęła podczas finałów Akademickich Mistrzostw Polski drugie miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych. 
 
Niedzielna wygrana z reprezentacją Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (53:39) pozwoliła też krakowskiej drużynie uplasować się na wysokiej, piątej pozycji koszykarskich finałów AMP. W ostatnim spotkaniu tej imprezy, przewaga zawodniczek Good Lood AZS PK Kraków była widoczna praktycznie od samego początku. Po zmianie stron szczęście sprzyjało przez jakiś czas lubliniankom, ale w końcówce meczu zawodniczki z Krakowa wyraźnie pokazały, że dysponują wysokimi umiejętnościami.
 
Finały Akademickich Mistrzostwa Polski w koszykówce zostały rozegrane w dniach 23-26 maja br. w Warszawie. W rywalizacji pań wystartowało 15 ekip. Koszykarki z Politechniki Krakowskiej rozpoczynały zmagania w Grupie D, gdzie znalazły się również Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, koszykarki Good Lood AZS PK Kraków / fot. AZS PK
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Wampiriada w Galerii GIL na kampusie głównym PKW dniach 23-24 kwietnia Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Klubem Studenckim „Kwadrat” oraz Dzielnicą XIV Czyżyny organizuje akcję honorowego oddawania krwi – „Wampiriadę”. Punkt poboru będzie zorganizowany w Klubie „Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1. 
 
Pierwsza „Wampiriada” na Politechnice Krakowskiej odbyła się w 2000 r. Jej pomysłodawcą i organizatorem był Przemysław Miłoń, ówczesny przewodniczący NZS PK. Przed pandemią koronawirusa Niezależne Zrzeszenie Studentów PK organizowało akcję honorowego oddawania krwi zwykle dwa razy do roku. 
 
Nowa edycja „Wampiriady” odbędzie się w piątek i sobotę (23 i 24 kwietnia) w godz. od 9.00 do 14.00 w Klubie Studenckim „Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1. 
 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, „Wampiriada” w Galerii „GIL” na kampusie głównym PK (2018 r.) / fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Jakub Jedynak i Radosław Domżoł, studenci Wydziału Architektury PK znaleźli się w gronie finalistów prestiżowego konkursu organizowanego przez firmę Renault – „Renault Easy City. Design the Future”. Tematem przewodnim jest zagadnienie uzupełnienia transportu publicznego o system przewozu małych grup na żądanie. Uczestnicy konkursu musieli zaprojektować miejsce przesiadkowe z infrastrukturą dla elektrycznego, współdzielonego pojazdu autonomicznego Renault EZ-GO. 
 
Renault Easy City
 
Koncepcja Jakuba Jedynaka i Radosława Domżoła zakłada stworzenie sieci centrów przesiadkowych rozmieszczonych w odpowiednich odległościach, w oparciu o gęstość zaludnienia. Transport tzw. ostatniej mili miałby się odbywać z wykorzystaniem autonomicznych, współdzielonych pojazdów Renault EZ-GO, a komunikacja między centrami przesiadkowymi – za pośrednictwem tradycyjnego transportu zbiorowego. 
 
Pojazdy zostały umieszczone na różnych poziomach, żeby wyeliminować przecinanie się dróg środków transportu wewnątrz obiektu. W projekcie autorstwa Jakuba Jedynaka i Radosława Domżoła znalazły się również sklep, kawiarnia, miejsce integracji, przechowalnia bagażu i warsztat rowerowy, a na dostępnym dla użytkowników zadaszeniu centrum – obiekty sportowe i zieleń rekreacyjna.
 
Celem konkursu „Renault Easy City. Design the Future” jest poszukiwanie nowych pomysłów na poruszanie się w przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem idei mobilności zrównoważonej, elektromobilności i integracji transportu dzięki wsparciu rozwiązań cyfrowych. 
 
Konkurs Renault ma charakter otwarty, jest adresowany do uczestników indywidualnych oraz grup uczestników zainteresowanych ochroną środowiska, rozwojem urbanistyki, mobilności zrównoważonej, motoryzacji i architektury, w szczególności do architektów, projektantów, aktywistów i badaczy miejskich, studentów wydziałów twórczych oraz studiów miejskich. 
 
Ze wszystkich zgłoszonych prac, jury – któremu przewodniczy Vincent Carré (od 2017 r. zarządza Electric Cars, Connected Cars i New Mobilities we Francji, wcześniej m.in. szef Grupy Renault w Belgii) – wybrało pięć projektów. Zwycięzca zostanie ogłoszony 5 czerwca br. w Warszawie. Organizatorzy przewidzieli trzy nagrody pieniężne: I miejsce – 20 tys. zł, II miejsce – 10 tys. zł, III miejsce – 5 tys. zł. 
 
Więcej informacji, w tym prace finalistów na stronie: renaulteasycity.pl
 (bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Pomnik Kościuszki na dziedzińcu kampusu głównego Politechniki Krakowskiej23 kwietnia odbędzie się finał IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Politechnika Krakowska. 
 
Do finału konkursu wiedzy na temat patrona PK zakwalifikowało się dziesięcioro najlepszych uczestników I etapu – pięcioro uczniów (Karolina Krańska z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie; Aleksandra Krakowska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie; Adrian Mazik z Zespołu Szkół w Krzepicach; Marcel Tomalski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim; Błażej Koziełek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim) i pięcioro studentów (Dominik Ryś z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; Paweł Zyglewski z Politechniki Gdańskiej; Mateusz Słupiński z Uniwersytetu Szczecińskiego; Piotr Tomasik z Politechniki Krakowskiej; Kamil Wiatr z Politechniki Krakowskiej). 
 
Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią, finał konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” odbędzie się zdalnie w formie testu on-line. Uczestnicy II etapu odpowiedzą na 30 pytań zamkniętych w wyznaczonym czasie, który wynosi 15 minut. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Troje najlepszych uczniów otrzyma też dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej.
 
Strona internetowa konkursu: kosciuszko.pk.edu.pl.
(bk)
 
Fot. Jan Zych 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Inżynieria czystego powietrza – to nowy kierunek studiów, który już od najbliższego roku akademickiego wprowadza do oferty dydaktycznej Politechnika Krakowska. To jedyne takie studia w  Polsce. – Odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy w kompleksowy sposób będą umieli działać na rzecz poprawy jakości powietrza – mówi dr inż. Piotr Beńko z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Pierwsza rekrutacja na studia inżynierskie startuje już 10 czerwca. 
 
PBenkoPK 1Nowy kierunek będzie prowadzony od października 2019 r. wspólnie przez trzy wydziały PK: Inżynierii Lądowej, Mechaniczny oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki. Koordynatorem kształcenia będzie ten ostatni. – Potrzeba utworzenia kierunku „inżynieria czystego powietrza”  wynika z rosnącego znaczenia problematyki jakości powietrza, w tym jej wpływu na zdrowie człowieka i środowisko, zwłaszcza w kontekście intensywnego rozwoju terenów zurbanizowanych oraz zmian klimatycznych. Zakres działań,  koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia warunków nie przekraczających dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (określonych m.in. w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia) jest ogromny, zwłaszcza w Polsce. Takim zadaniom mogą podołać tylko dobrze przygotowani specjaliści o interdyscyplinarnej wiedzy, których nikt dotąd w Polsce nie kształci – wyjaśnia dr inż. Piotr Beńko (na zdjęciu obok / fot. Jan Zych), współtwórca programu kształcenia na nowym kierunku PK. – Inżynier czystego powietrza będzie przygotowany do prowadzenia kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w szczególności do identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, rozpoznania mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu wreszcie proponowania rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza – podkreśla ekspert PK. 
 
Jak dodaje dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, opiekun nowego kierunku, pomimo coraz większej wiedzy i świadomości społecznej oraz podejmowanych w tym zakresie działań, przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń  zanieczyszczeń w powietrzu, szczególnie zimą, są wciąż w Polsce ogromne. – Kwestie norm emisji ze źródeł przemysłowych zostały dobrze uregulowane prawnie, dzięki czemu obserwuje się stopniowe ograniczanie emisji z tego sektora. Wciąż jednak istnieje problem emisji komunikacyjnych,zwłaszcza w centrach dużych miast i tzw. niskiej emisji, szczególnie w zwartej zabudowie domów jednorodzinnych. Działania naprawcze, prowadzone zwłaszcza w sektorze bytowo-gospodarczym, nie przekładają się w istotny sposób na poprawę stanu powietrza w miastach. Kluczem do skutecznej walki ze smogiem jest bowiem podejście kompleksowe, uwzględniające wszystkie czynniki wpływające na jego powstawanie – podkreśla Agnieszka Flaga-Maryańczyk.  
 
Stąd interdyscyplinarny program kształcenia na nowym kierunku PK. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie: 
 • identyfikacji rodzaju i źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza;
 • możliwości efektywnego technicznie i ekonomicznie wykorzystania najnowszych osiągnięć technicznych czy rozwiązań systemowych w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza;
 • rozprzestrzeniania się i transportu zanieczyszczeń w powietrzu;
 • metod i technik prowadzenia monitoringu jakości powietrza;
 • przewietrzania obszarów zurbanizowanych;
 • meteorologii, fizyki i chemii troposfery oraz dynamiki atmosfery ziemskiej;
 • aerodynamiki stosowanej i inżynierii wiatrowej;
 • planowania i kształtowania obszarów miejskich, infrastruktury technicznej i transportowej miast, aglomeracji i regionów, również w odniesieniu do obszarów chronionych;
 • kształtowania mikroklimatu pomieszczeń, w tym jakości powietrza wewnętrznego;
 • efektywności energetycznej budynków, procesów przemysłowych i transportu, w tym zasad oceny zapotrzebowania na energię oraz możliwości ograniczania zapotrzebowania na energię paliw pierwotnych;
 • projektowania, budowy, planowania, eksploatacji oraz modernizacji instalacji, systemów, procesów produkcyjnych, maszyn i urządzeń kształtujących jakość powietrza; 
 • oceny skali zagrożeń i wpływu zmian klimatycznych oraz zanieczyszczenia powietrza na środowisko i zdrowie człowieka.
Zdobyta w toku studiów wiedza przygotuje inżynierów czystego powietrza do praktycznego rozwiązywania problemów w zakresie kształtowania jakości powietrza, także dzięki dużemu udziałowi praktycznych form zajęć: laboratoryjnych i projektowych, a także praktyk realizowanych m.in. u partnerów gospodarczych PK. Trzon kadry dydaktycznej stanowić będą pracownicy trzech wydziałów współtworzących kierunek, a także nowo powstającego Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej (będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie obiektów badawczych m.in. do oceny wpływów środowiskowych na ludzi i budowle). PK zamierza zaprosić do współpracy także specjalistów spoza uczelni, m.in. z samorządów, jednostek rządowych  i aktywistów z organizacji walczących o czystość powietrza. – Zamierzamy stworzyć wokół nowego kierunku forum aktywnej wymiany opinii, zapraszać na cykliczne spotkania i debaty przedstawicieli różnych obszarów wiedzy – podkreśla Piotr Beńko.
 
DyplomyWISPK 
Absolwenci nowego kierunku znajdą pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, odpowiedzialnych m.in. za planowanie i kształtowanie obszarów miejskich; firmach projektowych, eksploatacyjnych i wykonawczych, działających w obszarze problematyki czystego powietrza; zakładach produkcyjnych (będących źródłem zanieczyszczeń powietrza); przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej i transportowej; jednostkach prowadzących monitoring oraz oceny jakości powietrza, placówkach naukowych oraz sektorze doradztwa inwestycyjnego. 
 
Studia I stopnia na kierunku inżynieria czystego powietrza potrwają 3,5 roku. Pierwsza rekrutacja rozpocznie się 10 czerwca, przygotowano w niej 36 miejsc. 
 
W letniej rekrutacji Politechnika Krakowska zaproponuje w tym roku studia I stopnia na 30 kierunkach, wśród innych nowości pojawią się m.in.: inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środków transportu, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe. W sumie na wszystkich rodzajach studiów PK przygotowała w letniej rekrutacji 4,7 tys. miejsc.
 
(ms)
 
Na zdjęciu powyżej, rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Inżynierii Środowiska / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Koszykarki AZS Politechniki Korony Kraków wywalczyły brązowe medale 1 Ligi Kobiet. To najlepszy wynik spośród męskich oraz żeńskich klubów w Małopolsce, a to region o wspaniałych koszykarskich tradycjach. W kończącym ligową rywalizację dwumeczu o miejsce na podium podopieczne trenera Wojciecha Downara-Zapolskiego pokonały MUKS Poznań. 
 
Sukces krakowianki przypieczętowały w ostatnią  sobotę, wygrywając na własnych obiektach z MUKS Poznań 81:73 w drugim meczu rywalizacji o brąz (w pierwszym w Poznaniu padł remis). To było uwieńczenie bardzo dobrego sezonu. Rundę zasadniczą drużyna Politechniki zakończyła jako zwycięzca grupy B. Najlepszym trenerem tego etapu został wybrany opiekun AZS Politechniki, Wojciech Downar-Zapolski, w przeszłości zdobywający medale mistrzostw Polski z Wisłą CanPack Kraków. Kapitan zespołu, Natalia Popiół została wybrana do najlepszej „piątki” zawodniczek. – Być może nie spodziewano się, że będziemy tak wysoko, ale to zasługa rzetelnej pracy i atmosfery wewnątrz zespołu – podkreśla trener Wojciech Downar-Zapolski.
 
Brązowa ekipa AZS Politechniki Korony Kraków Brązowa ekipa AZS Politechniki Korony Kraków Brązowa ekipa AZS Politechniki Korony Kraków
 
AZS Politechnika świetnie spisała się także w dalszej części rozgrywek, czyli fazie play-off. W 2. rundzie (do dwóch wygranych) stanęła naprzeciwko AZS-u Uniwersytet Gdański, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej występował w ekstraklasie. Krakowski zespół wygrał pierwszy mecz u siebie, minimalnie przegrał w Gdańsku, a w decydującym starciu znów był górą, co dało awans do strefy medalowej. – To trzeba docenić, bo wyprzedziliśmy konkurentów dysponujących wyższym budżetem, szerokim i doświadczonym składem. Naszym zawodniczkom należą się duże słowa uznania – mówi Downar-Zapolski.
Trener Wojciech Downar-Zapolski 
W półfinale rywalizacji o awans do ekstraklasy AZS Politechnika musiała uznać wyższość MKS-u Pruszków, ale w starciu o brąz ponownie triumfowała. Rywalizacja toczyła się nietypowo. Rozgrywano dwa spotkania, a o klasyfikacji decydował łączny rozrachunek. W pierwszym spotkaniu padł remis 72:72. Sobotni wynik z Krakowa 81:73 rozwiał wszelkie wątpliwości. Brązowy medal 1 ligi. przypadł krakowiankom. Awans do kobiecej ekstraklasy koszykówki wywalczyła w tym sezonie SKK Polonia Warszawa, lepsza w finale play-off od MKS-u Pruszków.
 
Dla krakowskiego klubu brązowy medal w 1. Lidze to ważny, ale nie jedyny sukces. Coraz bardziej intensywna praca z młodzieżą, rozbudowa grup młodzieżowych w oparciu o szkółkę sportową RadwanSport, prowadzoną przez byłego reprezentanta Polski w koszykówce Grzegorza Radwana, turnieje mające na celu aktywizację najmłodszych sportowców – to wszystko sprawia, że długie miesiące pracy nie idą na marne. – Gromadzimy wokół siebie coraz większą społeczność. Dotyczy to młodych graczy, ale też nowych partnerów biznesowych czy sympatyków. Już w trakcie sezonu spływało pod naszym adresem wiele pozytywnych słów – podsumowuje menadżer zespołu, Aldona Patycka, w przeszłości wielokrotna medalista mistrzostw Polski w koszykówce. 
 
Barbara Grabacka-Pietruszka, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, podkreśla, że koszykarskie sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie wparcie uczelni. – Cały czas możemy na nie liczyć. Kolejni rektorzy Politechniki Krakowskiej mocno nam kibicują, a my staramy się realizować nasze założenia, żeby grały u nas głównie studentki. Wychodzi to bardzo dobrze, by podać choćby przykład Natalii Popiół, która jest na drugim roku architektury na naszej uczelni, ma bardzo wysoką średnią, a jednocześnie jest młodzieżową reprezentantką Polski i w naszym zespole gra pierwsze skrzypce. Takich dziewczyn mamy więcej. Około jedna trzecia naszego składu do studentki Politechniki. Mamy też zawodniczki, które studiują na AWF czy na Uniwersytecie Pedagogicznym. Potrafią pogodzić naukę z realizowaniem swoich pasji sportowych.
 
 (ap, mas)
 
 
 
Na zdjęciach, brązowa ekipa AZS Politechniki Korony Kraków w sezonie 2020/2021: Weronika Mazur, Magdalena Ruta, Zuzanna Piwkowska, Katarzyna Kocaj, Małgorzata Zuchora, Sara Dolenc, Alicja Kopiec, Natalia Popiół, Agnieszka Krzywoń, Aneta Rola, Beata Koroszec, Kamila Żukowska, Wiktoria Filipowska, Agata Rafałowicz; trener Wojciech Downar-Zapolski; menadżer: Aldona Patycka; dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji: Barbara Grabacka-Pietruszka / fot. Adam Popek
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
29 maja br. o godz. 9.00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” odbędzie się uroczystość nadania Uniwersytetowi Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej imienia dr inż. Władysławy Marii Francuz, profesor oświaty. Laudację wygłosi prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga. 
 logo UTW
W uroczystościach uczestniczyć będzie rodzina dr inż. Władysławy Marii Francuz. Wykład pt. „Wybrane kierunki rozwoju nauki” przedstawi prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Uczestnicy wydarzenia posłuchają występu Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, działającego przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. 
 
Dr inż. Władysława Maria Francuz (ur. w 1944 r.; zm. w 2017 r.) ukończyła Wydział Budownictwa Lądowego (dzisiaj Wydział Inżynierii Lądowej) Politechniki Krakowskiej. W latach 1994-2014 pełniła funkcję dyrektora Centrum Pedagogiki i Psychologii PK. Od roku 2010 koordynowała (w ramach CPiP PK) działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 
WM FrancuzW latach 2014-2016 była członkiem Krakowskiej Rady Seniorów przy Gminie Miejskiej Kraków. Od roku 1956 w Związku Harcerstwa Polskiego, zdobyła wszystkie stopnie harcerskie i instruktorskie do harcmistrza włącznie. Założyła i ponad 40 lat kierowała Zespołem Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie.
 
Dr Maria Francuz aktywnie działała w Komitecie Olimpiady i Umiejętności Budowlanych w Krakowie i Warszawie oraz w zespołach Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Autorka ponad 140 publikacji, w tym kilkunastu książek.
 
Laureatka tytułu „Krakowianka Roku” (2014) przyznawanego przez klub Soroptimist International. Została wyróżniona nagrodą Województwa Małopolskiego – „Amicus Hominum” (2009) oraz medalem prezydenta Krakowa „Honoris Gratia” (2010).
 
W 2014 r., w plebiscycie „Dziennika Polskiego” otrzymała wyróżnienie „Taaaki Człowiek”. Bardzo ceniła sobie odznaczenie Kawalera Orderu Uśmiechu. Otrzymała medal KEN i medale z okazji 100-lecia Harcerstwa oraz 70-lecia Politechniki Krakowskiej. „Gazeta Krakowska” dwukrotnie wybrała ją Człowiekiem Roku (2000, 2016).
 
(bk)
 
Na zdjęciu, dr inż. Władysława Maria Francuz / fot. Jan Zych
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Kurs pozwalający poszerzyć znajomość języka angielskiego związanego z rynkiem pracy oraz szukaniem zatrudnienia w środowisku międzynarodowym, przygotowany przez mgr Magdalenę Corę i mgr Alicję Półtorak-Filipowską ze Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, dostępny jest na platformie edukacyjnej Navoica. Osoby korzystające z zasobów pierwszej polskiej platformy typu MOOC (ang. Massive Open Online Course – Masowy Otwarty Kurs Online) mają też do dyspozycji sześć innych kursów językowych opracowanych na PK. 
 
Koncepcja kursów typu MOOC powstała w Stanach Zjednoczonych i szybko zyskała uznanie w Europie. Kursy MOOC przygotowywane są przez instytucje edukacyjne. Ich celem jest umożliwienie zdobywania wiedzy, kompetencji i umiejętności w sposób dogodny, szybki, bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Udział w kursach nie wymaga od zainteresowanych spełnienia dodatkowych kryteriów. W 2018 r. ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Młodej Nauki uruchomiły platformę edukacyjną navoica.pl, działającą w formule MOOC. Platforma pozwala na kształcenie przez całe życie (tzw. life-long learning), jest darmowa i dostępna w dowolnym miejscu na świecie.
 
Logo Studium Języków Obcych PKW wyniku konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – spośród zgłoszonych projektów przygotowania kursów – 52 uzyskały finansowe wsparcie, w tym aż cztery z Politechniki Krakowskiej: „MOOC Języków” (341 312,50 zł dofinansowania), „PK=POWER of KNOWLEDGE” (496 118,62 zł dofinansowania), „Praktyczne aspekty projektowania obiektów budowlanych w świetle standardów europejskich” (642 018,75 zł dofinansowania), „MOOC Kodowania” (284 000 zł dofinansowania).
 
Na projekt „MOOC Języków” realizowany przez Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej składa się siedem bezpłatnych, ogólnodostępnych autorskich kursów językowych mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku obcym branżowym. – Nasza jednostka od lat specjalizuje się w nauczaniu języka technicznego, a na rynku brakuje kursów językowych o tej tematyce. Doświadczenie SJO pozwoliło na stworzenie kursów, których odbiorcami są nie tylko studenci uczelni technicznych, inżynierowie i pracownicy naukowi, ale wszyscy, którzy uczą się lub wykorzystują w pracy język obcy – mówi mgr Magdalena Cora, dyrektor Studium Języków Obcych i koordynator projektu „MOOC Języków”.
 
Najnowszy kurs pt. „Applying for a Job” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego związanego z rynkiem pracy oraz szukaniem zatrudnienia w środowisku międzynarodowym. Głównymi odbiorcami kursu są studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci studiów wyższych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów uczelni technicznych. Wymogiem wstępnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 
Kurs składa się z pięciu modułów (First things first, The basic thing – research, The documents, Job interviews, And what now?) zakończonych punktowanymi testami (pięć testów modułowych po 12 punktów) oraz testu końcowego (40 punktów). Łącznie można zdobyć 100 punktów. Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenie jest uzyskanie 60 punktów. Każdy moduł zawiera opcjonalną sekcję niemiecką (German Corner / die Deutsche Ecke) przeznaczoną dla osób uczących się również języka niemieckiego i zainteresowanych poszerzeniem słownictwa związanego z ubieganiem się o pracę. Jest to sekcja nieobowiązkowa, wyrażenia niemieckie nie zostały uwzględnione w testach modułowych ani w teście końcowym, a znajomość tego słownictwa nie jest wymagana do uzyskania zaliczenia kursu.
 
Kurs „Applying for a Job” pozwoli jego uczestnikom wzbogacić zasób słownictwa o niezbędne zagadnienia z zakresu rynku pracy i poszukiwania pracy, a także rozwinąć i pogłębić umiejętność czytania, słuchania i oglądania ze zrozumieniem materiałów pomocnych przy poszukiwaniu pracy – tłumaczy Magdalena Cora. – Do tego można nauczyć się, jak stworzyć CV oraz list motywacyjny w języku angielskim, przygotować do rozmowy o pracę w języku angielskim i dowiedzieć się, co należy zrobić po rozmowie i jak przygotować się do pierwszego dnia w pracy – dodaje. 
 
Użytkownicy platformy edukacyjnej navoica.pl mają do dyspozycji również inne kursy przygotowane na PK, a dotyczące języka angielskiego: „English for Architecture” (prowadząca: mgr Alicja Półtorak-Filipowska), „English for Civil Engineering” (prowadząca: mgr Magdalena Cora), „English for Computer Science” (prowadzący: mgr Agnieszka Łyczko i mgr Marcin Mały), „English for Academia” (prowadząca: mgr Zuzanna Małecka) oraz dwa kursy pt. „Niezbędnik Inżyniera” – w wersji rosyjskiej (prowadząca: mgr Dorota Duchnowska) i niemieckiej (prowadzący: mgr Dariusz Guzik). Trzy pierwsze z wyżej wymienionych kursów dotyczą słownictwa specjalistycznego z zakresu inżynierii lądowej i budownictwa, architektury, informatyki. „English for Academia” to szkolenia z kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie języka akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem studenta oraz wykładowcy na uczelni. Kursy pn. „Niezbędnik Inżyniera” skupiają się na podstawowym słownictwie przydatnym w pracy inżyniera. 
 
Politechniczne kursy językowe są dostępne na platformie navoica.pl w czterech edycjach. Obecnie trwa druga (do czerwca br.). Kolejne przewidziano na rok akademicki 2021/22. Informacje na temat kursów oferowanych w ramach projektu „MOOC Języków” można znaleźć na stronie internetowej Studium Języków Obcych PK. 
 
Weź udział w kursie za pośrednictwem platformy navoica.pl
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Pola Nadziei7,5 tys. złotych zebrano na Politechnice Krakowskiej podczas 22. edycji akcji „Pola Nadziei”. Kwestowano dla osób terminalnie chorych z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.
 
Zbiórka odbyła się na wszystkich kampusach Politechniki oraz Osiedlu Studenckim PK w środę 22 maja br. Zebrano 7496,19 złotych i 1,70 euro. Jest to najlepszy wynik w ciągu ostatnich kilku lat.
 
Kampania „Pola Nadziei” ma na celu nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale także zwrócenie uwagi na potrzeby ludzi chorych oraz szerzenie idei hospicyjnej wśród dzieci i młodzieży.
 
Akcję, w którą włącza się Politechnika Krakowska, organizuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”. Towarzystwo obejmuje całościową i profesjonalną opieką osoby terminalnie chore, głównie na nowotwory. Pomoc świadczona jest na oddziale stacjonarnym, a także w domu pacjenta. Dzięki staraniom członków Towarzystwa w 1996 r. został wybudowany dom – Hospicjum św. Łazarza.
 
Więcej informacji pod adresem: www.polanadziei.pl
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, puszka 22. edycji „Pól Nadziei” / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare}

KOMUNIKAT NR 6


REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 14 kwietnia 2021 r.


znak R.0201.60.2021

 

w sprawie organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej w okresie od 19 do 30 kwietnia 2021 r.

 

 

1. W związku z sytuacją epidemiczną, w okresie od 19 do 30 kwietnia 2021 r.:

1) poleca się zlecanie pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi świadczenie pracy zdalnej, we wszystkich przypadkach, gdy ich obecność na terenie uczelni nie jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania PK. Polecanie pracy zdalnej odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r.,


2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej świadczą ją w godzinach od 8.00 do 14.00., z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym:

a) ograniczenia wszelkich kontaktów osobistych do absolutnego minimum, na rzecz załatwiania spraw zdalnie: przy pomocy poczty elektronicznej, telefonów i innych dostępnych narzędzi,
b) stosowania się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki.

 

3) wszelkie zebrania, spotkania, narady, posiedzenia odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość,

 

4) ogranicza się dostęp na teren i do budynków PK dla osób niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami PK. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków uczelni.

 

 

2. W pozostałym zakresie Politechnika Krakowska funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r. oraz Zarządzenie nr 17 z dnia 2 lutego 2021 r.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

15 czerwca br. odbędzie się Zjazd Złotych Wychowanków Politechniki Krakowskiej, który wpisuje się w obchody 60-lecia powstania SWPK, a także 20-lecia ustanowienia Złotej Księgi Wychowanków PK. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior.
 
grafika swpk
 
Miejscem Zjazdu będzie Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona przy ul. Jugowickiej 10C w Krakowie. W ramach części oficjalnej uczestnicy wysłuchają wykładu pt. „Złoci Wychowankowie i żyła złota”, który wygłosi przewodniczący Kapituły X edycji Złotej Księgi, prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar – kierownik Katedry Podstaw Informatyki w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym. Swoją prezentację „Jak Kanalarz został Ambasadorem” przedstawi Marek Paszucha  – absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego (obecnie Wydział Inżynierii Środowiska), dyplomata, ambasador RP w Malezji i Brunei w latach 1996-2003, sędzia i działacz koszykarski, laureat Złotej Księgi PK. W programie artystycznym „Zagapiłem się na życie, w życiu zakochałem” przed uczestnikami Zjazdu wystąpi poeta i bard Paweł Orkisz, absolwent Wydziału Mechanicznego, również laureat Złotej Księgi PK. Po części oficjalnej odbędzie się wspólna biesiada przy grillu. 
 
