Koła naukowe

Wnioski o rejestrację kół naukowych sporządzane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 29 Rektora PK z dnia 20 września 2010 r. w sprawie Zasad tworzenia, trybu rejestracji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej i składane u prorektora ds. studenckich (budynek Wydziału Inżynierii Lądowej, pokój 115).

 

Pełnomocnikiem Rektora ds. Kół Naukowych na Politechnice Krakowskiej jest dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak (tel. 628-27-52, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).Lista kół naukowych działających na Politechnice Krakowskiej na poszczególnych wydziałach podana jest poniżej (rozwinięcie po kliknięciu na nazwę wydziału):

Lp.

 

Nazwa koła

 

Instytut

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1. Architektura Drewniana

Instytut Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

 

dr Ewa SADOWSKA 12 628 24 03
/A-1/
2. KN Historii
Architektury Polskiej

Zakład Historii Architektury XIX
i XX w. oraz Modernizacji
i Rekonstrukcji Obiektów

 

dr hab. inż. arch.
Zbigniew BIAŁKIEWICZ,
prof. PK
12 628 24 51
/A-13/
3. KN Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

Instytut Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

 

prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA 12 628 24 08
/A-1/
4. Fotografia

Instytut Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

 

dr inż. arch.
Piotr KOTUCHA
12 628 24 89
/A-1/
5. Architektura Najnowsza

Instytut Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

 

dr inż. arch.
Ewa WĘCŁAWOWICZ– GYURKOVICH
12 628 24 11
/A-1/
6. Budownictwo Ogólne

Instytut Projektowania Budowlanego

 

dr hab. inż. arch.
Jan KUREK
12 628 24 59
/A-4/
7. KN "Sztuka"

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

 

dr inż. arch.
Marcin BARAŃSKI
12 628 24 38
/A-7/
8.

Architektura Militaris

 

Instytut Architektury Krajobrazu

 

dr inż. arch.
Krzysztof WIELGUS

 

12 628 24 65
/A-8/

 

9. KN IMAGO

Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego
i Grafiki Inżynierskiej

 

dr inż. arch.
Farid NASSERY
12 628 29 92
/A-6/
10. KN DETAL

Instytut Projektowania Budowlanego

 

dr inż. arch.
Bogdan DZIEDZIC
12 628 24 59
/A-4/
11. KN Podole

Instytut Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

 

dr inż. arch.
Jacek CZUBIŃSKI
12 628 24 16
/A-1/
12. Młoda Urbanistyka Katedra Budowy Miast

dr inż. arch.
Hanna HREHOROWICZ-GABER

 

12 628 20 50
/A-5/
13. KN "URBANator"

Zakład Kompozycji Urbanistycznej

 

dr inż. arch.
Wojciech WICHER

 

12 628 24 28
/A-3/

 

14.

Studenckie Koło
Naukowe Digital
Landscape Architecture

 

Instytut Architektury Krajobrazu mgr inż.
Jacek KONOPACKI
12 628 24 69
/A-8/
15.

Studenckie Koło
Naukowe "Rzeźba"

 

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

 

mgr szt. art. rzeźb.
Piotr IDZI

 

12 628 24 94
/A-7/

 

16.

Studenckie Koło
Naukowe
"Arboris"

 

Instytut Architektury Krajobrazu mgr inż. Wojciech BOBEK 12 628 24 60
/A-8/
17. Studenckie Koło
Naukowe „KARPATY”
Zakład Architektury
i Planowania Wsi
dr inż. arch.
Hubert MEŁGES
12 628 24 40
/A-3/
18.

KN Projektowania Zrównoważonego

 

Instytut Projektowania Urbanistycznego

 

dr inż. arch.
Justyna KOBYLARCZYK

 

12 628 31 10
/A-3/

 

19.

