Informacje Szkoły Doktorskiej PK:

Procedura elektronicznego podpisywania wniosków składanych w ramach programu 'Doktorat wdrożeniowy'

 

Procedura SD PK składania wniosku

 

Komunikat SD PK nr 3

 

Komunikat SD PK nr 2

 

Komunikat SD PK nr 1


 

Informacje MEiN:

Lista Wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do VI edycji programu "Doktorat wdrożeniowy".

 

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące VI edycji programu ‘Doktorat wdrożeniowy’

 

Spotkanie informacyjne w sprawie VI edycji programu "Doktorat wdrożeniowy". Prezentacja ze spotkania.

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu po nazwą „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków

 

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od VI edycji

 

Ewentualne pytania można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Procedura postępowania przy doktoracie wdrożeniowym:

  1. Kandydat musi najpierw uzgodnić zakres, obszar badawczy, sprecyzować zagadnienie/problem do rozwiązania i nakreślić temat pracy doktorskiej z pracodawcą.
  2. Kandydat powinien ustalić z pracodawcą w jakiej dyscyplinie naukowej (w której prowadzone jest kształcenie w SD PK) będzie wykonywał doktorat.
  3. Kandydat następnie powinien znaleźć opiekuna pomocniczego u pracodawcy.
  4. Kandydat kontaktuje się z przedstawicielem wybranej dyscypliny naukowej, który pomoże wybrać promotora/promotorów (max 2 osoby) naukowego/ych lub promotora pomocniczego z Politechniki Krakowskiej.
  5. Dopuszcza się wybór promotora naukowego spoza PK, ale w takim przypadku konieczne jest powołanie promotora pomocniczego z PK.
  6. Doktorat wdrożeniowy można robić na PK w jednej z następujących konfiguracji:
   1. doktorant SD PK, promotor naukowy z PK, opiekun pomocniczy z przedsiębiorstwa;
   2. doktorant SD PK, dwóch promotorów naukowych z PK (do ustalenia dyscyplina wiodąca), opiekun pomocniczy z przedsiębiorstwa;
   3. doktorant SD PK, promotor naukowy i promotor pomocniczy z PK, opiekun pomocniczy z przedsiębiorstwa;
   4. doktorant SD PK, promotor naukowy z PK, promotor naukowy z innej jednostki naukowej, opiekun pomocniczy z przedsiębiorstwa;
   5. doktorant SD PK, promotor naukowy z innej jednostki naukowej (reprezentujący dyscyplinę prowadzoną w SD PK), promotor pomocniczy z PK, opiekun pomocniczy z przedsiębiorstwa; afiliacja PK.
  7. Kandydat z promotorem naukowym i opiekunem pomocniczym wypełnia wniosek w systemie OSF zgodnie z wymogami programu Doktorat Wdrożeniowy zgodnie z ogłoszonym komunikatem Ministra MEiN i na podstawie Szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” od edycji VI.
  8. W każdym przypadku promotor musi reprezentować jedną z dyscyplin, w której kształci SD PK, a doktorant musi przystąpić do rekrutacji i zostać wpisany na listę doktorantów SD PK
  9. Laureaci Programu Doktorat Wdrożeniowy zostają przyjęci do SD PK zgodnie z Zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej

Bieżące informacje nt. programu Doktorat Wdrożeniowy (edycja VI)

Najczęściej zadawane pytania z poprzednich edycji