Wszystkie informacje dotyczące zgłoszeń do udziału w Zjeździe Złotych Wychowanków Politechniki Krakowskiej znajdują się na Facebook’u
 
Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej powstało w 1958 r. z inicjatywy absolwentów uczelni. Jest organizacją, której główne cele to: utrzymywanie więzi pomiędzy wychowankami PK, podejmowanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska uczelni, wspieranie absolwentów wchodzących w życie zawodowe oraz ułatwianie im samokształcenia, popularyzacja osiągnięć naukowo-technicznych wychowanków PK.
 
Złota Księga Wychowanków Politechniki Krakowskiej została założona przez SWPK. Wpis do niej jest szczególnym uhonorowaniem wychowanków uczelni, którzy osiągnęli znaczącą pozycję w życiu zawodowym, społecznym lub publicznym i odczuwają emocjonalną więź z Alma Mater.
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Kolaż złożony ze zdjęć wszystkich nominowanych z PKNaukowcy oraz studentka z Politechniki Krakowskiej znaleźli się w gronie osób nominowanych w plebiscycie „Osobowość Roku 2020”, organizowanym przez „Gazetę Krakowską”. Swoje głosy na przedstawicieli PK można oddawać do 9 czerwca. 
 
Głosowanie odbywa się w pięciu kategoriach: Nauka, Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Kandydatów do wyróżnień nominuje kapituła redakcji „Gazety Krakowskiej” pod przewodnictwem redaktora naczelnego Jerzego Sułowskiego. Poprzez plebiscyt redakcja chce docenić osoby, które w 2020 r. wyróżniły się działalnością pełną pasji, zaangażowania i chęci pomagania innym, a także przyczyniły się do walki z pandemią i rozwoju Małopolski. 
 
W kategorii Nauka głosowanie będzie prowadzone w jednym etapie w skali całego województwa, natomiast w pozostałych nagrody zostaną najpierw przyznane osobno w miastach i powiatach, a następnie laureaci plebiscytu awansują do wojewódzkiego finału akcji, w którym zostaną przyznane tytuły „Osobowość Roku Małopolski 2020”. Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu rozpoczęło się 14 kwietnia i potrwa do 26 maja br. (do godziny 21.30). Wojewódzki finał wystartuje 31 maja. Głosy będzie można oddawać do 9 czerwca. Tego samego dnia zakończy się także głosowanie w wojewódzkiej kategorii Nauka. Laureaci z Małopolski będą mieli też szansę na zdobycie wyróżnień w skali ogólnopolskiej. W tym roku plebiscyt jest prowadzony jednocześnie we wszystkich województwach. Zwycięzcy z każdego regionu powalczą o tytuły „Osobowość Roku Polski 2020”. 
 
W kategorii Nauka głosować można na przedstawicieli Politechniki Krakowskiej. Są nimi:
 
 • Agnieszka Tkaczyk (studentka Wydziału Mechanicznego)

 • dr inż. Marcin Malec (Wydział Mechaniczny)

 • dr inż. Marcin Morawski (Wydział Mechaniczny)

 • mgr inż. Damian Brewczyński (Wydział Mechaniczny)

 • dr inż. Janusz Pobędza  (Wydział Mechaniczny)

 • dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK (Wydział Mechaniczny)

 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK (Wydział Architektury)

 • dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 
Głosowanie potrwa do 9 czerwca do godz. 21.30. Więcej informacji o nominowanych i możliwość oddania głosu na stronie internetowej „Gazety Krakowskiej”
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych i archiwa prywatne nominowanych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Za kilka miesięcy w stolicy Małopolski odbędzie się wydarzenie, które ma szansę stać się największym w Polsce forum wymiany myśli w dziedzinie mechaniki. W dniach 8-12 września br. Kraków będzie gościł PCM-CMM-2019 – Polski Kongres Mechaniki oraz Międzynarodową Konferencję Metod Komputerowych w Mechanice. Współorganizatorem tych dwóch wydarzeń jest Politechnika Krakowska
 
Logo1 Logo2
 
Kongres jest kontynuacją naukowych spotkań na temat mechaniki, zainicjowanych dwanaście lat temu w Warszawie. W 2011 r. obrady odbywały się w Poznaniu, a w roku 2015 w Gdańsku. Podczas wydarzenia prezentowane są najnowsze badania naukowe we wszystkich dyscyplinach mechaniki klasycznej i kwantowej, mechaniki ciał stałych i płynów, mechaniki obliczeniowej, matematyki stosowanej oraz fizyki, a także mechaniki konstrukcji i inżynierii. Konferencja dotycząca metod komputerowych w mechanice, która będzie odbywała się równolegle z Kongresem, ma już ponad czterdziestoletnią historię. Prezentowane tam zagadnienia dotyczą metod numerycznych i ich zastosowania w problemach mechaniki.
 
W PCM-CMM-2019 weźmie udział wielu wybitnych naukowców z kraju i zagranicy. Wydarzenie organizują m.in.: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza. 
 
Inicjatywie patronuje Europejskie Towarzystwo Metod Komputerowych w Naukach Stosowanych (ECCOMAS). Kongres objęty został patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Więcej informacji o wrześniowych wydarzeniach na stronie internetowej: pcm-cmm2019.com oraz w ogłoszeniu Komitetu Organizacyjnego PCM-CMM-2019.
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Bezpłatne kursy e-learningowe podejmujące zagadnienia związane z Przemysłem 4.0 zostały przygotowane przez ekspertów z Politechniki Krakowskiej we współpracy z partnerami w ramach działalności hub4industry – regionalnego centrum innowacji cyfrowych (Digital Innovation Hub). Dzięki internetowym szkoleniom zainteresowane osoby poszerzą swoją wiedzę m.in. w zakresie druku 3D i technologii przyrostowych oraz akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących stanowiących wsparcie dla produkcji przemysłowej. 
 
Kursy e-learningowe na stronie konsorcjum Krakowski Park Technologiczny, firmy ASTOR oraz T-mobile, a także Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza wraz z ekspertami z BIM Klaster i Instytutu Kościuszki utworzyli hub4industry. Konsorcjum działa w ramach konkursu pn. „Standaryzacja usług hubów innowacji cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W 2019 r. ustanowiony został przez ówczesną minister przedsiębiorczości i technologii Program „Przemysł 4.0”. W jego ramach odbył się konkurs na podstawie którego wyłoniono Huby Innowacji Cyfrowych. 
 
Zadaniem tych punktów wsparcia dla firm przemysłowych jest m.in. prowadzenie działań informacyjno-demonstracyjnych, szkoleniowych oraz doradczych, związanych z transformacją przemysłową. Głównymi obszarami działalności konsorcjów są rozwiązania technologiczne dotyczące: łączności w technologii 5G, algorytmów uczących się (Sztuczna Inteligencja), Internetu Rzeczy (IoT), BIM (Building Information Modelling), chmury obliczeniowej, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistość (AR i VR), automatyki i robotyki, Komputerowo Zintegrowanego Wytwarzania (Computer Integrated Manufacturing), cyberbezpieczeństwa, technologii przyrostowych (druk 3D). Huby pomagają też przedsiębiorstwom w poprawie ich konkurencyjności na rynku, w głównej mierze poprzez pracę nad procesami produkcyjnymi.
 
Krakowski Hub przygotował bogatą ofertę dla przedsiębiorców. Eksperci centrum innowacji przeprowadzają pilotażowe projekty wdrożeniowe (tzw. Proof of Concept), które pomagają zweryfikować planowaną inwestycję przed realnym wdrożeniem oraz diagnozy według metodologii ADMA (Advanced Manufacturing), wskazujące firmom ścieżki rozwoju i podnoszące konkurencyjność na rynku. Firmy, które biorą udział w eksperckim scanningu ADMA mogą uzyskać status Factory of the Future (Fabryki Przyszłości). Krakowski DIH oferuje również szkolenia w formie webinarów, warsztatów, meetup-ów oraz e-learningowej Akademii hub4industry. W tym obszarze działalności centrum, swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem dzielą się m.in. pracownicy Politechniki Krakowskiej. – Jednym z naszych zadań jest koordynacja i przygotowanie kursów e-learningowych z zakresu druku 3D, metrologii współrzędnościowej i inżynierii rekonstrukcyjnej. Wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy i studenci mogą z nich skorzystać w dowolnej chwili za pośrednictwem strony internetowej: hub4industry.pl/akademia – mówi dr inż. Dominik Wyszyński z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
 
Tematy kursów przygotowanych przez konsorcjum hub4industry to: „Wprowadzenie do Przemysłu 4.0. Specjalizacja wprowadzająca do Przemysłu 4.0”, „Building Information Modeling (BIM). Specjalizacja wprowadzająca do technologii BIM”, „Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT). Specjalizacja wprowadzająca do technologii IoT”, „Druk 3D i technologie przyrostowe. Specjalizacja wprowadzająca do technologii przyrostowych”, „Laboratoria badawcze. Specjalizacja wprowadzająca do tematyki laboratoriów badawczych i wzorcujących jako wsparcia produkcji”. 
 
Jedną z najbardziej popularnych technologii Przemysłu 4.0 jest technologia druku 3D. Kurs poświęcony tej tematyce został przygotowany przez dr. inż. Marcina Grabowskiego z Wydziału Mechanicznego PK. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami wytwarzania przyrostowego oraz omówienie możliwości ich wykorzystania w różnych branżach przemysłu. Z kolei kurs opracowany przez dr inż. Danutę Owczarek (Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego PK) polecany jest wszystkim zainteresowanym tematyką badań i wzorcowania, a szczególnie firmom, które już korzystają z usług laboratoriów badawczych i wzorcujących w celu zapewnienia odpowiedniej jakości produkcji oraz tych, które zamierzają uruchomić własną jednostkę. Warto wspomnieć, że w Polsce realizowany jest projekt, któremu lideruje Politechnika Krakowska, mający na celu utworzenie Narodowej Sieć Metrologii Współrzędnościowej
 
Strona internetowa krakowskiego Digital Innovation Hub: hub4industry.pl
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Krzysztof Pszczółka – wiceprzewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej i prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego PK – został uhonorowany nagrodą Studencki Nobel, przyznawaną przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Gala konkursu odbyła się 31 maja br. w Warszawie. Uczestniczył w niej wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller. 
 
KPW 10. edycji Studenckiego Nobla, NZS nagrodziło ośmioro studentów w kategoriach: Medycyna i Farmacja, IT, Działacz, Nauki Przyrodnicze i energetyka, Sztuka, Nauki Społeczno-ekonomiczne, Fizyka i Astronomia.
 
Celem konkursu, który odbywa się od 2009 r., jest wyróżnienie najlepszych polskich studentów i umożliwienie najzdolniejszym wykorzystania ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową i działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. W konkursie mogą brać udział zarówno studenci uczelni publicznych, jak i niepublicznych.
 
Krzysztof Pszczółka (na zdjęciu obok / fot. Jan Zych), student technologii chemicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej zdobył Studenckiego Nobla w kategorii Działacz, m.in. za swoją pracę na rzecz AZS PK, a także Forum Uczelni Technicznych. 
 
Krzysztof Pszczółka z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Krakowskiej związany jest od 2014 r., początkowo jako zawodnik sekcji lekkoatletycznej. W czerwcu 2015 r. został wiceprezesem ds. organizacyjnych AZS PK. Od 28 kwietnia 2016 r. pełnił obowiązki prezesa AZS PK, a od czerwca 2017 r. jest prezesem KU AZS PK. Zdobywca Studenckiego Nobla jest także wiceprzewodniczącym Parlamentu Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej oraz przewodniczącym zespołu ds. dydaktycznych SSPK. Ponadto pełni funkcję członka Prezydium ds. Dydaktyki i Jakości Forum Uczelni Technicznych – organizacji, której celem jest rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami uczelni technicznych, a ponadto wspieranie ich działania oraz rozwoju.
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
9 kwietnia odbył się I etap IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”, którego organizatorem jest Politechnika Krakowska. Do finału zakwalifikowało się dziesięcioro najlepszych uczestników – pięcioro uczniów i pięcioro studentów. Teraz przed nimi finałowy II etap, zaplanowany na 23 kwietnia. Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, po raz pierwszy w historii konkursu, finał zostanie przeprowadzony zdalnie. 
 
Zainteresowanie tegoroczną edycją było bardzo duże, o czym świadczy ilość zgłoszeń oraz liczba uczestników I etapu. Tradycyjnie, do konkursu na temat patrona Politechniki Krakowskiej mogli zgłaszać się uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci. Rejestracja za pośrednictwem strony internetowej (kosciuszko.pk.edu.pl) trwała od 26 lutego do 22 marca. 
 
Najlepsi w I etapie konkursowych zmagań okazali się: 
 
 
UCZNIOWIE
 
 • Karolina Krańska (VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie)Plakat konkursu Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz
 
 • Aleksandra Krakowska (III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie)
 
 • Adrian Mazik (Zespół Szkół w Krzepicach)
 
 • Marcel Tomalski (II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim)
 
 • Błażej Koziełek (I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim)
 
 
STUDENCI
 
 • Dominik Ryś (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
 
 • Paweł Zyglewski (Politechnika Gdańska)
 
 • Mateusz Słupiński (Uniwersytet Szczeciński)
 
 • Piotr Tomasik (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 
 • Kamil Wiatr (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w II etapie konkursu. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Troje najlepszych uczniów otrzyma też dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej.
 
Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, finał konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” odbędzie się zdalnie w formie testu on-line. Zgodnie z Regulaminem (par. 8), uczestnicy II etapu odpowiedzą na 30 pytań zamkniętych w wyznaczonym czasie, który wynosi 15 minut. Na ostateczny wynik złożą się punkty uzyskane za poprawne odpowiedzi (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź), a także punkty za niewykorzystany czas (0,5 punktu za każdą pełną minutę niewykorzystanego czasu). W wypadku równej liczby punktów uzyskanej przez kilku uczestników decydować będzie dokładny czas udzielenia odpowiedzi. Im krótszy, tym wyższa pozycja w rankingu.
 
Szczegóły związane z konkursem „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” znajdują się na stronie internetowej: kosciuszko.pk.edu.pl
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
Przemysław Luty i Krystian Leski, studenci II stopnia studiów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, zostali laureatami szóstej edycji programu stypendialnego Grupy Azoty S.A. W poniedziałek, 3 czerwca br., w Willi Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie nagrodę wręczyli laureatom wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty S.A Witold Szczypiński oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior. Nagrodzeni studenci otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, gwarancję zatrudnienia w Grupie Azoty oraz możliwość uczestniczenia w projektach opartych na współpracy środowiska nauki z przemysłem.  
 
Grupa Azoty S.A od wielu  lat współpracuje z Politechniką Krakowską, realizując wspólne przedsięwzięcia  naukowo-badawcze i edukacyjne. W 2014 r. ustanowiła program stypendialny dedykowany studentom PK, którzy osiągają sukcesy naukowe w dziedzinach odpowiadających profilowi działalności firmy: chemii, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej. Obaj tegoroczni laureaci są absolwentami studiów I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa (specjalność: inżynieria procesów technologicznych), ich prace dyplomowe, łączące teorię naukową z praktyką przemysłową, zostały wysoko ocenione. Obecnie kontynuują kształcenie na studiach magisterskich, są aktywnymi działaczami kół naukowych na PK, mają też na koncie pierwsze publikacje naukowe. – Stypendium Grupy Azoty to dla nas duże wyróżnienie, tym bardziej cenne, że wiążemy swoją przyszłość z branżą chemiczną – mówił podczas uroczystości Krystian Leski. – Dołożymy wszelkich starań, by utrzymać wysoki poziom w nauce i rozwijać się też poza programem kształcenia, zwłaszcza poprzez działalność w kole naukowym – dodawał Przemysław Luty. 
 
Azoty
 
Wagę współpracy przemysłu ze środowiskiem naukowym, także w kształceniu wysokokwalifikowanych kadr inżynierskich, podkreślał w poniedziałek w Tarnowie wiceprezes Grupy Azoty Witold Szczypiński. – W tym obszarze nasze relacje z Politechniką Krakowską są najmocniejsze i mają już programowy charakter. Liczymy na rozwój dotychczasowej współpracy oraz nowe wspólne inicjatywy – podkreślił. Jak dodawał, Grupa Azoty szczególnie zainteresowana jest kształceniem specjalistów, którzy będą umieli samodzielnie formułować cele badawcze i organizować procesy badawczo-rozwojowe, bazując na analizie rynku i szerokim dostępie do infrastruktury laboratoryjnej .
 
Rektor PK prof. Jan Kazior zadeklarował zacieśnienie współpracy z Grupą Azoty, zarówno w obszarze badań, jak i kształcenia. – Bardzo pielęgnujemy kontakty z partnerami przemysłowymi, chcemy odpowiadać na ich potrzeby. Współpracę z Grupą Azoty cenimy sobie szczególnie, przynosi ona duże korzyści naszym pracownikom i studentom. W obszarze kształcenia jesteśmy gotowi na jeszcze większą elastyczność i dopasowanie form i programu edukacji do potrzeb firmy i pracy na konkretnych stanowiskach. Chcemy, aby przez zindywidualizowany program kształcenia przygotowywać samodzielnych specjalistów z oczekiwanymi przez pracodawcę umiejętnościami – zapowiedział rektor PK.
 
Podczas uroczystości w Tarnowie Politechnikę Krakowską reprezentowali także przedstawiciele Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej: dziekan prof. Dariusz Bogdał, prodziekan dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. Włodzimierz Ciesielczyk oraz dr inż. Otmar Vogt.
 
Tarnw1 Tarnw2 Tarnw3 Tarnw4
Tarnw5 Tarnw6 Tarnw7 Tarnw8
 
Grupa Azoty S.A jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Azoty, jednej z najważniejszych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Specjalizuje się w działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie nawozów mineralnych, tworzyw konstrukcyjnych i surowców do ich wytwarzania oraz innych chemikaliów. Program stypendialny Grupy Azoty S.A dla studentów Politechniki Krakowskiej jest elementem zawartego w 2010 r. porozumienia o współpracy pomiędzy firmą a uczelnią. W jego ramach na PK organizowane jest także seminarium „Technologia Źródłem Biznesu”, prowadzone przez ekspertów Grupy, realizowane są programy praktyk oraz stażów studenckich i doktoranckich, powstają prace inżynierskie i magisterskie na potrzeby firmy. 
 
 (ms)
 
 
Na zdjęciach, 1) laureaci stypendium Grupy Azoty, Krystian Leski i Przemysław Luty w towarzystwie wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego Grupy Azoty S.A Witolda Szczypińskiego (po lewej) oraz rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora; 2) wręczenie studentom PK stypendium Grupy Azoty, Willa Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Małopolskie Centrum Budownictwo Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej otrzymało akredytację „ośrodka innowacji”, która przyznawana jest przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Na ministerialnej liście znalazło się w sumie 41 podmiotów, w tym Krakowski Park Technologiczny i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.   
 
„Ośrodki innowacji” to podmioty zajmujące się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym. W ramach „ośrodków innowacji” wyróżniono – ze względu na sposób i zakres funkcjonowania – instytucje wsparcia, a więc: parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki; inkubatory technologiczne; centra transferu technologii; centra innowacji; huby innowacji cyfrowych. Status „ośrodka innowacji” nadaje minister właściwy w sprawach gospodarki na wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne.
 
Ministerialna akredytacja dla Małopolskiego Centrum Budownictwo Energooszczędnego została przyznana do 2023 r. Jednostka Politechniki Krakowskiej należy do grupy akredytowanych „centrów innowacji” (CI), czyli ośrodków, które świadczą klientom wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Adresatem kompleksowych usług proinnowacyjnych są najczęściej już działające przedsiębiorstwa lub firmy technologiczne, które potrzebują merytorycznego wsparcia dla realizowanej przez siebie działalności innowacyjnej. Wsparcie to może przyjmować postać: usług proinnowacyjnych, w tym transferu i wdrażania innowacyjnych rozwiązań; usług wspierających efektywne wdrażanie innowacji, w tym ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, doradztwo technologiczne, finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne; kojarzenia przedsiębiorców z pracownikami naukowymi, m.in. poprzez kontakty z CI, z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz z właścicielami technologii i know-how; usług wspierających przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków finansowych i partnerów niezbędnych do realizowania ich aktywności innowacyjnej.
 
Logo Małopolskiego Centrum Budownictwo EnergooszczędnegoMałopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego działa od 2013 r. jako jednostka pozawydziałowa Politechniki Krakowskiej. Centrum propaguje ideę budownictwa niemal zeroenergetycznego, prowadząc aktywne działania w zakresie przemian budownictwa w Polsce. Jednostka kieruje swoją ofertę w szczególności do producentów materiałów budowlanych, deweloperów i architektów, a także wszystkich firm, które chcą ograniczyć zużycie energii. MCBE proponuje wykonanie audytów energetycznych budynków, świadectw charakterystyki energetycznej i symulacji energetycznych budynków. Ponadto eksperci MCBE zajmują się doradztwem energetycznym, pomiarami termowizyjnymi, specjalistycznymi obliczeniami oraz weryfikacją dokumentacji projektowej. Przygotowują też badania: szczelności powietrznej budynków, komfortu cieplnego pomieszczeń, jakości powietrza wewnętrznego VOC, współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych. Dyrektorem Centrum jest dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak.
 
Eksperci MCBE oferują swoim klientom Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego – pierwszy opracowany w Polsce dokument potwierdzający spełnienie warunków wymaganych przy projektowaniu i wykonaniu budynków energooszczędnych, zgodnych z kryteriami niemal zerowego zapotrzebowania na energię według dyrektyw UE. Certyfikat powstał w wyniku współpracy MCBE z Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK, Narodową Agencją Poszanowania Energii i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Proces certyfikacji jest złożony i polega na weryfikacji projektu architektonicznego (doradztwo projektowe, sprawdzenie najważniejszych parametrów, np. współczynnika przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych), a także przeprowadzeniu badań i pomiarów w istniejącym budynku (termowizja, badanie szczelności, mikroklimatu i jakości powietrza wewnętrznego).
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

KonferencjaITSPK2019Światowi eksperci w dziedzinie inteligentnego transportu od jutra do piątku będą obradować pod Wawelem (5-7 czerwca, Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” PK, ul. Warszawska 24). Na Politechnice Krakowskiej rozpoczyna się 6. Międzynarodowa Konferencja nt. Modeli i Technologii dla  Inteligentnych Systemów Transportowych. Weźmie w niej udział 120 specjalistów z 52 ośrodków naukowych świata. Wygłoszonych zostanie ponad 100 referatów, przygotowanych przez 350 autorów z 24 krajów. Będzie okazja do porównania doświadczeń autorów systemów zarządzania ruchem w Turynie, Londynie, Pekinie i ... Krakowie. Eksperci spotkają się  w bezpośredniej debacie podczas czwartkowej sesji panelowej pod patronatem prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.

 

– Konferencja, której gospodarzem jesteśmy, ma już rozpoznawalną w świecie markę. Co 2 lata skupia najważniejsze światowe ośrodki i nazwiska zajmujące się inteligentnymi systemami transportowymi (ITS). Konferencja łączy środowisko naukowców zajmujących się tą tematyką ze środowiskiem inżynierów systemów transportowych. Naukowcy z czołowych uniwersytetów proponują tu dla nowoczesnych systemów ITS nowatorskie modele ich wykorzystania – zapowiada dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK, współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji.

 

Dzisiejsze inteligentne systemy transportowe różnią się diametralnie od prostych sygnalizacji świetlnych. Czujniki i kamery na skrzyżowaniach optymalizują przejazd pojazdów, realizują priorytety dla pojazdów uprzywilejowanych, autobusów i tramwajów, widzą i przewidują. Lokalne sterowniki na skrzyżowaniach łączą się w systemy – centra zarządzania ruchem, które widzą całe miasto, jego obraz tworzony jest także na podstawie systemów detekcji (bluetooth, telefony komórkowe). – Taki obraz skutecznie może wykorzystać jedynie potężne narzędzie zarządzania, w którym matematyka i optymalizacja są tak zaawansowane, że nazywa się je inteligentnym systemem. System taki w ciągu kilku sekund pobiera dane ze wszystkich czujników w mieście, maluje obraz ruchu, zatłoczeń i problemów, przewiduje czynnik ludzki i dobiera optymalne rozwiązanie – wyjaśnia dr inż. Rafał Kucharski, ekspert PK z Komitetu Organizacyjnego konferencji.

 

Branża inteligentnego zarządzania ruchem, już dziś przeżywająca dynamiczny rozwój, ma przed sobą prawdziwą rewolucję. – Mamy ogromne zbiory danych – ścieżki miliardów podróży z Google, Uber, itp., czasy przejazdu, zapisy z rowerów miejskich, ślady GSM. Umiemy je pobierać i przetwarzać, coraz lepiej wykorzystujemy do analiz i wnioskowania, przewidywania i optymalizacji. To pozwala na znacznie lepsze zarządzanie systemami transportowymi w czasie rzeczywistym, szczególnie w sytuacjach niespodziewanych awarii, wypadków itp. Ale przed nami dwie rewolucje, które naukowcy przewidują i będą o nich dyskutować na konferencji w Krakowie – mówi Rafał Kucharski i wyjaśnia: – Do pierwszej przyczynią się pojazdy autonomiczne – błędnie wykorzystane i włączone w system zmienią jedynie korki zwykłych pojazdów w korki pojazdów autonomicznych czy elektrycznych. Na naszej konferencji mamy ponad 15 wystąpień dotyczących pojazdów autonomicznych. Drugi impuls do rewolucji to dynamika rozwoju usług transportowych takich jak Uber. Na pierwszy rzut oka to po prostu taksówka, ale już plany rozwoju,  w tym tzw. Uber Pool  (kilka osób w taksówce jadących w podobnych kierunkach), to już rewolucja – z jednej strony szansa na zmniejszenie udziału pojazdów (zamiast 1000 pojazdów w Alejach w korku możemy mieć 400 autonomicznych taksówek), z drugiej zagrożenie dla transportu publicznego. To wymaga wizjonerskiego obrazu systemu, do którego przybliży nas podczas konferencji na Politechnice ponad 10 referatów na ten właśnie temat (Mobility as a Service).

 

Wśród najciekawszych tematów wystąpień na krakowskiej konferencji pojawią się takie jak: optymalizacja przewozów typu Uber i integracja z transportem publicznym, autobusy i pojazdy autonomiczne, duże zbiory danych (big-data), wpływ pojazdów autonomicznych na korki na autostradach, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe wykorzystane do zmniejszania korków, przewidywanie zatłoczenia w komunikacji zbiorowej, inteligentne znaki drogowe, model optymalizacji rozkładu jazdy w Krakowie.

 

W konferencji uczestniczyć będą światowe autorytety branży ITS, m.in: Guido Gentile – twórca systemu PTV Optima zarządzania ruchem m.in. w Turynie, Pekinie, Londynie; Fransceco Viti – ekspert Komisji Europejskiej, twórca prężnego ośrodka naukowego w Luksemburgu; Constantinos Antonious – ekspert w analizie danych z systemów transportowych, autor ponad 300 publikacji naukowych, profesor w Monachium (doktorat uzyskał na MIT); Josep Perarnau – jeden z autorów oprogramowania Aimsun Live do modelowania ruchu drogowego w czasie rzeczywistym; Łukasz Gryga – Miejski Inżynier Ruchu, autor sukcesu krakowskiego systemu ITS; Jacek Oskarbski – twórca największego systemu ITS w Polsce TRISTAR oraz Paweł Gora – twórca sztucznej inteligencji do zarządzania systemami transportowymi (Uniwerstytet Warszawski). Honorowym przewodniczącym konferencji został prof. Moshe Ben-Akiva, niekwestionowany autorytet w dziedzinie inżynierii systemów transportowych z Massachusetts Instytut of Technology (MIT).