Koło Naukowe
„Architektura i Akwarela”

 

Zakład Architektury Przemysłowej dr inż. arch.
Krzysztof LUDWIN
12 628 24 48
20. Koło Naukowe
"MIASTO PRZYSZŁOŚCI"

Katedra Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

 

dr inż. arch.
Piotr LANGER
12 628 20 50
21.

Studenckie Koło
Naukowe BIM - Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych

 

Instytut Projektowania Budowlanego prof. dr hab. inż. arch. Janusz RĘBIELAK 12 628 24 53
22. Koło Naukowe
 „WYOBRAŹNIA”

Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego
i Grafiki Inżynierskiej

 

dr inż. arch. Beata VOGT,

mgr inż. arch.
Szymon FILIPOWSKI

12 628 29 92

23.

 

Studenckie Koło Naukowe „GROW”

 

Instytut Projektowania Urbanistycznego

 

dr hab. inż. arch. Magdalena JAGIEŁŁO-KOWALCZYK

 

12 628 24 79
/A-3/

 

Lp.

 

Nazwa koła

 

Instytut

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1.

 

KN KWARK

 

Instytut Fizyki

 

 

12 628 25 80

 

2.

 

KN Matematyków

 

Instytut Matematyki

 

dr Witold OBŁOZA

 

12 628 29 28
/F-2/

 

3.

 

KN Programistów

 

Instytut Informatyki

 

mgr inż.
Paweł JAROSZ

 

12 628 21 06
/F-3/

 

4.

 

KN "IT Security Group"

 

Instytut Informatyki

 

dr Lech JAMROŻ

 

12 628 27 81
/F-33/

 

5.

 

Koło Naukowe ENIGMA

 

Instytut Fizyki

 

dr Piotr FORNAL

 

12 628 25 80
/F-11/

 

6.

 

Studenckie Koło
Naukowe Grafików
Komputerowych

 

Instytut Informatyki

 

dr inż. arch.
Agnieszka OZIMEK

 

12 628 21 02
/F-34/

 

7.

 

KN Informatyki
Stosowanej
i Robotyki

 

Instytut Informatyki

 

dr inż. Jerzy BIAŁAS

 

12 628 21 09
/F-3/

 

8.

 

KN Inżynierii Oprogramowania

 

Instytut Informatyki

 

dr inż. Piotr ZABAWA

 

12 628 21 05
/F-3/

 

9.

 

KN Informatyków PK

 

Instytut Teleinformatyki

 

dr inż.
Tomasz GĄCIARZ

 

12 628 26 73
/F-5/

 

10.

Koło Naukowe „Adaptacyjnych technik odkrywania
i wizualizacji wiedzy
w danych”

 

Instytut Informatyki

dr Barbara BOROWIK 

12 628 26 89

Lp.

 

Nazwa koła

 

Instytut

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1.

 

KN Elektryków

 

Katedra
Elektrotechniki
i Elektroniki

 

dr inż.
Andrzej SZROMBA
12 628 30 41
/E-3/

2.

 

KN Elektroenergetyki

 

Instytut
Elektromechanicznych Przemian Energii

 

dr inż.
Jerzy SZCZEPANIK
12 628 26 23
/E-2/

3.

 

KN Techniki Cyfrowej

 

Katedra
Elektrotechniki
i Elektroniki

 

dr inż.
Wojciech MYSIŃSKI
12 628 26 98
/E-3/

4.

 

KN "IT"

 

Katedra Automatyki
i Technik Informacyjnych

 

dr inż.
Piotr KOWALSKI
12 628 26 93
/E-7/

5.

 

KN Monitoringu
i Diagnostyki Układów Elektrycznych

 

Instytut
Elektromechanicznych Przemian Energii

 

dr inż.
Maciej SUŁOWICZ
12 628 26 58
/E-2/

Lp.

