ZARZĄDZENIE NR 13


Rektora Politechniki Krakowskiej


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 16 lutego 2022 r.


znak R.0201.16.2022

 

w sprawie zmiany okresu obowiązywania Zarządzenia nr 8 Rektora PK z dnia 27 stycznia 2022 r.

 


Okres obowiązywania Zarządzenia nr 8 Rektora PK z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy w okresie od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. ulega skróceniu do 20 lutego 2022 r.

 

 

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

 

 

Zobacz w: Biuletyn Informacji Publicznej