Zasady tworzenia, ewidencji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej:

 

 

Zasady finansowania działalności samorządu i uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej:

 

 

 

Pełnomocnicy Dziekanów ds. Kół Naukowych:

 • WA Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. arch. Farid Nassery, tel. wew. 29-92
 • WIiT Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr Małgorzata Zajęcka, tel. wew. 29-82

 • WIEiK Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Zbigniew Pilch tel. 667 966 607
 • WIL Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Damian Wieczorek, tel. wew. 23-14

 • WIMiF Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Paweł Karbowniczek, tel. 12 637 06 66
 • WIŚiE Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Bernard Twaróg, tel. wew. 28-49
 • WIiTCH Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Magdalena Malinowska, tel. 12 862 25 76
 • WM Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych
  dr inż. Anna Boratyńska-Sala, tel. wew. 32-83Lista kół naukowych działających na Politechnice Krakowskiej na poszczególnych wydziałach podana jest poniżej (rozwinięcie po kliknięciu na nazwę wydziału):

Lp.

 

Nazwa koła

 

Instytut

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1. KN Historii
Architektury Polskiej

Zakład Historii Architektury XIX
i XX w. oraz Modernizacji
i Rekonstrukcji Obiektów

 

dr inż. arch.
Joanna J. BIAŁKIEWICZ


dr inż. arch.
Elżbieta WASZCZYSZYN

12 628 24 51
/A-13/

12 628 24 21
/A-1/

2. KN Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

Instytut Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA 12 628 24 08
/A-1/
3. Fotografia

Instytut Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

dr inż. arch. Zbigniew WIKŁACZ 12 628 24 89
/A-1/
4. Architektura Najnowsza

Instytut Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

prof. dr hab. inż. arch.
Ewa WĘCŁAWOWICZ– GYURKOVICH
12 628 24 11
/A-1/
5. Budownictwo Ogólne

Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego

dr hab. inż. arch.
Sabina KUC, prof. PK

 

dr inż. arch.
Paweł MIKA

 

dr inż. arch.
Łukasz WESOŁOWSKI

12 628 24 59
/A-04/
6.

Architektura Militaris

Instytut Architektury Krajobrazu

dr inż. arch.
Krzysztof WIELGUS

12 628 24 65
/A-8/

7. KN IMAGO

Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego
i Grafiki Inżynierskiej

dr inż. arch.
Farid NASSERY

dr inż.
Stanisław KRENICH

mgr szt.
Agnieszka KUCIA

12 628 29 92
/A-6/
8. KN DETAL

Instytut Projektowania Budowlanego

dr inż. arch.
Bogdan DZIEDZIC
12 628 24 59
/A-4/
9. KN Podole

Instytut Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

dr inż. arch.
Jacek CZUBIŃSKI
12 628 24 16
/A-1/
10. Młoda Urbanistyka Katedra Budowy Miast

dr inż. arch.
Hanna HREHOROWICZ-GABER

12 628 20 50
/A-5/
11. KN "URBANator"

Zakład Kompozycji Urbanistycznej

dr inż. arch.
Wojciech WICHER

12 628 24 28
/A-3/

12.

KN Digital Landscape Architecture

 

Instytut Architektury Krajobrazu mgr inż. arch.
Jacek KONOPACKI
12 628 24 69
/A-8/
13.

KN „Rzeźba”

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

mgr szt. art. rzeźb.
Piotr IDZI

12 628 24 94
/A-7/ 

14.

KN „Arboris”

Instytut Architektury Krajobrazu dr inż. Wojciech BOBEK 12 628 24 60
/A-8/
15. KN „Karpaty” Zakład Architektury
i Planowania Wsi
mgr inż. arch.
Agata KORZENIOWSKA
12 628 24 68
/A-5/
16.

KN Projektowania Zrównoważonego

Instytut Projektowania Urbanistycznego

dr hab. inż. arch.
Justyna KOBYLARCZYK, prof. PK

dr hab.inż. arch. Patrycja HAUPT

12 628 31 10
/A-3/ 

17.

KN „Sztuka - Architektura i Akwarela”

Zakład Rysunku Malarstwa i Rzeźby dr inż. arch.
Krzysztof LUDWIN
12 628 24 37 /A-7/
18. KN „Miasto Przyszłości”

Katedra Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

dr inż. arch. Daniel OGRODNIK 12 628 24 68
/A-5/
19.