 

Nazwa koła

 

Instytut

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1. KN Technologii
Betonu
Instytut Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych

dr inż.
Aneta NOWAK-MICHTA

 

dr inż.
Teresa STRYSZEWSKA

 

 

12 628 23 63

 

12 628 23 45
/L-1/

 

2. KN Konstrukcji
Żelbetowych
Instytut Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych

dr inż. Teresa SERUGA

 

mgr inż.
Magda KIJANIA

 

mgr inż. Iga REWERS

 

12 628 23 44

 

12 628 23 65

 

12 628 23 65
/L-1/

3. KN Konstrukcji
Mostowych

Instytut Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych

 

dr inż. Marek PAŃTAK 12 628 29 13
/L-1/
4. KN Drogi Kolejowe

Instytut Inżynierii Drogowej
i Kolejowej

 

prof. dr hab. inż.
Włodzimierz CZYCZUŁA
12 628 23 20
/L-2/
5. Koło Naukowe Geologów „KWARC” Instytut Mechaniki Budowli

dr inż. 

Mirosława BAZARNIK

 

dr hab. inż.
Elżbieta PILECKA

 

12 628 26 77 /L-4/

 

12 628 25 34 /L-4/

6. KN Organizacji Budownictwa Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa

dr inż. Agnieszka LEŚNIAK

 

mgr inż. Jarosław MALARA

 

12 628 23 93
/L-3/

 

12 628 23 14
/L-3/

 

7.

KN Mechaniki Budowli

 

Instytut Mechaniki Budowli

 

dr inż. Piotr KUBOŃ

 

12 628 23 91
/L-4/

 

8. KN Zastosowań
Informatyki
Instytut Technologii Informatycznych
w Inżynierii Lądowej
dr Irena JAWORSKA


12 628 24 73
/L –5/


12 628 21 68
/L –5/

 

9. KN Logistyki TILOG Zakład Zarządzania
i Sterowania
w Transporcie
i Logistyce

dr hab. inż.
Lidia ŻAKOWSKA

 

mgr inż. Paweł WIĘCEK

 

12 628 30 94
/L-32/

 

12 628 36 24 /L-34/

 

10.

 

KN Budownictwa Alternatywnego i Proekologicznego EcoFuture

 

Instytut Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych

 

mgr inż.
Jolanta GINTOWT

 

12 628 21 34
/L-1/

 

11.

 

KN Fizyki Budowli

 

Instytut Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych

 


dr inż.
Katarzyna NOWAK

 

12 628 21 32
/L-1/

 

12.

 

SKN Konstrukcji Sprężonych

 

Zakład Konstrukcji Sprężonych

 

dr inż.
Rafał SZYDŁOWSKI

 

12 628 20 27
/L-1/

 

13.

Koło Naukowe
Konstrukcji Drewnianych
i Innych Surowców Tradycyjnych - KORNIKI

 

Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli

dr inż. Dorota KRAM

 

dr inż. Jacek DĘBOWSKI

 

12 628 23 84
/L-17/

 

12 628 23 17
/L-17/

 

14.

 

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych

 

Katedra Systemów Komunikacyjnych

 

dr inż. Tomasz KULPA

mgr inż. 
Rafał KUCHARSKI

 

12 628 25 33
/L-2/

 

15. Koło Naukowe
ECOPOWER
Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

dr inż. arch.
Marcin FURTAK

 

12 628 30 64
/L-6/

 

dr inż.
Anna ROMAŃSKA-ZAPAŁA

 

dr inż.
Małgorzata FEDORCZAK-CISAK

 

12 628 30 62
/L-6/

 

12 628 30 62 /L-6/

 

16.

Koło Naukowe
Drogowców WIRAŻ

Instytut Inżynierii Drogowej
i Kolejowej

 

dr inż.
Krzysztof OSTROWSKI
12 628 25 39
/L-2/
17.

Koło Naukowe Logistyki, Ekonomii i Marketingu

 

Instytut Zarządzania w Budownictwie
i Transporcie

 

dr inż. Waldemar PARKITNY

 

12 628 36 24

 

Lp.

