Prezentacja ze spotkania w MEiN dotyczącego V edycji programu Doktorat Wdrożeniowy.

Pytania i odpowiedzi dotyczące V edycji programu Doktorat wdrożeniowy.

Zbliża się termin letniego naboru  wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów PK z WFS - szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Stypendia.

Nowa procedura postępowania przy składaniu wniosków w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy V edycja

 

W dn. 27 kwietnia 2021 r. został ogłoszony KOMUNIKAT MEiN (z dnia 16 kwietnia 2021r.) o naborze wniosków w ramach V edycji programu "Doktorat wdrożeniowy" oraz został podany SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM WNIOSKU. Niestety nastąpiły dość istotne zmiany, z których najważniejszą jest, że wnioski te stanowią odrębne projekty badawcze, a nie jak to było w IV edycji, były częścią jednego wspólnego wniosku składanego przez wnioskodawcę (w naszym przypadku Uczelnia).

 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią zamieszczanych komunikatów na stronie MEiN oraz SD PK.

 

Prosimy promotorów o przygotowanie danych, wg załączonych komunikatów, a następnie, począwszy od 5 do 31 maja br., zalogowanie się do systemu OSF i składanie wniosków.

W przypadku informacji zamieszczanych w pkt. F ppkt. 1 i 2, proszę zwrócić się do SD PK, po 10 maja 2021 r.

Informację o składanym wniosku (projekcie) proszę przekazać do Biura Szkoły Doktorskiej (wg formularza).

Skan złożonego wniosku z parafką promotora należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dalsze procedury zostaną przekazane w późniejszym terminie.

 

Jednocześnie podajemy Państwu wiadomość z ostatniej chwili: MEiN organizuje spotkanie informacyjne w sprawie V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spotkanie-informacyjne-w-sprawie-v-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy.


Aktualizacja:
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu "Doktorat wdrożeniowy" i naborze wniosków

 

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" od V edycji

 

Program "Doktorat Wdrożeniowy" na stronie Ministerstwa

Wkrótce ukażą się nowe informacje dotyczące procedury składania wniosku w V edycji Programu "Doktorat Wdrożeniowy".


Ważny komunikat: Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Edukacji i Nauki planowane są zmiany w zakresie danych, które będą wymagane od kandydatów przy zgłaszaniu zadania w ramach V edycji programu Doktorat Wdrożeniowy.
Informujemy, że formularz zgłoszeniowy zadania ulegnie modyfikacji i zostanie dostosowany do nowych wymogów Ministerstwa.
Nowy druk oraz termin zgłaszania zadań będzie podany po ukazaniu się komunikatu MEiN. W związku z powyższym prosimy, aby nadal przygotowywać dane w oparciu o obowiązujący formularz, ale bez konieczności przekazywania go do Szkoły Doktorskiej PK.

Zarządzenie nr 17 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21.

Nowy program stypendialny dla studentów Politechniki Krakowskiej, realizowany z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni – ustanowił w grudniu 2020 r. Senat PK. Z finansowego wsparcia będą mogli skorzystać aktywni naukowo studenci i doktoranci. Stypendia będą przyznawane dwa razy w roku, pierwszy nabór wniosków już w styczniu 2021 r. Więcej informacji

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021
Szkoły Doktorskiej PK
odbędzie się 14 października 2020 roku (środa) o godzinie 15.00

 

Z uwagi na restrykcje COVID-19 uroczystość będzie transmitowana online na stronie internetowej SD PK oraz na kanale YouTube PK.

 

Program Uroczystości:
"Gaude Mater Polonia"
Otwarcie uroczystości przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzatę Cimochowicz-Rybicką, prof. PK
Wystąpienie JM Rektora PK
Ślubowanie doktorantów Szkoły Doktorskiej PK
Hymn "Gaudeamus"
Wykład inauguracyjny dr hab. inż. arch. Kingi Racoń – Leja, prof. PK pt.: "Współczesna perspektywa odbudowy miast polskich po II wojnie światowej"
Zakończenie uroczystości