Zasady tworzenia, ewidencji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej:

 

 

Zasady finansowania działalności samorządu i uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej:

 

 

 

Pełnomocnicy Dziekanów ds. Kół Naukowych:

 • WA Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. arch. Farid Nassery, tel. wew. 29-92
 • WIiT Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr Małgorzata Zajęcka, tel. wew. 29-82

 • WIEiK Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Zbigniew Pilch tel. 667 966 607
 • WIL Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Damian Wieczorek, tel. wew. 23-14

 • WIMiF Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Paweł Karbowniczek, tel. 12 637 06 66
 • WIŚiE Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Bernard Twaróg, tel. wew. 28-49
 • WIiTCH Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Magdalena Malinowska, tel. 12 862 25 76
 • WM Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Anna Boratyńska-Sala, tel. wew. 32-83Lista kół naukowych działających na Politechnice Krakowskiej na poszczególnych wydziałach podana jest poniżej (rozwinięcie po kliknięciu na nazwę wydziału):

Lp.

 

Nazwa koła

 

Jednostka

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1. KN Historii
Architektury Polskiej

Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

dr inż. arch.
Joanna J. BIAŁKIEWICZ


dr inż. arch.
Elżbieta WASZCZYSZYN, prof. PK

12 628 24 51 /A-01/

12 628 24 21 /A-01/

2. KN Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA 12 628 24 08 /A-01/
3. Fotografia

Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

dr inż. arch. Zbigniew WIKŁACZ, prof. PK 12 628 24 89 /A-01/
4. Architektura Najnowsza

Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

prof. dr hab. inż. arch.
Ewa WĘCŁAWOWICZ–GYURKOVICH

 

dr inż. arch.
Joanna J. BIAŁKIEWICZ

 

 

12 628 24 11 /A-01/

5. Budownictwo Ogólne - KBO

Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego

dr hab. inż. arch.
Sabina KUC, prof. PK

 

dr inż. arch.
Paweł MIKA

 

dr hab. inż. arch.
Łukasz WESOŁOWSKI

12 628 24 59 /A-04/
6.

Architektura Militaris

Katedra Architektury Krajobrazu

dr inż. arch.
Krzysztof WIELGUS

12 628 24 65 /A-08/

7. KN IMAGO

Katedra Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych

dr inż. arch.
Farid NASSERY

dr inż.
Stanisław KRENICH

12 628 29 92 /A-10/

 

12 628 32 18 /A-10/

8. KN DETAL

Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego

dr inż. arch.
Bogdan DZIEDZIC
12 628 24 59 /A-04/
9. KN Podole

Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

dr inż. arch.
Jacek CZUBIŃSKI, prof. PK
12 628 24 16 /A-01/
10. Młoda Urbanistyka Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego

dr inż. arch.
Hanna HREHOROWICZ-GABER, prof. PK

12 628 20 50 /A-05/
11. KN "URBANator"

Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich

dr inż. arch.
Wojciech WICHER, prof. PK

12 628 24 28 /A-09/

12.

KN Digital Landscape Architecture

Katedra Architektury Krajobrazu mgr inż. arch. kraj.
Jacek KONOPACKI
12 628 24 69 /A-08/
13.

KN „Rzeźba”

Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

dr szt. 
Piotr IDZI

12 628 24 94 /A-07/

14.

KN „Arboris”

Katedra Architektury Krajobrazu

dr inż. arch. kraj. Wojciech BOBEK

12 628 24 60 /A-08/
15. KN „Karpaty” Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego mgr inż. arch.
Agata KORZENIOWSKA
12 628 24 13 /A-05/
16.

KN Projektowania Zrównoważonego

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

prof. dr hab. inż. arch.
Justyna KOBYLARCZYK

dr hab. inż. arch. Patrycja HAUPT, prof. PK

12 628 31 10 /A-03/

17.