 

Podczas trzech dni obrad od rana (o g. 9) do popołudnia odbywać się będą sesje równoległe oraz w każdym dniu jedno wspólne wydarzenie. W czwartek 6 czerwca w g. 9-10.30 będzie to dyskusja panelowa pod patronatem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego – starcie teoretyków i praktyków inteligentnych systemów transportowych z udziałem 6 dyskutantów, w tym prof. Andrzeja Szaraty z Politechniki Krakowskiej i Łukasza Grygi, dyrektora Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.

 

Otwarcie konferencji w środę 5 czerwca o godz. 9 w Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24).

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Stworzona na Politechnice Krakowskiej innowacyjna koncepcja wagonów sypialnych, uwzględniająca zwiększony komfort i bezpieczeństwo podróży na trasach długodystansowych, została doceniona w konkursie „Projekty wzornicze nowych pociągów klasy Intercity oraz koncepcje usług świadczonych w czasie podróży”, zorganizowanym wspólnie przez firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i PKP Intercity S.A. Autorem nagrodzonego rozwiązania będącego także projektem inżynierskim jest Piotr Cebula, absolwent inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK. 
 
Koncepcja wagonu sypialnego autorstwa absolwenta PK Koncepcja wagonu sypialnego autorstwa absolwenta PK
 
Głównym celem wspólnego przedsięwzięcia PESA Bydgoszcz i PKP Intercity, skierowanego do młodych projektantów, było wyłonienie najlepszych pomysłów ze szczególnym uwzględnieniem poziomu innowacyjności, kompleksowości opracowania oraz możliwości wdrożenia przy realizacji „Programu budowania potrzeb i doświadczeń użytkowników w pociągach Intercity”.
 
Konkursowa rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach. Pierwsza pn. „Podróż pociągiem dziś i jutro” dotyczyła zmian i nowych trendów kształtujących podróż, a także redefinicji obecnego standardu i nowych funkcjonalności na pokładzie pojazdów wysokiej prędkości lub pojazdów typu double deck. W drugiej kategorii „Praca, jedzenie, zabawa i odpoczynek w podróży”, uczestnicy musieli przedstawić nową formułę wybranej aktywności i innowacyjnej usługi usprawniającej podróż oraz kształtującej pozytywne doświadczenia pasażerów. Trzecia kategoria „Dostępność i bezpieczeństwo” zachęcała do odpowiedzi na pytania: jak organizować przestrzeń i usługi uniwersalne, w tym dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych (m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, kobiety w ciąży i z małymi dziećmi), jak sprawnie, komfortowo i bezpiecznie transportować różne typy rowerów oraz jak w przyszłości zapewnić odpowiedni poziom ochrony antywirusowej? Kategoria czwarta „Komunikacja wizualna” obejmowała identyfikację graficzną nowych usług, zintegrowane systemy informacji pasażerskiej w pociągach dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, kolorystykę wnętrz i identyfikację poszczególnych stref w pojazdach szynowych. 
 Piotr Cebula
Koncepcja wagonu sypialnego autorstwa absolwenta PKLaureaci zostali wybrani przez interdyscyplinarne jury w skład którego weszli przedstawicieli dwóch firm organizujących konkurs. PESA Bydgoszcz przyznała trzy równorzędne nagrody, a jednym ze zwycięzców (kategoria „Podróż pociągiem dziś i jutro”) został absolwent Politechniki Krakowskiej, inż. Piotr Cebula. Jury doceniło jego projekt pt. „Koncepcja wagonu sypialnego”. – Moim celem było opracowanie nowej koncepcji wagonów sypialnych, tak, by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo podróży na trasach długodystansowych. Sam sporo podróżuję koleją, zauważam problemy obecnych rozwiązań stosowanych w Polsce i stąd chęć zaprojektowania lepszego i wygodniejszego wagonu, który mógłby znaleźć zastosowanie w przyszłości – tłumaczy autor projektu z Politechniki Krakowskiej. 
 
Projekt autorstwa Piotra Cebuli wyróżnia ułożenie miejsc sypialnych równolegle do osi wzdłużnej pojazdu. Taki układ pozwoli zapewnić większą przestrzeń pasażerom, a także lepszy niż obecnie system przechowywania bagażu. Inspiracji do swojej pracy Piotr Cebula szukał w popularnych w Japonii hotelach kapsułowych. Wszystko po to, aby zwiększyć wśród podróżnych poczucie prywatności. 
 
Zdobycie tytułu laureata w konkursie organizowanym przez PKP Intercity i PESA Bydgoszcz jest dla mnie niezwykle ważne. Cieszę się, że w ten sposób została doceniona moja praca inżynierska. Do wyboru tematu zachęciły mnie zajęcia z projektowania pojazdów szynowych prowadzone przez mgr. Macieja Górowskiego z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego – mówi Piotr Cebula.  
 
Inż. Piotr Cebula jest absolwentem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Jak sam wspomina, szczególnie zadowolony jest ze zrealizowanego w trakcie studiów projektu koncepcyjnego „Niezbędnik Cukrzyka”, a także nagród zdobytych w konkursach „NOWA Butelka Napojowa” i „Projektuj z FAKRO – nowa linia klamek okiennych”. Oprócz designu i nowych technologii, pasją Piotra jest sport.
 
(bk)
 
Na zdjęciu, inż. Piotr Cebula / fot. archiwum prywatne
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Po Dniach: Chemika, Lądowca i Wody, pora na Dzień Mechanika. W środę 5 czerwca br. na kampusie przy al. Jana Pawła 37 odbędzie się święto największego wydziału Politechniki Krakowskiej. Uroczyste otwarcie wydarzenia o godz. 10.00.
 
Dzie Mechanika
 
Tradycyjnie, podczas Dnia Mechanika będzie można spróbować swoich sił na gokartowym torze wyścigowym. Nie zabraknie też innych dyscyplin sportowych – zawodów piłki nożnej i siatkówki. Dla fanów mocnych wrażeń, Samorząd Studencki z Wydziału Mechanicznego przygotował Eurobungee, ściankę wspinaczkową oraz turniej BumperBall. O godz. 11.00 organizatorzy zaplanowali Mechaniczną Grę Terenową.
 
Nowością w tym roku będzie quiz wydziałowy, który zostanie przeprowadzony w sali A437 na kampusie PK w Czyżynach. 
 
Wszystkie szczegóły dotyczące Dnia Mechanika znajdują się na Facebook’u
 (bk)
 
 
 
{fastsocialshare}

KOMUNIKAT NR 5


REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 9 kwietnia 2021 r.


znak R.0201.54.2021

 

w sprawie organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej w okresie od 10 do 18 kwietnia 2021 r.

 

 

1. W związku z sytuacją epidemiczną, w okresie od 10 do 18 kwietnia 2021 r.:

1) poleca się zlecanie pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi świadczenie pracy zdalnej, we wszystkich przypadkach, gdy ich obecność na terenie uczelni nie jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania PK. Polecanie pracy zdalnej odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r.,

 

2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej świadczą ją w godzinach od 8.00 do 14.00., z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym:

a) ograniczenia wszelkich kontaktów osobistych do absolutnego minimum, na rzecz załatwiania spraw zdalnie: przy pomocy poczty elektronicznej, telefonów i innych dostępnych narzędzi,
b) stosowania się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki.


3) wszelkie zebrania, spotkania, narady, posiedzenia odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość,


4) ogranicza się dostęp na teren i do budynków PK dla osób niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami PK. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków uczelni.

 


2. W pozostałym zakresie Politechnika Krakowska funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r. oraz Zarządzenie nr 17 z dnia 2 lutego 2021 r.

 


R E K T O R

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

W dniach 23-26 maja br. Łódź była gospodarzem Akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce – największej studenckiej imprezy sportowej, w której udział wzięło ponad 1300 zawodniczek i zawodników. Nie mogło wśród nich zabraknąć sportowców z Politechniki Krakowskiej.
 
Uczelnię reprezentowała liczna grupa 10 pań, 23 panów, a także startujące w zawodach trenerki z Centrum Sportu i Rekreacji PK Iwona Zięba i Agnieszka Słupska. Drużyna mężczyzn w politechnicznych barwach zajęła w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski historyczne siódme miejsce. Lekkoatleci z PK przywieźli też trzy medale: 
amp1 amp2 amp3 amp4
 
Z Łodzi przywozimy więcej sukcesów, niż na to wskazywały statystyki z poprzednich lat, co pokazuje, że warto w naszych sportowców inwestować – mówi Krzysztof Pszczółka, kapitan zespołu lekkoatletów oraz prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Krakowskiej
 
W Akademickich Mistrzostwach Polski w Łodzi, które w tym roku połączono z klubowymi Mistrzostwami Polski AZS, wzięli udział reprezentanci 84 uczelni. 
 
 
(bk)
 
Na zdjęciach, reprezentanci PK na Akademickich Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce (maj 2019 r.) / fot. Paweł Szmit
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Politechnika Krakowska znalazła się wśród dwunastu polskich uczelni, które otrzymały akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem inicjatywy jest wyłonienie jednostek gwarantujących swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów języka polskiego.
 
K1 logo dopuszcz wers podstawowa PL RGB 02 
 
Uzyskanie akredytacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej warunkowane jest realizacją poszczególnych typów kursów NAWA: Kursu Przygotowawczego NAWA, Letniego kursu NAWA, Zdalnego letniego kursu NAWA, Letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców, Zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców. Oprócz Politechniki Krakowskiej i jej Międzynarodowego Centrum Kształcenia, akredytację otrzymały: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytet Rzeszowski. 
 
Z wymienionych szkół wyższych, najwięcej – 10 – realizuje Kurs Przygotowawczy NAWA, a 9 – Letni Kurs NAWA. Uzyskana akredytacja upoważnia do udziału w programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację kursów w latach 2021–2023. Nabory na organizację i realizację poszczególnych kursów będą ogłaszane cyklicznie, zgodnie z ogłoszeniami poszczególnych programów.
 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej zostało utworzone w 1985 r. jako Ośrodek Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się. W roku 2002 Ośrodek przekształcono w Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych. Od 2007 r. nosi obecną nazwę. 
 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK prowadzi kursy przygotowawcze do studiów technicznych, architektonicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych, na wszystkich poziomach kształcenia. Przygotowuje studentów z zagranicy do studiów polskojęzycznych i anglojęzycznych. MCK jest jedną z kilku renomowanych jednostek, do których kierowani są stypendyści NAWA. Każdego roku kursy przygotowawcze podejmuje tu około 150 cudzoziemców, z czego większość stanowią stypendyści Rządu RP. Międzynarodowe Centrum Kształcenia prowadzi też własny nabór zagranicznych kandydatów na studia w Polsce. Po ukończeniu kursów przygotowawczych, absolwenci MCK PK podejmują studia na PK lub innych wiodących uczelniach.
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
Jakub Jedynak i Radosław Domżoł zostali zwycięzcami konkursu organizowanego przez firmę Renault – „Renault Easy City. Design the Future”. Studenci Wydziału Architektury PK zaprojektowali sieć centrów przesiadkowych wykorzystujących pojazd Renault EZ-GO do transportu ostatniej mili. Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się 5 czerwca br. w Warszawie. 
 
Konkurs „Renault Easy City. Design the Future” był adresowany do uczestników indywidualnych oraz grup uczestników zainteresowanych ochroną środowiska, rozwojem urbanistyki, mobilności zrównoważonej, motoryzacji i architektury, w szczególności do architektów, projektantów, aktywistów i badaczy miejskich, studentów wydziałów twórczych oraz studiów miejskich.
 
Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu miejsca przesiadkowego z infrastrukturą dla elektrycznego, współdzielonego pojazdu autonomicznego Renault EZ-GO. Budowa takich szybkich centrów może być sposobem na rozwiązanie wielu współczesnych problemów związanych z mobilnością w polskich miastach.
1. miejsce Jakub Jedynak Radosaw Domo
 
 
Zwycięski projekt studentów Politechniki Krakowskiej zakłada stworzenie sieci centrów przesiadkowych rozmieszczonych w odpowiednich odległościach, w oparciu o gęstość zaludnienia. Transport tzw. ostatniej mili miałby się odbywać z wykorzystaniem autonomicznych, współdzielonych pojazdów Renault EZ-GO, a komunikacja między centrami przesiadkowymi za pośrednictwem tradycyjnego transportu zbiorowego. 
 
Pojazdy zostały umieszczone na różnych poziomach, żeby wyeliminować przecinanie się dróg środków transportu wewnątrz obiektu. W projekcie autorstwa Jakuba Jedynaka i Radosława Domżoła znalazły się również sklep, kawiarnia, miejsce integracji, przechowalnia bagażu i warsztat rowerowy, a na dostępnym dla użytkowników zadaszeniu centrum – obiekty sportowe i zieleń rekreacyjna. – Wartością tego projektu jest to, że traktuje miasto jako krajobraz. Przestrzeń parkingowa i miejsce przechowywania samochodów współdzielonych zostało powiązane z formą terenową i dzięki temu tak ją ukształtowano, że nie ma tam schodów i trudnych do pokonania przez pieszych różnic terenu. Wszystko jest organicznie ze sobą połączone. Piesi, współdzielone pojazdy i transport publiczny są traktowani jako równorzędni uczestnicy miejskiej wspólnoty – mówi Małgorzata Kuciewicz, jurorka konkursu.
 
Zwycięzcy z Politechniki otrzymali nagrodę w wysokości 20 tys. złotych. 
 
Zwycizcy konkursu w rodku przewodniczcy jury Vincent Carr Dyrektor Generalny Terytorium East Renault Timothy Manuel Jakub Jedynak i Radosław Domżoł są studentami architektury na studiach II stopnia na PK. Pasją Jakuba Jedynaka jest architektura i motoryzacja. Od wielu lat interesuje go problem połączenia urbanistyki i miejskiego życia z szeroko pojętym transportem. Radosław Domżoł łączy studia z pracą w jednym z krakowskich biur projektowych. Uczestniczył w wymianie studenckiej z Uniwersytetem Technologii i Ekonomii (BME) w Budapeszcie. 
 
Drugie miejsce w konkursie „Renault Easy City. Design the Future” zajęli Wiktor Szulfer, Julia Kazimierska i Olek Kępiński – studenci wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – za koncepcję systemu „Ez Puls”. Trzecie miejsce zdobyli Jan Heymer (absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej) i Wacław Marat (absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie). W swojej pracy konkursowej przedstawili koncepcję miejsca przesiadkowego zainspirowaną strukturami tworzonymi przez bobry. 
 
Laureatów konkursu wyłoniło jury, któremu przewodniczył Vincent Carré (od 2017 r. zarządza Electric Cars, Connected Cars i New Mobilities we Francji, wcześniej m.in. szef Grupy Renault w Belgii). W skład gremium weszli: Wojciech Drzewiecki, Radosław Gajda, Krzysztof Herman, Małgorzata Kuciewicz, Iga Mościchowska i Agata Szczech. 
 
Z okazji uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 5 czerwca br., samochód Renault EZ-GO koncepcyjny po raz pierwszy przyjechał do Polski. Pojazd można było zobaczyć na Placu Defilad, odbyły się również pokazowe przejazdy. Renault EZ-GO to pierwszy współdzielony pojazd autonomiczny o napędzie elektrycznym zaprojektowany do indywidualnego przewozu lub transportu małych grup. Umożliwia on wyruszenie w drogę ze stacji wynajmu lub z miejsca zgeolokalizowanego przez aplikację. Dzięki temu zachowuje wszystkie zalety aut elektrycznych, ale dodatkowo pozwala kierowcy na odpoczynek w czasie jazdy, a także może być wykorzystywany przez osoby, które nie potrafią prowadzić samochodu. 
 
EZ-GO jest alternatywą dla prywatnych samochodów oraz dla zbiorowego transportu publicznego, metra lub autobusu, ponieważ łączy w sobie elastyczność i komfort transportu indywidualnego ze skutecznością i bezpieczeństwem transportu publicznego. Ogłoszeniu zwycięzców konkursu „Renault Easy City. Design the Future” towarzyszył także panel dyskusyjny na temat nowego modelu mobilności miejskiej.
 
Więcej informacji na stronie renaulteasycity.pl
 
 (bk)
 
 
 
Na zdjęciach, 1) zwycięski projekt Jakuba Jedynaka i Radosława Domżoła; 2) zdobywcy pierwszego miejsca, Jakub Jedynak i Radosław Domżoł w towarzystwie przewodniczącego jury Vincenta Carré i dyrektora generalnego Terytorium East Renault Timothy'ego Manuela, w tle Renault EZ-GO / fot. Renault Polska, Constans PR
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Twórca szachów diagonalnych – dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej – zajął 2. miejsce (kategoria Najlepsze rozwiązanie jakościowe) w Rankingu Polskiego Radia „Innowacje 2021”. Laureatów ogłoszono w piątek 26 marca. 
 
Prof. Zbigniew Kokosiński i jego diagonalne szachyKapituła Rankingu przyznała nagrody w czterech kategoriach: Najlepsze rozwiązanie jakościowe, Najlepsze rozwiązanie ekologiczne, Najlepsze rozwiązanie społeczne, Najlepsze rozwiązanie usługowe. Przedsięwzięcie organizowane przez Polskie Radio służy promowaniu nowatorskich projektów, produktów, a także usług opracowanych przez polskie firmy. 
 
Laureaci każdej z kategorii zostali ogłoszeni w trakcie specjalnego wydania audycji ekonomicznej „Winien i ma” emitowanej na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia. 
 
Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK (kierownik Katedry Automatyki i Informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) zajął 2. miejsce ex aequo z firmą Samurai Labs sp. z o. o. w kategorii Najlepsze rozwiązanie jakościowe. Uczony z Politechniki został doceniony za świeże spojrzenie na królewską grę. Stworzył jej zupełnie nową odmianę – szachy diagonalne. 
 
Pomysł autorstwa prof. Kokosińskiego pozwala na stosowanie wszystkich reguł znanych z szachów klasycznych. Twórca jednak podkreśla, że nie da się wygrać partii w kilku posunięciach, jak to bywa czasem w szachach tradycyjnych, gdy trafimy na słabego przeciwnika. Co ważne, w tym wariancie nie trzeba inwestować w nową szachownicę. Do gry wystarczy klasyczna szachownica 64-polowa. Należy ją tylko obrócić — w stosunku do standardowego ustawienia — o kąt minus 45 stopni. 
 
Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK, który zajmuje się na co dzień zaawansowanymi problemami informatycznymi, takimi jak generacja obiektów kombinatorycznych, równoległe procesory i algorytmy, programowalne systemy cyfrowe czy optymalizacja kombinatoryczna, wymyślił nową odmianę szachów rok temu. Sam jest pasjonatem królewskiej gry od czasów szkoły podstawowej. 
 
Więcej o szachach diagonalnych można przeczytać w artykule autorstwa Lesława Petersa w czasopiśmie „Nasza Politechnika” (wydanie z grudnia 2020 r.). 
 
(bk)
 
Na zdjęciu, prof. Zbigniew Kokosiński i jego diagonalne szachy / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
Znamy zwycięzców ogólnopolskiego konkursu na opracowanie projektów znaków graficznych – logo 8 wydziałów Politechniki Krakowskiej. Obrady Jury odbyły się 5 czerwca br. 
 
Pierwsze miejsce w konkursie zajął projekt Andrzeja Dobosza z Poznania. Miejsce drugie przypadło Krzysztofowi Drumińskiemu ze Szczecina, a trzecie Joannie Kapturczak z Tarnowa Podgórnego. Najlepsze projekty otrzymają nagrody finansowe. 
 
Konkurs PK adresowany był do grafików, projektantów, artystów plastyków, architektów – zarówno osób, jak i firm. Zadanie polegało na zaprojektowaniu jednorodnych stylistycznie znaków graficznych, które staną się oficjalnymi elementami identyfikacji wizualnej: Wydziału Architektury, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziału Mechanicznego. W pracach należało nawiązać do tradycji Politechniki Krakowskiej i połączyć ją z aspiracjami i innowacyjnością uczelni. 
 
Projekty dostarczone na konkurs oceniało Jury, w którym zasiedli m.in.: rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Tabisz, prorektor ds. ogólnych PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 
 
Istnieje możliwość odebrania projektów, które nie zostały nagrodzone. Organizator nie odsyła prac, które wpłynęły na konkurs. Ich autorzy powinni skontaktować się elektronicznie z organizatorem (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), żeby ustalić termin odbioru. Prace, które nie zostaną odebrane do 1 lipca br. zostaną zniszczone wraz ze zgłoszeniami uczestników konkursu.
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Dwadzieścia studenckich projektów zostanie dofinansowanych w drugiej edycji „Konkursu na projekty studenckie PK”, organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej. Projekty zostaną sfinansowane w 2021 roku. 

 

 

plakat konkursu na projekty studenckieNa ogłoszony pod koniec października 2020 r. konkurs wpłynęło 25 zgłoszeń. Każda grupa projektowa oprócz formularza musiała dostarczyć harmonogram realizacji projektu wraz z preliminarzem wydatków. Wnioski projektowe oceniała Rada Naukowa FutureLab PK, w skład której weszli przedstawiciele ośmiu wiodących dyscyplin naukowych, wokół których prowadzona jest działalność badawcza na Politechnice Krakowskiej, a także przedstawicie otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Nagrodzone projekty musiały nie tylko wyróżniać się innowacyjnością pomysłu. Równie ważnymi dla jury aspektami były jasno określony cel projektu oraz możliwość realizacji i praktycznego wykorzystania go w przyszłości. Istotne były także oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, zakres projektu i przyjęta metodologia. 

 

Na wsparcie studentów Politechnika Krakowska przeznaczy blisko 400 tys. zł z funduszy programu POWER i środków prorektora ds. studenckich. Dofinansowanie, które otrzymają laureaci konkursu może zostać przeznaczone na zakup materiałów i aparatury badawczej, niezbędne oprogramowanie, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty, a także opłacenie dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji projektu. Dużym wsparciem przy realizacji projektów będzie dla laureatów opieka mentorów z Politechniki Krakowskiej i z otoczenia biznesowego oraz pomoc w działaniach promocyjno-marketingowych. 

 

FutureLab PK planuje najbliższym czasie spotkania online z laureatami konkursu, w celu wspólnego ustalenia ostatecznego harmonogramu prac.

 

 

 

 


Lista nagrodzonych projektów:

 • Ławica hybrydowych pojazdów podwodnych z dwu torowym systemem komunikacji
 • Projekt: budowa ławicy semiautonomicznych pojazdów podwodnych, wyposażonych w hybrydowy system napędowy, autorski układ komunikacji oraz bezobsługowy system ładowania i zdolnych do wspólnej realizacji wyznaczonych zadań obserwacyjnych. Projekt stanowi kontynuację działań zrealizowanych w poprzedniej edycji konkursu.

  Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego

 

 • Badawczy Autonomiczny Łazik Planetarny
 • Projekt: inicjatywa naukowa zrzeszająca studentów przy Kole Naukowym AstroPK. Głównym celem projektu jest poszerzenie umiejętności studentów oraz poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, a także otwarcie uczelni na nowe horyzonty.

  Zespół: multidyscyplinarny zespół studentów Wydziałów PK: Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Mechanicznego

 

 • Maribu – robot kelner
 • Projekt: alternatywne rozwiązanie dla roli kelnera w usługach gastronomicznych, pozwalające na ograniczenie kontaktu w czasach pandemii oraz optymalizację kosztów. Rozwinięcie projektu „Układ jezdny robota mobilnego”, zrealizowanego w poprzedniej edycji konkursu.

  Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego

 

 • Dynamiczny tester symulujący duży obieg krwi
 • Projekt: układ mający służyć weryfikacji in vitro powłok na pokrycia elementów do kontaktu z krwią (drenów, komór systemów wspomagania serca stosowanych jako pomost do transplantacji serca).

  Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz z Wydziału Mechanicznego

 

 • Projekt i budowa nowej drukarki 3D Double SLA dedykowanej do multi-materiałowych technologii wykorzystującej procesy fotopolimeryzacji
 • Projekt: projekt koncepcyjny oraz budowa prototypu drukarki 3D pracującej w technologii 3D Double SLA (tj.: podwójnej stereolitografii) i umożliwiającej selektywne drukowanie obiektów z żywicy fotoutwardzalnej światłem pochodzącym z dwóch niezależnych źródeł. 

  Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

 • System rozpoznawania elementów infrastruktury w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia tramwaju
 • Projekt: zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który za pomocą obrazowania cyfrowego w czasie rzeczywistym będzie informował prowadzącego tramwaj o wskaźnikach znajdujących się przed pojazdem.

  Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego (z KN Transport) 

 

 • Modyfikacja sorbentów do opracowania efektywnego procesu ekstrakcji pozostałości leków z wód powierzchniowych
 • Projekt: opracowanie procesu ekstrakcji pozostałości leków z wód powierzchniowych z użyciem zmodyfikowanych sorbentów. Do badań będą wybrane związki z grup leków przeciwbólowych, hormonów i antybiotyków.

  Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

 • Innowacyjne żywice światłoutwardzalne do druku ultraprecyzyjnych modeli obiektów aerodynamicznych
 • Projekt: opracowanie kompozycji o charakterystyce absorpcyjnej dopasowanej do źródeł światła oferujących możliwość bardzo dużego skupienia wiązki oraz wydrukowanie przykładowych modeli z zastosowaniem opracowanych żywic i nowego typu laserowej drukarki 3D, powstającej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK

  Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

 • Biwaking – modułowy schron turystyczny
 • Projekt: niewielki, modułowy i łatwy transporcie oraz montażu obiekt, dający możliwość schronienia indywidualnemu turyście. Projekt schronu będzie inspirowany architekturą Beskidu Niskiego. 

  Zespół: grupa studentów z Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

 • Cargo Tram – Możliwość utworzenia koncepcji tramwaju cargo w Krakowie
 • Projekt: tramwaj typu cargo w Krakowie z uwzględnieniem rzeczywistego popytu na usługi przewozowe oraz oferowaną siatkę dostępnych połączeń.

  Zespół: grupa studentów z Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

 • Ekologiczny pawilon wystawowy z butelek PET
 • Projekt: konstrukcja, zbudowana z butelek PET, przeznaczona na wystawy tymczasowe. Dzięki prowadzeniu akcji proekologicznych, m.in. akcji związanej ze zbiórką plastikowych butelek w mieście, będzie promować ekologiczne rozwiązania ułatwiające wtórne użycie odpadów.

  Zespół: studenci z Wydziału Architektury

 

 • Badanie wpływu kolorystycznych świateł LED wbudowanych w nawierzchnię chodnika na bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych
 • Projekt: ocena bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejścia dla pieszych na wybranym skrzyżowaniu ulic oraz porównanie wyników uzyskanych dla stanu obecnego i stanu inwestycyjnego, po zamontowaniu listw oświetleniowych. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z telefonów komórkowych podczas przekraczania jezdni.

  Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej

 

 • HABSat
 • Projekt: budowa prototypu satelity typu cubesat i próba wysłania go w stratosferę. Celem projektu jest m.in. praktyczne przetestowanie prototypów podzespołów satelity w warunkach zbliżonych do warunków kosmicznych.

  Zespół: multidyscyplinarny zespół z Wydziałów PK: Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej i Wydziału Mechanicznego

 

 • Poligon do nauki projektowania uniwersalnego (projekt adaptowalnej przestrzeni laboratorium odwzorowującej przestrzeń zaprojektowaną przez studenta z możliwością sprawdzenia rozwiązania na wózku, o kulach, w ciemności, etc.)
 • Projekt: badania pokazujące zasady projektowania uniwersalnego od strony praktycznej, czyli zestawienie tradycyjnych metod z technologią VR. Taki sposób przedstawienia ma umożliwić przetestowanie projektowanych przez studentów i architektów rozwiązań w zakresie ich dostępności i funkcjonalności (rampy, pochylnie, ciemnie) jednocześnie dając możliwość wykreowania pewnych sposobów odbioru przestrzeni przez osoby niepełnosprawne korzystając z technologii VR.

  Zespół: studenci z Wydziału Architektury

 

 • Mobilna stacja dokująco – ładująca dla urządzeń typu smart
 • Projekt: samodzielnie funkcjonująca baza dokująco-ładująca przeznaczona do telefonów, smartwatchy oraz smartbandów. Baza jednocześnie ma pełnić funkcję powerbanku i chwytaka do utrzymywania telefonu w pozycji pionowej, a ładowanie odbywałoby się zarówno przez kabel jak i indukcyjnie. 

  Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

 • System do głosowania oparty na technologii IQRF
 • Projekt: opracowanie i zbudowanie systemu do głosowania z wykorzystaniem pilotów, przesyłania danych do chmury, a następnie prezentowania wizualizacji na ekranach.

  Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

 • System sterowania procesami budynków energooszczędnych z wykorzystaniem technologii Big Data, przetwarzania w chmurze, internetu rzeczy oraz metod sztucznej inteligencji
 • Projekt: rozbudowa prototypu systemu sterowania procesami budynków energooszczędnych z wykorzystaniem magazynowania i analizy danych pomiarowych w chmurze, w oparciu o technologie Big Data, internetu rzeczy oraz metod sztucznej inteligencji. System ma minimalizować zużycie energii z zachowaniem komfortu użytkowego w budynkach o różnej funkcjonalności. Projekt jest rozwinięciem systemu wytworzonego w ramach pierwszej edycji konkursu FutureLab.

  Zespół: multidyscyplinarny zespół z Wydziałów PK: Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału inżynierii Środowiska i Energetyki

 

 • „Dom35 – projekt modułowego ekologicznego budynku w konstrukcji drewnianej”. Etap II
 • Projekt: kontynuacja prac nad opracowaniem ekologicznego i biodegradowalnego (ok. 80%) budynku w konstrukcji szkieletowej drewnianej, który będzie wpisywał się w zasady projektowania zrównoważonego. Drugi etap będzie dotyczył sporządzania detali połączeń elementów prefabrykowanych zapewniających modularność obiektu, a także szczegółowego opracowania metod połączeń poszczególnych elementów budynku, sposobu montażu oraz optymalizacji przyjętych rozwiązań opracowanych w trakcie trwania prac nad pierwszym etapem.

  Zespół: studenci z Wydziału Architektury

 

 • Świat bez ograniczeń – wirtualna instalacja
 • Projekt: wirtualna instalacja artystyczna w technologii VR, stanowiąca symbol zjednoczenia ludzi w walce z pandemią. Proces kształtowania instalacji uwzględni opinie zróżnicowanych grup społecznych na temat emocji jakie towarzyszą wszystkim w czasie pandemii.

  Zespół: studenci z Wydziału Architektury we współpracy z uczelniami zagranicznymi

 

 • System sklepienny
 • Projekt: stworzenie powtarzalnego, uniwersalnego modułu przestrzennej, ażurowej bryły, inspirowanej geometrią gotyckich przęseł sklepiennych. Powstała struktura ma być elastyczna pod względem adaptacji i indywidualizacji estetycznej do rozmaitych funkcji, przez dowolne łączenie modułów, dobór skali i rodzaju materiałów.

  Zespół: studenci z Wydziału Architektury

 

 

Projekty z listy rezerwowej:

 • VR jako narzędzie do kształcenia wyobraźni w zakresie zasad perspektywicznego rysunku, fotografii i projektu architektonicznego;
 • Modułowy przystanek wiedeński;
 • Projekt oraz budowa pojazdu typu Crosskart;
 • Design elektrycznego roweru modułowego CAMELEO;
 • Zastosowanie szkła elektrochromatycznego w projektowaniu przestrzeni wnętrz.

 

 

(JS)

 

 

{fastsocialshare}

 

 

Nowoczesne kierunki studiów, atrakcyjne stypendia dla najlepszych maturzystów, unikatowe laboratoria, bogata oferta praktyk i staży – to wszystko czeka na przyszłych studentów Politechniki Krakowskiej. 10 czerwca br. rozpoczęła się rekrutacja na PK. Kandydaci mogą wybierać kierunki studiów przez nowy, bardziej przyjazny Portal Rekrutacyjny uczelni. 
 
PortalrekrutacyjnyPKPolitechnika zaoferuje od nowego roku akademickiego kilkadziesiąt kierunków studiów I stopnia, prowadzonych na 8 wydziałach. Kandydaci będą mogli wybrać m.in.: inżynierię czystego powietrza, informatykę w inżynierii komputerowej, budownictwo, architekturę, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe, transport czy inżynierię wzornictwa przemysłowego. W sumie na wszystkich rodzajach studiów PK przygotowała w letniej rekrutacji 4,7 tys. miejsc.
 
 
Najlepsi w rekrutacji dostaną nagrody 

Od nowego roku akademickiego studenci I roku studiów I stopnia, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnikę Krakowską uzyskają najlepszy wynik, mogą dostać od rektora PK specjalne stypendium. Uczelnia rozpoczyna program „Student Lider pierwszego roku”, w którym po raz pierwszy przyzna nagrody finansowe dla najlepszych w rekrutacji maturzystów oraz laureatów konkursu „O Złoty Indeks PK”. Studenci I roku dostaną wsparcie finansowe po spełnieniu warunków programu, m.in. osiągnięciu wysokiego progu punktowego w rekrutacji i zaliczeniu I semestru studiów.
 
 
Laboratoria słynne w Europie

mlbe
Studenci PK uczą się w dobrze wyposażonych salach wykładowych i ponad 100 nowoczesnych laboratoriach. Niektóre z nich są słynne w całej Europie. Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych na Wydziale Mechanicznym to unikatowa placówka do badania dużych obiektów inżynierskich – czołgów, koparek czy ciężarówek – w skrajnych temperaturach. Tu kilkukrotnie przeprowadzał próby kolarz ekstremalny Valerian Romanovski, przygotowując się do bicia rekordów Guinnessa w jeździe na rowerze w warunkach syberyjskiego mrozu. Testy przed wyprawą na Mount Everest prowadził też himalaista, podróżnik i absolwent uczelni Piotr Śliwiński, zdobywca Dachu Świata w maju 2018 r. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego czy nowoczesne laboratoria chemiczne – to tylko niektóre z innowacyjnych obiektów, które służą studentom i naukowcom PK. Wkrótce w krakowskich Czyżynach powstanie zaś kolejne unikatowe w Europie centrum badawcze  Politechniki – Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej będzie służyć m.in. walce ze smogiem. Pracownie badawcze PK inspirują nie tylko studentów i naukowców, skusiły także znanych youtuberów do stworzenia filmów o tajemnicach techniki. 
 
 
Rozwijaj z nami swoje pasje

Ciekawe programy studiów i przyjaźni nauczyciele akademiccy to nie wszystko. W rozwijaniu naukowych pasji pomagają studentom Politechniki liczne koła naukowe. Można w nich realizować najbardziej śmiałe pomysły. Wizytówką studentów Koła Naukowego Visgraph są niezwykłe widowiska na budynkach w technice 3D mappingu. Ostatnio ożył dzięki nim Pałac Krzysztofory w Rynku Głównym w Krakowie. Z kolei Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych słynie z uzdrawiania miast z problemów komunikacyjnych. W 2018 r. dostało wyróżnienie w konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego za opracowanie studium transportowego dla małopolskiego Miechowa. Studenci z KN Imago zaprojektowali i wyprodukowali eksperymentalny pawilon parametryczny, który jest unikalnym przedsięwzięciem na skalę światową. Już wkrótce młodzi konstruktorzy z PK będą się ścigać po torach Formuły Student elektrycznym bolidem wyścigowym, który sami budują. 
 
 
Studenci i młodzi naukowcy z prestiżowymi nagrodami 

Bolid PKWynalazki i projekty studentów, młodych naukowców i absolwentów PK zyskują uznanie środowiska oraz rynku. Studenci architektury Jakub Jedynak i Radosław Domżoł wygrali właśnie prestiżowy konkurs „Renault Easy City. Design the Future”, zaprojektowali sieć centrów przesiadkowych, wykorzystujących pojazd Renault EZ-GO do projektowania transportu przyszłości. Młodzi chemicy z PK – Julia Radwan-Pragłowska i Łukasz Janus – zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” oraz wielu wyróżnień podczas targów innowacji za rozwiązania z dziedziny inżynierii tkankowej. Absolwent Politechniki Jacek Mikosz jeszcze w czasie studiów zaprojektował FindAir – inteligentny inhalator dla osób chorujących na astmę. Urządzenie gromadzi dane na temat zażywania leku i stanu zdrowia pacjenta, a dzięki specjalnemu algorytmowi pozwala przewidywać ataki astmy. Projekt został uhonorowany w ubiegłym roku prestiżową nagrodą Innovator Małopolski. Studenci PK są autorami nowoczesnych pojazdów, takich jak „Buzz” – elektryczny samochód dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy trójkołowy rower, który może być z powodzeniem używany zarówno przez seniorów jak i młodzież. 
 
 
Nie samą nauką student żyje

Studenci PK nigdy się nie nudzą – w wolnym czasie czeka na nich wiele atrakcji. Wiosenny Rajd PK, Czyżynalia w ramach krakowskich juwenaliów, imprezy w kultowym klubie studenckim Kwadrat,  akcje honorowego oddawania krwi, kwesta mikołajkowa dla dzieci, wydziałowe bale, dyskoteki, studenckie quizy i konkursy – na PK ciągle coś się dzieje. Nowi studenci poznają uczelnię i starszych kolegów na słynnym Adapciaku – obozie adaptacyjnym jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. PK to także raj dla sportowców – działa tu AZS składający się z kilkudziesięciu sekcji sportowych w różnych dyscyplinach. Sportowcy w politechnicznych barwach zdobywają medale prestiżowych imprez. Politechnika to również miejsce przyjazne sztuce, gdzie działają liczne galerie, Muzeum PK, teatr, a także chór i orkiestra.
 
 
Rynek pracy stoi przed Tobą otworem

Jak szybko po studiach na PK znaleźć dobrą pracę? Absolwenci uczelni nie muszą się o to martwić. Co roku na Politechnice Krakowskiej organizowane są Inżynierskie Targi Pracy, w których udział bierze kilkadziesiąt firm reprezentujących różne branże – budownictwo, automatykę i robotykę, elektronikę, energetykę, mechanikę, telekomunikację, IT, tu można znaleźć praktyki i pracodawcę. Dodatkowo studenci PK mogą skorzystać ze wsparcia Biura Karier – nauczyć pisania CV, szkolić w komunikacji, pracy w zespole, negocjacji, a nawet poznawać zasady savoir-vivre. Uczelnia współpracuje z czołowymi firmami polskimi i zagranicznymi: Grupą Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, itd. Dzięki temu studenci mogą odbywać płatne staże i praktyki u swoich przyszłych pracodawców, a także otrzymywać od nich stypendia. Co roku Biuro Karier PK prowadzi badania losów absolwentów. Ostatni raport wskazuje, że blisko 94 proc. z nich pracuje w pół roku po studiach magisterskich. Zdecydowana większość badanych pracę znalazła jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. W ubiegłym roku w bazie ofert Biura Karier można było znaleźć blisko 4 tys. ofert pracy, staży i praktyk dla studentów PK.
 
pk front
 
Nie czekaj! Wybierz Politechnikę Krakowską

10 czerwca rozpocznie się rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej. Będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem formularza, który znajduje się w serwisie rekrutacyjnym pod adresem rekrutacja.pk.edu.pl. To przyjazny dla kandydatów nowy Portal Rekrutacyjny – można tu znaleźć wszystkie niezbędne informacje o kierunkach studiów, terminach zgłoszeń, dokumentach itp. Pytania rekrutacyjne można zadawać także za pośrednictwem aplikacji społecznościowych.
 
W tym roku PK wprowadza wygodniejsze dla maturzystów zasady rekrutacji. Pierwsza tura naboru na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (z wyjątkiem architektury i architektury krajobrazu oraz inżynierii wzornictwa przemysłowego – szczegóły niżej) potrwa od 10 czerwca do 9 lipca 2019 r. 11 lipca nastąpi ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów (wpis: 12-19 lipca). Przy rekrutacji na kierunki: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, gospodarka przestrzenna, informatyka, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria czystego powietrza, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria środków transportu, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, nanotechnologie i nanomateriały, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe, technologia chemiczna, transport, brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu plenermaturalnego. W przypadku kierunków prowadzonych w języku angielskim (architektura, budownictwo, mechanika i budowa maszyn) dodatkowo należy udokumentować znajomość tego języka. Osoby, którym nie uda się dostać na PK w pierwszej turze rekrutacji, będą mogły – w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej – wziąć udział w drugiej, która rozpocznie się 10 lipca o godz. 12.00. Ogłoszenie osób przyjętych na studia w tej turze odbędzie się 23 lipca. Elektroniczna rejestracja do ostatniej tury ruszy 1 sierpnia. Wszystkich szczegółów związanych z rekrutacją na PK szukaj w Portalu Rekrutacyjnym
 
 
Kierunki z dodatkowymi wymaganiami 

W trzech turach będzie też prowadzona rekrutacja na architekturę krajobrazu – kierunek na Wydziale Architektury. Rejestracja ruszy 10 czerwca i będzie trwała do 11 lipca. Między 1 a 12 lipca (do godz. 10.00) kandydaci będą mogli złożyć portfolio. 18 lipca ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia, a 24 lipca lista studentów. Kolejne tury rekrutacyjne zaplanowano na: 15-31 lipca (rejestracja elektroniczna: 15-24 lipca) i od 2 sierpnia do 24 września (rejestracja elektroniczna: od 2 sierpnia do 16 września). Sprawdź szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl.
 
Wszyscy kandydaci zainteresowani studiowaniem architektury muszą pamiętać, że na ten kierunek obowiązuje egzamin wstępny z rysunku, który zostanie przeprowadzony 24 i 25 czerwca. Rejestracja ruszy 10 czerwca i potrwa do 18 czerwca. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi 10 lipca. Czytaj więcej
 
Zarówno egzamin jak i portfolio są obowiązkowe w procesie rekrutacji na inżynierię wzornictwa przemysłowego prowadzoną na Wydziale Mechanicznym. Na ten kierunek będzie się można rejestrować między 10 czerwca a 12 lipca 2019 r. Egzamin wstępny, a także składanie teczki z pracami, odbędzie się 15 lipca. Dwa dni później, 17 lipca ogłoszona zostanie lista osób zakwalifikowanych do wpisu na studia. Szczegóły w Portalu Rekrutacyjnym PK
 
Nie zwlekaj. Wybierz studia na Politechnice Krakowskiej. 
 
(bk)
 
Zdjęcia: Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare}

KOMUNIKAT NR 4


REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 26 marca 2021 r.


znak R.0201.50.2021

 

w sprawie organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

 

 

 

1. W związku z sytuacją epidemiczną, w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.:

1) poleca się zlecanie pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi świadczenie pracy zdalnej, we wszystkich przypadkach, gdy ich obecność na terenie uczelni nie jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania PK. Polecanie pracy zdalnej odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r.,
2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej świadczą ją w godzinach od 8.00 do 14.00., z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym:

a) ograniczenia wszelkich kontaktów osobistych do absolutnego minimum, na rzecz załatwiania spraw zdalnie: przy pomocy poczty elektronicznej, telefonów i innych dostępnych narzędzi,
b) stosowania się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki.


3) wszelkie zebrania, spotkania, narady, posiedzenia odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość,
4) ogranicza się dostęp na teren i do budynków PK dla osób niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami PK. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków uczelni.

 

2. W pozostałym zakresie Politechnika Krakowska funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 25 z dnia 26 lutego 2021 r. oraz Zarządzenie nr 17 z dnia 2 lutego 2021 r.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

7 czerwca br., podczas 134. Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań uhonorowało Aleksandrę Brach Nagrodą dla Najlepszego Studenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wyróżnienie przyznawane jest za osiągnięcie najwyższej średniej z przedmiotów projektowych i budownictwa oraz średniej z wszystkich przedmiotów podczas całych studiów. 
 
IMG 1695Aleksandra Brach, studentka ostatniego semestru studiów II stopnia na kierunku architektura WA PK otrzymała nagrodę w wysokości 5000 złotych. SBDiM wyróżniło ją za uzyskanie w trakcie studiów średniej z wszystkich ocen w wysokości 4,79, a z przedmiotów projektowych przez 9 semestrów  średniej 5,0. 
 
Laureatka jest absolwentką VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie. Pracę inżynierską pt. „Ośrodek kultury Portugalii w Krakowie” obroniła z wyróżnieniem. Jej promotorem był dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK z Katedry Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji Instytutu Projektowania Architektonicznego WA. Aleksandra Brach uczestniczyła w programie Erasmus i w jego ramach wyjechała na studia do Mediolanu na tamtejszą Politechnikę (Politecnico di Milano). Obecnie pracuje nad dyplomem magisterskim pt. „Kampus Bauhausu w Rio de Janeiro”, również pod kierunkiem prof. Tomasza Kapeckiego. 
 
Aleksandra Brach startowała w wielu konkursach architektonicznych, m.in.: Baghdad Design Center, Pinocchio Children’s Library we Włoszech, Sky City w Chinach, NYVC w Nowym Jorku. W 2017 r. otrzymała III nagrodę w konkursie „Miejskie Ogrody” w Stalowej Woli. Zdobywczyni nagrody Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań angażuje się w prace Koła Naukowego Historii Architektury Polskiej w Zakładzie Historii Architektury XIX i XX w. oraz Modernizacji i Rekonstrukcji Obiektów. Aleksandra Brach z powodzeniem łączy swoje architektoniczne pasje ze sportem - pracą trenerki oraz sędziny gimnastyki artystycznej (posiadaczka tytułu wicemistrzyni Polski w gimnastyce artystycznej). 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, od lewej: prezes SBDiM Marek Bolek, Aleksandra Brach, dr hab. inż. arch. Anna Kantarek z WA PK, wiceprezes SBDiM Dorota Koźmińska / fot. www.facebook.com/stowarzyszeniebudowniczychdomowimieszkan 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Politechnika Krakowska i Akademia Nauk Republiki Czeskiej zwarły szeregi i wspólnie realizują projekt, który otrzymał finansowanie w konkursie CEUS-UNISONO, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki i agencje wspierające badania naukowe z Czech, Austrii oraz Słowenii. Kierownikiem projektu na PK jest dr hab. inż. Szczepan Bednarz z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Naukowcy z Polski i Czech będą zajmować się polielektrolitami opartymi na odnawialnym kwasie itakonowym. Kwas ten jest związkiem służącym obecnie jako dodatek przy produkcji kauczuków i innych polimerów, w tym wykorzystywanych do zmiękczania wody, np. w środkach piorących lub produktach do zmywania. Kwota wsparcia projektu dla strony polskiej wynosi 922 800 zł.
 
Dr hab. inż. Szczepan BednarzMiędzynarodowy program CEUS służy dofinansowaniu badań podstawowych planowanych do realizacji we współpracy zespołów badawczych z dwóch lub trzech krajów uczestniczących w programie. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Narodowe Centrum Nauki, a także agencje finansujące badania naukowe z Austrii (FWF – niem. Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung / ang. Austrian Science Fund), Czech (GAČR – cz. Grantová agentura České Republiky / ang. Czech Science Foundation) oraz Słowenii (ARRS – słoweń. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / ang. Slovenian Research Agency). W ramach grantu konkursowego CEUS-UNISONO, Politechnika Krakowska i Instytut Chemii Makromolekularnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej prowadzą badania pn. „Polielektrolity oparte na odnawialnym kwasie itakonowym do otrzymywania samoorganizujących się hydrożeli nanokompozytowych”. Osobą odpowiedzialną za projekt ze strony polskiej jest dr hab. inż. Szczepan Bednarz (Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh PK), a ze strony czeskiej dr inż. Hynek Beneš (Grupa Przetwarzania Polimerów, Instytut Chemii Makromolekularnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej). 
 
Wspólny projekt to pokłosie wcześniejszej współpracy pomiędzy PK a czeską instytucją naukową, która rozpoczęła się w 2016 r. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem był projekt networkingowy pn. „The Advanced Biomaterials Group (ABIOG)”, którego Politechnika Krakowska była liderem. Inicjatywa otrzymała wsparcie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (konkurs Small Grants Programme). We współpracy z naukowcami z Instytutu Chemii Makromolekularnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Instytutu Polimerów Słowackiej Akademii Nauk oraz z Uniwersytetem Techniczno-Ekonomicznym w Budapeszcie, został zorganizowany cykl kilkudniowych spotkań seminaryjnych w jednostkach macierzystych instytucji realizujących projekt. Kolejną inicjatywą była organizacja konferencji naukowej „8th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry” – projektowi liderował praski Instytut Chemii Makromolekularnej. Ponadto naukowcy z PK wraz ze swoimi czeskimi kolegami prowadzili wspólne badania naukowe, których celem – oprócz aspektów badawczych – było znalezienie takiej tematyki, która wzbudzi zainteresowanie obydwu zespołów. Wyniki tych prac stały się podstawą do złożenia wniosku o finansowanie w CEUS-UNISONO. 
 
Jak tłumaczy dr hab. inż. Szczepan Bednarz (na zdjęciu / archiwum prywatne), opracowywanie technologii otrzymywania polimerów z surowców odnawialnych, jako alternatywy dla polimerów petrochemicznych, jest w ostatnich latach tematem bardzo aktualnym z powodów ekologicznych, będących podstawą gospodarki obiegu zamkniętego. – Kwas itakonowy to substancja naturalna wytwarzana przez mikroskopijne grzyby. Na skalę przemysłową jest on produkowany metodami biotechnologicznymi. Związek ten służy obecnie głównie jako dodatek przy produkcji kauczuków i innych polimerów, w tym służących do zmiękczania wody, np. w środkach piorących lub produktach do zmywania – wyjaśnia naukowiec z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
 
schematZe względu na duży potencjał kwasu itakonowego, który może stanowić materiał wyjściowy do syntezy szerokiej gamy różnych produktów chemicznych, a także – w przeciwieństwie do petrochemicznego kwasu akrylowego i metakrylowego – odnawialność, zainteresowanie naukowe tym związkiem jest co raz większe. W krajach Unii Europejskiej zrealizowano kilka dużych projektów badawczych z udziałem czołowych uczelni i wiodących firm branży chemicznej. Prace dotyczyły rozwijania technologii z zastosowaniem tego naturalnego kwasu. Projekt z udziałem Politechniki Krakowskiej wpisuje się w ten nurt. 
 
Dzięki naszym badaniom wstępnym odkryliśmy, że w pewnych warunkach możliwe jest przekształcenie kwasu itakonowego w polimery o bardzo dużych cząsteczkach, nieznanych wcześniej dla tego związku. Roztwory wodne tych polimerów w temperaturze pokojowej bardzo łatwo i szybko tworzą hydrożele. Wystarczy taki roztwór energicznie zmieszać z zawiesiną odpowiedniego minerału ilastego – mówi dr hab. inż. Szczepan Bednarz. – Uzyskane materiały maję szereg interesujących cech: składają się w 80-90 proc. z wody, składnik polimerowy i mineralny są tanie i nietoksyczne, a dodatkowo pochodzą one z surowców odnawialnych. Naukowcy chcą m.in. wyjaśnić zjawisko samoorganizacji, zachodzące dzięki oddziaływaniom jonowym w układach wodnych polielektrolit-nanonapełniacz-dyspersant, które prowadzi do spontanicznego tworzenia się nanokompozytowych hydrożeli. Zrozumienie tego zjawiska pozwoli m.in. na uzyskanie bardziej wytrzymałych mechanicznie materiałów hydrożelowych. 
 
Głównym celem polskich i czeskich badaczy jest pozyskanie nowej wiedzy podstawowej, która ma również znaczenie praktyczne i posłuży do stworzenia nowych lub ulepszenia istniejących produktów i rozwiązań. Nanokompozytowe materiały hydrożelowe mogą być stosowane w rolnictwie, zwiększając efektywność pobierania wody i składników odżywczych przez rośliny. Są one też obiecującymi superabsorbentami do produkcji środków higienicznych. Co więcej, mają potencjalne zastosowanie w systemach do kontrolowanego uwalniania leków i inżynierii tkankowej. Warto podkreślić, że materiały te mogą być formowane za pomocą reaktywnego wtrysku do form lub drukowania 3D i przybierać różne kształty. – W projekcie będziemy badać właściwości i wskazywać potencjalne zastosowania dla uzyskanych, nowych materiałów, a dzięki temu eksplorować nowe chemiczne sposoby zagospodarowania kwasu itakonowego – wskazuje kierownik projektu na Politechnice Krakowskiej. 
 
Realizacja polsko-czeskiego przedsięwzięcia rozpoczęła się formalnie 10 lutego br. Potrwa do lutego 2024 r. Finansowe wsparcie działań dla strony polskiej wynosi 922 800 zł.
 
 
(bk)
 
 
 
Schemat przedstawia sposób syntezy polielektrolitów z kwasem itakonowym o niespodziewanie dużych ciężarach cząsteczkowych, modyfikacji mineralnego nanonapełniacza oraz proponowany mechanizm tworzenia się nanokompozytowego hydrożelu fizycznego dzięki zjawisku samoorganizacji / grafika z opisu projektu na potrzeby konkursu CEUS-UNISONO
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

zaproszenie KSA 2019 internet

 

 

 

 

{fastsocialshare} 

 

 

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021, 24 marca (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

 

Sprawdź Organizację roku akademickiego 2020/2021

 

 

 

 

 

 {fastsocialshare}

Wynalazek z Politechniki Krakowskiej znalazł się w gronie 25 rozwiązań, które nagrodzono statuetką „Lider Bezpieczeństwa Państwa”. VII edycję konkursu organizowanego przez Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych rozstrzygnięto 14 czerwca br. 
 
liderbezpPolitechnika Krakowska została doceniona w kategorii „Innowacyjny Produkt” za OCTA – wielowarstwową płytkę kompozytową o odporności balistycznej. Panele do zastosowań militarnych zostały opracowane przez zespół z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, w składzie: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, dr inż. Tomasz Majka i inż. Piotr Stachak. Płyty OCTA są zdolne do zatrzymania pocisku kaliber 9 mm o prędkościach wylotowych sięgających ponad 400 m/s. Wynalazek z powodzeniem może znaleźć zastosowanie w osobistych kamizelkach kuloodpornych, a także służyć jako osłony pojazdów (rozmiary paneli mogą być dostosowane do konstrukcji pojazdu).
 
Do VII edycji konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa” zgłoszono 41 produktów, spośród których Rada Programowo-Konkursowa nagrodziła 25, a także uhonorowała 9 firm. Jak mówił podczas gali finałowej przewodniczący Rady gen. bryg. w st. dr n. med. Andrzej Wiśniewski, jej członkowie kierowali się przy wyborze przydatnością produktów dla bezpieczeństwa państwa, zakresem możliwości zastosowania ich w armii i służbach mundurowych, poziomem wykorzystania nowych technologii, a także możliwością zastąpieniem nimi produktów importowanych. 
 
Nagrody wręczono w dwóch kategoriach: „Innowacyjny Produkt” i „Innowacyjna Firma”. Poza Politechniką Krakowską, w pierwszej z nich znalazły się m.in.: EXATEL S.A. (za Security Operations Center – wyspecjalizowane centrum cyberbezpieczeństwa teleinformatycznego), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (za system lądowisk dla autonomicznych dronów – pojedyncza platforma systemu umożliwia start, lądowanie i stacjonowanie od 1 do 9 dronów), Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (za plecakowy, składany, bojowy wielowirnikowiec DragonFly, który przenosi głowice bojowe, może być też wyposażony w kamerę do obserwacji), PCO S.A. (za gogle noktowizyjne PNL-3M służące do prowadzenia obserwacji i wykrywania obiektów w nocy bez jakiegokolwiek sztucznego oświetlenia). 
 
W kategorii „Innowacyjna Firma” nagrodzone zostały, m.in.: Forcepol sp. z o.o. z Warszawy (firma handlowa zajmująca się sprzedażą i dostawą produktów do laboratoriów i ośrodków badawczych oraz instytutów naukowych), Instytut Lotnictwa z Warszawy (zajmujący się badaniem i certyfikowaniem samolotów), Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy (prowadzi badania naukowe w dziedzinie micro i nano-elektroniki, optoelektroniki czy elektroniki mikrofalowej). 
 
