Podpisania ślubowania i odbioru legitymacji dla osób wpisanych na listę doktorantów SD PK na rok akad. 2021/2022 należy dokonać osobiście w Biurze Szkoły Doktorskiej (bud. WIŚiE pok. 20) w terminach:
1.10.2021 (piątek) 7:00-15:00
4.10.2021 (poniedziałek) 9:00-13:00
5.10.2021 (wtorek) 9:00-13:00

 

Jednocześnie przypominamy, że podpisanie ślubowania nadaje uprawnienia doktoranta (m.in. do stypendium doktoranckiego).

 

Informacja dotyczy zarówno rekrutacji w trybie ogólnym jak i w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy.

Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK w dniach 20-24.09 należy złożyć w Biurze SD PK:
Oświadczenie potwierdzające podjęcie kształcenia w SD PK dot. stypendium doktoranckiego (docx).

Terminy przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z zakresu oceny merytorycznej (egzamin i rozmowa kwalifikacyjna) dla poszczególnych dyscyplin:

Dyscyplina

13.09.2021 r.
EGZAMIN

14.09.2021 r.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

miejsce: budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Warszawska 24

sala nr A3
godz. 11.30

miejsce: budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Warszawska 24

sala nr A3
od godz. 11.00

Dyscyplina

13.09.2021 r.
EGZAMIN

14.09.2021 r.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Architektura i urbanistyka

miejsce: kampus przy ul. Warszawskiej 24 - budynek Wydziału Architektury sala nr 9 (wysoki parter, po prawej)
od godz. 10,00
miejsce: kampus przy ul. Warszawskiej 24 - budynek Wydziału Architektury

sala nr 9 (wysoki parter, po prawej)
od godz. 13,00

Dyscyplina

13.09.2021 r.
EGZAMIN

14.09.2021 r.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Inżynieria chemiczna

miejsce: budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

sala nr 402
od godz. 10.00

miejsce: budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

sala nr 12
od godz. 8.00

Dyscyplina

13.09.2021 r.
EGZAMIN

 14.09.2021 r.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Inżynieria lądowa i transport

miejsce: budynek Wydziału Inżynierii Lądowej,
ul. Warszawska 24

sala nr 221
od godz. 12:15

składanie dokumentów w trakcie egzaminu

miejsce: budynek Wydziału Inżynierii Lądowej,
ul. Warszawska 24

sala nr 221
od godz. 12:15

Dyscyplina

13.09.2021 r.
EGZAMIN

14.09.2021 r.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Inżynieria materiałowa

miejsce: kampus Czyżyny, Al. Jana Pawła II 37

sala nr D112
od godz. 10.00

miejsce: kampus Czyżyny, Al. Jana Pawła II 37

sala nr D112
od godz. 10.00

Dyscyplina

13.09.2021 r.
EGZAMIN

14.09.2021 r.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Inżynieria mechaniczna

miejsce: kampus Czyżyny, Al. Jana Pawła II 37.sala nr A123
od godz. 10.00
miejsce: kampus Czyżyny, Al. Jana Pawła II 37.

sala nr A118
od godz. 10.00

Dyscyplina

13.09.2021 r.
EGZAMIN

14.09.2021 r.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

miejsce: kampus przy ul. Warszawskiej 24 - budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

sala nr 10
od godz. 11:00

miejsce: kampus przy ul. Warszawskiej 24 - budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
sala nr 10
od godz. 10:00

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Odpowiedni odnośnik znajduje się również w menu na stronie Szkoły Doktorskiej PK.

Sprawozdanie z działalności naukowej do oceny rocznej doktoranta Szkoły Doktorskiej PK za rok akademicki 2020/2021 należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej PK (WIŚiE pok. 20) do dnia 21 września 2021 r. w godz. 9.00 - 13.00.
Przyjmowane będą tylko kompletne formularze - z podpisem/podpisami. Promotora/Promotorów, ale bez zatwierdzenia przez Przedstawiciela dyscypliny i Dyrektora SD PK.

 

Indywidualny Plan Badawczy
Do dnia 30.09.2021 należy dostarczyć (jest to rozszerzona wersja indywidualnego planu badawczego, składanego na etapie rekrutacji).
Proszę zwrócić uwagę, że pkt. 5 - Harmonogram pracy nad doktoratem - powinien uwzględniać szczegółowo rozpisane zadania. Należy również uwzględnić dotychczasowe dokonania.
UWAGA: dostarczony plan będzie przedmiotem oceny śródokresowej (zewnętrzna komisja będzie oceniać stopień realizacji pracy na podstawie w.w. planu).

Zaświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Języków Obcych będą gotowe do odbioru od 3.09.2021 w godzinach 9:00-13:00 w biurze Szkoły Doktorskiej PK ul. Warszawska 24 (bud. WIŚiE pok. 20), 31-155 Kraków, tel. (12) 628 28 11

W związku z prowadzonymi pracami technicznymi w dniach 27.08.2021 r. (od godz. 16.00) do 30.08.2021 r. (do godz. 10.00) nastąpi przerwa w działaniu systemu rekrutacyjnego do SD PK.

