BalticSatApps 2019 - Hackathon
Od piątek, 26.04.2019 -  09:00
Do sobota, 27.04.2019 - 15:00
Odsłony : 24
Miejsce:  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24 w Krakowie