Sprawozdanie z działalności naukowej do oceny rocznej doktoranta Szkoły Doktorskiej PK za rok akademicki 2019/2020 należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej PK (WIŚiE pok. 29) w terminie 7-18 września 2020 r. w godz. 9.00 - 13.00.

Przyjmowane będą tylko kompletne formularze - z podpisem/podpisami Promotora/Promotorów, ale bez zatwierdzenia przez Przedstawiciela dyscypliny i Dyrektora SD PK

 

Osoby zainteresowane podwyższeniem stypendium doktoranckiego w SD PK zgodnie z zasadami podwyższenia stypendium doktoranckiego w SD PK na podstawie osiągnięć doktoranta mogą składać wniosek w terminie 2-10 października 2020 r. w sekretariacie Szkoły Doktorskiej PK (WIŚiE pok. 29) w godz. 9.00 - 13.00.

 

W zakładce NAWA znajdują się informacje dotyczące naborów do programów finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

 

Od 19 maja br. obowiązuje Zarządzenie nr 52 Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej PK w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej.

Termin nadsyłania wniosków do Szkoły Doktorskiej PK dotyczących programu "Doktorat wdrożeniowy" upływa 31 maja br.

30 kwietnia 2020 r. MNiSW uruchamia nabór wniosków w kolejnej edycji programu "Doktorat wdrożeniowy". Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Zakończenie tegorocznego naboru wniosków nastąpi 15 czerwca 2020 r.

Całość artykułu znajduje się na stronach MNiSW.

 

Informacje dotyczące doktoratu wdrożeniowego (DW) podano w zakładce Doktorat wdrożeniowy. Szczegóły na temat wykonania DW można uzyskać w Szkole Doktorskiej PK: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    25 marca 2020 r. Senat Politechniki Krakowskiej uchwalił:
  • Regulamin Szkoły Doktorskiej PK obowiązujący od 1 października 2020 r.
  • Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK
  • Program kształcenia w Szkole Doktorskiej PK obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 (wykaz przedmiotów modułowych poszczególnych Dyscyplin zamieszczony zostanie w późniejszym terminie na właściwych stronach internetowych).

Uchwały dostępne są w zakładce Akty prawne.

Informacje dotyczące doktoratu wdrożeniowego (DW) podano w zakładce Doktorat wdrożeniowy. Szczegóły na temat wykonania DW można uzyskać w Szkole Doktorskiej PK: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowy termin składania wniosków: od 30 kwietnia do 15 czerwca 2020. Stosowna informacja jest zamieszczona na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_03/604e08296a7473d36144b662952dc28d.pdf

W związku z Zarządzeniem Rektora PK nr 23 wszelkie sprawy w Szkole Doktorskiej PK załatwiane są on-line (dotyczy to doktorantów, pracowników i interesantów).

 

Władze rektorskie Politechniki Krakowskiej zdecydowały o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych na PK od dzisiaj, tj. od 11 marca 2020 r., od godz. 12.30. Szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania, w tym zarządzenia i komunikaty rektora, zostaną opublikowane wkrótce na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej.

Decyzja władz rektorskich PK wydana została w związku z zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków społeczności PK oraz w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne.

Władze PK zobowiązują studentów, doktorantów i pracowników uczelni do śledzenia strony internetowej PK oraz komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną.

Osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej PK zapraszamy na spotkanie organizacyjne 26 września 2019 r. o godz. 11:00 w sali 12 budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Listy rankingowe rerutacji do Szkoły Doktorskiej PK w roku akademickim 2019/20 są dostępne w Sekretariacie.

Zgodnie z harmonogramem 1 września br. rozpoczął się I etap rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK - rejestracja elektroniczna. Można jej dokonać pod adresem: https://ehms.pk.edu.pl/rekrutacja/.

Zgodnie z harmonogramem egzamin z języka angielskiego dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej PK odbędzie się 3 września 2019 roku o godz. 10.00 w sali 128B (bud. 10-24(CUP), II piętro).