(bk)
 
Na zdjęciu, statuetka Lider Bezpieczeństwa Państwa / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
75 lat PK krtki film o sukcesach absolwentw PKJuż 26 marca tegoroczni maturzyści i wszyscy zainteresowani będą mogli lepiej poznać Politechnikę Krakowską oraz jej ofertę dydaktyczną, a także dowiedzieć się, jakie możliwości uczelnia stwarza swoim studentom i absolwentom. Wszystko to w ramach Wirtualnego Dnia Otwartego na PK. Wydarzenie zostanie zorganizowane na Facebooku w godz. 9.30-15.00.
 
Ze względu na pandemię, dzień otwarty uczelni nie mógł odbyć się w formule stacjonarnej. Jednak wirtualna forma wydarzenia będzie równie atrakcyjna. Dla uczestników WDO na PK przygotowaliśmy materiały filmowe i prezentacje dotyczące uczelni i wydziałów, a także spotkania „na żywo” z pracownikami i studentami Politechniki Krakowskiej. Ponadto, zaplanowaliśmy czat (przez całe wydarzenie) z naszymi ekspertami – pracownikami uczelni, którzy udzielą odpowiedzi na pytania internautów. Pytania będzie można też zadawać gościom live chatów. 
 
Jak wziąć udział w wydarzeniu? To proste! Nie tryeba się nigdzie rejestrować. Wystarczy wejść na stronę Wirtualny Dzień Otwarty na PK na Facebooku i przejść w sekcję "dyskusja". To tu będziemy publikować przygotowane materiały, tu pojawią się live'y i tu także będziemy odpowiadać na wszystkie pytania.
 
Wirtualny Dzień Otwarty będzie podzielony na kilka sekcji. W pierwszej z nich pn. „Ludzie PK = Ludzie sukcesu”, uczestnicy poznają perspektywy zawodowe po studiach na Politechnice Krakowskiej, usłyszą też o osiągnięciach naszych studentów i absolwentów. W ramach sekcji „Porozmawiajmy o rekrutacji” przewidujemy m.in. live z przedstawicielką Działu Kształcenia, zaś pracownicy wydziałów odpowiedzą na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania. W trakcie WDO będzie również okazja, by dowiedzieć się, jak wygląda życie studenckie na PK. Przybliżą je zaproszeni goście w części „Nie tylko studia”.  
 
Wirtualny Dzień Otwarty na Politechnice Krakowskiej odbędzie się 26 marca w godz. 9.30-15.00 na Facebooku
 
Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, niektóre z punktów programu WDO na PK mogą ulec zmianie. 
 
Okazją do zdobycia dodatkowych informacji na temat PK będzie także wydarzenie „Poznaj Polibudę Krakowską”, które 27 marca organizuje Samorząd Studencki. Uczestnicy spotkają się ze studentami za pomocą wirtualnych pokoi, będą mogli posłuchać rozmów z żakami PK, a o godz. 20.00 wziąć zdalnie udział w koncercie – niespodziance. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.30. Szczegóły na: poznajpk.pl.
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Czy odkrycie dokonane na Politechnice Krakowskiej doprowadzi do zrewidowania jednej z podstawowych teorii chemii organicznej? Jest to możliwe. Nowe światło na chemiczne procesy eliminacji rzucają badania prowadzone przez zespoły naukowe z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Ich dokonanie zostało opisane na łamach czasopisma „Molecules”.
 
rjasinskiOdkrycie chemików z PK dotyczy fundamentalnych praw rządzących chemią organiczną. Jednym z najbardziej typowych przykładów reakcji organicznych, o których można usłyszeć już w szkole średniej, są procesy eliminacji. Modelem na którym rozpatruje się te procesy jest eliminacja chlorowodoru (HCl). Podręczniki szkolne i akademickie – bazując na dziesiątkach lat prac eksperymentalnych – podają zgodnie, że eliminacja chlorowodoru z cząsteczek organicznych dokonuje się poprzez dwuetapowy mechanizm. Zachodzi on z udziałem wolnych rodników w fazie gazowej albo z udziałem jonowych produktów pośrednich w roztworze. 
 
W wyniku współpracy naukowej dwóch zespołów, którymi kierują dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (kierownik Zakładu Chemii Organicznej, prodziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej) oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, kierownik Katedry Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, prodziekan WIiTCh, odnaleziono i udokumentowano unikatowy przypadek jednoetapowej eliminacji chlorowodoru, bez udziału jakichkolwiek produktów pośrednich. 
 
zwzorekNasze odkrycie jest niezwykłe i może dać podstawy do zrewidowania ogólnie przyjętych w podręcznikach akademickich teorii reakcji eliminacji – mówi prof. Radomir Jasiński. – Dodatkowo zaskakujący jest fakt, że udokumentowana eliminacja zachodzi z cząsteczki zawierającej ugrupowanie trichlorometylowe (CCl3), które powszechnie znane jest jako stabilizator cząsteczek organicznych, chroniący je przed dekompozycją. Co więcej, proces ten bez problemu realizuje się w łagodnych warunkach i bez konieczności stosowania katalizatorów – wyjaśnia badacz z Politechniki Krakowskiej. 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej kontynuują swoje multidyscyplinarne prace, a ich dotychczasowe wyniki przedstawili w czasopiśmie „Molecules”, które prezentuje badania z dziedziny chemii organicznej oraz chemii produktów naturalnych. – Teraz skupiamy się na ustaleniu, jaki poziom uogólnienia można przyjąć dla dokonanego odkrycia i czy udokumentowany mechanizm to przypadek incydentalny, czy też daje się przypisać do jakiejś szerszej grupy związków organicznych? – dodaje prof. Radomir Jasiński. Uczony podkreśla, że osiągnięcie nie byłoby możliwe bez zróżnicowanego warsztatu aparaturowego, a także szerokiego spektrum spojrzeń i poglądów naukowych osób zaangażowanych w projekt. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK i prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Politechnika Krakowska ponownie znalazła się w rankingu najlepszych uczelni świata – QS World University Rankings. Oprócz PK na liście jest 15 szkół wyższych z Polski. 
 
QR logoQS World University Rankings tworzony jest przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Zestawienie powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy. W najnowszym rankingu PK poprawiła swoje wyniki w kryteriach reputacja w środowisku akademickim oraz stosunek liczby wykładowców do liczby studentów.
 
W sumie w QS World University Rankings znalazło się 16 szkół wyższych z kraju (w ubiegłym roku było ich 14): Uniwersytet Jagielloński (338. na świecie), Uniwersytet Warszawski (349.), Politechnika Warszawska (521-530) oraz Politechnika Krakowska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Politechnika Wrocławska (wszystkie na miejscach 801-1000).
 
Tradycyjnie zestawienie zdominowały uniwersytety amerykańskie, które zajęły trzy pierwsze miejsca: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University i Harvard University. Na czwartym miejscu znalazł się brytyjski Oxford.
 
Ranking QS jest jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank.
 
Wyniki tegorocznego rankingu dostępne są tutaj.
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, a także prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK, dr inż. arch. Marta Urbańska, prof. PK i mgr inż. Mirosław Boryczko zostali powołani przez prezydenta RP do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 10 marca br. o godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 
 
ABialkiewiczW sumie prezydent Andrzej Duda powołał 33 nowych członków SKOZK. Wśród nowo powołanych osób znaleźli się m.in. historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, architekci, przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk naukowych i samorządowych. W listopadzie 2020 r., po śmierci wieloletniego przewodniczącego SKOZK prof. Franciszka Ziejki, prezydent powołał Borysława Czarakcziewa (wiceprezes Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP) na stanowisko przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Jego zastępcami zostali prof. Andrzej Betlej (dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu) i prof. Andrzej Szczerski (dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie).
 
W składzie SKOZK znaleźli się też pracownicy Politechniki Krakowskiej. Wśród nich obecny rektor uczelni, prof. Andrzej Białkiewicz. Praca badawcza prof. Białkiewicza mocno wiąże się z zachowaniem dziedzictwa architektonicznego, procesami nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiskami desakralizacji obiektów zabytkowych. Istotnym kierunkiem jego działań architektonicznych są realizacje konserwatorskie (m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie). Wykonuje również społeczne prace związane z konserwacją zabytków m.in. jako inspektor nadzoru nad pracami konserwatorskimi w takich obiektach jak: Pałac Sztuki w Krakowie, pl. Szczepański czy Dworek Jana Prof MyczkowskiMatejki w Krzesławicach. Prof. Andrzej Białkiewicz należy do międzynarodowych stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak: ICOMOS, DOCOMOMO, ReUSO, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Jest też członkiem władz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów, w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych w Polsce, a także na Ukrainie, Łotwie, w Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji.
 
Decyzją prezydenta RP, członkami Komitetu zostali również:
 
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski – jeden z czołowych w Polsce specjalistów w zakresie waloryzacji i ochrony krajobrazów kulturowych. Był współautorem planu ochrony, na Furtakpodstawie którego Rada Miasta Krakowa podjęła w 2010 r. pionierską w skali kraju uchwałę o utworzeniu w Krakowie Parku Kulturowego Stare Miasto. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest członkiem Komitetu Ochrony Przyrody PAN.
 
Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK – kierownik Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej (placówki badawczej odpowiedzialnej za sporządzanie ekspertyz oraz testowanie materiałów budowlanych i instalacji pod kątem komfortu cieplnego, szczelności budynków, poziomu zapylenia i hałasu). Jest autorem ponad 120 projektów architektonicznych. W 2019 roku w ramach cyklu „Zabytki i energia” zorganizował wspólnie ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa ogólnopolską konferencję naukową poświęconą zagadnieniu ochrony i konserwacji tynków szlachetnych z okresu modernizmu.
 
Marta UrbaskaDr inż. arch. Marta Urbańska, prof. PK – krytyk, historyk architektury. Pracuje w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK. Wykłada w kraju i za granicą. Autorka i redaktorka publikacji naukowych i fachowych, przekładów literatury architektonicznej, wystaw, jurorka konkursów. Prowadziła studia terenowe architektury historycznych ziem Rzeczpospolitej i liczne podróże studialne. Członkini Izby Architektów RP, działa w Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP (w latach 2015-2019 była pełnomocnikiem ZG SARP ds. dziedzictwa historycznego). Laureatka wielu odznaczeń za zasługi publiczne.
 
Mgr inż. Mirosław Boryczko – specjalista w zakresie inżynierii lądowej, asystent dydaktyczny w Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Jest przewodniczącym Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, autorem prac naukowych poświęconych konstrukcjom stalowym, praktykiem w zakresie zabezpieczania konstrukcyjnego zagrożonych obiektów zabytkowych.
Boryczko 
Działający od 1978 r. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa jest organizacją społeczną, której celem jest finansowanie oraz inspirowanie działań na rzecz odnowy krakowskich zabytków jako wspólnego dobra wszystkich Polaków. Przez ponad 40 lat swojej działalności SKOZK sfinansował około 5 tys. przedsięwzięć rewaloryzacyjnych w ponad 600 obiektach zabytkowych, w tym: Zamku Królewskim na Wawelu, Katedrze Wawelskiej, Kościele Mariackim, Sukiennicach, Collegium Maius UJ, na Kopcu Kościuszki. Od 1985 r. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa na mocy ustawy jest dysponentem środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK) zasilanego środkami przekazywanymi z budżetu państwa za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. SKOZK działa pod ustawowym patronatem urzędu Prezydenta RP.
 
(bk/skozk.pl)
 
 
 
 
Na zdjęciach, rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, prof. Zbigniew Myczkowski, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK, dr inż. arch. Marta Urbańska, prof. PK, mgr inż. Mirosław Boryczko / fot. materiały PK
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i projektu zagospodarowania terenów poprzemysłowych wzdłuż nowej łącznicy kolejowej na Podgórzu to zadania, których podjęli się studenci III roku architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Efekt ich pracy zostanie zaprezentowany już 2 lipca br. o godz. 18.00 w Muzeum Podgórza. 
 
Cykl projektowy jest eksperymentem dydaktycznym, zrealizowanym dzięki współpracy Instytutu Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z Muzeum Krakowa i Stowarzyszeniem Podgórze.pl. Zajęcia ze studentami prowadzili dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK oraz dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. 
 
10. wizualizaca grupa10 11. Jakuszko WIZUALIZACJA PODGRZE
 
Tematem pn. „Liniowy park kolejowy na podgórskiej osi kultury” zajęło się 27 studentów z Polski, a także z Chile, Meksyku, Niemiec, Australii, Turcji i Ukrainy, w ramach zajęć „Rewitalizacja Terenów Poprzemysłowych” na kierunku architektura krajobrazu WA PK. Inspiracją adaptacji tego obszaru do funkcji miejskiego parku liniowego były m.in. takie realizacje, jak nowojorski High Line czy berliński Südgelände. Młodzi architekci krajobrazu dokonali najpierw studium historycznego i krajobrazowego terenu, aby właściwie dobrać i rozmieścić proponowane przez nich funkcje (rekreacyjne, sportowe, ekspozycyjne), które mają nawiązywać do tożsamości miejsca. 
 
Studenci z PK już po raz drugi zajmowali się terenami kolejowymi krakowskiego Podgórza. W ubiegłym roku w swoich pracach projektowych skupili się na porzuconym przekopie kolejowym dawnego odcinka kolei zakopiańskiej pomiędzy ulicami Wielicką a Za Torem, z zabytkowym budynkiem stacyjnym dawnego przystanku Podgórze-Miasto.
 
Udział w tegorocznych zajęciach projektowych wzięli także: dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, dr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur, mgr inż. arch. krajobrazu Karolina Latusek. 
 
Konsultantami merytorycznymi byli: mgr Melania Tutak, dr inż. arch. Robert Gaweł i mgr Dominik Lulewicz z Muzeum Krakowa, Paweł Kubisztal ze Stowarzyszenia Podgórze.pl oraz Joanna Wendorff z Fundacji Czas Wolny.
 
Publiczna prezentacja wybranych projektów studenckich odbędzie się 2 lipca br. o godz. 18.00 w Muzeum Podgórza.
 
(bk)
 
Na zdjęciach, studenckie projekty dot. Podgórza
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Autorzy prac dyplomowych obronionych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej zostali docenieni w I edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”. Laureaci z PK to najliczniej reprezentowana grupa wśród finalistów. 
 
Celem Polskiego Stowarzyszenia „Dachów Zielonych” jest przede wszystkim rozwój idei tworzenia dachów zielonych w Polsce oraz wypracowanie platformy i sieci kooperujących podmiotów zajmujących się planowaniem, projektowaniem, tworzeniem, użytkowaniem, naprawą, produkcją i dostawą materiałów, a także badaniem i promowaniem dachów zielonych. PSDZ zamierza również inicjować projekty naukowo-badawcze w dziedzinach związanych z dachami zielonymi oraz służyć upowszechnianiu ich wyników. W ramach swoich działań, Stowarzyszenie zorganizowało konkurs na najlepszą pracę dyplomową z obszaru, którym się zajmuje. 
 
Jury oceniało wysoki poziom merytoryczny i graficzny nadesłanych projektów, oryginalność tematu i idei, zastosowanie rozwiązań ograniczających wpływ budynku na środowisko i klimat lokalny, w tym wykorzystanie zielonych dachów (i ewentualnie żyjących ścian) oraz ich pełną poprawność konstrukcyjną i materiałową. W kategorii prace magisterskie zwyciężyły absolwentki Politechniki Krakowskiej: Paula Karpowicz i Anna Karbowska – autorki pracy pt. „Po Prostu Węglówka. Rewitalizacja Terenów Poprzemysłowych i Adaptacja Magazynów na Centrum Nauki”. Dyplom został napisany pod kierunkiem dr inż. arch. Barbary Zin, prof. PK (Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK). Jury zwróciło uwagę na to, że w pracy, która dotyczy rewitalizacji dziedzictwa poprzemysłowego, pojawiają się elementy natury. Oceniający docenili też dojrzałe i wyczerpujące rozwiązania projektowe i ich interesujące graficzne przedstawienie.  
 
W kategorii prac magisterskich II miejsce zajął również projekt zrealizowany na Politechnice Krakowskiej – „Muzeum Pamięci Wiosek Zatopionych”. Jego autorką jest Aleksandra Irzyk. Praca powstała pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Tomasza Kapeckiego, prof. PK (Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług WA PK). 
 
Politechniki Krakowskiej nie zabrakło w kategorii prace inżynierskie. II miejsce zdobyła Marcelina Smolarczyk, autorka pracy pt. „Łączka Nowohucka. Projekt zagospodarowania południowego otwarcia Placu Centralnego w Nowej Hucie w Krakowie” (promotor dr inż. arch. Izabela Styka). 
 
Absolwenci Wydziału Architektury PK otrzymali też wyróżnienia: za projekt „Planetarium z zespołem domów atrialnych – zabudowa wtopiona w ekosystem Górek Czechowskich” – Miłosz Mleczko, a za pracę „Rewitalizacja Fortu VII ‘Zbarż’ Twierdzy Warszawa” – Alicja Walczak.
 
(bk) 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

Od 14 marca do 5 czerwca br. odbywały się obrady Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych, którą – we współpracy z prorektorem ds. studenckich, dr. hab. inż. Markiem Stanuszkiem – przygotowała dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak, pełnomocnik rektora ds. studenckich kół naukowych. 25 czerwca br. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 zostały wręczone dyplomy dla studentów uczestniczących w USKN oraz opiekunów kół. 

 

Za przedstawione referaty nagrodzono łącznie kilkadziesiąt osób zaangażowanych w działalność studenckich kół naukowych na wszystkich wydziałach PK. W uroczystości wzięli udział: rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek oraz Andrzej Laszuk z Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery. 

 s1  s2  s3  s4

 

Nagrody dla laureatów Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej 2019:

 

Wydział Architektury

 

I miejsce


Kinga Hartman, Maria Waszczyszyn, Elżbieta Jaworska, Patryk Włodarczyk, Joanna Oleksy – referat „Badania nad rozwojem świadomości przestrzeni zurbanizowanej i jej wpływ na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego”

 

II miejsce


Filip Sierak, Piotr Dziewierz – referat „Rewitalizacja wybranych obszarów przestrzeni publicznej Walencji”

 

Marta Noga – referat pt. „Responsywna rzeźba miejska – projekt Koła Imago zrealizowany podczas warsztatów RE:EASA Rijeka 2018”

 

III miejsce


Mateusz Cyranka – referat „Prefabrykowana przeszłość – Problem rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty na przykładzie os. Józefa Strusia w Krakowie”

 

Szymon Chromik – referat „Zabudowa roślinna torowisk tramwajowych”

 

Adrianna Kaczor, Wiktoria Stępczyńska-Motyl – referat „Pierwsze kroki w architekturze, czyli jak nauczyć dzieci postrzegać świat oczami architekta?”

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 

I miejsce

 

Michał Dolina, Jakub Dec – referat „Jak policzyć ludzi za pomocą NVIDIA Jetson TX2”

 

II miejsce

 

Tomasz Śmiech – referat „Theremin - zapomniany instrument”

 

III miejsce

 

Andrzej Filek – referat „Dlaczego kasyno zawsze wygra w ruletkę?”

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

I miejsce


Piotr Jesionka, Krzysztof Kruczek – referat „Czterokwadrantowy tyrystorowy układ napędowy”

 

II miejsce


Piotr Dudek, Mariusz Górny, Michał Janiak – referat „System pomiaru i analizy napięcia prądu przemiennego”

 

III miejsce


Mikołaj Markiewicz – referat „Układ zasilania niskich napięć do bolidu elektrycznego”


Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

I miejsce


inż. Kinga Lis – referat „A new method for obtaining intermediate products in Brexpiprazole synthesis”


Alicja Gruchała – referat „Wykorzystanie spektroskopii fluorescencyjnej do badań kinetyki procesów fotopolimeryzacji przy zastosowaniu sond fluorescencyjnych”

 

II miejsce


inż. Tetiana Kirish – referat „Cu2ZnSnS4 Nanoparticles for inkjet printing technology”

 

inż. Mariya Myradova – referat „Drukowane katalizatory: synteza i zastosowanie”

 

inż. Elżbieta Nowak – referat „Nanokryształy 1D ZnS jako element hybrydowych organiczno-nieorganicznych ogniw fotowoltaicznych

 

III miejsce

 

inż. Maciej Pilch – referat „Monitoring the thermal effects of chemical reactions using Fluorescent Probe Technology as an alternative technique for DSC measurements”

 

inż. Karolina Dzięciołowska – referat „Opracowanie sond fluorescencyjnych na bazie kumaryny do wizualizacji struktur w żywych komórkach”

 

Agnieszka Fryźlewicz – referat „Synteza nowych analogów nikotyny

 

inż. Magdalena Głąb – referat „Synteza polimerowych nośników leku”

 s5  s6  s7  s8


Wydział Inżynierii Lądowej

I miejsce


Agnieszka Grądecka, Olga Smogór – referat „Analiza wielokryterialna systemów wentylacyjnych w kontekście dziedzictwa narodowego i problemu smogu

 

inż. Sylwia Wierzba – referat „Analiza stateczności skarpy głębokiego wykopu w ciągu trasy S7”

 

II miejsce


Patrycja Bakalarz, Aleksandra Horowska – referat „Analiza konkurencyjności regionalnego transportu kolejowego i drogowego po budowie linii kolejowych nr 622 i nr 623 oraz modernizacja linii nr 104”

 

Gabriela Frań, inż. Małgorzata Stec, inż. Joanna Tobiasz – referat „Problemy komunikacyjne łódzkiego osiedla Julianów”

 

III miejsce


Piotr Dudek, Mariusz Górny – referat „Informatyczny system wsparcia procesu decyzyjnego w zintegrowanych systemach sterowania dla budownictwa energooszczędnego”


inż. Małgorzata Stec, inż. Joanna Tobiasz – referat „Koncepcja zagospodarowania centrum Miechowa w odniesieniu do nowej organizacji ruchu”

 

Wydział Inżynierii Środowiska

I miejsce


Andżelika Grabarz, Mariola Falarz, Kamil Fijałkowski, Kamil Wojtasiewicz – referat „Wyznaczanie optymalnej wartości natężenia prądu dla ogniwa termoelektrycznego”

 

II miejsce


Magdalena Duczyńska, Aleksandra Różańska – referat „Model ujęcia infiltracyjnego w Kępie Bogumiłowickiej”

 

III miejsce


Andżelika Grabarz, Mariola Falarz, Kamil Fijałkowski, Kamil Wojtasiewicz – referat „Magiczny czajnik - Chłodzenie Słońcem”


Wydział Mechaniczny

I miejsce


Michał Żądło – referat „Chwytak antropomorficzny”

 

II miejsce


Mariusz Granda – referat „Analiza CFD nieustalonego stanu pracy przegrzewacza kotła OP210”

 

Kamil Pasiut – referat „Automatyczny system pozycjonowania aparatu fotograficznego umożliwiający długotrwałą ekspozycję obiektów nocnego nieba”

 

Rafał Schmidt – referat „Budowa i badanie mikromanipulatora 2D”

 

III miejsce


Piotr Gajec, Szymon Górski – referat „Aerodynamiczna analiza jednoosobowego pojazdu z wykorzystaniem oprogramowania CFD”

 

Michał Maruszczak, Konrad Sendrowicz, Łukasz Pawlik – referat „System pozycjonowania i bezpieczeństwa dla robota mobilnego”

 

 

Wyróżnienia Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych PK 2019:

 

Wydział Architektury

 

Ludwika Pysz, Daria Rogozińska – referat „Połączenie architektury zabytkowej ze współczesną. Wstęp do badań nad percepcją silnych form architektonicznych”

 

Michał Stryjski – referat „Teoria Juliusza Żórawskiego na przykładzie modernistycznej architektury w Warszawie – historia i współczesność”

 

Antonina Wójtowicz – referat „Postmodernizm w polskiej architekturze mieszkaniowej”


Wydział Inżynierii Lądowej

 

Weronika Rola, Aleksandra Synowiecka, Katarzyna Uriasz – referat „Zagrożenia osuwiskami w województwie podkarpackim”

 

inż. Sylwia Wierzba – referat „Analiza stateczności skarby głębokiego wykopu w ciągu trasy S7”

 

Wydział Mechaniczny

 

Aleksandra Chrobak, Magdalena Cieślik, Klaudia Jaśko, Ilona Kuras – referat „Ocena oddziaływania płynów spożywczych na właściwości powierzchniowe tkanek zębów”

 

Robert Kołodziej – referat „Badania struktury i wybranych właściwości stopu nitinol”

 

Dariusz Łabno, Karol Midoński – referat „Uzyskiwanie wodoru w skali mikro w procesie elektrolizy wody przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii”

 

 

Na zdjęciach, zakończenie Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych na PK / fot. Jan Zych

 

 

 

{fastsocialshare} 

 
 
62 osoby uzyskały dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską w ramach 6. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”. W sobotę, 27 lutego odbył się finałowy, II etap zmagań. Uczestniczyły w nim 92 osoby. 
 
Konkurs „O Złoty Indeks PK”, w którym wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych przystępujący w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, został rozegrany w dwóch dyscyplinach – matematyce i chemii. Uczestnicy mogli wybrać tylko jedną z nich (podczas rejestracji). Zawody miały charakter dwustopniowy: I etap – zdalny i II etap – stacjonarny na Politechnice Krakowskiej. Stawką w konkursie były dodatkowe punkty w rekrutacji na PK. Na laureatów etapu finałowego czekało 100 (laureaci I stopnia), 50 (laureaci II stopnia) lub 30 (laureaci III stopnia) punktów doliczanych w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów (z wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym) przy rekrutacji na rok akademicki 2021/22.
 
Do udziału w II etap konkursu zakwalifikowało się 101 osób (58 w dziedzinie matematyki oraz 43 rywalizujące w dziedzinie chemii). Ostatecznie do finału zgłosiło się 92 laureatów I etapu (57 z matematyki i 35 z chemii). 
 
„Złote Indeksy PK” zdobyło w tym roku 62 uczniów – 49 mierzących się z zadaniami z matematyki (laureaci II stopnia – 17 osób; laureaci III stopnia – 32 osoby) i 13, którzy zajmowali się zagadnieniami z chemii (laureaci II stopnia – 1 osoba; laureaci III stopnia – 12 osób).
 
W kolejnej, 7. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK” planowane jest włączenie do rywalizacji trzeciej dyscypliny – informatyki.  
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
Czy Kraków jest gotowy na zmiany klimatu? Jak radzi sobie z zabezpieczeniem przed powodzią? O tym m.in. dyskutują w poniedziałek 1 lipca br. na Politechnice Krakowskiej eksperci, przedstawiciele jednostek miejskich, wojewódzkich i samorządowych oraz wykonawcy projektów związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym w Krakowie. Na Wydziale Inżynierii Środowiska PK odbywa się seminarium naukowo-techniczne „Adaptacja Miasta Krakowa do zmian klimatu. Bezpieczeństwo powodziowe Krakowa – działania planistyczne, projektowe i inwestycyjne.” Politechnika jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków naukowych specjalizujących się w tematyce inżynierii i gospodarki wodnej, w tym roku oferuje kształcenie na nowym kierunku studiów I stopnia z tego obszaru. 
 
powodz w krakowieCelem seminarium jest stworzenie platformy do wymiany informacji i doświadczeń na temat realizowanych planów, projektów oraz inwestycji związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym,  wpływających na poprawę bezpieczeństwa powodziowego w Krakowie – mówi prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, kierownik Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK, od 2007 r. przewodnicząca Rady Programowej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej przy prezydencie Miasta Krakowa. – Upowszechnienie wyników prac planistycznych i projektowych, dyskusja na temat przyjmowanych założeń, danych wyjściowych oraz możliwość wymiany i wzajemnego korzystania z doświadczeń i wyników otrzymanych przez różne zespoły z pewnością przyczyni się do uzyskania lepszych i spójnych efektów końcowych.
 
W skali kraju prowadzone są prace planistyczne w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym – aktualizacje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Jednocześnie Kraków realizuje projekty wdrożeniowe pierwszych planów zarządzania, a także podejmuje inicjatywy związane z funkcjonowaniem systemu odwodnienia miasta. – Problematykę zabezpieczenia miasta przed powodzią koordynuje Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, na podstawie ustalonego pod jego kierunkiem  „Planu zabezpieczenia przed powodzią i ochrony przed wodami opadowymi”. Podczas seminarium dokonamy przeglądu realizowanych projektów, sprawdzimy ich spójność. Politechnika Krakowska zapewni specjalistyczne wsparcie w tym zakresie, nasi eksperci podejmą trud krytyki merytorycznej tego, co się w gospodarce wodnej Krakowa dzieje – wyjaśnia prof. Nachlik.
 
