finisarz pod niebem krakowa

 

 

{fastsocialshare}

 
 
 
Politechnika Krakowska znalazła się w światowym rankingu najlepszych szkół wyższych w poszczególnych dyscyplinach, przygotowywanym przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju. Academic Ranking of World Universities (ARWU) publikowany jest od 2003 r.
 
Politechnika Krakowska została sklasyfikowana w kategorii „Inżynieria” w dyscyplinie naukowej „Inżynieria chemiczna”. Oprócz PK, w tej grupie znalazły się również: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Wrocławska. 
 
Pierwsze i drugie miejsce w dyscyplinie naukowej „Inżynieria chemiczna” zajęły uczelnie z USA: Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Stanford University. Na trzeciej pozycji znalazł się Tianjin University w Chinach. We wszystkich rozpatrywanych obszarach - „Engineering”, „Natural Sciences”, „Life Sciences”, „Medical Sciences”, „Social Sciences” - prym niezmiennie wiodą uczelnie amerykańskie i brytyjskie.
 
Academic Ranking of World Universities to jeden z najważniejszych rankingów szkół wyższych na świecie (obok QS World University Rankings oraz Times Higher Education World University Ranking). Wśród kryteriów branych pod uwagę przez twórców rankingu są m.in.: międzynarodowe sukcesy naukowe, liczba absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla, liczba najczęściej cytowanych naukowców, liczba publikacji w prestiżowych czasopismach „Nature” oraz „Science”, liczba publikacji wymienionych w wybranych indeksach.
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
W drugi i trzeci weekend września br. krakowskie zabytki i miejsca kultury zostaną udostępnione dla publiczności w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Muzeum Politechniki Krakowskiej przygotowało na tę okazję wystawę szkiców Jana Matejki. 
 
Na wystawie zatytułowanej „Alegorie Jana Matejki dla Politechniki Lwowskiej” zostaną zaprezentowane kopie szkiców malarza, które zostały wykonane dla lwowskiej uczelni. Ponadto będzie można obejrzeć obrazy stworzone na podstawie szkiców artysty, które zawisły w auli Politechniki Lwowskiej w 1893 r. Wernisaż odbędzie się w sobotę 15 września br. o godz. 10.00 w budynku „Areszt” - siedzibie Muzeum PK - przy ul. Warszawskiej 24. 
 
aresztt
 
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, w sobotę 15 września (godz. 12.00) zaplanowano również zwiedzanie z przewodnikiem dawnego austriackiego aresztu wojskowego, gdzie obecnie mieści się Muzeum Politechniki Krakowskiej. O godz. 14.00 wszyscy zainteresowani będą mogli odsłuchać i pobrać na własny nośnik elektroniczny mało znane utwory muzyczne, których autorstwo przypisywane jest Tadeuszowi Kościuszce - patronowi Politechniki Krakowskiej
 
Europejskie Dni Dziedzictwa są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, mającą na celu promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się w dniach 8 i 9 września oraz 15 i 16 września.
 
Odwiedź stronę internetową Muzeum Politechniki Krakowskiej: www.newmuzeum.pk.edu.pl
 
 
Na zdjęciu, siedziba Muzeum PK (kampus główny uczelni) / fot. Jan Zych
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Projekt mgr inż. Katarzyny Mróz z Politechniki Krakowskiej otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 85 tys. zł w ramach szóstej edycji konkursu ETIUDA, którego wyniki ogłosiło Narodowe Centrum Nauki. 
 
 
logo poziom 
 
W ramach konkursu ETIUDA osobom przygotowującym rozprawę doktorską przyznawane są stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Ponadto laureaci konkursu odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymują 9 tys. zł miesięcznie. W tej edycji o wsparcie finansowe starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147. Doktoranci otrzymają stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł.
 
O środki na badania ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 152 wnioski, złożono w naukach ścisłych i technicznych. Spośród nich eksperci rekomendowali do finansowania 64 projekty o łącznej wartości niemal 6,5 mln zł. Wśród nagrodzonych znalazł się projekt „Ocena ryzyka odpryskiwania betonu w pożarze”, który realizuje mgr inż. Katarzyna Mróz z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Wartość finansowania to 86 970 zł. 
 
Lista projektów finansowanych w konkursie ETIUDA 6 znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-07-17-etiuda6
 
Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie.
 
 
 
{fastsocialshare}

Aż trzy projekty z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej zostały nagrodzone w dziewiątej edycji programu „Lider” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

ncbir lider logos

 

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, dr inż. Marek Piątkowski oraz dr inż Jolanta Pulit-Prociak znaleźli się wśród 51 młodych naukowców z całej Polski, którzy otrzymają łącznie 59 122 066,25 zł na finansowanie swoich własnych projektów badawczych. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

 

 

Projekty z Politechniki Krakowskiej nagrodzone w ramach dziewiątej edycji programu „Lider”:

 

dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs: Opracowanie metody otrzymywania biohybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis – dofinansowanie 1 200 000 zł;


dr inż. Marek Piątkowski: „Osteochit3D spersonalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii”  dofinansowanie 1 200 000 zł;


dr inż Jolanta Pulit-Prociak: Opracowanie sposobu wytwarzania nietoksycznych nośników substancji czynnych na bazie nanomateriałów – dofinansowanie 1 191 250 zł.