 

Nazwa koła

 

Instytut

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1. Inżynierii Środowiska
„Piątak”

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

 

dr inż.
Bernard TWARÓG
12 628 28 49
/Ś-1/
2. Gospodarki Odpadami
(GO)

Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza

 

dr inż. Jacek SACHARCZUK 12 628 20 87
/Ś-4/
3.

Geotechniki
i Konstrukcji Inżynierskich

 

Instytut Geotechniki dr inż. Krzysztof PODLEŚ 12 628 28 81
/Ś-2/
4. Hydrogeomatyki
„Szuwarek”
Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

dr inż. Marta CEBULSKA

dr inż. Robert SZCZEPANEK

 

12 628 20 85
/Ś-1/

12 628 20 80
/Ś-1/

 

5. Budownictwa
Hydrotechnicznego

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

 

dr inż. Andrzej WOLAK 12 628 28 17
/Ś-1/
6. Studenckie Koło
Naukowe
Ochrony Środowiska
Instytut Zaopatrzenia
w Wodę
i Ochrony Środowiska

dr inż.
Anna CZAPLICKA

dr hab. inż.
Agnieszka GENEROWICZ, prof. PK

 

12 628 28 78
/Ś-3/

12 628 21 83
/Ś-3/

 

7.

Studenckie Koło
Naukowe Wentylacji,
Klimatyzacji
i Ogrzewnictwa
EQUILIBRIUM

 

Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza
dr inż. Jarosław MÜLLER 12 628 20 86
/Ś-4/
8.

Studenckie Koło
Naukowe Geodezji
i Gospodarki
Przestrzennej
„GEOSPATIUM”

 

Instytut Geotechniki dr inż. Cezary TOŚ 12 628 28 68
/Ś-2/
9.

Studenckie Koło
Naukowe Konstrukcji
Inżynierskich
„PROGRESS”

 

Instytut Geotechniki dr inż. Kazimierz PISZCZEK 12 628 28 81
/Ś-2/
10.

Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju

Instytut Zaopatrzenia
w Wodę i Ochrony Środowiska

dr inż.  Joanna BĄK

 

dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK

12 628 24 79
/Ś-3/


12/628-28-71
/Ś-3/

Lp.

 

Nazwa koła

 

Instytut

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1. Sekcja Analityki Przemysłowej
i Środowiskowej
Instytut Chemii
i Technologii Nieorganicznej
dr inż. Joanna KUC 12 628 27 07
/C-1/
2.

Sekcja Technologii Chemicznej Organicznej

 

Instytut Chemii
i Technologii Organicznej

 

dr inż. Agnieszka ŁAPCZUK-KRYGIER 12 628 27 56 /C-2/
3. Sekcja Polimerów

Katedra Chemii
i Technologii Tworzyw Sztucznych

 

dr inż. Agnieszka LESZCZYŃSKA

12 628 21 27
/C-4/

4.

 

Sekcja Chemii Fizycznej

 

Zakład Chemii Fizycznej

 

dr inż. Stefan KUREK

 

12 628 27 70
/C-5/

 

5. Sekcja Biotechnologii

Katedra Biotechnologii
i Materiałów Odnawialnych

 

dr inż. Marek PIĄTKOWSKI 12 628 21 27
/C-6/

6.

 

Sekcja Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 

Instytut Inżynierii Chemicznej
i Procesowej

 

dr inż. Beata FRYŹLEWICZ-KOZAK

 

12 628 27 52 
/C-3/

 

7.

Sekcja Chemii i Technologii Nieorganicznej

Instytut Chemii
i Technologii Nieorganicznej

dr inż. Piotr RADOMSKI

12 628 27 08 /C-1/

Lp.

 

Nazwa koła

 

Instytut

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1.