KN „Sztuka - Architektura i Akwarela”

Katedra Rysunku Malarstwa i Rzeźby dr inż. arch.
Krzysztof LUDWIN, prof. PK
12 628 24 37 /A-07/
18. KN „Miasto Przyszłości”

Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego

dr inż. arch. Daniel OGRODNIK 12 628 24 68 /A-05/
19.

KN „BIM - Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych”

Katerdra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego

dr inż. arch. Stanisław JURCZAKIEWICZ

mgr inż. arch. Wojciech CIEPŁUCHA

12 628 24 53 /A-05/

12 628 20 21 /A-05/

20. KN „Wyobraźnia”

Katedra Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych

dr inż. arch. Beata VOGT,

mgr inż. arch.
Szymon FILIPOWSKI

12 628 29 90 /A-10/

12 628 29 92 /A-10/

21.

KN „GROW”

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

prof. dr hab. inż. arch. Magdalena JAGIEŁŁO-KOWALCZYK

12 628 24 79 /A-03/

22. KN „Urban-Lab Kraków” Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich dr inż. arch. Agnieszka MATUSIK 12 637 07 14 /A-09/
23. KN PercepcjaA Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług dr inż arch. Angelika LASIEWICZ-SYCH 12 628 24 97 /A-02/
24. KN Przestrzeń Performatywna Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków
dr Katarzyna KOŁODZIEJCZYK 12 628 24 08 /A-01/
25. SKN Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (KNOD)

Katedra Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

dr hab. inż. arch. Jolanta SROCZYŃSKA, prof. PK 12 628 24 08 /A-01/
26.  Koło Naukowe Krajobrazy Landscapes Katedra Architektury Krajobrazu

dr hab. inż. arch. Katarzyna HODOR,

prof. PK

608 396 220 /A-8/

Lp.

Nazwa koła

Jednostka

Opiekun

Numer telefonu

1.

KN Matematyków

Katedra Matematyki Stosowanej

dr Marcin SKRZYŃSKI

 

dr Kamil KULAR

12 628 29 28

2.  KN Informatyków Katedra Informatyki dr hab. inż. Jacek LEŚKOW, prof. PK 535 373 606
3. KN Cosmo Katedra Informatyki mgr inż. Paweł KISIELEWICZ 500 373 566

4.

KN Visgraph

Katedra Informatyki

dr hab. inż. arch.
Agnieszka OZIMEK

dr hab. inż. arch.
Paweł OZIMEK, prof. PK

12 628 24 77

12 628 21 02

5. KN Katedry Informatyki Katedra Informatyki

dr inż. Jerzy BIAŁAS

dr Barbara BOROWIK

12 628 27 08

12 628 27 81

 

Lp.

 

Nazwa koła

 

Jednostka

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1.

KN Elektryków

Katedra Inżynierii Elektrycznej

dr hab. inż.
Andrzej SZROMBA, prof. PK
12 628 30 41
/E-2/

2.

KN IT

Katedra Automatyki i Informatyki

mgr inż. Grzegorz NOWAKOWSKI 12 628 25 73
/E-1/

3.

KN Techniki Cyfrowej

Katedra Automatyki i Informatyki

mgr inż.
Dariusz CHOLEWA
12 628 25 29
/E-1/

4.

KN Monitoringu
i Diagnostyki Układów Elektrycznych

Katedra Inżynierii Elektrycznej

dr hab. inż.
Maciej SUŁOWICZ, prof. PK
12 628 26 58
/E-2/
5.  KN Energetyków Katedra Inżynierii Elektrycznej mgr inż. Paweł ALBRECHTOWICZ 515 595 616 /E-2/
6. KN Astro PK Katedra Automatyki i Informatyki dr inż. Andrzej DRWAL

12 628 26 18

12 628 26 85
/E-1/

7. KN el-Rappro Katedra Inżynierii Elektrycznej

dr inż. Zbigniew PILCH

dr inż. Tomasz MAKOWSKI

667 966 607 /E-2/
8.  KN Mikrokontroler Katedra Automatyki i Informatyki dr inż. Karol SUCHENIA 12 628 26 98 /E-1/
9.  KN 3I Katedra Automatyki i Informatyki dr inż. Anna ROMAŃSKA-ZAPAŁA 600 016 080

Lp.

