Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych (M-11) Wydziału Mechanicznego otrzymało akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytacja OiB). 

W sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2018 r.

Więcej informacji

NCN już po raz szesnasty otwiera nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM, a po raz czternasty w konkursie SONATA. W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. We współpracy z Niemiecką Wspólnotę Badawczą zostaje natomiast uruchomiony BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz nowość – BEETHOVEN LIFE 1. W konkursach międzynarodowych naukowcy mogą pozyskać 50 mln zł. Łącznie do zdobycia w otwieranych właśnie konkursach jest rekordowa pula 530 mln zł. 

Więcej informacji

Znamy nazwiska pierwszych laureatów drugiej edycji konkursu MINIATURA na działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych.

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 2, w odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty Narodowego Centrum Nauki, jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny jest skrócony do czterech miesięcy. W pierwszej turze konkursu zostało sfinansowanych 30 wniosków. Kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco do końca kwietnia 2019 r.

Więcej informacji

MNiSW zamieściło na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje w sprawie terminów naborów wniosków do strumieni finansowania nauki, ogłoszonych na podstawie ww. ustawy o zasadach finansowania nauki (link)

Informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze raportów końcowych dla konkursu MINIATURA 1.

Więcej informacji