KN Inżynierii
Biomedycznej
„CANCRICAT”

 

Zakład Mechaniki Doświadczalnej
i Biomechaniki

 

 

dr inż. Sylwia ŁAGAN

 

 

12 628 35 94
/M-1/

 

 

2.

 

KN Maszyn Roboczych

 

Instytut Konstrukcji Maszyn

 

mgr inż.
Artur GUZOWSKI

 

12 628 33 32
/M-3/

 

3. KN Pojazdy
Samochodowe

Instytut Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych

 

dr hab. inż.
Władysław MITIANIEC

 

12 628 36 92
/M-4/
4.

KN Inżynierii
i Aparatury Przemysłowej

 

Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej

 

dr inż.
Wiesław SZATKO

 

12 628 34 68
/M-5/

 

5.

 

KN Systemów
i Urządzeń Transportu
Bliskiego

 

Instytut Konstrukcji Maszyn

 

dr inż.
Wiesław CICHOCKI

 

12 628 33 31
/M-3/

 

6.

 

KN Transport

 

Instytut Pojazdów Szynowych

 

mgr inż.
Bartosz SZACHNIEWICZ

 

12 628 34 46
/M-8/

 

7.

 

KN Inżynierii Materiałowej

 

Instytut Inżynierii Materiałowej

 

dr inż. Jerzy KŁAPUT

12 628 34 27
/M-2/

 

8.

 

KN Grafiki Komputerowej
i Modelowania

 

Instytut Informatyki Stosowanej

 

mgr inż.
Joanna FABIŚ-DOMAGAŁA

 

12 374 33 35
/M-7/

 

9.

 

KN Automatyki
i Robotyki

 

Instytut Technologii Maszyn
i Automatyzacji Produkcji

 

mgr inż. Tomasz WIĘK

 

12 628 32 18
/M-6/

 

10.

 

 

KN Energetyki
i Ochrony Środowiska

 

 

Katedra Maszyn

i Urządzeń Energetycznych

 

 

dr inż. Magdalena JAREMKIEWICZ

 

mgr inż.
Anna KORZEŃ

 

12 628 35 71
/M-5/

 

12 628 37 62
/M-5/

 

11.

 

KN Programistów
i Miłośników Informatyki

 

Instytut Informatyki Stosowanej

 

mgr inż. Maciej KOŁOMYCKI

 

12 628 36 55
/M-7/

 

12.

 

KN Koło Zarządzania
i Inżynierii Produkcji

 

Instytut Technologii Maszyn
i Automatyzacji Produkcji

 

dr inż.
Grzegorz STRUZIKIEWICZ

 

12 628 32 14
/M-6/

 

13.

 

KN Spawalników,
Odlewników
i Metalurgii Proszków

 

Instytut Inżynierii Materiałowej

 

dr inż. Marek HEBDA

 

12 628 34 23
/M-2/

 

14.

 

Studenckie Koło
Naukowe „Silniki Spalinowe”

 

Instytut Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych

 

dr hab. inż.
Władysław MITIANIEC

 

12 628 36 92
/M-4/

 

15.

 

Studenckie Koło
Naukowe Mechaniki „Konstruktor”

 

Instytut Mechaniki Stosowanej

 

dr inż. Halina EGNER

 

12 628 33 08
/M-1/

 

16.

 

 

Koło Naukowe
Metrologii Współrzędnościowej

 

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

 

 

dr inż. Ksenia OSTROWSKA

 

dr inż. Adam GĄSKA

 

12 374 32 38
/M-10/

 

12 374 32 30
/M-10/

 

17.

 

Koło Naukowe Metody
Elementów Skończonych

 

Instytut Mechaniki Stosowanej

 

dr inż. Paweł FORYŚ

 

12 628 33 75
/M-1/

 

18.

 

Koło Naukowe
Inżynierii Wzornictwa
Przemysłowego

 

Instytut Informatyki Stosowanej

 

prof. dr hab. inż. Edward LISOWSKI

 

12 374 33 51
/M-7/