 

Nazwa koła

 

Jednostka

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1. KN Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

dr hab. inż. Izabela HAGER, prof. PK

mgr inż. Mateusz SITARZ

12 628 23 67

12 628 23 71

/L-2/

2. KN Konstrukcji
Żelbetowych CONKRET
Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych

dr inż. Magda KIJANIA-KONTAK

mgr inż. Dawid ŁĄTKA

mgr inż. Iga REWERS

12 628 23 64

12 628 23 96

12 628 23 64 

/L-1/

3. KN Konstrukcji
Mostowych

Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych

dr inż. Mariusz HEBDA 12 628 23 13
/L-3/
4. KN Dróg Kolejowych

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

prof. dr hab. inż.
Włodzimierz CZYCZUŁA

mgr inż. Dorota BŁASZKIEWICZ

12 628 23 58
/L-5/

12 628 21 57 /L-5/

5. KN Geologów KWARC Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów

dr inż. Mirosława BAZARNIK 

dr hab. inż.
Elżbieta PILECKA, prof. PK

12 628 26 77 /L-9/

 

12 628 25 34 /L-9/

6.

KN Mechaniki Budowli

Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów

dr inż. Piotr KUBOŃ

12 628 21 61 
/L-8/ 

7. KN Zastosowań
Informatyki
Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii dr inż. Marcin TEKIELI


12 628 25 67 
/L–10/

8. KN Transportu TRANSIT Katerdra Systemów Transportowych

dr inż. Paweł WIĘCEK 

mgr inż. Jan ALEKSANDROWICZ

dr inż. Urszula DUDA-WIERTEL

12 628 30 93 /L-6/

12 628 30 76 /L-6/

12 628 23 26 /L-6/

9.

KN Budownictwa Innowacyjnego InBud

Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

mgr inż.
Jolanta GINTOWT

12 628 21 34
/L-4/

10.

SKN Konstrukcji Sprężonych

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych

dr hab. inż.
Rafał SZYDŁOWSKI

12 628 23 80 
/L-1/

11.

KN Konstrukcji Drewnianych
i Innych Surowców Tradycyjnych

Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych

dr inż. Dorota KRAM

mgr inż. Klaudia ŚLIWA-WIECZOREK

12 628 23 84 /L-3/

12 628 23 24 /L-3/

12. KN ECOPOWER Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

dr hab. inż. arch.
Marcin FURTAK, prof. PK

dr inż. Małgorzata FEDORCZAK-CISAK

12 628 30 61
/L-13/

12 628 30 62 /L-13/

13.

KN Drogowców WIRAŻ

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

dr inż.
Krzysztof OSTROWSKI
12 628 25 39
/L-5/

Lp.

Nazwa koła

Jednostka

Opiekun

Numer telefonu

1. KN Enigma Katedra Fizyki

dr Piotr FORNAL

12 637 06 66 

12 637 25 80

/I-2/

2. KN KWARK Katedra Fizyki

dr inż. Paweł KARBOWNICZEK

12 637 06 66 w. 14

/I-1/

3.

KN Spawalników, Odlewników i

Metalurgii Proszków

Katedra Inżynierii Materiałowej

dr hab. inż. Mariusz HEBDA, prof PK 12 628 34 23 
/I-1/
4.  Koło Naukowe Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT Katedra Inżynierii Materiałowej dr hab. inż. Bożena TYLISZCZAK, prof. PK 12 628 34 26 /I-1/
5.  Koło Naukowe „Inżynieria Materiałowa Katedra Inżynierii Materiałowej dr inż. Sławomir PARZYCH 12 628 34 39 /I-1/

Lp.

Nazwa koła

Jednostka

Opiekun

Numer telefonu

1. Inżynierii Środowiska
„Piątak”

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

dr inż.
Bernard TWARÓG
12 628 28 49
/Ś-1/
2. Gospodarki Odpadami
(GO)

Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza

dr inż. Jacek SACHARCZUK 12 628 20 87
/Ś-4/
3.