Jak dodaje dr inż. Izabela Godyń, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK, seminarium będzie okazją do sprawdzenia, jak realizowane są działania mające obniżyć ryzyko powodziowe, zarówno inwestycyjne, jak i to z zakresu monitoringu i osłony: – Stworzone plany powinny zostać wdrożone do 2020 r. Seminarium stanowić będzie odpowiedź na pytanie, co zostało zrobione? Czy będzie kontynuacja? Na jakim etapie jest wdrażanie planu zarządzania ryzykiem powodziowym? Czy podejmowane działania są spójne? Przegląd jest także podstawą do zabiegania o środki na sfinansowanie kolejnych przedsięwzięć, ponieważ plan jest obecnie aktualizowany.
 
 
Zobacz fotorelację z seminarium / fot. Jan Zych
 1  fot  3  4
 5  6  7  8
 
Poniedziałkowe seminarium organizują wspólnie Wydział Inżynierii Środowiska PK, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. Referaty problemowe przedstawią wykonawcy projektów, przedstawiciele miasta (UMK Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), władz wodnych (RZGW w Krakowie) oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Udział w seminarium potwierdzili zastępca prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig oraz pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 
Seminarium naukowo-techniczne „Adaptacja Miasta Krakowa do zmian klimatu. Bezpieczeństwo powodziowe Krakowa – działania planistyczne, projektowe i inwestycyjne” odbywa się w sali nr 12 budynku Wydziału Inżynierii Środowiska przy ul. Warszawskiej 24. Wydarzenie honorowym patronatem objął rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior.
 
Inżynieria i gospodarka wodna – nowy kierunek w ofercie rekrutacyjnej PK
 
Politechnika Krakowska jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków eksperckich w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej, szczególnie opiniowania planów i projektów oraz oceny inwestycji z tego obszaru. Bogate doświadczenia kadry naukowej i dydaktycznej oraz rosnące potrzeby rynku pracy wobec nowych wyzwań klimatycznych zaowocowały powołaniem na PK od nowego roku akademickiego unikatowego kierunku studiów – inżynierii i gospodarki wodnej (rekrutacja właśnie trwa).  – Chcemy kształcić specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarką wodną w inteligentnych miastach, bo miasta są i będą motorem rozwoju cywilizacyjnego. Dziś żyje w nich co drugi mieszkaniec globu, a do roku 2050 liczba mieszkańców miast osiągnie 75 proc. całej populacji. Proces adaptacji miast do zmian klimatycznych to wyzwanie, któremu sprostać trzeba już teraz – podkreśla prof. Elżbieta Nachlik. – Wobec narastających problemów klimatycznych i presji urbanizacyjnej konieczne są nowoczesne rozwiązania inżynierii i gospodarki wodnej, zapewniające na obszarach o dużej liczbie mieszkańców odpowiednią jakość wody i zarazem ochronę przed zagrożeniami z jej strony. Do planowania i wprowadzania takich rozwiązań potrzeba dobrze wykształconych specjalistów
 
InzynieriaiGospodarkaWodnaPK
 
Program studiów na kierunku inżynieria i gospodarka wodna pozwoli zrozumieć istotę zmian klimatycznych i związanych z nimi zjawisk, ma przygotować do rozwiązywania takich wyzwań przed współczesnymi miastami, jak: niwelowanie skutków zmian klimatu (fale upałów i zimna, powodzie, susze, nawalne deszcze), kształtowanie miejskiej infrastruktury wodnej (tak, by łagodziła obecne i prognozowane skrajne zjawiska pogodowe), magazynowanie wód opadowych (by można było je dodatkowo wykorzystać), bezpieczeństwo i dobra jakość środowiska wodnego i przyrodniczego. 
 
Będziemy uczyć doboru i wykorzystania nowoczesnych komputerowych narzędzi inżynierskich do symulacji procesów klimatycznych i hydrologicznych, do projektowania obiektów i systemów wodnych w inżynierii miejskiej. Przygotujemy do projektowania i wykonawstwa w zakresie obiektów wodnych, rewitalizacji rzek, a także eksploatacji, monitoringu i renowacji istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. Absolwenci kierunku mają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych, co będzie dodatkowym atutem na rynku pracy – mówi dr inż. Izabela Godyń. (MAS)
 
 
Zdjęcie powodzi / Urząd Miasta Krakowa „Raport po powodzi z maja i czerwca 2010 r.”; grafika kierunku inżynieria i gospodarka wodna
 
 
 
{fastsocialshare} 

 

 

Zuzanna Gwiazdonik i Anna Wątek, studentki inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, skonstruowały elektroniczną protezę nogi dla baletnicy. Sterowany impulsami mięśniowymi prototyp wynalazku pozwala na zgięcie sztucznej stopy, co umożliwia tancerce wykonywanie różnych pozycji baletowych. Rozwiązanie powstało w ramach Koła Naukowego ABB, globalnego lidera technologicznego w zakresie automatyki i energetyki. Było też tematem obronionej na PK pracy inżynierskiej.

 

Na zdjęciu: Anna Wątek, Karolina Smoleńska i Zuzanna Gwiazdonik Na zdjęciu: proteza
 


Na pomysł protezy wpadłam podczas zajęć z protetyki na II roku studiów z inżynierii biomedycznej na Politechnice Krakowskiej. Inspiracją były dziecięce marzeniami o zajęciach baletowych i moja, trwającą do dziś, fascynacja tym stylem tańca – mówi Zuzanna Gwiazdonik. Zaczęłam szukać w Internecie czy takie rozwiązanie jak proteza dla baletnicy już ktoś opracował. Znalazłam nieliczne przypadki prób stworzenia takiej protezy kończyny dolnej, ale wszystkie te rozwiązania służyły tancerce bardziej jako podpora, nie miały możliwości zgięcia stopy protezowej.


Ambicją studentek PK było więc stworzyć elastyczną protezę, która dawałaby baletnicy możliwość ruchu stopą i wykonywania wszystkich pozycji baletowych. Pomysł postanowiły zgłosić do 8. edycji Koła Naukowego ABB. – To był akurat czas finału poprzedniej edycji Koła Naukowego ABB, w którym brała udział nasza koleżanka z uczelni Agnieszka Tkaczyk, autorka elektronicznej protezy dłoni. Jej sukces zachęcił nas do aplikowania – wyjaśnia Zuzanna Gwiazdonik. Uczestnicy Koła Naukowego, działającego przy Korporacyjnym Centrum Technologicznym ABB w Krakowie, mogą korzystać z pomocy naukowców i specjalistów, zaplecza technologicznego, a także wsparcia finansowego firmy. Inicjatywa ABB jest skierowana m.in. do studentów uczelni technicznych i uczniów szkół średnich.


Re ABB baletnica 017 002Studentki PK nawiązały też kontakt z poznaną w mediach społecznościowych Karoliną Smoleńską, której – po wypadku – amputowano nogę poniżej kolana. Mimo niepełnoprawności pozostaje aktywną optymistką, w mediach społecznościowych chwali się postępami w rehabilitacji i powrotem do zdrowia. – Zaprosiłyśmy Karolinę do współpracy i testów prototypu. To właśnie na podstawie skanów 3D kikuta jej nogi oraz drugiej zdrowej kończyny wykonałyśmy modele leja protezowego, stopy protezowej zaokrąglonej na końcu w części palców, tak aby była idealnie dopasowana do pointa baletnicy oraz model rdzenia stopy protezowej – wymienia Zuzanna Gwiazdonik.


Skany 3D konstruktorki wykonały przy pomocy kamery Intel RealSense. Elementy protezy zostały wydrukowane na drukarce 3D w laboratorium ABB. – Największym wyzwaniem było jednak napisanie programu sterującego protezą – przyznaje Anna Wątek, współautorka wynalazku. Proteza jest sterowana za pomocą sygnału EMG. Elektrody naklejone na mięśniu czworogłowym uda odbierają sygnał mięśniowy, który przekazywany jest do czujnika MyoWare. – To czujnik umożliwiający kontrolowanie urządzeń za pomocą sygnałów bioelektrycznych, generowanych przez ludzkie mięśnie. Dane z czujnika odbiera specjalnie zaprogramowany moduł Arduino Nano, który w zależności od natężenia sygnału umożliwia ruch serwomechanizmem. Ten poruszą sztuczną stopą – wyjaśnia studentka PK. W pracach nad układem sterowania protezą pomogli mechanicy i elektronicy z ABB, opiekunem całego projektu studentek PK był Artur Poniedziałek.


Stworzyłyśmy prototyp, by zwrócić uwagę na brak na rynku takiej sportowej protezy dla baletnicy i podsunąć nasz innowacyjny pomysł na takie rozwiązanie. W przyszłości chciałybyśmy nawiązać współpracę z firmami protetycznymi, aby udoskonalić i ugruntować naszą wiedzę na temat protetyki kończyn dolnych i spróbować wykonać protezę z profesjonalnych materiałów czyli kompozytów z włókna węglowego – mówi Zuzanna Gwiazdonik. Prace nad protezą były podstawą właśnie obronionej przez nią na Politechnice Krakowskiej pracy inżynierskiej pt.: „ Modelowanie i analiza numeryczna MES stopy protezowej dla tancerki baletowej”. Inżynierem jest już także Anna Wątek, która obroniła pracę pt.: „Analiza wytrzymałościowa MES wybranych rodzajów implantów stomatologicznych”. Promotorką obu prac jest dr inż. Agnieszka Chojnacka-Brożek.

 

 


Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB, w ramach którego działa Koło Naukowe ABB, współpracuje z naukowcami i studentami Politechniki Krakowskiej od wielu lat. W ubiegłym roku otwarto wspólne laboratorium firmy ABB i Politechniki Krakowskiej Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania (CEFUMA). Wyposażone w unikatowe w skali kraju stanowiska badawcze służy do opracowywania, przetwarzania i testowania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych. ABB objęło także patronat nad prowadzonymi na Politechnice kierunkami studiów: inżynierią materiałową i infotroniką.


Młodzi wynalazcy zainteresowani naborem do kolejnej edycji Koła Naukowego ABB już mogą się zgłaszać ze swoimi projektami, nabór trwa do 12 marca. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej: abb.pl/kolonaukowe

 

 

(mas)

 

 

Na zdjęciach: Zuzanna Gwiazdonik, Anna Wątek i Karolina Smoleńska / fot. (oraz film) Re:view | www.thereview.pl

 

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

6 lipca br. na Jeziorze Żywieckim odbędą się doroczne Regaty o Puchar Rektora Politechniki Krakowskiej. Zawodnicy będą rywalizować w pięciu klasach: omega, jachty kabinowe do 6,5m, jachty kabinowe pow. 6,5m, katamarany i open. 
 
Zgłoszenia do udziału będzie można dokonać w dniu zawodów – 6 lipca br. Tradycyjnie główna przystań zostanie ulokowana w pobliżu Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej przy ul. św. Wita 73 w Żywcu.
 
42. Regaty o Puchar Rektora PK organizują: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PK, Centrum Sportu i Rekreacji PK oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu. Sponsorem głównym przedsięwzięcia jest Energa.
 
Pierwsze politechniczne regaty odbyły się w 1977 r. Rozegrano wtedy wyścigi w klasie omega. Celem zawodów jest popularyzacja żeglarstwa na Jeziorze Żywieckim, propagowanie aktywnego i bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, a także promocja atrakcyjnych terenów do uprawiania sportów wodnych.
 
Odwiedź stronę wydarzenia na Facebook’u.  
 
 
Zobacz jak wyglądały sportowe zmagania na Jeziorze Żywieckim w poprzednich latach / fot. Jan Zych
 
 r4  r2  r1  r3
 r5  r6  r7  r8
 
 
 (bk)
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
 
Studenci z Politechniki Krakowskiej zostali laureatami ministerialnego stypendium na rok akademicki 2020/2021. Żacy z PK znaleźli się w elitarnym gronie 362 osób nagrodzonych finansowym wsparciem za znaczące osiągnięcia. 
 
Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynęło łącznie 890 wniosków w tej sprawie. Wsparcie w wysokości 17 tys. zł otrzymały 362 osoby: 285 za osiągnięcia naukowe, 42 za osiągnięcia sportowe i 35 za osiągniecia artystyczne.
 
W gronie laureatów znalazło się pięcioro studentów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej – Magdalena Jankowska, Dominika Krok i Patryk Szymaszek (technologia chemiczna), Alicja Gruchała (inżynieria chemiczna i procesowa), Patrycja Środa (biotechnologia). 
 
Wymienione osoby zostały docenione za swoją aktywność naukową na różnych polach: autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolnictwa wyższego i nauki; udział w projektach badawczych o wysokim poziomie innowacyjności, w tym udział w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego; uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, które uhonorowano nagrodą zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym. 
 
Politechniczni laureaci stypendium ministra uczestniczyli m.in. w pracach zespołów badawczych kierowanych przez dr hab. inż. Joannę Ortyl, prof. PK, w ramach konkursu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (projekt pn. „Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions”) i konkursu TANGO 2 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt pn. „Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych”). Nagrodzeni studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej otrzymali też niedawno półroczne wsparcie stypendialne w pierwszej edycji nowego programu Politechniki Krakowskiej, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni. 
 
Wśród osiągnięć młodych chemików są medale międzynarodowych wydarzeń związanych z nauką i innowacjami, w tym: Międzynarodowej Wystawy Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEx w Tajlandii (2020), Europejskich Targów Kreatywności i Innowacji EuroInvent w Rumunii (2020), Międzynarodowej Wystawy i Konkursu Innowacji iCAN w Kanadzie (2020). 
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}

promocje dokt

 

 

DOKTORZY HABILITOWANI


Wydział Architektury


1. Dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko
Osiągnięcie naukowe: Przestrzenie opieki geriatrycznej. Kształtowanie jakości architektury szpitalnych oddziałów geriatrycznych

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej


1. Dr hab. inż. Dariusz Borkowski
Osiągnięcie naukowe: Układy generacji energii elektrycznej wykorzystywane w elektrowniach wodnych małej mocy
2. Dr hab. inż. Andrzej Szromba
Osiągnięcie naukowe: Energoelektroniczny kompensator aktywny sterowany sygnałem konduktancyjnym


Wydział Inżynierii Lądowej


1. Dr hab. inż. Wojciech Drozd
Osiągnięcie naukowe: Badania cech terenu budowy i ich wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych przy obiektach nieliniowych


Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

1. Dr hab. inż. Bożena Tyliszczak
Osiągnięcie naukowe: Matryce hydrożelowe na bazie chitozanu


Wydział Mechaniczny


1. Dr hab. inż. Artur Cebula
Osiągnięcie naukowe: Rozwiązania wybranych odwrotnych zagadnień wymiany ciepła i ich eksperymentalna weryfikacja
2. Dr hab. inż. Adam Gąska
Osiągnięcie naukowe: Symulacyjny system oceny niepewności pomiarów współrzędnościowych realizowanych w warunkach przemysłowych
3. Dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz
Osiągnięcie naukowe: Identyfikacja nieustalonych stanów cieplno-wytrzymałościowych oraz warunków brzegowych na powierzchniach wewnętrznych ciśnieniowych elementów kotłów
4. Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
Osiągnięcie naukowe: Koincydencja stereometrycznych i tribologicznych badań warstwy wierzchniej
5. Dr hab. inż. Ksenia Ostrowska
Osiągnięcie naukowe: Ocena i korekcja dokładności Redundantnych Współrzędnościowych Systemów Pomiarowych

 

 

DOKTORZY

 
Wydział Architektury


1. Dr inż. arch. Adam Derlatka
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
Tytuł dysertacji: „Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia”
2. Dr inż. arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich
Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Kantarek
Tytuł dysertacji: „Pokonywanie barier urbanistycznych. Współczesne przykłady przekształceń rejonów dróg szybkiego ruchu w obszarach miejskich”
3. Dr inż. Kasper Jakubowski
Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków urbanistycznych na przykładzie terenów zieleni zakładanych po roku 1992”
4. Dr inż. arch. Wojciech Kujawski
Promotor: dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Impact of Buildings on Contemporary Urban Infrastructure”
5. Dr inż. arch. Mariusz Łysień
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Tytuł dysertacji: „Związki funkcjonalno-przestrzenne miasta z rzeką. Przykłady ośrodków o wielkości do 50 tysięcy mieszkańców”
6. Dr inż. arch. Wojciech Matys
Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
Tytuł dysertacji: „Małe domy mieszkalne – nowy typ niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej”
7. Dr inż. arch. Krzysztof Petrus
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
Tytuł dysertacji: „Garbary w latach 1850-1939. Największe przedmieście Krakowa i jego nowoczesna transformacja na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju Krakowa”
8. Dr inż. arch. Martin Vačšák
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Tytuł dysertacji: „Educational presentation of architectural heritage. Smart way of architectural heritage presentation focused on educational Impact of in situ monument presentation”
9. Dr inż. Agata Walczak
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
Tytuł dysertacji: „Procesy zachodzące w krajobrazie Nowej Huty – rozwój versus destrukcja przestrzeni”
10. Dr inż. arch. Agnieszka Włoch-Szymla
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Tytuł dysertacji: „Wizja, eksperymenty i strategie rozwojowe Wiednia. Poszukiwanie przyjaznego człowiekowi środowiska mieszkaniowego”

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej


1. Dr inż. Arkadiusz Duda
Promotor: dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK / dr inż. Maciej Sułowicz
Tytuł dysertacji: „Diagnozowanie silników indukcyjnych klatkowych przy wykorzystaniu wpływu nieliniowości obwodu magnetycznego”
2. Dr inż. Bartosz Rozegnał
Promotor: dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK / dr inż. Zbigniew Szular
Tytuł dysertacji: „Trójfazowy falownik napięcia z łagodnym przełączaniem tranzystorów odpornym na zakłócenia sterowania”
3. Dr inż. Marcin Tomczyk
Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Wykrywanie i identyfikacja uszkodzeń złożonego układu elektromechanicznego w ich początkowej fazie powstawania metodami falkowo-neuronowymi”

 

Wydział Inżynierii Lądowej


1. Dr inż. Magda Kijania-Kontak
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Badania przyczepności między betonem wysokowartościowym a stalą wysokiej wytrzymałości”
2. Dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska
Promotor: dr hab. inż. Lidia Żakowska
Tytuł dysertacji: „Modelowanie dostępności miejskiego transportu zbiorowego”
3. Dr inż. Bartłomiej Szewczyk
Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK
Tytuł dysertacji: „System sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych”
4. Dr inż. Damian Wieczorek
Promotor: dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Krzysztof Zima
Tytuł dysertacji: „Modelowanie kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka”

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej


1. Dr inż. Dominika Boroń
Promotor: prof. dr hab. inż. Bolesław Tabiś / dr hab. inż. Katarzyna Boroń
Tytuł dysertacji: „Modelowanie i analiza nieliniowa stanów stacjonarnych hybrydowych bioreaktorów fluidyzacyjnych”
2. Dr inż. Maciej Gierada
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Handzlik, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Katalizator Cr0ₓ/SiO₂ - modelowanie form powierzchniowych oraz studia nad mechanizmem polimeryzacji etylenu”
3. Dr inż. Elwira Lasoń
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Elżbieta Sikora
Tytuł dysertacji: „Nanocząstki lipidowe jako nośniki substancji aktywnych biologicznie”
4. Dr inż. Mateusz Prończuk
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Bizon
Tytuł dysertacji: „Badania hydrodynamiki hybrydowego fluidyzacyjnego aparatu airlift z cyrkulacją zewnętrzną”

 

 

Na zdjęciu, uczestnicy promocji doktorów i doktorów habilitowanych, Sala Senacka PK, 28 czerwca 2019 r. / fot Jan Zych

 

 

 

{fastsocialshare} 

 
 
ZARZĄDZENIE NR 25

REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

im. Tadeusza Kościuszki

z dnia 26 lutego 2021 r.

znak R.0201.29.2021
 
w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r.
 
 
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
Świadczenie pracy na terenie Politechniki Krakowskiej i praca zdalna
 

1. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić badania naukowe oraz wypełniać obowiązki organizacyjne i dydaktyczne na terenie Politechniki Krakowskiej.
2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. We wszystkich przypadkach niewymagających pracy stacjonarnej zaleca się polecanie pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym, na zasadach określonych w ust. 4-8.

4. Zlecenie pracy zdalnej pracownikowi jest możliwe, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) zadania określone w zakresie obowiązków pracownika mogą być wykonywane zdalnie i taki tryb pracy nie wpłynie na efektywność wykonywanych przez niego zadań,
2) zapewniona jest ciągłość funkcjonowania jednostki organizacyjnej oraz zapewniona jest obecność na terenie uczelni pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki organizacyjnej,
3) zapewniona jest łączność telefoniczna i mailowa z pracownikiem pracującym w trybie pracy zdalnej,
4) zapewniona będzie ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo dokumentów papierowych i bezpieczeństwo IT.

5. Powierzenie pracownikowi pracy zdalnej następuje przez kierownika jednostki organizacyjnej, za zgodą przełożonego wyższego szczebla.
6. Kierownik jednostki organizacyjnej za zgodą przełożonego wyższego szczebla może polecić pracownikowi, za jego zgodą wykonywanie pracy zdalnej również w sytuacji, kiedy pracownik zostaje objęty izolacją bądź kwarantanną zarządzoną przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, ale tylko pod warunkiem, że wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej nie narusza zasad kwarantanny lub izolacji, a stan zdrowia pracownika zakażonego koronawirusem na to pozwala.
7. W przypadku gdyby stan zdrowia pracownika uległ pogorszeniu, pracownik jest zobowiązany przejść na zwolnienie lekarskie i pobierać wynagrodzenie przysługujące za czas choroby albo zasiłek chorobowy.
8. Decyzję o izolacji lub kwarantannie wraz z poleceniem pracy zdalnej oraz zgodą pracownika, należy przekazać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych.
9. Miesięczne harmonogramy pracy, uwzględniające dni pracy stacjonarnej i zdalnej, sporządza kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z przełożonym wyższego szczebla, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ewidencji czasu pracy.
10. Organizacja pracy, w tym pracy zdalnej podległych pracowników oraz nadzór nad terminowością i prawidłowością wykonywanych zadań, należy do kierowników jednostek organizacyjnych.
11. Świadczenie pracy na terenie PK jest wykonywane przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 2.

 
 
§ 2
Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy

1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zobowiązuje się pracowników do:
1) zachowywania odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy, w kontaktach bezpośrednich oraz podczas zebrań, posiedzeń, narad, szkoleń (co najmniej 1,5 metra),
2) zakrywania dróg oddechowych przy pomocy maseczek,
3) ograniczania kontaktów bezpośrednich tylko do sytuacji, gdy są one niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków służbowych, a w komunikacji wewnątrzuczelnianej do stosowania przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej oraz korzystania z usługi Office 365 Education online (zasady użytkowania dostępne na stronie https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-education-online-dla-pracownikow-pk/) w celu prowadzenia zdalnych zebrań lub narad,
4) ścisłego przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych:
1) poinstruują pracowników, aby korzystali ze środków ochrony osobistej, tj. środków do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek jednorazowych,
2) nadzorują przestrzeganie przez pracowników zasad, o których mowa w ust. 1,
3) za zgodą przełożonych wyższego szczebla mogą wprowadzić dodatkowe wymagania co do zabezpieczeń pracowników oraz środki techniczne i organizacyjne do ich zastosowania, jeśli wskazują na to szczególne warunki i miejsca działania pracownika, zwiększające ryzyko zakażenia wirusem (tj. wprowadzenie limitów osób spoza jednostki przebywających jednocześnie w pomieszczeniu, wyznaczenie dodatkowych przerw w pracy na wietrzenie pomieszczeń, przegrody oddzielające pracowników od interesantów itp.).
3. Ustala się, że bezpośrednia obsługa interesantów przez poszczególne jednostki organizacyjne PK jest prowadzona w godzinach między 9:00 a 13:00.
 
 
§ 3
Posiedzenia organów kolegialnych

Posiedzenia organów kolegialnych, kolegiów wydziałów, komisji, zespołów odbywają się formie stacjonarnej, z zachowaniem aktualnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących odbywania zgromadzeń lub w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, kiedy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest niemożliwe lub utrudnione. Decyzję o rodzaju posiedzenia (stacjonarne lub zdalne) podejmuje przewodniczący organu lub innego ciała kolegialnego.
 
 
§ 4
Wyjazdy służbowe

Istnieje możliwość odbywania zagranicznych podróży służbowych oraz przyjmowanie gości zagranicznych. Przy planowaniu wyjazdów należy brać pod uwagę:
1) sytuacją epidemiologiczną w kraju docelowym wyjazdu,
2) obostrzenia obowiązujące w kraju docelowym wyjazdu. 
 
 
§ 5
Konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe

Na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.
 
 
 
§ 6
Organizacja kształcenia

Organizację kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 określa Zarządzenie nr 17 Rektora PK z dnia 2 lutego 2021 r.
 
 
§ 7
Ograniczenia w dostępie do budynków

1. W uzasadnionych przypadkach wprowadzone będą stałe lub doraźne ograniczenia dostępu na teren i do budynków PK dla osób niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami PK.
2. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków uczelni.
3. Wszelkie incydenty oraz niepokojące zjawiska zaistniałe na terenie PK należy zgłosić do bezpośrednich przełożonych lub administratorów obiektów.
 
 
§ 8
Raportowanie

1. Pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia przekazują niezwłocznie informacje o:
1) stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wiążącej się z tym izolacji bądź hospitalizacji,
2) objęciu ich kwarantanną sanitarną.
2. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w formie mailowej lub telefonicznej bezpośredniemu przełożonemu (w przypadku pracowników), właściwemu dziekanatowi (w przypadku studentów i uczestników studiów doktoranckich), sekretariatowi Szkoły Doktorskiej PK (w przypadku doktorantów kształcących się w SD PK) lub sekretariatowi jednostki prowadzącej inną formę kształcenia (uczestnicy innych form kształcenia).
3. Kierownicy jednostek oraz dziekanaty przekazują niezwłocznie otrzymane informacje na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Gdy objawy choroby wywołanej SARS-CoV-2 pojawią się na terenie uczelni podczas wykonywania obowiązków pracowniczych lub podczas zajęć dydaktycznych, stosuje się procedurę zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty uczelni.
 
 
§ 9

 
 
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.
 
 
 
Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
 
 
 
W nowym Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) – rankingu najlepszych szkół wyższych w poszczególnych dyscyplinach – znalazła się Politechnika Krakowska
 
PK została sklasyfikowana w kategorii „Inżynieria” w dyscyplinie naukowej „inżynieria mechaniczna” razem z Politechniką Warszawską, Politechniką Łódzką, Politechniką Poznańską, Politechniką Śląską, Politechniką Wrocławską. Pierwsze miejsce w tej dyscyplinie naukowej zajął brytyjski Uniwersytet w Cambridge. Na drugiej pozycji uplasował się Xi'an Jiaotong University z Chin, a na trzeciej Uniwersytet Stanforda w USA.
 
W szanghajskim rankingu ARWU uczelnie z całego świata porównywane są osobno w każdym z 54 obszarów nauki, w kategoriach: „Engineering”, „Natural Sciences”, „Life Sciences”, „Medical Sciences”, „Social Sciences”. W zestawieniu większość pierwszych miejsc (35) zajmują uczelnie amerykańskie. Chińskie uniwersytety dominują w 11 z badanych obszarów.  
 
Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects publikowany jest od 2009 r. Zestawienie przygotowuje Shanghai Ranking Consultancy.
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Plakat 2021 strona26 lutego br. rozpoczęła się elektroniczna rejestracja do IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Krakowska. Na zwycięzców konkursowej rywalizacji czekają atrakcyjne nagrody finansowane i rzeczowe, a dla trojga najlepszych uczniów dodatkowe punkty w rekrutacji na PK. I etap – test wiedzy on-line – został zaplanowany na 9 kwietnia.
 
Konkurs na temat patrona Politechniki Krakowskiej jest skierowany zarówno do uczniów szkół ponadpodstawowych, jak i studentów. Rejestracji można dokonać do 22 marca za pośrednictwem strony internetowej: kosciuszko.pk.edu.pl. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodę na udział w konkursie (formularz w zakładce Zasady na stronie konkursu). Należy ją przesłać do 22 marca 2021 r. na adres: Dział Promocji Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. 
 