KN „BIM - Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych”

Instytut Projektowania Budowlanego

dr inż. arch. Stanisław JURCZAKIEWICZ

mgr inż. arch. Wojciech CIEPŁUCHA

12 628 24 53
/A-4/

12 628 20 21

/A-2/

20. KN „Wyobraźnia”

Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego
i Grafiki Inżynierskiej

dr inż. arch. Beata VOGT,

mgr inż. arch.
Szymon FILIPOWSKI

12 628 29 92
/A-4/

21.

KN „GROW”

Instytut Projektowania Urbanistycznego

dr hab. inż. arch. Magdalena JAGIEŁŁO-KOWALCZYK, prof. PK

12 628 24 79
/A-3/ 

22. KN „Urban-Lab Kraków” Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich dr inż. arch. Agnieszka Matusik 12 637 07 14

Lp.

 

Nazwa koła

 

Instytut

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1.

KN Matematyków

Katedra Matematyki Stosowanej

dr Marcin SKRZYŃSKI

 

dr Kamil KULAR

12 628 29 28
/F-2/

2.

KN Grafiki Komputerowej Visgraph

Katedra Informatyki

dr inż. arch.
Agnieszka OZIMEK

 

dr inż. arch.
Paweł OZIMEK

12 628 24 77
/A-8/

3.

 

KN Informatyków

 

Katedra Teleinformatyki

dr hab inż.

Jacek LEŚKOW, prof. PK

/F-5/

4. KN Instytutu Informatyki Katedra Informatyki

dr inż Jerzy BIAŁAS

dr Barbara BOROWIK

12 628 21 05 /F-3/

12 628 27 81 /F-3/

5. Koło Naukowe Cosmo Katedra Informatyki mgr inż. Paweł Kisielewicz 12 628 21 06 /F-1/

 

Lp.

 

Nazwa koła

 

Instytut

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1.

KN Elektryków

Katedra
Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

dr hab. inż.
Andrzej SZROMBA, prof. PK
12 628 30 41
/E-3/

2.

KN Elektroenergetyki

Instytut
Elektromechanicznych Przemian Energii

dr inż. Tomasz SIEŃKO 12 628 26 23
/E-2/

3.

KN Techniki Cyfrowej

Instytut 
Elektromechanicznych Przemian Energii 

mgr inż.
Dariusz CHOLEWA
12 628 25 29
/E-2/

4.

KN „IT" 

Katedra Automatyki
i Technik Informacyjnych

mgr inż. Grzegorz NOWAKOWSKI 12 628 25 73
/E-7/

5.

KN Monitoringu
i Diagnostyki Układów Elektrycznych

Instytut
Elektromechanicznych Przemian Energii

dr hab. inż.
Maciej SUŁOWICZ, prof. PK
12 628 26 58
/E-2/
6. Astro PK Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki  dr inż. Andrzej DRWAL

12 628 26 18
/E-1/

7. el-Rappro Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej dr inż. Zbigniew PILCH 667 966 607 /E-3/
8.  KN Mikrokontroler Katedra Automatyki i Informatyki dr inż. Karol Suchenia 12 628 26 98 /E-1/
9.  KN „3I: Inteligentna Integracja Innowacji w Obiektach Budowlanych" Katedra Automatyki i Informatyki dr inż. Anna Romańska-Zapała 600 016 080

Lp.

 

Nazwa koła

 

Instytut

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1. KN Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

dr hab. inż. Izabela HAGER, prof. PK

mgr inż. Mateusz SITARZ

12 628 23 67

/L-2/

2. KN Konstrukcji
Żelbetowych CONKRET
Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych

mgr inż. Dawid ŁĄTKA

 

dr inż. Magda KIJANIA-KONTAK

 

mgr inż. Iga REWERS

12 628 23 96 /L-15/

 

12 628 23 64

 

12 628 23 64 /L-1/

3. KN Konstrukcji
Mostowych

Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych

dr inż. Mariusz HEBDA 12 628 23 13
/L-3/
4. KN Dróg Kolejowych

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

prof. dr hab. inż.
Włodzimierz CZYCZUŁA

 

mgr inż. Dorota BŁASZKIEWICZ

12 628 23 58
/L-5/

 

12 628 21 57 /L-5/

5. KN Geologów KWARC Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów

dr inż. 

Mirosława BAZARNIK

 

dr hab. inż.
Elżbieta PILECKA, prof. PK

12 628 26 77 /L-9/

 

12 628 25 34 /L-9/

6.