Geotechniki
i Konstrukcji Inżynierskich

Instytut Geotechniki dr inż. Krzysztof PODLEŚ 12 628 28 81
/Ś-2/
4. Hydrogeomatyki
„Szuwarek”
Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

dr inż. Marta CEBULSKA

dr inż. Robert SZCZEPANEK

12 628 20 85
/Ś-1/

12 628 20 80
/Ś-1/

5. Budownictwa
Hydrotechnicznego „HYDROTECH”

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

dr inż. Andrzej WOLAK 12 628 28 17
/Ś-1/
6. Studenckie Koło
Naukowe
Ochrony Środowiska
Instytut Zaopatrzenia
w Wodę
i Ochrony Środowiska

dr inż.
Anna CZAPLICKA

dr hab. inż.
Agnieszka GENEROWICZ, prof. PK

12 628 28 78
/Ś-3/

12 628 21 83
/Ś-3/

7.

Studenckie Koło
Naukowe Wentylacji,
Klimatyzacji
i Ogrzewnictwa
EQUILIBRIUM

Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza
dr inż. Jarosław MÜLLER 12 628 20 86
/Ś-4/
8.

Studenckie Koło
Naukowe Geodezji
i Gospodarki
Przestrzennej
„GEOSPATIUM”

Instytut Geotechniki dr inż. Cezary TOŚ 12 628 28 68
/Ś-2/
9.

Studenckie Koło
Naukowe Konstrukcji
Inżynierskich
„PROGRESS”

Instytut Geotechniki dr inż. Kazimierz PISZCZEK 12 628 28 81
/Ś-2/
10.

Koło Naukowe
Inżynierii Sanitarnej
w Zrównoważonym Rozwoju
"AQUARIUS"

Instytut Zaopatrzenia
w Wodę i Ochrony Środowiska

dr inż. Joanna BĄK

 

dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK

12 628 24 79
/Ś-3/


12/628 28 71
/Ś-3/

11. KN Energetyki i Ochrony Środowiska Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych


mgr inż. Marek MAJDAK

12 628 38 05
/M-9/

Lp.

Nazwa koła

Jednostka

Opiekun

Numer telefonu

1. Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej dr hab. inż. Joanna ORTYL, prof. PK 12 628 31 36
2.  Sekcja Badań Balistycznych i Palności Katedra Chemii i Technologii Polimerów dr inż. Tomasz MAJKA 12 628 30 13
3.

Sekcja Technologii Chemicznej Organicznej

Katedra Chemii
i Technologii Organicznej

dr inż. Agnieszka KĄCKA-ZYCH 12 628 27 14
4. Sekcja Polimerów

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

dr inż. Agnieszka LESZCZYŃSKA

12 628 21 27
5. Sekcja Biotechnologii

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej

dr hab. inż. Marek PIĄTKOWSKI, prof. PK 12 628 27 33

6.

Sekcja Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Katedra Inżynierii Chemicznej
i Procesowej

dr inż. Beata FRYŹLEWICZ-KOZAK

12 628 27 52

7.

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Żywności

Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej

dr inż. Joanna KUC

12 628 27 08

8.  Koło Naukowe Chemii Fizycznej Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej dr hab. inż. Joanna ORTYL, prof. PK 12 628 31 36
9. Studenckie Koło Naukowe Makromolekuły Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej dr hab. inż. Szczepan BEDNARZ, prof. PK 12 628 30 59 
10. Koło Naukowe Nanomateriały Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej dr hab. inż. Katarzyna MATRAS-POSTOŁEK, prof. PK

12 628 30 59

11. Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej prof. dr hab. inż. Witold ŻUKOWSKI 12 628 27 66

Lp.

 

Nazwa koła

Nazwa w języku angielskim

Jednostka 

Opiekun

Numer telefonu

Numer Instytutu
1.