Konkurs ma formułę dwuetapową. I etap odbędzie się 9 kwietnia – będzie to test wiedzy on-line złożony z 30 pytań zamkniętych. Dziesięcioro najlepszych uczestników (pięcioro studentów i pięcioro uczniów) przejdzie do finału, który zostanie zorganizowany 23 kwietnia na Politechnice Krakowskiej lub (w zależności od sytuacji epidemiologicznej i restrykcji związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2) w formie zdalnej. Uczestnicy odpowiedzą wówczas na 30 pytań zamkniętych w wyznaczonym czasie. 
 
Na zwycięzców konkursu czekają dodatkowe punkty w rekrutacji na wybrany kierunek studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej (z wyjątkiem kierunków: architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego) oraz atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. 
 
Szczegóły związane z konkursem „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” (m.in. regulamin, wykaz literatury i harmonogram) na stronie internetowej: kosciuszko.pk.edu.pl.
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
5 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Basztowej 22 odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Krakowską a UMWM w sprawie dofinansowania budowy Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Obiekt badawczy będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie. Uczelnia pozyskała na realizację projektu LAŚ blisko 18 mln zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 
GJ050719 053  GJ050719 056  GJ050719 059 
Podpisy pod umową w sprawie dofinansowania nowego laboratorium PK złożyli rektor prof. dr hab. inż. Jan Kazior, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara oraz wicemarszałkowie Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. – Politechnika Krakowska ma ogromną satysfakcję, że po wielu staraniach czynionych krok po kroku, powstanie Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Będzie to ośrodek badawczy przeznaczony m.in. do walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza. Z badań prowadzonych w LAŚ skorzystają zarówno Wydział Inżynierii Lądowej, jak i Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Architektury oraz Wydział Mechaniczny, a także mieszkańcy Krakowa i Małopolski – powiedział rektor PK prof. Jan Kazior.
 

Cieszę się, że już wkrótce naukowcy z Politechniki Krakowskiej będą mogli prowadzić badania w nowoczesnym laboratorium. Inwestycja ta poszerzy bogatą ofertę usług badawczych, o jej zupełnie nowy zestaw. Dzięki prawie 18 mln zł z funduszy unijnych realizacja tego ambitnego projektu będzie możliwa – podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka. – Jak zachowuje się wiatr w mieście? Co zaburza przepływ powietrza? Co stanowi klucz do dobrego napowietrzania miasta? Nad odpowiedziami na te pytania pracować będą naukowcy w nowej placówce.

 
W uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim udział wzięli: dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof PK, koordynator projektu LAŚ dr inż. arch. Łukasz Flaga, kierownik Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Programów Międzynarodowych PK mgr Małgorzata Lalicka, przedstawiciel zespołu Laboratorium Inżynierii Wiatrowej mgr inż. Aleksander Pistol. 
 
LAS wizualizacjaNowe laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej powstanie na terenie kampusu Politechniki w Czyżynach przy al. Jana Pawła II 37. W LAŚ prowadzone będą badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na elementy rozwiązań inżynierskich. Wśród najważniejszych realizowanych tematów badawczych, oprócz tych związanych z oddziaływaniem wiatru w miastach, transportem zanieczyszczeń i sposobami dynamicznego wpływania na redukcję smogu, będą także problemy inżynierii wiatrowej, energetyki wiatrowej, wpływów środowiskowych na budowle i ludzi, aerodynamiki i dynamiki budynków, w tym badania obiektów budowlanych i konstrukcyjnych, narażonych na oddziaływanie wiatru i obciążenia śniegiem.
 
W budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej zaprojektowano dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej, kształtujących parametry napływającego powietrza. Każda z przestrzeni pomiarowych w tunelach będzie mieć wysokość dochodzącą do 4 m, natomiast planowane wymiary w rzucie tuneli wynoszą odpowiednio 10 m x 24 m długości dla większego oraz 8 m x 21 m dla mniejszego tunelu. To zapewni naukowcom PK znaczącą poprawę warunków i możliwości badawczych w porównaniu do tych, którymi dysponuje teraz Laboratorium Inżynierii Wiatrowej WIL PK z obecnym tunelem wiatrowym.
 LAS wizualizacja2
Wyniki badań prowadzonych w Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej dostarczą planistom i projektantom oraz szeroko rozumianemu rynkowi budowlanemu bogatej wiedzy, przydatnej do projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących czy wznoszenia nowych budynków (zwłaszcza wysokich). Posłużą także jednostkom samorządów (miast, gmin, powiatów, województw) do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i  formułowania innych uwarunkowań formalno-przestrzennych dla rozwoju obszarów zurbanizowanych, w tym tworzenia zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wyników prowadzonych w LAŚ badań można będzie m.in. ocenić efektywność proponowanych rozwiązań, już na wczesnym etapie procesu decyzyjnego w wymiarze programowym, planistycznym i projektowym.
 
LAŚ będzie wspierać nowy międzywydziałowy kierunek studiów na PK – inżynierię czystego powietrza. Kierunek zapewni studentom specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania w sposób kompleksowy działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.
 
Czytaj więcej:
 
Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej ma powstać do 2021 r. Całkowita wartość projektu to ponad 24,6 ml zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 17,7 mln zł.  
 
 

 Podpisanie umowy w sprawie LAŚ 

 

 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, podpisanie umowy w sprawie Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej  / fot. Biuro Prasowe UMWM; wizualizacje budynku LAŚ / materiały PK
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK z Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej została laureatką Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Otrzymała ją za autorstwo monografii naukowej pt. „Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych”. 
 
Profesor Katarzyna HodorNagrody Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Tegorocznych laureatów poznaliśmy 19 lutego, w Dniu Nauki Polskiej. 
 
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK (na zdjęciu / fot. Jan Zych) znalazła się w gronie 71 osób, które uhonorowano nagrodą za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Prof. Hodor została doceniona za autorstwo książki „Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych”, wydanej w 2019 r. Monografia przedstawia wyniki wieloaspektowych – architektonicznych, urbanistycznych, krajobrazowych – badań nad reformackimi zespołami klasztornymi na obszarze południowej Polski. 
 
Publikacja ma na celu przybliżenie historii, funkcjonowania i zasad komponowania unikatowego zbioru zespołów klasztornych, a także unaocznienie ich znaczenia w krajobrazie, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Książka zawiera (przydatne do badań innych zabytkowych obiektów) opracowanie zasad oceny wartości zespołów klasztornych, ich typologię, opis zagrożeń dla walorów krajobrazowych oraz – w formie wytycznych konserwatorskich – określa kierunki i sposoby ich ochrony. W monografii znalazły się historyczne i współczesne zdjęcia, opracowania kartograficzne oraz schematy. Okładka monografii autorstwa profesor Katarzyny Hodor
 
Nagrodzona książka powstała w wyniku wieloletnich badań, prowadzonych przez autorkę w Polsce i zagranicą, m.in. w Niemczech, Czechach, na Węgrzech i we Włoszech. Prof. Katarzyna Hodor w 2019 r. otrzymała za monografię Nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (Konkurs na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa). 
 
Obszar badawczy, którym zajmuje się dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK dotyczy: sacrum w krajobrazie, tradycji miejsca z wykorzystaniem walorów kulturowo-przyrodniczych, rozwiązań w kształtowaniu przestrzeni publicznych z pomocą nowoczesnych technologii, rewitalizacji i dziedzictwa wsi, historii sztuki ogrodowej i terenów zielonych wraz z wpływem na współczesne krajobrazy oraz ochrony krajobrazów, rewitalizacji i rewaloryzacji. Badaczka należy m.in. do ICOMOS-POLSKA (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków), Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Prof. Katarzyna Hodor koordynuje organizację międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu dendrologii historycznej i sztuki ogrodowej. W 2017 r. tematem wydarzenia pn. „Sacrum in composing space” było odczytywanie sacrum w krajobrazie oraz obszar aksjologiczny tego zjawiska. 
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
Projekty z Politechniki Krakowskiej otrzymają dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu na przygotowanie darmowych kursów online dla platformy Navoica.pl. Łączna suma wsparcia dla PK wynosi blisko 1,8 mln złotych. 
 
 
ncbr logo z czerwonym napisem
 
 
Navoica to polska platforma edukacyjna typu MOOC (ang. Massive Open Online Course - Masowy Otwarty Kurs Online), pozwalająca na korzystanie z dostępnych kursów wszystkim osobom zainteresowanym nauką, zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Platforma pozwala na kształcenie przez całe życie, jest darmowa i dostępna przez całą dobę. Po ukończonym kursie każdy zarejestrowany użytkownik może otrzymać certyfikat wystawiony przez uczelnię, która opracowała dany kurs.
 
Navoica została uruchomiona w ubiegłym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Młodej Nauki. Rozstrzygnięty 28 czerwca br. konkurs pt. „Kurs na MOOC” pozwoli poszerzyć ofertę edukacyjną platformy, gdzie mają znaleźć się szkolenia językowe, warsztaty programowania, kursy przedsiębiorczości i nowoczesnego marketingu, a nawet zajęcia z języka migowego. 
 
Wsparcie finansowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - otrzymają 52 projekty kursów, w tym te opracowane na Politechnice Krakowskiej:
 
„MOOC języków” - 341 312,50 zł dofinansowania;
 
„PK=POWER of KNOWLEDGE” - 496 118,62 zł dofinansowania;
 
„Praktyczne aspekty projektowania obiektów budowlanych w świetle standardów europejskich” - 642 018,75 zł dofinansowania;
 
„MOOC Kodowania” - 284 000 zł dofinansowania. 
 
Łączna kwota wsparcia wszystkich zwycięskich projektów wynosi prawie 20 mln złotych. 
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare} 

 


Snowboardziści z Politechniki Krakowskiej zostali akademickimi mistrzami podczas czempionatu, rozegranego na stoku Skolnity w Wiśle. Drużyna studentów PK wygrała klasyfikację generalną i rywalizację wśród uczelni technicznych, wyprzedzając na podium AWF w Katowicach i AGH Kraków. Sukces odniosły w Wiśle także snowboardzistki z PK, zajmując 2. miejsce drużynowo w kategorii uczelni technicznych.

 

snowboard men 1 snowboard wo 1


Już pierwszego dnia AMP reprezentanci Politechniki spisali się znakomicie w slalomie gigancie, zdobywając całe podium w klasyfikacji uczelni technicznych! Pierwszy był Piotr Szwarc (WIŚiE), drugi Filip Czapla (WIŚiE), a trzeci Michał Młynarczyk (WM). Następnego dnia Michał Młynarczyk stanął na najwyższym stopniu podium uczelni technicznych w konkurencji banked slalom. Bardzo wysokie wyniki także pozostałych reprezentantów sprawiły, że drużyna AZS Politechniki Krakowskiej stanęła na najwyższym stopniu podium. Wystąpili w niej: Bruno Włodarczyk (WM), Dominik Janas (WIŚiE), Piotr Szwarc (WIŚiE) Filip Czapla (WIŚiE), Szymon Ból (WM), Michał Młynarczyk (WM), Jakub Skowron (WIL), Witold Budzyński (WA).

 

mlynarczykWielki sukces odniosły również snowboardzistki z PK, zajmując 2. miejsce drużynowo w kategorii uczelni technicznych. Indywidualnie bardzo dobry start zaliczyła Wiktoria Włodarczyk (WIiTCh), druga w klasyfikacji uczelni technicznych i czwarta w klasyfikacji generalnej w slalomie gigancie. Cenne punkty, dzięki którym udało się zdobyć drużynowe wicemistrzostwo kraju, zdobyły także: Aleksandra Zięba (WIL), Anna Wójcik (WIL), Alicja Kośmider (WM), Maria Zeljaś (WIL), Adrianna Jeziorska (WA) oraz Hanna Gancarz (WIiT). Medalowych snowboardzistów prowadzili trenerzy Anna Masłyk i Krzysztof Włodarczyk.

 

Akademickie Mistrzostwa Polski to największy cykl zawodów akademickich rangi mistrzowskiej, który co roku odbywa się w 35 dyscyplinach sportowych. Organizatorem AMP jest Akademicki Związek Sportowy. Reprezentacja Politechniki Krakowskiej występująca w barwach Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej w ostatnich latach zdobywała medale w klasyfikacji drużynowej w koszykówce kobiet, tenisie kobiet, lekkiej atletyce, snowboardzie, narciarstwie oraz trójboju siłowym. Ogromne sukcesy w ogólnopolskich mistrzostwach były również przepustką do zawodów europejskich. W 2018 roku koszykarki wystąpiły w Europejskich Igrzyskach Akademickich w Coimbrze, a w bieżącym roku Akademickie Wicemistrzynie Polski w tenisie ziemnym powalczą o medale w Europejskich Igrzyskach Akademickich w Belgradzie.

 


Akademickie Mistrzostwa Polski w snowboardzie – Wisła 2021


Mężczyźni


Klasyfikacja generalna

 1. Politechnika Krakowska 600 pkt
 2. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 591 pkt
 3. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie 569 pkt

 

Klasyfikacja w grupie uczelni technicznych

 1. Politechnika Krakowska 600 pkt
 2. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie 569 pkt
 3. Politechnika Warszawska 527 pkt

 

Kobiety

Klasyfikacja generalna

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 616 pkt
 2. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu 579
 3. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 576

 

Klasyfikacja w grupie uczelni technicznych

 1. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie 616 pkt
 2. Politechnika Krakowska 536 pkt
 3. Politechnika Poznańska 503 pkt

 

(mas)

 

 

Na zdjęciach: 1) drużyny mężczyzn; 2) drużyny kobiet; 3) Michał Młynarczyk na najwyższym stopniu podium uczelni technicznych w konkurencji banked slalom / Fot. Akademicki Związek Sportowy Politechniki Krakowskiej

 

 

{fastsocialshare}

 

W środę 10 lipca br. o godz. 12.00 rozpoczęła się druga tura rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Kandydaci mogą dokonywać elektronicznej rejestracji na studia I stopnia do 22 lipca 2019 r. Wyniki pierwszej tury znane będą w czwartek 11 lipca. 
 
pk front
 
Politechnika Krakowska wprowadziła w tym roku nowe, wygodniejsze zasady naboru dla maturzystów. Dzięki temu osoby, którym nie uda się dostać na PK w pierwszej turze, będą mogły wziąć udział w drugiej turze rekrutacji. Kandydaci, którzy uzyskają w postępowaniu rekrutacyjnym status „Zakwalifikowany do drugiej tury” będą mogli – po wyrażeniu chęci uczestnictwa w dalszej rekrutacji – wziąć udział w drugiej turze w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej.
 
Osoby nieprzyjęte na studia, także będą mogły wziąć udział w drugiej turze rekrutacji, jeśli ponownie zarejestrują się w Systemie Rejestracji Kandydatów. W drugiej turze rekrutacji na studia będą mogły zarejestrować się także osoby, które do tej pory tego nie zrobiły. Na kierunku architektura krajobrazu kandydaci w drugiej turze będą mogli rejestrować się od 15 do 24 lipca. 
 
Ogłoszenie osób przyjętych na studia na tym etapie odbędzie się 23 lipca (na kierunku architektura krajobrazu – 26 lipca). Elektroniczna rejestracja do ostatniej, trzeciej tury ruszy 1 sierpnia br. i potrwa do 15 września. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest w Portalu Rekrutacyjnym, gdzie można także znaleźć niezbędne informacje o kierunkach studiów, terminach zgłoszeń i dokumentach. 
 
Politechnika zaoferuje od nowego roku akademickiego kilkadziesiąt kierunków studiów I stopnia, prowadzonych na 8 wydziałach: Architektury, Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym. W sumie na wszystkich rodzajach studiów PK przygotowała w letniej rekrutacji 4,7 tys. miejsc.
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Studentka architektury na Politechnice Krakowskiej, Kinga Szczudlik zwyciężyła w 7. edycji międzynarodowego konkursu pn. „STARTforHISTORY”. Laureatka z Wydziału Architektury PK zaprojektowała „IN SPIRIT Art Center” w Goleto Museum Park we Włoszech, gdzie znajduje się opuszczony i częściowo zrujnowany klasztorny kompleks z XII w. Jej projekt to nowoczesne, ale wpisujące się w klimat miejsca, centrum wystawowe połączone z salą audytoryjną, salami warsztatowymi, recepcyjnym centrum turystycznym oraz dwupoziomową salą konsumpcyjną. Po raz pierwszy w historii konkursu aż dwie nagrody zdobyli Polacy – oprócz Kingi Szczudlik, również Adam Ponizy, który zajął trzecie miejsce. 
 
Konkursy z serii „STARTforHISTORY” poświęcone są wybranym miejscom o dużym znaczeniu historycznym i kulturowym. Celem organizatorów jest zainicjowanie dyskusji nad ich znaczeniem jako obszaru pamięci wykorzystywanego przez współczesność. Zadanie uczestników konkursów polega zazwyczaj na stworzeniu nowoczesnego obiektu, wpisanego w historyczny kontekst wybranego miejsca, który może zapewnić jego atrakcyjny rozwój, wzmacniając zarazem swą tożsamość.
 
Projekt IN SPIRIT Projekt IN SPIRIT
 
Uczestnicy 7. edycji konkursu musieli zaprojektować nowe muzeum na terenie zabytkowego klasztoru we Włoszech, którego powstanie datuje się na XII w. Za najlepsze rozwiązanie uznano kompleksowy projekt „IN SPIRIT Art Center” autorstwa Kingi Szczudlik. Autorka rozwijała go na etapie koncepcji w ramach konkursu, a następnie dopracowywała na potrzeby pracy inżynierskiej, realizowanej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Jolanty Sroczyńskiej, prof. PK (kierownik Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK). 
 
Kinga SzczudlikPodstawową trudnością w projektowaniu było stworzenie nowoczesnej bryły, tak wpisanej w średniowieczne otoczenie, aby stanowić swego rodzaju kontynuację zastanego specyficznego języka architektonicznego, tworzonego przez reguły klasztorne średniowiecznej wspólnoty Wilhelma z Vercelli. – Dodawanie nowej struktury do już istniejącej architektury wymaga poszanowania kontekstu miejsca. Chciałam, aby zaprojektowana przeze mnie architektura była mocno osadzona w kontekście i zachowywała ducha miejsca. Dlatego zainteresowałam się historią i początkami klasztoru w Goleto. Dotarłam do źródeł opisujących wspólnotę zakonną św. Wilhelma z Vercelli i z tych materiałów zaczerpnęłam inspiracje – mówi zwyciężczyni konkursu „STARTforHISTORY”, inż. Kinga Szczudlik (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne). Kompaktowe bryły nowego kompleksu powtarzają tradycyjny układ klasztorny wraz z jego dziedzińcami. Inspiracją dla elewacji były charakterystyczne, białe, zwiewne szaty zakonników.
 
Zaprojektowany przez Kingę Szczudlik obiekt to współczesne centrum wystawowe połączone z salą audytoryjną, salami warsztatowymi, recepcyjnym centrum turystycznym oraz dwupoziomową salą konsumpcyjną. Tak szeroka oferta programowa przygotowana została z myślą o zwiększeniu ruchu turystycznego, ale też o wzbogaceniu oferty kierowanej do lokalnej społeczności. Nowe obiekty mogą być wykorzystywane przez mieszkańców, np. podczas lokalnych świąt. 
 
Autorka projektu „IN SPIRIT Art Center” jest obecnie studentką II stopnia architektury na Politechnice Krakowskiej. – Bardzo interesuje mnie tematyka adaptacji i konserwacji zabytków, ponieważ nadawanie nowych znaczeń architekturze poprzez łączenie starego z nowym pozwala na „przedłużenie życia” wielu obiektów. Jest to dla mnie inspirujący proces – wskazuje inż. Kinga Szczudlik. 
 
Więcej o projekcie „IN SPIRIT Art Center” na stronie Wydziału Architektury
 
(bk)
 
 
Grafiki użyte w tekście – wizualizacje projektu „IN SPIRIT Art Center” autorstwa Kingi Szczudlik / materiały: Kinga Szczudlik
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Osiem nowatorskich rozwiązań, dedykowanych szczególnie pilnym problemom przestrzeni miejskiej i organizacji ruchu w Krakowie, przedstawią w piątek 12 lipca br. na Politechnice Krakowskiej studenci z 9 krajów Europy – uczestnicy 24. Międzynarodowych Warsztatów Studenckich „City & Traffic 2019”. Żacy zajęli się tematami wskazanymi przez władze miasta, m.in. ul. Krupniczą, trasą rowerową Śródmieście – Wieliczka, al. Solidarności czy Rondem Mogilskim. Prezentacja projektów i dyskusja nad nimi odbędą się w piątek 12 lipca o godz. 10.30 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej (u. Warszawska 24). W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele jednostek miejskich Krakowa.  
 
CityandTraffic2Od 24 lat w lipcu organizowane są na europejskich uczelniach międzynarodowe warsztaty studenckie, których uczestnicy projektują dla lokalnych społeczności rozwiązania urbanistyczne i transportowe, rozwiązujące problemy miast-gospodarzy. Tematy zadań wskazują władze i jednostki miast, odpowiedzialne za planowanie przestrzenne i organizację systemu transportowego. Projekty studenckie skoncentrowane są wokół kwestii zrównoważonego rozwoju, szczególnie zaś bezpiecznych i przyjaznych przestrzeni miejskich (zwłaszcza dla pieszych i rowerzystów) oraz organizacji ruchu w niebezpiecznych rejonach i ulicach miast. Efekty prac międzynarodowych grup studentów są potem  wykorzystywane przez jednostki miejskie, odpowiadające za podejmowanie decyzji planistycznych i projektowych oraz realizację działań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i zarządzaniem transportem.
 
Z naszych doświadczeń wynika, że studenckie pomysły, które powstają w ramach warsztatów w międzynarodowej kooperacji, są często tak ciekawe i nowatorskie, że stanowią niemal gotowe rozwiązania dla miejskich decydentów albo przynajmniej bardzo zaawansowany merytorycznie start do rozpoczęcia szerokiej dyskusji o zmianach w przestrzeni miejskiej, np. podczas konsultacji społecznych. Tematy wskazane w tym roku przez miasto Kraków dotyczą rzeczywistych i bardzo pilnych problemów do rozwiązania. Miasto liczy bardzo na pomysłowość młodych inżynierów – mówi prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca z Wydziału Inżynierii Lądowej PK, opiekun warsztatów, których organizatorem jest Politechnika Krakowska.
 
W tym roku w wydarzeniu uczestniczy 42 studentów z 9 krajów Europy: Niemiec, Słowacji, Węgier, Austrii, Litwy, Czech, Słowenii, Serbii i Polski. Pracują pod kierunkiem międzynarodowego grona opiekunów naukowych. Kraków i Politechnika Krakowska gości warsztaty „City & Traffic” po raz trzeci (wcześniej w 2003 i 2011 r.)
 
Krakowskie tematy zadań w ramach 24. Międzynarodowych Warsztatów Studenckich „City & Traffic 2019”:
 
 
1. ul. W. Andersa - al. Przyjaźni
 
Zadanie: Studenci mieli opracować dwa warianty przebudowy skrzyżowania wraz z pętlą autobusową dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu i poprawy warunków obsługi pasażerów na pętli przy zapewnieniu niezbędnej liczby stanowisk i relacji, które pętla obsługuje. W projekcie należało uwzględnić  walory urbanistyczne obszaru objętego projektowaniem, wykorzystać teren parku osiedlowego lub rozważyć funkcjonowanie pętli przyulicznej.
 
 
2. ul. Stanisława Mikołajczyka
 
Zadanie: Studenci mieli zidentyfikować problemy związane z bezpieczeństwem ruchu niechronionych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści), funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej (przystanki)  i następnie  przegotować wariant kompleksowej przebudowy oraz rozwiązania wykorzystujące środki doraźne, ukierunkowane na:  poprawę bezpieczeństwa ruchu ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu,  poprawę warunków obsługi pasażerów i dostępności przystanków autobusowych i tramwajowych oraz zapewnieniem ciągłości infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Mikołajczyka w dowiązaniu do ronda Piastowskiego,
 
 
3. Trasa rowerowa Śródmieście – Wielicka
 
Zadanie: Opracowanie koncepcji powiązania trasy rowerowej z trasą rowerową nr 11 oraz z kładką O. Bernatka. Przyjęte rozwiązania mogły uwzględniać zarówno kwestie przebudowy układu komunikacyjnego, jak i środki organizacji ruchu. W szczególności należało rozważyć:  sposób bezpiecznego pokonania przez rowerzystów skrzyżowania ulic Wielicka – Powstańców Wielkopolskich – Powstańców Śląskich lub wyznaczenia alternatywnego przejazdu,  sposób pokonania ul. Limanowskiego od ul. Wielickiej do ul. Józefińskiej (lub przebieg alternatywnym korytarzem). Rozwiązania nie powinny pogorszyć warunków ruchu tramwajów.
 
 
4. os. Dywizjonu 303  
 
Zadanie: Eliminacja bądź ograniczenie ruchu tranzytowego przez układ ulic osiedlowych (zwłaszcza ul. Włodarczyka) za pomocą środków organizacji ruchu i ewentualnej przebudowy ulicy oraz propozycje uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicy Włodarczyka, Uniwersału Połanieckiego, Braci Schindlerów i wybranych skrzyżowaniach. Osiedle Dywizjonu 303 boryka się z występowaniem ruchu tranzytowego na ulicach, które nie są przystosowane do pełnienia funkcji ruchowej, z deficytem miejsc parkingowych, a także w przypadku części osiedla dużej odległości do przystanków komunikacji zbiorowej. 
 
 
5. ul. Krupnicza
 
Zadanie: Studenci mieli zaproponować koncepcję przekształceń ulicy na przyjazną dla ruchu pieszego i rowerowego oraz atrakcyjną przestrzeń publiczną (ławki, uporządkowanie parkowania, zieleń uliczna, parkingi rowerowe), z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu i potrzeb obsługi szpitala (w tym dojazd dla służb, miejsca parkingowe itp.).  W ramach zadania można było rozważyć zmianyCityandTraffic6 układu ulic jednokierunkowych w obszarze. Ulica Krupnicza, zlokalizowana w ścisłym centrum Krakowa wewnątrz tzw. II Obwodnicy, w której miasto wprowadza ograniczenia dla ruchu kołowego, stanowi dogodne połączenie piesze i rowerowe centrum z budynkami użyteczności publicznej wzdłuż al. Mickiewicza oraz zlokalizowanymi w pobliżu uczelniami. W ramach budżetu obywatelskiego zwyciężył projekt przekształcenia ulicy  na przyjazną pieszym, rowerzystom oraz przywracającą jej funkcję miastotwórczą. Jednocześnie Krupnicza obsługuje ważne obiekty: szpital im. J. Dietla oraz Collegium Maximum UJ, co wyklucza zupełne wyłączenie jej z ruchu.
 
 
6. al. Solidarności – Ujastek – Ujastek Mogilski
 
Zadanie: Opracowanie propozycji poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu na skrzyżowaniach al. Solidarności – Ujastek Mogilski i al. Solidarności – Ujastek za pomocą środków organizacji ruchu (bez przebudowy lub przy minimalnej przebudowie układu drogowego), opracowanie propozycji kompleksowego przekształcenia obszaru skrzyżowania al. Solidarności – Ujastek wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej przy uwzględnieniu historycznego znaczenia miejsca (wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej przed budynkami CA HTS, ochrona konserwatorska).
 
 
7. Rejon Olszyny – Pilotów
 
Zadanie: Studenci mieli przygotować warianty przekształcenia ulicy w celu osiągnięcia takich efektów jak: poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu Olszyny - Lesista, poprawa warunków komunikacji zbiorowej na ciągu, umożliwienie bezpiecznej podróży rowerem wzdłuż ul. Olszyny i Pilotów. Obszar projektowy stanowi fragment między skrzyżowaniem z ul. Łukasiewicza i ul. Pilotów 29, jednakże w planowaniu rozwiązań należało przewidzieć kontynuację danego rozwiązania na ciągu ulicznym. Ulica Pilotów ze względu na wielopasmowy przekrój drogi oraz natężenie ruchu cechuje się wyższą niż przeciętna liczba zdarzeń (zwłaszcza na skrzyżowaniu Olszyny – Lesista) iz nie jest dogodna do prowadzenia ruchu rowerowego. W ciągu znajdują się przeszkody w postaci rzeki oraz linii kolejowej, co znacząco podnosi koszt potencjalnej przebudowy ulicy.
 