KN Mechaniki Budowli

Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów

dr inż. Piotr KUBOŃ

12 628 21 61 
/L-8/ 

7. KN Zastosowań
Informatyki
Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii dr hab. inż. Marek SŁOŃSKI, prof. PK


12 628 25 62 
/L–10/

8. KN Transportu TRANSIT Katerdra Systemów Transportowych

dr inż. Paweł WIĘCEK 

mgr inż. Jan ALEKSANDROWICZ

12 628 30 93 /L-6/

12 628 30 76 /L-6/

9.

KN Budownictwa Innowacyjnego InBud

Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

mgr inż.
Jolanta GINTOWT

12 628 21 34
/L-4/

10.

SKN Konstrukcji Sprężonych

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych

dr hab. inż.
Rafał SZYDŁOWSKI

12 628 23 80 
/L-1/

11.

KN Konstrukcji Drewnianych
i Innych Surowców Tradycyjnych KORNIKI

Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych

dr inż. Dorota KRAM

mgr inż. Klaudia ŚLIWA-WIECZOREK

mgr inż. Tomasz KOCHAŃSKI

12 628 23 84
/L-3/

12. KN ECOPOWER Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

dr hab. inż. arch.
Marcin FURTAK

12 628 30 61
/L-13/

dr inż. 

Małgorzata FEDORCZAK-CISAK

12 628 30 62 /L-13/

13.

KN Drogowców WIRAŻ

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

dr inż.
Krzysztof OSTROWSKI
12 628 25 39
/L-5/

Lp.

Nazwa koła

Instytut

Opiekun

Numer telefonu

1. KN Enigma Katedra Fizyki

dr Radosław KYCIA

12 637 06 66 w. 38

/I-2/

2. KN KWARK Katedra Fizyki

dr inż. Paweł KARBOWNICZEK

12 637 06 66 w. 14

/I-1/

3.

KN Spawalników, Odlewników i

Metalurgii Proszków

Katedra Inżynierii Materiałowej

dr hab. inż. Mariusz HEBDA, prof PK 12 628 34 23 
/I-1/
4.  Koło Naukowe Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT Instytut Inżynierii Materiałowej dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK 12 628 34 26 /I-1/

Lp.

Nazwa koła

Instytut

Opiekun

Numer telefonu

1. Inżynierii Środowiska
„Piątak”

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

dr inż.
Bernard TWARÓG
12 628 28 49
/Ś-1/
2. Gospodarki Odpadami
(GO)

Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza

dr inż. Jacek SACHARCZUK 12 628 20 87
/Ś-4/
3.

Geotechniki
i Konstrukcji Inżynierskich

Instytut Geotechniki dr inż. Krzysztof PODLEŚ 12 628 28 81
/Ś-2/
4. Hydrogeomatyki
„Szuwarek”
Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

dr inż. Marta CEBULSKA

dr inż. Robert SZCZEPANEK

12 628 20 85
/Ś-1/

12 628 20 80
/Ś-1/

5. Budownictwa
Hydrotechnicznego „HYDROTECH”

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

dr inż. Andrzej WOLAK 12 628 28 17
/Ś-1/
6. Studenckie Koło
Naukowe
Ochrony Środowiska
Instytut Zaopatrzenia
w Wodę
i Ochrony Środowiska

dr inż.
Anna CZAPLICKA

dr hab. inż.
Agnieszka GENEROWICZ, prof. PK

12 628 28 78
/Ś-3/

12 628 21 83
/Ś-3/

7.

Studenckie Koło
Naukowe Wentylacji,
Klimatyzacji
i Ogrzewnictwa
EQUILIBRIUM

Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza
dr inż. Jarosław MÜLLER 12 628 20 86
/Ś-4/
8.

Studenckie Koło
Naukowe Geodezji
i Gospodarki
Przestrzennej
„GEOSPATIUM”

Instytut Geotechniki dr inż. Cezary TOŚ 12 628 28 68
/Ś-2/
9.

Studenckie Koło
Naukowe Konstrukcji
Inżynierskich
„PROGRESS”

Instytut Geotechniki dr inż. Kazimierz PISZCZEK 12 628 28 81
/Ś-2/
10.

Koło Naukowe
Inżynierii Sanitarnej
w Zrównoważonym Rozwoju
"AQUARIUS"

Instytut Zaopatrzenia
w Wodę i Ochrony Środowiska

dr inż. Joanna BĄK

 

dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK

12 628 24 79
/Ś-3/


12/628 28 71
/Ś-3/

11. KN Energetyki i Ochrony Środowiska Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych


mgr inż. Marek MAJDAK

12 628 38 05
/M-9/

Lp.