Egzamin dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, odbędzie się 02.09.2021 r. w budynku CUP sala 128b.
Egzamin ma formułę rozmowy w języku angielskim i trwa około 15 minut.
Zgłoszenia na egzamin dokonuje się tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonu (8:00 - 13:00):
tel. (12) 628 28 80 lub tel. (12) 628 28 82.
W trakcie zgłoszenia zostanie podana dokładna godzina egzaminu. Bardzo prosimy o zgłoszenie się na egzamin nie wcześniej niż 5 minut przed planowaną godziną ze względów sanitarnych.

Uwaga: Absolwenci PK, którzy w czasie swoich studiów uczęszczali na lektorat z języka angielskiego są zwolnieni z egzaminu. Potwierdzenie znajomości języka uzyskają Państwo w SJO, pod warunkiem, że ukończyli Państwo lektorat po roku 2015.

Serdecznie zapraszamy!
 
Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej na spotkanie informacyjne.
 
Spotkanie odbędzie się 21 lipca 2021 r. o godz. 18:00 przy użyciu platformy Zoom.
Dane logowania:
Temat: Szkoła Doktorska - Spotkanie informacyjne
ID spotkania: 867 966 5654
Hasło: SD
Odnośnik do spotkania: tutaj
(możliwość dołączenia do spotkania od 17:45)
 
Osoby zainteresowane prosimy o wiadomość na poniższy adres e-mail z informacją
o obecności i ewentualnym wskazaniem dyscypliny naukowej/zainteresowań naukowych.

Taka informacja ułatwi nam indywidualne podejście do każdego z uczestników spotkania.
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Do zobaczenia!
Samorząd Doktorantów Politechniki Krakowskiej

Prezentacja ze spotkania w MEiN dotyczącego V edycji programu Doktorat Wdrożeniowy.

Pytania i odpowiedzi dotyczące V edycji programu Doktorat wdrożeniowy.

Zbliża się termin letniego naboru  wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów PK z WFS - szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Stypendia.

Nowa procedura postępowania przy składaniu wniosków w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy V edycja

 

W dn. 27 kwietnia 2021 r. został ogłoszony KOMUNIKAT MEiN (z dnia 16 kwietnia 2021r.) o naborze wniosków w ramach V edycji programu "Doktorat wdrożeniowy" oraz został podany SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM WNIOSKU. Niestety nastąpiły dość istotne zmiany, z których najważniejszą jest, że wnioski te stanowią odrębne projekty badawcze, a nie jak to było w IV edycji, były częścią jednego wspólnego wniosku składanego przez wnioskodawcę (w naszym przypadku Uczelnia).

 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią zamieszczanych komunikatów na stronie MEiN oraz SD PK.

 

Prosimy promotorów o przygotowanie danych, wg załączonych komunikatów, a następnie, począwszy od 5 do 31 maja br., zalogowanie się do systemu OSF i składanie wniosków.

W przypadku informacji zamieszczanych w pkt. F ppkt. 1 i 2, proszę zwrócić się do SD PK, po 10 maja 2021 r.

Informację o składanym wniosku (projekcie) proszę przekazać do Biura Szkoły Doktorskiej (wg formularza).

Skan złożonego wniosku z parafką promotora należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dalsze procedury zostaną przekazane w późniejszym terminie.

 

Jednocześnie podajemy Państwu wiadomość z ostatniej chwili: MEiN organizuje spotkanie informacyjne w sprawie V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spotkanie-informacyjne-w-sprawie-v-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy.


Aktualizacja:
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu "Doktorat wdrożeniowy" i naborze wniosków

 

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" od V edycji

 

Program "Doktorat Wdrożeniowy" na stronie Ministerstwa

Wkrótce ukażą się nowe informacje dotyczące procedury składania wniosku w V edycji Programu "Doktorat Wdrożeniowy".


Ważny komunikat: Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Edukacji i Nauki planowane są zmiany w zakresie danych, które będą wymagane od kandydatów przy zgłaszaniu zadania w ramach V edycji programu Doktorat Wdrożeniowy.
Informujemy, że formularz zgłoszeniowy zadania ulegnie modyfikacji i zostanie dostosowany do nowych wymogów Ministerstwa.
Nowy druk oraz termin zgłaszania zadań będzie podany po ukazaniu się komunikatu MEiN. W związku z powyższym prosimy, aby nadal przygotowywać dane w oparciu o obowiązujący formularz, ale bez konieczności przekazywania go do Szkoły Doktorskiej PK.

Zarządzenie nr 17 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21.

Nowy program stypendialny dla studentów Politechniki Krakowskiej, realizowany z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni – ustanowił w grudniu 2020 r. Senat PK. Z finansowego wsparcia będą mogli skorzystać aktywni naukowo studenci i doktoranci. Stypendia będą przyznawane dwa razy w roku, pierwszy nabór wniosków już w styczniu 2021 r. Więcej informacji