 

 

Organizowany od 2011 roku Program „Lider” jest kierowany do młodych naukowców. Dzięki uzyskanym funduszom mają oni okazję, by kierować realizacją własnego projektu badawczego i zarządzać stworzonym przez siebie zespołem naukowców. Program służy też aktywizacji środowiska naukowego w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami oraz prowadzenia badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Pełna lista nagrodzonych projektów na ncbr.gov.pl

 

Zobacz także:

Medale dla zespołu z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

 

{fastsocialshare}

 

 
 
 
Wynalazek opracowany przez zespół naukowy pod kierunkiem dr inż. Joanny Ortyl został uhonorowany złotym medalem podczas Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków (Silicon Valley International Invention Festival – SVIIF) w Stanach Zjednoczonych. Festiwal odbył się na początku lipca. 
 
Wynalazek pn. „New Photoinitiating Systems for Processes of Cationic, Free-radical and Hybrid Photopolymerization under UV and Visible Light” został opracowany przez zespół w składzie: dr inż. Joanna Ortyl (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK), dr Anna Chachaj-Brekiesz (Wydział Chemii UJ) i mgr inż. Iwona Kamińska-Borek (WIiTCh PK). Wynik badań ma ogromny wpływ na produkcję farb, lakierów i klejów utwardzanych światłem, które wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym, motoryzacji, poligrafii i przemyśle meblarskim.  
 
Przedmiotem wynalazku są nowe fotosensybilizatory - związki chemiczne mające zdolność pochłaniania energii promieniowania świetlnego i jej przekazywania substancjom biorącym udział w reakcjach fotochemicznych. Fotosensybilizatory wykorzystywane są do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej. Zespół naukowy dr inż. Joanny Ortyl opracował także nowe systemy fotoinicjujące procesy fotopolimeryzacji rodnikowej, kationowej oraz hybrydowej powstałe w oparciu o nowe fotosensybilizatory. Innowacyjność rozwiązania polega na zastosowaniu całkowicie nowych związków chemicznych w roli fotosensybilizatorów. Efektem jest wzrost szybkości procesu polimeryzacji. Nowe systemy inicjujące mogą być stosowane w znacznie mniejszym stężeniu, bez spowolnienia szybkości produkcji powłok polimerowych, a jeśli zostaną zastosowane przy stężeniu dotychczasowym, umożliwią wzrost szybkości produkcji. Co więcej, fotoinicjator będzie mógł działać oświetlany również przez tanie, energooszczędne lampy UV LED.
 
Nagrodzone prace realizowane są w ramach projektu TANGO 2, organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Inicjatywa ma na celu wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych.
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
rynek dbicaStudenci III roku architektury z Politechniki Krakowskiej po raz kolejny przygotowali koncepcje urbanistyczno-architektoniczne dla wybranych terenów Dębicy. Projekty można oglądać do 9 sierpnia br. w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Akademickiej 8. 
 
Prace zostały przygotowane podczas kursu realizowanego w ramach współpracy miasta Dębica z Zakładem Odnowy Miast Instytutu Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury PK. Tereny Dębicy, którymi zajmowali się studenci, wymagają rewitalizacji i adaptacji do współczesnych potrzeb, a przede wszystkim poprawienia funkcjonalności. Młodzi architekci przygotowali propozycje zagospodarowania dębickiego rynku, osiedla mieszkaniowego – Dębica Wschód, przestrzeni dworca PKP, centrum komunikacyjnego z parkiem biurowym, Dębickiego Parku Przemysłowego oraz projekt nowego otoczenia ulicy Kościuszki. 
 
Koncepcje studentów III roku architektury na PK zaprezentowano w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. 12 lipca br. odbył się wernisaż, w którym uczestniczyli autorzy prac wraz z kierownikiem Zakładu Odnowy Miast dr. hab. inż. arch. Bogusławem Podhalańskim. 
 
dbicki projekt
 
 
Obecny na otwarciu wystawy burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk wyraził nadzieję na dalszą współpracę z Politechniką Krakowską. Studenckie pomysły będą elementem dyskusji na temat zmiany zagospodarowania terenów miejskich, które mogą stać się w przyszłości miejscem organizacji oficjalnych uroczystości, a także codziennego odpoczynku i rekreacji mieszkańców Dębicy.
 
 
Na zdjęciach, studenckie projekty dot. Dębicy / źródło: Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK
 
 
{fastsocialshare}

Podkategorie