Nazwa koła

Instytut

Opiekun

Numer telefonu

1. Sekcja Fotochemii Stosowanej Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej dr hab. inż. Joanna ORTYL, prof. PK 12 628 31 36
/C-6/
2.  Sekcja Badań Balistycznych i Palności Katedra Chemii i Technologii Polimerów dr inż. Tomasz MAJKA 12 628 30 13 /C-4/
3.

Sekcja Technologii Chemicznej Organicznej

Katedra Chemii
i Technologii Organicznej

dr inż. Agnieszka KĄCKA-ZYCH 12 628 27 56 /C-2/
4. Sekcja Polimerów

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

dr inż. Agnieszka LESZCZYŃSKA

12 628 26 95
/C-4/
5. Sekcja Biotechnologii

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej

dr hab. inż. Marek PIĄTKOWSKI, prof. PK 12 628 27 33
/C-6/

6.

Sekcja Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Katedra Inżynierii Chemicznej
i Procesowej

dr inż. Beata FRYŹLEWICZ-KOZAK

12 628 27 52
/C-3/

7.

Koło Naukowe Analityki Środowiska i Żywności

Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej

dr inż. Joanna KUC

12 628 27 08 /C-1/

8.  Sekcja Chemia Fizyczna Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej dr inż. Stefan KUREK 12 628 27 70 /C-5/

Lp.

 

Nazwa koła

 

Instytut

 

Opiekun

 

Numer telefonu

 

1.

KN Inżynierii
Biomedycznej
„CANCRICAT”

Zakład Mechaniki Doświadczalnej
i Biomechaniki

dr inż. Sylwia ŁAGAN

12 628 35 94
/M-01/

2.

Studenckie Koło
Naukowe Mechaniki „Konstruktor”

Instytut Mechaniki Stosowanej

dr inż.
Szymon HERNIK

12 628 36 61
/M-01/

3. KN Pojazdy
Samochodowe

Instytut Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych

mgr inż. Adam KOT

12 628 35 10 
/M-04/

4.

Studenckie Koło
Naukowe „Silniki Spalinowe”

Instytut Pojazdów Samochodowych 
i Silników Spalinowych

dr inż. Marcin NOGA

12 628 36 88
/M-04/

5.

KN Numeryczne Modelowanie Przepływów

Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej

dr inż. Przemysław MŁYNARCZYK

12 628 35 55
/M-05/

6.

Koło Naukowe Inżynierii i Aparatury Przemysłowej

Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej

dr inż. Andrzej DUDA

12 628 34 20
/M-05/

7.

KN Inżynierii Produkcji

Instytut Technologii Maszyn
i Automatyzacji Produkcji

dr inż.
Sabina MOTYKA

12 374 32 68 
/M-06/

8.

KN Automatyki
i Robotyki

Instytut Technologii Maszyn
i Automatyzacji Produkcji

dr inż. Krzysztof WÓJCIK

12 628 32 19
/M-06/

9.

KN Programistów
i Miłośników Informatyki

Instytut Informatyki Stosowanej

dr inż. Dariusz KARPISZ

12 628 36 55
/M-07/

10.

KN Grafiki Komputerowej
i Modelowania

Instytut Informatyki Stosowanej

dr inż.
Mariusz DOMAGAŁA

12 628 36 54
/M-07/

11.

KN Transport

Instytut Pojazdów Szynowych

dr inż.
Elżbieta WYRAZ

12 628 36 56
/M-08/

12.

Koło Naukowe
Metrologii Współrzędnościowej

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

dr hab. inż. Ksenia OSTROWSKA, prof. PK

 

dr hab. inż. Adam GĄSKA, prof. PK

12 374 32 33
/M-10/

 

12 374 32 30
/M-10/

13. KN Maszyny Robocze Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

mgr inż.
Artur GUZOWSKI

12 628 31 72
/M-11/

14.

KN Systemów
i Urządzeń Transportu
Bliskiego

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

dr inż.
Zygmunt DZIECHCIOWSKI

12 628 33 30
/M-11/

15.

Koło Naukowe
Inżynierii Wzornictwa
Przemysłowego

Instytut Informatyki Stosowanej

dr Jan BOSAK

12 374 37 94
/M-12/

16.

Koło Naukowe Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego
Form&Function

Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego

mgr inż.
Marek PAWŁOWICZ

501 610 049
/M-12/