KN Inżynierii
Biomedycznej
„CANCRICAT”

"CANCRICAT" Student Research Group of Medical Engineering

Katedra Mechaniki Stosowanej
i Biomechaniki

dr inż. Sylwia ŁAGAN

12 628 35 94

M-01

2.

Studenckie Koło
Naukowe Mechaniki „Konstruktor”

"DESIGNER ENGINEER" Student Research Group of Mechanics

dr inż.
Szymon HERNIK

12 628 36 61

3. KN Pojazdy
Samochodowe
Student Research Group of Motor Vehicles

Katedra Pojazdów Samochodowych

mgr inż. Adam KOT

12 628 35 28

12 628 35 10 

M-04

4.

Studenckie Koło
Naukowe „Silniki Spalinowe”

Student Research Group of Internal Combustion Engines

dr hab. inż. Marcin NOGA, prof. PK

12 628 36 88

5.  Koło Naukowe Inżynierii i Aparatury Przemysłowej Student Research Group of Industrial Engineering and Equipment

Katedra Inżynierii Cieplnej
i Procesowej

dr inż. Andrzej DUDA 12 628 34 20 M-05
6.

Koło Naukowe Automatyki
i Robotyki

Student Research Group of Automatic Control and Robotics

Katedra Inżynierii
i Automatyzacji Produkcji

dr inż. Krzysztof WÓJCIK 12 628 32 19 M-06
  Sekcja: Roboty Mobilne   dr inż. Waldemar MAŁOPOLSKI 12 628 32 13
 

Sekcja: Roboty przemysłowe
i użytkowe

  dr inż. Stanisław KRENICH 12 628 32 18

7.

Koło Naukowe Inżynierii Produkcji

Student Research Group of Production Engineering

Katedra Inżynierii
i Automatyzacji Produkcji

dr inż.
Sabina MOTYKA

12 374 32 68 

M-06     

 

Sekcja: Zarządzanie Innowacjami
i Systemy Jakości

Innovation Management and Quality Systems Team

dr inż.
Sabina MOTYKA

12 374 32 68 

 

Sekcja: Mikro i Nano technologii

Micro and Nanotechnology Team

dr inż. Dominik WYSZYŃSKI

12 374 37 49

 

Sekcja: Systemy CAD/CAM

CAD/CAM Systems

dr inż. Marcin GRABOWSKI

12 374 32 62

 

Sekcja: Obróbka i Obrabiarki CNC

CNC Machining and Machine Tools

dr inż. Małgorzata KOWALCZYK

12 374 32 45

8.

KN Grafiki Komputerowej
i Modelowania

Student Research Group of Computer Graphics and Modelling

Katedra Informatyki Stosowanej

mgr inż.
Joanna FABIŚ-DOMAGAŁA

12 374 36 54

 M-07
9.

Koło Naukowe Programistów
i Miłośników Informatyki

Students' Programmers Research Group Katedra Informatyki Stosowanej dr inż. Dariusz KARPISZ 12 374 36 55

10.

Koło Naukowe TRANSPORT

Student Research Group of Transport

Katedra Pojazdów Szynowych
i Transportu

mgr inż.
Tymoteusz RASIŃSKI

12 374 33 14

 M-08

11.

Koło Naukowe
Metrologii Współrzędnościowej

Student Research Group of Coordinate Metrology

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

dr hab. inż. Ksenia OSTROWSKA, prof. PK

 

dr hab. inż. Adam GĄSKA, prof. PK

12 374 32 33

 

12 374 32 30

 M-10
12. KN Maszyny Robocze Student Research Group of Heavy-Duty Machines Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

mgr inż.
Artur GUZOWSKI

12 628 31 72

  M-11
13.

KN Systemów
i Urządzeń Transportu
Bliskiego

Student Research Group of Materials Handling Systems and Equipment Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

dr inż.
Zygmunt DZIECHCIOWSKI

12 628 33 30

14. KN IWP Form&Function Students' Research Group of Industrial Design Form&Function

Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego

mgr inż. Marek PAWŁOWICZ 501 610 049  M-12