 
8. Rondo Mogilskie
 
Zadanie: Studenci mieli zidentyfikować problemy na dolnym poziomie ronda Mogilskiego oraz zaproponować środki zaradcze. Można było także rozważyć koncepcję powrotu autobusów na dolną płytę dworca przy zachowaniu obecnych odcinków wjazdowych i wyjazdowych, przy czym wówczas należało rozważyć odpowiednie przygotowanie przystanków w celu zachowania przepustowości dla tramwajów i linii komunikacji autobusowej.
 
(ms)
  
Na zdjęciach, uczestnicy warsztatów w Krakowie / fot. Sylwia Pogodzińska
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Rywalizacją o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr. hab. inż. Stanisława Rybickiego, prof. PK oraz o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki dr. hab. inż. Janusza Mikuły, prof. PK, pracownicy Politechniki Krakowskiej rozpoczynają coroczne narciarskie zmagania w ramach 12. edycji Grand Prix w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Sportu i Rekreacji. Regulamin tegorocznego GP uwzględnia obszary związane z obostrzeniami pandemicznymi. 
 
Organizatorzy wydarzenia zastrzegają, że w uzasadnionych sytuacjach terminy oraz kwestie organizacyjne mogą ulec modyfikacji. Uczestnicy 12. edycji Grand Prix w narciarstwie będą walczyć o puchary dziekanów wszystkich wydziałów PK, a także o puchar kanclerza PK, dyrektora Biblioteki PK i kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. 
 
Terminarz zawodów narciarskich w Spytkowicach:
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Stanisława Rybickiego, prof. PK
15.02.2021 r. (poniedziałek) – Spytkowice – gigant, godz. 11.00
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Janusza Mikuły, prof. PK
15.02.2021 r. (poniedziałek) – Spytkowice – gigant, godz. 14.00
 
Grand Prix Wydziału Architektury o Puchar Dziekan dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, prof. PK
18.02.2021 r. (czwartek) – Spytkowice – gigant, godz. 11.00
 
Grand Prix Studium Języków Obcych o Puchar Dyrektor mgr Magdaleny Cory
Grand Prix Administracji Centralnej PK o Puchar Kanclerza PK mgr. inż. Leszka Bednarza
Grand Prix Biblioteki Głównej PK o Puchar Dyrektora mgr. Marka Górskiego
18.02.2021 r. (czwartek) – Spytkowice – gigant, godz. 14.00
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Macieja Sułowicza, prof. PK
22.02.2021 r (poniedziałek) – Spytkowice – slalom, godz. 11.00
 
Grand Prix Wydziału Mechanicznego o Puchar Dziekana prof. dr. hab. inż. Jerzego Sładka
22.02.2021 r. (poniedziałek) – Spytkowice – slalom, godz. 14.00
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK
25.02.2021 r. (czwartek) – Spytkowice – gigant, godz. 11.00
 
Grand Prix Wydziału Informatyki i Telekomunikacji o Puchar Dziekana dr. hab. inż. Pawła Pławiaka, prof. PK
25.02.2021 r. (czwartek) – Spytkowice – gigant, godz. 14.00
 
Grand Prix Wydziału Inżynierii Lądowej o Puchar Dziekana prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty
5.03.2021 r. (piątek) – Spytkowice – gigant, godz. 12.00
 
Zakończenie pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza zaplanowano na 5 marca (godz. 16.00). 
 
Początki narciarskiej rywalizacji pracowników Politechniki sięgają lat 70. XX wieku. Organizowano wtedy zawody (mecze) między wydziałami uczelni. Pierwsza edycja Grand Prix o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim odbyła się w 2010 r. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Baner IWA 2020 ENPolitechnika Krakowska jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia pn. IWA Polish Young Water Professionals Conference, które odbędzie się w dniach 12-14 lutego 2020 r. w Warszawie. Pierwsza polska edycja konferencji dla młodych naukowców i specjalistów z branży wodnej odbyła się w 2017 r., a jej gospodarzem była PK. 
 
Spotkania IWA organizowane są cyklicznie od 2008 r. Konferencje odbyły się m.in. w Mińsku (2009), Moskwie (2010), Ałmaty (2011), Sankt Petersburgu (2012), Kijowie (2013), Stambule (2014), Belgradzie (2015), Krakowie (2017). W pierwszej polskiej edycji konferencji, którą zorganizował polski oddział stowarzyszenia IWA (International Water Association) wspólnie z Politechniką Krakowską i Politechniką Gdańską, wzięło udział około 100 uczestników. Obok młodych naukowców z naszego kraju, przybyli badacze m.in. z Węgier, Czech, Niemiec, Ukrainy, Chin, Japonii, Tajlandii, Iranu, Jemenu i Indii. 
 
Przyszłoroczna 2nd IWA Polish Young Water Professionals Conference skierowana jest głównie do doktorantów, młodych pracowników nauki i specjalistów z branży. Konferencja będzie okazją do zapoczątkowania i rozwijania relacji między naukowcami i partnerami biznesowymi z Polski i zagranicy. Tym razem gospodarzem wydarzenia będzie Politechnika Warszawska przy współpracy z International Water Association Young Water Professionals Poland (IWA YWP Poland) oraz: Politechniką Krakowską, Politechniką Gdańską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Białostocką, Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską, Politechniką Poznańską, Politechniką Lubelską.
 
Przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji jest dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12-14 lutego 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie. 
 
wis2017
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: iwa-ywp.pl oraz iwa-network.org
 
(bk)
 
Na zdjęciu, uczestnicy konferencji na PK w 2017 r. / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Do 19 lutego br. (do godz. 13.00) można złożyć deklarację uczestnictwa w „Konkursie TRL 4.0” organizowanym przez Politechnikę Krakowską, a koordynowanym przez Centrum Transferu Technologii. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie dla realizowanych na uczelni projektów, które zmierzają do komercjalizacji. Dotowane będą prace przedwdrożeniowe zarówno pracowników naukowych PK, jak i studentów oraz doktorantów. Konkurs odbywa się pod patronatem prorektora ds. nauki PK prof. dr. hab. inż. Dariusza Bogdała.
 
Wydatki przeznaczone na dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu gotowości technologicznej (TRL) będą podlegały dofinansowaniu ze środków programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, w wysokości 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Warunkiem udziału w konkursie jest zapewnienie przez władze wydziału wnioskodawcy 10 proc. wkładu własnego. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na zakup wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie, a także na zakup materiałów i surowców oraz usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. 
 
Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy Politechniki Krakowskiej i zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem PK, ale również studenci, doktoranci i absolwenci uczelni wykazani w dokumentacji rejestrowej wyniku dokonanego na Politechnice rozwiązania, jako twórcy technologii – wyjaśnia mgr inż. Marlena Marek z Centrum Transferu Technologii PK. – Wszystkie wymieniony osoby czy grupy muszą mieć jeden cel – rozwinięcie swoich rozwiązań przez wykonanie prac przedwdrożeniowych ukierunkowanych na stworzenie nowego produktu lub usługi, by finalnie rozwiązania skomercjalizować. 
 
Deklaracje uczestnictwa w „Konkursie TRL 4.0” należy składać do 19 lutego br. (do godz. 13.00) przez Dziennik Podawczy PK lub w siedzibie CTT PK (ul. Warszawska 24, Galeria „GIL”, 2 piętro) i przesłać skan drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy etapy. Drugi to przygotowanie wniosku o dotacje (wsparcie brokerów technologii) – termin do 1 kwietnia 2021 r. W etapie trzecim nastąpi ocena wniosku o dotację i prezentacja przed Komitetem Inwestycyjnym.
 
Regulamin oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie CTT PK
 (bk)
 
 
 
{fastsocialshare} 
6 lipca br. już po raz 42. odbyły się na Jeziorze Żywieckim Regaty o Puchar Rektora Politechniki Krakowskiej. W Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego PK, będącym bazą dla uczestników, stawiło się łącznie 41. załóg.
 
reg1 reg2 reg3
 
Zawody rozegrano w pięciu klasach: omega, jachty kabinowe do 6,5 m, jachty kabinowe pow. 6,5 m, katamarany i open. Dzięki temu zróżnicowaniu, każdy mógł sprawdzić się w realiach adekwatnych do posiadanego sprzętu, a także umiejętności.
 
Nad przebiegiem i organizacją regat czuwali: rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, burmistrz Miasta Żywiec Antoni Szlagor, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji PK mgr Barbara Grabacka-Pietruszka, prezes AZS Politechniki Krakowskiej Dariusz Pyko oraz pracownicy PK posiadający doświadczenie w przeprowadzaniu zmagań tej rangi.
 
Najlepsi w swoich kategoriach okazali się:
 
Klasa omega standard
I miejsce: Tomasz Siwiński, Zbigniew Hayn, Jan Siwiński – HALS Chodzież
 
Jachty kabinowe do 6,5 m
I miejsce: Wojciech Ciecióra, Piotr Kistowski, Katarzyna Pysz – YKP BIELSKO-BIAŁA
 
Jachty kabinowe pow. 6,5 m
I miejsce: Paweł Fałat, Hanna Fałat i załoga
 
Katamaran
I miejsce: Tomasz Pardel i Kamil Pardel
 
W rozegranym po raz pierwszy wyścigu memoriałowym Zbyszka Kuci najszybsza okazała się załoga katamaranu – Anna i Jakub Bączek. 
 reg4  reg5
 
42. Regaty o Puchar Rektora PK zorganizowali wspólnie: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PK, Centrum Sportu i Rekreacji PK oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu. Sponsorem głównym przedsięwzięcia była Energa.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, 42. Regaty o Puchar Rektora PK / fot. Marta Tomczyk
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Wyróżnienie w konkursie „Złoty Medal Chemii 2020” trafiło do inż. Magdaleny Jankowskiej, studentki II stopnia kierunku technologia chemiczna na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Doceniona praca inżynierska została zrealizowana pod kierunkiem dr hab. inż. Joanny Ortyl, prof. PK, w ramach grantu od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Chemicy z Politechniki opublikowali wyniki swoich prac w czasopiśmie naukowym „Polymer Chemistry”. Redakcja ogłosiła, że artykuł był jednym z najpopularniejszych w minionym roku. 
 
Magdalena JankowskaKonkurs „Złoty Medal Chemii” organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z firmą DuPont – jednego z największych koncernów chemicznych na świecie. Inicjatywa ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Do finału X edycji dotarły dwie studentki Politechniki Krakowskiej: Magdalena Jankowska (autorka pracy pt. „Synteza pochodnych 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-[(E)-styrylo]benzenu, badania właściwości spektroskopowych i ich zastosowanie do roli fotoinicjatorów polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej”) oraz Patrycja Środa (autorka pracy pt. „Badania przydatności pochodnych tiadiazoli do roli barwników fluorescencyjnych w mikroskopii fluorescencyjnej do przyżyciowego obrazowania komórek eukariotycznych”). Obie panie studiują technologię chemiczną (specjalność: technologia polimerów) na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
 
Inż. Magdalena Jankowska zakończyła konkursową rywalizację z wyróżnieniem specjalnym firmy DuPont. Praca studentki była częścią badań prowadzonych w ramach projektu pn. „Molekularne projektowanie, synteza i zastosowanie fotoinicjujących katalizatorów (PIC) w reakcjach fotopolimeryzacji”. Przedsięwzięcie kierowane przez prof. Joannę Ortyl uzyskało w 2016 r. dofinansowanie w wysokości 3 399 900 zł w programie TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Celem programu było wsparcie dla zespołów badawczych realizujących projekty badawczo-rozwojowe związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.
 
Zespół z Politechniki Krakowskiej zajął się zagadnieniem zwiększenia efektywności produkcji powłok polimerowych oraz technologii szybkiego obrazowania 3D. Polimeryzacja jest jednym z podstawowych procesów chemicznych, wykorzystywanych w przemyśle, zaś w jej odmianie – fotopolimeryzacji – potrzebny jest tzw. fotoinicjator, czyli substancja, która pod wpływem światła ultrafioletowego lub widzialnego ulega rozpadowi z wytworzeniem centrów aktywnych (wolnych rodników lub jonów), inicjujących reakcję polimeryzacji. 
 
Naukowcy z PK zaproponowali plan badawczy dotyczący zagadnień aplikacyjnych poszerzonych o aspekty poznawcze dotyczące opracowania nowych wysokowydajnych fotokatalizujących systemów inicjujących (photoinitiator-catalyst systems – PICs). PICs wykazują uniwersalność działania dając możliwość inicjowania fotochemicznego wszystkich typów procesów fotopolimeryzacji, takich jak: fotopolimeryzacja kationowa (CP), fotopolimeryzacja wolnorodnikowa (free-radical polymerization - FRP), fotopolimeryzacja thiol-en oraz fotopolimeryzacja hybrydowa. Zastosowanie materiałów otrzymywanych na drodze tych procesów prowadzi do opracowania nowego typu aplikacji gwarantujących ściśle zdefiniowaną, a ponadto kontrolowaną na etapie tworzenia, budowę polimerowego produktu finalnego. 
 
Artykuł pt. „New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application”, opisujący prace naukowców z Politechniki Krakowskiej, został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Polymer Chemistry”. Redakcja uznała go za jeden z najpopularniejszych w ubiegłym roku – „Polymer Chemistry Most Popular 2020”). Nominowane teksty zostały wybrane na podstawie liczby cytowań, liczby pobrań oraz obecności artykułu w mediach społecznościowych lub w serwisach informacyjnych.
(bk)
 
Na zdjęciu, Magdalena Jankowska / fot. www.zlotymedalchemii.pl
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Rozpoczęły się zapisy na „Adapciak 2019” – integracyjny obóz dla nowych studentów Politechniki Krakowskiej, który odbędzie się w dniach 9-15 września. Wśród tegorocznych atrakcji planowane są m.in. szkolenia żeglarskie i rejsy po Jeziorze Żywieckim. 
 
adapciak2018
 
Samorząd Studencki PK, który jest organizatorem „Adapciaka”, zaprasza nowych studentów najpierw do Krakowa (9-11 września). Będzie to okazja do spotkania z władzami uczelni, poznania jej kampusów, a także – dzięki udziałowi w grze miejskiej – Krakowa. 
 
Wyjazd do Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu planowany jest na czwartkowe popołudnie. Pobyt nad Jeziorem Żywieckim będzie obfitował w imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym, gry oraz warsztaty integracyjne. W przedostatni dzień obozu odbędzie się szkolenie żeglarskie. 
 
Rejestracji na „Adapciaka” można dokonać za pomocą internetowego formularza. Więcej informacji na stronie www.adapciak.pk.edu.pl
 
Zapraszamy także na Facebook’a
(bk)
 
Na zdjęciu, uczestnicy ubiegłorocznego „Adapciaka” / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
32 studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej zostało laureatami pierwszej edycji nowego programu stypendialnego PK, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni. Otrzymają półroczne stypendia za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne, które wzmacniają pozycję naukową Politechniki Krakowskiej. Wśród nagrodzonych są m.in. wynalazcy, laureaci międzynarodowych i krajowych konkursów architektonicznych, medaliści wystaw innowacji, autorzy publikacji w prestiżowych czasopismach, uczestnicy projektów badawczych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej, NCN i NCBiR, a także studenccy innowatorzy, którzy opracowali patenty lub  realizowali projekty w ramach współpracy z FutureLab PK. 
 
W pierwszej edycji własnego programu stypendialnego złożono 96 wniosków. – Bardzo nas cieszy tak duża liczba wniosków, ale przede wszystkim wysoka jakość osiągnięć studentów i doktorantów. Stypendia przyznaliśmy 30 studentkom i studentom oraz dwóm doktorantkom. Ze wszystkich osiągnięć jesteśmy bardzo dumni, z przyjemnością za nie nagradzamy naszych wychowanków – mówi prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer, współinicjator własnego programu stypendialnego.  
 Ludwika Pysz
W pierwszej edycji programu Politechnika Krakowska przeznaczyła na stypendia 100 tys. zł. Tyle samo będzie do rozdania w drugim tegorocznym naborze, planowanym na maj. – Już się do niego przygotowujemy – zapowiada prorektor Marek Bauer. – Po pierwszych doświadczeniach planujemy pewne zmiany w regulaminie, m.in. chcemy jeszcze podnieść kwoty stypendiów dla studentów i liczbę nagradzanych osób. Dlatego zachęcam wszystkich studentów i doktorantów do jeszcze większej naukowej aktywności. Warto!
 
Uznanie w pierwszej edycji programu znalazł m.in. wynalazek Agnieszki Tkaczyk, twórczyni elektronicznej protezy ręki, uznanej za najlepszy studencki projekt roku
Zuzanna Kletschka w konkursie „ProJuvenes”. Docenione zostały także osiągnięcia publikacyjne i projektowe grupy studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, wśród nich m.in. Michała Antonika, autora wartościowej publikacji naukowej i uczestnika projektu NCN pt. „Badania aktywności i stabilności barwników gomfreninowych z ekstraktów Basella alba L” w ramach programu OPUS.
 
Stypendia otrzymała także liczna grupa młodych architektów za sukcesy w międzynarodowych i krajowych konkursach projektowych: Julia Sierpień i Jaroslav Panasevych (m.in. za projekt farm miejskich), Antonina Wójtowicz, Ludwika Pysz i Mateusz Dziuba (laureaci konkursu „Tubądzin Design Award”), Tomasz Talarczyk, Marcin Sroka, Dawid Franczak, Alicja Kot, Krzysztof Krupa, Karol Homa, Jakub Rojek (m.in. za projekt Dom35, zrealizowany w ramach współpracy z FutureLab i nagrodzony w konkursie „Innowacje w budownictwie energooszczędnym”). Wśród stypendystów-studentów są także przedstawiciele Wydziałów Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
 Mateusz Dziuba
Nagrodzone doktorantki to Marcelina Nowakowska i Sonia Kudłacik-Kramarczyk, słuchaczki III stopnia studiów na WIiTCh PK, m.in. za autorstwo wysokopunktowanych publikacji naukowych. 
 
Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej są dedykowane  studentom i doktorantom, których dorobek powiększa liczbę osiągnięć naukowych PK. Podstawą aplikacji jest zgłoszenie maksymalnie 2 znaczących sukcesów takich jak: publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach, aktywny udział w realizowanych w PK projektach NCN, NCBiR, UE, zrealizowane na PK patenty, ukończenie i rozliczenie projektu realizowanego w ramachJulia Sierpien
współpracy z FutureLab PK, INTECH PK Sp. z o.o. lub Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK, wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych lub krajowych.
 
Nabory wniosków do programu odbywają się dwa razy do roku. Stypendia są przyznawane na pół roku w oparciu o osobne listy rankingowe studentów i doktorantów, sporządzone na podstawie liczby punktów przyznanych za osiągnięcia. Co najmniej 85 proc. środków funduszu w danym roku akademickim przeznaczone jest na stypendia dla studentów, pozostała część – dla doktorantów. Wysokość stypendiów jest zindywidualizowana, zależna od liczby punktów przyznanych za zgłoszone osiągnięcia.
 
Środki na stypendia pochodzą z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej, tworzonego przez odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz wpłaty osób fizycznych i osób prawnych, przeznaczonych na ten cel. Yaroslav Panasevych
 
Studenci i doktoranci nagrodzeni w I edycji programu stypendialnego, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego PK:

1. Michał Antonik (WIiTCh)
2. Agnieszka Tkaczyk (WM)
3. Yaroslav Panasevych (WA)
4. Julia Sierpień (WA)
5. Alicja Gruchała (WIiTCh)
6. Natalia Wróbel (WIiTCh)Agnieszka Tkaczyk
7. Patryk Szymaszek (WIiTCh)
8.  Elwira Schmidt (WIMiF)
9. Jacek Bartusiak (WIL)
10. Piotr Lenik (WIL)
11. Dominika Krok (WIiTCh)
12. Krzysztof Pszczółka (WIiTCh)
13. Zuzanna Kletschka (WA)
14. Alicja Nowak (WA)
15. Magdalena  Jankowska (WIiTCh)
16. Patrycja Środa (WIiTCh)Antonina Wójtowicz
17. Tomasz Talarczyk (WM)
18. Marcin Sroka (WM)
19. Dawid Franczak (WA)
20. Alicja Kot (WA)
21. Krzysztof Krupa (WA)  
22. Karol Homa (WA)
23. Jakub Rojek (WA) 
24. Agnieszka Fryźlewicz (WIiTCh)Agnieszka Fryźlewicz
25. Piotr Banach (WIL) 
26. Antonina Wójtowicz (WA)
27. Ludwika Pysz (WA)
28. Mateusz Dziuba (WA)
29. Robert Zapała (WA)
30. Adrian Wysoczyński (WIEiK)
31. Marcelina Nowakowska (WIiTCh)
32. Sonia Kudłacik-Kramarczyk (WIiTCh)
 
(mas)
 
 
 
Na zdjęciach, laureaci pierwszej edycji nowego programu stypendialnego PK, od góry: Ludwika Pysz / fot. archiwum prywatne; Zuzanna Kletschka / fot. archiwum prywatne; Mateusz Dziuba / fot. archiwum prywatne; Julia Sierpień / fot. archiwum prywatne; Yaroslav Panasevych / fot. archiwum prywatne; Agnieszka Tkaczyk / fot. archiwum prywatne; Antonina Wójtowicz / fot. archiwum prywatne; Agnieszka Fryźlewicz / fot. Zakład Chemii Organicznej 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Miniony czas śpiewania kolęd przyniósł kolejny sukces dla Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata”. Muzycy pod dyrekcją Marty Stós zajęli I miejsce podczas VIII Międzynarodowego Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
 
Dyplom i medal dla chóru "Cantata"Festiwal został zorganizowany przez Studium Muzyki Liturgicznej oraz Zespół Wokalny „Unanime” z Rzeszowa. Ze względu na pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia, wydarzenie po raz pierwszy odbyło się on-line. Zgłoszone zespoły muzyczne musiały zarejestrować swoje występy, a następnie przesłać nagrany materiał. Oceniało go profesjonalne jury, które swoją decyzję ogłosiło 30 stycznia br. Zwycięzcy zostali wyłonieni w kilku kategoriach: chóry dorosłe, zespoły kameralne, zespoły jednorodne, zespoły seniorskie, zespoły wokalno-instrumentalne, orkiestry, zespoły dziecięce i młodzieżowe
 
Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” zdobył I miejsce w kategorii zespołów kameralnych. Politechniczni muzycy zostali przez jury ocenieni bardzo wysoko, otrzymując 99 ze 100 możliwych punktów. 
 
Chór „Cantata” powstał w 1990 r. Zrzesza studentów i absolwentów krakowskich szkół wyższych. Zespół prezentuje bogaty i zróżnicowany repertuar składający się z utworów polskich i zagranicznych, zarówno muzyki dawnej, jak i współczesnej. „Cantata” aktywnie uczestniczy w życiu Politechniki Krakowskiej uświetniając oficjalne uroczystości oraz jest stale obecna na mapie kulturalnej Krakowa. Chór zdobył wiele nagród i wyróżnień podczas krajowych i zagranicznych konkursów oraz festiwali. W ostatnich latach były to m.in.: I miejsce w kategorii chórów akademickich podczas XX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis”, dwa Srebrne Dyplomy Międzynarodowego Konkursu „Voce Magna” w Żylinie (Słowacja) i Ogólnopolskiego Konkursu „O złotą strunę” w Niepołomicach, I miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2018”, II miejsce w XXXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2020”. 
 
(bk)
 
 
 
 
Fot. Tomasz Wicherski
 
 
 
 
{fastsocialshare}

Informatyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, informatyka stosowana, transport, informatyka w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, architektura, budownictwo, mechanika i budowa maszyn – to kierunki, które cieszyły się największym zainteresowaniem kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej w I turze rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. Najpopularniejszym kierunkiem w pierwszym naborze – podobnie jak w poprzednich latach – była informatyka, o jedno miejsce walczyło 11 osób. Kandydaci zainteresowani studiami na PK nadal mogą się rekrutować, trwa właśnie druga tura naboru (do 22 lipca).

 

DSC 4890

 

W pierwszej turze rekrutacji na PK najwięcej kandydatów w liczbach bezwzględnych aplikowało na kierunki: informatyka (Wydział Informatyki i Telekomunikacji, 1202 kandydatów), budownictwo w j. polskim lub angielskim (Wydział Inżynierii Lądowej, 840), architektura w j. polskim lub angielskim (Wydział Architektury), automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny), informatyka stosowana (Wydział Mechaniczny), transport (Wydział Inżynierii Lądowej), mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny), informatyka w inżynierii komputerowej (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej).

 

Jeśli chodzi o zainteresowanie kandydatów wyrażone liczbą osób na miejsce, to najpopularniejszym kierunkiem rekrutacji także była informatyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji (11,1 kandydatów na miejsce). W czołówce były też: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki (6 osób na miejsce), informatyka stosowana na Wydziale Mechanicznym (6), transport na Wydziale Inżynierii Lądowej (4,8), informatyka w inżynierii komputerowej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (4,7), automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym (4,7) mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny - 3,1), architektura na Wydziale Architektury (2,9), inżynieria medyczna (Wydział Mechaniczny - 2,9), gospodarka przestrzenna (2,4).

 

Podczas I tury elektronicznej rekrutacji uczelnia przyjęła 7853 podania o przyjęcie na kierunek podstawowy na studiach stacjonarnych I stopnia (nieco więcej niż przed rokiem, wtedy złożono 7783). W ofercie na nowy rok akademicki jest 3177 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia. Średnio o jedno miejsce na 8 wydziałach i 30 kierunkach studiów na PK aplikowało w I turze 2,47 kandydata.


Już rozpoczęła się druga tura rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Kandydaci mogą w niej dokonywać elektronicznej rejestracji na studia I stopnia do 22 lipca 2019 r. Zgodnie z prowadzonymi w tym roku nowymi zasadami naboru jest on prowadzony w trzech turach. Rejestracja do ostatniej, trzeciej tury ruszy 1 sierpnia br. i potrwa do 15 września. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest w portalu rekrutacyjnym PK, tam też można znaleźć niezbędne informacje o kierunkach studiów, terminach zgłoszeń i dokumentach. W sumie na wszystkich rodzajach i stopniach studiów PK przygotowała w letniej rekrutacji 4,7 tys. miejsc.

 

 

(ms)

 

Fot. Jan Zych

 

{fastsocialshare}

 
 
Na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 stanęły dwa eko-słupki, które za pomocą koloru emitowanego światła informują o stanie jakości powietrza. Urządzenia mierzą stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu PM10, PM2.5, a także PM1.0 – rzadko weryfikowanych, najmniejszych cząstek pyłowych, stanowiących największe zagrożenie dla zdrowia. Projekt koordynuje mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieszko z Wydziału Inżynierii Lądowej
 Polski Indeks Jakości Powietrza
Ekosłupek na Politechnice KrakowskiejEko-słupki zostały zlokalizowane przed wejściem do głównego budynku uczelni od strony dziedzińca i obok budynku dawnego Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Urządzenia posiadają wbudowane oświetlenie LED, które na podstawie wyników pomiaru stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu PM10, PM2.5 oraz PM1.0 przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. W tabeli indeksu dotychczas nie zawarto informacji dotyczących stężenia w powietrzu rzadko mierzonych, najmniejszych cząstek pyłowych o średnicy nie większej niż jeden mikrometr (1.0 μm – PM1.0). Cząstki te stanowią największe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, ponieważ mogą przenikać nie tylko do płuc czy krwi, ale nawet do mózgu. Dodatkowo słupek zlokalizowany przy budynku Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych został wyposażony w mierniki dwutlenku siarki, ozonu, formaldehydów, dwutlenku węgla oraz tlenku azotu.
 
 
Ekosłupek na Politechnice KrakowskiejUmieszczenie eko-słupków na terenie Politechniki Krakowskiej ma na celu ułatwienie dostępu do aktualnych informacji o jakości powietrza oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym aspekcie. Wyniki pomiarów są archiwizowane i wykorzystywane do badań i analiz naukowych prowadzonych w Katedrze Budo